Lica Vasile

Data nașterii :
25/01/1953
com. Beceni, jud. Buzău
Data deces     :
08/11/2010

Specializare

Epoca romană
epigrafie / relațiile Imperiului Roman cu geto-dacii

Studii

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Istorie
Licenta
1974
 - 1977

Doctorat

Institutul de Arhelogie „Vasile Pârvan”
Relaţiile politico-juridice ale Romei cu geto-dacii până la anul 106 p. Chr.
prof. dr. Alexandru Suceveanu
1992

Specializări/Burse

bursier Fundaţia Alexander von Humboldt, din Bonn – Bad Godesberg
Perioada
1991
-
1992

Alte stagii

În mai multe etape: 1991–1992, 1994, 1995, 1996, 2001, 2005, 2006, 2009–2010 stagii în universităţi de prestigiu din Germania, la Bonn, Aachen, Köln sau Düsseldorf.

Activitate

Invățământ municipiul Brăila
profesor
-
Perioada
1977
-
1990
Universitaea "Dunărea de Jos" - Galați, Facultatea de istorie
asistent, lector, conferențiar, profesor
-
Perioada
1991
-
2010

Alte Funcții

Membru al Clubului Humboldt din România

şef al Catedrei de Istorie, prodecan al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie şi membru al Senatului universităţii.

Expert în diverse programe şi membru în numeroase comisii ştiinţifice la cel mai înalt nivel, din cadrul sistemului de învăţământ românesc (expert CNCSIS, CEEX, RNE şi ARACIS, membru în comisia de specialitate Istorie a CNATDCU, coordonator pentru cinci programe Erasmus-Socrates).

Lista Lucrări

Cărţi:

 1. Societatea geto-dacică de la Burebista la Decebal, Editura Junimea, Iaşi, 1984, 200 (în colaborare cu N. Gostar).
 2. Scripta Dacica, Editura Istros, Brăila, 1999, 193
 3. The Coming of Rome in the Dacian World, (Xenia-Reihe. Heft 44), UVK Universitätsverlag Konstanz, Konstanz, 2000, 299

 

Studii:

 1. Observaţii asupra „nemuririi” getice, Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. Cuza" din Iaşi. III. Istorie 22, 1976, p. 123–130.
 2. Autorii antici şi moderni despre proprietatea funciară la geto-daci, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. Cuza”, Iaşi. III. Istorie 25, 1979 p. 47–56.
 3. Kogaionon (Strabon 3.5) 17, 1980, p. 623-627 (în colaborare cu N. Gostar).
 4. Reforma sacerdotal-religioasă a lui Deceneu, Istros 1, 1980, 177–182.
 5. Preocupări istorice la „Analele Brăilei” (1929-1940), AIIAIaşi 19, 1982, 479–484.
 6. Bessell despre religia getică, SCIVA 32, 1983, 2, p. 136–141.
 7. Până cînd a trăit Deceneu?, StCl 22,1984, 56-67.
 8. Oroles = Rholes?, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. Cuza”, Iaşi. III. Istorie 33, 1987, p. 1–8.
 1. Die dakischen Geiseln im Römischen Reich, StCl 26,1988, 35–44.
 2. Octavianus şi Rholes, Getarum rex, RevIst 42, 1989, 5, 499–504.
 3. Captivi romani în Dacia, RevIst 42, 1989, 10, 983v989.
 4. Specificul naţional la Călinescu. Dimensiunea thraco-getică, AIIAIaşi 27, 1990, p. 137–146.
 5. Sardonius, qui et Diurpaneus, SCIVA 42, 1991, 3-4, 199–204.
 6. Burebista, Istros 6, 1992, 59–71.
 7. Philoromaios oder philokaisar?, Bonner Jahrbücher 192, 1992, 225–231.
 8. Römische Kriegsgefangene und "Geiseln" in Dakien, Bonner Jahrbücher 193, 1993, 161–164.
 9. Relaţiile Imperiului cu dacii în timpul Flavienilor, EphNap 6, 1996, 113–121.
 10. Die siebente Akklamation Oktavians, Tyche 12, 1997, 159–169.
 11. Das Foedus zwischen Rom und Kallatis, StCl 28-30 (1992-1994) 27–38.
 12. Începuturile relaţiilor Romei cu geţii şi dacii – Pompeius şi Oroles, EphNap 7, 1997, 11–29.
 13. Relaţiile dintre Octavianus şi Licinius Crassus (30-27 a. Chr.), SCIVA 48, 1997, 4, p. 341–352.
 14. Pompeius and Oroles, Dacorum rex, Tyche 12, 1998, 25–46.
 15. The Romans on the Lower A Juridical Approach, în Proceedings of the XVIIth International Congress of the Roman Studies (ed. N. Gudea), Zalău, 1998, p. 907–913.
 16. Bătălia din Pădurea Teutoburgică – o consecinţă ignorată, EphNap 8, 1998 53–60.
 17. Frontierele regatului dac după 102 p. Chr., Pontica 1998, p. 99–109.
 18. Clades Variana and Postliminium, Historia 50, 2001, 496–501.
 19. Alexanderrezeption in der rumänischen Kultur, Analele Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi. Seria Istorie 1, 2002, 119–141.
 20. Alexander in Rumänien, în Diorthoseis. Beiträge zur Geschichte des Hellenismus und zum Nachleben Alexanders des Großen (ed. Kinsky), K. G. Saur-Verlag, München-Leipzig, 2004, p. 51–73.
 21. Fatum Dapyx's Brother, Getarum rex, în Orbis Studia in honorem Ioannis Pisonis (eds. L. Ruscu, C. Ciongradi, R. Ardevan, C. Roman, C. Găzdac), Ed. NereaMia Napocae, Cluj-Napoca, 2004, p. 887–894.
 22. "Dacă eu aş fi .." (Arrianus, 2.25.2), în Omagiu istoricului Constantin Buşe (coord. H. Dumitrescu), Ed. Pallas, Focşani, 2004, p. 14–53.
 23. De la thracologie la thracoman Glose marginale, în Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, (eds. C. Gaiu, C. Găzdac), Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2006, p. 1011–1028.
 24. Die römische Donaugrenze von Pompeius bis Oktavian, în Historiae Diversitas. Festschrift für Iliescu zum 80. Geburtstag (Hrsg. von Vasile Lica unter Mitarbeit von Decebal Nedu), Academica Verlag, Galatzi, 2006, p. 75–97.
 25. Alexander the Great in Mihail Sebastian's „Ultima oră”, în Festschrift für G. Wirth zum 80. Geburtstag (Hrsg. von Vasile Lica unter Mitarbeit von Decebal Nedu), Academica Verlag, Galatzi, 2006, p. 237–289.
 26. Licinius Crassus (cos. 30 v. Chr.) und die Donaugrenze, Pontica 40, 2007, p. 227–244.
 27. Alexander the Great – A Literary Interpretation, Analele Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi. Seria Istorie 6, 2007, 203–253.
 28. Vasile Pârvan şi thracomania, în Vasile Pârvan-istoriosof (c V. Burlacu, A. Michiduţă), Tecuci, 2009, p. 115–141.

 

Recenzii:

 1. H. Crişan, Burebista şi epoca sa2, Bucureşti, 1977, AIIAIaşi 15, 1978, p. 540–547.
 2. Ligia Bârzu, Continuitatea vieţii materiale şi spirituale a poporului român pe teritoriul fostei Dacii, Bucureşti, AIIAIaşi 17 (1980), 713–716.
 3. Alexandrescu, Natura lui Zalmoxis, potrivit relatarii lui Herodot, SCIVA 33, 1980, 3, p. 343-353, AIIAIaşi 19 (1982), p. 692–695.
 4. Tudor (ed.), Enciclopedia civilizaţiei romane, Bucureşti, 1982, AIIAIaşi 20 (1983) 821–825.
 5. Zub, Pe urmele lui Vasile Pârvan, Bucureşti, 1983, RevIst 37.12 (1984) 1239-1241.
 6. Rebenich, Theodor Mommsen. Eine Biographie, München, 2002, Analele Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi, Seria Istorie 2 (2003), p. 205–221.
 1. Aly, Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, 3. Auflage, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2005, Analele Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi, Seria Istorie 4 (2005), p. 354–369.
 2. Rathmann, Perdikkas zwischen 323 und 320. Nachlassverwalter des Alexanderreiches oder Autokrat?, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2005, Analele Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi, Seria Istorie 5 (2006), p. 215–230.

 

Ediţii:

 1. Gostar, The Ancient Character of the Roman Element in the East of Carpathians, AIIAIaşi 17 (1980), p. 1–9.
 2. Gostar, Dinaştii daci de la Burebista la Decebal, SCIVA 35, 1984, 1, p. 45–53.
 3. Historiae Diversitas. Festschrift für Iliescu zum 80. Geburtstag, Hrsg. von Vasile Lica unter Mitarbeit von Decebal Nedu, Academica Verlag, Galatzi, 2006, 300 p. (Band I – Historia Antiqua Galatiensis, Hrsg. Vasile Lica).
 4. Festschrift für G. Wirth zum 80. Geburtstag, Hrsg. von Vasile Lica unter Mitarbeit von Decebal Nedu, Academica Verlag, Galatzi, 2006, 290 p. (Band II – Historia Antiqua Galatiensis, Hrsg. Vasile Lica).
 5. Gostar, Soarta oraşelor din Dacia după a. 271 d. Hr., Analele Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi, Seria Istorie 5, 2006.

 

Diverse

1991 - Vasile Lica a fost invitat să participe la înfiinţarea secţiei Istorie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, având o contribuţie decisivă la existenţa Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie.

1998 - Vasile Lica a înfiinţat un seminar de istorie antică şi epigrafie în cadrul universităţii gălăţene căruia i-a dat numele „Nicolae Gostar”. Seminarul „Nicolae Gostar” a fost dotat cu una din cele mai bogate biblioteci de istorie antică din România.

Bibliografie despre arheolog

Decebal Nedu,Vasile Lica (1953-2010), SCIVA, t. 62, nr. 1–2, 2011, p. 183–187

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram