Țiplic Ioan-Marian

Data nașterii :
11/10/1972
Bogatu Român, com. Păuca, jud. Sibiu
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-408

Specializare

Epoca medievală
arheologie ecleziastică, arheologia fortificațiilor
Epoca post-romană și epoca migrațiilor
arheologie ecleziastică, arheologia fortificațiilor

Studii

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Licenta
1991
 - 1996
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Master
1996
 - 1997

Doctorat

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Organizarea defensivă a Transilvaniei în evul mediu (sec. XI-XIV)
Acad. Paul Niedermaier
2003
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Abilitare - Putere și religie în Transilvania (sec. VI-XI)
2014

Specializări/Burse

Academia Română - Bursă postdoctorală
Perioada
2010
-
2011
Cambridge University, UK - bursă de cercetare
Perioada
2006
-
2006
Seminar fur Ur- und Fruhgeschichte, Freie Universitat Berlin/Germania - bursă de cercetare
Perioada
1999
-
1999
Academia de Științe, Budapesta/Ungaria - bursă de cercetare
Perioada
1997
-
1997

Șantier

Orăștie - Dealul Pemilor X2
Orăștie
Judet : Sibiu
Tara : Romania
Perioada
1992
-
1996
Orăștie - Dealul Pemilor X2
Orăștie
Judet : Sibiu
Tara : Romania
Perioada
2000
-
2007
Capidava - sector VIII
Topalu
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
2001
-
2004
Cașolț - Dealul Bisericii
Cașolț
Judet : Sibiu
Tara : Romania
Perioada
2008
-
2011
Păuca - Biserica ungurească
Păuca
Judet : Sibiu
Tara : Romania
Perioada
2010
-
Cisnădie - Biserica fortificată
Cisnădie
Judet : Sibiu
Tara : Romania
Perioada
2017
-
2020

Alte șantiere

Râu de Mori/Hunedoara - Conacul Cândeștilor - 1997-1999

Ilia/Hunedoara - Conacul Bethlen - 2000

Sibiu - Piața Huet nr. 13 ”Capela Sf. Iacob” - 1999

Sibiu - Rotondă - 2000-2001

Sibiu - Biserica Evanghelică - 2000, 2003, 2006-2007, 2013, 2018-2021

Cenade/Alba - Biserica Fortificată - 2000-2003

Câlnic/Alba - Biserica Evanghelică - 2018, 2020-2021

Cincu/Brașov - Biserica Fortificată - 2018

Seliștat/Brașov - Biserica Fortificată - 2018

Ruja/Sibiu - Biserica Fortificată - 2000, 2020-2021

Agnita/Sibiu - Biserica Fortificată - 2018-2020

Șaroș pe Târnavă/Sibiu - Biserica Fortificată - 2018, 2021

Șeica Mică/Sibiu - Biserica Fortificată - 2018, 2021

Miercurea Sibiului/Sibiu - Biserica Fortificată - 2018, 2020

Premii / Titluri / Distincții

Premiul ”Nicolae Iorga” a Academiei Române pentru lucrarea  Die Grenzverteidigung Siebenbürgens im Mittelalter (10.-14. Jahrhundert), Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Verlag, Heildelberg, 2007, 381 s., ISBN 978-3-929848-64-9 - 2009

Premiul ”Ad augusta per angusta” pentru cel mai bun tânăr cercetător din ULBS - 2006

Lista Lucrări

 1. Cărţi/ Books

I.1. Cărţi apărute la edituri recunoscute şi de prestigiu din străinătate/Books published by prestigious Publishing Houses outside Romania

 1. I.M. Ţiplic, Die Grenzverteidigung Siebenbürgens im Mittelalter (10.-14. Jahrhundert), Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Verlag, Heildelberg, 2007, 381 s., ISBN 978-3-929848-64-9.
 2. I.M. Ţiplic, Transylvania in the Early Middle Ages (7th -13th C.), Heidelberg-Alba Iulia, 2006, ISBN 3-929848-54-6-Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, ISBN 973-7724-92-5-Altip, 124 p. [Bibliotheca Septemcastrensis, XX].

 

II.2. Cărţi apărute la edituri recunoscute şi de prestigiu din România/Books published by prestigious Publishing Houses in Romania

 1. I.M.Țiplic, G. Tomegea, Păuca. O necropolă de incinerație (sec. VIII-IX). Catalog, Editura Astra Museum, Sibiu, 2016, ISBN 978-606-733-147-9, 70 p.
 2. I.M. Ţiplic, Bresle şi arme în Transilvania (sec. XIV-XVI), Editura Militară, Bucureşti, 2009, 236 p., ISBN 978-973-32-0814-3.
 3. I.M. Ţiplic, Fortificaţii medievale timpurii din Transilvania (sec. X-XII), Editura Institutul European, 2007, Iaşi, 184 p., ISBN 978-973-611-499-1.
 4. I.M. Ţiplic, Organizarea defensivă a Transilvaniei în evul mediu (secolele X-XIV), Editura Militară, Bucureşti, 331 p., ISBN(10) 973-32-0723-3, ISBN(13) 9789733207238.
 5. I.M. Ţiplic, Biserici fortificate ale saşilor din Transilvania, Editura Noi Media Print, Bucureşti, 2006, ISBN(10) 973-7959-46-9, ISBN(13) 978-973-7959-46-1, 127 p.
 6. I.M. Ţiplic, Fortified Churches of Transylvanian Saxons, Editura Noi Media Print, Bucureşti, 2006, ISBN(10) 973-7959-47-7, 127 p.
 7. I.M. Ţiplic, Kirchenburgen der Siebenbürger Sachsen, Editura Noi Media Print, Bucureşti, 2006, ISBN(10) 973-7959-49-3, 127 p.
 8. I.M. Ţiplic, Les eglises fortifiees par les Saxons en Transylvanie, Editura Noi Media Print, Bucureşti, 2006, ISBN(10) 973-7959-48-5, 128 p.
 9. I.M. Ţiplic, Contribuţii la istoria spaţiului românesc în perioada migraţiilor şi evul mediu timpuriu (sec. V-XIII), Institutul European, Iaşi, 2005, ISBN 973-611-365-5, 280 p. [Academica, 3].
 10. I.M. Ţiplic, Breslele producătorilor de arme din Sibiu, Braşov şi Cluj (sec. XIV-XVI),  Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2001, ISBN 973-651-337-6, 167 p. [Bibliotheca Septemcastrensis, I].
 11. Z. K. Pinter, A. Dragotă, I.M. Ţiplic, Piese de podoabă şi vestimentaţie la grupurile etnice din Transilvania, Editura Altip, Alba Iulia, 2006, ISBN(10) 973-7724-98-4, ISBN(13) 978-973-7724-98-4, 168 p. [Bibliotheca Septemcastrensis, XXII]

 

 1. Ediţii/ Editions

II.1. Ediţii apărute la edituri recunoscute şi de prestigiu din străinătate/ Editions printed by prestigious publishing houses outside Romania

 

II.2. Ediţii apărute la edituri recunoscute şi de prestigiu din România/ Editions printed by prestigious publishing houses in Romania

 

III.Volume/ Volumes

III.1.Volume apărute la edituri recunoscute şi de prestigiu din străinătate/ Volumes printed by prestigious publishing houses outside Romania

III.2. Volume apărute la edituri recunoscute şi de prestigiu din România/ Volumes printed by prestigious publishing houses in Romania

 1. I.M.Țiplic, Maria Crîngaci Țiplic, Nicolae Teșculă (ed.), Relații interetnice în Transilvania. Interferențe istorice, culturale și religioase, Sibiu, 2019, ISBN 978-606-12-1679-6, 250 p.(CNCS C)
 2. I.M. Țiplic, M. Crîngaci Țiplic (ed.), ArhIn2016. Medieval Changing Landscape. Settlements, Monasteries and Fortification, I,  Sibiu, 2016, ISBN 978-606-733-146-2 (CNCS B)
 3. I.M. Țiplic (ed.),  Les espaces frontaliers en Europe de l'Antiquité au XVè siècle. Les  travaux des colloque international organisé par l'Université d'Artois/France en collaboration avec l'Université ”Lucian Blaga” de Sibiu/Roumanie á Arras, 15-17 octobre 2014, Sibiu, 2016, ISSN 1584-3165 (Studia Universitatis Cibiniensis, supplementum, XIII) (CNCS C)
 4. I.M. Țiplic (ed.), Oameni şi comunităţi în jurul Carpaţilor, Series Minerva (ed. Alexandru Simon) IV. Collectanea 2 (ed. Andi Mihalache), Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, 202 p. (CNCS B)
 5. I.M. Țiplic (ed.), Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, supplementum no. 1: Proceedings of The 1st International Conference Interethnic Relations in Transylvania. Militaria Mediaevalia in Central and South-Eastern Europe, Sibiu, october 14th – 17th, 2010, Editura Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, 2011, ISSN 1584-3165 (CNCS C)
 6. I.M. Ţiplic, K. Gündisch (coord.), Saşii şi concetăţenii lor / Die Sachsen und ihre Nachbarn in Siebenbürgen. Studia in honorem dr. Thomas NÄGLER, Editura Altip Alba Iulia, 2009, ISBN 978-973-117-213-2 (CNCS C)
 7. I.M. Ţiplic, S. I. Purece (coord.), Relaţii interetnice în spaţiul românesc. Populaţii şi grupuri etnice (sec. II î.Hr. – V d. Hr.), Editura Altip, Alba Iulia, 2006, ISBN(10) 973-7724-96-8, ISBN(13) 978-973-7724-96-0, 253 p. [Bibliotheca Septemcastrensis, XXI].
 8. Z. K. Pinter, I. M. Ţiplic, M. E. Ţiplic (coord.), Relaţii interetnice în Transilvania. Secolele VI-XIII, Editura Economică, Bucureşti, 2005, ISBN 973-709-158-2, 269 p. [Bibliotheca Septemcastrensis, XII].

 

 1. Studii/ Studies

IV.1. Studii şi articole în reviste de specialitate de prestigiu/ Studies and articles in prestgious scientific journals

 

2021

 1. Ioan Bratu, Constantin Măruțoiu, Antonio Hernanz, Olivia Florena Nemeș, Ioan Marian Țiplic, Howell G. M. Edwards, Firing temperature determination of some18th century Transylvanian stove tiles using spectroscopic techniques , Vibrational Spectroscopy, Volume 113, March 2021, ISSN 0924-2031, https://doi.org/10.1016/j.vibspec.2021.103227

2020

 1. Ioan Marian Țiplic, Cercetările arheologice preventive de la Biserica Fortificată din Șaroș pe Târnavă/jud. Sibiu, în: Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, XVII, 2020, 61-82
 2. Ioan Marian Țiplic, Corina Anca Simion, Oana Gâza, Tiberiu Bogdan Sava, Cristian Mănăilescu, Maria Valentina Ilie, Datarea radiocarbon a unor probe de oase cremate din situl de la Păuca – Biserica Ungurească, județul Sibiu, în: Argesis. Seria Istorie, vol. XXIX (2020). 
 3. Ioan Marian Țiplic, Maria Crîngaci Țiplic, The Archaeology of Romanesque Churches in Transylvania (11th–13th Centuries), in: Ecclesiastical Landscapes in Medieval Europe: An Archaeological Perspective, José Carlos Sánchez-Pardo, Emmet Marron, Maria Crîngaci Țiplic (eds.), Arheopress, Oxford, 2020, 978-1-78969-541-0.

2019

 1. Ioan Marian Țiplic, Maria Crîngaci Țiplic, Patrimoniul arhitectural ecleziastic din sudul Transilvaniei. Perspectivă arheologică, în: Revista Transilvania, nr. 4, 2019, pp. 1-12, ISSN 0255-0539, SCOPUS (CNCS B)
 2.  Ioan Marian Țiplic, Architektonisches Sakralbauerbe in Südsiebenbürgen. Eine archäologische Perspektive Patrimoniul arhitectural ecleziastic din sudul Transilvaniei. O perspectivă arheologică, in: KULTURERBE SIEBENBÜRGISCHE KIRCHENBURGEN- LANDSCHAFT, Natur und Kultur im  Spannungsfeld –  Erhalt von Kulturlandschaft und gebauten K ulturgütern Beiträge zum internationalen Symposium im Mai 2018/BISERICILE FORTIFICATE ÎN PEISAJUL CULTURAL DIN TRANSILVANIA. Natura și cultura în c âmp  de tensiune – Conservarea  peisajului cultural și a  activelor culturale construite. Contribuții la simpozionul internațional din mai 2018, pp. 51-72, Bonn, 2019, ISBN 978-3-930015-06-1 (PDF), 978-3-930015-07-8 (USB)
 3.  Maria Crîngaci Țiplic, Ioan Marian Țiplic, Hermannstadt und die Stadtarchäologie, în: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 70 (2019) 351–3960001-5210, Budapest, DOI: 10.1556/072.2019.70.2.7 (WoS. Arts ands Humanities, SRI 0,360) 

 

 

2018

 1.  Constantin Măruțoiu, Ion Bratu, Ioan Marian Țiplic, Victor Constantin Măruțoiu, O.F. Nemeș, Călin Neamțu, Antonio Hernanz, FTIR analysis and 3D restoration of Transylvanian popular pottery from the XVI-XVIII centuries, in: Journal of Archaeological Science: Reports 19:148-154 · March 2018, DOI: 10.1016/j.jasrep.2018.02.044 
 2.  Maria Crîngaci Țiplic, Ioan Marian Țiplic, Adrian Şovrea, Cercetări arheologice preventive la biserica fortificată din Agnita, în: Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, 2018 (CNCS C)
 3.  Ioan Marian Țiplic - Maria Crîngaci Țiplic, Adrian Şovrea, Cercetări arheologice preventive la biserica fortificată din Seliştat, în: Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, 2018 (CNCS C)

2017

 1. Maria Crîngaci Ţiplic, I.M. Țiplic, Profesorul și cercetătorul Paul Niedermaier la 80 de ani, în: Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, nr. XXIV, 2017, ISSN 1223–1088, pp. 9-18 (CEEOL, Copernicus) (CNCS C)

 

2016

 1. Maria Crîngaci Ţiplic, I.M. Țiplic, Sudul Transilvaniei în secolul al XIII-lea, o graniţă între spaţiul catolic şi non-catolic, in: Revista Transilvania, nr. 10, 2016, pp. 7-24. 

 

2015

 1. I.M. Țiplic, Sub auspiciile zeiței înțelepciunii..., în: Revista Transilvania, nr. 3-4, 2015, p. 1, ISSN 0255-0539 (Indexată SCOPUS) (CNCS B)
 2. I.M.Țiplic, Maria Emilia Țiplic, The Christianization of the Funeral Rite in the Early Middle Ages, Transylvania Review, XXIV, supplementum no. 2, 2015, p. 264-278 (http://eds.b.ebscohost.com/abstract?site=eds&scope=site&jrnl=12211249&AN=112374644&h=%2bW%2bJ%2bUnJMnFs5%2fsfkLcPgQR2ObhlMjp5SzUKStBXCFxPkmnN0%2fp3867cZAhJx0Q5MaxleSlbxLdru5n4YlMDGw%3d%3d&crl=c&resultLocal=ErrCrlNoResults&resultNs=Ehost&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d12211249%26AN%3d112374644) (CNCS A)

2014

 1. I.M. Țiplic, M.E. Țiplic, Between cremation and inhumation the re-birth of christianity in Transylvania (7th - 10th  century A.D.), in: European Journal of Science and Theology, June 2014, Vol.10, No.3, 113-119 ISSN  1841-0464,  1842-8517 (online).  – (Indexat Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) and Science Citation Index-Expanded (SCIE) including the Web of Science by ISI Thomson Reuters și  SCOPUS
 2. I. M. ȚIPLIC, Maria CRÎNGACI ȚIPLIC, De la incinerație la inhumație: ”(re)creștinarea” spațiului transilvan (sec. VII-X d. H.), în: Revista Transilvania, nr. 4, 2014, p. 14-18,ISSN 0255-0539 (Indexată SCOPUS). link ...(CNCS B)
 3. I. M. ȚIPLIC, Considerații cu privire la apariția creștinismului medieval în Europa Centrală și de sud-est, în: Revista Transilvania, nr. 7, 2014, p. 12-21, ISSN 0255-0539 (Indexată SCOPUS). link ... (CNCS B)

2013

 1. I.M. Țiplic, Aspecte de ritual funerar în necropola medieval timpurie de la Orăştie- Dealul Pemilor X2, în: Banatica, 23, 2013, p. 223-234. (indexată în baza de date EBSCO - Historical Abstracts with Full Text (CNCS C)
 2. Mihaela CERNUŞCĂ-MIŢARIU, Sorina Georgeta CORMAN, Mihai MIŢARIU, Florin Alexandru PAVEL, Viorica BOBIC, Dragoş DĂDÂRLAT și Marian ŢIPLIC, Axiological Fundamentation of  the Principles in Social and Medical Assistance, în: European Journal of Science and Theology, Vol. 9, nr. 6, 2013, ISSN  1841-0464,  1842-8517 (online).  – (Indexat Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) and Science Citation Index-Expanded (SCIE) including the Web of Science by ISI Thomson Reuters și  SCOPUS) - premiată de UEFISCDI prin grantul PN-II-RU-PRECISI-2013-7- 4293.

 

2011

 1. I.M. Țiplic, Elita politico-militară din Transilvania în secolul al XIII-lea. Partea I (Stadiul cercetării. Clarificări metodologice și terminologie) în: Studia Universitatis Cibiniensis. Series historica, VIII, 2011, p. 43-64, ISSN 1584-3165 (indexat Copernicus, CEEOL, EBSCO)
 2. I.M. Țiplic, De la „rex Gyla maior“ la „Stefanus dux Ultrasilvaniae“ (?953-1270) în Transilvania, serie nouă, anul, 2011, p.72-78, ISSN 02550539. (indexată CNCS B, SCOPUS)
 3. I.M. Țiplic, From Comitatus Confinium to the Border Mark.
  The Anjou Kings and the Strategy for the Southern and Eastern
  Transylvanian Borders Defense,  în: Transylvania Review, XIX, supplementum no. 4, 2011, p.

2010

 1. A. Dragotă, G. T. Rustoiu, Zeno K. Pinter, Ioan Marian Ţiplic, M. Drîmbărean, Consideraţii pe marginea necropolei de la Gîmbaş (secolul al X-lea) în: Patrimonium Apulense IX, 2010, p. 91-104.

 

2009

 1. I.M. Ţiplic, Arheologia secolului XX. Naţionalism, marxism şi feminism, în: Transilvania, serie nouă, anul XXXVIII (CXIV), nr. 7, 2009, p.6-14, ISSN 02550539. (indexată CNCS B, SCOPUS)

2008

 1. I.M. Ţiplic, Arheologia și istoria la începutul mileniului trei, în Banatica, 18, 2008, p.161-194.

2007

 1. I.M. Tiplic, Z. K. Pinter, Necropola medieval timpurie de la Orăştie-Dealul Pemilor X2. 3. Campaniile arheologice din anii 2001-2004, în: Brvkenthal Acta Musei, II.1, 2007, ISSN 1842-2691, p. 153-164. 

2006

 1. I.M. Ţiplic, Z. K. PINTER, Das frühmittelalterliche Gräberfeld in Broos/Orăştie – Fundstelle Böhmerberg X2/Dealul Pemilor X2. 3. Teil, în: Forschungen zur Volks– und Landeskunde, 49/2006. (indexată CNCS B)

2005

 1. I. M. Ţiplic, S. Cociş, V. Voişan, Descoperiri medievale timpurii în Cluj-Napoca, str. V. Deleu, în: Revista Bistriţei, XVIII, 2004 (2005), p. 195-208.
 2. I.M. Ţiplic, Necropolele de tip Mediaş din Transilvania, în: ActaMN, 39-40 II, 2002-2003 (2005), p. 9-24.
 3. I.M. Ţiplic, Istoricul cercetărilor cu privire la fortificaţiile medievale timpurii din Transilvania, în: Arheologia Moldovei, (2005).

2004

 1. I.M. Ţiplic, Caracteristici tipologice ale  fortificaţiilor din pământ şi lemn din Transilvania sec. X-XIII, în: Acta Terrae Septemcastrensis, III, 2004, p. 183-216.
 2. C. Roman, D. Diaconescu, I. M. Ţiplic, Archaeological excavations at Hunedoara – The Corvin’s Castle – The Sacristy of the Chapel, în: Studii de istorie veche şi arheologie. Omagiu profesorului Sabin Adrian Luca, Hunedoara, 2004, p. 187-207.

 

2003

 1. I.M. Ţiplic, Breslele armurierilor din Sibiu (sec. XIV-XVI), în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane, V-VI, 1998-1999 (2003), p. 133-144.
 2. Z. K. Pinter, I. M. Ţiplic, A. Dragotă, Das frühmittelalterliche Gräberfeld im Brooser Gebiet „Böhmerberg“ / Dealul Pemilor, Ausgrabungsstelle X2 (2. Teil), în: Forschungen zur Volks– und Landeskunde, 44-45/2001-2002 (2003), p. 115-130. (indexată CNCS B, SCOPUS)
 3. I.M. Ţiplic, Graniţă, hotar şi/sau frontieră în evul mediu, în Acta Terrae Septemcastrensis, II, 2003, p. 155-165. 

2002

 1. I.M. Ţiplic, Liniile de fortificaţii de tipul prisăcilor în sec. IX-XIII, în Acta Terrae Septemcastrensis, I, 2002, p. 147-164.
 2. I. M. Ţiplic, M. E. Crîngaci, Sondajul arheologic din interiorul bisericii parohiale evanghelice din Sibiu, în: Ziridava, XXIII, 2002, p. 75-83

 

1996-2001

 1. I.M. Ţiplic, Uber Verteidigungslinien nach Art der Verhaue in Siebenbürgen (9. - 13. Jahrhundert), în Zeitschrift fur Siebenbürgische Landeskunde 24 (2001), Heft 2, s. 1-10.
 2. I. M. Ţiplic, Waffenschmiedezünfte in Hermannstadt / Sibiu (14.-16.Jahrhundert), în Forschungen zur Volks- und Landeskunde, 41\1-2, 1998(2000), p.63-73
 3. Z. K. Pinter, I. M. Ţiplic, Cercetări arheologice la Biserica Sf. Nicolae - Hunedoara, în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, X, 1-4/1999, p.60-67.
 4. I.M. Ţiplic, Repere ale reprezentării familiei Cândea de Râu de Mori în viaţa politică a Transilvaniei - sec. XIV-XVI, în Apulum, XXXVI/1999, 273-279.
 5. I.M. Ţiplic, Breslele armurierilor din Sibiu, Cluj şi Braşov.3. Breslele armurierilor din Braşov (sec.XIV-XVI), în Historia Urbana, VI, 1998/1-2, p.125-137.
 6. I.M. Ţiplic, Un statut din 1514 al breslei fierarilor din Sibiu, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane, IV, 1997(2001), p. 259-264.
 7. I.M. Ţiplic, Legăturile economice ale breslelor producătoare de armament din Sibiu cu Moldova şi Ţara Românească , în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane, III, 1996, Sibiu, p.75-87.

 

IV.2. Capitole în cărţi/ tratate de specialitate apărute la edituri recunoscute de prestigiu/ Chapters in scientific monographs/ volumes printed by prestigious publishing houses

 1. Ioan Marian Țiplic, Gregory VII and Henry IV at Canossa in 1077, in: Great Events in Religion. An  Encyclopedia of Pivotal Events in Religious History, by Florin Curta and Andrew Holt,  3 vol., ABC-Clio Greenwood, 978-1-61069-565-7, Santa Barbara, 2016.
 2. Ioan Marian Țiplic, The Investiture Controversy, in: Great Events in Religion. An  Encyclopedia of Pivotal Events in Religious History, by Florin Curta and Andrew Holt,  3 vol., ABC-Clio Greenwood, 978-1-61069-565-7, Santa Barbara, 2016.

 

IV.3. Studii în volume colective apărute la edituri recunoscute şi de prestigiu/ Studies in collective volumes printed by prestigious publishing houses

 

2020

 1. Ioan Marian Țiplic, Maria Crîngaci Țiplic, The Archaeology of Romanesque Churches in Transylvania (11th–13thCenturies), în: Ecclesiastical Landscapes in Medieval Europe An archaeological perspectiveedited by José C. Sánchez-Pardo, Emmet H. Marron and Maria Crîngaci Țiplic, Archaeopress Archaeology, pp. 107-121, ISBN 978-1-78969-541-0, ISBN 978-1-78969-542-7 (e-Pdf)

2019

 1. Ioan Marian Țiplic, Maria Crîngaci Țiplic, Transylvania in the thirteenth century: Andrew II and the beginnings of stone fortifications in Transylvania în: Reform and Renewal in Medieval East and Central Europe: Politics, Law and Society, Minerva III. Acta Europaea, vol. 15, Studies in Russia and Eastern Europe, vol. 14, ed. by Suzana Miljan – Éva B. Halász – Alexandru Simon, Romanian Academy – Croatian Academy of Sciences and Arts – School of Slavonic and East European Studies, University College London, Cluj-Napoca – Zagreb – London, 2019, (pp. 131-164)

 

2017

 1. Maria Crîngaci Ţiplic, I.M. Țiplic, Sibiul și arheologia urbană, în Studii de istorie a orașelor. In honorem Paul Niedermaier¸V. Ciobanu, D.D. Iacob (editori), Editura Academiei Române, 2017, București, ISBN 978-973-27-2838-3, pp. 542-593.

 

2016

 1. Maria Crîngaci Țiplic, Ioan Marian Țiplic, The Southern Transylvania in the 13th century, a Border between  Catholic Space and Non-catholic Space, in: ArhIn, I, Medieval Changing Landscape. Settlements, Monasteries and Fortifications, coord. Ioan Marian Ţiplic, Maria Crîngaci Ţiplic, Sibiu, 2016, ISBN 978-606-733-146-2
 2. Ioan Marian Țiplic, Transylvania – Territory at the eastern Border of Catholicism, in: I.M. Țiplic (coord.), Les espaces frontaliers en Europe de l'Antiquité au XVè siècle. Les travaux des colloque international organisé par l'Université d'Artois/France en collaboration avec l'Université ”Lucian Blaga” de Sibiu/Roumanie á Arras, 15-17 octobre 2014, Sibiu, 2016, ISSN 1584-3165 (Studia Universitatis Cibiniensis, supplementum, XIII), pp. 143-152 

 

2015

 1. Maria Crîngaci Ţiplic, Ioan Marian Ţiplic, Cosmin Ioan Ignat, Memorie şi patrimoniu. Inventarul bisericii evanghelice din Cisnădie (jud. Sibiu), in: Avere, prestigiu şi cultură material în surse patrimoniale. Inventare de averi din secolele XVI-XIX”, volum editat de Dan Dumitru Iacob, editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015, 978-606-714-154-2, p. 605-634.

 

2007

 1. I.M. ŢIPLIC, Medieval Pottery from Orăştie-Dealul Pemilor X2, in: Funerary offerings and votive depositions in Europe's 1st millennium AD, Editor Călin Cosma, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2007.

 

2005

 1. I.M. Ţiplic, Necropolele medievale timpurii din Transilvania (sf. sec. IX – prima jum. a sec. XII), în: Relaţii interetnice în Transilvania. Secolele VI-XIII, Bibliotheca Septemcastrensis XII, Editura Economică, Bucureşti, 2005, p. 133-156.
 2. Z. K. Pinter, M. E. Crîngaci Ţiplic, I. M. Ţiplic, Biserica Evanghelică din Ruja. Studiu istoric şi arheologic, în: Arhitectura religioasă medievală din Transilvania, III, Satu-Mare, 2004, p. 183-201.
 3. Z. K. Pinter, I. M. Ţiplic, M. E. Crîngaci,  Biserica fortificată din Cenade, jud. Alba. Studiu istoric şi arheologic, în: Arhitectura religioasă medievală din Transilvania, II, Satu-Mare, 2002, p. 211-229.

 

IV.4. Studii şi articole în alt tip de publicaţii recunoscute/Studies and articles in other publications

 1. I.M. Ţiplic, Arheologia şi istoria la începutul mileniului trei, în: Banatica, 18, 2008.
 2. I. M. Ţiplic, Contribuţia pecenegilor, secuilor şi saşilor la apărarea graniţei de sud a Transilvaniei, în Studia Universitatis Cibiniensis. Seria historica, I, 2004 (2005), p. 67-78.
 3. I.M. Ţiplic, Dinastia angevină şi strategia apărării voievodatului Transilvaniei în secolul al XIV-lea, în: Corviniana, IX, 2005, p. 179-193.
 4. I.M. Ţiplic, Sistemul defensiv al Transilvaniei de la mijlocul secolului al XIII-lea şi până în prima jumătate a secolului al XIV-lea, în: Corviniana, VII, 2001 (2003), 95-118.
 5. I.M. Ţiplic, Cavalerii teutoni şi fortificaţiile lor din Ţara Bârsei, în Corviniana, VI, 2000, p. 138-159.
 6. I.M. Ţiplic, Breslele armurierilor din Sibiu, Cluj şi Braşov.2. Breslele armurierilor din Cluj şi funcţia lor militară, în Sargetia, XXVII, 1997-1998, p.455-466.
 7. I.M. Ţiplic, Breslele armurierilor din Sibiu, Cluj şi Braşov - rolul lor în apărarea Transilvaniei de sud.1. Breslele armurierilor din Sibiu şi funcţia lor militară, în Sargetia, XXVI\1, 1995-1996, p. 487-498.

 

 1. Altele/ Others

 

V.1. Recenzii/ Reviews

 1. Coralia Dorina Bonța, Locuirea din bazinul Someșului Mic în secolele VII–IX. Așezarea de la Jucu de Sus-Răscruci (jud. Cluj) (Cluj-Napoca: Mega, 2017), 281 p. + 18 pl. (Bibliotheca Mvsei Marisiensis. Series Archaeologica, XIV), in: AICSU, Sibiu, XXVII, 2020, http://anuarul.icsusib.ro/sites/forschungen.icsusib.ro/files/PDF/Anuar/cuprins.pdf
 2. Ioan Albu, Memoria epigrafică în Europa Centrală şi de Sud-Est (Evul Mediu şi epoca premodernă) (Sibiu: Editura ASTRA Museum, 2014), 329 p. În: Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, XI, 2014, pp. 141-142.
 3. Horea POP, Ion BEJINARIU, Sanda BĂCUEŢ-CRIŞAN, Dan BĂCUEŢ- CRIŞAN, Daniel SANA, Zsolt CSÓK, Şimleu Silvaniei. Monografie arheologică. I. Istoricul cercetărilor, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2006, 173 p. în: Studia Universitatis Cibiniensis, Series Historica, tomul 7/2010, pp. 309-314.
 4. East Central and Eastern Europe in the Early Middle Ages, hrsg. Florin Curta, Ann-Arbor: University of Michigan Press, 2005, 391 s., în: Zeitschrift fur Siebenbürgische Landeskunde, 30 (2007), p. 182-185.
 5. Aurel Dragotă, Aspecte de multiculturalitate spirituală. Rit şi ritual funerar în Transilvania şi Europa Centrală şi de Sud-Est (secolele IX-XI), Editura Altip, Alba Iulia, 2006, 278 p. + LXVII pl. [Bibliotheca Septemcastrensis, XXIII],  în: Arheologia Moldovei, 30, 2007.
 6. Coriolan Horaţiu Opreanu, Transilvania la sfârşitul antichităţii şi în perioada migraţiilor. Schiţă de istorie culturală, Cluj-Napoca, 2003, 303 p. (61 fig.), în: Acta Terrae Septemcastrensis, IV, 2005, p. 221-227.
 7. Tudor Sălăgean, Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Afirmarea regimului congregaţionar, Cluj-Napoca, 2003, 446 p., în: Acta Terrae Septemcastrensis, IV, 2005, p. 213-217.
 8. Alexandru Madgearu, Românii în opera Notarului Anonim, Cluj-Napoca, 2001, 259 p. + 5 h., în: Acta Terrae Septemcastrensis, I, 2002, p. 215-219.

 

IV.2. Articole în reviste de cultură/ Articles in cultural journals

 1. M. ŢiplicNeue Ausgrabungen in der Evangelischen Stadtpffarkirche in Hermannstadt, în Der Punkt, nr.21/ mai 2000, p. 8-9.

 

IV.3. Voci şi comentarii în lucrări de referinţă/ Entries and commentaries in reference works

-

IV.4. Note şi prezentări bibliografice/ Notes and bibliographical presentations

 1. Martyn Rady and Alexandru Simon (eds.), Government and Law in Medieval Moldavia, Transylvania and Wallachia, School of Slavonic and East European Studies, University College, London, 2013, 125 p., în: Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historia, X, 2013.
 2. Călin Cosma, Funerary Pottery in Transylvania of the 7th - 10th Centuries, Interferențe etnice și culturale în mileniile I A.CHR. - I P.CHR, vol. XVIII, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, 246 p. (49 pl), în: Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historia, X, 2013.
 3. Gh. Petrov, Vechea mitropolie a Bălgradului, Cluj-Napoca, 2003, în: Studia Universitatis Cibiniensis. Seria historica, I, 2004, p. 
 4. D. I. Rus, Breasla cizmarilor din Reghinul Săsesc, Cluj-Napoca, 2003, în: Studia Universitatis Cibiniensis. Seria historica, I, 2004, p.
 5. Vasile Neamţu, Istoria oraşului medieval Baia (Civitas Moldaviensis), Iaşi, 1997, 218 p. + 31 pl., în: Transilvanica. Buletin informativ, an I, nr. I/1999, p.230;
 6. Adrian A. Rusu, Ctitori şi biserici din Ţara Haţegului până la 1700, Satu Mare, 1997, 386 p. + 16 pl., în: Transilvanica. Buletin informativ, an I, nr.I/1999, p.231;
 7. Mircea D. Matei, Geneză şi evoluţie urbană în Moldova şi Ţara Românească, Iaşi, 1997, 271 p.+ 1 h. , în: Historia Urbana, 1998/1-2, p. ;
 8. D. Tsourka-Papastathi, La Compagnie des marchands grecs de Sibiu en Transylvanie, 1636-1848.Organisation et Droit, Thessaloniki, 1994, 446 p., în: Historia Urbana, 1997/1, p.150-151;

 

 1. 5. Citări - selecții / Selected citations
 1. Valeri Yotov, Bulgarian control over the Salt Road in Transylvania during the 9th century: The archaeological evidence, in: V. Nikolov & K. Bacvarov (eds). Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa / Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe. Provadia & Veliko Tarnovo, 2012, 323-331. 
 2. Csiky Gergely, http://www.akademiai.com/doi/pdf/10.1556/0208.2015.140.5 (2015)
 3. Nora Berend, Przemysław Urbańczyk, Przemysław Wiszewski, Central Europe in the High Middle Ages: Bohemia, Hungary and Poland, c.900–c.1300, Cambridge University Press, New York, 2013, p. 181, nota 22 (Book cited: Transylvania in the Early Middle Ages).
 4. Kelly DeVries, A Cumulative Bibliography of Medieval Military History and Technology, Brill, 2008, p. 162 (Book cited: Breslele producătorilor de arme, 2001)
 5. K. Gundisch, Gruppenprivilegien in Mittelalterlichen Konigreich Ungarn, in: Die Szekler in Siebenbürgen: von der privilegierten Sondergemeinschaft zur ethnischen Gruppe, Bohlau, 2009, p. 109, n. 3 (Book cited: Die grenzverteidigung).
 6. Walter de Gruyter, IBR - Internationale Bibliographie der rezensionen geistes- und sozialwissenschaftlicher Literatur, 2006/2007: A: Autoren-Index. B: Rezensenten-Index. C: Titel-Index, p. 308 (Book cited: Contribuții la istoria spațiului românesc în perioada migrațiilor și evul mediu timpuriu
 7. The English Historical Review, volume CXXVII, issue 525 (Katalin Eperjesi,  English-Transylvanian Contacts in the 17th Century: The Early Stuarts and Transylvania During the Thirty Years’ War, Saarbrucken, 2008 ), p. 441 http://ehr.oxfordjournals.org/content/CXXVII/525/441.extract 
 8. A.A. Rusu, in Arheologia Moldovei, XXXIV, p. 341-343, (IOAN MARIAN ŢIPLIC, Fortificaţii medievale timpurii din Transilvania (sec. X–XII), Iaşi, 2007) 
 9. Alexandru Petru Dumbravă, Castelanii de la Bran, în Transilvania, nr. 4-5, 2007, p. (Breslele producătorilor de arme din Sibiu, Brașov și Cluj, 2001) http://www.revistatransilvania.ro/arhiva/2007/pdf/numarul4-5/art24.pdf
 10. Forschungen zur Volks und Landeskunde, nr. 50, p. 18.
 11. Századok, Volume 140, Nr. 4-6, p. 828 (Book cited: Breslele producătorilor de arme, 2001)
 12. Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, Volumul 30, p. 185

 

 1. 6. Acknowledgement
 1. Victor T. Foia, Dracula Chronicles, http://www.draculachronicles.com/dracula-chronicles-acknowledgments
 2. Csiky Gergely, Avar-Age Polearms and Edged Weapons: Classification, Typology, Chronology and Technology, Brill, 2015, https://books.google.ro/books?id=r6KXCgAAQBAJ&pg=PR9&lpg=PR9&dq=ioan+marian+tiplic&source=bl&ots=j-32516qoL&sig=3XBYsfLSi6xgkF5sKTK_El7se4E&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwj2wbGxyvDQAhUI1ywKHVTlAxc4HhDoAQhDMAk#v=onepage&q=ioan%20marian%20tiplic&f=false
 3. Aleks Pluskowski, The Archaeology of the Prussian Crusade: Holy War and Colonisation, Routlege, 2013, p. XIV (Preface and Acknoledgement)
 4. Dirk Moldt, Deutsche Stadtrechte im mittelalterlichen Siebenbürgen: Korporationsrechte-Sachsenspiegelrechte-Bergrechte, Bohlau, 2009, p. 2 (Einleitung).

 

IV.7. Recenzii ale lucrărilor proprii / Reviews about my publications

 1. Berichte und Forschungen 14/2006, p. 358-359, (The book reviewed: Relații interetnice în Transilvania).

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram