Bounegru Octavian

Data nașterii :
29/07/1956
Ploiești
Data deces     :
20/08/2019
Iași
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-017

Specializare

Epoca romană
Epigrafie greacă şi latină / Istorie economică şi socială a Imperiului roman / Navigaţie comercială şi militară la Dunărea de Jos şi în vestul Mării Negre în epoca romană / Arheologie paleocreştină (sec. IV-VI p.Chr.)

Studii

Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea “Al. I. Cuza” - Iaşi
Licenta
1976
 - 1980

Doctorat

Universitatea Iași
Negustori şi navigatori în provinciile romane Dacia, Moesia Superior, Moesia Inferior şi Thracia (sec. I-III e.n.)
1995

Specializări/Burse

Deutsches Archäologisches Institut - Istanbul /Importkeramik und Lokalproduktion in Moesia Inferior vom 1. Jh. bis zum 3. Jh. n.Chr. Der aktuelle Stand der Forschungen.
Perioada
1993
-
1993
Institut für Provinzialrömischen Archäologie al Universităţii din Freiburg (Prof. Dr. H. Nuber).
Perioada
1996
-
1996
Faculty of Classics - Cambridge
Perioada
1996
-
1996
Deutsches Archäologisches Institut - Berlin
Perioada
1997
-
1997
Bursier Humboldt
Perioada
1999
-
2001.2003

Alte stagii

martie 1993 - Cercetări arheologice la Çandarli şi Efes (Turcia)
septembrie 1994 - Cercetări arheologice la Efes (în colaborare cu S. Erdemgil, Director al Muzeului Arheologic Ephesos)
mai 1995 - Cercetări arheologice la Efes (în colaborare cu S. Erdemgil, Director al Muzeului Arheologic Ephesos)
martie 1997 - Cercetări arheologice la Efes (în colaborare cu S. Erdemgil, Director al Muzeului Arheologic Ephesos)

martie 1997 - Izmir (în colaborare cu Ö. Özyiğit, Profesor la “Ege” Universitesi-Izmir)
martie 1998 - Cercetări la Muzeul din Bergama – Pergamon (Turcia)
iulie 1999 - Cercetări arheologice la Efes (în colaborare cu S. Erdemgil, Director al Muzeului Arheologic Ephesos)
august 1998 - Cercetări la Archaeological Museums din Rhodos şi în depozitele Institutului Arheologic German de la Samos (în colaborare cu Dr. Chr. Papadimitriou, Director la Archaeological Service from Rhodos şi Dr. H. Kienast, Director al şantierului arheologic din Samos)
august 1999 – Cercetări arheologice la Sagalassos în Pisidia/Turcia (şantier condus de Prof. Dr. M. Waelkens de la Katholieke Universiteit Leuven, Belgia).
august 2001 – Cercetări arheologice la Milet/Turcia (şantier condus de Prof. Dr. V. V. Graewe de la Ruhr Universität Bochum, Germania).

Șantier

Histria/Istros
Istria
Judet : Constanța
Perioada
1976
-
2004
Halmyris
Murighiol
Judet : Tulcea
Perioada
2000
-
2003
Callatis
Mangalia
Judet : Constanța
Perioada
1988
-
1990

Responsabil științific șantier

Histria-beta
1982
-
1983
Cogealac
1984
-
1988
Callatis
1988
-
1990

Alte șantiere

iulie 1974 – cercetări arheologice la Enisala (necropolă getică)
august 1974 – cercetări arheologice la Tomis (cartier romano-bizantin)
1976-1977 – Histria, sector T, templul Afroditei
1977-1978 –  Băiceni (epoca eneolitică)
1978-1979 - Histria, termele romane
1979 – cercetări arheologice la Cucuteni (epoca daco-getică)
1980 - Histria, cercetări perieghetice în teritoriu
1981-1982 - Histria, sector T, templul Afroditei
1984 - Histria, cercetări perieghetice în teritoriu
1984-1997 - Histria, cercetări arheologice la basilica episcopală
2002-2004 – Histria, prelucrarea materialelor arheologice de la basilica episcopală
2000-2003 – Murighiol (Halmyris), cercetări arheologice la cripta martirică din basilica episcopală.

Responsabilităţi arheologice:
1990-2003 - Histria, responsabil ştiinţific la sectorul “Domus”

1982-1983 – responsabil al cercetărilor arheologice din aşezare rurală din epoca romană de la “Histria beta”
1984-1988 - responsabil al cercetărilor arheologice din aşezările rurale din epoca elenistică şi romană de la Cogealac.
1988-1990 – Callatis-Mangalia, responsabil al cercetărilor din necropola tumulară din epoca elenistică şi romană

Activitate

Catedra de Istorie Universală a Facultăţii de Istorie din Iaşi
lector
-
Perioada
1993
-
1999
Catedra de Istorie Veche şi Arheologie a Facultăţii de Istorie din Iaşi
conferențiar
-
Perioada
1999
-
2003
Catedra de Istorie Veche şi Arheologie a Facultăţii de Istorie din Iaşi
profesor
-
Perioada
2003
-
2019

Alte Funcții

• Membru al Societăţii de Studii clasice din România (din 1988).
• Membru al Societăţii “Rei Craetariae Romanae Fautores” (din 1994).
• Membru al “Association Internationale d'Épigraphie Grecque et Latine" (din 1996).
• Secretar ştiinţific al Centrului Interdisciplinar de Studii Arheoistorice de la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi (din 2001).
• Director al Centrului de Studii Egeo-Mediteraneene al Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (din 2002).
• Membru al School of Historical Studies - Institute for Advanced Study – Princeton (din 2004).
• Membru al „Comission Internationale pour l’Histoire du Sel” – Guadalajara, Spania (din 2005)
• Membru Comisiei TROPIS (Hellenic Institute for the Preservation of Nautical Tradition) – Atena (din 2005)
• Membru al Comisiei DEGUWA (Deutsche Gessellschaft zur Förderung der Unterwasserarchäologie) – Frankfurt am Main (din 2005)

Lista Lucrări

MONOGRAFII, LEXICA, CURSURI UNIVERSITARE
1. Les Forces Navales du Bas-Danube et de la Mer Noire aux 1er- 6e Siècles, Oxbow Books, Oxford, 1996, 125 p. (în colaborare).
2. Introducere în epigrafia latină, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi 1996, 178 p.
3. Lexicon of the Greek and Roman Cities and Place Names in Antiquity Ca 1500 B.C.- Ca A.D. 500 (M. Zahariade - General Editor:), Editura Adolf Hakkert, Amsterdam, Fasc. 5, 2000, (în colaborare).
4. Introducere în epigrafia latină (ediţia a II-a, revizuită şi îmbunătăţită), Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2002, 184 p.
5. Comerţ şi navigatori la Pontul Stîng şi Dunărea de Jos (sec. I-III p.C.), Editura Demiurg, Iaşi, 2002, 262 p.
6. Introducere în epigrafia greacă, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2002, 318 p. (în colaborare).
7. Lexicon of the Greek and Roman Cities and Place Names in Antiquity Ca 1500 B.C.-Ca A.D. 500 (M. Zahariade - General Editor:), Editura Adolf Hakkert, Amsterdam, Fasc. 6, 2002, (în colaborare).
8. Economie şi societate în spaţiul ponto-egean sec. II a.C. – III p. C., Editura Demiurg, Iaşi, 2003, 275 p.
9. Universul epigrafiei greceşti, Editura Demiurg, Iaşi, 2006, 324 p.
10. Trafiquants et navigateurs sur le Bas-Danube et dans le Pont Gauche, editura Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 2006, 199 p.

NOTE, ARTICOLE, STUDII
1. Noi descoperiri arheologice şi numismatice la Troesmis, Peuce, 4, 1976, p. 97-108 (în colaborare).
2. Tipologia crampoanelor utilizate la monumentele sacre de la Histria, Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie (= SCIVA), 30, 1979, 4, p. 613-623.
3. Observaţii privind vămile Dobrogei romane, Anuarul Institutului de istorie şi arheologie "A.D.Xenopol" Iaşi, 17, 1980, p. 251-257.
4. Un antefix roman de la Troesmis, Istros - Brăila, 1, 1980, p. 297-302.
5. Reprezentări de ambarcaţiuni pe monumentele din Sciţia Mică, Istros, 1, 1980, p. 182-191.
6. Cîteva descoperiri izolate de la Callatis, Pontica, 14, 1981, p. 244-254 (în colaborare).
7. Opaiţe greceşti şi romane din colectiile Muzeului Brăilei , Pontica, 15, 1982, p. 221-234 (în colaborare).
8. Tipuri de nave la Dunărea de Jos în sec. IV-VI e.n., Pontica, 16, 1983, p. 273-282.
9. Precizări privind musculi scythici, Studia Antiqua et Archaeologica I. Corolla memoriae Nicolai Gostar dedicata, Iasi, 1983, p. 178-184.
10. Un decret inedit de la Callatis, Istros, 2-3, 1983, p. 161-169.
11. Obiecte romane de import descoperite în mormintele sarmatice din zona Brăilei, Istros, 2-3, 1983, p. 234-241.
12. Două plăci ale Cavalerului Trac din colecţiile Muzeului Brăilei, Istros, 203, 1983, p. 170-176.
13. Sticlăria romană de la Şendreni, Istros, 2-3, 1983, p. 196-218 (în colaborare).
14. Consideraţii asupra negustorilor din Dobrogea secolelor I-III e.n., Studii clasice, 21, 1983, p. 59-68.
15. Opaiţe romane cu reprezentări de nave, SCIVA, 35, 1984, 4, p. 365-372.
16. Cercetările arheologice din asezarea romană rurală de la Histria , Pontica, 17, 1984, p. 85-100 (în colaborare).
17. Beiträge zur Handelsschiffahrt in westlichen Schwarzen Meer in hellenistischen und römischen Zeit, Münstersche Beiträge zur antiken Handelsgeschichte (=MBAH), III/2, 1984, p. 1-17.
1985
18. Les influences de la navigation commerciale sur les échanges greco-indigènes au Bas-Danube, Thracia Pontica, 3, 1985, p. 277-294 (în colaborare).
19. Un presupus birou vamal la Troesmis, Istros, 4, 1985, p. 143-148.
20. Cercetări perieghetice în teritoriul Histriei I, Pontica, 18, 1985, p.113-125 (în colaborare).
21. Noi contribuţii la problema apeductelor Histriei, SCIVA, 37, 1986, 3, p. 262-269 (în colaborare).
22. Über die cives Romani consistentes von Scythia Minor, MBAH, V/1, 1986, p. 59-73.
23. T. Iulius Saturninus, conductor Illyrici utriusque et ripae Thracicae, Dacoromania, 6, 1986, p. 112-123.
24. Cercetări perieghetice în teritoriul Histriei II, Pontica, 19, 1986, p. 243-257 (în colaborare).
25. Consideraţii privind portul cetăţii Callatis, Pontica, 19, 1986, p. 267-275.
26. Observaţii privind navele romane de război la Dunărea de Jos în sec. I-II e.n., Istros, 5, 1987, p. 175-186.
27. Cercetări perieghetice în teritoriul Histriei III, Pontica, 20, 1987, p. 327-337 (în colaborare).
28. Începuturile organizării vamale în Dobrogea romană, Pontica, 20, 1987, p. 137-147.
29. Bemerkungen zu den römischen Importen in Scythia Minor, MBAH, VII/2, 1988, p. 70-86.
30. Portul Histriei în antichitate, Studii clasice, 26, 1988, p. 67-80.
31. Contribuţii privind cronologia şi răspîndirea ceramicii decorate în tehnica barbotinei din Dobrogea, Pontica, 21-22, 1989, p. 99-112.
32. Flota romană la Dunărea d Jos în cursul războaielor dacice, Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, 3, 1989, p. 87-95.

33. Aşezarea daco-romană de la Hîrşova şi unele aspecte ale romanizării în Dobrogea, SCIVA, 40, 1989, 3, p. 273-293 (în colaborare).
34. Săpăturile arheologice de salvare din zona nordică a necropolei tumulare de la Callatis, Pontica, 23, 1990, p. 335-344 (în colaborare).
35. Cercetările arheologice din aşezările romane de la Cogealac, Pontica, 23, 1990, p. 335-344 (în colaborare).
36. Aspekte der Romanisierung der ländlichen Bevölkerung in Scythia Minor, MBAH, X/2, 1991, p. 89-118.
37. Contributions stratigraphiques concernant la chronologie des édifices de Scythia Minor. La basilique chrétienne du IVe siècles d'Histria, La politique édilitaire dans les provinces de l'Empire romain. Actes du Ier Colloque Rouman-Suisse. Deva, 1991, Cluj-Napoca, 1993, p. 95-102.
38. Kleinasiatische und östliche keramike Importfunde aus Histria und Tomis, MBAH, XII/2, 1993, p. 33-52.
39. Notes sur la production et les importations céramiques dans les villes romaines de la Mésie Inférieure, La ciudad en el mundo romano. XIV Congreso Internacional de Arqueologia Clásica. Actas, Tarragona, 1994, p. 72-74.
40. Roman Ships on the Lower Danube (1st-6th Centuries). Types and Functions, Crossroads in Ancient Shipbuilding. Proceedings of the Sixth International Symposium on Boat and
Archaeology, Roskilde 1991, Oxford, 1994, p. 35-41 (în colaborare).
41. Représentations de naves actuariae sur la côte ouest de la Mer Noire, Studia Antiqua et Archaeologica, II, 1995, p. 147-160.
42. Observations sur l'organisation et l'activité des associations de navigateurs de Dacie et de Mésie, Studia Antiqua et Archaeologica, II, 1995, p.161-170.
43. Notes sur les ateliers de Çandarli, Rei Cretariae Romanae Fautorum. Acta, 33, Abingdon, 1996, p. 105-107.
44. Notes sur les éléments ethniques sud-thraces de la Dobroudja romaine (IIe- IIIe siècles ap. J.-C.), Actes du 2e Symposium International des Etudes Thraciennes, Komotini, 1997, p.
115-120.
45. Considérations concernant le transport des marchandises et le ravitaillement de larmée sur le limes du Bas-Danube, Roman Frontier Studies 1995. Proceedings of the XVIth International Congress of Roman Frontier Studies, Oxford 1997, p. 311-316.
46. Săpăturile arheologice de salvare de la Medgidia, jud. Constanta, Pontica, 30, 1997, p. 17-103 (în colaborare).
47. Mithidates al VI-lea Eupator si coasta de vest a Pontului Euxin. In jurul unui decret inedit de la Histria, Pontica, 30, 1997, p. 155-165 (în colaborare).
48. Considérations sur les emporia en Mésie Inférieure et en Thrace, în: La politique édilitaire dans les provinces de l’Empire romain IIème - IVème siècles après J.-C. Actes du IIIe Colloque Roumano-Suisse. La vie rurale dans les provinces romaines: vici et villae (Tulcea 8-15 octobre 1995), Tulcea 1998, p. 207-211.
49. Terra-Sigillata-Produktion in den Werkstätten von Pergamon-Ketiostal - Vorläufiger Bericht, Istanbuler Mitteilungen 48, 1998, p. 263-277 (în colaborare).
50. Das “Monumentum Ephesenum” und die Abgrenzung des histrianischen Zollgebietes. Versuch einer Parallele, în: H. Friesinger, F. Kriezinger (Hrsg.), 100 Jahre Österreichische Forschungen in Ephesos, Akten des Symposions Wien 1995,Viena 1999, p. 87-92.
51. Mithridates VI Eupator und die griechischen Städte an der Westküste des Pontos Euxienos, Chiron, 1999 (în colaborare)
52. Carl Schuchhardt et les débuts de la recherche archéologiques en Roumanie, Studia Antiqua et Archaeologica, 7, 1999, p. 183-192.
53. Stage de recherches à l’Institut d’Archéologie Classique de Würzburg (Allemagne) Studia Antiqua et Archaeologica, 7, 1999, p. 245-250.

54. The concept of the sigillata. Regionalism or integration? în: Rei Creatariae Romanae Fautorum Acta, 36, Abingdon 2000, p. 279-285 (în colaborare)
55. Töpferieliste aus Pergamon, Istanbuler Mitteilungen, 50, 2000, p. 273-283 (în colaborare)
56. Tryblion: pot ou plat ?, in: Civilisation grecque et cultures antiques périphériques. Hommage à Petre Alexandrescu à son 70e anniversaire, Bucarest 2000, p. 189-195.
57. Der westliche Pontosraum und seine Handelsbeziehungen in der römischen Kaiserzeit, Münstersche Beiträge zur antiken Handelsgeschichte, XIX.2., 2000, p. 109-121.
58. Archaeometry of Eastern Sigillata C from Pergamon: A Reconnaissance Study, în: Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta, 37, Abingdon 2001, p. 115-117 (în colaborare).
59. “Modernism” şi “Primitivism” în cercetarea economiei greco-romane: între dispută ştiinţifică şi “dezbatere” idologică, în: Istoria – o meditaţie asupra trecutului. Profesorului Vasile Cristian la a 65-a aniversare, Iaşi 2001, p. 81-102.
60. The sigillata manufactories of Pergamon and Sagalassos, Journal of Roman Archaeology, 14, 2001, p. 143-167 (în colaborare).
61. Aragua, Araithyreia, Aralleia, Aranda, Arara, Arauraka, Araxa, Arazos, Arados, Arbela, Arbilon Akome, Arca, Arcades, Archaeopolis, Archalla, Archandroupolis, Archanes, Archelais, Archilocheion, Ardaban, Ardala, Ardistama, Ardynion, Areopolis, Arethusa, Argassa, Argeiopolis, Argilos, Arginousa, Argiza, Argos, Argysa, Argyra, Argyronion, Ariandos, Ariaratheia, Ariassos, Arisba, Arkaseia, Arke, Arkonnesos, Armaxa, Armeni, Arna, Arnabanda, Arnai, Arneai, Arnissa, Aroer, Arolos, Arpasa, Arsada, Arsameia, Arsamosata, Arsinoe, Artaiouteichos, Artakana, in: M. Zahariade (General Editor.), Lexicon of the Greek and Roman Cities and Place Names in Antiquity Ca 15000 B.C. - Ca A.D. 500, Amsterdam, 2002, 801-959.
62. Varia Cretaria Pergamena, MBAH, XXI.2., 2002, p. 1-10.
63. Le potier $Ale ... d’Histria. Nouvelles données archéologiques concernat le phenomène du timbrages sur la céramique hellénistique, Pontica, 35-36, 2002-2003, p. 79-84.
64. Despre începuturile creştinismului la Dunărea de Jos: Martyrion-ul de la Halmyris, Izvoarele creştinismului românesc, Constanţa, 2003, p. 115-126.
65. Pottery Industry in the Late Hellenistic Period: a Structural Approach, Il Mar Nero, 4, 1999/2000 (2003), p. 117-126.
66. The Basilica Episcopalis and the Martyrs' Tomb from Halmyris, Studia Historica et Theologica. Omagiu profesorului Emilian Popescu, Iaşi, 2003, p. 157-162.
67. La production des ateliers de ceramique de Pergame (vallée de Kestel) : un aperçu général, Les céramiques en Anatolie aux époques hellénistique et romaine. Actes de la Table ronde d'Istanbul, 22-24 mai 1996, Paris 2003, p. 137-143.
68. TRUBLION (II) : aperçu épigraphique et archéologique mise à jour, Orbis antiquus Studia in honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca, 2004, p. 843-846.
69. La flotte militaire et commerciale romaine au Bas-Danube et au pont Gauche, Romanian Naval Museum Yearbook, 12, 2004, p. 14-20.
70. Notes sur la koiné commerciale du Pont Gauche à l’époque romaine, Peuce, 2, 2005, p. 61- 73.
71. Ceramică sigilată pergameniană de la Callatis, Pontica, 37-38, 2004-2005, p. 169-174. 72. Note epigrafice, Pontica, 37-38, 2004-2005, p. 175-181.
73. Artaxata, Artemea, Artemis, Artemision, Artemita, Artiaca, Artouba, Artymnesos, Arulis, Arykanda, Arxama, Arxata, Arymaxa, Arzus, Asadi, Asai, Asabaia, Asamtae, Asbamaion, Asbana,
Asbotos, Asbysta, Ascheion, Asea, Aser, Asgarzos, Ashdod, Ashkelon, Askakaulis, Askania, Askara, Askoukome, Askoura, Askra, Askyris, Asiana, Asiane, Asiba, Asicha, Ascheion, Ascurum,. Asido, Asine, Asmurna, Asopos, Asos, Aspabota, Aspacora, Aspadana, Aspalatheia, Aspaneus, Aspendos, Aspenzinsos, Aspis, Aspledon, Aspona, Aspropyrgos, Assa, Assabe, Assara, Assarada, Assaria, Asseria, Asseros, Assesos, Assiout, Asso, Assoros, Assos, Assuras, Assya, Astakana, Astakos, Astale, Astarte, Astaunistis, Asteion, Astiagi, Asteria, Asterion, Asterousia, Astibos, Astigi, Astoa, Astra, Astragon, Astraia, Astraius, Astrochonda, Astron, Astypalaia, Astyra, Asuada, Atalante, Atalmo, Atarneus, Ataxasita, Atetta, Athymbria, Atrax, Attaia, Attaleia, in: M. Zahariade (General Editor), Lexicon of the Greek and Roman Cities and Place Names in Antiquity Ca 1500 B.C.-Ca A.D. 500, Fasc. 7, Amsterdam, 2005.
74. Trafiquants et navigateurs sur le Bas-Danube et dans le Pont Gauche à l’époque romaine, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 2006, 199 p. 75. Mithridates VI. Eupator und die griechischen Städte an der Westküste des Potos Euxeinos, Pontos Euxeinos. Beiträge zur Archäologie und Geschichte des Antiken Schwarzmeer- und Balkanraumes, Langenweisbach 2006, p. 397-414.
76. Il pesce salato ad Istria, Salternum, X, 2006, 81-86. Mithridates VI. Eupator und die griechischen Stadte an der Westkuste des Potos Euxeinos,
Pontos Euxeinos. Beitrage zur Archaologie und Geschichte des Antiken Schwarzmeer- und Balkanraumes - Festschrift Manfred Oppermann, Langenweisbach 2006, p. 397-414 (în
colaborare).
76. Inschriften von Nikaia und Nikomedia aus dem Reisebericht von Botho Graef (1889), Athenische Mitteilungen, 121, 2006, p. 263-280 (în colaborare).
77. Notes sur les petits commerçants de la Mésie et de la Thrace, Omagiu Silviu Sanie, Iaşi 2006, p. 317-326.
78. „Life (after town) in town” în Scythia Minor. Interpretări stratigrafice, Peuce III-IV, 2006, p. 259-282.
79. Naves actuariae - Seeschiffe für den Amphorentransport in römischer Zeit? Eine ikonographische und historische Untersuchung, Skyllis, 2007, p. 136-139.
80. Expediţia amiralului histrian Hegesagoras în vestul Mării Negre, Tyragetia, s.n. I [XVI], nr.1, 2007, p. 311-316.
81. Le Pont Gauche et le commerce du Rome: traditions hellenistiques et modelles commerciales romaines, Classica et Christiana, 2, 2007, p. 49-58.
82. L’expedition navale de l’amiral histrien Hegesagoras et la guerre sacrée de l’Apollonie Pontique, Pontica, 50, p. 85-92.
83. Sigilées pergameniennes de Halmyris, Dacia, N.S., 51, 2007, p. 247-250.
84. Notes sur les rélations commerciales au Pont Gauche à l’époque romaine, Ancient Civilisations and the Sea. International Conference a Tribute to the 70th Anniversary of Prof.
Michail Lazarov, Varna, 13th – 15th October, 2004, Varna 2007, p. 321-328.
85. Augustopolis, Aulis, Aulutrene, Aureliane, Axos, Axum, Azochis, Azoros, Azotus, in: M. Zahariade (General Editor), Lexicon of the Greek and Roman Cities and Place Names in
Antiquity Ca 1500 B.C.-Ca A.D. 500, Fasc. 8 Amsterdam, 2007.
86. Histria XIII. La basilique épiscopale, Bucarest 2007, 235 p. (in colaborare).
87. Oikos ton naukleron. The Shipowners organisation in the Pontic and Aegean area, XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae: provinciae Imperii Romani
inscriptionibus descriptae, Barcelona 2007, 191-197.
88. The Pedological Stratification Effect of Corrosion and Contamination Products on Byzantine Bronze Artefacts, Corrosion Engineering Science and Technology, Maney Publishing, 43, 2008, p. 256-266 (în colaborare) – ISI.
89. La chorothésie histrienne: essai d’une taxonomie contextuelle, Pontica, 51, 2009, p. 85-98.
90. Hinterland and site catchment studies at Histria on the Black Sea coast, Romania, Antiquity, vol. 083, Issue 322, December 2009 (http://antiquity.ac.uk/projgall/bounegru322/) - ISI.
91. Das Wrack aus dem Hafen von Kallatis (westpontische Küste): eine historische und archäologische Untersuchung, Skyllis, 8, 2008/2009, (43-50).
92. Studies on the pontic and Aegean Economy, Iaşi 2009, 186 p.
93. Marchands thraces dans les sources épigraphiaques des provinces romaines Mésie et Thrace, in: The Thracians and Their Neighours in Antiquity. Studia in honorem Valerii Sîrbu, Brăila
2010, p. 89-94.

Diverse

Second International ROCT-Conference: “The Economy of Roman Pottery. Approaching Exchange Patterns and Mechanisms”, Catholic University of Leuven (Leuven – Belgia), 2000;
comunicare: Deposits céramiques clos de Pergame: les citernes Second International Congress on Black Sea Antiquities: "Local Populations of the Black Sea
Littoral and their Relations with the Greek, Roman and Byzantine Worlds and Near Eastern Civilisations", Bilkent University Ankara (Turcia), 2-9 septembrie, 2001;

comunicare: Der westliche Pontosraum und seine Handelsbeziehungen in der römischen Kaiserzeit XII Congressus Internationalis Epigraphiae graecae et latinae, 3-8 septembrie 2002 (Barcelona);
comunicare: The regional mobility in the Eastern part of the Roman empire. 24th International Congress of Papyrology, 1-7 august 2004, (Helsinki); comunicare: P.Lond
2038. Nouvelles données concernant l’organisation des ateliers céramiques à l’époque hellénistique et romaine.
Rei Cretariae Romanae Fautores. XXIVth International Congress 2004, 27 septembrie – 2 octombrie 2004 (Namur-Leuven – Belgia); comunicare: Ateliers céramiques romains tardifs de
Pergame. Une analyse typologiques et chrono-spatiale.
International scientific Conference „Ancient Civilisations and the Sea”, 13-16 octombrie 2004, (Varna-Bulgaria);

comunicare: Commerce et navigateurs au pont Gauche et au Bas-Danube (Ier – IIIème siècles après J.-C.). Convegno internazionale di Studi „L’Africa romana”, XVI, 15- 19 decembrie 2004 (Rabat – Maroc); comunicare: Trafiquants et armateurs de Nicomédie dans la Mediterranée occidentale à l’époque romaine.
9th International Symposium on Ship Construction in Antiquity - TROPIS 2005, 25 - 30 August 2005 (Agia Napa – Cipru); comunicare: Traditions méditerranéenes aux instalations portuaires des cités grecques Callatis, Tomis et Istros (Pontos Euxeinos).

In Poseidons Reich XI. Transportkeramik: Ein Artikel der Massenproduktion als Schlüssel zur Wirtschafts- und Handelsgeschichte der Antike, Frankfurt am Main, 17-19 February 2006; comunicare: Naves actuariae - Seeschiffe für den Amphorentransport in römischer Zeit? Eine ikonographische und historische Untersuchung.
Congreso Internacional „Las salinas y la sal de interior en la historia: Economia, medioambiente y sociedad“, Siguenmza, 6-9 September 2006; comunicare: La fiscalité du poisson salé aux embouchures du Danube à l’époque romaine.

Conferinţe susţinute la instituţii academice şi universitate din străinătate:
- Seminar für Archäologie, Würzburg (iunie 1998);

invitaţie: Prof. Dr. U. Sinn Die Töpferliste aus dem Ketiostal bei Pergamon: eine Parallele zur “bordereaux d’enfournement” aus La Graufesenque - Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Institut, Frankurt am Main (ianuarie 2000);

invitaţie: Prof. Dr. S. v. Schnurbein Die westliche Pontosraum und seine Handelsbeziehungen während der römischer Kaiserzeit (1. - 3. Jh. N. Chr.) - Seminar für Alte Geschichte, Marburg (ianuarie 2000);

invitaţie: Prof. Dr. H.-J. Drexhage Die pergamenische Keramik-Industrie im Mittelmeerraum - Deutsches Archäologisches Institut, Berlin (februarie 2000);

invitaţie: Prof. Dr. H. Kyrieleis
Märtyrer an der unteren Donau. Das Martyrion von Epiktet und Astyon in Halmyris, Rumänien, Römisch-Germanisches Museum Köln (decembrie 2002);

invitaţie: Prof. Dr. H. Hellenkemper

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram