Moscalu Emil

Data nașterii :
30/12/1942
com. Stăuceni, fostul judeţ Cernăuţi
Data deces     :
08/11/1993
București

Specializare

Epoca dacică

Studii

Universitatea București
Licenta
1961
 - 1965

Doctorat

Universitatea București
Originea şi evoluţia Latene-ului timpuriu la Dunărea de Jos
prof. dr. Ion Nestor

Șantier

Alte șantiere

1961-1965 a lucrat pe  15 şantiere, cel mai des sub conducerea prof. D. Berciu (Hamangia, Oinac, Alba Iulia - Lumea Nouă, Crivăţ), dar şi a lui Gh. Cantacuzino (Cernica) sau S. Morintz (Bucureşti-Ciurel, Babadag).

1966-1975 -  cetăţile de la Albeşti, Orbeasca şi Trivalea Moşteni, aşezările de la Cozia Veche şi Cemica, necropolele de la Râureni şi Canlia,  tumulii de la Bujoru, Meri, Lăceni, Orbeasca şi, mai ales, mormântul tumular princiar de la Peretu.

 

Activitate

Institutul de Arheologie
stagiar
-
Perioada
1966
-
1974
Muzeul de Istorie a R.S.R.
muzeograf
-
Perioada
1975
-
1981

Lista Lucrări

MONOGRAFII

 1. Ceramica traco-getică, Bucureşti, 1983, 514 p.
 2. Das thrako-getische Furstengrab von Peretu  in Rumănien, BerRGK 70,  1989, 129-190.

 

STUDII ŞI ARTICOLE

 1. Aşezarea dacică de la Cozia Veche (jud.  Vâlcea), SCIV  19, 1968, 4,  629-642.
 1. Notă asupra monnântului carpic de la Baraţi, -Mărgineni (jud. Bacău), Carpica 2, 1969, 215-217.
 2. O aşezare dacică din secolul al lll-lea n. la Govora-Sat (com. Buleta, jud. Vâlcea), SCN 21, 1970, 4, p.  653-666.
 3. . Câteva observaţii  asupra  unor probleme  ale Latene-ului  geto-dacic, SCIV 23,  1972, 2, p. 293-297 .
 4. Cercetări în cetatea de la Albeşti (jud. Teleorman), SCN 23, 1972, 4, 633-640 (în colaborare).
 5. Locuirea getică de la Cernica, SCN 24, 1973, 2, 291-298 .
 6. Die .frUhhal/stattzeitlichen Grăber von Meri (Gem. Vedea, Kr. Teleorman), Thraco-Dacica 1, 1976, p . 77-86 .
 7. Sur Ies rites .funeraires des Geto-Daces de la plaine du Danube, Dacia 21, 1977, p. 329-340.
 8. La tombe et le tresor princiers thraco-getiques de Peretu (dep. de Teleorman}, Apulum  17, 1979,  103-110  (în  colaborare).
 9. Probleme ale cetăţilor cu „val vitrificat" , Cercetări arheologice 3, 1979, p. 339-351.
 10. Noi  cetăţi  traco-getice,  Cercetări  arheologice   3,  1979,  p .  361-373   (în  colaborare) .
 11. Quelques aspect s  d u  „probleme  scythe"   dans  l 'aire  thrace  septentrionale, Thraco-Dacica  2,  1981, p .  23-35.
 12. Mormântul princiar getic de la Peretu (jud. Teleorman), Thraco-Dacica 7, 1986, p. 59-70.
 13. · Un turnul cu car-cazan votiv aparţinând culturii Basarabi, Thraco-Dacica 9, 1988, p. 23-47 (în  colaborare).
 14. O nouă necropolă aparţinând aspectului cultural getic timpuriu de tip Canlia în Moldova, la Mărgineni  (jud. Bacău), Carpica 20, 1989, p. 83-96.
 15. Piese de podoabă din mediul traco-getic şi Inele şi brăţări ornamentate cu butoni, ArhMold  13, 1990, p. 149-154.
 16. Ein Grabhugel der Basarabi-Kultur mit Votivkesselwagen aus Rumănien, PZ 66, 1991, 2, p. 197-218 (în colaborare).

Diverse

1981 - pensionat medical.

Bibliografie despre arheolog

Mircea Babeș, Emil Moscalu (1942-1993), SCIVA, tomul 46, nr. 1, Bucureşti, ianuarie-martie 1995, p. 67-69

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram