Sanie Șeiva

Data nașterii :
15/04/1938
Iași
Data deces     :
22/09/2010
Iași

Specializare

Epoca dacică
civilizația geto-dacă la est de Carpați
Epoca romană
civilizația daco-romană

Studii

Universitatea Iași
Licenta
1956
 - 1960

Alte studii

Studii primare și apoi secundare la Liceul "Oltea Doamna" - Iași

Șantier

Alte șantiere

A participat la cercetările de pe șantierele Bâtca Doamnei (Neamț), Barboși (Galați) și Dumbrava (Iași).

A introdus în circuitul științific mai multe tezaure monetare romane: Muntenești (Vaslui), Măgirești (Bacău), Muncelu de Sus (Iași), Drăgești (Bacău), Dersca (Botoșani).

Activitate

Muzeul Orășenesc Sighișoara
muzeograf
-
Perioada
1960
-
1962
Muzeul de Istorie a Moldovei
muzeograf-arheolog
-
Perioada
1962
-
1968
Complexul Muzeistic Iași
muzeograf-arheolog
-
Perioada
1968
-
1990
Complexul Muzeal Național "Moldova" - Iași
muzeograf-arheolog
-
Perioada
1990
-
1995

Alte Funcții

A avut o contribuție deosebită la organizarea, pe baze științifice, a depozitului de arheologie al Muzeului din Iași, un mare muzeu al țării.

A coordonat organizarea expoziției permanente a Rezervației Arheologice de la Cucuteni (muzeul ce adăpostește tumulul traco-getic), precum și cea a Muzeului Obștii Evreiești din Iași.

Premii / Titluri / Distincții

2004 - Meritul Cultural clasa I, Categoria H, „Cercetare Științifică”.

Premiul „Margareta Sterian”, acordat în 1995 de către Muzeul Național de Artă a României, pentru cea mai bună expoziție de patrimoniu la nivel național în anul 1994 (Civilizația Cucuteni).

Lista Lucrări

Monnaies et parures du Musée d’Histoire de Iaşi Iaşi, 1998 (în colaborare).

Două mici depozite de amfore romane descoperite în Moldova, în SCIV, 19, 1968, 2, p. 345–350.
Un nou lot de denari imperiali romani descoperit la Munteneşti (jud. Vaslui), în MemAnt, I, 1969, p. 149–165.
Muzeul de Istorie a Moldovei, în Revista Muzeelor, 1970.
Camee şi gemă de la Barboşi, în CercetIst, II, 1972, p. 55–58.
Cercetările arheologice de la Dumbrava (com. Ciurea, jud. Iaşi), în CercetIst, IV, 1973, p. 61–92 (colab. Silviu Sanie).
Proiect de organizare a expoziţiei temporare: Mărturii arheologice despre satul dacic (secolele I–II e. n.) de la Dumbrava, com. Ciurea, Jud. Iaşi, în CercetIst, V, 1974, p. 55–58.
Noi descoperiri de ceramică romană cu inscripţie în Moldova în SCIVA, 26, 1975, 2, p. 189–208 (colab. S. Sanie, I. T. Dragomir).
Tezaurul de monede romane imperiale de la Măghireşti (jud. Bacău), în CercetIst, VI, 1975, p. 69–81 (colab. V. Căpitanu).
Tezaurul de la Dersca, în CercetIst, VII, 1976, p. 83–89 (colab. P. Şadurschi).
Circulaţia monetară în secolele II î. e.n.–IV e.n. în judeţul Botoşani în Hierasus, 1978, p. 187–196 (colab. P. Şadurschi).
Tezaurul de la Muncelul de Sus şi unele probleme ale circulaţiei monetare romane în Moldova, în CercetIst, XI, p. 249–268 (colab. S. Sanie, M. Cojocaru).
Un lot de monede din tezaurul de denari imperiali romani descoperit la Drăgeşti (com. Tătăreşti, jud. Bacău), în SAA, 1983, p. 185–189.
Semnificaţia unui mic complex arheologic din aşezarea dacică de la Dumbrava (com. Ciurea, jud. Iaşi), în CercetIst, XIV–XV, 1983–1984 (colab. S. Sanie).
Consideraţii asupra decoperirilor de monede romane republicane şi imperiale pe teritoriul judeţului Iaşi, în CercetIst, VIV–XV, 1983–1984, p. 145–152.
Morminte şi un complex cu destinaţie incertă descoperite în necropola şi aşezarea din secolele I–II e. n. de la Dumbrava (com. Ciurea, Jud. Iaşi) în Symposia Thracologica, 7, Tulcea, 1989, p. 334–335.
Scriere şi imagologie pe ceramica din aşezarea geto-dacică de la Dumbrava (com. Ciurea, jud. Iaşi) în Symposia Thracologica, 8, 1990, p. 176–177.
Cetăţuia geto-dacică de la Barboşi (III), în ArhMold, XIV, 1991, p. 45–55 (colab. S. Sanie).
Cetăţuia geto-dacică de la Barboşi (IV), în ArhMold, XV, 1992, p. 71–96 (colab. S. Sanie).
Pliant Expoziţia Civilizaţia Cucuteni (3675–2920 î. Chr.). Iaşi, 1994 (organizatori: Adriana Ioniuc, Rodica Radu, Şeiva Sanie, Senica Tudose).
Însemnări arheologice, în Ioan Neculce, I, 1995, p. 57–62.
Două mărturii despre încercările de dobândire a unor drepturi civile, în SAHIR, II, 1997, p. 167–170.
Muzeul obştii evreieşti ieşene, în SAHIR, II, 1987, p. 201–210 (colab. S. Sanie).
Două mărturii despre prezenţa la Iaşi a lui Nahum Sokolov, în SAHIR, III, 1998, p. 320–323.
Congresul Internaţional Les juifs en Roumanie aux XIXe siècle: „permanences et ruptures”, Montpellier 25–27 septembrie 2000, în SAHIR, VI, 2001, p. 346–349.
Le Musée de la communauté Juive de Iaşi, un fragment de la vie judaïque en Roumanie, în vol. Permanences et rupture dans l’histoire des Juifs de Roumanie (XIXe–XXe): actes du Congrès International du Recherche Juifs, Armeniens et Chretiens d’ Orient, Montpellier, 2004, p. 249–254.

Diverse

Pensionată în 1995.

A fost căsătorită cu dr.  Silviu Sanie.

A participat la organizarea unor mari expoziții:

Mărturii arheologice despre satul dacic de la Dumbrava, com. Ciurea, jud. Iași (secolele I-II e.n.),

Civilizația traco-getică,

Antichități egiptene în colecțiile din România,

Civilizația Cucuteni

 

A colaborat la organizarea unor muzee școlare și sătești, precum și la numeroase activități cu caracter muzeal, simpozioane, conferințe și sesiuni științifice.

Bibliografie despre arheolog

Senica Țurcanu, Șeva Sanie (1938-2010), Cercetari Istorice (CNMM-Iași), XXVII-XXIX (2008-2010), 2011, p. 345-348.

Silvia Teodor, Șeva Sanie, Arheologia Moldovei, XXXIV, 2011, p. 411-413.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram