Alexandrescu Alexandrina Dumitra

Data nașterii :
08/11/1920
București
Data deces     :
09/06/1995
București

Specializare

Epoca metalelor
epoca bronzului/ relațiile cu lumea myceniană / Hallstatt timpuriu
Epoca medievală
epoca Mircea cel Bătrân

Studii

Universitatea București - Facultatea de istorie și filosofie
Licenta
1941
 - 1945
Universitatea București - Facultatea de geografie
1941
 - 1943
Școala superioară de arhivistică și paleografie
Licenta
1945
 - 1948

Alte studii

Școala elementară Sf. Iosif (1927-1931) și liceul Carmen  Sylva  (1931-1939).  

Doctorat

Universitatea București
Săbiile de bronz pe teritoriul României
1969

Șantier

Responsabil științific șantier

Valea Jijiei - Larga Jijia
1949
-
1951
Sântion
-
1954
Braşov
1956
-
1962
Teliu
1961
-
1963
Hărman
1961
-
1968
Podul Dâmboviței
1968
-
1971
 Cătunu
1971
-
1972
Zimnicea
1966
-
1974

Alte șantiere

Sărata  Monteoru  (1945- 1946, 1950, 1952), Glina (1947), Zimnicea (1948- 1949), Mangalia (1949, 1958), Histria (1950), Suceava ( 1951, 1954-1955), Moldoviţa  (1954), Popeşti  (1955-1958),  Bicaz  (1956,  1958), Constanţa  (1958).

 

 

Activitate

Seminarul de Arheologie și Preistorie
preparator
-
Perioada
1945
-
1947
Muzeul Național de Antichități
asistent-voluntar
-
Perioada
1945
-
1949
Muzeul Național de Antichități
asistent - Repertoriul Arheologic al României
-
Perioada
1949
-
1951
Institutul de Istorie
asistent-voluntar
-
Perioada
1950
-
1951
Institutul Biblic
muncitor tipograf
-
Perioada
1951
-
1953
Muzeul Național de Antichități
asistent
-
Perioada
1953
-
1956
Institutul de Arheologie
asistent secția MNA
-
Perioada
1956
-
1961
Institutul de Arheologie
cercetător
-
Perioada
1961
-
1963
Institutul de Arheologie
cercetător științific
-
Perioada
1963
-
1971
Institutul de Arheologie
șef sector Tezaur MNA
-
Perioada
1961
-
1971
Muzeul Național de Istorie a RSR
muzeograf
-
Perioada
1971
-
1973

Lista Lucrări

Lista lucrărilor la Silvia Marinescu-Bîlcu, SCIVA, 47,  1996, 4.

 

Diverse

pensionată la cerere în 1973.

Bibliografie despre arheolog

Silvia Marinescu-Bîlcu, Alexandrina Dumitra Alexandrescu, Dacia XL-XLII, 1996-1998, p. 497-499.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram