Batariuc Paraschiva-Victoria

Data nașterii :
13/01/1948
Deva, jud. Hunedoara
Data deces     :
17/06/2016
Suceava, jud. Suceava
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-056

Specializare

Epoca medievală
Cahle din Moldova medievală (secolele XIV-XVII)

Studii

Universitatea București
Licenta
1968
 - 1972

Alte studii

1966 - Liceul teoretic „Petru Rareş” din Suceava.

Doctorat

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi - Facultatea de Istorie
1977

Șantier

Alte șantiere

A participat la 22 de campanii arheologice, între care:

Bosanci-La Pod la Rediu,

Mihoveni-Cahla Morii,

Casa domnească de la Mănăstirea Putna,

Biserica Sf. Ilie și, Biserica Sf. Gheorghe (Mirăuți)

Mănăstirea Probota,

Biserica Pogorârea Sf. Duh (Horodniceni)

Curtea Domnească din Suceava.

Activitate

 Muzeului Bucovinei
îndrumător la Cetatea de Scaun a Sucevei
-
Perioada
1972
-
1974
Muzeului Bucovinei
muzeograf
-
Perioada
1974
-
1988
Muzeului Bucovinei
muzeograf principal
-
Perioada
1988
-
1992
Muzeului Bucovinei
muzeograf IA
-
Perioada
1992
-
2005

Alte Funcții

 Muzeului Bucovinei - șef al secțiilor Relații Publice, Istorie și Arheologie.

1990-2006 - secretar de redacție a revistei Suceava. Anuarul Muzeului Bucovinei.

Membru fondator al Comisiei de Istorie a Orașelor din România

Membru al Asociației Arheologilor Medieviști din România

Membru al Asociației Ars Transilvaniae.

Premii / Titluri / Distincții

Recunoscută de comunitatea științifică drept „doamna cahlelor medievale” odată cu apariția volumului Cahle din Moldova medievală. Secolele XIV–XVII (1999).

Lista Lucrări

VOLUME:

 1. Mărturii de civilizaţie medievală românească. O casă a domniei și o sobă monumentală de la Suceava din vremea lui Ștefan cel Mare, București, 1979 (în cu R. Popa, Monica Mărgineanu-Cârstoiu);
 2. Cahle din Moldova medievală. Secolele XIV-XVII, Suceava,
 3. Cetatea de Scaun a Monografie, Suceava, 2004.
 4. Atlas istoric al orașelor din România. Suceava/Stadtegeschichteatlas Rumaniens. Suceava, București, 2005 (în colaborare cu O. Gheorghiu, D.D. Iacob, M.D. Matei –coordonator);
 5. Comori arheologice restaurate în Bucovina, Suceava, Accent Print, 2006 (în colaborare cu Ileana Bondoc, Carmen Tănăsoiu, Doina Maria Creangă);
 6. Quand le Département de Nord (France)et le judeţ de Suceava (Roumanie) se ..Histoires de cultures. Monastères ortodoxes de Bucovine et retables de Flandre/ Întâlnirea dintre departamentul de Nord (Franţa) și judeţul Suceava (România). Istoria a două culturi. Mănăstiri ortodoxe din Bucovina și „retable“ din Flandra, Suceava, 2006 (în colaborare cu Association des Retables de Flandre);
 7. Europa necunoscută - Comori din Bucovina/Unbekanntes Europa– Schätze aus der Bukowina, Suceava, Lidana, 2007, (în colab. cu I. Mareș, C.E. Ursu, M. Andronic, Violeta Marianciuc, Suzana Cosovan, Laura Ursu);
 8. Catalogul Colecţiei Ceramica monumentală, Suceava, Ed. Mușatinii, 2008;
 9. Suceava între trecut și prezent, Suceava, Mușatinii, 2008 (în colab. cu C. E. Ursu, M. A. Căruntu, M. Andronic, Laura Ursu);
 10. Atlas istoric al orașelor din România. Siret/Stadtegeschichteatlas Siret (în colaborare), 2010;
 11. Sfânta Mănăstire Putna, „Mitropolit Iacov Putneanul”, 2010 (în colaborare);
 12. Contribuții mărunte la istoria arhitecturii din ținuturile Suceava și Cernăuți, Suceava, Karl A. Romstorfer, 2011;
 13. Civilizaţie medievală românească – ceramica monumentală din Moldova, București, Academiei, 2012.

Ediții revizuite:

 1. Balș, Bisericile lui Ștefan cel Mare, Suceava, Ed. Karl A. Romstorfer, 2012 (în colaborare cu Tereza Sinigalia);
 2. Balș, Bisericile și mănăstirile moldovenești din veacul al XVI-lea, manuscris (în colaborare cu Tereza Sinigalia).

 

STUDII ȘI ARTICOLE:

 1. Câteva piese provenite dintr-un cimitir medieval de la Suceava, în Anuarul Muzeului Județean, IV, 1977, pp.313—316;
 2. Cercetărille arheologice de la Mihoveni (Suceava)  - 1973, în  Suceava, V,  1978, 89-106 (în colab. cu Nicolae Ursulescu);
 3. O stemă cu pisanie descoperită la Cetatea de Scaun de la Suceeava, în Suceava V, 1978, 573-576;
 4. Așezarea precucuteniană de la Bosanci (judeţu1 Suceava), în Suceava, VI-VII, 1979-1980, 33-44;
 5. O cahlă cu inscripţie din colecţiile Muzeului Judeţean Suceava, în Suceava, VI-VII, 1979-1980, 663-666;
 6. Așezarea culturii ceramicii liniare de 1a Mihoveni (jud. Suceava), în SCIVA, 30, 1979, 2, 27l-284 (în colab. cu N. Ursulescu);
 7. Motive decorative în ceramica ornamentală din secolul al XVII-lea de la Curtea Domneasca - Suceava, în Suceava, VIII, 1981, 111-120;
 8. Un document contrasigilat din secolul al XVI-lea, în Suceava, IX, 1982, 521-524;
 9. Ceramica ornamentală din secolul al XV-lea descoperită la Curtea Domnească din Suceava, în Suceava, X, 1983, 245- 257;
 10. Un mormânt din perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului descoperit la Suceava, în Suceava, X, 1983, 835- 840;
 11. Atelier de olărie la mănăstirea veche a Humorului, în SCIVA, 35, 1984, 2, 171-183 (în colab. cu Elena Busuioc);
 12. Motive ornamentale în ceramica smălţuită de uz casnic de la Suceava din secolul al XV-lea, în Suceava, XI—XII, 1984- 1985, 47-59;
 13. Cahle din secolul al XV-lea decorate cu scene inspirate din viaţa cavalerească, în, Suceava, XIII-XIV, 1986-1987, 147- l59;
 14. Din nou despre o inscripţie de la mănăstirea Putna - piatră de mormânt sau pisanie de la casa domnească?, în Suceava, XIII- XIV, 1986-1987, 439-445;
 15. L’idole androgyne de Mihoveni (dép. de Suceava), în La civilisation de Cucuteni en contexte européen, Iași, 1987, pp.309-312 (în colab. cu N. Ursulescu);
 16. Contribuţii la cunoașterea evoluţiei habitatului uman în zona limitrofă a orașului Suceava, în Suceava, XVII-XIX, 1990- 1992, 9-24 (în colab.cu M. Andronic);
 17. Descoperiri arheologice la Suceava - contribuţii la cunoașterea topografiei orașului medieval, în Suceava, XVII—XIX, 1990- 1992, 36-61 (în colab. cu M. Andronic);
 18. Cahle cu Sfântul Gheorghe descoperite la Suceava, în SCIA –AP, 39, 1992, 33-40;
 19. Ateliere pentru producerea cahlelor în Moldova medievală, în SCIVA, 43, 1992, 2, 207-224;
 20. Necropola medievală de la Suceava - Câmpul Șanţurilor, în ArhMold, XVI, 1993, 229-249;
 21. Cahle descoperite la curţi domnești din Moldova, în Suceava, XX, 1995, 71-86;
 22. Cahle descoperite în Moldova dintre Prut și Nistru, în ArhMold, XVII, 1994, 281-292 (în colab. cu P. Bârnea);
 23. Cahle decorate cu subiecte religioase descoperite în Moldova, în Ars Transsilvaniae, IV, 1994, 115-134;
 24. Obiecte miniaturale de lut ars din perioada eneoliticului aflate în colecţiile Muzeului National al Bucovinei, Suceava, în Suceava, XXI, 1994, pp.21-29 (în colab. cu I. Mareș);
 1. Descoperiri inedite de ceramică monumentală la Suceava, în Suceava, XXI, 1994, 102-113;
 2. Ceramică monumentală descoperită la curţi boierești din judeţul Suceava, în SCIVA, 45, 1994, 1, 71-83;
 3. Motive decovative de inspiraţie literară pe cahle din secolele XV-XVII descoperite în Moldova, în Ars Transsilvaniae, V, 1995, 109-122;
 4. Elemente heraldice pe cahle descoperite în Moldova (secolele XV-XVI), în ArhGen II (VII), 1-2, 1995, 315-343;
 5. Decorul ceramic al monumentelor din Moldova medievală. Secolele XIV-XVII, în SCIA-AP, 42, 1995, 3-17;
 6. Un nou tip de idol în cultura Cucuteni, în Codru Cosminului, 1(11), 1995, 191-194 (în colab.cu N. Ursulescu);
 7. Probleme care așteaptă răspuns de la cercetarea arheologică abisericii "Sf. Gheorghe" (Mirăuţi), din Suceava, în RMI, 1995, 1-2, 5-14(în colab. cu M. D. Matei, arh. Gh.Sion);
 8. Meșteșugurile în Suceava medievală. Secolele XIV-XVII, în Suceava, XXIII-XXIV, 1995-1996, 246-254;
 9. Cahle descoperite în locuinţe de orășeni la Suceava, în ArhMed, Reșiţa, I‚ 1996, 69-l24;
 10. Cahle descoperite la Germisara (Geoagiu-Băi), judeţul Hunedoara, în Sargetia, XXVI, 1996, 391-417 (în colab. cu E. Pescaru);
 11. Momente din viaţa de curte ilustrate pe cahle descoperite în Moldova - scenele de dans, în Ars Transsilvaniae, VI, 1996, 75-91 (în colab. cu Fl. Hău);
 12. Cahle de coronament din Moldova (secolele XIV-XV), în ArhMold, XX, 1997, 127-151;
 13. Orașe, sate, locuinţe în Ţările Române oglindite în scrierile călătorilor străini, în Suceava, XXIV-XXV, 1997-1998, 147- 177;
 14. Un encolpion din secolele XIII-XIV descoperit la Suceava, în ArhMed, II, 1998, 155-160 (în colab.cu Fl. Hău);
 15. Cahle cu reprezentări de cavaleri din Moldova - secolele XVI-XVII, în SCIVA, 49, 1998, 2, 195-205;
 16. Instalaţii de încălzit în locuinţe din mediul rural din Moldova, secolele XIV-XVII, în ArhMold, XXI, 1998, 149-163;
 17. Din istoria vestimentaţiei în Ţările Române – costumul feminin de la Siret, în Ars Transsilvaniae, VIII-IX, 1998-1999, 261-286;
 18. Cahle cu reprezentări de cavaler în turnir descoperite în Secolele XV-XVI, în ArhMold, XXII, 1999, pp.125-145;
 19. Cahle cu elemente heraldice descoperite la Baia, în Herb, I (VI), 1999/1-2, 87-100;
 20. Sobe din cahle în locuinţe de orășeni la Suceava, în Historia Urbana, VII, 1999, 1-2, 37-66;
 21. Plastica antropomorfă de la Mihoveni – Cahla Morii, în Suceava, XXVI-XXVIII, 1999-2001, 109-143 (în colab, cu S. Ignătescu, B. P. Niculică);
 22. Cahle în colecţiile Muzeului de istorie – Roman, în Suceava, XXVI-XXVIII, 1999-2001, 385-416 (în colab. cu Domniţa Hordilă);
 23. Plăci pavimentare ceramice descoperite la Suceava, în Arheologia Medievala, III, 2000, 20l-218;
 24. Cercetarea arheologică, condiţie a restaurării. Studiu de caz: Biserica Ilie Suceava, în vol. Monumentul. Tradiţie și viitor, Iași, 2000, pp. 139-141;
 25. Plastica zoomorfă cucuteniană de la Mihoveni – Cahla Morii, în ArhMold, XXIII-XXIV, 2000-2001, 259-281 (în colab. Cu S. Haimovici, B. P. Niculică);
 26. Cahle din timpul lui Ștefan cel Mare descoperite la Cetatea de Scaun a Sucevei, în Ars Transsilvaniae, X-XI, 2000-2001, 35-62;
 27. Elemente vestimentare figurate pe cahle din Moldova medievală, în ActaMM, XXII-XXIV, 2001-2002, 62-83;
 28. Monumente de artă religioasă medievală, în Limba română, Chișinău, an XI, 2001, 1-3, pp.33-41;
 29. Din nou despre ceramica cenușie de la Suceava, în ArhMold, XXV, 2002, 219-235;
 30. Sticla medievală din colecţia Romstorfer, în ArhMed, IV, 2002, 189-204;
 31. Virgil Vătășianu și șantierul arheologic Suceava, în Arta românească - artă europeană, Oradea, 2002, pp.15-19;
 32. Imagini ale Cetăţii de Scaun a Sucevei în picturile murale din bisericile moldovenești, în Sub zodia Vătășianu, Cluj- Napoca, 2002, pp.58-62;
 33. Contribuţii la istoriografia bisericii Sfântul Gheorghe (Mirăuţi) din Suceava, în Monumentul – Cercetare – Proiectare – Restaurare, Iași, 2002, p.74-79;
 34. Contribuţii la istoriografia bisericii Sfântul Gheorghe (Mirăuţi) din Suceava, în Monumentul – Cercetare – Proiectare – Conservare- Restaurare, Iași, 2003, 74-79;
 35. L'épée en bronze découverte à Măneuţi (com. Frătăuţii Vechi, dép. de Suceava), în SAA, IX, 2003, 167-172;
 36. Noi cahle descoperite la Curtea Domnească din Suceava, în vol. Artă. Istorie. Cultură. Studii în onoarea lui Marius Porumb, Cluj-Napoca, 2003, 121-127;
 37. Cahle cu elemente animaliere descoperite în Moldova, în ArhMold, XXVI, 2003, 143-175 , (în colab. cu S.Haimovici);
 38. Biserici din timpul lui Ștefan cel Mare de la Suceava, în Ars Transsilvaniae, XII-XIII, 2002-2003, 13-26;
 39. Noi cercetări arheologice de teren în judeţul Suceava, în Suceava, XXIX-XXX, 2002-2003, 117-226 (în colab. cu M. Andronic, Fl. Hău, Monica Gogu, B.P. Niculică, I. Mareș);
 40. Necropola medievală de la Siret – CEC, în Suceava, XXIX-XXX, 2002-2003, 363-398 (în colab. cu Fl. Hău);
 41. Motive decorative pe cahle datând din timpul domniei lui Ștefan cel Mare la Cetatea de Scaun a Sucevei, în Ștefan cel Mare și Sfânt în memoria băcăoanilor, Bacău, 2004, pp.157-172;
 42. Ștefan cel Mare și Cetatea de Scaun a Sucevei, în Revista Muzelor, 3/2004, 29-34;
 43. Un possible tombeau appartenant à la culture Cucuteni découvert à Mihoveni – Cahla Morii, în SAA, X, 2004, 21-30;
 44. Biserica Sfântul Gheorghe (Mirăuţi) în secolul XIX, în Tradiție și viitor, V, Iași, 2004, pp.115-122;
 45. Locuinţe medievale la Suceava, în Cumidava, XXVIII, 2005, 23 – 34;
 46. Acoperișul bisericilor din Secolele XV-XVI, în Ars Transsilvaniae, XIV-XV, 2004-2005, pp.13-22;
 47. Din istoricul bisericii Sfântul Dumitru din Suceava, în Tradiție și viitor, VI, Iași, 2005, pp.51-78;
 48. Cahle polono-lituaniene descoperite la Suceava, în ArhMed, V, 2005, 159-170;
 49. Observaţii privind tehnica de obţinere a ceramicii decorative de faţadă din Moldova medievală, în ArhMold, XXVIII, 2005, 189-200;
 50. Cahle inedite de la Botoșani, în Acta Moldaviae Septentrionalis, IV, 2005, 256-267 (în colab. cu E.Setnic);
 51. Arme, armuri, piese de harnașament figurate pe cahle descoperite în Moldova, în ArhMold, XXIX, 2006, 129- 151;
 52. Biserici dispărute la Suceava, în Historia Urbana, 1/2007, 177 - 212;
 53. Fragmente de vase antropomorfe în colecţiile Complexului Mezeal Bucovina Suceava, în Suceava, XXXI-XXXIII, 2004- 2006, 23-28 (în colab. cu I. Mareș);
 54. Consideraţii asupra descoperirilor din epoca bronzului de la Bosanci – „La Pod la Rediu“ (com. Bosanci, Suceava), în Suceava, XXXI-XXXIII, 2004-2006, p.39-59 (în colab. cu B. P. Niculică);
 1. Ceramica de uz comun smălţuită și decorată descoperită la Mănăstirea Putna, în Cercetări arheologice la Mănăstirea Putna, I, Sfânta Mănăstire Putna, 2007, pp. 109-175;
 2. Ceramica monumentală descoperită la Mănăstirea Putna, în Cercetări arheologice la Mănăstirea Putna, I, Sfânta Mănăstire Putna, 2007, pp.199-210;
 3. Élements vestimentaires répresentes sur des carreaux de pôele de la Moldavie médievale, în ArhMold, XXX, 2007, 181- 197;
 4. Din nou despre atelierul aulic de ceramică de la Suceava din timpul domniei lui Ștefan cel Mare, ArhMed, VI, 2008, 195-203; ;
 5. Mijloace de iluminat medievale păstrate în colecţiile Complexului Muzeal Bucovina din Suceava, în ArhMold, XXXI, 2008, sub tipar
 6. Obiecte de os medievale păstrate în colecţile Muzeului Naţional al Bucovinei, în ArhMed, VII, 2008, 273-290;
 7. Cahle fragmentare descoperite la Liteni, comuna Moara, Judeţul Suceava, în Suceava, XXXIV - XXXVI, 2007-2009, 193-200;
 8. Săsciori, un sat dispărut din ţinutul Sucevei, în Suceava, XXXIV - XXXVI, 2007-2009, 225-230 (în colab cu M. Andronic);
 9. Small Finds Dating from the Pre - Cucuteni Culture, from Mihoveni - Cahla Moriii, în Itinera in praehistoria. Studia in honorem magistri Nicolae Ursulescu quinto et sexagesimo anno, Iași, 2009, pp. 104 - 114 (în colab. cu C. E. Ursu);
 10. De l' histoire de l'église Sfântul Dumitru de Suceava, în Historia Urbana, 2008, 65 -89;
 11. Vase tip Miletus descoperite la Suceava, strada Dragoș Vodă, în Românii în Europa medievală (Între orientul bizantin și occidentul latin). Studii în onoarea profesorului Victor Spinei, Brăila, 2008, pp.755 – 767 (în colab. cu Niculina Dinu);
 12. O locuinţă din timpul domniei lui Ștefan cel Mare pe Câmpul Șanţurilor de la Suceava – casa din zona B, în Analele Putnei, IV, 2008, 2, pp.51 – 68;
 1. Obiecte antice în medii medievale din Moldova, în ArhMold, XXXII, 2009, 291-297;
 2. Islamic Water Filter Jug Found in the Romstorfer Collection in Suceava, în Peuce, N., VII, 2009, pp.421-424 (în colab. cu Niculina Dinu);
 3. Din nou despre ceramica „Hoardei de Aur” din teritoriul dintre Carpați și Prut, în ArhMold, XXXIII, 2010, 243-253;
 4. Case domnești în cuprinsul mănăstirilor din Moldova, în Analele Putnei, VIII, 2012, 2, 39-58;
 5. Fragmente de pictură descoperite la curtea domnească din Suceava, în Ars Transsilvaniae, XXII, 2012, 73-77;
 6. Un vas „Kraak Wanli” păstrat în colecția de arheologie medievală a Muzeului Bucovinei din Suceava, în ArhMold, XXXVI, 2013, 291-296 (în colab. cu Niculina Dinu);
 7. O descoperire uitată de la Un ou din ceramică de Kütahya, în Apulum, L, 2013, 1, pp. 411-417;
 8. Sigiliul episcopului Dosithei Herescu, în Analele Putnei, X, 2014, 2, 273-286;
 9. Spitalul din Suceava ctitorit de Anastasie Crimca, în Dragomirna și ctitorii Actele colocviului din 20-23 iulie 2009, Sfânta Mănăstire Dragomirna, 2014, pp.377-382.

Diverse

Ca muzeograf, a organizat peste 40 de expoziții temporare;

Muzeului Județean Suceava - a participat la realizarea și amenajarea expoziției permanente, deschisă publicului vizitator în 1980.

Bibliografie despre arheolog

Costică Asăvoaie, Paraschiva-Victoria Batariuc în an de împliniri, Arheologia Moldovei, XXXI, 2008, p. 333-336

Constantin-Emil Ursu, Paraschiva-Victoria Batariuc, Arheologia Moldovei, XXXIX, 2016, p. 463 – 467.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram