Andreescu Radian-Romus

Data nașterii :
07/09/1958
Slănic, jud. Prahova
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-029

Specializare

Neolitic
neo-eneolitic

Studii

Facultatea de Istorie și filosofie Bucuresti
Licenta
1980
 - 1984

Doctorat

Institutul de arheologie Vasile Pârvan
Statuetele și vasele antropomorfe ale culturii Gumelnița. În lumina cercetărilor de la Căscioarele.
Dr. Silvia Marinescu Bîlcu
1998

Șantier

Hârșova
Judet : Constanța
Perioada
1990
-
1994
Bordușani
Judet : Ialomița
Perioada
1990
-
1994
Vitănești
Judet : Teleorman
Perioada
1993
-
Sultana
Judet : Călărași
Perioada
2001
-
2017
Mălăieștii de Jos
Judet : Prahova
Perioada
2002
-
2014
Măgura
Judet : Teleorman
Perioada
2001
-
2008
Coțatcu
Judet : Buzău
Perioada
2006
-
2010

Alte șantiere

Târcov (jud Buzău) 1989-1990; Bucșani (jud. Giurgiu) 1998-1999; Lăceni (jud. Teleorman 1998-2000); Alexandria (jud. Teleorman), 2002; Apostalache (jud Prahova) 2003; Urlați (jud. Prahova) 2004-2006; Vlădila (jud Olt); Grădinile (jud Olt), 2005-2006;

Șantiere arheologie preventivă: Autostrada București-Constanța, Brănești-Vadu Anei (jud Ilfov) 1002-1993; Autostrada Bucurețti-Ploiești, Drăgănești-Belciug și Râfov-Sicrita 2009 (jud Prahova), 2010 Seciu (jud Prahova), Autostrada București-Ploiești (jud Prahova) 2010

Proiecte și programe de cercetare arheologică:

1993-1995: programul de cooperare arheologică româno-franceză pe tellul neo-eneolitic de la Hârşova

1998 – 2008 coordonatorul echipei românești în proiectul internațional de cercetare a locuirii neo-eneolitice de pe valea Teleormanului, Southern Romania Archaeological Project  în colaborare cu Universitatea din Cardiff, UK

Activitate

Școala gen. Livadea-Vărbilău, jud. Prahova
profesor
-
Perioada
1984
-
1988
Muzeul Național de Istorie a României
muzeograf
-
Perioada
1989
-
1998
Muzeul Național de Istorie a României
Cercetător științific III
-
Perioada
1999
-
2001
Muzeul Național de Istorie a României
Cercetător științific II
-
Perioada
2002
-
Universitatea Națională de Arte Bucureşti, Facultatea de arte Decorative şi Design
lector
-
Perioada
1998
-
2000
Universitatea Bucureşti Facultatea de Istorie
conferențiar
-
Perioada
2002
-
2002

Alte Funcții

Membru în colectivele de redacție ale anuarelor:

Cercetări arheologice, Muzeul Național de Istorie a României

Buletinul muzeului judetean Teleorman, Muzeul județean Teleorman, Alexandria

Premii / Titluri / Distincții

2003 - Premiul Adrian Rădulescu al Ministerului Culturii şi Cultelor pentru programul româno-englez Southern Romania Archaeological Project

2004 - Medalia Meritul cultural cl. a II a pentru cercetare ştiinţifică acordat de Preşedintele României conform decret 40/7 II 2004

2006 - Diplomă de merit din partea Ministerului Culturii şi Cultelor pentru programul româno-englez Southern Romania Archaeological Project

2013 - Premiul Comitetului Național Român ICOM pentru expoziția Comorile Chinei

Lista Lucrări

Volume

- Radian-Romus Andreescu, Plastica antropomorfă gumelniţeană. Analiză primară, Monografii III, Muzeului Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2002

- Douglass Bailey, Radian Andreescu, Steve Mills (ed), Southern Romania Archaeological Project. Preliminary report 1998, Cardiff Studies in Archaeology, Cardiff, December 1999

 

Editor

- Douglass Bailey, Radian Andreescu, Steve Mills, Steve Trick, (ed) Southern Romania Archaeological Project. Second Preliminary Report, 1999-2000, Cardiff Studies in Archaeology, Cardiff June 2001

 

Articole

- Radian Andreescu, Katia Moldoveanu, Looking around tell-settlement. A view from Southern Romania, Studii de Preistorie 16/2019, p. 97-112 (colab.)

- The Genomic History of Southeastern Europe, Nature 555(7692) February 2018, DOI: 10.1038/nature25778 (colab.)

- Radian Andreescu, Katia Moldoveanu, Pandantive din lut descoperite în așezarea eneolitică de la Vitănești, Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 9/2017, p. 24-40, Alexandria, 2018

- Camelia-Mirela Vintilă, Radian Romus Andreescu, Gumelnița zoomorphic figurines from the collections of the Bucharest Municipality Museum, Revista de cercetări arheologice și numismatice, MMB, III, 2017, p. 104-125

- Radian-Romus Adreescu, Katia Moldoveanu Pandantive din lut descoperite în aşezarea eneolitică de la Vităneşti, jud. Teleorman, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria  Arheologie, nr. 9, 2017, p. 29-40

- Marie Balasse, Allowen Evin, Carlos Tornero, Valentin Radu, Denis Fiorillo, Dragomir Popovici, Radian Andreescu, Keith Dobney, Thomas Cucchi, Adrian Bălășescu Wild, domestic and feral? Investigating the status of suids in the Romanian Gumelniţa (5th mil. cal BC) with biogeochemistry and geometric morphometrics Journal of Antropolpgical Archaeology, Elsevier, 42, june 2016, p. 27-36

- Allowen Evin, Linus Girland Flink, Adrian Bălășescu, Dragomir Popovici, Radian Andreescu, Douglass Bailey, Pavem Mirea, Cătălin Lazăr, Adina Boroneanț, Clive Bonsall, Una Strand Vidarsdottir, Stephanie Brehard, Anne Tresset, Thomas Cucchi, Greger Larson and Keith Dobney, Unravelling the complexity of domestication: a case study using morphometrics and ancient DNA analyses of archaeological pigs from Romania, Philosophical Transactions of The Royal Society B Biological Sciences, 12/2014 (370 (1660) Phil.Trans. R. Soc. B 370: 20130616.

- Alin Frânculeasa, Radian Andreescu, Bianca Preda, Octav Negra, Tiberiu Nica, Locuințele din așezarea eneolitică de la Mălăieștii de Jos (jud. Prahova), în Influențe, contacte și schimburi culturale între civilizațiile spațiului carpato-dunărean, din peistorie până în antichitate, Pitești 2014, p. 19-50

- Radian Andreescu, Katia Moldoveanu, Note asupra unui complex descoperit în așezarea eneolitică de la Vitănești, jud. Teleorman, Buletinul Muzeului Teleorman, 5, 2013, p. 143-154

- Balasse M,  Balasescu A., Janzen A.,  Ughetto-Monfrin J.,  Mirea P.,  Andreescu R,. Early herding at Măgura-Boldul lui Ivănuș (early sixth millennium BC, Romania: environments and seasonality from stable isotope analysis. European Journal of Archaeology, 16(2), 2013, p. 221-246

- Alin Frânculeasa, Radian Andreescu, Octav Negrea, Loredana Niţă, Mădălina Frânculeasa, Elek Popa, Bianca Preda, Cercetători arheologice în aşezarea eneolitică de la Mălăieşti de Jos (jud. Prahova) campaniile 2002-2010, Materiale şi cercetări arheologice, serie nouă, VIII, 2012, p. 11-57

- Alin Frânculeasa, Radian Andreescu, Bianca Preda, Octav Negrea, Plastica antropomorfă descoperită în așezarea eneolitică de la Mălăieștii de Jos (jud. Prahova), Mousaios, XVII, Buzău, 2012, p.7-29

- Radian Andreescu, C. Lazăr. T. Ignat, K. Moldoveanu, The Eneolithic Settlement and Necropolis of Sultana Malu-Roşu, (Southern Romania), in Yavor Boyadzhiev, Stoilka Terzijska-Ignatova (eds) The Golden Fifth Millenium. Thrace and its Neighbour Areas in Chalcolithic, Sofia 2011, p. 131-144

- Radian Andreescu, Note asupra decorului unor statuete gumelniţene, Studii de Preistorie, 8/2011, p. 69-74

 - Radian Andreescu, K. Moldoveanu, S. Popovici, Neo-eneoliticul în judeţul Olt. Stadiul cercetărilor arheologice, Muzeul Oltului, 1, Slatina, 2011, p. 15-34

- Radian-Romus Andreescu, Cătălin Lazăr, Virginia Oană, Katia Moldoveanu Cateva consideratii asupra unor descoperiri din locuintei nr. 2 din asezarea eneolitica de la Sultana Malu-Rosu , Cercetări Arheologice, XVII, 2011 p. 9-20

 - Radian Andreescu, Reprezentări ornitomorfe descoperite în aşezarea de la Vităneşti Măgurice jud. Teleorman, Buletinul Muzeului Teleorman, 4, 2011, p. 47-52

- Radian Andreescu, K. Moldoveanu, Dynamic of Neolithic Habitation in Teleorman Valley, Southern Romania, in S. Mills and P. Mirea (eds.) The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human Environment Interactions - Proceedings of the International Conference, Alexandria 3-5 November 2010, Alexandria, 2011, p. 15-30

- Radian Andreescu, K. Moldoveanu, Tell settlements from Giurgiu County and their landscape, in R. Kogălniceanu & A. Morintz (eds.) Proceedings of the I Archaeological Symposium, Giurgiu, November 25th, 2010, Archaeological Debates nr. 1, 2011, p. 71-88

- R. Andreescu, K. Moldoveanu, Consideraţii privind vetrele din aşezarea de la Vităneşti-Măgurice, jud Teleorman, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, 3-2011, Alexandria, p. 103-117

- Radian Andreescu, K. Moldoveanu, C. Bem, The Eneolithic settlements from Gumelniţa, Sultana and Căscioarele. An environment analysis, Studii de Preistorie 7, 2010, p. 81-93

- Cătălin Lazăr, Radian-Romus Andreescu, Theodor Ignat, Monica Mărgărit, Mihai Florea, Adrian Bălăşescu, New data on the Eneolithic Cemetery from Sultana- Malu Roşu (Călăraşi county, Romania), Studii de Preistorie, 6, 2009, Bucureşti, p. 165-200

- Radian-Romus Andreescu, Laurenţiu Grigoraş, Eugen Paveleţ, Katia Moldoveanu, New discoveries in the Eneolithic settlement from Coţatcu “Cetăţuia”, Buzău County, Studii de Preistorie, 6, 2009, Bucureşti, p. 135-148

- Radian Andreescu, Cultic themes in Gumelnita Culture, in actele simpozionului „Spirituality in the Prehistory of the Lower Danube region in european and anatolian context”, Constanta, 2009, p.119-126

- Radian-Romus Andreescu, The decor of the statuettes belonging to Gumelnita culture (mil V B.C.), Journal of Archaeomythology, (on-line), 5, 2009, p.16-28

- Radian-Romus Andreescu, Pavel Mirea, Katia Moldoveanu, Ionut Torcică, Noi descoperiri în asezarea gumelniteană de la Vitănesti-Măgurice, Buletinul Muzeului Judetean Teleorman,  Seria arheologie, 1, 2009, Alexandria, p. 75-92

- Valentin Radu, Adrian Bălăsescu, Pavel Mirea, Steve Mills, Katia Moldoveanu, Radian R. Andreescu, Douglass Bailey O depunere rituală descoperită la Măgura-Buduiasca, Buletinul Muzeului Judetean Teleorman, Seria Arheologie, 1, 2009, Alexandria, p. 131-148    

- Radian Andreescu, C. Lazăr, Valea Mostiştei. Aşezarea gumelniţeană de la Sultana Malu Roşu, Cercerări Arheologice, MNIR, nr. XIV,2008,  p.

- Richard P. Evershed, Sebastian Payne, Andrew G. Sherratt Mark S. Copley, Jennifer Coolidge, Duska Urem-Kotsu, Kostas Kotsakis, Mehmet Ozdogan, Asly E. Ozdogan, Olivier Nieuwenhuyse, Peter M. M. G. Akkermans, Douglass Bailey, Radian-Romus Andreescu, Stuart Campbell, Shahina Farid, Ian Hodder, Nurcan Yalman, Mihriban Ozbasaran, Erhan Bıcakc, Yossef Garfinkel, Thomas Levy& Margie M. Burton Earliest date for milk use in the Near East and southeastern Europe linked to cattle herding, Nature, septembrie, 2008

- Radian Andreescu, L. Grigoras, E. Pavelet, K. Moldoveanu, Raport preliminar privind cercetările arheologice efectuate în tell-ul neo-eneolitic de la Coţatcu, com. Podgoria, jud. Buzău, campania 2008, Mousaios, XII, Buzău              

- Radian Andreescu, Consideraţii asupra plasticii antropomorfe gumelniţene, actele simpozionului,Plastica antropomorfă: cult, magie, artă”, Bârlad , 2008

- Richard Macphail, Constantin Haită, Douglass Bailey, Radian Andreescu, Pavel Mirea, The soil micromorphology og enigmatic Early Neolithic pit-features at Măgura, southern Romania, Studii de priestorie, 5, 2008, Bucuresti, p.61-77

- Radian Andreescu, P. Mirea, Teleorman Valle. The beginning of The Neolithic in Southern Romania, Proceeding of the International Colloquim “The Carphatian Basin and its role in the Neolithisation of the Balkan Peninsula”, Acta Terrae Septemcastrensis, VII, 2008, Sibiu, p. 57-75

- Radian Andreescu, Mirea, P., Tell Settlements: a pattern of landscape occupation in the Lower Danube. In Living well toghether,. Settlement and materiality in the Neolithic of South-East and central Europe, Obow Books, Oxford, 2008 p. 28-34

- Radian Andreescu, Alin Frânculeasa, Daniel Gărvan, Tiberiu Nica, Ion Torcică, Loredana Niţă, Valentin Dumitraşcu, Noi cercetări arheologice în Munteni. Cercetările de la Urlaţi (jud. Prahova), Argesis, XVI/2007, p. 11-37

- Radian Romus Andreescu, Valea Teleormanului. Mediul şi comunităţile umane în mil. V a. Chr., In honorem Silvia Marinescu Bîlcu, Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, XXII, Călăraşi, 2005, p.141-150

- Radian Andreescu, Valea Teleormanului. Considerații asupra plasticii antropomorfe neolitice, Studii de preistorie, IV, 2007, p.53-65

- Radian Andreescu, Consideraţii asupra decorului statuetelor gumelniţene, Cercetări arheologice, XIII, Bucureşti, 2006, p.159-171

- Radian Andreescu, A. Frânculeasa, E. Paveleţ, T. Nica, I. Torcică, Consideraţii preliminare asupra aşezării eneolitice de la Mălăieştii de Jos, jud. Prahova, în Mousaios, XI, Buzău, 2006, p.9-33

- Silvia Marinescu-Bîlcu, Radian-Romus Andreescu, Piscul Cornişorului. 1945-1946, Studii de Preistorie II, Bucureşti, 2005, p. 141-180

- Radian Andreescu, Valea Teleormanului. Mediul şi comunităţile umane în mil. V a. Chr., In honorem Silvia Marinescu Bîlcu, Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, XXII, Călăraşi, 2005, p.141-150

- Bailey, DW, Andresscu, R., Thissen, L., Howard, A., Macklin, M., Haită, C. and Mills, S. Landscape archaeology of Neolithic southcentral Romania: aims, methods and preliminary results of the Southern Romania Archaeological Project, SCIVA, 51, 3-4, 2000, Bucureşti, 2004, p. 131-151

- A.J. Howard, M. Macklin, D.W.Bailey& S. Mills, Radian Andreescu, Preservation and prospection of alluvial in the southern Balkans: a case-study from the Teleorman river valley, southern Romania. In A. Howard, D. Passmore and M. Macklin (eds) Alluvial Archaeology in Europe, Swets&Zeitlinger, Lisse, 2003,p. 239-250

- Radian Romus Andreescu, Pavel Mirea, Ştefan Apope, Cultura Gumelniţa în vestul Munteniei. Aşezarea de la Vităneşti, jud. Teleorman, Cercetări arheologice, 2003,  XII, Bucureşti, p 71-87

- D.W.Bailey, Radian Andreescu, A.J. Howard, M.G. Macklin & S. Mills Alluvial Landscape in temperate Balkan Neolithic: transition to tells, Antiquity 76 (2002) p. 349-355

- Radian Romus Andreescu, Reprezentări antropo-zoomorfe în cultura Gumelniţa-Kodjadermen-Karanovo VI, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XIX, Călăraşi, 2002

- Radian Andreescu, Mirea Pavel, Ştefan Apope. Dinamica locuirii neo-eneolitice pe valea Teleormanului, Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, XVI-XVII, Călăraşi, 2001, p. 29-32

- Douglass Bailey and Radian Andreescu, Introduction. The context of the research in Douglass Bailey, Radian Andreescu, Steve Mills, Steve Trick, (ed) Southern Romania Archaeological Project. Second Preliminary Report, 1999-2000, Cardiff Studies in Archaeology, Cardiff June 2001, p.1-5.

- Radian Andreescu and Cristi Mirea, Ceramics, in Douglass Bailey, Radian Andreescu, Steve Mills, Steve Trick, (ed) Southern Romania Archaeological Project. Second Preliminary Report, 1999-2000, Cardiff Studies in Archaeology, Cardiff June 2001, p. 53-63.

- Radian Andreescu, Report on figurines, in Douglass Bailey, Radian Andreescu, Steve Mills, Steve Trick, (ed) Southern Romania Archaeological Project. Second Preliminary Report, 1999-2000, Cardiff Studies in Archaeology, Cardiff June 2001, p. 65-67.

- Radian Andreescu, Pavel Mirea, Ceramic analysis and chronological framework, Southern Romania Archaeological Project. Second Preliminary Report, 1999-2000, Cardiff Studies in Archaeology, Cardiff June 2001, p.7-18

- Radian Andreescu, T. Popa, Sultana. Plastica de os., Buletinul Muzeului Judeţean “Teoharie Antonescu”, 2000, Giurgiu, p. 133-141

- Radian Andreescu, Mirea Pavel, Despre o practică neobişnuită în cadrul plasticii gumelniţene, Cercetări Arheologice, XI, 2000, Bucureşti, p. 611-613.î

- Radian Andreescu, Douglass Bailey, Preliminary Observation Regarding the Neo-Eneolithic Habitance on the Teleorman Valley, The Boian Civilization on Romania’ s territory, Călăraşi, 1999 p. 55-57

- S. Marinescu-Bîlcu, R, Andreescu, C. Bem. T. Popa, M Tănase, Şantierul arheologic Bucşani. Raport preliminar. Campania 1998., Buletinul Muzeului Judeţean “Teoharie Antonescu”, 1999, Giurgiu, p. 93-98.

- Radian Romus Andreescu, Căscioarele-Ostrovel. Plastica de os din nivelul Gumelniţa A2, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XV, 1998, Călăraşi, p. 219-231.

- Marinescu-Bîlcu S., Popovici D., Andreescu R., Bem C., Voinea V., Vlad F., Arheological researches at Borduşani-Popină (Ialomiţa County). Preliminary Report 1993-1994, Cercetări Arheologice, X, Bucureşti, 1997, p. 35-143.

- Radian Romus Andreescu, Căscioarele-Ostrovel. Câteva date despre prelucrarea osului, Cercetări Arheologice, X, Bucureşti, 1997, p.319-325.

- Radian Romus Andreescu, Plastica gumelniţeană din colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României, Cercetări Arheologice, X, Bucureşti, 1997, p.309-321

- Radian-Romus Andreescu, Căscioarele-Ostrovel. Plastica de os din nivelul Gumelniţa B1, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XIII-XIV, Călăraşi, 1994, p.41-48

- G. Trohani, R. Andreescu, Cercetări arheologice din punctul "Piatra cu lilieci" din satul Târcov, com. Pârscov, jud. Buzău, Cercetări arheologice, IX, Bucureşti, 1992, p.46-51

- Radian-Romus Andreescu, Sondajul arheologic de la Târcov, jud. Buzău, Cercetări Arheologice, IX, Bucureşti,1992, p. 44-45

 

Peste 60 de rapoarte în Cronica Cercetărilor Arheologice 1993-2019

Diverse

2003 – 2013   coordonatorul programului naţional de cercetare Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticul la Dunărea de Jos în colaborare cu Muzeul Județean Buzău, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeul Romanaţiului, Caracal, Muzeul Judeţean Teleorman

 2004-2006  MU.S.EU.M. (Multimedia System for an European Museum) în cadrul programului Leonardo da Vinci, I/03/B/F/PP-15406

2008- 2011    Cronologie şi interacţiuni umane în eneoliticul din sudul României. Gumelniţa - perioadă cheie a preistoriei europene - staţiunile spaţiu cunoscut şi necunoscut, (CHRONOS),  CNMP, Programul 4, Parteneriate în domeniile prioritare

2012-2015  Re-constructing the identities: facts, places, peoples, animals and objects of the invisible past, Proiectul  (IDENTITATI) PN-II-ID-PCE-2011-3-1015

Bibliografie despre arheolog

Buletinul Muzeului Județean Teleorman , In Honorem, Radian-Romus Andreescu  - 60 ani, 10/2018, Alexandria.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram