Berciu Dumitru

Data nașterii :
27/01/1907
sat Bobaiţa, com. Malovăţ, jud. Mehedinţi
Data deces     :
01/07/1998
București

Specializare

Epoca dacică
cercetări despre celți și traco-geți/ descoperitor al culturii Hamangia
Neolitic

Studii

Universitatea București
Licenta
1927
 - 1932

Alte studii

Studii secundare la Turnu- Severin, superioare la Bucureşti (1932).

Doctorat

Universitatea București - doctorat în filosofie şi litere
1938

Specializări/Burse

Accademia di Romania - Roma
Perioada
1935
-
1936

Șantier

Alte șantiere

Petru Rareş, Tangîru, Ostrovul Simian, Balta Verde, Vlad Ţepeş, Pietrele, Alba Iulia (Lumea Nouă), Petreşti, Verbicioara, Sălcuţa, Cernavodă, Hamangia, Tariverdi, Ocniţa, Oinacu, Verbiţa, Vîrţu

Activitate

Institutul Român din Albania
Şef al misiunii arheologice române, director
-
Perioada
1938
-
1944
Universitatea Bucureşti - Facultatea de istorie, Catedra de istorie a României
profesor
-
Perioada
1945
-
1980
Universitatea Bucureşti - Facultatea de istorie,
decan
-
Perioada
1966
-
1971
Institutul de Arheologie
cercetător, șef sector
-
Perioada
1948
-
1980
-
Perioada
-

Alte Funcții

Membru de onoare al Academiei Române (1997)

Membru al Institutului de preistorie din Viena (1935)

Membru corespondent al Institutului arheologic din R.F. Germania(1965)

Membru titular al Academiei de ştiinţe sociale şi politice a R.S.R.(1970)

Premii / Titluri / Distincții

1936 - Premiul „V. Pârvan“ al Academiei Române.  

1961 - Premiul „N. Bălcescu“ al Academiei Române.  

Lista Lucrări

Colaborator la Istoria României, I, Bucureşti, 1960;

Arheologia preistorică a Olteniei, Craiova, 1939, 249 p.;

Contribuţii la problemele neoliticului in România in lumina noilor cercetări, Bucureşti, 1961, 593 p.;

Din istoria Dobrogei, vol. I, Bucu­reşti, 1965 (Partea I. Orînduirea comunei primitive), 136 p.;

Zorile istoriei in Carpaţi şi la Dunăre, Bucureşti, 1966, 319 p.;

Cultura Hamangia, Bucureşti, 1966, 321 p.;

Neue Forschungsergebnisse zur Vorgeschichte Rumäniens, Bonn, 1966, 63 p. + 22 pl.;

Romania before Burebista, Londra—New York—Washington, 1967, 215 p. + 73 pl.;

Arta traco-getică, Bucureşti, 1969, 234 p. + 2 pl.;

Lumea celţilor, Bucureşti, 1970, 238 p. + 40 pl.

 

Îndrumări în preistorie, 1939

Contribuții la preistoria Transilvaniei, 1942

Cercetări și săpături arheologice în județele Turda și Alba, 1945

Contribuția lui Ion Andriesescu la preistoria Daciei și a sud-estului european, 1945

Cercetări și descoperiri arheologice în regiunea București, 1956

Cetatea Alba Iulia, 1962

Cultura Hamangia, 1966

Zorile istoriei în Carpați și la Dunăre, 1966

La izvoarele istoriei, 1967

O introducere în arheologia preistorică, 1967

The Roman Empire and its neighbours, 1967

România înainte de Burebista, 1967

Unitate și continuitate în istoria poporului român, 1968

Arta traco-getică, 1969

Lumea celților, 1970

Daco-România, 1978

Buridava dacică, 1981

  1.  

—Das thrako-getischeFürstengrab von Agighiol in Rumänien, în 50. BerRGK, Berlin, 1971, p. 209-265

Diverse

Director fondator al muzeului "Teohari Antonescu" din Giurgiu

Bibliografie despre arheolog

Eugen Comșa, EIR, 1978, p. 55.

Adina Berciu-Drăghicescu, Dumitru Berciu: o viață închinată arheologiei românești,  Editura Universității din București, 2011.

C.A. Bărbulescu, C. Croitoru, O.V. Udrescu (eds.), Miscellanea Historica et Archaeologica in Memoriam Dumitru Berciu, Editura Istros, 2020, Brăila-Râmnicu Vâlcea

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram