Bucovală Mihai

Data nașterii :
03/06/1939
com. Gargalâc, Bulgaria
Data deces     :
08/01/2000
Constanța

Specializare

Epoca romană
specializat în materialul vitric roman

Studii

Universitatea București -Facultatea de Istorie
Licenta
1958
 - 1963

Alte studii

1946-1953 - studii primare și gimnaziale la Constanța.

1953-1957 - Liceul  „Mircea  cel  Bătrân".

Doctorat

Facultatea de lstorie-Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj
„Sticla de epocă romană in România"
acad. Constantin Daicoviciu
1977

Specializări/Burse

Ravenna (Italia)
Perioada
1972
-
1972
Universitatea Salonic (Grecia)
Perioada
1974
-
1974
Frankfurt am Main (Germania)
1989

Șantier

Ovidiu - quadriburgium
Ovidiu
Judet : Constanța
Perioada
1979
-
1999

Responsabil științific șantier

Ovidiu - quadriburgium
1979
-
1999

Alte șantiere

  • Tomis (Edificiul cu mozaic, necropole)
  • Mangalia
  • Capidava
  • Hârșova - cetate
  • Ostrov - Buceag și Ostrov - Dervent
  • Păcuiul lui Soare
  • Corbu de jos

Activitate

Muzeul de Arheologie - Constanța
îndrumător, muzeograf
-
Perioada
1963
-
1977
MINA Constanța
șef secție Cercetare
-
Perioada
1990
-
2000

Lista Lucrări

Cărţi
1. Necropole elenistice la Tomis, Bucureşti, 1967
2. Vase antice de sticlă la Tomis, Bucureşti, 1968.

Studii şi articole publicate în străinătate
Belgia
1. Découvertes arhéologiques recentes de verre en Roumnanie, în „Bulletin de l'Association Internaţionale pour l'Historie du Verre" (AIHV), nr. 8, Liege, 1978.
2. Pieces romaines d'importation sur littoral ouest-pontique, în „Annales du 8-e Congres de l' AIHV", Liege, 1980.
3. Découvertes archéologiques récentes de vere en Roumanie, în „Bulletin de I' AIHV", nr. 9, Liege, 1983.
SUA
4. Roman Class Vessels discovered in Dobroudja, în „Journal of Class Studies", vol. 26, The Corning Museum of Class, New York, 1984.
Austria
5. Römische Bronze figuren aus der Sammlung des Museum für Nationalgeschichte und Archäologie in Konstantza, în „Griechisch und römische Statuetten und Großbronzen", Viena, 1988.
Germania
6. Résultats des recherches des casques militaires a masques en bronze découvertes dans la région du Bas-Danube, în „Abteilung fur Provinzialrömische Archäologie der
Albert-Ludwigs Universität Freiburg", Freiburg im Bresgau, 1988.

Articole, studii şi rapoarte publicate în periodice centrale şi locale:
7. Noi monumente de epocă romană timpurie la Tomis, Pontice, 1, Constanţa, 1968, p. 26-307.
8. Tradiţii elenistice în materialele funerare de epocă romană timpurie la Tomis, Pontice, 2, Constanţa, 1969, p. 297-332.
9. Descoperiri noi în zona suburbană a Tomisului, Pontica, 3, Constanţa, 1970, p.  189-209.
10. Cimitirul din secolele VI-V î.e.n. de la Corbu, jud. Constttnţa, Pontica,. 4, Constanţa, 1971, p. 41-57 (în colaborare cu M. Irimia)
11. Vase romane de bronz descoperite la Dervent, jud. Constanţa, Pontica, 5, Constanţa, 1972, p. 117-137.
12. Medalioane ceramice descoperite într-un mormânt de epocă romană la Tomis, Pontica, 6, 1973, p. 97-105.
13. Vas antropomorf de bronz descoperit la Tomis, Pontica, 7, Constanţa, 1974, p. 275-280.
14. Un alt mormânt de epocă elenistică la Tomis, Pontica, 8, Constanţa, 1975, p. 375-388.
15. Atestări arh eologice în practicile medievale în Dobrogea, Pontica, 10, Constanţa,1977, p. 91-96.
16. Cercetări arheologice la Ovidiu - municipiul Constanţa (raport preliminar),Pontica, 13, Constanţa, 1980, p. 275-283 (în colaborare cu Gh. Papuc).
17. Date noi despre fortificaţia de la Ovidiu - municipiul Constanţa (raport preliminar), Pontica, 14, Constanţa, 1981, p . 211-217 (în colaborare cu Gh. Papuc).
18. Vase şi obiecte de bronz romane timpurii din Tomis, Pontica, 15, Constanţa, 1982, p. 235-249.

19. Date noi privind cecetările arheologice de la Ovidiu - municipiul Cons tanţa, Pontica, 17, Constanţa, 1984, p. 153-156 (în colaborare cu Gh. Papuc).
20. Descoperiri recente în necropolele de epocă romană şi romano-bizantină la Tomis, Pontica, 21-22, Consta nţa, 1988-1989, p. 123-163 (în colaborare cu Cecilia Paşca).
21. Descoperiri recente în necropola romană de sud-vest a Tomisului, Pontica, 23, Constanţa, 1990, p. 160-200 (în colaborare cu C. Paşca).
22. Note privind incidenţa afecţiunilor dentare în epoca romano-biza n tină la Tomis, Pontica, 23, Constanţa, 1990, p. 355-358 (în colaborare cu Ştefan Cernega).
23. Decouvertes recentes dans Ies necropoles de Tomis (I), Dacia, NS, 35, 1991, p. 189-199.
24. Descoperiri recente în necropola romană de sud-vest a Tomisului, Pontica, 24, Constanţa, 1991, p. 185-236 (în colaborare cu C. Paşca).
25. Cercetări în necropola romană de vest a Tomisului (1992), Pontica, 25, Constanţa, 1992, p. 241-272 (în colaborare cu C. Paşca).
26. Cavou din secolul IV d. Hr. Descoperit în necropola de vest a Tomisulvi, Pontica, 26, Constanţa, 1993, p. 207-214.
27. Zona extramuros a fortăreţei romano-bizantine de la Ovidiu în „Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1994", Cluj-Napoca, 1995, p. 66.
28. Un alt mormânt elenistic descoperit la Tomis, Pontica, 28-29, Constanţa, 1995-1996, p. 73-82.
29. Savanţii care au lucrat în Dobrogea: profesorul Dionisie M. Pippidi, Pontica, 28-29, Constan ţa, 1995-1996, p. 331-334.
30. Cercetările din fortăreaţa romano-bizantină de la Ovidiu, în „Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1995", Brăila, 1996, p. 86-87.
31. Cercetările arheologice de la Ovidiu, jud. Constanţa, în „Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1996", Bucureşti, 1997, p. 43 (în colaborare cu Gh. Papuc şi C. Paşca).
32. Rezultatele cercetărilor din zona necropolelor oraşului Tomis, în „Cronica cercetărilor arheologice 1983-1992", Bucureşti, 1997, p. 25-27.
33. Cercetările de la Ovidiu, jud. Constanţa, în „Cronica cercetărilor arheologice 1983-1992", Bucureşti, 1997, p. 64-65.
34. Raport preliminar privind cercetările arheologice cu caracter de salvare din Constanţa, strada Sulmonei nr. 7, Pontica, 31, Constanţa, 1998, p. 171-200.
35. Săpăturile arheologice din zona extramurană de est a fortificaţiei romano-bizantine de la Ovidiu, în „Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1998", Vaslui, 1999, p. 31-32 (în colaborare cu C, Paşca).

Lucrări de popularizare
36. Edificiul roman cu mozaic din Tomis, Bucureşti, 1974 şi 1990 (cu versiuni în limbi
străine)

37. Histria, Bucureşti, 1974 şi 1990 (cu versiuni în limbi străine).
38. Oraşul antic, Troesmis, în „File din istorie unui veghi ţinut românesc", I, Constanţa, 1975, p. 119-135.

 

Lista de la Covaceff 1999, p. 375-377.

Diverse

A participat la Congrese de specialitate organizate în Franta (1971), Belgia (1973), Anglia (1979), Austria (1986), Germania (1973 și 1988).

Bibliografie despre arheolog

 Zaharia Covacef, Mihai Bucovală (1939-2000), Pontica XXXII, 1999, p. 373-377.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram