Popilian Gheorghe-Mihai

Data nașterii :
28/10/1926
loc. Godeni, com. Melineşti, jud. Dolj
Data deces     :
10/02/2016
Craiova

Monografia Ceramica romană din Oltenia (Craiova, 1978) conține prima tipologie a ceramicii romane din Dacia

Necropola daco-romană de la Locusteni (Craiova, 1980)  cercetările exhaustive efectuate în primul cimitir autohton descoperit în Dacia romană de la sud de Carpaţi.

Specializare

Epoca romană
arheologie romană / numismatică

Studii

Facultatea de istorie, Universitatea București
Licenta
1947
 - 1951

Alte studii

Clasele primare în satul natal, iar studiile secundare la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova (1936-1946)

Doctorat

Universitatea București
Ceramica romană din Oltenia
prof.dr. Gheorghe Ștefan
1974

Specializări/Burse

Alte stagii

Acorduri inter-academice - cercetări la Pavlikeni şi la Novae-Svištov.

Șantier

Dinogetia
comuna Garvăn, jud. Tulcea
Judet : jud. Tulcea
Perioada
1951
-
1954
Slăveni
Perioada
1963
-
1982
Romula
Reșca
Perioada
1970
-
1988
Sucidava
Celei
Perioada
1967
-
1982
Porțile de Fier I
Orșova
Judet : Mehedinți
Perioada
1966
-
1968
Porțile de Fier II
Șimian
Judet : Mehedinți
Perioada
1972
-
1973

Responsabil științific șantier

Romula
1975
-
1988
Sucidava
1967
-
1982
Locusteni
1969
-
1982
Gropşani (Olt)
1973
-
1982

Alte șantiere

1956 - Verbicioara şi Almăj (jud. Dolj).

1966 - 1968 - Orşova şi aşezarea dacică din Ostrovul Şimian.

1972 - 1973 - Ostrovul Şimian şi Ostrovul Mare.

1974-1975 săpături la Craiova – Fântâna Obedeanu.

1985-1987 Dioşti (jud. Dolj).

Activitate

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier - Turnu Severin
asistent
-
Perioada
1951
-
1952
Muzeul Regiunii Porţilor de Fier - Turnu Severin
director
-
Perioada
1952
-
1956
Muzeul Olteniei - Craiova
muzeograf
-
Perioada
1956
-
1956
deținut politic
-
Perioada
1956
-
1958
Muzeul Olteniei - Craiova
muzeograf
-
Perioada
1958
-
1966
Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie al Academiei Române - Craiova
cercetător științific
-
Perioada
1966
-
1970
Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie al Academiei Române - Craiova
cercetător științific III
-
Perioada
1970
-
1975
Muzeul Olteniei - Craiova
cercetător științific II
-
Perioada
1975
-
1980
Centrul de Ştiinţe Sociale din Craiova
cercetător științific I
-
Perioada
1980
-
1990
Institutul de Ştiinţe Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române - Craiova
director
-
Perioada
1990
-
1998

Alte Funcții

Membru al Comisiei Arheologice (1984 - 1998).

Membru al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice (1991-1996).

 

redactor-şef al revistei Arhivele Olteniei

 

Membru -  Societatea de Studii Clasice din România; Societatea Numismatică Română; Rei Cretariae Romanae Fautores; Societatea Terra Antiqua Balcanica (Sofia).

Premii / Titluri / Distincții

2004 - Ordinul „Meritul cultural” în grad de Comandor.

Lista Lucrări

CĂRŢI

 1. Ceramica romană din Oltenia, Craiova,
 2. Necropola daco-romană de la Locusteni, Craiova,
 3. Gropşani. Monografie arheologică, Bibliotheca Thracologica 24, Bucureşti, 1998 (în colaborare cu Nica).
 4. Castrul roman de la Slăveni. Încercare de monografie arheologică, Cluj-Napoca, 2011 (autor principal Tudor; coautori Gh. Popilian, D. Bondoc, N. Gudea).
 5. The Roman  and  Late  Roman  cemetery  of  Sucidava-  The  excavations  from 1969-1983, Craiova, 2012 (în colaborare cu D. Bondoc).
 6. Necropola daco-romană de la Dioști (județul Dolj), Craiova,
 7. Aşezările daco-romane de la Locusteni, Craiova, 2014 (în colaborare cu D. Bondoc).

 

STUDII ŞI ARTICOLE

 • (1). Şantierul Garvăn (Dinogetia), SCIV 3, 1952, 349-421 (în colaborare).
 • (2). Şantierul Garvăn-Dinogetia, SCIV 4, 1953, 240-274 (în colaborare).
 • (3).  Şantierul arheologic Garvăn (Dinogetia) (r. Măcin, Galaţi), SCIV 5, 1-2, 1954, p. 161-197 (în colaborare).
 • (4).  Cercetări arheologice de suprafaţă la Godeni, Craiova, SCIV 6, 1-2, 1955, p. 309-310.
 • (5).  Muzeul comunal din Orlea, RevMuz 1, 3, 1964, 278.
 • (6).  Tezaurul medieval de la Şuşiţa, RevMuz 1, 4, 1964, 326-329 (în colaborare cu Roşu).
 • (7).  Noi dovezi privind invazia carpilor în Oltenia, Comunicări. Seria numismatică 1, Craiova, 1967, 54 şi 2 planşe.
 • (8).  Un  nou  aspect  al  sfîrşitului  epocii  de  bronz  în  Oltenia,  Comunicări.  Seria arheologică 6, Craiova, 1968, 9 şi 4 planşe.
 • (9).  Şantierul arheologic Cioroiu Nou (1960-1961), Apulum 6, 1967, 593-605 (în colaborare cu D. Tudor şi I. Diaconescu).
 • (10). Tezaurul medieval de la Basarabi, Comunicări. Seria numismatică 2, Craiova, 1968, 22 şi 1 pl.
 • (11). Un tezaur de monede romane republicane descoperit la Şopotu (jud. Dolj), SCN 4, 1968, 450-452 (în colaborare cu C. Preda).
 • (12). Les recherches archéologiques dans la zone des Portes de Fer, în Académie de la Groupe de recherches complexes. Mémoires. Série archéologique 5, Craiova, 1968, 32 p. (în colaborare).
 • (13). Două cuptoare de ars ţigle şi cărămizi descoperite la Romula, RevMuz 6, 2, 1969, 167-169.
 • (14). Tezaurul de monede geto-dacice de la Leu (jud. Dolj), RevMuz 6, 3, 1969, 267-268 (în colaborare cu T. Niţă).
 • (15). Tezaurul de monede romane republicane descoperit la Dunăreni (jud. Dolj), Historica 1, 1970, 53-66.
 • (16). Un nouvel aspect de l’âge du bronze en Olténie, în Actes du VII-e Congrès International de Sciences Préhistoriques, Praga, 1970, 733-736.
 • (17). Noi tezaure romane imperiale descoperite în Oltenia, în Lucrările Sesiunii de comunicări a Muzeelor de istorie din 27-29 decembrie 1964, I, Bucureşti, 1971, 356-361.
 • (18). Descoperirea monetară de la Gostavăţ (jud. Olt), Historica 2, 1971, 35-51. 26 (19). O gemă gnostică de la Romula, SCN 5, 1971, p. 211-213.
 • (20). Tezaurul de denari romani republicani descoperit la Plopşor (jud. Dolj), SCN 5, 1971, 380-384.
 • (21). Thermele de la Slăveni, Apulum 9, 1971, 627-641.
 • (22). Un atelier de terra sigillata à Romula, Dacia S. 16, 1972, p. 145-161. 30 (23). Atlasul complex Porţile de Fier, Bucureşti, 1972 (în colaborare).
 • (24). Notă asupra tezaurului de monede romane imperiale descoperite la Pârşani, Pieleşti (judeţul Dolj), Contribuţii istorice 1, Craiova, 1972, p. 190-199 (în colaborare cu Z. Gărău).
 • (25). Date noi privind cultele de la Romula-Malva în lumina vaselor cu figuri în relief, SCIV 24, 2, 1973, 239-257 (în colaborare cu G. Poenaru Bordea).
 • (26). La céramique sigillée d’importation découverte en Oltenie, Dacia S. 17, 1973, p. 179-216.
 • (27). Aspecte ale circulaţiei monetare în castrul şi aşezarea romană de la Slăveni, Oltenia 1, 1974, p. 75-82.
 • (28). Monedele oraşelor Dyrrhachium  şi  Apollonia  în  Oltenia,  Historica  3,  1974, 43-65.
 • (29). Tezaurul de monede romane imperiale descoperit la Leurda – oraşul Motru (jud. Gorj), Drobeta 1, 1974, p. 147-157.
 • (30). Contribution à la typologie des amphores romaines découvertes en Olténie (IIe-IIIesiècles de è.), Dacia N.S. 18, 1974, p. 137-146.
 • (31). Notă asupra tezaurului de la Bujoru, comuna Vîrvor (jud. Dolj), SCN 6, 1975, 213-216.
 • (32). Un tezaur roman  din  secolul  al  IV-lea  descoperit  în  Oltenia,  SCN  6,  1975, 229-231.
 • (33). Traditions autochtones dans la céramique provinciale romaine de la Dacie méridionale, TD 1, 1976, 279-286.
 • (34). Un quartier artisanal à Romula, Dacia S. 20, 1976, p. 221-250.
 • (35). Patru monumente  inedite  ale  cavalerilor  danubieni,  SCIVA  27,  2,  1976, 269-273 (în colaborare cu Tudor).
 • (36). Nouvelles découvertes de sigillés d’importation en Dacie, Dacia S. 21, 1977, p. 343-350.
 • (37). Craiova în epoca post-romană, în Craiova, trecut, prezent şi viitor, Craiova, 1978, 59-62
 • (38). Un nou tezaur de monede romane republicane descoperit în Oltenia, Drobeta 3, 1978, 33-46.
 • (39). Continuitatea populaţiei autohtone confirmată la Romula (sec. IV-VI), Contribuţii istorice, filologice şi socio-istorice 3, Craiova, 1979, 70-75.
 • (40). Realizări în domeniul cercetărilor arheologice din Oltenia, RMM-MIA 48, 1979, 23-24.
 • (41). Două tezaure de monede romane republicane descoperite în Oltenia, BSNR 70-74, 124-128, 1976-1980, 153-159.
 • (42). Noi descoperiri de monede ale oraşelor Dyrrhachium şi Apollonia în Oltenia, BSNR 70-74, 124-128, 1976-1980, p. 631-634.
 • (43). Tezaurul de  monede  romane  de  la  Drăghiceni  (jud.  Olt),  Oltenia  2,  1980, 85-101 (în colaborare cu Ş. Chiţu).
 • (44). Un relief al lui Silvanus descoperit în Oltenia, Oltenia 2, 1980, 109-112.
 • (45). Noi mărturii arheologice descoperite la Craiova privind civilizaţia geto-dacică, AO S.N. 1, 1981, p. 45-52.
 • (46). L’atelier de céramique du camp romain de Slăveni, Oltenia 3, 1981, 25-46.
 • (47). Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în aşezarea dacică şi prefeudală de la Gropşani (1978), MCA, A XIII-a Sesiune anuală de rapoarte, Oradea, 1979, București, 1981, 155-157 (în colaborare cu M. Nica).
 • (48). Raport asupra cercetărilor arheologice de la Locusteni (jud. Dolj), MCA, A XIII- a Sesiune anuală de rapoarte, Oradea, 1979, București, 1981, 207-213 (în colaborare cu M. Nica şi C. Tătulea).
 • (49). Două tezaure de monede romane descoperite în Oltenia, BSNR 75-76, 129-130, 1981-1982, 121-125.
 • (50). Necropola daco-romană de la Leu, Oltenia 4, 1982, 87-96 (în colaborare cu Niţă).
 • (51). Necropola daco-romană de la Daneţi, TD 3, 1982, 47-67.
 • (52). Raport asupra cercetărilor arheologice de la Locusteni, Dolj, MCA, A XIII-a Sesiune anuală de rapoarte, Tulcea, 1980, București, 1984, p. 254-260 (în colaborare cu M. Nica şi C. Tătulea).
 • (53). Săpăturile arheologice de la Romula, MCA, A XIII-a Sesiune anuală de rapoarte, Tulcea, 1980, București, 1984, 351-353 (în colaborare cu Ş. Chiţu şi M. Vasilescu).
 • (54). Săpăturile din aşezarea civilă a castrului roman de la Slăveni, MCA, A XIII-a Sesiune Anuală de Rapoarte, Tulcea, 1980, București, 1984, 354-356.
 • (55). Săpăturile arheologice în necropola plană a Sucidavei, MCA, A XIII-a Sesiune Anuală de Rapoarte, Tulcea, 1980, București, 1984, 364-365.
 • (56). Date noi cu privire la centrul ceramic de la Romula, AO N. 3, 1984, p. 46-54. 64 (57). Aşezarea daco-romană din secolul al IV-lea de la Locusteni, în Documente recent descoperite şi informaţii arheologice, Bucureşti, 1984, p. 37-46 (în colaborare cu Nica).
 • (58). Un centre de production céramique dans les établissements romains de la Locusteni (dép. de Dolj), în Römerzeitliche Drehscheibenware in Barbaricum, Weimar, 1984, 78-86.
 • (59). Tezaurul de monede romane de la Ocolna, AO N. 4, 1985, p. 58-68 (în colaborare cu S.I. Mirceşti). I.Stan-Mirceşti
 • (60). Săpăturile arheologice de la Romula, MCA, A XIV-a Sesiune anuală de rapoarte, Braşov, 1983,  Bucureşti,  1986,    324-326  (în  colaborare  cu  Ş.  Chiţu  şi Vasilescu).
 • (61). Săpăturile arheologice din aşezarea civilă a castrului de la Slăveni (jud. Olt), MCA, A XIV-a Sesiune anuală de rapoarte, Braşov, 1983, Bucureşti, 1986, p. 344. 69 (62). Săpăturile arheologice de la Locusteni – „La Gropan”, MCA, A XIV-a Sesiune anuală de rapoarte, Braşov, 1983, Bucureşti, 1986, p. 395-397 (în colaborare cu Nica).
 • (63). Câteva consideraţii asupra necropolei de sud-est a Romulei, AO N., 5, 1986, p. 89-99.
 • (64). La céramique sigillée d’importation d’Acidava, Dacia S. 30, 1986, p. 167-172 (în colaborare cu I. Ciucă).
 • (65). Nouvelles informations sur l’importation de terra sigillata en Dacie méridionale, Dacia N.S. 32, 1988, 1-2, p. 61-79 (în colaborare cu I. Ciucă).
 • (66). Tezaurul de monede romane imperiale de la Butoieşti (judeţul Mehedinţi), SCN 9, 1989, 37-42 (în colaborare cu I. Stan-Mirceşti).
 • (67). Villae rusticae în Dacia romană de la sud de Carpaţi, AO N. 6, 1989, p. 54-63. 75 (68). Un nou centru ceramic în Dacia romană de la sud de Carpaţi, AO S.N. 7, 1992, p. 19-26 (în colaborare cu I. Ciucă).
 • (69). Villa suburbana de  la Romula,    Olt, MCA, A XVII-a  Sesiune  anuală  de rapoarte, Ploieşti, 1983, Partea I, Bucureşti, 1992, p. 231-234 (în colaborare cu Ş. Chiţu şi M. Vasilescu).
 • (70). Staţiunea arheologică de la Locusteni, Dolj, MCA, A XVII-a Sesiune anuală de rapoarte, Ploieşti, 1983, Partea I, Bucureşti, 1992, p. 235-240 (în colaborare cu Tătulea).
 • (71). Ceramica de tip terra sigillata de import descoperită la Enoşeşti-Acidava (jud. Olt), AO S.N. 8, 1993, p. 29-42 (în colaborare cu I. Ciucă).
 • (72). Despre lucernae-le cu marca lui ARMENIVS, AO N. 9, 1994, p. 47-60.
 • (73). Sur les lampes avec la marque d’ARMENIVS, RCRFActa 33, Abingdon, 1996, 80-90.
 • (74). Unitatea culturală din provinciile Dacia şi Moesia, Drobeta 7, 1996, 59-74. 82 (75). CIBISUS la Romula, AO S.N. 11, 1996, p. 43-47.
 • (76). Les centres de production céramique d’Olténie, în Etudes sur la céramique daco- romaine de la Dacie et de la Mésie Inferieur, Timişoara, 1997, 7-20 + 48 planşe.
 • (77). Tezaurul roman de monede imperiale descoperit la Caracal, AO N. 12, 1997, 31-39 (în colaborare cu Ş. Chiţu).
 • (78). À propos des villae rusticae d’Olténie, în H. Baumann (ed.), La politique édilitaire dans les provinces de l’Empire romain IIème-IVème siècles après J.C., Actes du IIIe Colloque Roumano-Suisse. La vie rurale dans les provinces romaines: vici et villae (Tulcea, 8-15 octobre 1995), Tulcea, 1998, p. 173-188 (în colaborare cu D. Bălteanu).
 • (79). Câteva consideraţii cu privire la tezaurul de la Vârtop, Dolj, AO S.N. 13, 1998, p. 43-70.
 • (80). Découvertes archéologigues dans l’île Ostrovul Şimian, în R. Vasić (ed.), Le Ðjerdap/ Les Portes de Fer à la deuxième moitié du premier millainaire av. J. Ch. jusqu’aux guerres daciques – Kolloquium in Kladovo - Drobeta Turnu Severin - (september – oktober 1998), Beograd, 1999, p. 55-64.
 • (81). Tezaurul de  monede  romane  imperiale  descoperit  la  Gruia  (jud.  Mehedinţi) Drobeta 10, 2000, p. 69-104 (în colaborare cu M. Davidescu).
 • (82). Rites et rituels funéraires romaines dans la zone des Portes de Fer, în Archäologie und Geschichte der Region des Eisereren Tores zwischen 106-275 Chr., în Koloquium in Drobeta - Turnu Severin (1-4 oktober 2000), Bucureşti, 2001.
 • (83). Tezaurul de monede romane imperiale descoperite la Barza, Dăneşti, jud. Gorj, BSNR 92-97, 146-151, 1998-2003, p. 83-110 (în colaborare cu P. Gherghe).
 • (84). Quelques considérations concernant la terra sigillata locale de la Dacie romaine extra-carpatique, în Stângă (ed.), 1900 ans depuis le début de la construction du pont de Drobeta. Travaux du Symposium International de Drobeta Turnu Severin (16-18 mai 2003), Drobeta Turnu Severin, 2003, p. 60-74 (în colaborare cu A. Grosu)
 • (85). Aşezarea prefeudală  de  la  Craiova  (Fântâna  Obedeanu),  Drobeta  15,  2005, 148-165 (în colaborare cu Nica).
 • (86). Centrul coroplastic de la Romula, în Mihăilescu-Bîrliba, O. Bounegru (eds.), Studia Historiae et religionis daco-romanae. In honorem Silvii Sanie, Bucureşti, 2006, p. 410-437.
 • (87). A ceramic mould from Romula, în Panaite, R. Cârjan, C. Căpiţă (eds.), Moesica et Christiana. Studies in Honour of Professor Alexandru Barnea ), Brăila, 2016,
  1. 367-378 (împreună cu Bondoc).
 • (88). Așezarea prefeudală de la Craiova (Fântâna Obedeanu), în Drobeta, 15, 2005, 148-157 și 8 planșe.
 • Quelques considerations, concernant la Terra Sigillata locale de la Dacie Romaine Extra Carpatique, în Travaux du Simposium Interntional de Drobeta-Turnu Severin (16-18 mai 2003), Drobeta-Turnu Severin, 2005, 60-70).
 • Câteva descoperiri monetare din Oltenia, în In honorem Gabriel Strempel, Satu Mare, 2006, 585-593.
 • Centrul coroplastic de la Romula, în Mihăilescu-Bîrliba, O. Bounegru (eds.), Studia Historiae et religionis daco- romanae, București, 2006, p. 409-437.

 

O listă exhaustivă a contribuţiilor lui Gheorghe Popilian însoţeşte ampla laudatio publicată de Mircea Negru în vol. D. Bondoc (ed.), In honorem Gheorghe Popilian, Craiova, 2006, p. 7-16.

Diverse

1991 - a primit dreptul de a conduce doctorate în specialitatea arheologie romană.

Congrese internaţionale: Congresul al VII-lea de Ştiinţe Pre- şi Protoistorice de la Praga (21-27 august 1966); Congresul Internaţional de Bizantinologie de la  Bucureşti (1972); Congresele Internaţionale de Tracologie de la Bucureşti (1976, 1982), Constanţa – Mangalia (1996); Congresul Internaţional Terra Antiqua Balcanica de la Veliko Târnovo (1985); Simpozionul Internaţional de ceramică romană de la Weimar, Germania (1986); Congresele Rei Cretariae Romanae Fautores de la München, Germania (1982); Pavia, Italia (1990); Timişoara (1994 -  preşedinte de onoare); Simpozionul Internaţional de Arheologie de la Chişinău (1991).

Bibliografie despre arheolog

Constantin C. Petolescu, Necrolog - Gheorghe Popilian (1926-2016), SCIVA, tomul 67, nr. 1–2, Bucureşti, 2016, p. 189–198

Virgil Mihăilescu Bîrliba, Gheorghe-Mihai Popilian, Arheologia Moldovei, XXXIX (2016), p. 449 – 453.

In honorem Gheorghe Popilian, Craiova, 2006 (ed. D. Bondoc).

 

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram