Florescu Adrian C.

Data nașterii :
15/08/1928
sat Glăvăneștii Vechi, com. Andrieșeni, jud. lași
Data deces     :
01/09/1986
Iași

Specializare

Epoca metalelor
Epoca bronzului Epoca fierului - La Tène
Epoca dacică
Fortificații geto-dacice de la est de Carpați.

Studii

Universitatea Iași - Facultatea de istorie și filosofie
Licenta
1947
 - 1951

Alte studii

1939-1947 - studii primare și secundare la Andrieșeni, studii liceale la Liceul Național din Iași.

 

Șantier

Alte șantiere

Glăvăneștii Vechi, Perieni (Vaslui), Hăbășești (Iași), Stoicani (Galați), Trușești (Botoșani), Bicaz, Hlincea, Lukașovka (R.S.S. Moldovenească).

A condus șantierele preistorice:

Trușești-Movila, Șesul Jijiei (jud. Botoșani), Andrieșeni (jud. Iași), Gîrbovăț (jud. Galați), Gîrceni (jud. Vaslui).

A condus șantierele de epocă geto-dacică:

Stîncești (jud. Botoșani), Cotnari-Cătălina (jud. Iași) Cîndești și Mănăstioara­-Fitionești (jud. Vrancea), Moțca (jud. Iași)

 

Activitate

Universitatea Iași - Facultatea de istorie și filosofie
preparator
-
Perioada
1950
-
1954
Institutul de Istorie și Arheologie - Iași
cercetător cu jumătate de normă
-
Perioada
1953
-
1954
Institutul de Istorie și Arheologie - Iași
cercetător
-
Perioada
1954
-
1960
Institutul de Istorie și Arheologie - Iași
cercetător principal
-
Perioada
1960
-
1967
Institutul de Istorie și Arheologie - Iași
șef sector
-
Perioada
1967
-
1984
Institutul de Istorie și Arheologie - Iași
șef secție istorie străveche
-
Perioada
1984
-
1986

Alte Funcții

secretar de redacție la "Arheologia Moldovei"

Lista Lucrări

Lista celor 36 de lucrări publicate la Petrescu-Dîmbovița 1988, p. 359.

Diverse

A participat la congresele internaționale  de pre- și protoistorie de la Praga (1960) și Belgrad (1971)

Congresele de tracologie de la Sofia (1972) și București (1976).

Bibliografie despre arheolog

Mircea Petrescu-Dîmbovița, Adrian C. Florescu (1928-1986), Arheologia Moldovei, XII, 1988 p. 357-359.

Silvia Teodor, Adrian C. Florescu, Dacia, NS, XXXII, 1-2, 1988, p. 231-233.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram