Ștefan Maria-Magdalena

Data nașterii :
03/04/1982
Craiova, jud. Dolj
Registrul arheologilor :
AM-S-580

Specializare

Epoca metalelor
Specializată în a doua epocă a fierului din spațiul balcanic
Cercetări interdisciplinare
analiză spațială/ cartografie/ GIS/ teledetecție/ fotogrammetrie/ arheologia peisajului/ LiDAR. Interesată în particular de arheologie funerară, cercetarea tumulilor, structuri de cult, comportament simbolic, fortificații cu miez ars, drumuri preistorice

Studii

Universitatea București
Licenta
2001
 - 2005
Universitatea București-Antichitate greco-romană și Arheologie
Master
2007
 - 2008

Alte studii

 • martie – septembrie 2010 - Cercetător invitat la Aristotle University, Thessaloniki, Facultatea de Filosofie, Școala de Istorie și Arheologie; tema: Comparison between Macedonian and Thracian Funerary Architecture during 5th – 2nd centuries BC
 • martie 2009 – stagiu de cercetare, Muzeul de Arheologie, Varna, Bulgaria
 • martie 2008 – stagiu de cercetare Institutul de Arheologie cu Muzeu, Sofia
 • 2008-2011 – bursă doctorală de la guvernul României prin programul POSDRU la Școala Doctorală de Istorie, Facultatea de Istorie, Universitatea București; tema: Morminte tumulare la Dunărea de Jos în secolele V-III a. Chr.
 • noiembrie 2009 – grant din partea organizatorilor pentru participarea la Humboldt Kolleg Interdisziplinäre Forschungen Der Kulturerbe Auf Dem Balkan, Sofia, Sofia; tema: Landscape Reconsideration of the Use of Funerary Space in the Second Iron Age of the Lower Danube;
 • noiembrie 2008 – grant de la Institutul Cultural Român pentru un stagiu de cercetare în Viena și participare la conferința internațională Cultural Heritage and New Technologies; teme: 1) Refining the Past with the Help of New Technology - the Case of the Iron Age Archaeological Complex from Teliţa-Celic Dere at the Lower Danube cu V. Sîrbu și D. Ștefan, 2) Formal Stratigraphy. New layout for old sequences cu D. Ștefan
 • Octombrie 2005 – bursa din partea organizatorilor pentru participarea la al X-lea Congres Internațional de Tracologie,  Komotini - Alexandroupoli, 2005.; tema: Sacred Dacian Center from Pietroasa Mică Gruiu Dării

Doctorat

Universitatea București - Școala Doctorală de Istorie
Morminte tumulare la Dunărea de Jos în secolele V-III a. Chr.
prof. Alexandru Barnea
2012

Specializări/Burse

Aristotle University, Thessaloniki, Facultatea de Filosofie, Școala de Istorie și Arheologie
Perioada
2010
-
2010

Șantier

Cetatea Cece
Sînzieni
Judet : Covasna
Tara : Romania
Perioada
2020
-
Movila Documaci
Mangalia
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
2011
-
2020
Cetatea Mare
Teliu
Judet : Brașov
Tara : Romania
Perioada
2019
-
2019
Tabla Buții
Vf. Lui Crai
Judet : Prahova
Tara : Romania
Perioada
2018
-
2018
Celic Dere
Telița
Judet : Tulcea
Tara : Romania
Perioada
2006
-
2015
Capidava - Valea Vlahcanara
Topalu
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
2006
-
2006
Cetățuia
Cârlomănești
Judet : Buzău
Tara : Romania
Perioada
2002
-
2010
Gruiu Dării
Pietroasa Mică
Judet : Buzău
Tara : Romania
Perioada
2002
-
2011
Tropaeum Traiani-Platou Est,
Adamclisi
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
2002
-
2004

Alte șantiere

Realizare documentații arheologice interdisciplinare în siturile:

Sboryanovo (Bulgaria) – 2005-2007;

Trigonu, Volos, Thessaloniki (Grecia) – 2011;

Stolniceni (Rep. Moldova) – 2014.

 

Alte proiecte de cercetare și documentare arheologică realizate în parteneriat cu diverse colective:

În perioada 2004-2015 am participat ca specialist în topografie arheologică, GIS, geofizică și remote sensing la peste 100 de proiecte de cercetare arheologică din România, Bulgaria, Grecia și Ungaria (responsabilități: GIS & baze de date, fotogrammetrie, topografie, arheologia peisajului, procesare imagini, integrare date digitale, CAD). Proiectele au fost derulate în colaborare cu specialiști de la diferite instituții: Muzeul Național de Istorie a României București, Institutul de Arheologie al Academiei Române Vasile Pârvan București, Muzeul Brăilei, Muzeul Județean Buzău, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni Sfântu Gheorghe, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj Napoca, Universitatea București, Institutul de Cercetări Eco-muzeale Tulcea, Universitatea Aristotel din Thessaloniki, Universitatea de Stat din Chișinău etc.

 • 2008-2012 – documentarea digitală a peșterii – Fundu Peșterii, Buzău, cu reprezentări rupestre din preistorie și evul mediu; coordonator V. Sîrbu, Muzeul Brăilei.
 • 2005-2006 – cercetări interdisciplinare (topografie, modelare tridimensională a terenului, GIS, fotogrammetrie) în rezervația arheologică Sboryanovo, Isperih, Bulgaria (Goliamata Mogila & Necropola din prima epocă a fierului); coordonator Diana Gergova, Institutul de Arheologie cu Muzeu din Sofia;
 • 2010 – Cercetări interdisciplinare (topografie, arheologia peisajului, teledetecție, geofizică) în zona arheologică Trigonu, Tracia, Grecia (tumuli traci, peșteră); coordonator Gregory Tsokas, Universitatea Aristotel;
 • 2005, 2011 – Topografie arheologică și teledetecție în zona cimitirului roman și fortificațiilor de la Barboși-Galați; coordonator Ovidiu Țentea, Muzeul Național de Istorie a României.
 • 2007 – Topografie arheologică – castrul roman Sutor, jud Sălaj; coordonator Sorin Cociș, Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca
 • 2006-2007 – topografie arheologică – cetatea dacică de la Șimleul Silvaniei, jud. Sălaj; coordonator Horea Pop, Muzeul Județean Zalău.
 • 2007-2009 – topografie arheologică – cetatea dacică de la Târcov Piatra cu Lilieci, jud. Buzău;
 • 2011-2014 – documentații arheologice, teledetecție, topografie – Piscu Crăsani, jud. Ialomița; coordonator V. Sîrbu, Muzeul Brăilei.
 • 2004-2006 – topografie arheologică – Ocnița, jud. Vâlcea; coordonator V. Sîrbu, Muzeul Brăilei.
 • 2006-2008 - topografie arheologică – Racoș Tipia Ormenișului și Racoș Piatra Detunată, jud. Brașov; coordonator Florea Costea, Muzeul Județean Brașov.
 • 2004-2007 – topografie arheologică, integrare date – cetatea dacică de la Ardeu, jud. Hunedoara; coordonator Iosif Vasile Ferencz, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva.
 • 2015 – teledetecție, topografie, geofizica – Palatul Principilor Transilvaniei Alba Iulia; coordonator Ileana Burnichioiu, Universitatea din Alba Iulia.

Membru în proiectul: Civilizaţia traco-geto-dacă în lumina săpăturilor arheologice sistematice de la Cârlomăneşti, jud. Buzău, Grant CNCSIS 1532/2003-2005, în colaborare cu Institutul de Arheologie al Academiei Române Vasile Pârvan București și Universitatea București.

Membru în proiectul: Oraşul şi lumea sa, Proiect finanţat de Ministerul Tineretului şi Sporturilor, în colaborare cu Universitatea București, 2002-2003.

Activitate

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni - Sfântu Gheorghe
muzeograf IA
-
Perioada
2017
-
current
Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni - Sfântu Gheorghe
muzeograf I
-
Perioada
2015
-
2017
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
cercetător științific III
-
Perioada
2017
-
2019
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București
cercetător științific III
-
Perioada
2014
-
2019
Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj Napoca
cercetător științific III
-
Perioada
2013
-
2015
Vector Studio București
cercetător
-
Perioada
2013
-
2015
Digital Domain București
cercetător
-
Perioada
2004
-
2013
Autostrada Transilvania
2004 - 2007 – operator topograf
-
Perioada
2004
-
2007

Alte Funcții

Secretar științific - Comisia XXX a IUPPS - International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences dedicată practicilor mortuare din preistorie și protoistorie – (din 2011)

Membru – EAA - European Association of Archaeology – (din 2005)

Membru - Autodesk Student Engineering & Design Community – (din 2009)

Arheolog Specialist - Registrul Arheologilor din România (din 2008)

Arheolog debutant – Registrul Arheologilor din România - (din 2005)

Lista Lucrări

Cărți

 M. Ștefan, D. Ștefan, V. Cavruc (2012), ArheGIS. Arheologie digitală și spațială. Manual teoretic și exemple de aplicare / Digital & Landscape Archaeology. Theoretical Handbook and Practical Examples – Sfântu Gheorghe: Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2012.

Fl. Costea, A. Bălos, L. Savu, R. Ardevan, A. Ursuţiu, I. Şoneriu, G. El Susi, BD Ciută, D. Ştefan, M.M. Ştefan (2006) - Augustin–Tipia Ormenişului, judeţul Braşov – Monografie Arheologică, Ed. C2 Design, Brașov, 2006

Volume editate

 1. V. Sîrbu, M. M. Ștefan, D. Ștefan (eds.) (2020), A Monumental Funerary Ensemble at Kallatis in the Western Black Sea, Archaeopress, in print.

Studii

 1. Sîrbu, M. M. Ștefan, D. Ștefan, T. Bochnak (2020) - Funerary practices during the 6th - 5th centuries BC in Teliţa ‘Celic Dere’, at the Lower Danube, in E. Teleaga (Ed.), Späthallstattzeitliche Funeralkultur an der unteren Donau. Beiträge der Tagung Funeralkultur der Thraker und Skythen des 7. bis 5. Jhs. v.Chr. an der unteren Donau, anläßlich des Abschlusses des UEFISCDI-Projektes PN-II-RU-TE-2014-4-1602 Bestattungswesen und Bestattungssitten der Späthallstattzeit an der unteren Donau und des 90-jährigen Bestehens des Vorgeschichtlichen Seminars der Philipps-Universität Marburg, Marburg 31. November – 2. Dezember 2017, SEAT, Bd. 4 Rahden.
 2. M. Ștefan, D. Ștefan (2019) - Connected peripheries - North Danube Thrace in the 4th-3rd centuries BC. Exploring settlement patterns in the environs of the ostentatious grave of Peretu, Peuce, 17, p. 27-98.
 3. M. Ștefan, D. Ștefan, D. Buzea (2019), Noi cercetări asupra fortificațiilor de la Teliu, jud. Brașov, ANGVSTIA 23, in print.
 4. Cavruc, D. L. Buzea, J. Puskás, D. Ștefan, M. Ștefan, A. Harding, M. Alexianu, C. Roibu, R. Zăgreanu (2019), Cercetări efectuate la Băile Figa în anii 2016-2019 și considerații privind deslușirea valențelor unui peisaj salin hibrid, ANGVSTIA 23, in print.
 5. Sîrbu, M. M. Ștefan (2019), Delimited Funerary Spaces – Hellenistic Tumuli with Stone Enclosures at Kallatis, Annales d'universite "Valahia" Targoviste Section d'Archeologie et d'Histoire, XXI, p. 51-76.
 6. Ștefan, M. M. Ștefan (2018) - Remote sensing and mountain archaeology in the Curvature Carpathians. The fortifications around Crai Summit /Teledetecție și arheologie montană în Carpații de Curbură. Fortificațiile de la Vârful lui Crai, Istros, XXIV.
 7. M. Ștefan, D. Buzea, D. Ștefan, Adela Kovács, J. Puskás (2018) - Raport preliminar asupra cercetărilor desfășurate la Reci-Doboika, jud. Covasna, un sit cu depuneri în gropi din epoca fierului / Preliminary report on the researches in Reci-Doboika (Covasna county) a 1st millennium BC site with deposits in pits, ANGVSTIA 22, p. 137-167.
 8. S. Teodor, M. M. Ștefan, Al. Bădescu (2017) - Systematic Field Survey on Limes Transalutanus. Săpata Case, in Journal of Ancient History and Archaeology, 4(2). DOI: 10.14795/j.v4i2.261
 9. Ștefan, D. Ștefan, V. Sîrbu (2017) - Valul lui Traian/Trajan Wall at Șuțești (Brăila County) Interdisciplinary researches. În Eugen S. Teodor (ed.), Tracing Linear Archaeological Sites Symposium organized by LIMES TRANSALVTANVS Project, The County Museum Argeş and Cetatea de Scaun Publishing House, Pitești, 1-2 July 2017, p. 51-56.
 10. Kavruk, M. M. Ștefan, D. Buzea, D. Ștefan, Z. L. Bordi (2017) - O analiza arheologică și etnografică a rutelor de aprovizionare cu sare din sud-estul Transilvaniei/Towards an Archaeological and Ethnographic Network Analysis of Salt Supply Routes in Southeastern Transylvania, Istros, XXIII, 2017, Brăila, p. 381-43.
 11. Ștefan, V. Sîrbu, D. Ștefan (2017) – Tumuli, roads and plots. Decoding the monumental funerary space of the 4th-3rd centuries BC Kallatis, Journal of Ancient History and Archaeology, 4(1), 2017, p. 52-84, DOI: 10.14795/j.v4i1.218.
 12. M. Ștefan, V. Sîrbu (2016) - Early-Hellenistic Barrel-Vaulted Tombs from Kallatis. În V. Sîrbu, C. Schuster (eds.), Late Prehistory and Protohistory: Bronze Age and Iron Age, Archaeopress, Oxford, p:211-221, ISBN 978-1-78491-297-0 (print), 978-1-78491-298-7.
 13. Ștefan, M. M. Ștefan (2016) – The Drones are Coming. What to Choose? Low and Medium Altitude Aerial Archaeology on Limes Transalutanus. Journal of Ancient History and Archaeology, 3(2). DOI 10.14795/j v3i2.187.
 14. M. Ștefan, D. Ștefan (2016) - Modelarea și reconstrucția tridimensională a structurilor arheologice realizate din seturi de date și imagini aeriene, în E. S. Teodor (ed.), Arheologia Peisajului și frontierele romane”, Lucrările Simpozionului din 20 noiembrie 2015. Muzeul Național de Istorie a României, București, Ed. Cetatea de Scaun, p 255-270. ISBN: 978-606-537-323-5.
 15. Ștefan, D. Ștefan, D. Buzea (2015), From sites to landscapes. New perspectives on the Dacian Fortified Sites from Jigodin, Ephemeris Napocensis, XXV, p. 21-42.
 16. Ștefan, D. Ștefan, D. Buzea (2015), A New Fortified Site in the Archaeological Landscape of the 1st C. BC – 1st C. AD in the Area of Jigodin-Harghita in Eastern Transylvania, Istros, XXI, 2015.
 17. Ștefan, D. Ștefan, D. Buzea (2015), Studii de arheologie aeriană în situri dacice din sud-estul Transilvaniei, ANGVSTIA 19, p. 133-162.
 18. Cavruc, D. L. Buzea, J. Puskás, M. Ștefan, R. Zăgreanu, I. Popa, A. I. Semeniuc (2015), Cercetări arheologice efectuate la Băile Figa în anul 2015. Secţiunea XV. Raport preliminar, ANGVSTIA 19, p. 55-112.
 19. Sîrbu, M. M. Ștefan, D. Ștefan, T. Bochnak (2015), Teliţa-Celic Dere, kompleks osadniczy z VI–III w. p.n.e. w północnej Dobrudży. Wyniki badań rumuńsko-polskiej misji archeologicznej za lata 2008–2015, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, XXXVI, 2015, p. 269–284.
 20. Sîrbu V., I. Cernău, C. Cernea, M. Neagu, F. Vlad, D. Ștefan, Ștefan, S. Stanc (2014), Cercetarile arheologice de la Crăsanii de Jos - Piscul Crăsani. Epoca geto-dacică, Campania 2013. / Les Fouilles Archeologiques de Crasanii de Jos - Piscul Crăsani. Campagne 2013. Epoque Geto-Dace in Istros XX, 2014, p. 207-258
 21. Sîrbu, M. Ștefan, D. Ștefan (2014). The Geto-Dacian Cult Place from Pietroasa Mică-Gruiu Dării, Buzău County (Romania), în Proceedings of the International Colloquium Residential Centres (dava, emporium, oppidum, hillfort, polis) and Cult Places in the Second Iron Age of Europe, Buzău. În Musaios, XIX.
 22. S. Teodor, M. Ștefan (2014). Landscape Archaeology along Limes Transalutanus in Journal of Ancient History and Archaeology, 1 (3) http://dx.doi.org/10.14795/j.v1i3.68.
 23. Sîrbu, M. Ştefan (2012), Gender studies in East-European Archaeology. Introducing a Conference, in V. Sîrbu, S. Matei (eds.) Proceedings of the 13th Colloquium of Funerary Archaeology Sărata Monteoru October 2012. Bronze and Iron Ages Graves from Eurasia; Gender between Archaeology and Anthropology, 2012, p. 13-25.
 24. Sîrbu, M. Ştefan (2010), Images of Gendered Identities. North-Thracian Case 5th – 3rd centuries BC. In Istros, XVI, The Weaponry and the Combat or Parade Gear–Marks of the Prestige and Social status in the Tombs of the Bronze and Iron Age. Proceedings of the 12th International Colloquium of Funerary Archaeology, Brăila, 22nd – 24th October, 2010, 2010, p. 235-65.
 25. Ştefan (2009), Exploring Second Iron Age Landscapes. Case Study the Necropolis from Zimnicea, Teleorman County. In Mousaios, XIV, Necropolises and Landscape. Proceedings of the 11th International Colloquium of Funerary Archaeology, 20th -22nd October, 2009, Buzău, 2009, p. 87-206.
 26. M. Ștefan, D. Ștefan (2014). Alternative Explorations of Linear Fortifications - Șuțești-Valul lui Traian (Brăila County). În Proceedings of the National Colloquium ”Ancient Linear Fortifications on the Left Bank of the Lower Danube”, Brăila, 14th-16th June 2013, Cluj-Napoca: Mega
 27. Sîrbu, M. Ștefan, D. Ștefan (2014), Telița-“Celic Dere” - General Report for the Interdisciplinary. Archaeological Research Program (2006-2013). În Proceedings of the 30th Anniversary of Thracian Archaeology Department at NIAM-BAS, Sofia, November 2013.
 28. Sîrbu, M. Ștefan, D. Ștefan, G. Jugănaru, T. Bochnak (2013). The Necropolis from Telița-Celic Dere (6th–3rd c. BC), Tulcea County, Romania - The Study Case of Tumulus T44. În V. Sîrbu (ed.) Proceedings of the 12th Congress of Thracology, Buzău: Istros, p. 347-72.
 29. Ştefan (2011) Morphological features of North-Thracian tumuli graves (5th 3rd centuries BC). In Archaeology: making of and practice. Studies in honor of Mircea Babeş at his 70th anniversary, D. Măgureanu, D. Măndescu, S. Matei (eds.) Pitești, Ordessos, 2011, p. 271-80.
 30. Ștefan (2011) Landscape Reconsideration of the Use of Funerary Space in the Second Iron Age of the Lower Danube. In Proceedings of the Humboldt Kolleg Interdisziplinäre Forschungen Der Kulturerbe Auf Dem Balkan, Sofia, November, 2009, Sofia, 2011.
 31. Ştefan, V. Sîrbu, Barnea A., M. Ştefan (2010), Challenges in the [Archaeological ePublishing] in the Context of the New Generations of [Web Services]. In J. Melero (ed.) Fusion of Cultures. Proceedings of the XXXVIII Annual Conference of the Association on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Granada, April 2010, 2010, 211-4.
 32. Ştefan, M. M. Ştefan, C. Constantin (2010), Studiul geomagnetic al fortificațiilor din epoca bronzului de la Păuleni Ciuc - Ciomortan ”Dâmbul Cetății”, jud. Harghita, ANGVSTIA 14, Arheometrie, 2010, p. 427-36.
 33. Sîrbu, M. Duţescu, D. Ştefan (2009) Thracian Funerary Phenomenon in the 4th - 3rd centuries BC. In In Honorem Serghei Skory “Эпоха раннего железа”, Kiev, 2009, p. 427-53.
 34. Duţescu, D. Ştefan (2008), Reconstructing Identities from Quantified Burial Practices. A Few Considerations Regarding the North-Thracian Funerary Inventories Found in Tumuli Graves (5th –3rd centuries BC). In V. Sîrbu & D. L. Vaida (eds.) Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe. Proceedings of the 8th International Colloquium of Funerary Archaeology, Bistriţa, 9th-11th May, 2008, Cluj-Napoca, 2008, p. 67-82.
 35. Sîrbu, M. Duţescu, D. Ştefan (2008), The Symbols of Power on the Periphery: The North Thracian Tumuli Graves. In V. Sîrbu & I. Stângă (eds.), The Iron Gates Region During the Second Iron Age. Settlements, Necropolises, Treasures - Proceedings of the 9th International Colloquium from Turnu-Severin, June 12th -15th, 2008, Turnu-Severin, 2008, p. 78-94.
 36. Sîrbu, D. Ştefan, M. Duţescu, (2008), Refining the Past with the Help of New Technology - the Case of the Iron Age Archaeological Complex from Teliţa-Celic Dere at the Lower Danube. In Proceedings of the 13th Congress „Cultural Heritage and New Technologies”, Vienna (2nd - 5th November 2008 (ebook).
 37. Sîrbu, D. Ştefan, M. Duţescu (2008), Teliţa-Celic Dere, Tulcea County. Landscape Studies. In V. Sîrbu & R. Ştefănescu (eds.) Funerary Practices in Central and Eastern Europe (10th c. BC – 3rd c. AD) - Proceedings of the 10th International Colloquium of Funerary Archaeology. Tulcea, 10th – 12th of October 2008, Braila-Braşov, 2008, p. 201-14.
 38. Ştefan, M. Duţescu (2008), The Necropolis in the Forest between the Village of Sveshtari and Isperih. Developing a GIS Database for Scientific and Administrative Uses of the Sboryanovo area. In In Honorem Maria Chichicova, Sofia, 2008, p. 284-6.
 39. Sîrbu, M. Duţescu (2007). Bogăţie şi prestigiu In societatea getică: Mormintele regale de la Agighiol şi Peretu (sec. IV a. Chr.) (Power and Prestige in the Getae Society: the Royal Tombs from Agighiol and Peretu (4th century BC). In In honorem Florea Costea la 70 de ani. Braşov, 2007, p.125-50.
 40. Sîrbu, D. Ştefan, M. Duţescu (2006), Sacred Dacian Landscapes (2nd century BC – 1st century AD). Searching for a theoretical model. In V. Sîrbu & R. Ştefănescu (eds.) Iron Age Sanctuaries and Cult Places in the Thracian World. Proceedings of the International Colloquium of Funerary Archaeology, Braşov, 19th – 21st October 2006, Braşov, 2006, p. 183-211.

Capitole de carte:

 1. M. Ștefan (2020), A group of Hellenistic period chamber-tombs in Callatis – Challenging ancient identities
 2. M. Ștefan (2020), Sema. În V. Sîrbu, M. M. Ștefan, D. Ștefan (eds.), A Monumental Funerary Ensemble at Kallatis in the Western Black Sea, Archaeopress, in print
 3. M. Ștefan (2020), Marble plates. Analogies for the kline-sarcophagi. În V. Sîrbu, M. M. Ștefan, D. Ștefan (eds.), A Monumental Funerary Ensemble at Kallatis in the Western Black Sea, Archaeopress, in print
 4. M. Ștefan (2020), The painted decoration of Documaci Tomb on the background of the wider early Hellenistic funerary artistic trends. În V. Sîrbu, M. M. Ștefan, D. Ștefan (eds.), A Monumental Funerary Ensemble at Kallatis in the Western Black Sea, Archaeopress, in print
 5. M. Ștefan (2020), Small finds. În V. Sîrbu, M. M. Ștefan, D. Ștefan (eds.), A Monumental Funerary Ensemble at Kallatis in the Western Black Sea, Archaeopress, in print
 6. Ştefan, D. Ştefan (2012) The Digital Survey of the „Fundu Peşterii” Rock Art Monument. A Challenge. In V. Sîrbu, S. Matei (eds.), Un monument din Carpaţii Orientali cu reprezentări din Preistorie şi Evul Mediu – Nucu-“Fundu Peşterii”, Judeţul Buzău / / Un monument des Carpates Orientales avec des représentations de la Préhistoire et du Moyen Âge – Nucu - « Fundu Peşterii », département de Buzău, Ed. Istros, Brăila-Buzău, 2012, p. 19-43.
 7. Ştefan, M. Duţescu (2008), Analiza topografică a aşezării fortificate din prima epocă a fierului de la Jijila (The Topographic Analysis of the First Iron Age Fortified Settlement from Jijila). In V. Sîrbu, S. Ailincăi, & G. Simion, Aşezarea fortificată din prima epocă a fierului de la Jijila. Monografie arheologică (The First Iron Age Fortified Settlement from Jijila. Archaeological Monograph), Ed. Istros, Brăila, 2008, p. 11-7.
 8. Ştefan, M. Duţescu (2006), Topografie arheologică şi modele de analiză spaţială (Archaeological Topography and Models of Spatial Analysis). In F. Costea,. Augustin – Tipia Ormenişului. Monografie arheologică (Augustin – Tipia Ormenişului. Archaeological Monograph), Braşov, 2006, p. 253-7.
 9. Ştefan, M. Duţescu (2005), Abordări teoretice şi cercetări interdisciplinare (Theoretical Approaches and Interdisciplinary Researches). In V. Sîrbu, S. Matei, & V. I. Dupoi (eds.) Incinta dacică fortificată Pietroasa Mică - Gruiu Dării (II) (The Dacian Fortified Enclosure from Pietroasa Mică - Gruiu Dării). Biblioteca Mousaios. Monografii arheologice, Buzău, 2005, p. 119-38.

 

Rapoarte arheologice

 1. Ștefan, M. M. Ștefan, V. Cetean, Al. Halbac (2019) - Raport cercetări interdisciplinare Mangalia, jud. Constanța, punct Movila Documaci, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România - Campania 2017, București 2018.
 2. Sîrbu, M. M. Ștefan, D. Ștefan, Al. Teodor, A. Sion, V. Cetean, M. Ionescu, R. Constantin, Alexandru Halbac (2018) - Mangalia, jud. Constanța, punct Movila Documaci, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România - Campania 2017, București.
 3. Sîrbu, M. M. Ștefan, D. Ștefan, S C. Ailincăi, G. JUGĂNARU, T. BOCHNAK, A. BOCHNAK, D. Davâncă (2016) - Telița, com. Frecăței, jud. Tulcea, Punct: Celic Dere, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2015, București, 2016, p. 98-101, 395-398.
 4. Mirea, E. S. Teodor, D. Ștefan, M. Ștefan, C. Haită, M. Florea, G. Ţeican (2017) – Cercetări de teren pe Limes Transalutanus - Săpata. CCA Campania 2016, p. 238-242.
 5. Sîrbu, G. Jugănaru, T. Bochnak, D. Ștefan, M. M. Ștefan, C. Ștefan, M. Constantin, E.R. Asăndoae (2012), Teliţa, com. Frecăţei, jud. Tulcea. Punct: Celic Dere. In Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2012, CIMEC, 2013, p. 130-1
 6. Sîrbu, G. Jugănaru, D. Ştefan, M. M. Ştefan (2011), Teliţa, com. Frecăţei, jud. Tulcea. Punct: Celic Dere. In Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2010, MNIR, 2011, p. 147-8.
 7. Sîrbu, S. Matei, D. Costache, L. Grigoraş, D. Ştefan, M. M. Ştefan, C. Constantin, M. Constantin (2010), Pietroasa Mică, com. Pietroasele, jud. Buzău. Punct: Gruiu Dării. In Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2009, MNIR, 2010, p. 142-5.
 8. Ştefan, M. M. Ştefan, C. Constantin, M. Constantin, M. Nicolae (2010), Adamclisi - Documentarea topografică a săpăturilor arheologice, investigaţii geofizice şi studii asupra relaţiei dintre mediul natural şi om în oraşul romano-bizantin Tropaeum Traiani (Adamclisi – the topographic documentation of archaeological excavations, geophysical explorarionts and studies on the relation between natural enviroment and humans in the Roman-Byzantine city of Tropaeum Traiani). In Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2009, CIMEC, 2010, p. 23-4.
 9. Babeş, D. Măgureanu, M. Sebastian, D. Costache, M. Ştefan, D. Ştefan (2010), Cârlomăneşti, Com. Verneşti, Jud. Buzău, Punct Cetăţuia. In Cronica Cercetărilor Arheologice Din România, Campania 2009, CIMEC, 2010, p. 51-2.
 10. Trohani, V. Sîrbu, S. Matei, D. Costache, M. M. Ştefan, D.  Ştefan (2010), Târcov, com. Pârscov. Punct: Piatra cu lilieci. In Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2009, MNIR, 2010, p. 197-89.
 11. Sîrbu, G. Jugănaru, D. Ştefan, M. M. Ştefan, C. Constantin, M. Constantin (2010), T. Bochnak, I. Florkiewicz,  Teliţa, com. Frecăţei, jud. Tulcea. Punct: Celic Dere. In Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2009, MNIR, 2010, p. 193-5.
 12. Babeş, I. Motzoi-Chicideanu, D. Măgureanu, M. Sebastian, M. Duţescu, D. Ştefan, T. Izvoranu (2009), Cârlomăneşti, Com. Verneşti, Jud. Buzău, Punct Cetăţuia. In Cronica Cercetărilor Arheologice Din România, Campania 2008, CIMEC, 2009,.
 13. Trohani, V. Sîrbu, S. Matei, M. M. Duţescu, D. Ştefan (2009), Târcov-Piatra cu Lilieci, com. Pîrscov, jud. Băzău. In Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2008, Valachica, 21-22, 2008-2009, p. 216-21.
 14. Sîrbu, S. Matei, D. Costache, D. Ștefan, M. Duțescu (2009), Pietroasa Mică, com. Pietroasele, jud. Buzău. In Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2008, Valachica, 21-22, 2008-2009, p. 173-5.
 15. Sîrbu, G. Jugănaru, G. Costea, D. Ştefan, M. M.  Ştefan (2009), Teliţa, jud. Tulcea. Punct : Celic Dere. In Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2008, Valachica, 21-22, 2008-2009, p. 220-1.
 16. Sîrbu, Matei, D. Ştefan, M. Duțescu (2008), Pietroasa Mică, com. Pietroasele, jud. Buzău. In Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC, 2008, p. 225-7.
 17. Sîrbu, G. Simion, G. Jugănaru, D. Ştefan, M. Duţescu (2008), Teliţa, jud. Tulcea.  Punct: Celic Dere. In Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC, 2008, p. 322, pl. 70.
 18. Babeş, I. Motzoi-Chicideanu, D. Măgureanu, M. Sebastian, D. Costache-Bolocan, D. Ştefan, M. Duţescu (2008), Cârlomăneşti, Com. Verneşti, Jud. Buzău, Punct Cetăţuia. In Cronica Cercetărilor Arheologice Din România, Campania 2007, CIMEC, 2008, 94-7.
 19. C. Opriş, D. Ştefan, M.-M. Duţescu (2008), Capidava - Territorium Capidavense – cercetări de suprafaţă. In Cronica Cercetărilor Arheologice Din România, Campania 2007, CIMEC, 2008, p. 87-9.
 20. Babeş, D. Măgureanu, M. Sebastian, D. Ştefan, M. Duţescu (2007), Cârlomăneşti, Com. Verneşti, Jud. Buzău, Punct Cetăţuia. In Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2006, CIMEC, 2007, p. 117-21, pl. 24.
 21. C. Opriş, D. Ştefan, M. M. Duţescu, D. Ene (2007), Capidava. Punct: Valea Vlahcanara. In Cronica Cercetărilor Arheologice Din România, Campania 2006, CIMEC, 2007, p. 113-4, pl. 23
 22. Babeş, I. Motzoi-Chicideanu, D. Măgureanu, M. Sebastian, D. Ştefan, M. Duţescu (2006), Cârlomăneşti, Com. Verneşti, Jud. Buzău, Punct Cetăţuia. In Cronica Cercetărilor Arheologice Din România, Campania 2005, CIMEC, 2006.

Diverse

Certificări

2016 – Going Places with Spatial Analysis, ESRI International MOOC

2012 – Aplicații ale Magnetometriei în Arheologie  – Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

2010 - ESRI Certificate – ArcGIS 10 Desktop, ESRI Romania (Introduction; Tools and Functionality; Workflow and GIS Analyses)

2005 - Intensive Program Total Quality Cultural Heritage Management, Univ. din Tomar, Portugalia

Participări la conferințe internaționale:

 1. M. Ștefan, D. Ștefan, Elusive ancient identities between ethnicity and social status. An analysis of Hellenistic chamber tombs on the Western Black Sea Coast, 18th International Colloquium of Funerary Archaeology. Bronze and Iron Ages in Eurasia: Rituals and Grave Goods as Possible Markers of the Social Identity of the Dead, octombrie 2019, Buzău
 2. Sîrbu, M. M. Ștefan, Commemorative practices and monuments in the early Hellenistic cemetery of Kallatis, 18th International Colloquim of Funerary Archaeology. Bronze and Iron Ages in Eurasia: Rituals and Grave Goods as Possible Markers of the Social Identity of the Dead, octombrie 2019, Buzău
 3. Sîrbu, D. Ștefan, M. M. Ștefan, A Monumental Hellenistic Tumuli Assembly at Kallatis on the Western Black Sea. Advances in Remote Sensing for Funerary Archaeology, UISPP EC Meeting 2019 - Prehistory and Protohistory: the trends of future ten-year researches, Timișoara, septembrie 2019
 4. M. Ștefan, D. Ștefan, Aerial Survey and remote sensing in the territory of ancient Kallatis. A project for the spatial interrogation of Hellenistic monumental tumuli tombs, Aerial Archaeology Research Group Conference, Constanța, septembrie 2019
 5. Ștefan, M. M. Ștefan, Participare la Intergeo Expo and Conference for Geodesy, Geoinformation and Land Management, 16-21 septembrie 2019, Stuttgart
 6. Ștefan, V. Kavruk, The Digital Map of Salt resources Accessible to non-Industrial exploitation, The Ethnoarchaeology of Salt in the Inner-Carpathian area of Romania’, Univ. din Iași, 26-29 septembrie, 2019
 7. Sîrbu, M. M. Ștefan, D. Ștefan, Anișoara SION, Alexandra TEODOR, Mihai IONESCU, Valentina CETEAN - At the crossroad of cultures - an early Hellenistic chamber tomb with paintings on the Western Black Sea. Presented at the 18th Congress of UISPP (Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques), 4-9 Iunie 2018, Paris
 8. M. Ștefan, D. Ștefan - Connected peripheries - North Danubian Thrace in the 4th-3rd centuries BC. Exploring settlement patterns in the environs of the princely grave from Peretu. Presented at the International Conference on Between the Aegean and the Danube - Thracians, Greeks, and Celts in the Balkans - Sofia, 19-22 September 2018
 9. Ștefan, M. M. Ștefan, V. Kavruk, D. Buzea, Geophysical exploration and landscape studies of the Bronze Age burial mounds on the salt routes in Southeastern Transylvania. Presented at the 18th Congress of UISPP (Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques), 4-9 Iunie 2018, Paris
 10. M. Ștefan, D. Ștefan, V. Sîrbu - Valul lui Traian Șuțești-Brăila - Interdisciplinary researches - prezentare în cadrul evenimentului - International Symposium Tracing linear archaeological sites, 1st-2nd of July 2017, Pitești, Romania
 11. Sîrbu, M. M. Ștefan, D. Ștefan - Change and continuity in the funerary practice in the beginning of the second Iron Age in North-Eastern Thrace - Event: 13th International Congress of Thracology, Kazanlak, 3rd-7th of September 2017
 12. Ștefan, M. M. Ștefan - Living at extremes during the end of the Iron Age. The Case of the Dacian Tribes in Eastern Transylvania - Event: 13th International Congress of Thracology, Kazanlak, 3rd-7th of September 2017
 13. Sîrbu, M. M. Ștefan - Tumuli in the Lower Danube Area 5th-3rd centuries BC – în cadrul evenimentului 16th International Colloquium of Funerary Archaeology ‘Funerary Practices at the Thracians and the Celts in the Second Iron Age’, Alun 11th-14th May 2017
 14. Sîrbu, M. M. Ștefan - Funerary practices during the 6th -5th c. BC in Teliţa-Celic Dere, at the Lower Danube – Event: Funeralkultur des 7. - 5. Jh. v. Chr. an der unteren Donau, University Marburg 1-2 December 2017.
 1. The International Conference by Excellence Cluster TOPOI Signs of Place: A Visual Interpretation Of Landscape, Berlin 27-28 October 2016
 2. The 15th International Colloquium of Funerary Archaeology Braila Interdisciplinary Methods of Research for Prehistorical and Protohistorical Funerary Monuments”, to be held in Braila (Romania) 20th - 22nd May 2016.
 3. The 14th International Colloquium of Funerary Archaeology - Funerary Practices during the Bronze and the Iron Ages in the Central and Southeast Europe, Cacak Serbia, 24-27 September 2015
 4. The 21st Annual Meeting of The European Association of Archaeologists Glasgow (2-5 September 2015)
 5. Approaches to archaeological landscapes. Instruments, methodologies and case studies in the field of architectural heritage, Bucharest, October 2014 (ArcLand, 3D Icons, archéologie et Sciences de l’Antiquité) – Équipe Archéologies Environnementales France), October 2014, Bucharest
 6. Residential centers (dava, emporium, oppidum, polis) and cult places in the second Iron Age Europe – international colloquium organized by the UISPP Commission for funerary practices in prehistory and protohistory, October 2014 Buzău
 7. The 17th Congress of the International Union of Pre- and protohistoric studies, Burgos, September 2014
 8. The International Conference organized on the 30th Anniversary of the Thracian Archaeology department at NIAM-BAS, Sofia November 2013
 9. The 12th International Congress of Thracology Târgoviște 10-14 September 2013 - The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages
 10. Methodic seminar – Professional training in managing the cultural heritage of Republic of Moldova, State university Chisinau, May 2013
 11. The 13th International Colloquium of Funerary Archaeology, 18th-20th October 2012 Buzău - Bronze and Iron Ages Graves from Eurasia: Gender between Archaeology and Anthropology
 12. The 38th Conference of Computer Applications in Archaeology - Fusion of Cultures, Granada, April 2010
 13. The 12th International Colloquium of Funerary Archaeology - The weaponry and the combat or parade gear – marks of the prestige and social status in the tombs of the Bronze and Iron Ages, Brăila, October 2010
 14. The 11th International Colloquium of Funerary Archaeology - Necropolises and Their Environment, Buzau 2009.
 15. Humboldt Kolleg Interdisziplinäre Forschungen - Der Kulturerbe Auf Dem Balkan, Sofia, November 2009
 16. The 13th International Congress Cultural Heritage and New Technologies, Vienna, November 2008
 17. The 10th International Colloquium of Funerary Archaeology - Funerary Practices in Central and Eastern Europe (10th c. BC–3rd c.AD), Tulcea, October 2008
 18. The 14th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, La Valetta (Malta), September 2008
 19. The International Colloquium - The Iron Gates Region during the Second Iron Age: Settlements, Necropolises and Treasures, Drobeta - Turnu Severin, June 2008
 20. The International Colloquium of Funerary Archaeology - Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe. The 8th International Colloquium of Funerary Archaeology, Bistriţa, 9th-11th May 2008
 21. The 12th Annual Meeting of European Association of Archaeology, Krakow, September 2006
 22. The International Colloquium - Iron Age Sanctuaries and Cult Places in the Thracian World, Braşov, October 2006
 23. The International Conference - Thracians and World around, Shumen, May 2006
 24. The 10th International Congress of Thracology, Komotini - Alexandroupoli, 2005

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram