Dumitrescu Vladimir

Data nașterii :
20/10/1902
București
Data deces     :
11/04/1991
București

Specializare

Neolitic

Studii

Universitatea București
Licenta
1921
 - 1923

Alte studii

Studii secundare la București.

Doctorat

Universitatea București - Filosofie şi litere
L’Etá del ferro nel Piceno
1928
Docența
1965

Specializări/Burse

Accademia di Romania - Roma
Perioada
1926
-
1928

Șantier

Sultana
Sultana
Judet : Ilfov
Perioada
1923
-
1925
Drăgușeni
Drăgușeni
Judet : Botoșani
Perioada
1926
-
1927
Atmăgeaua tătărască
Judet : Dobrogea
Perioada
1929
-
1935
Traian - Dealul Viei
Traian
Judet : Neamț
Perioada
1938
-
1940
Rast
Rast
Judet : Dolj
Perioada
1942
-
1950
Cârna
Cârna
Judet : Dolj
Perioada
1942
-
1943
Basarabi - necropola
Basarabi
Judet : Dolj
Perioada
1943
-
1943
Hăbășești
Hăbășești
Judet : Iași
Perioada
1949
-
1950
Traian - Dealul Fântânilor
Traian
Judet : Neamț
Perioada
1951
-
1961
Cârna
Cârna
Judet : Dolj
Perioada
1955
-
1956
Târpești
Târpești
Judet : Neamț
Perioada
1962
-
1964
Căscioarele
Căscioarele
Judet : Călărași
Perioada
1962
-
1968
Drăgușeni
Drăgușeni
Judet : Botoșani
Perioada
1970
-
1971

Alte șantiere

Gumelniţa - 1925.

(jud. )

 

Hăbășești (Cucuteni A) - a fost prima așezare neolitică integral cercetată și publicată.

Activitate

Muzeul Național de Antichități
Asistent
-
Perioada
1923
-
1928
Muzeul Național de Antichități
Conservator al MNA
-
Perioada
1928
-
1935
Muzeul Național de Antichități
director
-
Perioada
1935
-
1938
Facultatea de istorie -Universitatea Bucureşti
Conferențiar
-
Perioada
1930
-
1945
Muzeul Național de Antichități
Director
-
Perioada
1940
-
1945
Muzeul Național de Antichități
Conservator
-
Perioada
1945
-
1952
deținut politic
-
Perioada
1952
-
1955
Institutul de Arheoloie
Șef secție MNA
-
Perioada
1955
-
1973

Alte Funcții

Membru al Consiliului Permanent al Uniunii interna­ţionale de ştiinţe pre şi protoistorice (din 1932)

Membru al Institutului Italian de pre şi protoistorie, Florenţa (din 1961).

Membru al Institutului German de Arheologie (din 1980)

 

Premii / Titluri / Distincții

Premiul „Vasile Pârvan“ al Academiei Române (1930)

Premiul „Vasile Pârvan“ al Academiei Române (1976)

Laureat al premiului de stat cl. IlI-a (1950) şi cl. Il-a (1955).

Lista Lucrări

Volume

L’ età del ferro nel Piceno, Bucureşti, 1929, 214 p. + lO pl.

Hăbăşeşti, Monografie arheologică, Bucureşti, 1954, 606 p. (în colaborare).

Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Cîrna, Bucureşti, 386 p + 163 ;

Hăbăşeşti, satul neolitic de pe Holm, Bucureşti, 1967, 53 p. + 63 fig.

Muzeul Naţional de Antichităţi, Bucureşti, 1968, 107 p. + 87 fig.

Arta neolitică in România, Bucureşti, 1968, 100 p. + 50 pl.

L’arte preistorica in Ro­mania fino al inizio del I etâ del ferro, Firenze, 1972, 266 p. + VI pl.

Arta preistorică in România, Bucureşti, 1974, 512 p. (491 fig. în text).

 

Articole

Fouilles de Gumelniţa, în Dacia II (1925), p. 29 — 103.

La station préhisto­rique de Bonţeşti, Dacia, III — IV (1927 — 1932), 88 — 114.

La plastique anthro­pomorphe en argile de la civilisation énéolithique balkano danubienne, în Jahrbuch für Prähistorische und Etnographische Kunst, Berlin, 1932—1933, p. 49—72.

La station préhistorique de Traian, în Dacia, IX—X (1941 — 1944), p. 11 — 114.

Originea şi evoluţia culturii Cucuteni, în SCIV, XIV 11163), 1, p. 51 — 78, 2, p. 285 — 318 şi în Arheo­logia, Varşovia, XIV (1963), p. 1 — 40.

La nécropole tumulaire du première âge du fer de Basarabi, în Dacia, NS, XII (1968), p. 177 — 260.

Edifice destiné au culte décou­vert dans la couche Boian-Spanţov de la station énéolithique de Căscioarele, Dacia, 1970, p. 5 — 24;

À propos de la plus ancienne culture néolithique de Roumanie, în Studia Balcanica, 5, Sofia, 1971, p. 37 — 50.

Quelques aspects des synchro­nismes des cultures néo-énéolithiques et de la période de transition à l’âge du bronz dans l’Europe sud-orientale et le monde égéo-anatolien, în „Actes du IIe Congrès international des études du sud-est eu­ropéen“, Atena, 1972, p. 25—51.

Einige Fragen zur Cucuteni-Kultur im Lichte der Ausgrabungen bei Drăguşeni (N.O der Moldau, SR Rumänien), în Zeitschrift für Archäologie, Berlin, 1973, p. 177 — 196.

Cronologia absolută a eneolilicului românesc in lumina datelor C14, în Apulum, XIV, p. 23-40.

Diverse

Membru fondator (23 novembre 1935) al organizației profesionale Colegiul Arheologic Român (C.A.R.) care a propus Proiectul de lege intitulat "Pre-proiect de lege pentru protecția  Monumentelor și Obiectelor Antice și pentru înființarea Colegiului Arheologic Român" și care avea 86 articole grupate în 13 capitole.

După detenție, ca fost comandant legionar, a fost obligat să semneze ca "D. Vlad".

 

A mai publicat volumele:

Oameni și cioburi, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XI, 1993, Călărași.

Închisorile mele, Editura Albatros, București, 1994.

 

pensionat în 1973.

Bibliografie despre arheolog

Eugen Comșa, Dumitrescu Vladimir, EIR 1978, p. 133-134.

Al. Vulpe, Vladimir Dumitrescu (1902-1991), Dacia, NS, XXXV, 1991, p. 229-234.

S. Morintz, Vladimir Dumitrescu (1902-1991), SCIVA 42, 3-4, iulie-decembrie 1991, p. 105-108.

Mircea Petrescu-Dîmbovița, Profesorul Vladimir Dumitrescu (1902-1991), Arheologia Moldovei, XV, 1992, p. 231-232.

Silvia Marinescu-Bîlcu, Le professeur Vl. Dumitrescu a l'occasion de son 75-e anniversaire, Dacia NS, XXI, 1977, p. 351-355.

Silvia Marinescu-Bîlcu, Profesorul Vl. Dumitrescu la 80 de ani, Memoria Antiquitatis IX-XI, 1977-1979, 1985, p. 13-18.

Silvia Marinescu-Bîlcu, La contributions de Vladimir Dumitrescu pour définir le concept de complexe culturel Ariuşd-Cucuteni-Tripolje et pour la connaissance de ses origines et de son évolution interne, Cucuteni aujourd'hui, Piatra Neamt, 1996, p. 27-38.

Ioan Opriș, Istoricii și securitatea, I, Ed. Enciclopedică, 2004, p. 151-180.

 

 

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram