Condurachi Emil

Data nașterii :
03/01/1912
com. Scânteia, jud. Iași
Data deces     :
16/08/1987
București

Director al Institutului de Arheologie - București  (1956-1970).

Specializare

Epoca romană

Studii

Universitatea din Iași
Licenta
1928
 - 1932

Doctorat

Universitatea din Iași
1938

Specializări/Burse

Roma - Accademia di Romania
Perioada
1935
-
1937
Paris - Ecole Roumaine
Perioada
1938
-
1939

Șantier

Histria
Istria
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1949
-
1970

Activitate

Universitatea din Iași
asistent la catedra de arheologie
-
Perioada
1932
-
1940
Şcoala superioară de arhivistică din Bucureşti
profesor de numismatică
-
Perioada
1940
-
1947
Universitatea din București
profesor
-
Perioada
1947
-
1983
Institutul de Arheologie - București
director
-
Perioada
1956
-
1971

Alte Funcții

Secretar general al Asociaţiei de studii sud-est europene (din 1963)

Vicepreşe­dinte al Uniunii Academice Internaţionale (din 1967)

Redactor responsabil la revistele: Dacia (1957 —1970), Studii şi cercetări de istorie veche (1956—1970), şi Studii şi cercetări de numismatică (1960—1971).

Responsabilul științific al şantierului arheologic Histria (1949—1970).

Membru corespondent  şi titular (din 1955) al Academiei R.S.R.

Membru al Academiei de ştiinţe sociale şi politice (1970).

Preşedinte al So­cietăţii numismatice române (din 1958).

 

Premii / Titluri / Distincții

Doctor honoris causa al Universităţii din Bruxelles.

„Om de ştiinţă emerit“, laureat al Premiului de stat (1962).

Medalia de aur „Sf. Chiril şi Metodiu“ (R. P. Bulgaria)

Comandor al Ordinului „Merito de la Republica italiana“, Roma;  

Premiul Herder (1981).

Lista Lucrări

 • Coautor şi coordonator la Istoria României, I, Bucureşti, 1960.
 • Archéologie roumaine au XX-e siècle, Bucureşti, 1963, 104 ;
 • La Roumanie (coll. Archaeologia Mundi), Geneva, Paris,. München, Nagel, 1972, 264 p. (colab.);
 • Carte archéologique de Roumanie,Bucureşti, 1972, 86p. (colab.).
 • I monumenti cristiani nell' Illirico, Ephemeris Dacoromana, în Annuario della Scuola Romena di Roma, 9, 1938; Isis-Afrodite. Beiträge zu einer Ikonographie des alexandrinischen Synkretismus, în BSH, 21, 1939, p. 33-53;
 • Le “Grand Dieu” sur les monnaies d'Odessos, în Revue Numismatique, (Paris), seria 2e, 4, 1940, p. 1-20;
 • La politique financière de l'empereur Julien, în BSH, 22, 1941, p. 85-143; La rèforme monètaire de l'Empereur Aurélien, în RHSEE, 22, 1945, p. 138-146;
 • Autour des imitations pontiques des monnaies d'Alexandre le Grand, în RHSEE 23, 1946, p. 217-224;
 • Frământări politice și sociale la Istros în preajma anului 400 î.e.n., în BStA-Ist, 1,1949, 2, p. 117-126;
 • Vechi monete pontice și importanța lor, în BStA-Ist., 2, 1950, p. 13-26;
 • Cu privire la constituirea teritoriului rural a orașului Histria și funcția sa social-economică, în BStA-Ist, 4, 1952, p. 59-69;
 • Burebista și orașele pontice, în SCIV, 4, 1953, p. 515-523; Problèmes économiques et sociaux d'Histria à la lumière des dernières recherches, în NEH, 1, 1955, p. 71-84;
 • Der Beitrag der Münzfunde von Istros zur Kenntnis der Waren und Geldumlaufes an der unterer Donau im vorrömisches Zeitraum, în Wissenschaftliche Annalen, Berlin, 6, Heft, 5, 1957, p. 289-304;
 • Les statères de Cyzique et les routes commerciales du Hellespont au Danube, Eirene,Praga, 1, 1960, p.61-67;
 • La genèse des sujets de chasse des “tondi Adrianei” de l’arc de Constantin, în Atti del settimo Congresso internazionale di archeologia Classica, Roma, 2, 1961, p.451-459;
 • Contributi allo studio della scultura pontica in éta imperiale romana, ActArhHung, 10, 1962, fasc.1-3, p.33-43;
 • Influences grecques et romaines dans les Balkans, en Hongrie et en Pologne, în VIIIe Congrès International d’Archéologie Classique, Paris, 1963, p.317-332;
 • Problema apariției ceramicii Latène în regiunea Dunării de Jos, SCIV, 16, 1965, 1, p.43-50;
 • Relations entre les Grecs et la population autochtone du Bas-Danube à la lumière des dernières dècouvertes archéologiques, în Die Kultur Südosteuropas, München, 1964, p.25-44;
 • Beiträge zur Frage der ländlichen Bevölkerung in der römischen Dobrudscha, în Corolla Nouvelles recherches sur le “limes” byzantin du Bas-Danube aux Xe-XIe siècle, în XIIIth International Congres of Byzantine Studies, Oxford, 1966;
 • Neue Probleme und Ergebnisse der Limesfaschung in Scythia Minor, în Studien zu den Militärgrenzen Roms, Köln-Graz, 1967, p.162-176;
 • Nouvelles recherches sur l'organisation du limes romain aux bouches du Danube, în Actes du VIIe Congrès du limes romain, Tel-Aviv, 1967;
 • I rapporti tra Greci e indigeni nella regione del Ponto Eussino, în Atti dell VII Congresso Internazionale “Magna Graecia” Taranto, 1968;
 • L'expérience pontique, în Sources archéologiques de la civilisation européene, AIESEE, București, 1970, p.183-193;
 • Problema unor basilici creștine de la Histria și Callatis, Pontica, 4, 1971, p.173-189;
 • La romanizzatione della Dacia e della Scizia Minore, Accademia Nazionale dei Lincei, CCCLXXI, 1974, 27, p.63-78;
 • Classis Flavia Moesica au Ier siècle de n. è., în Actes du IXe Congrès International d'Études sur les Frontières Romaines (Mamaia, 6-13 septembrie 1972), București-Köln-Viena, 1974, p. 84-88; Tradition et innovation dans la pensée juridique de Léon le Sage, RRH, 13, 2, 1974, p. 335-340;
 • Quelques maisons byzantines des villes pontiques, în Studies in memory of David Talbot Rice, Edinburgh UP, 1978, p. 171-183;
 • Le syncrétisme religieux en Dacie, în Les syncrétismes dans les religions de l’Antiquité, Colloque de Besançon (22-23 oct 1973), Leiden, 1975, p. 186-199;
 • Burébista, successeur du programme politique de Mithridate VI Eupathor, în ActaArhHung, 26, 1978, 1-2, p. 7-14;
 • L’Europe de l’Est, aire de convergence des civilisations, în Rapports I, Grands Thèmes et méthodologie. XV Congrès International des Sciences historiques, București, 1980, p. 9-87.

Diverse

Istoric al antichităţii şi arheolog.

Specialist în istoria şi arheologia greco-romană din zona litoralului de vest şi de nord al Mării Negre. Studii privind coloniile greceşti din Dobrogea și relațiile dintre coloniști și autohtoni. Articole, studii și sinteze privind istoria Histriei, de la întemeiere şi până în epoca romano-bizantină. Contribuţii în domeniul artei şi religiei greco-romane, dar mai ales în cel al numis­maticii antice şi bizantine, tratând probleme legate de vechimea şi circulaţia monede­lor emise în oraşele pontice, precum şi de unele aspecte ale economiei şi schimburilor monetare la Dunărea de Jos.

Editor al primelor două volu­me monografice Histria, precum şi al altor lucrări şi corpus-uri de izvoare arheo­logice. Autor a șase volume și peste 60 studii și articole.

Bibliografie despre arheolog

 • Enciclopedia Istoriografiei Românești, Editura Academiei, 1978.
 • Al. Suceveanu, Emil Condurachi la 70 de ani, SCIVA 32, 1981, 2, p. 5–10;
 • Al. Barnea, Emil Condurachi, SCIVA, 1988, 39, 2, p. 199-201;
 • C. Preda, în Dacia, N.S., 26, 1982, p. 176-179;
 • R. Theodorescu, Emil Condurachi, Dacia, N.S., XXXII, 1988, p. 237-238.
 • Ion Ioniță, Emil Condurachi (1912-1987), Arheologia Moldovei, XIII, 1990, p. 277-278
 • M. Angelescu, Histria. Cent campagnes archeologiques, Ed. Univ. Européenes, 2019.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram