Nicolăescu-Plopşor Constantin S.

Data nașterii :
20/04/1900
sat Plopşor, com. Sălcuţa, jud. Dolj
Data deces     :
30/05/1968
București

martie 1981 - Descoperirea primului hominid din Europa, Australanthropus olteniensis, la Bugiulești-Tetoiu, județul Vâlcea

Specializare

Paleolitic
Paleoliticul superior

Studii

Universitatea din București
Licenta
1920
 - 1925

Alte studii

Studii secundare la Craiova

Doctorat

Universitatea București - Facultatea de litere și filosofie
1932

Specializări/Burse

Școala română - Fontenay-aux-Roses
Perioada
1925
-
1926
Institutul Antropologic Paris
Perioada
1934
-
1934

Șantier

Pleniţa-Măgura Mare
com. Plenița
Judet : Olt
Tara : Romania
Perioada
1922
-
valea Desnățuiului
Tara : Romania
Perioada
1935
-
1936
Ohaba Ponor
com. Pui
Judet : Hunedoara
Tara : Romania
Perioada
1955
-
1956
Baia de Fier
Baia de Fier
Judet : Gorj
Tara : Romania
Perioada
1956
-
1957
Bugiulești
Bugiulești
Judet : Vâlcea
Tara : Romania
Perioada
1980
-
1981

Alte șantiere

 Cârna (1942), Rastu (1943), Peștera Muierilor (1951), Mitoc, Ripiceni, Cerna—Olt, Băile Herculane, Nandru, Peştera, Bicaz-Ceahlău,  Cremenea, Baia Mare, Bugiuleşti.

Activitate

Muzeul Olteniei
Director
-
Perioada
1946
-
1952
Arhivele Statului - Craiova
Director
-
Perioada
1939
-
1940
Centrul de antropologie - Academia Română
Cercetător
-
Perioada
1952
-
1955
Institutul de Arheologie
șef secție paleolitic
-
Perioada
1956
-
1968
Grupul de cercetări complexe a zonei Porţilor de Fier - insula Ada-Kaleh
coordonator adjunct
-
Perioada
1963
-
1968
Centrului de istorie, filologie şi etnografie al Academiei R.S.R
director
-
Perioada
1966
-
1968
Catedra de Istoria României, Facultatea de istorie - Universitatea din Craiova
profesor
-
Perioada
1967
-
1968

Premii / Titluri / Distincții

1963 - Membru corespondent al Academiei R. S. România.

Lista Lucrări

Le paléolithique en Roumanie, în „Dacia,“ V-VI (1938), p. 41—107.

Le trésor dace de Poiana Gorj, Dacia, VII-VIII (1941), p. 203 — 216.

Antiquités celtiques en Oltenie, Dacia, XI-XII (1948), p. 17-33.

Le paléolithique dans la R.P. Roumaine à la lumière des dernières recherches, în „Dacia“, NS, I (1957), p. 41 — 60.

Şantierul arheologic Ohaba-Ponor (reg. Hunedoara, raion Haţeg), în Materiale şi Cercetări Arheologice, 3, 1957,  pp. 41-49 (colab. cu Haas Nicolae, Păunescu Alexandru, Bolomey Alexandra).

Sur la présence du Swiderien en Roumanie, în Materiale şi Cercetări Arheologice, II (1958), p. 35—38.

Sur le commencement du paléoli­thique en Roumanie, în Materiale şi Cercetări Arheologice, III (1959), p. 9 — 34.

Discuţii pe marginea paleoliticului de sftrşit şi începuturile neoliticului nostru, în SCIV, X (1959), 2, p. 221-237.

Das Palaeolithikum in Rumänien, în„Forschungs- berichte zur Ur- und Frühgeschichte“, Viena (1961), p. 74—95.

Asupra studierii paleoliticului în România, in „Sovetskaia Arheologhia“, III (1962), p. 116-133.

Nouvelles données sur la possibilité de l’exis­tence de Protohominiens dans le villafranchien de Roumanie, în „Dacia“, NS; VIII (1964), p. 47—52.

Asupra stratigrafiei şi periodizării paleoliticului in România, in „Stratigraphy and Périodisation of the Palaeolithic of Eastem and Central Europe“, Moscova, p. 28-33.

Lista completă redactată de Fl. Mogoșanu și L. Roșu în Dacia XII, 1968, p. 5-15.

Diverse

Membru fondator (23 noiembrie 1935) al organizației profesionale Colegiul Arheologic Român (C.A.R.) care a propus Proiectul de lege intitulat "Pre-proiect de lege pentru protecția  Monumentelor și Obiectelor Antice și pentru înființarea Colegiului Arheologic Român" și care avea 86 articole grupate în 13 capitole.

Bibliografie despre arheolog

  • Vl. Dumitrescu, Le professeur C.S. Nicolăescu-Plopșor, Dacia, NS, XII, 1968, p. 5-15
  • E. Comșa, Nicolăescu-Plopșor C.S., EIR 1978, p. 238-239.

 

Galerie

Autor fișă inițială

Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram