Mateescu Corneliu N.

Data nașterii :
26/05/1911
com. Grădiştea, jud. Vlaşca
Data deces     :
26/07/1997
București

Specializare

Neolitic
cultura Vădastra/ ecologie

Studii

Universitatea București
Licenta
1939
 - 1944

Doctorat

Universitatea București

Activitate

Invățământ secundar
profesor secundar
-
Perioada
1933
-
1940
Universitatea București
asistent universitar
-
Perioada
1940
-
1950
Institutul de Arheologie
cercetăror
-
Perioada
1956
-
1975

Lista Lucrări

1. Seminarul de arheologie preistorică, RPAN 2-4, 1940, p. 59 (în colaborare cu M. Petrescu-Dîmboviţa) .
2 . Şantierul arheologic Cerna - Olt, SCIV 6, 1955 , 3-4, p. 391-409 (în colaborare cu C. S. Nicolăescu-Plopşor).
3. Săpături de salvare şi cercetări aheologice la Vădastra şi în împrejurimi, SCIV 6, 1 955, 3- 4, p. 447-457.
4. Săpăturile aheologice de la Cruşovu, Materiale 3, 1 957, p. 103-1 14.
5. Săpături aheologice la Vădastra, Materiale 5, 1959, p. 61-74.
6. Săpături aheologice la Vădastra, Materiale 6, 1959, p . 107-1 1 5.
7. Deux outils de silex paleolithiques de Vădastra, Anthropoziokum 8, 1959, p . 7-16 (în colaborare cu Em . Protopopescu-Pake) .
8. Contribuţie la studiul monedelor lui Mircea cel Bătrân : un ducat găsit la Vădastra, SCN 3,1960, p. 279-286.

9. Săpături aheologice la Vădastra, Materiale 7, 1961, p. 57- 62.
10. La plus ancienne phase de la civilisation de Vădastra, Vădastra I, a la lumiere des nouvelles fouilles de Vădastra, în Bericht uber den V. lnternationalen Kongress far Vor- und Fruhgeschichte, Hamburg 1958, Berlin, 1961, p. 529- 534.
11. Săpături aheologice la Vădastra, Materiale 8, 1962, p. 187- 192.
12. Principaux resultats des nouvelles fouilles de Vădastra, Archeologicke Rozhledy 14, 1962, 3, p. 404-420.
13. Contribution a l 'etude des huttes a la fin du XIV siecle d'apres une decouverte a Vădastra, în VI Congres lnternational des Sciences Anthropologiques el Ethnologiques, Paris 30
Juillet-6 Aout 1960 II, 1, Paris 1963, p. 577- 581.
14. Contribution a l 'etude de la civilisation de Vădastra, phase Vădastra li (d 'apres les nouvelles fouilles de Vădastra), în Atii del VI Congresso Internazionale delie Scienze Preistoriche
e Protoistoriche, II, Comunicazioni - sezioni I- IV, Roma, 1965, p. 258- 263.
15. Dionisie Pecurariu (1876-1960), RevMuz 2, 1965, 3, p. 241.
16. Contribution a l'etude du climat de la station de Vădastra du Paleolithique superieur a la fin du Neolithique, Bulletin de l'Association franccaise pour l'etude du Quaternaire 4, 1967,
p. 271 - 279 (în colaborare cu Arlette Leroi-Gourhan şi Em. Protopopesu-Pake).
17. Cercetări arheologice şi săpături de salvare la Fântânele, SCIV 19, 1968, 2, p. 283- 292 (în colaborare cu Mircea Babeş).
18. Cuptoare de ars oale din a doua jumătate a secolului al XV!l!-lea descoperite la Vădastra, SCIV 19, 1968, 4, p. 613- 619.
19. L 'apport des donnes geologiques el paleolirhiques aux recherches archeologiques Zephyrus 19- 20, Salamanca, 1968- 1969, p. 27- 32 (în colaborare cu Em. Protopopescu-Pake).
20. Formation des couches de civilisarion de la station de Vădastra en rappot avec le sol, la faune zoolacologique et le climat. Quartar 20, 1969. p. 135- 162 (în colaborare cu Em.
Protopopescu-Pake şi Al. V Grossu).
21. Un maestru al desenului arheologic, Dionisie Pecurariu, SCIA, scria arta plastică 17, 1970, 2, p. 281 - 288.
22. Un bordei din epoca lui Mircea cel Bătrân descoperit la Vădastra, Materiale 9, 1970, p. 337- 344.
23. Methode und Vorrichtung zur geometrischen Rekonstruktion der „ Getreidegruben", Archeologike Rozhledy 22, 1970, 5, p. 596- 598 (în colaborare cu Sylviu Comănescu).
24. Contribution a l'etude des fosses neolithiques du Bas-Danube: la fosse de Vădastra, în Actes du VIIe Congres lnternational des sciences Prehistoriques et Protohisroriques, Prague
21- 27 Aout 1966, Praga, 1970, 1, p. 456.
25. Observations sur le radius des bovins uti/ises ii la traction dans la phase Vădastra (Neolithique moyen), în Proceedings VIII lnternational Congress of Anthropological and
Ethnological Sciences 1968, Tokyo- Kyoto, 1970, p. 156 (în colaborare cu Basile Gheţie).
26. Săpături arheologice la Vădastra (1960- 1966), Materiale 9, 1970, p. 67- 75.
27. Le Paleolithique de Vădastra, în VIIe Congres lnternational des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques, Mascau, 3 Aotît- 1 O Aout 1964, Moscova 1970, p. 366- 371.
28. Centenarul săpăturilor de la Vădastra, SCIV 22, 1971 , 4, p. 643- 650.
29. Measurement and presentation of archaeological features excavated below ground: principles and practice, în The Archaeological and Historical Sciences, Edinburgh 1971, p. 415- 421
(în colaborare cu Sylviu Comănescu).
30. Le chien du Neolithique 111oyen de Vădastra (Roumanie), l 'Anthropologie 75, 1971, 5- 6, p. 357- 368 (în colaborare cu Vasile Gheţie).
31. Bestim111u11g und Darstellung im Rawn der „ Getreidegruben" anhand einer Grube von Vădastra, Zephirus 21 - 22, 1970- 1971 (în colaborare cu Sylviu Comănescu).32. L 'emploi des bovins pour la traction pendant la phase Vădastra II, Neolithique moyen, Zephirus 21-22, 1970- 197 l , p. 99-104 (în colaborare cu Vasile Gheţie).
33. Studiul geometric şi arheologic al gropilor „de bucate", SCIV 23 , 1972, 3, p. 357-360 (în colaborare cu Sylviu Comănescu).
34. Emanuel I. Protopopescu-Pake, SCIV 23, 1972, 3, p. 475-476.
35. Der Grab der Niederlassung von Vădastra. Beitrag zum Studium der neolithischen Graben an der unteren Donau, Dacia, N. S. 16, 1972, p. 29-37.
36. Săpături arheologice la Vădastra (I 970), Materiale 10, 1973, p. 19- 23.
37. Determinarea şi reprezentarea spaţială a „ monumentelor" arheologice cu volum utilitar săpat în pământ (principiu şi dispozitiv de lucru), Cumidava 7, 1973, p. 57- 66 (în colaborare
cu Sylviu Comănescu).
38. Le mouton neolithique de Vădastra (Rownanie), L' Anthropologie 78 , 1974, 1, p. 5- 16 (în colaborare cu Vasile Gheţie).
39. Remarks on cattle breeding and agriculture in the middle and neolithic 011 the lower Danube, Dacia, N. S. 19, 1975, p. 13- 18.
40. Pamfil Polonic, SCIVA, 26, 1975, 2, p. 293-294.
41. N. Beldiceanu, SCIVA, 27, 1976, I, p. 131.
42. L 'etevage et l'utilisation des bovins au Neolithique moyen et tardif du Bas-Danube el du sud des Balkans, L'Anthropologie 8, 1977, 1, p. 115- 128 (în colaborare cu Vasile Gheţie).
43. Contribution to the study of neolithic dwellings in Romania: a dwelling of the second phase of the Vădastra culture (middle neolithic), Dacia, N. S. 22, 1978, p. 65- 71.
44. L elevage et l 'utilisation des animaux pendant le Neolithique moyen a Vădastra (Roumanie), Zephirus 28- 29, 1978, p. 135- 145 (în colaborare cu Vasile Gheţie).
45. Profesorul Radu Vulpe la 80 de ani, Drobeta, 1980, p. 237- 238.
46. Generalul Nicolae Mavros (1781- 1868) , Drobeta, 1980, p. 239- 240.
47. George Cantacuzino (1900- 1977), Drobeta, 1980, p. 241 - 242.
48. Figurine anthropomorphe en wgi/e de Vădastra en rapport avec un ritual d 'accouchement du Neolithique moyen au Bas-Danube, L' Anthropologie 84, 1980, 2, p. 183- 197 (în colaborare cu J. Voinesco).
49. Mathematical study of the mechanico-structure of the cranial vau/t (applied to a cranium discovered at Vădastra dating from the transition period from the neolithic to the bronze epochs), Dacia, N. S. 25, 1981, p. 33--40 (în colaborare cu Sylviu Comănescu şi Horia Dumitrescu).
50. Concerning the white paint emp!oyed for decoraling the potte1y of Vădastra II phase at Vădastra, Quartăr 37-38, 1987, p. 201-234 (în colaborare cu Gh. Gâţă).
51. Dionisie Pecurariu, SCIVA 38, 1987, 2, p. 195-196.
52. Ecaterina Dunărenu-Vulpe. Seventy years in the service of archaeology. Dacia, N. S. 37, 1993, p. 325-330.

Diverse

Unul dintre cei mai străluciţi şi mai fideli elevi ai prof. Ion Andrieşescu

Bibliografie despre arheolog

Petre Alexandrescu, Corneliu N. Mateescu (1911-1997), SCIVA, t. 48, nr. 4, oct-dec 1997, p. 397-400.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram