Comșa Eugen

Data nașterii :
20/10/1923
Chişinǎu
Data deces     :
2008
București

Specializare

Neolitic
cultura Boian

Studii

Universitatea București
Licenta
1945
 - 1948

Alte studii

Liceul “Alexandru Donici” din Chişinǎu (trei ani) dar, datoritǎ refugiului din 1940, a terminat liceul la actualul Colegiu Naţional “Cantemir Vodǎ”din Bucureşti, în anul 1943.

1943 - incorporat şi repartizat la Şcoala de ofiţeri de Rezervǎ din Infanterie de la Ploieşti, mutatǎ ulterior la Slǎnic-Prahova. A fost eliberat la sfârşitul anului 1944, cu gradul de sublocotenent de rezervǎ.

Doctorat

Universitatea Bucureşti
Cultura Boian
prof. Ion Nestor
1968

Șantier

Alte șantiere

În primii ani de activitate a participat la sǎpǎturile de la Glina (sub conducerea M. Petrescu-Dîmboviţa), api la cele de la Zimnicea, Glǎvǎneştii Vechi şi Corlǎteni (sub conducerea Prof. Ion Nestor), la Verbicioara, Balta Verde şi Gogoşu (sub conducerea Prof. D. Berciu şi la Garvǎn (sub conducerea Prof. Gh. Ştefan).

A efectuat cercetǎri arheologice pe întreg teritoriul României, fiind în colective complexe de cercetare, cum ar fi  cel care a studiat regiunea Porţilor de Fier (jud. Mehedinţi) sau Valea Jijiei (jud. Iaşi)

Alte şantiere: Bǎile Herculane, Liubcova, Sviniţa (în Banat), Drǎgǎneşti-Tecuci (în Moldova), Feldioara (în Transivania), Ciumeşti, Oarţa de Sus (în Maramureş), Silişteni şi Orlea (în Oltenia), Giuleşti, Greaca, Dudeşti, Aldeni, Bogata, Boian, Ipoteşti, Radovanu, Izvoarele, Cuneşti (în Muntenia), Luncaviţa, Techirghiol (în Dobrogea).

Zona fostelor lacuri Greaca şi Boian, dar şi în zona comunei Radovanu (jud. Cǎlǎraşi), în perioada 1960-1991. În punctul „Valea Coadelor” (Radovanu) a descoperit o aşezare fortificatǎ, aparţinând perioadei eneolitice (faza de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa), cu patru nivele de locuire - singura de acest gen din România. 

Activitate

Universitatea Bucureşti - Facultatea de Istorie
Bibliotecar - Seminarul de Preistorie
-
Perioada
1946
-
1948
Universitatea Bucureşti - Facultatea de Istorie
asistent Catedra Istorie - prof. Gh. Ștefan
-
Perioada
1949
-
1950
Universitatea Bucureşti - Facultatea de Istorie
asistent Catedra Preistorie - prof. I. Nestor
-
Perioada
1951
-
1952
Muzeul Național de Antichități
cercetător stagiar
-
Perioada
1950
-
1956
Institutul de Arheologie
cercetător stagiar
-
Perioada
1956
-
1960
Institutul de Arheologie
cercetător
-
Perioada
1960
-
1969
Institutul de Arheologie
șef sector Neolitic - Secţia Preistorie
-
Perioada
1969
-
1974
Institutul de Arheologie
șef Secția Preistorie
-
Perioada
1974
-
1991

Alte Funcții

1968 - 1991 - cercetǎtor principal III

Secretar de redacţie pentru revistele institutului, „Materiale şi cercetǎri de arheologie” şi „Studii şi cercetǎri de istorie veche” devenitǎ „Studii şi cercetǎri de istorie veche şi arheologie”.

A lucrat 48 ani în Muzeul Național de Antichități (1950-56) și Institutul de Arheologie (1956-1991)

 

Premii / Titluri / Distincții

1974 - premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române pentru „Istoria comunitǎţilor culturii Boian” (1974).

Medalia „Meritul ştiinţific” acordatǎ prin Decretul nr. 739 al Consiliului de Stat, din 26 septembrie 1966.

Medalia  primitǎ din partea filialei Academiei de Şiinţe din Cracovia (Polonia), în anul 1974.

Titlul de excelenţǎ acordat de Institutul Internaţional de Antropologie din Salt Lake City, Statul Utah, Statele Unite ale Americii, pentru întreaga activitate desfǎşuratǎ în domeniul arheologiei.

Cetǎţean de onoare al localitǎţilor Cǎlugǎreni (jud Giurgiu) şi Radovanu (jud. Cǎlǎraşi).

Membru al Societăţii de Retrologie Agrară – Bucureşti – din 22 decembrie 1971, pană în 2008.

Lista Lucrări

Cărţi de autor:

 • 1974 – Istoria comunitǎţilor culturii Boian, Editura Academiei, Bucureşti, 270 p.
 • 1976 – Bibliografia neoliticului de pe teritoriul României, I, Muzeul de Istorie al R.S.R., Bucureşti, 171 p.
 • 1977 – Bibliografia neoliticului de pe teritoriul României, II, Muzeul de Istorie al R.S.R, Bucureşti,  149 p.
 • 1978 – Bibliografia paleoliticului şi mezoliticului de pe teritoriul României, Muzeul de Istorie al R.S.R, Bucureşti, 127 p.
 • 1982 – Neoliticul din România, Editura ştiinţificǎ şi enciclopedicǎ, Bucureşti,  111 p.
 • 1987 – Neoliticul pe teritoriul României,. Consideraţii, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 198 p.
 • 1990 – Complexul neolitic de la Radovanu (= CCDJ, 8) Călăraşi, 126 p.
 • 1993 – Bibliografia referitoare la a doua epocǎ a fierului de pe teritoriul României, Biblioteca Thracologica, III,  Bucureşti, 280 p.
 • 1995 – Figurinele antropomorfe din epoca neoliticǎ pe teritoriul României, Editura Academiei Române, Bucureşti, 223 p.
 • 1996 – Viaţa oamenilor din spaţiul carpato-danubiano-pontic în mileniile 7-4 î.Hr., Editura didacticǎ şi pedagogicǎ R.A., Bucureşti, 213 p.
 • 1996 – Bibliografia epocii bronzului pe teritoriul României, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 256 p.

Cărţi în colaborare:

 • 2001 – E. Comşa, Gh. Cantacuzino, Necropola neoliticǎ de la Cernica, Editura Academiei Române, Bucureşti, 251 p.

Studii individuale, articole, rapoarte:

 • 1951  – Cercetări şi observaţii în legătură cu valurile din Dobrogea, SCIV, 2, 2, p. 233-238.
 • 1951  – Cercetări arheologice pe traseul Canalului Dunăre-Marea Neagră, SCIV, 2, 1, p. 169.
 • 1952 –  Raport preliminar asupra sondajului de lângă Luncaviţa, raionul Măcin, SCIV, 3,  p. 413-416.
 • 1953 –  Contribuţie la harta arheologică a Dobrogei  de nord-vest, SCIV, 4, 3-4, p. 747-757.
 • 1954 – Săpăturile arheologice din sectorul Giuleşti, in: Studii şi referate privind istoria României, 1, p.  303-309.
 • 1954 –  Consideraţii cu privire la evoluţia culturii Boian, SCIV, 5,  3-4, p. 361-392.
 • 1954  – Cercetări arheologice în preajma lacului Greaca, SCIV, 5, 3-4, p. 585-593.
 • 1955  –  Stadiul cercetărilor despre viaţa oamenilor din faza Bolintineanu a culturii Boian, SCIV, 6, 1-2,  p. 13-43.
 • 1955  – Săpături de salvare şi cercetări în regiunea Bucureşti, SCIV, 6,  3-4, p. 411-441.
 • 1955 – Buletinul  Institutului arheologic bulgar, 18, 1952, Sofia, SCIV, 6, 3-4, p. 943-944.
 • 1955 – Stadiul cercetǎrilor despre viaţa oamenilor din faza Bolintineanu a culturii Boian, SCIV, 6, 1955, 1-2, p. 13-43.
 • 1956 –  Rezultatele sondajelor de la Dudeşti şi unele probleme ale neoliticului de la sud de Carpaţi, SCIV,  7, 1-2, p. 41-52.
 • 1956 - Zagadnienie walów w Dobrudzy, Postepy Arheologii, 5, p. 11-17.
 • 1957  – Stadiul cercetărilor cu privire la faza Giuleşti a culturii Boian, SCIV, 8, p. 27-51.
 • 1957  – Quelques données relatives à la périodisation et à l’évolution de la civilisation de Boian, Dacia, NS, 1, p. 61-71.
 • 1957  – Cîteva descoperiri arheologice din raionul Medgidia (regiunea Constanţa), Materiale, 4, p. 325-334.
 • 1957 – Recenzie la: S.N. Bibikov. Tripol’skoe poselenie v okrestnosteah Luki Vrubleţkoi, KSIA, Kiev, 6, 1956. In: SCIV, 8, 1-4, p. 390-392.
 • 1957 – Stadiul cercetǎrilor cu privire la faza Giuleşti a culturii Boian, SCIV, 8, 1-4, p. 27-57.
 • 1958 – Kul’tura bojanska, Zotchlani Wieków, Vroclaw- Poznán, 24, 6, p. 418-421.
 • 1958  – Cîteva date despre ritul funerar al culturii Boian, SCIV, 9, 2, p. 401-406.
 • 1958  – Despre cercetǎrile neolitice din Bulgaria, SCIV, 9, 2, p. 274-277.
 • 1959  – Betrachtungen űber die Linearbandkeramik auf dem Gebiet der Rumänischen Volksrepublik und der angrenzenden Länder, Dacia, NS, 3, p. 37-57.
 • 1959  – Un vas de piatră descoperit pe Grădiştea Ulmilor la Boian, SCIV, 10, 1, p. 135-136.
 • 1959  – La civilisation Criş sur la territoire de la R.P. Roumaine, AAC, Kraków, I, 2, p. 173-190 + 3 pl.
 • 1959  – Săpăturile de la Dudeşti, Materiale, 5, p. 91-97.
 • 1959  –  Săpăturile de salvare de la Bogata şi Boian, Materiale, 5, p. 115-123.
 • 1959  – Limesul dobrogean, cercetări de suprafaţă de-a lungul Dunării, între Ostrov (reg. Galaţi) şi Hîrşova (reg. Constanţa), Materiale, 5, p. 761-767.
 • 1959  – Săpături arheologice la Boian - Grădiştea Ulmilor, Materiale, 6, p. 127-135.
 • 1959 – Cu  privire la activitatea arheologilor ucraineni, SCIV, 10, 1, p. 160-163.
 • 1960 – Consideraţii cu privire la cultura cu ceramicǎ liniară pe teritoriul R.P.R. şi din regiunile vecine, SCIV, 11, 2, p. 217-242.
 • 1959 – Despre tipurile de locuinţe din cuprinsul aşezǎrii din sec. IX-XII de la Garvǎn, SCIV, 10, 1, p. 117-134.
 • 1960 – Considérations sur le rite funéraire de la civilisation de Gumelniţa, Dacia, NS, 4, p. 5-30.
 • 1960 – Contribuţie cu privire la riturile funerare din epoca neolitică de pe teritoriul ţării noastre, in: Omagiu lui C. Daicoviciu, Bucureşti, p. 83-103.
 • 1960 – Nouvelles données relative à l’evolution des civilisations néolithiques sur le territoire de la Roumanie, in: NÉH, II, p. 7-17.
 • 1961 – La civilisation néolithique Dudeşti, in: Bericht űber den V. Internationalen Kongress für Vor- und Frühgeschichte, Hamburg – Berlin, p. 195-197.
 • 1961 – Kultura ceramiky wsehowej rytej na terenie Rumunskiej Republiki Liudowej, SpurPAU, p. 1-3.
 • 1961– Mormântul neolitic descoperit lîngă satul Andolina, SCIV, 12, 2, p. 359- 362.
 • 1961 – K voprosu o perehodnoi faze ot kul’tury Boian k kul’ture Gumelniţa, predvaritel’nyi očerk, Dacia, NS, 5, p. 39-68.
 • 1961 – Săpăturile arheologice de la Boian, Materiale, 7, p. 63-69.
 • 1962 –  Săpături arheologice la Boian-Vărăşti, Materiale, 8, p. 205-210.
 • 1962 –  Săpături arheologice la Ipoteşti, Materiale, 8, p. 213-218.
 • 1962 –  Săpături arheologice la  Luncaviţa, Materiale, 8, p. 221-224.
 • 1962  – K voprosu ob otnositelnoj hronologhii i o razvitii neolitičeskih kul’tur na jugo-vostoke RNR i na vostoke N.R. Bolgarija, Dacia, NS, 6, p. 53-85.
 • 1963 – Le rite funéraire de la civilisation Gumelnitza, în: Actes du VIe Congrès International des Sciences Anthropologiques et Etnologiques, Paris, II, Technologie, p. 379-382.
 • 1963 – Unele probleme ale aspectului cultural Aldeni II (pe baza săpăturilor de la Drăgăneşti - Tecuci), SCIV, 14, 1, p. 7-26.
 • 1963  – K voprosu o periodizacii neolitičeskih kul’tur na severo-zapade RNR, Dacia, NS, 7, p. 477-484.
 • 1964  – Mormânt din prima epocǎ a fierului gǎsit la Radovanu (r. Olteniţa), SCIV, 15, 1, p,. 127-130.
 • 1964 – Descoperirea de la Poarta Albǎ, SCIV, 16 1, p. 149-158.
 • 1965 – Consideraţii cu privire la complexele neolitice din preajma Dunării, în sud-vestul României, SCIV, 16, 3, p. 545-551. 
 • 1965 – Contribuţie la cunoaşterea culturii Dudeşti. Complexul de la Radovanu, in: Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi, cu prilejul împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, p. 39-41.
 • 1965 – Cultura Boian în Transilvania, SCIV, 16, 4, p. 629-645.
 • 1965 – Quelques données sur les aiguilles de cuivre découvertes dans l’aire de la civilisation Gumelniţa, Dacia, NS, 9, p. 361-371.
 • 1965 – Quelques données sur la chronologie relative et le développement des cultures néolithiques du sud-est de la R. P. R. et de l’est de la R. P. Bulgare, in: Atti del VI Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche, II, Roma, p. 242-245.
 • 1965 – Descoperirea de la Poarta Albǎ, SCIV, 16, 1965, 1, p. 149-157.
 • 1966 – Die Boian Kultur in Transilvanien, Acta Musei Nationalis Pragae, Historia, 20, 1-2, p. 49-53.
 • 1966 – Schimbul la comunităţile din epoca neolitică de pe teritoriul ţării noastre, RM, 3, 5, p. 440-444.
 • 1966 – Le complexe archéologique de Feldioara (Transilvanie), AAC, 8, 1-2, p. 257-262.
 • 1966 – Le dépôt en bronze de Cioclovina (Carpates Méridionales), AAC, 8, 1-2, p. 169-174.
 • 1966 – Materiale de tip Starčevo descoperite la Liubcova (r. Moldova Nouă), SCIV, 17, 2, p. 355-361.
 • 1966 – Boian A, în: MEPPE, 1, p. 137-138.
 • 1966 – Dudeşti, în: MEPPE, 1, p. 310.
 • 1966 – Vărăşti-Boian, in: Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale, Roma, 7, p. 1090-1091.
 • 1967 – Unele date cu privire la sfîrşitul perioadei de trecere de la epoca neolitică la epoca bronzului în sud-estul Olteniei (In lumina săpăturilor de la Siliştioara), SCIV, 18, 2, p. 207-220.
 • 1967 – Date despre cultura Vinča în zona Porţilor de Fier, in: Comunicări, 3, Craiova.
 • 1967 – Istoria comunităţilor culturii Boian (autoreferat), Bucureşti.
 • 1967 –  Unele date cu privire la sfîrşitul perioadei de trecere de la epoca neoliticǎ la epoca bronzului, în sud-estul Olteniei (în lumina sǎpǎturilor de la Siliştioara), SCIV, 18, 1967, 2, p. 207-220.
 • Dinogetia, I. Aşezarea feudalǎ timpurie de la bisericuţa Garvǎn (autori Prof. Gh. Ştefan, I. Barnea, Maria Comşa, Eugen Comşa, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1967,  Bibliografia de arheologie 13, capitolele: Stratigrafia aşezǎrii feudale timpurii (p. 25-290; Locuinţele şi anexele lor (p. 30-50); Agricultura (p.57-64); Creşterea vitelor (p.64-67); Vînǎtoarea (p. 67-68); Podoabele de sticlǎ (p. 302-325); Cimitirul (p. 367-373).
 • 1967 – Toporul de bronz de la Silişteni, SCIV, 18, 4, p. 671-676.
 • 1968 – Cîteva descoperiri arheologice în sud-vestul raionului Slatina, in: Comunicări, Craiova.
 • 1968 – Unele date despre descoperirile arheologice din Peştera Muierilor de lîngă Baia de Fier (epoca neolitică - epoca feudală), in: Comunicări, 8, Craiova.
 • 1968 – Der Bronzedolch aus Vărăşti, în: Liber Iosepho Kosztrzewski octogenario a veneratoribus dicatus, Wroclaw - Warszawa - Kraków, p. 128-130.
 • 1968 – Über die Verbreitung und Herkunft einiger von den jungsteinzeitlichen Menschen auf dem Gebiete Rumäniens verwendeten Werkstoffe, Evkőnyve-Szeged, 1966-1967, p. 25-33.
 • 1969 – Quelques données nouvelles sur la phase de transition de la civilisation de Boian à celle de Gumelniţa, Študijne zvesti Ausav, 17, p. 73-86.
 • 1969 – Das Bannater Neolithikum îm Lichte der neuen Forschungen, Evkőnyve-Szeged, 2, p. 29-38.
 • 1969 – Données concernant la civilization Vinča du sud-ouest de la Roumanie, Dacia, NS, 13, p. 11-14.
 • 1969 – Date noi cu privire la relaţiile dintre cultura Dudeşti şi cultura ceramicii liniare, SCIV, 20, 4, p. 567-573.
 • 1969 – Cercetări arheologice de suprafaţă la Degeraţi, in: Comunicări, Craiova.
 • 1969 –  Radovanu, in: MEPPE, 2, p. 1116-1117.
 • 1969-1970 – L’usage de l’obsidienne à l’époque néolithique dans la térritoire de la Roumanie, AAC, 11, 1, p. 5-15.
 • 1970 – Quelques données sur l’habillement des homes néolithiques sur la territoire de la Roumanie, in: Proceedings of the 8th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Tokyo, Kyoto,  3, 144-146.
 • 1970 – Types de l’habitat sur la térritoire de la RPR à l’époque néolithique, in: 7th Congrès  International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques. Moscou, août 1964, 5, Moscou, p. 221-224.
 • 1970 – La période de transition du néolithique à lâge du bronze sur le térritoire roumain, in: 7e Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Prague, août 1966 , 1, Prague, p. 474-476.
 • 1970 – Les résultats des récentes fouilles de Radovanu et leur importance pour une meilleure connaissance de la phase de transition de la civilisation Boian à la civilisation de Gumelniţa, in: Premièr Congrès International des Études Balkaniques et Sud-Est Européennes, Sofia, août 1966,  2, p. 653-656.
 • 1970 – Unele probleme ale culturii Criş (pe baza descoperirilor de la Hărman), Aluta, 1, p. 35-42 + 4 pl.
 • 1970 – Unele date referitoare la cultura Coţofeni în sud-estul Transilvaniei, Cumidava, 4, p. 3-15.
 • 1970 – Sondajele de la Izvoarele, Materiale, 9, p. 87-90.
 • 1971 – Données sur la civilization de Dudeşti, PZ, 46, 2, p. 195-249.
 • 1971 – Über das Neolithikum  in Westrumänien, Acta Antiqua et Archaeologica, 14, p. 31-43.
 • 1971 – Unele date privind raporturile dintre culturile neolitice timpurii din estul României cu cele din sud-estul U.R.S.S., SCIV, 22, 3, p. 377-385.
 • 1971 – Silexul de tip bănăţean, Apulum, 9, p. 15-18.

1971 – Neoliticul judeţului Tulcea, Peuce, 2, p. 11-18.

 

 • 1971 – Unele caracteristici ale plasticii antropomorfe din aşezările Vinča din zona Porţilor de Fier, Banatica, 1, p. 85-89.
 • 1972 – L’état actuel des recherches sur les outils néolitiques de silex, en térritoire roumain, in: Études sur les industries de la pierre taillés du néo-ènéolithique, Kraków- Nowa Huta, mai 1971, Cracovia, p. 100-114.
 • 1972 – Quelques nouvelles données sur la culture à céramique rubanée en térritoire roumain, Alba Regia, 12, p. 173-178.
 • 1972 – Quelques problèmes relatifs au complexe néolithique de Radovanu, Dacia, NS, 16, p. 39-51.
 • 1972 – Date despre uneltele de piatră şlefuită din epoca neolitică şi din epoca bronzului de pe teritoriul României (istoricul problemei, tipuri-funcţionalitate), SCIV, 23, 2, p. 245-262.
 • 1972 –  Figurinele antropomorfe descoperite la Dudeşti, Bucureşti, 9, p. 57-63.
 • 1972 –  Date cu privire la răspândirea comunităţilor fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa, pe teritoriul Dobrogei, Pontica, 5, p. 39-44.
 • 1973 – Quelques problèmes concernant la civilisation de Ciumeşti, AAC, 13, 1972-1973, p. 39-49.
 • 1973 –  La périodisation de la civilisation Dudeşti, in: 8e Congrès  International de l’UISPP, Beograd, 2, p. 434-438.
 • 1973 – Quelques problèmes concernant le néolithique final et la période de transition à lâge du bronze dans les regions nord- et ouest-pontique, în Balcanica, 3 (1972), p. 59-92.
 • 1973 – Cultivarea plantelor în cursul epocii neolitice pe teritoriul României, in: Terra nostra, p. 243-253.
 • 973 – Quelques considérations concernant la chronologie relative des cultures néolithiques limitrophes du nord de la Péninsule Balkanique, Dacia, NS, 17, p. 317-321.
 • 1973 – Parures néolithiques en coquillages marins découvertes en territoire roumain, Dacia, NS, 17, p. 61-76.
 • 1973 – Culturile neolitice din zona Dunării inferioare, intermediare între Nord şi Sud, Apulum, 11, p. 16-23.
 • 1973 – Complexul neolitic de la Grădiştea Ulmilor-Boian, jud. Ialomiţa (1960-1965), Materiale, 10, p. 25-30.
 • 1973 – Rezultatele săpăturilor arheologice din aşezarea neolitică de la Ipoteşti, jud. Olt (1961), Materiale, 10, p. 33-37.
 • 1973 – L’évolution des types d’établissements néolithiques dans la region carpato-danubienne, in: IXth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. Abstracts, p. 26 (nr. 0272).
 • 1974 – Consideraţii cu privire la cronologia relativă a culturilor neolitice din preajma Dunării şi nordul Peninsulei Balcanice, Drobeta, 1, p. 19-24.
 • 1974 – Consideraţii cu privire la începuturile folosirii aramei în neoliticul României, in: In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, p. 73-83.
 • 1974 – Date despre folosirea aurului în cursul epocii neolitice pe teritoriul României, Apulum, 12, p. 13-22.
 • 1974 – Die Bestattungssitten im  rumänischen Neolithikum, JMV, 58, p. 181-190.
 • 1974 – Figurinele de aur din aria de răspîndire a culturii Gumelniţa, SCIVA, 25, 2, p. 181-190.
 • 1974 – Die Entwicklung, Periodisierung und relative Chronologie der jungsteinzeitlichen Kulturen Rumäniens, ZfA, 8-74/1, p. 1-44.
 • 1974 – Les civilisations du Bas Danube, intermédiaires entre le sud et le nord, in Arch Polona, 15, p. 211-222.
 • 1974 – Nouvelles données sur l’evolution de la culture Dudeşti (Phase Cernica), Dacia, NS, 18, p. 9-18.
 • 1975 – Nouvelles données relatives à la phase Bolintineanu de la culture Boian (à la lumière des fouilles de l’agglomeration de Cernica), Dacia, NS, 19, p. 19-26 + 4 pl.
 • 1975 – Quelques données concernant  le commencement du processus de l’indo-europénisation dans le nord-est de la Péninsule Balkanique, in: Primus Congressus Studiorum Thracicorum, Sofia, p. 15-20.
 • 1975 – Quelques observation de géographie historique à propos de l’habitat néolithique du sud-est de la Roumanie, Studia balcanica, 10, p. 5-9.
 • 1975 – Quelques problèmes concernant la période de transition vers l’âge du bronze dans l’est de la Roumanie at le sud-ouest de l’URSS, AAC, 15, p. 133-144.
 • 1975 – Typologie et signification des figurines anthropomorphes néolithiques du térritoire roumain, in: Les religions de la Préhistoire, Valcamonica p. 143-150.
 • 1975 – Unele probleme ale neoliticului din sud-estul Transilvaniei, Cumidava, 6, p. 9-15.
 • 1975 – Cîteva date despre aşezarea de tip Ariuşd de la Feldioara, StComSfGheorghe, p. 45-56.
 • 1976 – voices in the DIVR: Aldeni II (aspectul), p. 27-28; Arama, p. 41-42; Aşezare,  p. 65-66; Boian (cultura), p. 96-97; Bolintineanu (faza), p. 98; Căscioarele, p. 142; Ceramică, p. 151-153 (with Suzana Dimitriu);  Ceramică liniară (cultura), p. 156-157; Cernica, p. 157-158; Ciumeşti, p. 165 (with Al. Păunescu, V. Zirra); Corlăteni, p. 187-188; Criş (cultura), p. 195-196; Domesticirea animalelor, p. 242-243; Dudeşti (cultura), p. 250; Folteşti, p. 271 (with M. Petrescu-Dîmboviţa); Giuleşti (faza), p. 305-306; Gumelniţa (cultura), p. 313-315; Izvoare, p. 353 (with Gh. Diaconu); Karanovo, p. 362; Larga Jijia, p. 366; Neolitic, p. 424-429; Pescuit, p 461-462 (with D.M. Pippidi); Precucuteni (cultura), p. 487; Radovanu, p. 496-497; Rast, p. 497-498; Rugineşti, p. 512; Sălcuţa, p. 524-525; Silex, p. 538-539; Tiszapolgár, p. 574; Traian, p. 581; Tripolie, p. 586; Vădastra, p. 607-608; Vidra, p. 613-614; Vinča-Turdaş, p. 616-617.
 • 1976 – Caracteristicile şi însemnătatea cuptoarelor de ars oale din aria culturii Cucuteni- Ariuşd, SCIVA, 27, 1, p. 23-33.
 • 1976 – Date despre un tip de figurină neolitică de os, SCIVA, 27, 4, p. 557-564.
 • 1976 – Consideraţiuni referitoare la schimb în cursul epocii neolitice pe teritoriul României, MuzNaţ, 3, p. 47-52.
 • 1976 – Uneltele de piatră şlefuită din neoliticul timpuriu de pe teritoriul României, MuzNaţ, 3, p. 209-222.
 • 1976 – Éléments méridionaux de la plastique anthropomorphe néolithique en territoire roumain, Apulum, 13, p. 9-16.
 • 1976 – Figurinele de marmură din epoca neolitică de pe teritoriul României, Pontica, 9, p. 23-28.
 • 1976 – Figurines d’os d’époque néolithique dans le territoire de la Roumanie, in: Festschrift fűr Richard Pittioni zum Siebziegsten Geburtstag, Wien, p. 158-166.
 • 1976 – Les matières en usage chez les hommes néolithiques de l’actuel territoire roumain, AAC, 16, p. 239-248.
 • 1976 – Quelques considérations sur la culture Gumelniţa (L’agglomération Măgura Jilavei), Dacia, NS, 20, p. 105-127.
 • 1976 – Silexul de tip “balcanic”, Peuce, 4, 1973-1975, p. 5-18.
 • 1976 – Considérations concernant les tombes à ocre de la zone du Bas Danube, in: Symposium űber das Spätneolihikum, Istraživanja, 5, Novi Sad, p. 33-43.
 • 1976 – Die Töpferöfen im Neolithikum Rumäniens, JMV, 60, Halle/Saale, p. 353-364.
 • 1976-1977 – Date privind procesul de neolitizare pe teritoriul României, Aluta, 8-9, p. 9-24.
 • 1977 – Neoliticul judeţului Constanţa, RMM, 13, 5, p. 66-70.
 • 1977 – Remarques sur l’etape finale de la phase Bolintineanu - culture Boian (à Radovanu II), Dacia, NS, 21,  p. 319-328.
 • 1977 – Despre figurinele „en violon” din aria culturii Gumelniţa, Pontica, 10, p. 43-51.
 • 1977 – Aşezările neolitice de la Grădiştea Ulmilor, StComSlobozia, 1, p. 53-59.
 • 1977 –  Consideraţii cu privire la uneltele de piatră şlefuită din aria de răspândire a culturii Hamangia, Peuce, 6, p. 5-12.
 • 1978 – L’utilisation du cuivre par les communautés de la culture Gumelniţa du territoire roumain, Studia Praehistorica, 1-2, Sofia, p. 109-120.
 • 1978 – Le dépôt d’objets en cuivre de Vărăşti, Prace i Materiali, 25, p. 101-108.
 • 1978 – Gheorghe Cantacuzino (Necrolog), SCIV, 29, 2, p. 303-306.
 • 1978 – Consideraţii cu privire la mormintele cu ocru roşu de pe teritoriul Dobrogei, Pontica, 11, p. 19-26.
 • 1978 – Contribution à l’étude de la culture Criş en Moldavie (Le site de Glăvăneştii Vechi ), Dacia, NS, 22, p. 9-36.
 • 1978 – Date cu privire la evoluţia culturilor neolitice de pe teritoriul judeţului Ilfov, in: Ilfov – file de istorie, p. 9-16.
 • 1978 –  Descoperiri arheologice pe teritoriul Bucureştiului, in: Izvoare arheologice bucureştene, p. 16-20.
 • 1978 – Probleme privind cercetarea neo-eneoliticului de pe teritoriul României, SCIVA, 29, 1, p. 7-31.
 • 1978 – Unele probleme privind populaţiile de stepă din nord-vestul Mării Negre, din perioada eneolitică până la începuturile epocii bronzului, SCIVA, 29, 3, p. 353-363.
 • 1978-1979 – Câteva consideraţii cu privire la secerile şi modul de strângere a recoltelor din epoca neolitică de pe teritoriul României, Valachica, 10-11, p. 91-96.
 • 1979 – Aşezarea neolitică de la Liubcova, Banatica, 5, p. 537-539.
 • 1979 –  Les figurines en os appartenent à la phase moyenne de la culture Gumelniţa, Dacia, NS, 23, p. 69-77.
 • 1979 – Unele date cu privire la aşezarea getică de la sfîrşitul primei epoci a fierului de la Poarta Albă, Pontica, 12, 189-192.
 • 1979 – Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu (1978), Materiale, 13 (Oradea), p. 31-34.
 • 1979 – Prezentare carte, Otto Trogmayer, as Bronzezeitliche Gräberfeld bei Tape, Budapesta, 1975, p. 640-642.
 • 1980 – Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu, Materiale, 14 (Tulcea), p. 25-28.
 • 1980 – Contribuţie la cunoaşterea ritului funerar al purtătorilor culturii Gumelniţa (Grupul de morminte de la Dridu), Aluta, 10-11, p. 23-32.
 • 1980 – Contribution à la connaissance du processus d’indoeuropénisation des régions carpato-danubiennes, in: Actes du IIe Congrès International de Thracologie, I, Bucarest, p. 29-33.
 • 1980 – Despre obiectele de mobilier din epoca neolitică de pe teritoriul României, Pontica, 13, p. 32-56.
 • 1981 – Câteva consideraţii cu privire la unele probleme ale periodizării culturii Cucuteni, MemAnt, 6-8 (1974-1976), p. 15-22.
 • 1981 – Le rôle des éléments méridionaux dans le Néolithique de la Roumanie, in: Rivista di scienze preistoriche, 36, 1-2, p. 127-151. 
 • 1981 – Câteva secvenţe dendrocronologice din aşezarea neoliticǎde la Radovanu, SCIVA, 32, 1, p. 145-149.
 • 1981 – Les relations des communautés de territoire roumain avec celles des territoires voicins pendant la période de transition et au début de l’âge du bronze á la lumière des rites funéraires, Mitteilungen Arch.Inst. UAW, Beiheft 2, Budapest, p. 49-61. 
 • 1981 – Considérations concernant l’utilisation du cuivre en Oltenie à l’époque néolithique, Dacia, NS, 25, p. 331-342.
 • 1981 – Consideraţii cu privire la cuptoarele de olar din epoca neolitică de pe teritoriul României, StComSibiu, p. 227-231.
 • 1981 – Contribuţie privind ritul funerar al purtătorilor culturii Monteoru (Necropola nr. 3 de la Sărata Monteoru), Thraco-Dacica, 2, p. 111-124.
 • 1981 – Date privind aşezările neolitice din judeţul Dâmboviţa, Monumente istorice şi de artă, 1, p. 20-26.
 • 1981 – Date privind descoperirile din epoca neolitică din nord-estul Munteniei, StComFocşani, 4, p. 9-24.
 • 1981 – Probleme privind practicarea vânătorii în cursul epocii neolitice de pe teritoriul Dobrogei, Pontica 14, p. 9-21.
 • 1981 – Săpăturile arheologice de la Radovanu, Materiale, 15 (Braşov), p. 25-28.
 • 1982 – Alte secvenţe dendrocronologice din aşezarea neolitică de la Radovanu, SCIVA 33,  p. 232-235.
 • 1982 – Consideraţii cu privire la relaţiile dintre cultura Criş şi cultura Bugo-nistreană, Crisia, 12, p. 9-18.
 • 1982 – Culturile neolitice de pe teritoriul României, Studii şi cercetări de istorie, 45-46, p. 212-221.
 • 1982 – Morminte cu ocru descoperite la Corlăteni, Thraco-Dacica, 3, p. 85-93.
 • 1982 – Săpăturile arheologice de la Radovanu, Materiale, 16 (Vaslui), p. 41-44.
 • 1982 – Săpăturile de salvare de la „Măgura Cuneştilor”, Materiale, 16 (Vaslui), p. 53-57.
 • 1982 – Unele date cu privire la descoperirile din epoca neolitică de pe teritoriul judeţului Gorj, Litua, 2, p. 35-41.
 • 1982-1983 – Vânătoarea în timpul epocii neolitice de pe întinsul Transilvaniei, Banatului şi Crişanei, Sargetia, 16-17, p. 77-88.
 • 1983 – Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu, Materiale, Bucureşti, p. 62-64.
 • 1983 – Résultats des fouilles archéologiques de Radovanu, Materiale (Sesiunea anualǎ de rapoarte arheologice Braşov, 1981), Bucureşti, p. 62-64.
 • 1983 – Rezultatele sǎpǎturilor de salvare de la „Mǎgura Cuneştilor”, Materiale (Sesiunea anualǎ de rapoarte arheologice Braşov, 1981), Bucureşti, p. 65-69.
 • 1983 – Câteva probleme referitoare la metalurgia aramei în timpul neoliticului târziu din România (Topoare-ciocan de tip Vidra), MuzNaţ, 7, p. 17-30.
 • 1983 – Creşterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei, Pontica, 16, p. 17-27.
 • 1983 – Creşterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Moldovei,  Hierasus, 5, p. 51-70.
 • 1983 – Curentele sudice în neoliticul României, RdI, 36, p. 478-496.
 • 1983 – Date noi privind agricultura pe teritoriul Bărăganului în cursul epocii neolitice, StComSlobozia, p. 231-236.
 • 1983 – La chasse en Olténie à l’epoque néolithique, Dacia, NS, 27, p. 185-192.
 • !984 – Câteva secvenţe dendrocronologice din perioada feudal timpurie, din aşezarea de la Garvăn, Peuce, 9, p. 347-348.
 • 1984 – Figurines d’os prismatiques d’époque néolithique en Roumanie, Pontica, 17, p. 15-23.
 • 1984 – Dorin Popescu la 80 de ani, SCIV, 35, 4, p. 373-374.
 • 1984 – Istoricul Muzeului Naţional de Antichităţi. IV. Arheologie şi muzeografie în perioada 1944-1956, SCIVA, 35, p. 209-221.
 • 1985 – Rolul Carpaţilor Meridionali în cursul epocii neolitice, MemAnt, 9-11 (1977-1979), p. 45-62.
 • 1985 – Date despre primele comunităţi sedentare din centrul Munteniei, in: Izvoare arheologice bucureştene, 2, p. 13-21.
 • 1985 – Figurines d’os prismatiques d’époque néolithique en Roumanie, Pontica, 17, 1985, p. 15-23.
 • 1985 – Date noi referitoare la contactele dintre comunităţile Aldeni II şi cele ale culturilor vecine, in Carpica, 17, p. 27-32.
 • 1985 – Date privind îmbrăcămintea purtătorilor culturii Gumelniţa, Anuarul Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova, p. 13-29.
 • 1985 – Mormintele cu ocru de la Holboca, Thraco-Dacica, 6, p. 145-160.
 • 1985 – Mormintele cu ocru din Movila II-1950, de la Glăvăneştii Vechi, SCIVA, 36, p. 338-345.
 • 1985 – Obiceiurile funerare ale comunităţilor din sudul României, in: Ştiinţe sociale şi politice din România. Progrese. Realizări, 2-3, p. 65-70.
 • 1985 – Pescuitul în epoca neolitică din sudul României. Contribuţii, CCDJ, 1, p. 17-24.
 • 1985 – Relaţiile dintre comunităţile culturii ceramicii liniare din estul României şi cele ale culturilor  vecine, MemAnt,  9-11, 1977-1979, p. 411-418.
 • 1985 – Tipurile de locuinţe din epoca neolitică de pe teritoriul Olteniei, ArhOlt, S.N., 4, p. 24-34.
 • 1985-1986 – Contribuţii privind relaţiile între cultura Cucuteni şi Ariuşd, Aluta, 17-18, p. 115-119.
 • 1986 – Despre statuia-menhir de la Hamangia, SCIVA, 37, 4,  p. 285-295.
 • 1986 – Date despre harpoanele din epoca neoliticǎ din Muntenia, CCDJ, 2,  p.  43-49.
 • 1986 – Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu, Materiale, 16, Bucureşti, p. 41-44.
 • 1986 – Săpăturile de salvare de pe „Măgura Cuneştilor”, Materiale (Sesiunea anualǎ de rapoarte arheologice Vaslui, 1982), Bucureşti, p. 53-57.
 • 1986 – Şanţurile de apǎrare ale aşezǎrilor neolitice de la Radovanu, CCDJ, 2, p. 61-67.
 • 1986 – Consideraţii cu privire la pieptǎnǎtura în cursul epocii neolitice pe teritoriul României, CCDJ, 2,  p. 51-60.
 • 1987 – Les relations entre les cultures Cucuteni et Gumelniţa, in: La civilisation de Cucuteni en contexte européen. Session scientifique, Iaşi-Piatra Neamţ 1984, p. 81-87.
 • 1987 – Complexul neolitic de la „Măgura Cuneştilor”, in: Ştiinţe sociale şi politice din România. Progrese,  realizări,  2, p. 35-40.
 • 1987 – Istoricul cercetărilor arheologice privind epoca neolitică de pe teritoriul Dobrogei (1878-1944), Pontica, 20, p. 9-18.
 • 1987 – Mormintele cu ocru din Movila I de la Glăvăneştii Vechi, SCIVA, 38, 4, p. 367-387.

1987 – Les tombes tumulaires á ocre du nord de la Moldavie. In: Tasić-Srejović (eds.), Hügelbestattung in der Karpaten-Balkan-Zone während der äneolithischen Periode. Internationales Symposium 1985, Beograd, p. 121-126.

  • 1987 – Cercetǎri arheologice de suprafaţǎ pe cursul inferior al Dîmboviţei, CCDJ, 3-4, p. 13-16.
  • 1987 – Despre vîrfurile de suliţă şi săgeată de silex din arealul culturii Gumelniţa, CCDJ, 3-4, p. 21-28.
  • 1987 – O aşezare Precucuteni din nord-estul Munteniei, SCIVA, 38, 2, p. 101-114.
  • 1987 – Raporturile culturii Dudeşti cu cultura Vinča, Banatica, 9, p. 25-30.
  • 1987 – Vînătoarea în cursul perioadei de tranziţie la epoca bronzului pe teritoriul României, Banatica, 9, p. 57-63.
  • 1988 – Les cultures énéolithiques en Roumanie, in: L’Età del Rame in Europa. Congresso Internazionale, Viareggio 15-18 Ottobre 1987, Firenze, p. 39-49. 
  • 1988 – Date despre evoluţia tipurilor de locuinţe din epoca neolitică din Muntenia, Anuarul Muzeului Judeţean Prahova, p. 13-32.
  • 1988 – Date despre harpoanele din epoca neolitică din Muntenia, CCDJ, 5-6, p. 43-49.
  • 1989 – Unele date despre îmbrăcămintea din epoca neolitică de pe teritoriul României, Hierasus, 7-8, p. 39-55.
  • 1989 – Creşterea animalelor domestice în cursul perioadei de tranziţie de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României, Hierasus, 7-8, p. 81-89.
  • 1989 – Mormintele cu ocru din movila II-1943 de la Ploieşti-Triaj, Thraco-Dacica, 10, p. 181-188.
  • 1989 – Un obicei funerar al purtătorilor culturii Boian, in CCDJ, 5-7, p. 27-30.
  • 1989 – Ritual funerar neobişnuit în cadrul necropolei gumelniţene de la Vărăşti (jud. Călăraşi), CCDJ, 5-7, p. 31-35.
  • 1990 – Organisation interne du site néolithique de Radovanu (Roumanie), in: Rubané et Cardial, ERAUL 39 (D. Cahen, M. Otte éds.), Liège, p. 9-12.
  • 1990 – Les pointes des pêche en silex de l’aire culturelle Sălcuţa, Starinar, 40-41 (1989-1990), Beograd, p. 61-65.
  • 1990 – Folosirea aramei în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei, Pontica, 23, p. 7-12.
  • 1990 – Vânătoarea în cursul epocii bronzului pe teritoriul României, Thraco-Dacica, 11, p. 49-53.
  • 1990 – Tipurile de locuinţe din perioada de tranziţie de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României, Symposia Thracologica, 8, p. 92-94.
  • 1991 – Aşezarea de tip Criş de la Valea Lupului, ArhMold, 14, p. 23-28.
  • 1991 – La culture Boian, in: V. Chirica, D. Monah (éds.), Le Paléolithique et le Néolithique de la Roumanie en contexte européen, BAI, IV, Iaşi, p. 225-249.
  • 1991 – Figurinele antropomorfe plate de os de la sfârşitul  culturii Gumelniţa, de pe teritoriul României, Peuce, 10, p. 9-12.
  • 1991 – Masques des figurines de la culture Vinča du sud-ouest de la Roumanie et leur sens symbolique, Banatica, 11, p. 125-131.
  • 1991 – L’utilisation du cuivre en Roumanie pendant le Néolithique moyen, in: Découverte du métal (C. Eluère, J.P. Mohen éds.), Paris, 1991, p. 77-84.
  • 1991 – L’utilisation de l’or pendant le Néolithique dans le territoire de la Roumanie, in: Découverte du métal (C. Eluère, J.P. Mohen éds.), Paris, 1991, p. 85-92.
  • 1991 – Unele date despre tipurile de locuinţe din epoca bronzului de pe teritoriul României, Peuce, 10, p. 21-31.
  • 1992 – Aşezarea neolitică de la Radovanu, jud. Călăraşi, Materiale, 17 (Ploieşti, 1983), p. 57-61.
  • 1992 – Staţiunea neolitică de la Cuneşti, jud. Călăraşi, Materiale, 17 (Ploieşti, 1983), p. 63-67.
  • 1992 – Despre datarea necropolei neolitice de la Cernica, CercArh, 4, p. 31-36.
  • 1992 – Unele date cu privire la încălţămintea din epoca neolitică de pe teritoriul României, SCIVA, 43, 1, p. 35-48.
  • 1992 – Les relations des communautés néo-ènéolothiques de l’est de la Peninsule Balkanique, Symposia Thracologica, 9, p. 74-75.
  • 1993 – La Roumanie méridionale, in: Atlas du Néolithique européen, 1 (L’Europe orientale), ERAUL 44, Liège, p. 151-189.
  • 1993 – Creşterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Banatului, Tibiscum, 8, p. 13-18.
  • 1993 – Rolul Dunǎrii Inferioare în cursul epocii neolitice, Pontica, 26 (1991), p. 23-28.
  • 1994 –  Consideraţii cu privire la credinţele şi ritualurile din epoca neoliticǎ din ţinuturile dintre Carpaţi şi Dunǎre, Pontica, 27, p. 7-18.
  • 1994 – Les relations entre les communautés néo-énéolithiques de l’est de la Péninsule Balcanique, in: Relations thraco-illyro-helléniques. Actes de XIVe Symposium National de Thracologie, Bǎile Herculane (14-19 septembre 1992), Bucarest, p. 53-61.
  • 1994 – Mormintele cu ocru din movila IV-1949 de la Glǎvǎneştii  Vechi, Hierasus, 9, p. 57-63.
  • 1994 – Contactele dintre comunitǎţile Precucuteni-Cucuteni-Tripolie cu acelea vecine din ţinuturile de la nord şi nord-vest de Marea Neagrǎ, Hierasus, 9, p. 295-301.
  • 1994 – Uneltele  de piatrǎ şlefuitǎ din arealul culturii cu ceramicǎ liniarǎ de pe teritoriul României, MemAnt, 19, Piatra Neamţ, p. 83-96.
  • 1994 – Figurine neolitice din aşezarea de la Fulga (jud. Buzǎu), SCIVA, 45, 2, p. 105-122.
  • 1994 – Aşezarea Starčevo-Criş de la Dulceanca, AnBan, s.n., 3, p. 13-40.
  • 1995 – Raporturile dintre comunitǎţile culturii Gumelniţa şi cele ale aspectului cultural Aldeni II, reprezentate prin figurinele antropomorfe, CCDJ, 13-14, p. 19-28.
  • 1995 – Une agglomération de type Starčevo-Criş, AMN, 32/1, p. 47-52.
  • 1995 – Morminte ale purtǎtorilor culturii Starčevo-Criş, AMN, 32/1, p. 245-256.
  • 1995 – Ritul şi ritualul funerar al purtǎtorilor culturilor Boian şi Gumelniţa, AMN, 32/1, p. 257-268.
  • 1995 – Quelques données concernant les chausssures de l’âge du bronze sur le territorire de la Roumanie, Thraco-Dacica, 16, 1-2, p. 87-91.
  • 1995 – Mormintele preistorice descoperite în intervalele dintre movilele funerare de la Glǎvǎneştii Vechi, MemAnt, 20, p. 71-77.
  • 1995 – Morminte ale purtǎtorilor culturii Starčevo-Criş, AMN, 32/1, p. 245-256.
  • 1995 – Ritul şi ritualul funerar al purtǎtorilor culturilor Boian şi Gumelniţa, AMN, 32/1, p. 257-268.
  • 1995 – Necropola gumelniţeanǎ de la Vǎrǎşti, AnBan, seria arheologie-istorie, 4/1, p. 55-193 (43 fig.).
  • 1996 – Les rapports entre les cultures Vinča-Dudeşti-Boian, in: Fl. Draşovean (ed.), The Vinča culture, its role and cultural connections, Timişoara, p. 213-217.
  • 1996 – Unele elemente de continuitate din epoca neoliticǎ pânǎ în zilele noastre, pe teritoriul României, in: Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, 2, Sibiu, p. 117-127.
  • 1996 – Vetrele şi cuptoarele din locuinţele neolitice din Muntenia, in Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, Sibiu, p. 73-89.
  • 1996 – Ocupaţiile principale ale comunitǎţilor culturii Cucuteni din Moldova, in: Gh. Dumitroaia, D. Monah (éds.), Cucuteni aujourd’hui, BMA II, Piatra Neamţ, p. 263-276.
  • 1996 – Les tombes à ocre sur le territoire de la Roumanie, in: The Thracian World at the Crossroad of Civilizations. The 7th International Congress of Thracology, May 20-28 1996, Constanţa-Mangalia-Tulcea, Bucharest, p. 256-258.
  • 1996 – Les tatouages chez les communautés de la culture Gumelniţa, Dacia, 38-39 (1994-1995), p. 441-444.
  • 1996 – Gesturi redate de figurinele neolitice din sudul României, AMN, 33, p. 191-208.
  • 1996 – Les figurines anthropomorphes des cultures de Turdaş et Vinča (ressemblances et différences), Sargetia, 26/1 (1995-1996), p. 91-104.
  • 1997 – Diffusion et parallèles des figurines anthropomorphes néolithiques de Roumanie, in Bollettino del Centro Camuni di Studi Preistorici, 30, p. 41-46.
  • 1997 – Ac pentru păr lucrate din os şi corn din epoca neolitică, descoperite în sudul României, Pontica, 30, p. 7-15. 
  • 1998 – Tipurile de aşezǎri din epoca neoliticǎ din Muntenia, CCDJ, 17 (1997), p. 144-164.

1998 – Importanţa  cultivǎrii plantelor în epoca neoliticǎ pe teritoriul Munteniei, Cercetǎri istorice, 17/1, p. 101-112. 1998 - Quelques données concernant les chaussures de l'époque néolithique sur le territoire de la Roumanie, in : Atti del XIII Congresso UISPP, 3, Forli, p. 557-561.

 • 1998 – Acele pentru pǎr lucrate din os şi corn din epoca neoliticǎ descoperite în sudul României, Pontica, 30, p. 7-15.
 • 1998 – Ritul şi ritualurile funerare din epoca neoliticǎ din Muntenia, Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, 4, p. 18-35.
 • 1998 – Profesorul Dumitru Berciu, 1907-1998, in SCIVA, t. 49, 1998, 3-4, p. 319-325.
 • 1998 – Mormintele neolitice de la Radovanu, SCIVA, 49, 3-4, p. 265-276.
 • 1999 Figurine reprezentând pǎsǎri, din epoca neoliticǎ, descoperite în Muntenia, Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, 13, 1999, p. 13-18.
 • 1999-2000 – Aşezarea neoliticǎ de la Izvoarele (jud. Giurgiu), Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu”, 5-6, p. 101-132.
 • 1999-2001 – Les figurines et d’autres pièces en terre cuite représentant des oiseaux de l’époque néolitique découvertes en Moldavie, Cercetǎri istorice, 18-20, p. 89-104
 • 2000 – Types d’habitation dans l’aire de la culture Dudeşti en Valachie (Munténie), SAA, VII, Iaşi, 2000, p. 51-58.
 • 2000 – Aşezǎrile din epoca neoliticǎ şi mediul lor natural din sudul Munteniei, in: Istro-Pontica. Muzeul Tulcean la a 50-a aniversare (1950-2000), Tulcea, p. 67-72.
 • 2000 – Raporturile dintre cultura Boian şi cultura Vǎdastra, CercArh, 11/I (1998-2000), p. 299-303.
 • 2001 – Aşezarea gumelniţeană „Măgura Cuneştilor”, Materiale, S.N., 1, p. 7-42.
 • 2002 – Podoabe neolitice de os descoperite pe teritoriul Munteniei, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu”, 7-8 (2001-2002), p. 83-86.
 • 2002 – Brǎzdare neolitice din corn de cerb, descoperite în Muntenia, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu”, 7-8 (2001-2002), p. 87-91.
 • 2002 – Mǎşti reprezentate pe figurinele antropomorfe din epoca neoliticǎ din Muntenia, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu”, 7-8 (2001-2002), p. 93-101.
 • 2006 – Figurinele masculine din epoca neolitică descoperite pe teritoriul Munteniei, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu”, 9 (2003-2006), p. 129-135.
 • 2006 – Figurinele antropomorfe din arealul culturii Sălcuţa din Oltenia, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu”, 9 (2003-2006), p. 137-146.
 • 2006 – La signification des figurines masculines néolithiques de la Muntenie, Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, 6, Sibiu, p. 7-16.
 • 2007  – Neo-eneoliticul de la sud de Carpaţi şi din Dobrogea, Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, 7, 2007, p. 73-88.
 • 2007  - Date despre îmbrǎcǎmintea din perioada neoliticului târziu din sudul României, Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, 7, 2007, p. 89-98.

 

STUDIES, ARTICLES, REPORTS IN COLLABORATION

 • 1950 – with I. Nestor, E. Zaharia, Aşezări din epoca barbariei. Lucrările de pe şantierul de la Sărata Monteoru, jud. Buzău, SCIV, 1, 1, p. 54.
 • 1950 – with D. Berciu, C.S. Nicolaescu-Plopşor, S. Morintz, Aşezările şi cimitirele din societatea primitivă în Oltenia. Şantierul arheologic de la Verbicioara - Dolj, SCIV, 1, 1, p. 103-107, 112-113.
 • 1950 – with I. Nestor, Al. Alexandrescu, Studierea societăţii omeneşti de la începuturile barbariei din nordul Moldovei. Activitatea şantierului şarheologic Iaşi-Botoşani-Dorohoi, SCIV, 1, 1, p. 27-32.
 • 1950 – with D. Berciu, C.S. Nicolăescu-Plopşor, S. Morintz, Şantierul de la Balta Verde, SCIV, 1, 1, p. 112.
 • 1951 – with I. Nestor, Alexandrina Alexandrescu, Eugenia Zaharia-Petrescu, Vl. Zirra, Săpăturile de pe şantierele Valea Jijiei (Iaşi- Botoşani- Dorohoi) anul 1950, SCIV, 2, 1, p. 51-76.
 • 1951 – with D. Berciu, C.S. Nicolăescu Plopşor, S. Morintz, S. Popescu-Ialomiţa, C. Preda, Şantierul arheologic Verbicioara-Dolj, SCIV, 2, 1, p. 232-235, 238-239.
 • 1952 – with D. Berciu, C.  Mateescu, S. Morintz, C.S. Nicolăescu- Plopşor, S. Popescu-Ialomiţa, C. Preda, Şantierul Verbicioara, SCIV, 3, p. 141-179.
 • 1953 – with Sebastian Morintz, Cercetări arheologice în raionul Giurgiu, Regiunea Bucureşti, SCIV, 4, 3-4, p. 758-763.
 • 1955 – with C.S. Nicolăescu-Plopşor, D. Nicolăescu-Plopşor, C. Maximilian, Şantierul arheologic Cerna-Olt, SCIV, 6, 1-2, p. 140-146 (Bǎile Herculane).
 • 1954 – with Al. Gheorghiu, C.S. Nicolăescu-Plopşor, N. Haas, C. Preda, Gh. Bombiţă, D. Nicolăescu-Plopşor, Raport preliminar asupra cercetărilor de paleontologie umană de la Baia de Fier (reg. Craiova) în 1951, Probleme de Antropologie, 1, p. 79-80.
 • 1956 – with . S. Nicolǎescu-Plopşor, Gh. Rǎdulescu,  M. Ionescu, Paleoliticul de la Giurgiu. Aşezarea de la Malu Roşu, SCIV, 7, 3-4, p. 223-236.
 • 1957 – with C. S. Nicolǎescu-Plopşor, Microlitele de la Bǎilwe Herculane, SCIV, 8, 1-4, p. 17-26.
 • 1956 – with D. Berciu, Săpăturile arheologice de la Balta Verde, Gogoşu (1949 şi 1950), Materiale, 2, p. 262-263, 406.
 • 1957 – with S. Morintz, Aspecte din colaborarea ştiinţifică între arheologii români şi sovietici, SCIV, 9, 1, p. 158-162.
 • 1957 – with Gh. Ştefan, Săpăturile arheologice de la Aldeni (reg. Ploieşti, r. Berceni), Materiale, 3, p. 93-102.
 • 1957 – with C.S. Nicolăescu-Plopşor, D.C. Nicolăescu-Plopşor, Al. Bolomey, Şantierul arheologic Baia de Fier, Materiale, 3, p. 33.
 • 1957 – with C.S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu, Şantierul arheologic Băile Herculane, Materiale, 3, p. 53-55.
 • 1961 – with Maria Comşa, M. Matei, C. Preda, O naučnoi sessii Instituta arheologhii sostojavšeisja 15-21 maia 1961 g., Dacia, NS, p. 559-566.
 • 1962 – with D. Galbenu, A. Aricescu, Săpături arheologice la Techirghiol, Materiale, 8, p. 165- 171.
 • 1965 – with D. Tudor, S. Morintz,  Exp. Bujor, P. Diaconu, N. Constantinescu, Cercetări arheologice în zona viitorului lac de acumulare al hidrocentralei “Porţile de Fier”, SCIV, 16, 2, p. 395-406.
 • 1968 – with C.S. Nicolăescu- Plopşor, Exp. Bujor, V. Boroneanţ, N. Constantinescu, P. Diaconu, S. Morint, Al. Păunescu, Gh. Popilian, P. Roman, D.V. Rosetti, Rezultatele arheologice din zona Porţilor de Fier, in: Comunicări, 4, Craiova.
 • 1969 – with Octavian Răuţ, Figurine antropomorfe aparţinând culturii Vinča descoperite la Zorlenţu Mare, SCIV, 20, 1, p. 3-14.
 • 1971 – with Nánási Zoltán, Mormântul neolitic descoperit  la Săcuieni, SCIV, 22, 4, p. 633-636.
 • 1972 - with Nánási Zoltán, Date privitoare la ceramica pictată din epoca neolitică din Crişana, SCIV, 23, 1, p. 3-17.
 • 1973 – with Carol Kacsó, Rezultatele sondajelor din complexul neolitic de la Oarţa de Sus, jud. Maramureş (1970), Materiale, 10, 47-51.
 • 1979 – with B. Ionescu, Depozitul de obiecte de aramă descoperite în aşezarea Gumelniţa, SCIVA, 30, 1, p. 79-85.
 • 1981 – with V. Georgescu, Cetăţuia geto-dacică de pe Dealul Movila, de la Gura Vitioarei, SCIVA, 32, 2, p. 271-282
 • 1983 – with V. Georgescu, Aşezarea neolitică de tip Aldeni II de la Mălăieştii de Sus (jud. Prahova), SCIVA, 34, 4, p. 334-348.

Două volume cu studii de arheologie, ca şi unele bibliografii realizate de Eugen Comşa au rămas nepublicate.

Diverse

A aplicat metode moderne, prin colaborarea cu specialişti români sau strǎini cu pregǎtire în domeniile respective (dendrocronologie, chimie, fizicǎ etc.).

A publicat 11 volume şi peste 400 de articole de specialitate, a participat la peste 300 de simpozioane, conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale, dintre care 96 internaţionale, în Europa şi Asia.

A efectuat 49 de cǎlǎtorii de documentare în strǎinǎtate.

 

Bibliografie despre arheolog

Alexandru Vulpe, Eugen Comșa la 70 de ani, SCIVA 44, 1993, 4, p. 321-324.

Stǎnescu, M. Stǎnescu, I. Stǎnescu, Gh. Marinicǎ (coord.), Roata. Strǎveche aşezare din ţara vlahilor, ediţia a III-a revǎzutǎ şi adǎugitǎ, Ploieşti, Printeuro, 2005.

Petrescu-Dîmboviţa, Amintirile unui arheolog, Editura Constantin Matasǎ, Piatra Neamţ, 2006.

Stela Dobrogeanu-Perdix, Paşi în lut, Editura Axa, Botoşani, 2012.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram