Alexandru Nicolaie

Data nașterii :
17/04/1970
Mangalia
Registrul arheologilor :
AM-E-001

Specializare

Epoca greacă
epoca elenistică.
Epoca romană
epoca romană-târzie.

Studii

Universitatea „Ovidius” – Constanța
Licenta
1991
 - 1996
Universitatea „Ovidius” – Constanța
Master
1996
 - 1997

Doctorat

Universitatea București
Teritoriul callatian în epoca elenistică.
prof. Al. Suceveanu
2011

Șantier

Callatis
Mangalia
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1996
-
Albești punct Cetate
Albești
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1996
-
Capidava
Topalu
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1996
-
2005
Tropaeum-Traiani
Adamclisi
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
2009
-

Alte șantiere

 • 1992, Tomis ( Constanța), zona extra-muros, resp. G. Custurea; Callatis (Mangalia), colțul de NV, resp. C. Preda (ca student);
 • 1993, Ovidiu (jud. Constanţa ), fortificația romano-bizantină, resp. M. Bucovală (ca student);
 • 1994, Ovidiu (jud. Constanța), fortificația romano-bizantină și apeduct, resp. M. Bucovală, Gh. Papuc (ca student);
 • 2004, expediție de cercetare arheologică pe insula Bisericuța (lângă Argamum), responsabil stiintific dr.M. Mănucu-Adameșteanu.

Activitate

Muzeul de Arheologie „Callatis”- Mangalia
Muzeograf, cercetător științific.
-
Perioada
1996
-
2010
Cercetător independent
-
Perioada
2010
-
2019
Muzeul de Arheologie „Callatis”- Mangalia
Cercetător științific
-
Perioada
2019
-
current

Premii / Titluri / Distincții

2010 – Premiul de Excelență acordat de Fundația Callatis.

Lista Lucrări

Volume

 Callatis, cercetări arheologice 1993-2018, Constanța, 2018 (în colab.)

Articole în reviste de specialitate

 1. Noi cercetări în necropola paleocreştină callatiană, Pontica 25-26, 2003,p.225-278 (în colab.)
 2. Morminte de tip hypogeu în necropola callatiană de epocă romano-bizantină, Pontica 35-36, 2003, p.279-291, (în colab.).
 3. Aspecte topografice ale cetăţii Callatis în perioadă romano-bizantină, Pontica,37-38,2005,p.419-437 (în colab.).
 4. The funerary coin discovered in 2005 at Mangalia, Constanta county, CCDDJ ,vol. XXVI, Călăraşi (în colab.).
 5. Mangalia.Cercetări arheologice de salvarea, Peuce 5 , 2007 p.241-296 (în colab.).
 6.      Aşezări fortificate în teritoriile coloniilor de origine doriană, în Revista Muzeului  Marinei Constanţa, 2008.
 7. Instituţii de origine doriană, în Revista Muzeului Marinei Constanţa, 2009.
 8. Notă despre fondarea oraşului Callatis, Pontica 44, 2011, p. 83-90.
 9. Coasta vest-pontică de la campania lui Darius la stăpânirea lui Lysimah, în Revista Muzeului Marinei Constanţa, 2012.
 10. Early Christianity in the Grecian town of Kallatis, in Scythia Minor, în Rodriguez, Gerardo y Neyra, Vanina (eds.), „¿Qué Implica Ser Medievalista?” vol. 1, Buenos Aires, 2012.
 11. Callatis – stratigrafie, topografie și urbanism, Pontica 45, 2012 (în colab.).
 12. Viața economică la Callatis în secolele IV-I a. Chr, în Revista Muzeului Marinei, 2013.
 13. Callatis, istoria politică și militară de la fondare la alianța cu Roma, în Muzeul Militar Național “Regele Ferdinand I” – 90 de ani în slujba istoriografiei și muzeografiei militare, 1923-2013, București, 2013.
 14. Libertatea creștinismului la Callatis, în Cruce și misiune. Sfinții împărați Constantin și Elena promotori ai libertății religioase și apărători ai Bisericii, vol. II, București, 2013.
 15. Callatis şi teritoriul său în epocă romană, înTradiție, Istorie, Armată, ediția a III-a, coord. Olimpiu Glodarenco și Cristina Constantin, Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, București, 2016, vol. 1, pp. 14-23.
 16. Fortifed Settlements in the Territory of Callatis (4th-3rd Centuries B.C.) în Mégarika. Nouvelles recherches sur Mégare, les cités de la propontide et du Pont-Euxin, ed. A. Robu și I. Bîrzescu, Paris 2016, p. 293-402.
 17. The Territory of Callatis, în Moesica et Christiana. Studies in Honour of professor Alexandru Barnea, ed. A. Panaite, R. Cîrjan și C. Căpiță, Brăila 2016, pp. 139-152.
 18. Organizarea teritoriilor agricole de către coloniile grecești, în Sfinți, eroi și martiri, ed. Ol. Glodarenco, P. Bocănete, C. Constantin, Craiova 2016, pp. 737-750.
 19. Despre o zonă privilegiată a necropolei callatiene, Pontica 50, 2017, p. 193 – 214 (în colab.).
 20. La ville de Callatis à l’époque hellénistique, în Omul, fluviul și marea. Studii de arheologie și istorie în onoarea lui Florin Topoleanu la a 65-a aniversare. Cluj-Napoca, 2017, pp. 241-256 (în colab.).
 21. Agricultura epocilor clasică și elenistică în Scythia Minor, in Marea Unire la Marea Neagră, ed. S. Colescniuc, Constanța 2018, pp. 92-102.
 22. Econimic relationship between Polis and Chora, case study from Albești, în International Colloquium of Funerar Archaeology Border Guards of the Passes, from the Fortresses and the Graves. The Bronze and Iron Ages., ed. V. Sîrbu, Tg. Jiu, 2019.

 

Comunicări la Sesiunile Naţionale de Rapoarte Arheologice şi

publicate în Cronica Cercetărilor Arheologice:

 

 1. Mangalia, str. Oituz (staţia biogaz), jud. Constanţa, Raport de cercetare arheologicăC.A. 33 1998, p. 69.
 2. Albeşti, jud. Constanţa, Raport de cercetare arheologică C.A. 35 2001.
 3. Albeşti, jud. Constanţa.Raport de cercetare arheologică, C.C.A. 36, 2002.
 4. Albeşti, jud. Constanţa. Raport preliminar, C.C.A., 37,2003.
 5. Callatis . Raport preliminar , C.C.A 37, 2003,p.187-188
 6. Albeşti. Constanţa, C.C.A. 38 2004.
 7. Callatis . Raport preliminar . C.C.A., 38,2004,p.180-183
 8. Callatis . Raport preliminar.C.C.A. 39,2005,p.217
 9. Albeşti, jud. Constanţa. Raport preliminar. C.C.A. 39, 2005.
 10. Albeşti,  jud. Constanţa. Raport preliminar. C.C.A. 40. 2006.
 11. Callatis  jud. Constanţa. Raport preliminar. C.C.A.,40.,2006
 12. Capidava   jud. Constanţa. Raport preliminar. C.C.A.,40,2006
 13. Callatis  jud. Constanţa. Raport preliminar. C.C.A.,41.,2007
 14. Albeşti,  jud. Constanţa. Raport preliminar Sector D. C.C.A. 42, 2008
 15. Callatis  jud. Constanţa. Raport preliminar. C.C.A.,42.,2008
 16. Callatis  jud. Constanţa. Raport preliminar Colţul de N-V. C.C.A.,43.,2009
 17. Albeşti,  jud. Constanţa. Raport preliminar. C.C.A. 43,2009
 18. Tropaeum Traiani,Adamclisi jud. Constanţa. Raport preliminar  Sector C.

C.C.A., 44,2010

 1. Albeşti,  jud. Constanţa. Raport preliminar. C.C.A. 44,2010.
 2. Tropaeum Traiani,Adamclisi jud. Constanţa. Raport preliminar  Sector C.

C.C.A., 45,2011.

 1. Albeşti,  jud. Constanţa. Raport preliminar. C.C.A. 45,2011.
 2. Tropaeum Traiani,Adamclisi jud. Constanţa. Raport preliminar  Sector C.

C.C.A., 46, 2012.

 1. Albeşti,  jud. Constanţa. Raport preliminar. C.C.A 46, 2012.
 2. Albeşti,  jud. Constanţa. Raport preliminar. C.C.A 47, 2013.
 3. Tropaeum Traiani, Adamclisi jud. Constanţa. Raport preliminar Sector C.

C.C.A., 48, 2014.

 1. Albeşti,  jud. Constanţa. Raport preliminar. C.C.A 49, 2015.
 2. Albeşti,  jud. Constanţa. Raport preliminar. C.C.A 51, 2017.

 

 

 

Comunicări ştiinţifice.

 

 1. Callatis, cercetări în aria urbană de epocă greacă. Călăraşi 1997, Sesiunea Naţională de rapoarte Arheologice.(în colab.)
 2. Callatis . Raport preliminar, punctul Biogaz, Comunicare Sesiunea Pontica , Constanţa , 1998 (în colab.).
 3. Callatis . Raport preliminar, punctele Biogaz și colțul de NV, Comunicare Sesiunea Pontica , Constanţa , 1999 (în colab.).
 4. Callatis . Raport preliminar , necropola romano-bizantină, Comunicare Sesiunea Pontica , Constanţa , 2000(în colab.).
 5. Callatis . Raport preliminar, colțul de NV, Comunicare Sesiunea Pontica , Constanţa , 2001 (în colab.).
 6. Aspecte topografice ale cetăţii Callatis în perioadă romano-bizantină, Comunicare Sesiunea Pontica ,  Constanţa 2002(în colab.).
 7. Callatis . Cerecetări în aria urbană, Comunicare Sesiunea Pontica , Constanţa , 2003 (în colab.).
 8. Callatis . Cerecetări în necropola tumulară de epocă romană, Comunicare Sesiunea Pontica , Constanţa , 2004 (în colab.).
 9. Cercetări în necropola tumulară de la Callatis, Comunicare Sesiunea Pontica,Constanţa ,2005 (în colab.).
 10. Noi cercetari arheologice la Colţul de N-V al cetăţii Callatis ,comunicare Sesiunea Pontica, Constanţa, 2006 (în colab.).
 11. Callatis . Raport preliminar, colțul de NV, Comunicare Sesiunea Pontica , Constanţa , 2007 (în colab.).
 12. Callatis . Raport preliminar, colțul de NV, Comunicare Sesiunea Pontica , Constanţa , 2008 (în colab.).
 13. Epitaf pentru Callatis, Comunicare Sesiunea ARA, Bucureşti,2009 (în colab.).
 14. Note de topografie urbană, Comunicare Sesiunea Pontica, Constanţa, 2009 (în colab.).
 15. Despre o necropolă sarmatică la Callatis, Comunicare Sesiunea Pontica, Constanţa,2009 (în colab.).
 16. Fortified setlement in teritory of Kallatis, c. IV-III BC, Megarika, Mangalia iulie 2012.
 17. Libertatea creștinismului la Callatis, comunicare la Congresul Internațional de Teologie dedicat Sfinților Împărați Constantin și Elena, București, Patriarhia Română și Academia Română,  21-24 mai 2013.
 18. Callatis, istoria politică și militară de la fondare la alianța cu Roma, comunicare la Muzeul Militar Național “Regele Ferdinand I”,  cu ocazia simpozionului Muzeul Militar Național “Regele Ferdinand I”- 90 de ani în slujba istoriografiei și muzeografiei militare, 1923-2013, București, decembrie 2013.
 19. Callatis şi teritoriul său în epocă romană, comunicare la sesiunea înTradiție, Istorie, Armată a Muzeului Militar Național “Regele Ferdinand I”, 2016.
 20. Organizarea teritoriilor agricole de către coloniile grecești, comunicare la sesiunea Muzeului Militar Național “Regele Ferdinand I”, 2016.
 21. The economy of the Greek cities on the west coast of the Black Sea during late Archaic to Hellenistic periods, comunicare la Sixth International Congress On Black Sea Antiquities, Constanța, 18-22 septembrie 2017.
 22. Economic relationships between Polis and Chora. Albești Case Study, comunicare la 17th International Colloquium of Funerar Archaeology Border Guards of the Passes, from the Fortresses and the Graves. The Bronze and Iron Ages., Jiu, 4-7 octombrie 2018 (în colab.).

iu, 4-7 octombrie 2018 (în colab.).

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram