Roska Márton

Data nașterii :
20/06/1880
Cubleşu Someşan, jud. Cluj
Data deces     :
1961
Budapesta

Specializare

Epoca post-romană și epoca migrațiilor

Studii

Universitatea Cluj, Facultatea de Filosofie, Litere şi Istorie
Licenta
1900
 - 1904

Doctorat

Universitatea Franz Jozef, Cluj
Influenţa ritualurilor funerare din regiunile mediteraneene asupra ritualurilor funerare din epoca neolitică în bazinul carpatic
prof. Béla Pósta
1908

Specializări/Burse

Alte stagii

1908 - bursă europeană şi a vizitat muzeele din Berlin, Bruxelles şi Paris.

1909 - vizitat muzeele din zona ceho-moraviană şi din Germania.

1912 - a participat la o săpătură la Frankfurt am Main.

Șantier

Alte șantiere

Simeria Veche, Fizeşu Gherlii, Iclozel, Iclodu Mare, Balsa (Ungaria, jud. Szabolcs), Dezmir, Petroşani şi Zlatna

Șantiere 1910-1914:

Periam/Perjámos, 1910, epoca bronzului, tell

Cluj-Apahida/Kolozsvár-Apahida, 1910, epoca romană, villa rustica

Turdaş/Tordos, 1910, epoca neolitică, aşezare

Iclodu Mare/Nagyiklód, 1910, epoca neolitică, aşezare

Periam/Perjámos, 1911, epoca bronzului, tell

Cioclovina/Csoklovina, 1911, epoca paleolitică, peşteră

Valea Nandrului/Nándorválya, 1911, epoca neolitică, aşezare

Hunedoara/Vajdahunyad, 1911, epoca arpadiană timpurie, necropolă

Moldoveneşti/Várfalva, 1912, epoca arpadiană timpurie, necropolă

Gâmbaş/Marosgombás, 1912, epoca scitică, necropolă

Gâmbaş/Marosgombás, 1912, epoca avară, necropolă

Gâmbaş/Marosgombás, 1912, secolul X p.Chr., necropolă

Periam/Perjámos, 1913, epoca bronzului, tell

Gâmbaş/Marosgombás, 1913, epoca avară, necropolă

Gâmbaş/Marosgombás, 1913, secolul X p.Chr., necropolă

Igriţa/Igric, 1913, aşezare (peşteră)

Suciu de Sus/Felsőszőcs, 1913, epoca eneolitică, necropolă

Vinţu de Jos/Alsóvince,  1913

Unirea Vereşmort/Marosveresmart, 1914, epoca gepidică, necropolă

Șantiere 1920-1930:

Periam,1921,epoca bronzului, tell

Cioclovina, epoca paleolitică, nivel de locuire

Ohaba Ponor, epoca paleolitică, nivel de locuire

Igriţa, epoca paleolitică,nivel de locuire

Köröslór, epoca paleolitică, nivel de locuire

Federi, 1924, epoca paleolitică, nivel de locuire

Crăciunelu de Jos, 1924, epoca paleolitică, nivel de locuire

Otomani, 1924, epoca bronzului, tell

Valea lui Mihai, 1924, epoca eneolitică, tell

Biharea-Ţiglărie, 1924, epoca arpadiană timpurie, necropolă

Cioclovina, 1925, epoca paleolitică, nivel de locuire

Biharea-Ţiglărie, 1925, epoca arpadiană timpurie, necropolă,

Ohaba Ponor, 1925, epoca paleolitică, nivel de locuire,

Otomani, 1925, epoca bronzului, tell,

Ohaba Ponor, 1926, epoca paleolitică, nivel de locuire,

Cioclovina, 1927,epoca paleolitică, nivel de locuire

Ohaba Ponor, 1927, epoca paleolitică, nivel de locuire.

Otomani, 1927, epoca bronzului, Tell.

Cioclovina, 1928, epoca paleolitică, nivel de locuire.

Ohaba Ponor, 1928, epoca paleolitică, nivel de locuire.

Sita Buzăului, 1928, epoca paleolitică, nivel de locuire.

Gălăţeni, 1928, epoca paleolitică, nivel de locuire.

Basarabasa, 1928, epoca paleolitică, nivel de locuire.

Brotuna, 1928, epoca paleolitică, nivel de locuire.

Iosăşel, 1928, epoca paleolitică, nivel de locuire.

Periam, 1928, epoca bronzului, Tell.

Ohaba Ponor, 1929, epoca paleolitică, nivel de locuire.

Vărşand, 1930, epoca bronzului, Tell.

Vărşand, 1930, epoca sarmatică, Necropolă.

Vărşand, 1930, epoca arpadiană timpurie, Necropolă.

Activitate

Facultatea de Filosofie, Litere şi Istorie
asistent
-
Perioada
1901
-
1903
Institutului de Arheologie şi Numismatică al Institutului Ardelean
asistent cercetare
-
Perioada
1903
-
1905
Facultatea de Filosofie, Litere şi Istorie
asistent, catedra arheologie
-
Perioada
1905
-
1906
Facultatea de Filosofie, Litere şi Istorie
lector
-
Perioada
1912
-
1918
Universitatea Ferdinand, Cluj
asistent
-
Perioada
1920
-
1924
Institutului de Arheologie şi Numismatică
şef de lucrări
-
Perioada
1924
-
1936
Universitatea din Debreţin
profesor
-
Perioada
1936
-
1940
Institutului de Arheologie şi Numismatică
director
-
Perioada
1940
-
1944
Facultatea de Filosofie, Litere şi Istorie
profesor
-
Perioada
1940
-
1944
Universitatea din Segedin
profesor
-
Perioada
1945
-
1950
Institutul de Geologie
cercetăror
-
Perioada
1950
-
1955

Alte Funcții

1904 a fost trimis de către Béla Pósta la Deva, unde a sistematizat colecţiile muzeului

1911 - abilitare paleoetnografie

1924-1930 membru în Comisiunea Monumentelor Istorice, Secţiunea pentru Transilvania

Lista Lucrări

Lucrările lui Márton Roska despre secolele X–XI

Roska, Árpádkori temető Vajdahunyadon (Sepulture de l’epoque d’Arpad, á Vajdahunyad), DolgCluj 4, 1913, p. 166–198.

Roska, Árpád-kori temető Várfalván (Cimetiere de l’époque des Árpádes á Várfalva), DolgCluj 5, 125–167, p. 168–187.

Roska, Recherches préhistoriques pendant l’année 1924, Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie I, 1924, p. 297–316 (cu privire la necropola de la Biharea: p. 313).

Roska, Rapport préliminaire sur les fouilles archéologiques de l’année, Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie II, p. 400–416 (cu privire la necropola de la Biharea: p. 403).

Roska, Emlékek a magyarság erdélyi honfoglalásához. Márki Emlékkönyv (Cluj), 1927. p. 132–138.

Roska, A honfoglalás és Erdély, în Asztalos M. (coord.), A történeti Erdély, Budapesta, 1936, p. 162–173.

Roska, A gyulavarsándi (Arad m.) Laposhalom rétegtani viszonyai, FolArch 3–4, 1941, p. 45–61.

Roska, Perjámosi leletek I-II (Funde von Perjámos), KözlCluj 3, 1943, p. 140–143.

Roska, A hari (Hiria, Alsó-Fehér vm.) honfoglaláskori sírlelet (Der landnahmezeitliche Grabfund von Hari [Hiria, kom. Alsó-Fehér, Alba de Jos]), KözlCluj 4, 1944, p. 97–101.

Roska, A gyulafehérvári (Alba Iulia, Alsófehér M.) viking bronzkardokvég (Das Wikinger Ortband aus bronze von Gyulafehérvár [Alba Iulia] kom. Alsó- Fehér [Alba de Jos]), KözlCluj 4, 1944, p. 102–108.

 

Lista - Gáll 2010, p. 305-306.

Diverse

1914 - Participant la Congresul internaţional de arheologie şi de antropologie de la München.

1915 - Pleacă pe frontul din Galiţia, fiind mobilizat pe toată durata războiului şi ajungând la gradul de locotenent.

pentru că publicase în volumul coordonat de către Miklós Asztalos cu privire la arheologia transilvăneană a secolului al X-lea, în cadrul unei conferinţe de presă a fost atacat de Constantin Daicoviciu, fiind apoi suspendat din activitatea universitară (11 iunie 1936). După  mai multe percheziţii, la 13 noiembrie 1936 a fost condamnat la trei ani închisoare, obligat la plata a cinci mii lei şi a pierdut orice drept cetăţenesc pe durata pedepsei

Bibliografie despre arheolog

Erwin Gáll, Márton Roska (1880–1961) şi cercetarea arheologică a secolelor X–XI, SCIVA, tomul 61, nr. 3–4, Bucureşti, 2010, p. 281–306.

J. Korek, Roska Márton (1880-1961), Arch.Értesítő 89, 1962, p. 89.

Z. Vincze, Roska Márton, a kolozsvári régészeti iskola megalapítója, Honismeret 33, 2005, 5, p. 7–15.            

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram