Barnea Alexandru

Data nașterii :
17/02/1944
București
Data deces     :
08/05/2020
București
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-055

Specializare

Epoca romană
Specializat în cercetarea vestigiilor greco-romane și romano-bizantine/ specialist al epocii romane târzii/ viața spirituală în epoca romană în spațiul balcanic/ probleme de urbanism, fortificații romane/ epigrafie, sigilografie și numismatică

Studii

Universitatea București - Facultatea de Filologie Clasică
Licenta
1962
 - 1967

Doctorat

Universitatea București
acad. Emil Condurachi
1983

Specializări/Burse

Roma - ItaIia
Perioada
1972
-
1972
Londra - Marea Britanie
Perioada
1973
-
1973
Bulgaria
Perioada
1977
-
1977
Grecia
Perioada
1978
-
1979
Rusia
Perioada
1981
-
1981

Șantier

Beroe
Piatra Frecăței
Judet : Tulcea
Perioada
1973
-
1975
Dunavățu de Jos
Dunavățu de Jos
Judet : Tulcea
Perioada
1967
-
1987
Hatzor
Hatzor
Tara : Israel
Perioada
2003
-
2003
Tropaeum Traiani
Adamclisi
Perioada
1968
-
2020
Dinogetia
Garvăn
Perioada
1968
-
2020

Responsabil științific șantier

Tropaeum Traiani
1980
-
2020
Dinogetia
1980
-
2020

Alte șantiere

Membru (din 1968) al colectivelor de cercetare de la Tropaeum Traiani-Adamclisi și Dinogetia-Garvăn, situri de importanță națională și internațională din Dobrogea, asigurându-le pe o perioadă îndelungată (1975-2020) coordonarea cercetărilor arheologice.

Participant la cercetări desfășurate la Noviodunum-Isaccea, Callatis-Mangalia, Histria, Târgșoru Vechi, Straja, Cernavodă

Activitate

Biblioteca Centrală de Stat - București
Bibliograf
-
Perioada
1967
-
1968
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
cercetător
-
Perioada
1968
-
2012
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
secretar științific
-
Perioada
1981
-
1988
Universitatea București - Facultatea de istorie
conferențiar
-
Perioada
1992
-
1995
Universitatea București - Facultatea de istorie
profesor
-
Perioada
1995
-
2012
Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei
șef catedră
-
Perioada
2006
-
2010
Universitatea București - Facultatea de istorie
decan
-
Perioada
1996
-
2004
Universitatea București - Facultatea de istorie
professor emeritus
-
Perioada
2012
-
2012
Universitatea București - Școala doctorală
membru
-
Perioada
2005
-
2012

Alte Funcții

Membru (1987-2002) și președinte (1999-2002) al Comisiei Naționale de Arheologie.

Secretar general (2001-2003) și președinte (2003-2019) al Societății de Studii Clasice din România;

Prim vicepreședinte (1999-2019) și președinte (2019-2020) al Societății de Studii Istorice din România.

Membru a mai multe societăți și organizații științifice din străinătate: Societatea de Studii Bizantine, Societatea de istorie și arheologie paleocreștină „Teurnia” din Austria ș.a.;

Membru al Comisiei româno-bulgare de istorie de pe lângă Academiile celor două țări (2004).

Membru fondator al Institutului Român de Istorie Recentă de la București (2000).

Membru fondator și director al Centrului de Editare a Izvoarelor Istorice „Arhiva istorică a României” (2002).

Membru în colegiile de redacție ale revistelor:

„Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie”

„Materiale și Cercetări Arheologice”. Serie nouă,

„Pontica”,

„Peuce”, Serie Nouă;

Editor coordonator al revistei „Studii Clasice” (2001-2018).

Premii / Titluri / Distincții

 1981 - Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române (1981).

2000 - Ordinul Național pentru Merit, în Grad de Ofițer.

2018 - „Cetățean de onoare” al comunei Adamclisi.

Lista Lucrări

A redactat și îngrijit  șapte cărți și peste 150 de studii de specialitate; autor (coordonator) de manuale de istorie; consultant științific pentru emisiuni televizate și filme documentare.

 

Trei altare inedite din cetatea Tropaeum Traiani, SCIVA, 20, 1969, 4, p. 683-696; 

Municipium Noviodunum. Nouvelles données épigrarhiques, „Dacia”, NS, XXXII, 1988, p. 53-60;

Siegel und Siegler - Prosopographia Scythiae Minoris nach den epigraphischien und sphragistischen Quellen von 284 bis zum 7. Jh. (colab.), Berlin, 2005, p. 1-29.

Volume:

Tropaeum Traiani. Cetatea. Vol I, București, 1979 (în colab.);

La Dobroudja Romaine Bucarest, 1991 (în colab.);

Egipt: popor și istorie - O incursiune în Egiptul greco-roman,  București, 1997 (în colab.);

Creștinismul pe teritoriul României. Primul mileniu, București, 1999, Muzeul Național Cotroceni, catalog bilingv pentru vizita Papei Ioan Paul al II-lea;

Istoria României în texte, București, 2001 (în colab.);

Tropaeum Traiani III. Tezaurul de denari romani imperiali, București, 2011;

Primul secol de arheologie în România (editor și colab.), București, 2011.

―  Istoria Românilor, vol II, București, 2001, 2010 (în colab.); Manuale de istorie, cl. IX, X, XI, XII (editor, coord.), Ed. Corint, București, 2004-2007;

R. Netzhammer. Antichitățile creștine din Dobrogea (editor, coord.), București, 2005;

 

Studii și articole:

„Studii Clasice” (edit. coord. al revistei pt. nr. XXXVII-XLVIII, București, 2001-2018).

Einige Bemerkungen zur Chronologie des Limes an der Unteren Donau in spätrömischer Zeit, „Dacia”, NS, XXXIV, 1990, p. 285-290;

L'époque du Dominat au Bas-Danube. Présences, liaisons, influences, „Balcanica Posnaniensia”, 7, 1995, p. 277-283;

Présences égyptiennes au Bas-Danube dans les derniers siècles de l'Antiquité, „Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale”, 98, Cairo, p. 1-13;

Une province chrétienne sous Justinien: la Scythie Mineure, Actes du XIIe Congrès d'Archéologie Chrétienne, Città del Vaticano - Split, 1998, vol. II, p. 807-822;

Thracian Horseman, a Provenance Study of Marble Sculptures from Dobrudja, Romania, Interdisciplinary Studies on Ancient Stone, Asmosia, 5, Londra, 2002, p. 256-262 (în colab.);

Bucureștii sfârșitului de secol XX și demolarea unei istorii, Deteriorarea tensiunii ideale în cultură și artă, București, 2005, p. 7-10, 13, 125-128;

Masacrele de la Vinnița, „Arhivele Totalitarismului”, XV, nr. 54-55, 1-2, București, 2007, p. 10-14;

Tropaeum Traiani. Monument și propagandă (colab.), Caiete ARA, 1, 2010, p. 223-234;

Le trophée de Trajan et la colonne de Rome; Les monnaies de Trajan de trésor de Tropaeum Traiani, Dossiers d'Archéologie 359, Édition Faton SAS, 2013, p. 42-49, 66-69;

Sur les Celtes au Bas-Danube, StPr, 10, 2013, p. 221-225.

Diverse

Misionar cu invitație permanentă al Institutului Francez de Arheologie Orientală din Cairo (stagii de documentare 1995,1998).

Participant, coorganizator sau referent la numeroase manifestări științifice internaționale:

Congresul Internațional de Tracologie (București, 1976);

Colocviul de Studii Balcanice (Poznan, 1983);

Congresul Internațional al Limes-ului Roman (Aalen, 1983);

Congresul Internațional de Artă Romană (Roma, 1984);

Congresul Süd-Ost Europa (Tutzing, Germania, 1985);

Congresul „Eirene” de Studii Clasice (Berlin, 1986);

Colocviul de Arheologie (Vani, Georgia, 1990);

Colocviul Uniunii Latine (Roma, 1990),

Colocviul Cirer (Paris, 1991);

Congresul Jubiliar - al XIII-lea - de Arheologie Creștină (Split-Poreč, Croația, 1994);

Colocviul Româno-Elvețian (Tulcea, 1995);

al XVII-lea Congres Internațional al Frontierelor Romane (Zalău, 1997);

Colocviul Internațional de Limes (Șviștov, Bulgaria, 1998);

Congresul Internațional de Bizantinologie (Paris, 2001);

Colocviul pentru Istoria Religioasă a României, Gazzada (Vareze, Italia 2002);

Al XVI-lea Congres Internațional al Bronzurilor Antice, (București, 2003); Colocviul de Prosopografie și Sigilografie Bizantină (Berlin, 2003);

Colocviul Internațional privind „Romanii în Balcani”, Accademia di Romania (Roma, 2004 și, în 2005, coorganizator și referent);

Congresul Internațional AIESSEE (Tirana, 2004); Colocviul Internațional „Euroclassica” (Coimbra, Portugalia, 2005);

Sesiuni ale Comisiei Mixte de Istorie Româno-Bulgare, al cărei membru a fost (Sofia, 2005; București, 2007);

Colocviul „V. Pârvan” (Accademia di Romania, Roma, 2007);

Colocviul Internațional „R. Netzhammer”, (Pontificio Istituto per Oriente, Roma, 2007);

A 28-a Adunare Generală a Fédération Internationale d'Études Classiques (Barcelona, 2007);

Colocviul Internațional „Le Grec en Mer Noire” (Universitatea Nancy, Franța, 2007);

Congresul Internațional de Arheologie Clasică (Roma, 2008);

Congresul Fédération Internationale d'Études Classiques, Univ. Humboldt (Berlin, 2009)

Bibliografie despre arheolog

A. Panaite, R. Cîrjan, C. Căpiță (eds.), Moesica et Christiana, studies in honour of professor Alexandru Barnea, Brăila, 2016.  

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram