Bazarciuc-Teodoru Violeta Veturia

Data nașterii :
17/03/1945
com. Costești, jud. Vaslui
Data deces     :
13/10/2000
orașul Huși, jud. Vaslui

Specializare

Epoca dacică
geto-dacii de la est de Carpați.

Studii

Universitatea Iași
Licenta
1963
 - 1968

Alte studii

1958-1962 - Liceul ,,M. Kogălniceanu " din Vaslui.

Doctorat

Șantier

Bunești - ,,Dealul Bobului"
com. Bunești-Averești
Judet : Vaslui
Perioada
1979
-
2000

Alte șantiere

A  efectuat  săpături  arheologice  în   obiective  apartinând  epocii neolitice, epocii bronzului, Latène și prefeudală, participând și  la  cercetările  arheologice  din  complexele feudale de pe teritoriul oraului Huși.

Activitate

Muzeul Orășenesc Huși
muzeograf-arheolog
-
Perioada
1969
-
1981
Muzeul Orășenesc Huși
director
-
Perioada
1982
-
2000

Premii / Titluri / Distincții

Ordinul ,,Meritul Cultural", cl. a IV-a.

Ordinul ,,Meritul cultural", cl. a II-a.

Lista Lucrări

Teza de doctorat ,,Obiecte de podoabă în cetățile și  aezările  geto-dacice  est-carpatice" -  din  păcate moartea prematură (crimă cu autor necunoscut) a împiedicat-o pe V. V. Bazarciuc-Teodoru să-și susțină teza.

 

 1. V. Bazarciuc, Raport preliminar  asupra  cercetărilor  efectuate  de Muzeul  orășenesc Huși  în anul  1978, în MCA, XIII, 1979, Oradea, p. 129-131.
 2. V . Bazarciuc, Cetatea geto-dacicii de la Bunești  (jud. Vaslui), în ActaMM , II, 1980, p. 61-80.
 1. V. Bazarciuc, Cetatea geto-dacicii de la Bunești- Dealul Bobului jud. Vaslui), în MCA, XIV, 1980, Tulcea, p. 164-176.
 2. V . Bazarciuc, Tezaurul geto-dacic de la Bunești-Vaslui, în SC/VA, 32, 4, 1981, p. 563-570.
 3. V. Bazarciuc, Cercetiiri arheologice în zona Hușilor, în ActaMM , III-IV, 1981-1982, p. 235-243.
 4. V.V. Bazarciuc, Cetatea geto-dacicii de la Bunești, jud.  Vaslui, în SC/VA, 34, 3, 1983, p. 249-273.
 5. V. Bazarciuc, Cetatea geto -dacicii de la Bunești, jud. Vaslui, în MCA, XV, 1983, Bucure ti, p. 211-217.
 6. V. Bazarciuc, 0 noua descoperire geto-dacicii în Podișul Central Moldovenesc, în ActaMM , V-VII, 1983-1984, p. 169-175.
 7. V. Bazarciuc, Cetatea geto-dacicii  de la Bunești-Averești, jud . Vaslui, în MCA, 1986, p. 88-91.
 8. V. Bazarciuc, Noi descoperiri în cetatea geto-dacicii de la Bunești jud. Vaslui), în SC/VA, 38,  1, 1987, p. 33-39.
 9. V . Bazarciuc, Contribuții la cunoașterea civilizației geto-dacice în zona est carpatică în lumina cercetărilor arheologice, în ArhMold, XXI, 1998, p. 29-41.

Diverse

A contribuit, prin consilierea și participarea directă la înfiintarea Muzeului Judetean Vaslui.

Bibliografie despre arheolog

Tamilia Elena Marin, Violeta Veturia Bazarciuc-Teodoru. 1945-2000, Arheologia Moldovei, XXIII - XXIV, 2000-2001, p. 469-470.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram