Hamat Ana-Cristina

Data nașterii :
24/02/1983
Caransebeș
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-870

Specializare

Epoca romană
Istorie veche și arheologie provincială

Studii

Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, specializarea istorie
Licenta
2001
 - 2005
Universitatea de Vest Timișoara Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, cursuri de master pe specializarea :Romanitate Orientală.
Master
2005
 - 2008

Doctorat

Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
”Podoabe şi accesorii vestimentare feminine din Dacia Romană. Cu privire specială la Dacia Superior”
prof.dr. Doina Benea
2011

Șantier

Tibiscum
Jupa-Zăvoi
Judet : Caraș-Severin
Perioada
2011
-
2013
Timisoara- Str. L. Blaga
Timișoara
Judet : Timiș
Perioada
2013
-
2014
Borlovenii Vechi- Leu
Borlovenii Vechi
Judet : Caraș-Severin
Perioada
2013
-
2014

Alte șantiere

Membru în colectivul șantierelor  Opatița (2015), Pojejena (2016) și Berzovia (din 2017)

2012-2020 - numeroase șantiere preventive (cercetare, supraveghere, diagnostic, evaluare de teren)

Activitate

Muzeul Banatului Montan
Arheolog IA
-
Perioada
2016
-
2020
Muzeul Banatului Montan
muzeograf I
-
Perioada
2013
-
2016
Gr. Șc. de Transp. Auto Timişoara, Sc. Generală nr. 2 Timișoara
Profesor de istorie
-
Perioada
2008
-
2011
Șc. gen. Cu cls. I- VIII nr. 7 Sf. Maria Timișoara
Profesor de istorie
-
Perioada
2005
-
2008

Lista Lucrări

RECENZII

 1. Ana Hamat, Recenzie- Octavian Bounegru, Comerţ şi navigaţie la Pontul stâng şi Dunărea de jos (sec. I-III d.H.) în  Revista Studenteasca de Studii de Istorie si Arheologie nr. 2/2004, Timişoara.
 2. Ana Hamat, Recenzie- G. Bounegru, R. Ciobanu, R. Ota, D. Anghel- Lux, util şi estetic la Apulum. Podoabe şi accesorii vestimentare. Catalog de expoziţie în BHAUT XIII, Timişoara 2011, p. 203- 206.
 1. Ana Hamat, Recenzie- Radu Ciobanu, Pictura murală romană. La peinture murale romaine, în Tibiscum SN 2, Caransebeş 2012.
 2. Ana Cristina Hamat- Gheorghe Popilian, Necropola Daco- Romană de la Dioşti( judeţul Dolj), ed. Sitech, Craiova 2012, p. 169, în Tibiscum SN 3, Caransebeş 2013.
 3. Ana- Cristina Hamat- Florin Topoleanu- Lămpile antice din colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova- Ploieşti, ed. Oscar Print, Ploieşti 2012, în Banatica 23, Reșița 2013.
 4. Ana Cristina Hamat- RADU CIOBANU, GEORGE BOUNEGRU, RADU OTA, VIORICA RUSU- BOLINDEŢ, ANCA TIMOFAN, ADRIAN BOLOG- Între util şi estetic. Scrisul la Apulum, în BHAUT XIV, Timişoara 2013.
 5. Ana- Cristina Hamat, Radu Ota, De la canabele legiunii a XIII Gemina la Municipium Septimium Apulense, ed. Altip, Alba Iulia 2012, 214 p şi XXXIV pl., în Drobeta XXIII, Drobeta 2013, 203- 205.
 6. Ana Cristina Hamat- Doina Benea, Istoria Banatului în Antichitate, ed. Excelsior Art, Timişoara 2013, în Banatica, 24/2, Reșița 2014, p. 551- 555.
 7. Ana Cristina Hamat- Cristian Floca, Monografie Arheologică, ed. Excelsior Art, Timişoara 2013, în Banatica, 24/2, Reșița 2014, p. 555- 558.
 8. Ana Cristina Hamat- Felix Milleker, Descoperiri arheologice din Banat I: Preistorie, ediţie îngrijită  de D. Ţeicu, traducere Győmbér, ed. Mega, Cluj- Napoca 2013, p. 268 + 29 de figuri, Banatica, 24/2, Reșița 2014,  p. 547-548.
 9. Ana Cristina Hamat- Nicolae Gudea, Christiana Minora. Studii, articole şi note în legătură cu creştinismul timpuriu din Dacia romană, Dacia postromană şi unele provincii vecine. Studien, Aufsätze und Notizen betreff end die Geschichte de frühen Christentums in Dakien, in den dakischen Provinzen nach Aurelian’n Rückzug und in einigen Nachbarprovinzen, ed. Mega, Cluj- Napoca 2011, 519 p, BHAUT 15, Timișoara 2016.
 10. Ana Cristina Hamat- Jupiter on Your Side. Gods and Humans in Antiquity in the Lower Danube Area, Drobeta, 24, Drobeta Turnu- Sewverin 2014, p.153- 155.
 11. Ana- Cristina Hamat- Jeffrey Spier, Late Antique and Early Christian Gems, Spätantike - Frühes Christentum – Byzanz, Ed. L. Reichert Verlag Wiesbaden, 2nd edition, Wiesbaden 2013, Banatica, 25, Reșița 2015.
 1. Ana Cristina Hamat, Adela Baltac, Christina Știrbulescu, Andreea Ștefan, in colaborare cu V. Apostol, Muzeul Național de Istorie al Romaniei. Catalogul Colecției Lapidarium. I. Piese greco-romane, Ed. Conphis, București, 2015, 300 p., 4 anexe.(Ana Cristina Hamat), Banatica 26/2, Reșița 2016, p. 419-420.
 1. C. Hamat- Silvia Mustață, The roman metal vessels from Dacia Porolissensis, în Banatica, 28/2018, Reșița 2018, 861-863.
 2. C. Hamat- Dan Deac, Artefacte romane de bronz din colecțiile Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău. Catalog de Expoziție Selectiv/ Roman bronze artefacts from the Zalău History and Art County Museum. Selective Exhibition Catalogue, în Banatica, 28/2018, 864-865.
 1. George Valentin Bounegru, The Northeern Necropolis of Apulum „Ambulance Station” 1981–1985. Necropola nordică de la Apulum „Stația de salvare”1981–1985, în Banatica, 28/2018, 865-868.

 

STUDII ȘI ARTICOLE  DE SPECIALITATE. RAPOARTE ARHEOLOGICE

 1. Ana Hamat, Podoabe de sticlă în Dacia romană.  Cu privire specială la  inelele din sticlă, Lucrările Sesiunii Naţionale a Doctoranzilor în istorie, Oradea 22- 23 mai 2009, Oradea, ISBN 978-973-759-916-2.
 2. Ana Hamat, Despre pandantivul rotund cu casetă în Dacia Romană. Bulla, Drobeta, XX, Drobeta Turnu- Severin 2010, p. 214- 230, ISSN 1841- 7264.
 1. Ana Hamat, Gemele din Dacia romană între modă, economie şi religie, BHAUT, XII, Timişoara 2010, ISSN1453- 7419.
 2. Ana Hamat, Câteva consideraţii privitoare la brăţările de sticlă din Dacia romană, Tibiscum SN, 1, Caransebeş 2011, p. 89- 101.
 3. Ana Hamat, Influenţe elenistice în arta podoabelor din Dacia Romană. Motivul „ Nodul lui Hercule”, BHAUT, XIII, Timişoara 2011, p. 57- 75.
 4. Ana Hamat, Podoabe feminine descoperite pe teritoriul Drobetei antice. I. Podoabe pentru împodobirea mâinilor, Tibiscum SN, 2, Caransebeş 2012.
 5. Ana Hamat, Podoabe feminine descoperite pe teritoriul Drobetei antice. Podoabe pentru împodobirea capului şi a gâtului, Drobeta, XXII, Drobeta Turnu- Severin 2012.
 6. Ana- Cristina Hamat, Consideraţii privind producţia locală de opaiţe la Tibiscum, Tibiscum SN, 3, Caransebeş 2013, p. 223- 244.
 7. Ana- Cristina Hamat, Clay lamps from south-western Roman Dacia. Local production centers, Lychnological Acts, 4, Monographies Instrumentum 59, 2019, p. 201-220.
 8. Ana Cristina Hamat, Acele de păr cu capul în formă de mână descoperite în Dacia Romană, Sargeţia SN, 4, Deva 2013,   177- 193.
 9. Ana- Cristina Hamat, Bijuterii cu inscripţie din provincia romană Dacia. I. Pietre gravate, BHAUT XIV/ 2012, Timişoara 2014, 113-139.
 10. Ana- Cristina Hamat, Drobeta şi stilul policrom în arta bijuteriilor, Drobeta XXIII, 2013, 129- 139.
 11. Flutur, A. C. Hamat, D. Tănase, Timişoara- str. L. Blaga 2014, Banatica, 24/ 1, Reșița 2014, p. 225- 252 .
 12. Ana- Cristina Hamat, Despre bijuterii, modă şi creştinism în Dacia. Pietrele gravate asociate cu religia creştină, BHAUT XIV/ 2012, Timișoara 2014, p. 113-139.
 13. Ana- Cristina Hamat, Despre Dextrarum Iunctio şi inelele asociate cu logodna descoperite pe teritoriul Daciei Romane, Sargetia SN., 5, Deva 2014, p. 61- 76.
 14. Ana- Cristina Hamat, Dextrarum Iunctio şi studiul bijuteriilor în epoca romană. Un melanj între istoria artei, epigrafie, numismatică, gliptică şi studiul bijuteriilor, Arheovest, II/ 2, Timișoara 2014, p. 881- 892.
 15. Ana- Cristina Hamat, Câteva considerații cu privire la funcționalitatea bijuteriilor reflectate în descoperirile din Dacia, Drobeta, 24, Drobeta Turnu- Severin 2014, p. 95- 107.
 16. Ana- Cristina Hamat, La braț cu Evlia Celebi prin cetatea Timișoarei. Studiu de caz: Piața medievală târzie descoperită pe str. L. Blaga, Arheovest, III, Timișoara 2015, p. 539- 554.
 17. Ana- Cristina Hamat, Brățările de sticlă descoperite în cadrul cercetării arheologice din centrul orașului Timișoara, str. L. Blaga, Sargetia SN., 6, Deva 2015, 101-119.
 18. Ana- Cristina Hamat, A. Szentmiklosi, A. Bălărie, Lighting devices dating from the medieval and post medieval period discovered in the modern city Timişoara( Romania), Lychnological Acts, 5, Monographies Instrumentum 63, 2019, p. 100-111.
 19. Ana Cristina Hamat, O camee de epocă romană descoperită în cadrul cercetării de la mănăstirea franciscană din Caransebeș, Patrimonium Banaticum VI/2016, Timișoara 2016, p. 63-71.
 20. Hamat Ana Cristina, Inele sigilare descoperite pe teritoriul Daciei Romane, Sargetia SN. VII, Deva 2016, p. 85-108.
 21. Ana- Cristina Hamat, A. Szentmiklosi, A. Bălărie, Lighting devices dating from the medieval and post medieval period discovered in the modern city Timişoara( Romania), Banatica 26/1, Reșița 2016, p. 413-428.
 22. Ana Cristina Hamat, G. Bounegru, Cerceii de epocă romană descoperiți la Apulum (Alba Iulia), Banatica 26/1, Reșița 2016, p. 135-153.
 23. Ovidiu Bozu, Daniela Tănase, Ana Cristina Hamat, Dimitrie Negrei, Aşezarea medievală timpurie din punctul Sălişte, sat Susani, comuna Traian Vuia,judeţul Timiş Banatica 26/1, Reșița 2016, p. 331-352.
 24. Ana Cristina Hamat, O plimbare scurtă prin Timișoara otomană. Un raport preliminar asupra supravegherii arheologice de pe strada L. Blaga, Drobeta XXV, Drobeta Turnu- Severin 2016, p. 121-137.
 25. Ana Cristina Hamat, Tăcere, vorbesc romanii! Bijuteriile în literatura latină din primul secol al Imperiului, Arheovest: Interdisciplinaritate în Arheologie, IV/2, Timișoara 2016, p. 807-822.
 1. Ana- Cristina Hamat, Stories about Tibiscum. The research carried out by the priest Iosif Mircea at the Roman ruins from Jupa în Adalbert Cserni and his contemporaries. The pioneers of urban archaeology in Alba Iulia and beyond. Histories of archaeology in Central–East Europe (1848-1918)” Proceedings of the International Conference held at Alba Iulia in 15-19th of April 2016, Editors: Csaba Szabó – Viorica Rusu-Bolindeț - Gabriel Rustoiu – Mihai Gligor, Bibliotheca Musei Apulensis XXIX,  Alba Iulia 2017, p. 205-218.
 2. Ana- Cristina Hamat, Golden jewellery discovered at Tibiscum, în Signs and Symbols. Proceedings of the Symposium on Life and Daily Life, Deva 2017, p. 99-108.
 3. Ana – Cristina Hamat, Imaginea nemuritoare a frumuseții. Gemele descoperite în aria municipiului roman Tibiscum(jud.Caraș-Severin), în Arheovest. In Honorem Doina Benea, V/1, Timișoara 2017, p. 417-437.
 1. Ana Cristina Hamat- SOME NOTES ABOUT A CELTIC GLASS BRACELET FROM DROBETA, în Banatica 27, Reșița 2017, p. 73-84.
 2. Ana Cristina Hamat, VTERE FELIX inscribed rings discovered in Roman Dacia , în Sargetia VIII, Deva 2016, p. 57-70.
 3. Ana Cristina Hamat, Artefacte de sticlă și sidef descoperite pe strada L. Blaga, în Cercetări arheologice în centrul istoric al Timișoarei – strada Lucian Blaga, Volum de studii. Timisoara, 2017, Editor: Alexandru Flutur, Daniela Tănase, Ana Cristina Hamat, Cluj- Napoca 2018, p. 185-202.
 4. Ana Cristina Hamat, Obiecte de lemn descoperite pe str. L. Blaga, în Cercetări arheologice în centrul istoric al Timișoarei – strada Lucian Blaga, Volum de studii. Timisoara, 2017, Editor: Alexandru Flutur, Daniela Tănase, Ana Cristina Hamat, Cluj- Npoca 2018, p. 203-212..
 5. Ana Cristina Hamat, REZULTATELE SUPRAVEGHERII ARHEOLOGICE DE PE STRADA L. BLAGA. în Cercetări arheologice în centrul istoric al Timișoarei – strada Lucian Blaga, Volum de studii. Timisoara, 2018, Editor: Alexandru Flutur, Daniela Tănase, Ana Cristina Hamat, Cluj- Napoca 2018, p. 45-70
 1. Ana- Cristina Hamat, The pottery workshops at Gârla Mare (Mehedinți county), în Atlas of Roman Pottery Workshops from the provinces Dacia and Lower Moesia/ Scythia Minor ( 1st- 7th centuries AD), Cluj- Napoca 2018,  p. 175-192.
 2.  Paul Dinulescu, Ana- Cristina Hamat, Roman Weapons and Military Equipment discovered in the Roman Fort at Vărădia- Chilii, în Divius Traianus, București 2018, p. 181-192.
 3. . Ana – Cristina Hamat, Monilia ante portas Daciae, în Arheovest VI , Szeged 2018, p. 707-722.
 4. A. C. Hamat, Lacăte romane din colecția Muzeului Banatului Montan Reșița, în  Banatica, 28, Reșița 2018, p. 243- 253.
 5. A. C. Hamat, Bijuterii de epocă romană din colecția Muzeului Banatului Montan, în Analele Banatului SN, XXVI/ 2018, p. 25-34.
 6. Ana- Cristina Hamat, Despre cerceii de tip candelabru sau cerceii cu pandantive în Dacia Romană, în Banatica 29/2019, p. 187-206.
 7. Ana- Cristina Hamat, Dan Băcueț- Crișan, A roman ring with carnelian gem discovered at Porolissum- Sărata, AMP 41/2019 sub tipar, p. 149-156.
 8. Ana- Cristina Hamat, Horațiu Cociș, Despre inele de tip cheie cu placă traforată și simbol cruciform din Dacia Romană, în AMP 41/2019, p. 157-168.
 9. Ana- Cristina Hamat, Tăcere, vorbesc romanii! Bijuteriile în literatura latină a secolelor II- III AD., în Tibiscum SN, în curs de tiparire, p. 9.
 10. Ana Cristina Hamat, Zeii pantheonului classic în arta gliptică de la Apulum. De la realismul reprezentărilor la schematismul imaginii, în Pantheon 3D, Cluj- Napoca 2019, p. 93-98.

 

 

CARTE

 1. Cercetări arheologice în centrul istoric al Timișoarei – strada Lucian Blaga, Campania 2014, Volum de studii, Cluj- Napoca 2018, Editori: Alexandru Flutur, Daniela Tănase, Ana Cristina Hamat.

 

CRONICĂ

 1. Adrian Ardeţ, Ana Hamat, Lucia Carmen Ardeţ- Raport nr. 35, Jupa, mun. Caransebeș, jud. Caraş- Severin [Tibiscum], Punct: La Drum Zăvoi (Cetate sau Peste Ziduri), p. 77- 78, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011.
 2. Adrian Ardeţ, Ana Hamat, Lucia Carmen Ardeţ-, D.P.Negrei, A.C. Hamat, M. Gavrila- Jupa, mun. Caransebeș, jud. Caraş- Severin [Tibiscum], Punct: La Drum Zăvoi (Cetate sau Peste Ziduri), Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2012, 2013,  68-69.
 3. Ţeicu, A. C. Hamat, D. Rancu, Leu- Cetate, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, p. 213.
 4. Ţeicu, A. C. Hamat, D. Rancu, Leu- Cetate, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2014, p. 190-191.
 5. Flutur, D. Tănase, A. Hamat, Timișoara, str. : L. Blaga 2014, p. 248-249.
 6. Țeicu D., Szentmiklosi A., Hamat A.C, Georgescu A., Bălărie A., Opatita, în CCA. Camapania 2015, 2016, p. 64-65.
 7. D. Teicu, Al. Fluture, A. C. Hamat, A. Cîntar , Berzovia, în CCA. Campania 2017, 2018, 19-20.
 8. C. Timoc, A.C. Hamat, E. Jeczmienowski, Pojejena, în CCA. Campania 2017, 2018, 109- 110.
 9. A.C. Hamat, C. Boia, Gornea- Căunița de Sus, în CCA, Campania 2019, în curs de apariție.
 10. C. Roman, A. C. Hamat, S. V. Georgescu, Coronini- Culă, Campania 2019, în curs de apariție.

Diverse

2007 -Membru Centrul de Studii de Istorie și Arheologie Timișoara

2008 - Definitivat în învățământ 

2016 - Expert în patrimoniu mobil- Bijuterii de epocă romană

Proiecte

 1. Proiectul naţional: Arheologia- o poartă către trecut, desfăşurat în incinta complexului arheologic de la Tibiscum, 15.09- 15.10.2012, responsabil din partea MJERG Caransebeș.
 2. Proiectul internațional de cercetarea Pojejena 2017-2019,în parteneriat cu MNB Timișoara și Universitatea din Varșovia, responsabil din partea MBM Reșița
 3. Proiectul internațional de cercetarea Studies on geophysical methods of archaeological prospection on Roman forts of Romanian Banat, în parteneriat cu MNB Timișoara și Universitatea din Varșovia, responsabil din partea MBM Reșița

Expoziţii

 1. Graniţa militară în imagini, 23. 04. 2012- MJERG organizator
 2. Caransebeşul şi marea unire, 30. 11. 2012- MJERG organizator
 3. Colecţii şi colecţionarii- martie 2013- MJERG organizator
 4. De la piatră la...computer, martie 2014, MBM membru în colectiv
 5. Ștampile tegulare, ianuarie 2018 MBM, organizator
 6. Mini- expoziția Obiectul lunii aprilie 2018 MBM- Plăcuță de marmură cu reprezentarea zeului Mithras descoperită la Pojejena, organizator.
 7. Berzovia. Un castru de legiune la marginea Imperiului , noiembrie 2018 MBM, organizator
 8. Berzovia. Un castru de legiune la marginea Imperiului , noiembrie 2019 MNBT, organizator

Finanțare de la bugetul de stat prin programul PN III Dezvoltarea sistemului național de cercetare dezvoltare, subprogram Resurse Umane, pentru proiectul de mobilitate PN-III-P1-1.1-MC-2018-2832, în valoare de 2507,64.

Participări la conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice, colocvii naţionale şi internaţionale cu lucrare

 1. Sesiunea naţională a cercurilor ştiinţifice studenţeşti de istorie , cu lucrarea „ Căsătoria în Dacia Romană”, Timişoara 2005
 2. Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor  de la istorie, Cluj- Napoca 2005, cu lucrarea” Căsătoria şi divorţul  în Dacia Romană”.
 3. Sesiunea naţională a cercurilor ştiinţifice studenţeşti  de istorie , cu lucrarea ”  Numele de femeii în Dacia Romană”, Timişoara 2006
 4. Sesiunea anuală a Centrului de Studii de Istorie şi arheologie ”Constantin Daicoviciu”- ediţia a II-a, Timişoara  2009 cu  lucrarea „Bijuterii din sticlă în Dacia Romană. Brăţările din  sticlă”.
 5. Simpozionul Ştiinţific Naţional cu tema – Dacia în sistemul socio- economic roman, cu lucrarea „ Geme şi inele din sticlă în Dacia romană”, Timişoara 2009.
 6. Sesiunea naţională a doctoranzilor în istorie, ediţia I, cu tema „Podoabe din sticlă în Dacia romană. Cu privire specială la geme, inele şi brăţări de sticlă”, Oradea 2009
 7. Simpozionul Naţional „ Ct. Daicoviciu, H. Daicoviciu, M. Gumă- In memoriam”, cu lucrarea „ Câteva consideraţii privitoare la brăţările de sticlă din Dacia romană”, Caransebeș 2009
 8. Simpozionul naţional Arheologie în Oltenia. Ed. XII, cu lucrarea Despre pandantivul rotund cu casetă în Dacia Romană. Bulla, Drobeta Turnu Severin 2009.
 9. Simpozionul Ştiinţific Naţional cu tema: Agricultura, creşterea animalelor şi maşteşugurile conexe în Dacia romană şi în provinciiile limitrofe, cu lucrarea- Elemente ale cultelor agreste în Dacia Romană, Timişoara 2010.
 10. Dies Traiani, cu lucrarea Modă şi religie în Dacia romană, Sarmizegetusa 2010
 11. Sesiunea ştiinţifică naţională. Ediţia XX cu tema: Cultură şi civilizaţie în Banatul istoric, cu o lucrare în colaborare cu P. Dinulescu- Elemente de podoabă şi de echipament militar în Dacia romană. Pandantivele în formă de inimă, Timişoara 2010
 12. Sesiunea Naţionala a Muzeul Unirii: ”Unitate, Continuitate şi Independenţă în istoria poporului român. 93 de ani de la Marea Unire (1918-2013)”- 2011, cu lucrarea Podoabe pentru împodobirea gâtului descoperite pe teritoriul Daciei Superior. Medalioane şi pandantive.
 13. Simpozionul internaţional „In memoriam Ct. Daicoviciu”, Ediţia XXXVIII, cu lucrarea- Podoabe din Dacia Superior. Inele şi pietre de inel asociate cu logodna în lumea romană, Caransebeș 2012
 14. Simpozionul internaţional „In memoriam Ct. Daicoviciu”, Ediţia XXXVIII, cu o lucrare în colaborare cu A. Ardeţ și Lucia C. Ardeţ, - Tibiscum. Cercetările arheologice din oraşul roman. Campania 2011, Caransebeș 2012
 15. IV. International Congress of International Lychnological Association, cu lucrarea Roman lamps from south- west of Dacia, Ptuj may 2012
 16. Simpozionul naţional Monumente sculpturale din Dacia şi provinciile limitrofe- Între artă şi meşteşug, Ana Hamat- Reprezentările de bijuterii în portretistica funerară feminină din Dacia Superior, Alba Iulia 2012.
 17. Simpozionul naţional Arheologia în Oltenia, ediţia a XIV-a, Ana Hamat- Arta prelucrării bijuteriilor pe teritoriul Drobetei, Drobeta Turnu- Severin 2012
 18. Simpozionul internaţional „In memoriam Ct. Daicoviciu”, Ediţia XXXIX- 2013, cu lucrarea în colaborare cu A. Ardeţ - TIBISCUM.  ARCHAEOLOGICAL TESTIMONIES FROM IVth CENTURY.
 19. Simpozionul Naţional „ 1700 de ani de la Edictul de la Mediolanum de legalizarea a religie creştine”- Timisoara 2013, cu lucrarea Despre bijuterii, modă şi creştinism în Dacia.
 20. Sesiunea Naţională de rapoarte arheologice Craiova 2013, cu lucrarea în colaborare cu A. Ardeţ şi L. C. Ardeţ- Tibiscum. Campania arheologică 2012.
 21. Sesiunea naţională anuală a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, 2013  cu lucrarea- Acele de păr cu capul în formă de mână descoperite pe teritoriul Daciei Romane.
 22. Simpozionul Naţional de Istorie- Arheologie” Alexandru Bărcăcilă”- Drobeta 2013 cu lucrarea „ Drobeta şi stilul policrom în arta bijuteriilor”.
 23. Sesiunea Naţionala a Muzeul Unirii: ”Unitate, Continuitate şi Independenţă în istoria poporului român. 95 de ani de la Marea Unire (1918-2013)”- 2013, cu lucrarea BIJUTERII CU INSCRIPŢIE DIN PROVINCIA ROMANĂ DACIA. INELE.
 24. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Arheologie V. Pârvan Bucureşti, 2014- Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană, cu lucrarea Câteva consideraţii cu privire la cerceii cu spinul în formă de S descoperiţi pe teritoriul Daciei.
 25. Simozionul internaţional Bridging the Danube. Roman Occupation and Interaction along the Middle Danube Valley, 1st-5th c. AD, Timişoara 2014, cu lucrarea The Art of Jewellery in the roman provinces of Dacia, Moesia Superior and Moesia  Inferior between the IInd century and IIIrd century A.D.
 26. Simpozionul național Rezultatele cercetărilor arheologice din Banat 2013, ed. XXXI, Caransebeş 2013, cu lucrarea Leu- Cetate. Campania 2013.
 27. Am participat la Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a MCDR Deva, Deva 10- 12. 06. 2014, organizat de MCDR Deva, cu lucrarea Inele asociate cu logodna descoperite pe teritoriul Daciei Romane.
 28. Am participat împreună cu Dacian Rancu la International Symposium “Drobeta. Archaeology and History”. First Edition, Drobeta 13- 14. 11. 2014, organizat MRPF Drobeta Turnu Severin, cu lucrarea Archeological research in Borlovenii Vechi, Prigor locality( Caraş- Severin), 2013 Campaign, iar alături de Paul Dinulescu cu lucrarea Some considerations on the jewelry functionality, reflected in discoveries from roman province Dacia.
 29. Am participat la Sesiunea Ştiinţifică de Comunicări MNUAI, Alba Iulia 20- 21. 11. 2014, organizată de MNUAI, cu lucrarea Câteva considerații despre o nouă piesă de podoabă descoperită la Mehadia.
 30. Am participat la Simpozionul Internaţional Dedicat Zilei Naţionale a României. 96 de ani de la Marea Unire din 1918, Timişoara 20- 21- 11. 2015, organizat de Muzeul Banatului Timişoara în colaborare cu CJT, Biblioteca Judeţeană Timiş, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara, cu lucrarea Foaia Diecezană şi Istoria Sitului Arheologic de la Tibiscum.
 31. Am participat la Simpozionul Internaţional Arheovest Timişoara Interdisciplinaritate în Arheologie, Ediția a II‐a: In Honorem prof. univ. dr. Gheorghe LAZAROVICI din 6.12. 2014, organizat la Timişoara de către Arheovest Timişoara şi Universitatea de Vest – cu lucrarea Dextrarum Iunctio şi studiul bijuteriilor în epoca romană. Un melanj între istoria artei, epigrafie, numismatică, gliptică şi studiul bijuteriilor.
 32. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Arheologie V. Pârvan Bucureşti, 25-27 martie 2015- Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană, cu lucrarea Câteva consideraţii pe marginea unor brăţări de sticlă descoperite cu ocazia

cercetării arheologice desfăşurate în 2014 în centrul Timişoarei, str. Lucian Blaga.

 1. Am participat la Simpozionul Național Repere Arheologice Bănățene, ed. a XXXI-a, Buziaș 2015, organizat de MBT, 25- 26. 06. 2015, Buziaș.
 2. Am participat la Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a MCDR Deva, Deva 10- 12. 06. 2015, organizat de MCDR Deva, cu lucrarea Câteva consideraţii pe marginea unor brăţări de sticlă descoperite pe str. Lucian Blaga (Timişoara).
 3. Am participat la Congresul Internațional ILA 5th General Congress, Sibiu, Ana Cristina Hamat, A. Szentmikloși, A. Bălărie, Sibiu- 8-11. 09. 2015 cu lucrarea Lighting devices dating from the medieval and post medieval period discovered in the modern city Timişoara.
 4. Am participat la Sesiunea Științifică Zilele Academice Timișene, Istorie și cultură în Banat, ed XIV- a,Timișoara- 22. 10. 2015, cu lucrarea Bijuteriile cu formula VTERE FELIX între Imperiu și creștinism în Dacia Romană.
 5. Am participat la International Symposium “Drobeta. Archaeology and History”. The Second Edition, Drobeta 29- 30. 10. 2015, organizat MRPF Drobeta Turnu Severin, cu lucrarea Preliminary Report of archaeological surveillance, Timisoara L. Blaga Street, year 2014. (Raport preliminar de supraveghere arheologică, Timșoara, strada L. Blaga, anul 2014).
 6. Am participat la Simpozionul Internaţional Dedicat Zilei Naţionale a României. 97 de ani de la Marea Unire din 1918, Timişoara 21- 22- 11. 2014, organizat de Muzeul Banatului Timişoara în colaborare cu CJT, Biblioteca Judeţeană Timiş, Muzeul Satului Bănăţean Timişoara, cu lucrarea Între etnografie și arheologie. Studiu de caz: foarfeca pentru tăiat feștila descoperită în 2014 pe strada L. Blaga din Timișoara.
 7. Am participat la Simpozionul Internaţional Arheovest Timişoara Interdisciplinaritate în Arheologie, Ediția a III‐a: In Honorem din 6.12. 2014, organizat la Timişoara de către Arheovest Timişoara şi Universitatea de Vest – cu lucrarea La braț cu Evlia Celebi prin cetatea Timișoarei. Studiu de caz: Piața medievală târzie descoperită pe str. L. Blaga.
 8. Sesiune de comunicări IAB București, 27 martie 2015, cu comunicarea  Câteva consideraţii pe marginea unor brăţări de sticlă descoperite cu ocazia cercetării arheologice desfăşurate în 2014 în centrul Timişoarei, str. L. Blaga
 9. Simpozionul Repere Arheologice Bănățene, ed. A XXXI-a, Buziaș, 25 mai 2015 cu 2 lucrări:
 10. Țeicu, A. Hamat, D. Rancu- Raport de cercetarea arheologică pe anul 2014;

Ana Hamat- Supraveghere Timișoara Str. Blaga 2015;

42.Sesiune MCDR Deva, 15 iunie 2015, cu comunicarea Ana Hamat-Câteva consideraţii pe marginea unor brăţări de sticlă descoperite pe str. Lucian Blaga (Timişoara);

43.Congresul internațional ILA, Sibiu 8-12. 09. 2015 cu comunicarea Lighting devices dating from the medieval and post medieval period discovered in the modern city Timişoara( Romania).

44.Simpozionul Național „Repere Arheologice Bănățene. In Memoriam Florin Medeleț” Ediția a XXXII-a Buziaș,14 – 16 aprilie 2016, Vasile Marinoiu, Ana Hamat, Viorel Ștefan Georgescu  - Noi descoperiri de fibule în zona Bumbești Jiu.

45.Simpozionul Național „Repere Arheologice Bănățene. In Memoriam Florin Medeleț” Ediția a XXXII-a Buziaș,14 – 16 aprilie 2016, Ana Hamat, Alexandru Szentmiklosi, Andrei Bălărie – Brățări de sticlă descoperite în timpul cercetărilor arheologice preventive din centrul Timișoarei, punctul Piața

46.Simpozionul Național „Repere Arheologice Bănățene. In Memoriam Florin Medeleț” Ediția a XXXII-a Buziaș,14 – 16 aprilie 2016, Dumitru Țeicu, Alexandru Szentmiklosi, Andrei Bălărie, Ana Hamat, Andrei Georgescu, Alexandru Hegyi – Cercetarea arheologică sistematică de la Opatița – „Călăștiur”. Campania 2015.

47.Sesiune de comunicări IAB  București,  30 martie- 1 aprilie 2016, cu comunicarea  Ana Cristina Hamat, Câteva consideraţii pe marginea unor brăţări de sticlă descoperite cu ocazia cercetării arheologice desfăşurate în 2014 în centrul Timişoarei.

48.Interanational Conference Adalbert Cserni and his contemporaries, Alba Iulia 14-19 aprilie 2016, tales about Tibiscum written by the priest Iosif Mircea.

49.Sesiunea Natională de Rapoarte Arheologice, Targu- Jiu mai 2016, Dumitru Țeicu, Alexandru Szentmiklosi, Andrei Bălărie, Ana Hamat, Andrei Georgescu, Alexandru Hegyi – Cercetarea arheologică sistematică de la Opatița – „Călăștiur”. Campania 2015.

50.Symposium Peregrinum 2016 The Mysteries of Mithras and other Mystic Cults in the Roman World, Tarquinia, Thursday, June 16 – Sunday- June 19 2016, Ana Cristina Hamat The mystery cults refelected on Roman Gems from the territory of Modern Romania: the Cults of Ceres, Mithras, Isis and Serapis.

 51.Conferința Națională Artă și Meșteșug. Ateliere ceramice din provinciile Dacia și Moesia Inferior, Cluj- Napoca 23-25 iunie 2016, Ana Cristina Hamat Producția Ceramică în sud-vestul Daciei. Centre locale de olărie.

52.Conferința Națională Artă și Meșteșug. Ateliere ceramice din provinciile Dacia și Moesia Inferior, Cluj- Napoca 23-25 iunie 2016, Alexandru Szantmiklosi, Călin Timoc, Ana-Cristina Hamat, Despre un fragment de terra sigillata descoperit la Cornești-Deasupra viilor, jud. Timiș

53.INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMUNICATION SESSION „ARCHAEOLOGY OF THE FIRST MILLENNIUM A.D.” the 15th edition, PLOIEŞTI, AUGUST 25 - 27TH, 2016, Ana Cristina Hamat, Prețul luxului. Despre bijuterii și literatură în Imperiul Roman. The price of luxury. About Jewelry and Literature in the Roman Empire

54.Congresul Național al Istoricilor Români, Cluj Napoca 25-28 august 2016 Darul zeilor. Podoabele feminine în izvoarele scrise de secolele I- III AD, din Imperiul Roman

55.Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos. Orient si Occident In Honorem Silvia Marinescu Bîlcu, Călărași 28-30 septembrie 2016, Ana Cristina HAMAT, Viorel Ștefan GEORGESCU, Geme şi camee descoperite în zona municipiului roman Tibiscum (jud. Caraș- Severin)

56.Sesiunea ştiinţifică “Unitate, continuitate şi independenţă în istoria poporului român. 98 de ani de la Marea Unire (1918 – 2016)” 17-19 noiembrie 2016, Geme şi camee descoperite în zona municipiului roman Tibiscum (jud. Caraş - Severin).

57.Arheovest: Interdisciplinaritate în Arheologie, IV, 26-27 noiembrie 2016, Ana Cristina Hamat, Tăcere, vorbesc romanii! Bijuteriile în literatura latină din primul secol al Imperiului,

58.Interanational Symposium Drobeta, The third edition, Drobeta Turnu Severin 9-10 noiembrie 2016, Dumitru Țeicu, Alexandru Szentmiklosi, Andrei Bălărie, Ana Hamat, Andrei Georgescu, Alexandru Hegyi – Cercetarea arheologică sistematică de la Opatița – „Călăștiur”. Campania 2015.

59.THE 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ARCHAEOLOGICAL SMALL FINDS AND THEIR SIGNIFICANCE Programme and Abstracts Deva 23rd – 25th of March, 2017, Ana Hamat- How to Steal the Past. Some Considerations Regarding the Reuse of Roman Gemstones and Cameos During The Middle Ages From Today’s Territory of Romania.

60.Simpozionul Național „Repere Arheologice Bănățene. In Memoriam Florin Medeleț” Ediția a XXXIII-a Buziaș, 4-6.05. 2017, Ana Hamat- Câteva considerații despre piesele gliptice descoperite în zona municipiului roman Tibiscum (jud. Caraș-Severin ).

61.Simpozionul MCDR Deva, Simpozionul Național Roma și provinciile dunărene de la Augustus până la Traian Deva - Sarmizegetusa16-18 mai 2017, Ana Cristina Hamat, ABOUT CONQUERORS, CONQUERED AND JEWELRY IN THE I- II CENTURY AD. ON THE LOWER DANUBE AREA (WITH A SPECIAL REGARD ON ROMAN PROVINCES OF DACIA, MOESIA SUPERIOR AND INFERIOR) .

62.SESIUNEA NAȚIONALĂ DE RAPOARTE ARHEOLOGICE (ediția a 51-a) 24 - 27.05.2017 BUCUREŞTI, Calin Timoc, Ana Hamat- Rezultatele prospecțiunilor arheologice de la Pojejena, castrul și așezarea civilă.   

63.International Symposium Drobeta Archaeology and History. Fourth Edition. Divus Traianus, Drobeta Turnu Severin 15-16.06. 2017, Ana Hamat, Paul Dinulescu- Parts of Roman military equipment from the Mountainous Banat Museum of Resita

64.Simpozionul international Arheovest, ediția a V-a, Timisoara 25 noiembrie 2017, Ana – Cristina Hamat, IMAGINEA NEMURITOARE A FRUMUSEȚII. GEMELE DESCOPERITE ÎN ARIA MUNICIPIULUI ROMAN TIBISCUM(JUD.CARAȘ-SEVERIN).

65.Simpozionul international Arheovest, ediția a V-a, Timisoara 25 noiembrie 2017, Anca Timofan, Ana – Cristina Hamat, Inele din Chihlimbar descoperite pe teritoriul Daciei Romane.

66.Simpozionul Național Repere Arheologice Bănățene. In Memoriam Florin Medeleț Ediția a XXXIV-a, Coronini, 6-9.06.2018, Ana C. Hamat, A. Timofan, A. Bolog- Inele de chihlimbar descoperite în necropolele romane de la Apulum.

67.Conferința internațională Africa and the Danubian Provinces of the Roman Empire, Timișoara, 29th-30th June 2018, dr. Ana Cristina Hamat- The gods from Africa and the Roman Jewelry from Dacia Drobeta Turnu Severin, 3-6.10. 2018, Ana C. Hamat, Sud-vestul Daciei romane şi arta bijuteriilor.

68.Simpozionul internațional Arheovest, ediția a VI-a, Timișoara 24 noiembrie 2018, Ana – Cristina Hamat, Ștefan GEORGESCU, Adrian CÎNTAR, Alexandru HEGYI- Atelierul de olărie de la Ramna jud. Caraș-Severin.

69.Simpozionul internațional Arheovest, ediția a VI-a, Timișoara 24 noiembrie 2018, Ana – Cristina Hamat- Monilia ante portas Daciae.

70.Congresul Național al Istoricilor Români, Iași, 29.08-01.09. 2018, dr. Dumitru ŢEICU (Muzeul Banatului Montan Reșița); dr. Ana Cristina HAMAT (Muzeul Banatului Montan Reșița); dr. Al. SZENTMIKLOŞI (Muzeul National al Banatului Timișoara); drd. A. BĂLĂRIE (Muzeul National al Banatului Timișoara); drd. A. GEORGESCU (Muzeul National al Banatului Timișoara); dr. Al. HEGHY (Universitatea de Vest din Timișoara)- Între două lumi. Cercetările arheologice sistematice în fortificația medievală de la Opatiţa-Călăşturi (jud. Timiș).

71.Sesiunea Științifică Națională Micia Rediviva, Deva, 25-26. 10. 2018, Ana Cristina Hamat- Câteva considerații cu privire la atelierul roman de olărie de la Ramna (jud. Caras- Severin).

72.International Limes Congress. XXIV Edition, 1-10. 09. 2018 Belgrad, Ana C. Hamat, V. Ș. Georgescu- Roman Jewellery from South- West of Dacia

73.31st RCRF Congress, 23-30. 09. 2018, Cluj- Napoca,  Ana-Cristina Hamat, Adrian Cîntar, Viorel Ștefan Georgescu, Alexandru Hegy- The Ramna Odu-Verde Roman pottery workshop. From fortuitous discoveries to new research methods.

74.Sesiunea științifică Unitate, continuitate şi independentă în istoria poporului român. 100 de ani de la Marea Unire (1918 – 2018), 25-29. 11. 2018, Alba Iulia, Ana Hamat -To be or not to be. Din nou despre religie și bijuterii.

75.Simpozionul național O sută de ani de la Marea Unire Tradiție și Modernitate în satul românesc, Timișoara, 26-29. 11. 2018, dr. Ana Cristina Hamat - Analogiile comparative cu lumea rurală ca metodă de a determina funcționalitatea obiectelor arheologice. Studiu de caz: artefacte de lemn descoperite în cadrul cercetării arheologice din centrul Timișoarei

 1. Simpozionul MCDR Deva, Representations, Signs and Symbols, Deva, Romania, 9-11 of May, 2019, A. C. Hamat, Cupid on the gems from Roman Dacai. Symbolism and representation.
 2. Anatolian lamps symposium, May 16-17, 2019 at the Dokuz Eylül University (DEU) in Izmir, Turkey, Ștefan Georgescu, A. C. Hamat, Roman lamps from Tomis, Imported and local lamps between the I- III centuries A.D.,
 3. Anatolian lamps symposium, May 16-17, 2019 at the Dokuz Eylül University (DEU) in Izmir, Turkey, A. C. Hamat, Roman lamps from the area of Berzovia- Raman in Caraș- Severin County, Romania.
 4. Simpozionul MCDR Deva, Representations, Signs and Symbols, Deva, Romania, 9-11 of May, 2019, A. C. Hamat- Cupid on the gems from Roman Dacai. Symbolism and representation.

80.. Anatolian lamps symposium, May 16-17, 2019 at the Dokuz Eylül University (DEU) in Izmir, Turkey, Ștefan Georgescu, A. C-. Hamat, Roman lamps from Tomis, Imported and local lamps between the I- III centuries A.D.,

 1. Anatolian lamps symposium, May 16-17, 2019 at the Dokuz Eylül University (DEU) in Izmir, Turkey, A. C. Hamat- Roman lamps from the area of Berzovia- Raman in Caraș- Severin County, Romania.
 2. REPERE ARHEOLOGICE BĂNĂȚENE. EDIȚIA A XXXV-A, CORONINI 5-8 iunie 2019, Ana Hamat, Constantin Boia, Dacian Rancu- Cercetarea preventivă de la Gornea-Căunița de sus. Raport preliminar.
 3. REPERE ARHEOLOGICE BĂNĂȚENE. EDIȚIA A XXXV-A, CORONINI 5-8 iunie 2019, Ana Hamat, Ștefan Georgescu- Cercetările arheologice din cetatațea medievală de la Coronini

84 International Colloquium BEAUTY AND THE EYE OF THE BEHOLDER: PERSONAL ADORNMENTS ACROSS THE MILLENNIA, Târgoviște 12-14.09.2019, Ana Hamat- The afterlife of jewellery: re-use of jewellery from the Roman to the Modern period in the Banat region (southwestern Romania)

 1. A LIII Sesiune de rapoarte arheologice Sibiu 13-15. 09. 2019, Calin Timoc, Cristian Ardelean, Ana Hamat, Emil Jeczmienowsky, Michal Pisz- Cercetarile arheologice din vicus-ul militar de la Pojejena, campaniile de prospectiuni non-invazive din ultimii ani
 2. SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DROBETA Ediția 2019, Drobeta Turnu Severin 11-13.09.2019, Ana Hamat, Dinulescu Paul- Bijuterii de epocă romane descoperite la Dierna;
 3. SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DROBETA Ediția 2019, Drobeta Turnu Severin 11-13.09.2019, Ana Hamat, Boia ConstantinAdrian- Cercetarea preventivă de la Gornea (Căunița de Sus). Raport preliminar
 4. POLITICS AND SOCIETY IN CENTRAL AND SOUTH-EAST EUROPE

Life under the shadow of the Ottoman Empire’s Expansion (15-16th centuries), 3-5th October 2019, Timișoara, Ana     C. Hamat, Cristian Roman, Ștefan Georgescu, Florela Vasilescu- Once upon a Time on the Danube Shore. The Preventive Archaeological Excavation from the Fortress of St. Ladislau (Coronini- Culă, Caraș- Severin County, Romania)

 1. Al VII-lea colocviu national de arheologie. Scris, citit și știință de carte în Dacia Romană, Turda 8-9.11. 2019, Ana Cristina Hamat- Despre scris și bijuterii în Imperiul Roman. Scurtă trecere în revistă a frumuseții.
 2. SESIUNEA INTERNAŢIONALĂ A MUZEULUI DUNĂRII DE JOS CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS Ediţia XVIII, Călărași 30. 10-01.11.2019, Ștefan Georgescu, Ana Hamat- Atelierul de olărie de la Ramna, jud. Caraș- Severin
 3. SESIUNEA INTERNAŢIONALĂ A MUZEULUI DUNĂRII DE JOS CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA DUNĂREA DE JOS Ediţia XVIII, Călărași 30. 10-01.11.2019, Ana Crisitna Hamat- Bijuteriile descoperite pe teritoriul Diernei antice
 4. SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL IN MEMORIAM CONSTANTIN ȘI HADRIAN DAICOVICIU CEA DE –A XLV- A – EDIȚIE 30 OCTOMBRIE – 1 NOIEMBRIE 2019 CARANSEBEȘ, A. C. Hamat- Despre bijuteriile de pe linia Dunării. Studiu de caz Drobeta-Orșova.
 5. SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL IN MEMORIAM CONSTANTIN ȘI HADRIAN DAICOVICIU CEA DE –A XLV- A – EDIȚIE 30 OCTOMBRIE – 1 NOIEMBRIE 2019 CARANSEBEȘ, A. C. Hamat, S. Georgescu- Atelierul roman de olarie de la Ramna și castrul de la Berzovia (jud. Caras- Severin).
 6. International Conference on Museums'History, Nyiregyhaza 11-13.11. 2019, Ana Cristina Hamat- From there and back again. Scientific life before and after museums (the period between XVIII century and the beginning of XXI century). With special regard on the Romanian Danube shore from Danube Gorge region (Romania)
 7. Simpozionul Arheovest. Ediția a VII-a,Timișoara 23.11. 2019, Ștefan GEORGESCU Alexandru FLUTUR, Ana Cristina HAMAT- Opaițele descoperite în zona Berzovia‒Ramna
 8. Simpozionul Arheovest. Ediția a VII-a,Timișoara 23.11. 2019, Ana- Cristina HAMAT - Bijuterii de epocă romană descoperite la Orșova, jud. Mehedinți
 9. Simpozionul Arheovest. Ediția a VII-a,Timișoara 23.11. 2019, Ana Cristina HAMAT, Ștefan GEORGESCU, Cristian ROMAN- Despre fortificațiile succesive ale dealului Culă, com. Coronini, jud. Caraș-Severin
 10. Sesiunea ştiinţifică „Unitate, continuitate şi independenţă în istoria poporului român. 101 de ani de la Marea Unire (1918 – 2019)”, Alba Iulia 20-21.11. 2019, Ștefan Georgescu, Ana Cristina Hamat, Alexandru Flutur – Cercetător independent, Muzeul Banatului Montan Reșița, Muzeul Național al Banatului, Timișoara- Dispozitivele pentru iluminat descoperite în zona Berzovia – Ramna
 11. Sesiunea ştiinţifică „Unitate, continuitate şi independenţă în istoria poporului român. 101 de ani de la Marea Unire (1918 – 2019)”, Alba Iulia 20-21.11. 2019, Despre creștinism și bijuterii sau despre cum să nu-i cauți pe creștini în Dacia
 12. Simpozion Științific Național“Micia Rediviva” – ediția a II-a 28-29 noiembrie 2019 Deva, Ana Hamat, Despre inele cu placă sau inelele cheie în Dacia romană
 13. Limes Forum VII, Timișoara 13-15.12.2019, Ana-Cristina Hamat, Stefan Georgescu, The Roman Empire in the Coronini Area- Danube's Gorge (Caraș- Severin county, Romania)

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram