Galbenu Doina

Data nașterii :
28/12/1932
Buzău
Data deces     :
1999
București

Specializare

Neolitic
Epoca metalelor
epoca bronzului

Studii

Facultatea de Istorie - secția arheologie și istorie veche, Universitatea București
Licenta
1951
 - 1956

Doctorat

Universitatea București
"Neoliticul in Oltenia de sud-vest"
1977

Șantier

Alte șantiere

Sărata Monteoru (cu I. Nestor)

Dobrogea: Techirghiol (cu E. Comșa), Limanu, Costinești, Hârșova.

Oltenia: Siminic, Cerătuși Padea (jud. Dolj) și Almăjelu (jud. Mehedinți)

Transilvania: Arieș (jud. Covasna)

Activitate

Muzeul de Artă, București
muzeograf
-
Perioada
-
Muzeul Peleș, Sinaia
muzeograf
-
Perioada
-
Muzeul de Arheologie, Constanța
muzeograf
-
Perioada
-
Muzeul regional Craiova
muzeograf
-
Perioada
1967
-
1972
Muzeul Național de Istorie a RSR
muzeograf
-
Perioada
1972
-

Lista Lucrări

V. Canarache, A Aricescu, V. Barbu, D. Galbenu, A. Rădulescu, Muzeul de Arheologie, Constanţa, ghid, 1961, p. 1-128.
V. Canarache, A. Aricescu, V. Barbu, D. Galbenu, A. Rădulescu, Adamclisi, Monumentul
triumfal şi cetatea, ghid, 1961, p. 1-10
E. Comşa, D. Galbenu, A. Aricescu. Săpături arheologice la Techirghiol, Materiale, 1962, p. 165-173.
D. Galbenu, Aşezarea neolitică de la Hârşova, SCIV, 13. 2, 1962, p. 285-304.
Neolititiceskaia masterskaia dlia obrabotki ukraşenii v Hârşove, Dacia, NS, 7, 1963, p. 501-509.
În legătură cu începutul culturii Gumelniţa în Dobrogea, Revis ta Muzeelor, nr. 1, 196 (în rezumat) 2 pag.
Nouvelles donnees concernant le debut de la civilisation de Gumelniţa de Dobrogea, Dacia, NS, 10, 1966, p. 321-328
Hârşova, în MEPPE, 1966, p. 486.
Periegheză în jurul comunei Padina Mare, Studii şi Comunicări, Craiova, 1969, p. 135-1 41 (împreună cu Ion Miulescu)
Un aspect al perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului descoperit la Simnic, Aluta, 2, 1970, p. 45-43
Nouvelles donnees sur le commencement de la civilisation Gumelniţa en Dobroudja, în Actes du VII-e Congres Internaţional des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, vol. I, Praga, 1970, p. 457-460
Aşezarea neolitică de la Costineşti, Pontica, 4, 1971, (237-246);

Aşezări neolitice pe teritoriul oraşului Constanţa, Ses. Mz. Ist., 1, 1971, p. 70-81
Câteva probleme ale perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului în Oltenia, SCIV, 32, 2, 1972, p. 263-269
Aşezarea şi cimitirul de la Limanu, Materiale, 9, 1970, p . 77-86
Descoperiri arheologice întâmplătoare în jud. Mehedinţi, Drobeta, I, 1974, p. 257-261.

Aşezările neolitice de la Simnic, CA, 1, 1974, p. 9-43
Săpăturile arheologice în tell-ul de la Hârşova, în Cer. Arh. III, 1979, p. 3-8
Tipuri de aşezări şi locuinţe ale culturii Vinca în Oltenia, Revista Muzeului din Craiova, 10 p .
Câteva precizări în legătură cu neoliticul târziu din Muntenia şi Oltenia, Muzeul Naţional, 2, 1975, p. 237-241.
Săpăturile arheologice de la Arieşd, jud. Covasna, Cerc. Arh., 5, 1982, p. 3-8
(împreună cu Eugenia Zaharia şi Zoltan Szekely)
Aşezarea de tip Sălcuţa de la Almăjel, jud. Mehedinţi, Cerc. Arh. 6, 1983, p. 143-158
Cercetările arheologice din tell-ul de la Hârşova, jud. Constanţa 1988, Cerc. Arh., 9, 1992, p. 8-11 (împreuna cu O. Popovici, P. Haşotti şi C. Nicolae)

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE (selectiv):
Noi aşezări neolitice în Dobrogea, Sesiunea muzeului din Constanţa, 1963
Unele date despre începutul culturii Gumelniţa în Doqrogea centrală, Prima Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Muzeelor, 1964
Aşezări neolitice în sudul oraşului Constanţa, A II-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Muzeelor, 1965
Aşezarea neolitică de lângă Constanţa, A III-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Muzeelor, 1968
Câteva precizări referitoare la sfârşitul neoliticului în Oltenia, Sesiunea Institutelor de Arheologie ale Academiei R.S.R., Iaşi, 1967
Cultura Sălcuţa în centrul Olteniei, Sesiunea Universităţii din Craiova, 1968
Despre începutul epocii neolitice în Oltenia, A III-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Muzeelor, 1968
Noi aşezări neolitice din Oltenia, Socieatea de Ştiinţe Istorice, Craiova, 1968
Neoliticul mijlociu în Oltenia de sud, A IV-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Muzeelor, 1969
Noi aşezări neolitice din sudul Olteniei, Societatea de Ştiinţe Istorice, Craiova, 1969
Celţii pe teritoriul oraşului Craiova., Societatea de Ştiinţe Istorice, Craiova, 1969
Perioada de trecere de la neolitic la epoca de bronz descoperită recent în centrul Olteniei, Sesiunea Universităţii in Craiova, 1969
O aşezare neolitică pe malul mării la Costineşti, Sesiunea Muzeului din Constanţa, 1970
Câteva date despre perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului, A VI-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Muzeelor, 1970
Neoliticul târziu în Oltenia, în lumina săpăturilor de la Cerătu, A VI-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Muzeelor, 1970
Sfârşitul neoliticului în Oltenia în lumina săpăturilor de la Almăgelu şi Cerătu, Sesiunea Muzeului Olteniei, 1970
începutul epocii bronzului în centrul Olteniei, Societatea de Ştiinţe Istorice, Craiova, 1970
Quelques problemes concemant la periode de passage du neolithique a l' epoque du bronze en Oltenie, Comunicare la cel de al VIII-lea Congres Internaţional de Proto şi Preistorie, Belgrad, 1971
Unele date în legătură cu neoliticul târziu de la sud de Carpaţi, Sesiunea Muzeului de Istorie al României, 1973
Tipuri de aşezări şi locuinţe ale neoliticului târziu din Oltenia, Sesiunea Muzeului Olteniei, Craiova, 1973

 

Diverse

prezentă, cu note și comunicări, la mai multe manifestări știintifice din domeniul  arheologiei, din  tară  și străinătate (Praga  și Belgrad ).

Bibliografie despre arheolog

Valentina Voinea, Doina Galbenu (1932-1999), Pontica XXXII, 1999, p. 369-372.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram