Irimia Mihai

Data nașterii :
24/10/1942
com. Urecheni, jud. Neamţ
Data deces     :
26/02/2011
Constanța
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-212

Specializare

Epoca metalelor
Geții în a doua epocă a fierului

Studii

Universitatea Iași, Facultatea de Istorie-Filosofie, secţia Istoria României
Licenta
1960
 - 1965

Alte studii

Liceul „Ștefan cel Mare” din Târgu Neamţ.

Doctorat

Universitatea București
Arheologia şi istoria populaţiei autohtone din Dobrogea în a doua epocă a fierului
prof. Dumitru Berciu
1985

Șantier

Alte șantiere

Ca student a participat la şantierele arheologice de la Târpeşti, Gârbovăţ, Stănceşti şi Cucuteni.

A inițiat și participat la șantierele: Bugeac-necropole, Gura Canliei - așezare , Rasova - Malu Roșu, Corbul de Jos, precum și Satul Nou -„Vadul Vacilor” și Satul Nou - „Valea lui Voicu”.

Activitate

Muzeul Regional de Arheologie Dobrogea
muzeograf
-
Perioada
1965
-
Muzeul de Arheologie Constanța
director adjunct
-
Perioada
1979
-
1990
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
director
-
Perioada
1990
-
1992
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
cercetător științific
-
Perioada
1992
-
2002
Universitatea "Ovidius" - Constanța
conferențiar
-
Perioada
1992
-
1995
Universitatea "Ovidius" - Constanța
decan
-
Perioada
1995
-
2004

Alte Funcții

Membru al Comisiei Naţionale de Arheologie (1986–2004).

Vicepreşedinte al Comisiei zonale a Monumentelor istorice (1996–2002).

Vicepreşedinte al Comisiei regionale 2 a Monumentelor istorice (2002-2006).

Secretar şi preşedinte (2002-2005) al Asociaţiei de Studii Clasice, filiala Constanţa (din 1982).

Preşedinte al Institutului Român de Tracologie - filiala Dunărea de Jos (din 2000).

Membru al Comisiei internaţionale pentru promovarea studiilor indo- europene şi trace.

Lista Lucrări

 Teză de doctorat.

 • Arheologia şi istoria populației autohtone din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Facultatea de Istorie a Universității Bucureşti,

Cărți.

 • Bronzuri figurate, Muzeul de Arheologie Constanța, Album, Editura Sport‐Turism, Bucureşti, 1978 (coautor).
 • La  nécropole   gète   de   Ve‐IVe        av.n.è.   de   Bugeac,   Inventaria Archaeologica, 13, Editura Academiei, Bucureşti, 1986.
 • Marius Belc, Mihai Irimia, Analiza prin activare neutronică a unor piese  antice, Ovidius University Press, Constanta 2004 (2008), 165 p.
 • Mihai Irimia, Niculae Conovici, Anca Ganciu, Sondajul arheologic  de la Satu Nou - "Vadu Vacilor" (com. Oltina, Constanta), Constanța 2011, 326 p.

Studii, note, rapoarte şi cronici arheologice.

 • Descoperiri arheologice  la  Mangalia  şi  Limanu  aparținând  culturii Hamangia, Pontica 1 (1968), 45‐87 (în colaborare).
 • Un depozit de bronzuri la Constanța, Pontica 1 (1968), 89‐105.
 • Cimitirele de incinerație geto‐dacice de la Bugeac‐Ostrov, Pontica 1 (1968),      193‐234.
 • Cuptoarele romano‐bizantine de ars ceramică de la Oltina, Pontica 1 (1968),   379‐408.
 • Noi cercetări în cimitirul geto‐dacic de la Bugeac, Pontica 2 (1969), 23‐42.
 • Sabia de bronz miceniană descoperită la Medgidia, Pontica 2 (1969),137‐147.
 • Unele probleme ale cercetărilor subacvatice de pe litoralul dobrogean al Mării Negre, Pontica 3 (1970), 17‐21.
 • Das mykenische Bronzeschwert aus Medgidia, Dacia, NS 14 (1970), 389‐396.
 • Cimitirul din  secolele  VI‐V  î.e.n.  de  la  Corbu,  județul  Constanța, Pontica 4 (1971), 41‐51 (în colaborare).
 • Descoperiri noi privind populația autohtonă a Dobrogei şi legăturile ei cu coloniile greceşti (secolele V‐I î.e.n.), Pontica 6 (1973), 7‐72.
 • Einige Probleme des Beginns der geto‐dakischen Latène‐Zeit an der Unteren Donau, Primus Congressus Studiorium Thracicorum, Thracia, III, Serdicae 1974, 127‐133.
 • Cercetările arheologice de la Rasova‐Malu Roşu.  Raport   (Cu privire  specială  asupra  Hallstatt‐ului  în  Dobrogea),  Pontica  6  (1973), p. 75‐138.
 • Observații privind arheologia secolelor VII‐V î.e.n.  în  Dobrogea, Pontica 8 (1975), 89‐114.
 • Un mormânt tumular descoperit  la  Topraisar,  Pontica  9  (1976), 37‐56.
 • Un topor de bronz descoperit la Grădina, Pontica 10 (1977), 297‐300.
 • Un tip de brățări din a doua epoca a fierului la Dunărea de Jos, Peuce 6 (1977), 73‐77.
 • Un topor cu ceafa cilindrică de la Făgăraş, județul Sibiu, Pontica 11 (1978),  223‐226.
 • Descoperiri noi în cimitirul getic de la Bugeac, comuna Ostrov (1972, 1977‐1978). Raport preliminar, Pontica 12 (1979), 55‐76.
 • Săpăturile arheologice în necropola getică de la Bugeac, comuna Ostrov (1978), Materiale şi cercetări arheologice, A XIII‐a sesiune anuală de rapoarte, Oradea 1979, 109‐114.
 • Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica 13 (1980), 66‐118.
 • Die Beziehungen der Thrako‐Geten mit den griechischen Kolonien von der Schwarzmeerküste der Dobrudscha, Actes du deuxième Symposium International de   Thracologie,   Roma,   12‐15   novembre,   Milano   1980, 112‐146.
 • Cercetări în necropola getică de la Bugeac, Materiale şi cercetări arheologice, A XIV‐a sesiune anuală de rapoarte, Tulcea 1980, 219‐224.
 • Observații privind epoca bronzului în Dobrogea în lumina unor cercetări recente, SCIVA 32 (1981), 3, 347‐369.
 • Neue Daten über das Bestattungsritual und die Chronologie der getischen Nekropole von Bugeac, Thraco‐Dacica 2 (1981), 37‐52.
 • Observații preliminare privind aşezarea antică de la Gura Canliei, Pontica 14 (1981), 67‐119.
 • Descoperiri arheologice recente la Rasova, județul Constanța, Pontica 14 (1981), 239‐246.
 • Cercetări arheologice în aşezarea hallstattiană de la Gura Canliei, Materiale şi cercetări arheologice, A XV‐a sesiune  anuală  de rapoarte, Braşov, 1981, (Bucureşti, 1983), 161‐171.
 • Un mormânt  de  epocă  medievală  descoperit  la  Gura  Canliei,  Constanța, SCIVA 33 (1982), 1, p. 140‐143.
 • Die Bronzezeit in der Dobrudscha im Lichte neuerer Entdeckungen, Prähistorische Archäologie   in   Südosteuropa    (PAS),    Berlin,    1982, 239‐251.
 • Descoperiri în necropola getică de la Bugeac, comuna Ostrov‐ 1981, Materiale şi cercetări arheologice, A XVI‐a sesiune anuală de rapoarte, Vaslui, 1982 (Bucureşti, 1986), 73‐88.
 • Descoperiri arheologice în aşezarea antică de la Gura Canliei, Constanța, Materiale şi cercetări arheologice, A XVI‐a sesiune anuală de rapoarte, Vaslui, 1982 (Bucureşti, 1986), p. 69‐73.
 • Preistoria în preocupările lui  Vasile  Pârvan,  Pontica  15  (1982), 9‐13.
 • Amfore antice  apărute  într‐un  mormânt  tumular  de  la  Topalu,  Constanța, Pontica 15 (1982), p. 125‐136 (în colaborare).
 • Date noi privind necropolele din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica 16 (1983), 69‐148.
 • Morminte plane şi tumulare din zona litorală a Dobrogei (sec. IV‐II î.e.n.) şi problema apartenenței lor etnice, Thraco‐Dacica 5 (1984), 64‐83.
 • Die mittlere und späte Hallstattzeit auf dem Gebiet der Dobrudscha im Licht neuerer Entdeckungen, Dritter Internationaler Thracologischer Kongress zu Ehren Tomascheks, 1980, Wien, II, Sofia, 1984, p. 92‐105.
 • În legătură  cu  unele  tegule  ştampilate  descoperite  la  Izvoarele,  Constanța, Pontica 18 (1985), p. 141‐156.
 • Date noi privind necropola getică de la Bugeac, Ostrov, Thraco‐ Dacica 6 (1985), p. 75‐85.
 • Morminte din epoca feudală timpurie descoperite în punctul Sitorman, M. Kogălniceanu, jud.  Constanța,  Pontica  19  (1986),  p.  179‐190 (în colaborare).
 • Geto‐dacii în secolele VII‐I î.e.n. Relațiile cu vecinii, File de istorie militară a poporului român, 17, Bucureşti, 1987, 78‐93 (în colaborare).
 • Considerații privind unele morminte tumulare din epoca romană, descoperite în Dobrogea, Pontica 20 (1987), 107‐136.
 • Câteva precizări pe marginea unui articol, Thraco‐Dacica 9 (1989), 149‐152.
 • Unele considerații privind sfârşitul Latène‐ului geto‐dacic şi continuitatea civilizației autohtone în Dobrogea, SCIVA 39 (1988), 1, 33‐44.
 • O nouă unitate militară romană în sud‐vestul Dobrogei, Pontica 21‐22 (1988‐1989), 113‐121.
 • Un topor  din  epoca  bronzului  descoperit  la  Nicolae  Bălcescu  (jud.Călăraşi), Pontica 21‐22 (1988‐1989), p. 299‐303 (în colaborare).
 • Considerații privind civilizația geților din Dobrogea în a doua epocă a fierului în lumina descoperirilor arheologice, Symposia Thracologica 7 (1989), 94‐114.
 • Aşezarea getică fortificată de la Satu‐Nou ,,Valea lui Voicu” (com. Oltina,     Constanța).   Raport   preliminar,   Thraco‐Dacica   10   (1989),
  1. 115‐154 (în colaborare).
 • Săpăturile arheologice în aşezarea getică fortificată de la  Satu‐Nou, Oltina, jud. Constanța, campania 1989, Pontica 23 (1990), p. 81‐96 (în colaborare).
 • Timbres amphoriques et autres inscriptions céramiques découverts à Satu‐Nou (comm.  d’Oltina,  dép.  de  Constantza),  Dacia,  NS  35  (1991),  84‐126 (în colaborare).
 • Descoperiri noi în necropola getică de la Bugeac, Constanța, Materiale şi cercetări arheologice, A XVII‐a sesiune anuală de rapoarte Ploieşti, 1983, (Bucureşti, 1992), p. 161‐172.
 • Noi mărturii arheologice privind a doua epocă a fierului în Dobrogea, Pontica 24 (1991), 97‐119.
 • Geții din Dobrogea în a doua jumătate a mileniului I Chr. şi legăturile lor cu alte populații, în Colegiul pedagogic ,,C. Brătescu”. Valori ale civilizației româneşti în Dobrogea, Constanța, 1993, p. 156‐176.
 • Descoperiri hallstattiene în zona davei getice de la Satu‐ Nou (com.Oltina, jud. Constanța), Pontica 26 (1993), p. 51‐114 (în colaborare).
 • Săpăturile arheologice de la Satu‐Nou, Oltina, jud. Constanța, în Cronica cercetărilor arheologice, campania 1994, Comisia Națională de Arheologie, Cluj‐Napoca, 11‐14 mai 1995, p. 78‐79 (în colaborare).
 • Noi descoperiri din epoca bronzului la Grădina (jud. Constanța), Pontica 28‐29 (1995‐1996), 13‐22.
 • Satu‐Nou, Oltina, în Cronica cercetărilor arheologice, campania 1995, Comisia Națională de Arheologie, A 30‐a sesiune națională de rapoarte arheologice, Brăila, 2‐5 mai 1996, p. 102‐103 (în colaborare).
 • Săpăturile arheologice în dava getică de la Satu‐Nou, ,,Valea lui Voicu”, Oltina, jud. Constanța, în perioada 1983‐1992, Cronica cercetărilor arheologice, 1983‐1992, Comisia Națională de Arheologie, Bucureşti, 1997, p. 84‐90 (în colaborare).
 • Satu‐Nou, ,,Valea lui Voicu”, campania 1996, Cronica cercetărilor arheologice, campania 1996, Comisia Națională de Arheologie, A 31‐a sesiune națională de rapoarte  arheologice, Bucureşti, 12‐15  iunie 1997, 50 (în colaborare).
 • Satu‐Nou, ,,Valea lui Voicu”, campania 1997, Cronica cercetărilor arheologice, campania 1997, Comisia Națională de Arheologie, A 32‐a sesiune națională  de  rapoarte  arheologice,  Călăraşi,  20‐24  mai  1998, 66‐67 (în colaborare).
 • Unele considerații privind topoarele de tip Baniabic în lumina descoperirilor de la Izvoarele, Constanța, Pontica 31 (1998), p. 37‐48.
 • Descoperiri hallstattiene întâmplătoare la Rasova, Constanța, Pontica 31 (1998), p. 253‐260.
 • Satu‐Nou, ,,Valea lui Voicu”comuna Oltina, Constanța, Cronica cercetărilor arheologice, campania 1998, Comisia Națională de Arheologie, A 33‐a sesiune națională de rapoarte arheologice, Vaslui, 30 iunie‐4 iulie 1999, p. 100 (în colaborare).
 • Sistemul defensiv al davei getice de la Satu‐Nou, ,,Valea lui Voicu”, în Studia in honorem Ion Niculiță, Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea de Istorie, Chişinău, 1999, 196‐211 (în colaborare)
 • Unelte  de  fier  din  aşezarea  getică  fortificată  de  la  Adâncata  (com. Aliman, jud. Constanța), Pontica 32 (1999), p. 73‐82.
 • Outils de fer du site gète fotifié d’Adâncata (commune d’Aliman, dép. de Constanța), în Civilisation grecque et cultures antiques périphériques, Hommage à Petre Alexandrescu à son 70eanniversaire (edité par Alexandru Avram et Mircea Babeş), Bucarest, 2000, 102‐112.
 • Funde aus der späten Bronzezeit in der Dobrudscha und einige Betrachtungen, die Coslogeni‐Kultur betreffend, în Procedings of the Eighth International Congress of Thracology, Thrace and the Aegean, Sofia‐ Yambol, 25‐29 September 2000 (Sofia 2002), I, 137‐147.
 • Satu Nou (com. Oltina, Constanța)‐ punctul ,,Valea lui Voicu”, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 1999, A 34‐a sesiune națională de rapoarte arheologice, Deva, 24‐28 mai 2000, CIMEC, 2000, p. 84‐85 (în colaborare).
 • Optical Emission Spectrometry and Metallographic Examination of Copper Alloy Sickle from Medgidia (Bronze Age), Romania, 6‐th International Congress on Applied Mineralogy, Gottingen, Germany, 13‐21 July 2000, Abstract, 24‐27 (în colaborare).
 • Satu‐Nou (com. Oltina, Constanța)‐ punctul ,,Valea lui Voicu”, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2000, A 35‐a sesiune națională de rapoarte arheologice, Suceava, 23‐27 mai 2001, CIMEC, 2001, p. 218‐221 (în colaborare).
 • Despre sciți şi Sciția Mică în ultimele secole ale mileniului I Chr., Pontica 33‐34 (2000‐2001), p. 299‐318.
 • Satu‐Nou (com. Oltina, Constanța)‐ punctul ,,Valea lui Voicu”, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, A 36‐a sesiune națională de rapoarte arheologice, Buziaş, 28 mai‐2 iunie 2002, CIMEC, 2002, p. 277‐279 (în colaborare).
 • O seceră de bronz de la Medgidia şi rezultatul analizelor spectrale efectuate asupra ei, în Cumidava, 25, 2002, 15‐20 (în colaborare).
 • Cercetări privind epoca bronzului în Dobrogea şi unele probleme privind cultura Coslogeni, Thraco‐Dacica 22 (2001), 183‐195.
 • Observații privind stadiul cercetării Bronzului timpuriu în Dobrogea, Pontica 35‐36 (2002‐2003), 33‐51.
 • Noi descoperiri de tegule ştampilate în sud‐vestul Dobrogei, Pontica 35‐36 (2002‐2003), 161‐173.
 • Den Grabritus und die Grabrituale der Babadag‐Kultur‐ Gemeinschaften betreffend, în Thracia 15, In Honour of Alexander Fol’s 70thAnniversary, Institute of Thracology, Sofia, 2003, 251‐268.
 • Zur frühen Brozezeit in der Dobrudscha, în volumul Brozezeitliche Kulturerscheinungen im karpatischen Die Beziehungen zu den benanchbarten Gebieten, Ehrensymposium für Alexandru Vulpe zum 70. Geburtstag, Baia Mare, 10‐13. Oktober 2001 (coordonator Carol Kacsó), Baia Mare, 2003, p. 249‐265.
 • Considerații privind teritoriul rural al Tomisului în perioada elenistică, în volumul Studii istorice dobrogene, Universitatea “Ovidius” Constanța, Facultatea de Istorie, Centrul de studii şi cercetări a istoriei şi civilizației zonei Mării  Negre,  Constanța,  2003  (coordonator  Valentin  Ciorbea), p. 37‐56.
 • Satu Nou (com. Oltina, Constanța). Punct: Valea lui Voicu, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2002, A 37‐a sesiune națională de rapoarte arheologice, Covasna, 2‐6 iunie, 2003, CIMEC, 2004, Bucureşti, p. 269‐271 (în colaborare).
 • Unelte agricole de corn din epoca bronzului descoperite în Dobrogea, Memoria Antiquitatis 23 (2004), 295‐302.
 • Die getische Befestigung von Adâncata (Gem. Aliman, Constanța), und einige Fragen über die Beziehungen zwischen der autochtonen Zivilisation und der griechisch‐hellenistischen Welt, în volumul Daco‐geții. 80 de ani de cercetări arheologice sistematice la cetățile dacice din Munții Orăştiei, Muzeul civilizației dacice şi romane, Deva, 2004, p. 177‐192.
 • Satu Nou, Oltina, jud. Constanța. Puncte: Valea lui Voicu; Vadu Vacilor, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2003, A 38‐a sesiune națională de rapoarte arheologice, Cluj‐Napoca, 26‐29 mai 2004, CIMEC, 2004, Bucureşti, p. 290‐292 (în colaborare).
 • Cu privire la ritul şi ritualurile funerare ale comunităților culturii Babadag, în   Analele   Universității   „Ovidius”,   Seria   Istorie,   I   (2004), 13‐27.
 • Geten, Daker, Geto‐Daker, în Analele Universității ,,OVIDIUS”, seria Istorie, 1 (2004), 179‐190.
 • Aliman, Aliman, jud. Constanța. Puncte: Adâncata I, Adâncata II, Tumul, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2004, A 39‐a sesiune națională de rapoarte arheologice, Jupiter‐Mangalia, 25‐28 mai 2005, CIMEC, 2005, Bucureşti, p. 55‐56.
 • Statuia lui Glykon la Tomis, în Preda’s International Magazine, Antiques. Archaeology, 1, 2005, 2, p. 88‐105 (versiuni română, engleză, franceză).
 • Lumea miceniană şi regiunea Dunării de Jos, în Preda’s International Magazine, Antiques. Archaeology, 1, 2005, 3, p. 89‐98 (versiuni română, engleză, franceză).
 • Descoperiri getice în zona Adâncata (com. Aliman, Constanța), Pontica 37‐38 (2004‐2005), p. 319‐384.
 • Cu privire la raporturile dintre sciți, geți şi coloniile greceşti la Dunărea de Jos în secolele VI‐IV Chr., în Revista română de studii eurasiatice, Universitatea „Ovidius”, Facultatea de Istorie, Centrul de studii eurasiatice, Constanța, I (2005), 1, p. 51‐93.
 • Satu Nou, Oltina, jud. Constanța. Punctul: Vadu Vacilor, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2005, A 40‐a sesiune națională de rapoarte arheologice, Constanța, 31 mai‐3 iunie 2006, CIMEC, 2006, Bucureşti, p. 311‐316 (în colaborare).
 • Noi descoeriri getice şi greceşti din Dobrogea şi din stânga Dunării, Pontica 39 (2006), 123‐168.

 

 

 • Prezența bastarnilor în zona Dunării de Jos în ultimele secole ale mileniului I Chr., în Germanii dobrogeni. Istorie şi civilizație, Fundația Hanns Seidel – Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de istorie şi ştiințe politice (coordonator Valentin Ciorbea), Constanța 2006, p. 251‐ 262.
 • Überlegungen über das Hinterland von Tomis in hellenistischer Zeit, Historia Antiqua Galatiensia, I, Historiae Diversitas, Festschrift für Vladimir Iliescu zum    Geburtstag,  Academica  Verlag,  Galați,  2006, p. 51‐74.
 • Bols à décor en relief du Sud‐Ouest de la Dobroudja, în Pontos Euxeinos, 10, ZAKS, Manfred Oppermann, zum Geburtstag, Langenweissbach, 2006, p. 69‐80.
 • Das Gebiet Scythia Minor in hellenistischer Zeit, în volumul Studia historiae et religionis daco‐romanae. In honorem Silvii Sanie (ed. Lucrețiu Mihăilescu‐Bârliba, Octavian Bounegru), Bucureşti, 2006,   69‐98.
 • Fibulă cu inscripție din zona Izvoarele (com. Lipnița, Constanța), Peuce 16 (2007), p. 251‐258.
 • Un vas getic pentru practici cultuale de la Dervent, în Studia in honorem Florea Costea, Braşov 2007, p. 220‐225.
 • Considerații privind aşezările getice din Dobrogea şi problema existenței unor emporia în zona Dunării Inferioare, Pontica 40 (2007), 137‐ 225.

-Fibule à inscription de la zone d'lzvoarele (comm. de Lipnița, départ. de Constantza), in Acta Muse i Varnensis, V, Ancient Ci vilisatio n s and the Sea. In ternationa l conference a tribute to the 70•h anniversa ry of Prof . Michail Lazarov,  Varna,  13•h-15•h October, 2004, Varna  2007, 485-494.

 • Unele aspecte privind raporturile dintre spafiul egean și regiunile istro-pontice în Bronzul rziu, Revista româna de stud ii eurasieatice, Ovid ius Un i versity Press, an  III,1-2 (2007),     7-
 • Unele aspecte privind raporturile dintre traco-geti i greci în zona vest §i nord-vest pontica, Memoria An tiqu i tatis 24  (2007), 371-418.

- Les rapports entre les autochtones et les Grecs et le problème des emporia de la zone du Danube Inférieur, in Orgame/ Argamum, Sup plementa 1. À la recherche d'une colonie,  Buca rest  2006,  241-261.

- Le site gétique de Satu Nau (comm. d'Oltina, dép. de Constantza), le lieu dit "Valea lui Voicu". Observations prélimin;zires, in Important Sites from the Pre-Roman and Roman time on the Lower Danub e Valley (4111 Century BC- 4111 Centun; AD ), Supplemen tum  Istros  14,  Braila  2007, 81-118 (în colab.).

- Découvertes des timbres amphoriques dans la zone du lac de Ta§aul, in <PI!l IAI; X API N. Mélanges à la mémoire de Niculae Conovici, Culture et civilisation au Bas-Danube,   25, Calarai   2008,  87-102.

- Sceptre  de piatra  inedite din judetu l  Constanfa  §i  unele  considerafii  privind legiiturile  zonei  vest-pontice  cu spatiul  egean  în  Bronzul  Târziu, Pontica  41 (2008),   79-117.

-Considera/ii privind amforele elenistice din a§ezarea geticii de la Satu Nau- "Vadu Vacilor", Pon tica  42  (2009), 71-115.

 • Un vârf de lance de bronz din zona Covasnei, în Omagiu lui Gavrilii Simion la a 80- a aniversare, Constan ta 2008, 56-59.
 • Unele aspecte privind raporturile dintre spajiul egean i regiunile istro-pontice în Bronzul timpuriu, Zargidava 8 (2009), 19-61.

- Bastarni i § Î sarma/ii - realitafi istorice la Dunarea de ]os § Î percep fia for în opera lui Ovidius, în   vol.   lnterferente   ovidiene,  Constanta   2009,   111-121.

-Pithoi from the getic settlement of Satu Nau- "Vadu-Vacilor" (commune of Oltina, Constanfa County), in Tracii §i vecinii for în antichitate. Studia in honorem Valerii Sîrbu,  Braila  2010,  257-268.

- Considérations concernant la fin de la culture Coslogeni, SCIVA 61 (2010), 1-2, 31-48.

-R epere cronologice privind nivelurile timpurii ale a§ezarii getice de la Satu Nou­ "Valea lui  Voicu" (corn. Oltina, jud . Constan/a),  Thraco-Dacica,  S.N. 2 (25),2010 (sub tipar).

-Centres de pou voir gètes préromains nu sud -ouest d e ln Dobroud ja. Renl ités archéologiques et certaines considérations historiqu es, Pontica  43  (2010),  83- 128.

- Regnlitat e §i aristocra[ie ln geti între Cnrpa fi , Nistru §i Bnl cani (/), în Lumin ii L ina, Publ icatie dobrogeana de spiritualitate ortodoxif §i culturii româneasca, nr . 2 mai 2011, 35-38.

 

 

Rezumate.

 • Die Gruppe römischer Ofen von Dervent (Kreis Constanța), Terra Antiqua Balcanica, Veliko Târnovo, IX‐27.IX 1975, Résumés des communications, p. 20‐22.
 • Typen römischer Keramikofen in der Dobrudscha, Terra Antiqua Balcanica, Veliko‐Târnovo, 22.IX‐27.IX 1975, Résumés des communications, 39‐41 (în colaborare).
 • Contribuții la cunoaşterea ceramicii lucrate la roată din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Symposia Thracologica 3 (1985), 68‐71.
 • Tipuri de vase greceşti imitate de autohtoni, descoperite în necropola getică de la Bugeac, Symposia Thracologica 5 (1987), 81‐82.
 • Contribuții la cronologia davei getice de la Satu‐Nou ,,Valea lui Voicu”, Symposia Thracologica 6 (1988), 89‐90.
 • Considerații privind unele meşteşuguri în epocă romană timpurie în lumina descoperirilor de la Dervent, Constanța, Symposia Thracologica 6 (1988), p. 156‐157.
 • Unele aspecte privind Hallstatt‐ul târziu în Dobrogea în lumina cercetărilor actuale, Symposia Thracologica 7 (1989), 275.
 • Noi mărturii arheologice privind geții din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Symposia Thracologica 8 (1989), 171‐172.
 • Hallstattzeitliche Funde aus Satu‐Nou, Fundplatz ,,Valea lui Voicu”, Symposia Thracologica 9 (1992), 123 (în colaborare).
 • Satu‐Nou, ,,Valea lui Voicu”, Oltina, jud. Constanța, în volumul Situri arheologice  cercetate  în   perioada   1983‐1992,   Brăila,   1996,   p.   99 (în colaborare).
 • Social differences in plane getic gravefield Bugeac, place „Ghețărie” (comm. of Ostrov, Constanța County), The 5thInternational Colloquium of Funerary Archaeology: The Grave as an Expression of the dead Social Status, Brăila‐Tulcea, 14‐17 May 2003, Programme and Abstracts,      14.
 • Le site gétique de Satu Nou, d’Oltina, départ. de Constantza, le point „Vadu Vacilor”. Observations préliminaires, International Colloquium: Important Sites from the Pre‐Roman and Roman Time on the Lower Danube Valley (4thcentury AD), Galați, 10‐12 May 2007, Programme and Abstracts (în colaborare).
 • - Die Rhodos Amphoren aus der getischen Siedlung von Satu Nou "Vadu Vacilor" (Gem. Oltina, Constanta), in Production and Trade of Amphorae in the Black Sea (PATABS), Third In terna tiona l Conference, Constanza 6-10 october 2009, Abstracts, 40-43.

 

Cronici, aniversări, necrologuri.

 • Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice  (noiembrie 1969 – octombrie 1970), StCl 13 (1971), 378‐380.
 • Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice  (noiembrie 1970 – noiembrie 1971), StCl 14 (1972), 388‐389.
 • Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice  (noiembrie 1973 – noiembrie 1974), StCl 17 (1977), 393‐394.
 • Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice (decembrie 1974 – mai 1976), StCl 18 (1979), 220‐221.
 • Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice  (octombrie 1976 – aprilie 1979), StCl 19 (1980), 198.
 • Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice  (noiembrie 1979 – iunie 1980), StCl 20 (1981), 182.
 • Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice  (noiembrie 1980 – mai 1981), StCl 21 (1983), 192‐193.
 • Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice (septembrie 1981 – decembrie 1982), StCl 22 (1984), 169‐170.
 • Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice  (ianuarie 1984 – decembrie 1984), StCl 24 (1986), 185‐186.
 • Al VIII‐lea simpozion național de tracologie, Thraco‐Dacica 7 (1986), 174‐178.
 • Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice  (ianuarie 1985 – decembrie 1985), StCl 25 (1988), 148.
 • Din activitatea Institutului de Tracologie în 1989‐ Filiala Constanța, Thraco‐Dacica 11 (1990), 1‐2, 285‐286.
 • Un profil aniversar : Adrian Rădulescu la 60 de ani, Pontica 25 (1992), 7‐14.
 • Din activitatea Institutului de Tracologie în anul 1992‐ Activitatea filialei ,,Pontice”, Thraco‐Dacica 13 (1992), 1‐2, 200‐201.
 • Din activitatea Institutului de Tracologie în anul 1992‐ Activitatea filialei ,,Pontice”, Thraco‐Dacica 14 (1993), 1‐2, 192‐193.
 • Participarea la săpăturile arheologice de la Stillfried (Austria) ‐ 1‐31 august, 1993, Pontica 26 (1993), 305‐307.
 • Activitatea Institutului Român de Tracologie în anul 1993‐ Filiala Constanța, Thraco‐Dacica 15 (1994), 1‐2, 260‐261.
 • Activitatea Institutului Român de Tracologie în anul 1994‐ Filiala Constanța, Thraco‐Dacica 16 (1995), 1‐2, 336‐337.
 • Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice  (februarie 1993 – octombrie 1996), StCl 31‐33 (1995‐1997), 175‐176.
 • Activitatea Institutului Român de Tracologie în anul 1995 ‐ Filiala Constanța, Thraco‐Dacica 17 (1996), 1‐2, 303‐304.
 • Din activitatea Institutului Român de Tracologie în anul 1996 ‐ Filiala Constanța, Thraco‐Dacica 18 (1997), 1‐2, 279‐280.
 • Activitatea filialei Constanța a Institutului Român de  Tracologie  în anul 2000, Thraco‐Dacica 21 (2000), 331‐333.
 • Activitatea Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice (ianuarie 1997 – decembrie 1999), StCl 34‐36 (1998‐2000), 250‐251.
 • Laudatio for the title of DOCTOR HONORIS CAUSA awarded to Professor Elisabeth Mann Borgese by the ,,OVIDIUS” University of Constanța, în International Ocean Institute, Black Sea Operational Center, Using Today’s Scientific Knowledge for the Black Sea Area’s Development Tomorrow, (edited by Alexandru Bologa and Roger H. Charlier), Constanța, 2000, p. 7‐12.
 • Adrian Rădulescu (1932‐2000). Lista lucrărilor publicate, Pontica 33‐34 (2000‐2001), p. 7‐18.
 • Activitatea filialei Constanța a Institutului Român de Tracologie, în anul 2001, Thraco‐Dacica 22 (2001), 275‐278.
 • Emil Condurachi şi Dobrogea,  Cercetări  arheologice  12  (2003), 40‐42.
 • Petre Diaconu la 80 de ani, în Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani (volum îngrijit de Ionel Cândea, Valeriu Sârbu, Marian Neagu), Brăila, 2004, p. XXI‐XXVI.
 • Petre Diaconu la 80 de Lista lucrărilor publicate, Pontica 37‐38 (2004‐2005), p. 557‐574.
 • Ion Barnea (1913‐2004). Lista lucrărilor publicate, Pontica 37‐38 (2004‐2005), p. 601‐614.
 • Învățământul teologico‐istoric la Constanța‐ realitate şi imperativ actual, în volumul Omagiu profesorului Nicolae Dură la 60 de ani (coordonator prof.   univ.   dr.   Teodosie   Petrescu),   Constanța,   2006, p. 637‐640.
 • In memoriam: Poenaru‐Bordea (1937‐2004) ‐ necrolog, Pontica 39 (2006), p. 488‐504.
 • In memoriam: Niculae Conovici (1948‐2005) ‐ necrolog, Pontica 39 (2006), 505‐516.
 • In memoriam: Petre Diaconu (1924‐2007), Pontica 40 (2007), 681‐ 684.

  - Niculae Conovici ( 1948-2005), in Mélanges à la mémoire de Niculae Conovici, Călărași  2008, p. 9-21.

  -Alexandru Suceveanu- septuagenar.  Vocația arheologului, Pontica 43 (2010), p. 11-24.

 

Recenzii.

 • Moscalu, Ceramica traco‐getică, Bucureşti, 1983, Pontica 17 (1984), p. 257‐263.
 • Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonisation to the Ottoman Conquest,  Romanian Academy, Institute of Archaeology Iaşi (Edited by Victor Cojocaru), Iaşi, 2005, 550 , Pontica 39 (2006), p. 467‐481.

 

 

Diverse

2003 - a creat Centrul de Studii şi Cercetări a Istoriei şi Civilizației Zonei Mării Negre, în cadrul facultății.

 

A participat la manifestări ştiințifice internaționale: Sofia, Veliko Târnovo, Roma, Viena, Tutzing‐München, Moscova, Chişinău, Sofia‐Iambol.

Bibliografie despre arheolog

Livia Buzoianu, Mihai Irimia la 65 de ani, Pontica XL (2007), p. 659-670.

Livia Buzoianu, Mihai Irimia, Pontica 44 (2011), p. 11-15.

Maria Bărbulescu, Mihai Irimia (1942-2011), SCIVA, tomul 62, nr. 3–4, Bucureşti, 2011, p. 351–359.

Constantin Iconomu, Mihai Irimia (1942-2011), Arheologia Moldovei, XXXV, 2012, p. 389–390.

 

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram