Andronic Alexandru

Data nașterii :
15/06/1915
com. Jora de Jos, jud. Orhei
Data deces     :
25/05/1995
Onești

Specializare

Studii

Universitatea Iași - Facultatea de Drept
Licenta
1933
 - 1940
Universitatea Iași - Facultatea de istorie
Licenta
1938
 - 1942
Școala Normală Superioară - Iași
1939
 - 1940

Alte studii

1922-1926 studii primare - Chișinău.

1927-1933 studii secundare - liceul "Alecu Russo", Chișinău.

Doctorat

Universitatea Cluj
Iașii până la mijlocul secolului al XVII-lea
acad. Ștefan Pascu
1970

Specializări/Burse

URSS - schimburi inter-academice
Perioada
1966
-
1966
Cehoslovacia - schimburi inter-academice
Perioada
1967
-
1967

Șantier

Alte șantiere

suceva, Iași, Baia, Vaslui, Piatra Neamț, Botoșani, Hârlău, Huși

Activitate

Baroul Iași
avocat
-
Perioada
1940
-
1941
Universitatea Iași - Facultatea de litere și filosofie
asistent universitar
-
Perioada
1943
-
1948
Institutul de Stusii Româno-sovietice - Iași
traducător
-
Perioada
1951
-
1952
Institutul de istorie și Arheologie - Iași
cercetător, șef sector Arheologie medievală
-
Perioada
1952
-
1970
Facultatea de Istorie-Geografie a Institutului Pedagogic din Bacău
lector
-
Perioada
1970
-
1974
Facultatea de Istorie-Geografie a Institutului Pedagogic din Bacău
conferențiar
-
Perioada
1974
-
1975
Institutul Agronomic - Iași
lector limba rusă
-
Perioada
1953
-
1956

Alte Funcții

1943 - secretar de redacție la revista "Studii și cercetări istorice".

1961 - membru în Comitetul de redactie la ,,Arheologia Moldovei".

1979 - membru în Comitetul de redactie la,,Acta Moldaviae Meridionalis".

Premii / Titluri / Distincții

Medalia "Cruciada împotriva comunismului"

Ordinul "Coroana României"

Premiul  ,,Vasile Pârvan" al Academiei Române pentru "Iașii până la mijlocul secolului al XVII-lea" (Iași, 1986)

  • membru Asociția Slaviștilor din România (1964).
  • membru Societatea de Științe Istorice din România (1970).
  • membru Asociația Oamenilor de  Știință din România (1986).

1990 - președinte al Comisei zonale Moldova din·cadrul Coimisiei Naționale a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice din România

membru  de onoare al Institutului de Arheologie din Iași (1990).

membru  de onoare al Institutului de Istorie  ,,A. D. Xenopol" (1990).

membru al Societății de Heraldică, Genealogie și Sfragistică din România, Filiala Iași (1993).

cetățean de onoare al municipiului Vaslui (1994).

Lista Lucrări

Listă cu 169 de titluri publicate la Spinei 1995.

Diverse

A coordonat organizarea expoziției de epocă medievală din cadrul Muzeului de Istorie al Molovei din Palatul Culturii - Iași, inaugurată în 1964.

Participant la Seminarul Mixt româno-sovietic de arheologie medievală de la București din 1958.

Participant la Conferintele de arheologie cu invitați din străinătate de la București din  1961 și Iași-Suceava  din  1963.

Participant la Congresele Internationale de Științe preistorice   și protoistorice de la Praga din 1966  și de la Bratislava din 1991.

Bibliografie despre arheolog

Victor Spinei, Alexandru Andronic (1915-1995), Arheologia Moldovei, XVIII, 1995, p. 369-376.

Galerie

Autor fișă inițială

Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram