Székely Zsolt

Data nașterii :
23/03/1954
Sf. Gheorghe
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-371

Specializare

Epoca metalelor
Epoca bronzului timpuriu
Epoca romană

Studii

Universitatea "Babeș-Bolyai" - Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-filosofie
Licenta
1974
 - 1978

Doctorat

Institutul Român de Tracologie
Civilizația tracă din sud-estul Transilvaniei în perioada timpurie și începutul celei mijlocii a epocii bronzului
prof.dr. Petre Roman
1997

Specializări/Burse

Bursă de cercetare DOMUS HUNGARICA, Budapesta
Perioada
1999
-
1999
Bursă de cercetare al Academiei Slovace, Nitra , Slovacia
Perioada
1999
-
1999
Bursă de cercetare DOMUS HUNGARICA, Budapesta
Perioada
2000
-
2000

Șantier

Porolissum
Moigrad
Judet : Sălaj
Perioada
1980
-
1980
Complexul de la Silozuri
Turia
Judet : Covasna
Perioada
1980
-
1990
Castrul roman de la Olteni
loc. Olteni, com. Bodoc
Judet : Covasna
Perioada
1981
-
1981
Ariușd
Ariușd
Perioada
1981
-
1983
Complexul din ep. bronzului
Cernat
Judet : Covasna
Perioada
1983
-
1983
Necropola tumulară de la Brăduți
Brăduți
Judet : Covasna
Perioada
1993
-
1996
Grădina lui Csiszér
loc. Albiș, com. Cernat
Judet : Covasna
Perioada
2000
-
2002

Alte șantiere

Racoș, Piatra Detunată, jud. Brașov

 

Activitate

Muzeul Naţional Secuiesc
muzeograf, muzeograf principal, şef Secţia de istorie veche şi arheologie
-
Perioada
1978
-
1992
Institutul Român de Tracologie
cercetător ştiinţific principal gr. III.
-
Perioada
1992
-
2003
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Extensia Universitară Sfântu Gheorghe
lector universitar
-
Perioada
2003
-
2004
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Extensia Universitară Sfântu Gheorghe
conferențiar universitar
-
Perioada
2004
-
2019
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Extensia Universitară Sfântu Gheorghe
Director de studii
-
Perioada
2012
-
2014
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Extensia Universitară Sfântu Gheorghe
pensionar, cadru didactic asociat
-
Perioada
2019
-

Alte Funcții

Membru in Corpul Doctorilor din cadrul Academiei Ungare de Ştiinţe

Membru fondator al Asociaţiei Ştiinţifice „Pro Scientia Administrativa”,

Membru fondator şi membru al consiliului ştiinţific al Asociaţiei Ştiinţifice "Posta Bela",

Membru al Asociaţiei Arheologilor Români,

Membru al Asociaţiei Muzeale Ardelene

Lista Lucrări

 

Articol publicat în revistă BDI

SZEKELY ZSOLT, Un mormânt de incineratie de la Ariusd, Volum Nr: 1. Tom:33, Pagina: 136 - 138, Număr identificare articol: , Număr pagini: 3, Tip lucrare: nespecificat, An: 1982, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : STUDII SI CERCETARI DE ISTORIE VECHE SI ARHEOLOGIE, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Tumulul din epoca bronzului tarziu de la Bradut (jud. Covasna), , Volum Nr: 2, Pagina: 147 - 157, Număr identificare articol: , Număr pagini: 11, Tip lucrare: nespecificat, An: 1997, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : ANGVSTIA, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Ferenczi István, Észrevételek az Erdélyi rézkor keleti népi és muveltségi elemeivel kapcsolatban, (Szolnok Megyei Múzeumok adattár – Szolnok, 1997), - Recenzie, Volum Nr: 3, Pagina: 437 - 438, Număr identificare articol: , Număr pagini: 2, Tip lucrare: nespecificat, An: 1998, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : ANGVSTIA, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Asezarea culturii Wietenberg de la Baraolt, jud. Covasna, Volum Nr: 4, Pagina: 43 - 45, Număr identificare articol: , Număr pagini: 3, Tip lucrare: nespecificat, An: 1999, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : ANGVSTIA, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Bato Attila, Ceramica slava de la Filias (jud. Harghira) (Die slawische Keramik aus Filias) (kr. Harghita), Volum Nr: 5, Pagina: 265 - 282, Număr identificare articol: , Număr pagini: 18, Tip lucrare: nespecificat, An: 2000, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : ANGVSTIA, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, A Bodrogkeresztúr - kultúra újabb emlékei a Székelyföldön, Volum Nr: LXIV/1-2, Pagina: 86 - 92, Număr identificare articol: , Număr pagini: 7, Tip lucrare: nespecificat, An: 2002, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : ERDELYI MUZEUM, ISSN: 1453-0961

SZEKELY ZSOLT, Noi descoperiri arheologice din epoca bronzului târziu de la Cernat, jud. Covasna(New Archaeological Discoveries from the Last Bronze Age from Cernat, Covasna County), , Volum Nr: 7, Pagina: 175 - 182, Număr identificare articol: , Număr pagini: 8, Tip lucrare: nespecificat, An: 2002, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : ANGVSTIA, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Istoria sistemelor administrative din România. Despre legile medievale ale satelor secuiești, Volum Nr: 3(12), Pagina: 163 - 167, Număr identificare articol: , Număr pagini: 5, Tip lucrare: nespecificat, An: 2004, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : REVISTA TRANSILVANA DE STIINTE ADMINISTRATIVE, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Kiadatlan Kós Károly-levelek, Volum Nr: LXVI./1-2., Pagina: 51 - 56, Număr identificare articol: , Număr pagini: 6, Tip lucrare: nespecificat, An: 2004, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : ERDELYI MUZEUM, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Székely Zsolt: Kiadatlan Szabó T. Attila-levelek. Attila T. Szabó’s Unpublished Letters, Volum Nr: 2, Pagina: 135 - 141, Număr identificare articol: , Număr pagini: 7, Tip lucrare: nespecificat, An: 2012, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : ERDELYI MUZEUM, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Két székely tudós legendás barátsága/The Friendship of two Legendary Transylvanian Scholars /Prietenia legendar ă dintre doi savan ț i secui. 100 de ani de la na ș terea lui Bözödi György, Volum Nr: 1, Pagina: 130 - 135, Număr identificare articol: , Număr pagini: 6, Tip lucrare: nespecificat, An: 2014, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în CEEOL : ERDELYI MUZEUM, ISSN: 1453-0961

SZEKELY ZSOLT, Mormântul în cistă de piatră de la Șincai (jud. Mureș). The Stone Grave from Șincai (Mureș Country) , Volum Nr: LI

, Pagina: 81 - 88, Număr identificare articol: , Număr pagini: 8, Tip lucrare: nespecificat, An: 2014, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : APULUM. ACTA MUSEI APULENSIS, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, A clay wagon model from Racoș (Alsórákos, Brașov County). Un cărucior de lut de la Racoș (Alsórákos, județul Brașov, Volum Nr: XII/1, Pagina: 259 - 265, Număr identificare articol: , Număr pagini: 7, Tip lucrare: nespecificat, An: 2015, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : BURIDAVA. STUDII SI MATERIALE, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Date noi privind ritul de înmormântare al culturii Schneckenberg în județul Covasna, Volum Nr: , Pagina: 39 - 46, Număr identificare articol: , Număr pagini: 8, Tip lucrare: nespecificat, An: 1979, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Aluta, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Așezarea din epoca bronzului de la Peteni, Volum Nr: , Pagina: 71 - 72, Număr identificare articol: , Număr pagini: 2, Tip lucrare: nespecificat, An: 1979, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Materiale și Cercetări Arheologice, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Așezări ale daco-geților în sud-estul Transilvaniei, Volum Nr: , Pagina: 3 - 4, Număr identificare articol: , Număr pagini: 2, Tip lucrare: nespecificat, An: 1979, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Astra, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Considerații arheologice privind așezarea din epoca bronzului de la Peteni, jud. Covasna, Volum Nr: , Pagina: 129 - 134, Număr identificare articol: , Număr pagini: 6, Tip lucrare: nespecificat, An: 1980, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Materiale și Cercetări Arheologice, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Contribuții la cunoașterea ritului funerar al dacilor din sud-estul Transilvaniei, Volum Nr: , Pagina: 37 - 38, Număr identificare articol: , Număr pagini: 2, Tip lucrare: nespecificat, An: 1981, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Aluta, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Epoca bronzului în județul Covasna, Volum Nr: , Pagina: 13 - 19, Număr identificare articol: , Număr pagini: 7, Tip lucrare: nespecificat, An: 1981, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Aluta, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, O descoperire din epoca bronzului de la Sf. Gheorghe, jud. Covasna, Volum Nr: , Pagina: 43 - 47, Număr identificare articol: , Număr pagini: 5, Tip lucrare: nespecificat, An: 1981, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Aluta, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, O descoperire monetară din sec. XVII, în județul Covasna, Volum Nr: , Pagina: 441 - 444, Număr identificare articol: , Număr pagini: 4, Tip lucrare: nespecificat, An: 1981, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Aluta, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Noi descoperiri din epoca romană la Baraolt, Volum Nr: , Pagina: 119 - 121, Număr identificare articol: , Număr pagini: 3, Tip lucrare: nespecificat, An: 1982, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Studii si Comunicari, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Contribuții la dezvoltarea culturii Schneckenberg în jud. Covasna, Volum Nr: , Pagina: 61 - 67, Număr identificare articol: , Număr pagini: 7, Tip lucrare: nespecificat, An: 1983, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Aluta, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Rezultatele ultimelor cercetări din județul Covasna, în așezări din epoca bronzului și prima vârstă a fierului, Volum Nr: , Pagina: 143 - 149, Număr identificare articol: , Număr pagini: 7, Tip lucrare: nespecificat, An: 1983, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Materialesi Cercetari Arheologice, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Așezarea din epoca bronzului și datarea tezaurului dacic de la Peteni, Volum Nr: , Pagina: 7 - 14, Număr identificare articol: , Număr pagini: 8, Tip lucrare: nespecificat, An: 1984, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Aluta, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Contribuții la răspândirea cărucioarelor de lut în epoca bronzului în sud-estul Transilvaniei, Volum Nr: , Pagina: 189 - 197, Număr identificare articol: , Număr pagini: 9, Tip lucrare: nespecificat, An: 1986, Menţiuni: . Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Aluta, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Analiza paleo-demografica a necropolei din feudalismul timpuriu de la Peteni, Volum Nr: , Pagina: 211 - 223, Număr identificare articol: , Număr pagini: 13, Tip lucrare: nespecificat, An: 1986, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Aluta, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Contribuții la procesul de formare a tracilor, sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în sud-estul Transilvaniei, Volum Nr: , Pagina: 53 - 54, Număr identificare articol: , Număr pagini: 2, Tip lucrare: nespecificat, An: 1986, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Symposia Thracologica 4, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Epoca bronzului în sud-estul Transilvaniei, Volum Nr: , Pagina: 139 - 141, Număr identificare articol: , Număr pagini: 3, Tip lucrare: nespecificat, An: 1987, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Symposia Thracologica 5, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Așezarea din epoca bronzului (cultura Wietenberg) de la Cernat (jud. Covasna) , Volum Nr: , Pagina: 45 - 46, Număr identificare articol: , Număr pagini: 2, Tip lucrare: nespecificat, An: 1988, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Symposia Thracologica 6, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Contribuții privind riturile funerare din epoca bronzului în sud- estul Transilvaniei, Volum Nr: , Pagina: 245 - 246, Număr identificare articol: , Număr pagini: 2, Tip lucrare: nespecificat, An: 1989, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Symposia Thracologica 7, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, O figurină de lut din cultura Wietenberg de la Turia, jud. Covasna, Volum Nr: , Pagina: 111 - 113, Număr identificare articol: , Număr pagini: 3, Tip lucrare: nespecificat, An: 1990, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Symposia Thracologica 8, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Some aspects of the Preschneckenberg Culture from Zăbala, (Early Bronze Age, Covasna district), , Volum Nr: , Pagina: 93 - 94, Număr identificare articol: , Număr pagini: 2, Tip lucrare: nespecificat, An: 1991, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Symposia Thracologica 9, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Câteva piese figurate descoperite în castrul roman de la Olteni, Volum Nr: , Pagina: 25 - 28, Număr identificare articol: , Număr pagini: 4, Tip lucrare: nespecificat, An: 1991, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Revista Muzeelor, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Culturile epocii bronzului din sud-estul Transilvaniei, Volum Nr: , Pagina: 29 - 32, Număr identificare articol: , Număr pagini: 4, Tip lucrare: nespecificat, An: 1992, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Marisia, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, The beginning of the Iron Age in the South-East of Transylvania, Volum Nr: , Pagina: 11 - 16, Număr identificare articol: , Număr pagini: 6, Tip lucrare: nespecificat, An: 1993, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Marisia, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Ceramica dacica din castrul roman de la Olteni, Volum Nr: , Pagina: 18 - 21, Număr identificare articol: , Număr pagini: 4, Tip lucrare: nespecificat, An: 1994, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Cumidava, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Le début de l âge du fer dans le Sud-Est de la Transylvanie, Volum Nr:

, Pagina: 173 - 179, Număr identificare articol: , Număr pagini: 7, Tip lucrare: nespecificat, An: 1994, Menţiuni: .Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Acta Musei Napocensis, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Egy bronzkori lakóház Torjáról (Kovászna megye), , Volum Nr: , Pagina: 115 - 119, Număr identificare articol: , Număr pagini: 5, Tip lucrare: nespecificat, An: 1995, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Acta 95, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Santierul arheologic Bradut, judetul Covasna – zona tumulilor, Volum Nr: , Pagina: 106 - 114, Număr identificare articol: , Număr pagini: 9, Tip lucrare: nespecificat, An: 1995, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Cercetări Arheologice în aria Nord-Tracă I., ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Necropola de incineratie în urne de la Turia, judetul Covasna, Volum Nr: , Pagina: 127 - 147, Număr identificare articol: , Număr pagini: 21, Tip lucrare: nespecificat, An: 1995, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Cercetări Arheologice în aria Nord-Traca I., ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Locuinte si cuptoare de olar eneolitice la Ariusd, Volum Nr: , Pagina: 217 - 222, Număr identificare articol: , Număr pagini: 6, Tip lucrare: nespecificat, An: 1996, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Acta Musei Napocensis , ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Asezarea din epoca bronzului târziu de la Lemnia (jud. Covasna), , Volum Nr: , Pagina: 17 - 25, Număr identificare articol: , Număr pagini: 9, Tip lucrare: nespecificat, An: 1996, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Cumidava, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Unele probleme ale epocii bronzului târziu în sud-estul Transilvaniei, Volum Nr: , Pagina: 173 - 178, Număr identificare articol: , Număr pagini: 6, Tip lucrare: nespecificat, An: 1997, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Acta 97, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, . Asezarea si necropola de incineratie în urne de la Ozun-Lisnau (jud. Covasna ), Volum Nr: , Pagina: 101 - 107, Număr identificare articol: , Număr pagini: 7, Tip lucrare: nespecificat, An: 1997, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Acta , ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Necropola tumulara de la Bradut, judetul Covasna – rezultatele sapaturilor din anii 1995 si1996, Volum Nr: , Pagina: 41 - 54, Număr identificare articol:

, Număr pagini: 14, Tip lucrare: nespecificat, An: 1997, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Cercetari Arheologice în aria Nord – Traca II, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, . Așezarea culturii Wietenberg de la Albiș, com.Cernat (jud. Covasna), , Volum Nr: , Pagina: 161 - 170, Număr identificare articol: , Număr pagini: 10, Tip lucrare: nespecificat, An: 1999, Menţiuni: Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Acta 98, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, A bardóci kora bronzkori halomsíros temető, Volum Nr: , Pagina: 161 - 170, Număr identificare articol: , Număr pagini: 10, Tip lucrare: nespecificat, An: 1999, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Acta , ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Așezarea neolitică de la Biborțeni (Baraolt, j. Covasna)., Volum Nr: , Pagina: 125 - 130, Număr identificare articol: , Număr pagini: 6, Tip lucrare: nespecificat, An: 2000, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Acta 2000, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Obituaria. Székely Zoltán (1912-2000), Volum Nr: , Pagina: 479 - 480, Număr identificare articol: , Număr pagini: 2, Tip lucrare: nespecificat, An: 2000, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Cumidava XXII-XXIV, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Bordi Zsigmond Lorand, Noi periegheze arheologice la Albiș (Cernat,j. Covasna), campania 1999, Volum Nr: , Pagina: 131 - 144, Număr identificare articol: , Număr pagini: 14, Tip lucrare: nespecificat, An: 2000, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Acta 1999, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Ceramica culturii Boian de la Brăduți (j. Covasna), , Volum Nr: , Pagina: 151 - 160, Număr identificare articol: , Număr pagini: 10, Tip lucrare: nespecificat, An: 2001, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Acta 2000, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, A bodrogkeresztúri kultúrához tartozó leletek Bibarcfalván,( Cultura Bodrogkeresztúr la Biborțeni (Baraolt, j. Covasna), , Volum Nr: , Pagina: 161 - 168, Număr identificare articol: , Număr pagini: 8, Tip lucrare: nespecificat, An: 2001, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Acta 2000, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Contributii la dezvoltarea culturii Boian în sud-estul Transilvaniei în lumina noilor cercetari arheologice efectuate la Turia si Bradut (jud. Covasna), , Volum Nr: , Pagina: 3 - 14, Număr identificare articol: , Număr pagini: 12, Tip lucrare: nespecificat, An: 2002, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Cumidava, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, . Interferențe și întrepătrunderi etno-culturale în sud-estul Transilvaniei în epoca bronzului, Volum Nr: , Pagina: 159 - 164, Număr identificare articol: , Număr pagini: 6, Tip lucrare: nespecificat, An: 2002, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Acta 2001, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, A Marosszentanna-Csernyeahov-kultúra emlékei Kézdialbisban (Csernáton község, Kovászna megye), Volum Nr: , Pagina: 225 - 230, Număr identificare articol: , Număr pagini: 6, Tip lucrare: nespecificat, An: 2007, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Acta Siculica, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Așezarea culturii Sântana de Mureș-Cerneahov de la Albiș (com. Cernat, jud. Covasna). The Location of the Sântana de Mureș- Cerneahov Culture in Albiș (Locality of Cernat, County of Covasna) , Volum Nr: , Pagina: 34 - 40, Număr identificare articol: , Număr pagini: 7, Tip lucrare: nespecificat, An: 2007, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Cumidava , ISSN:

Sana V. Dan, Bejinariu Ioan, SZEKELY ZSOLT, Bejinariu Ioan, Sana V. Dan, Săpături arheologice de salvare pe soseaua de centură a orasului Nyíregyháza. Descoperirile arheologice din epoca bronzului din punctul „Úr-Csere” (26 si 33 Lh). Rescue Excavations on the Bypass of Nyíregyháza. The Archaeological Discoveries from the Bronze Age at “Úr-Csere” (26th and 33rd Lh), Volum Nr: , Pagina: 57 - 86, Număr identificare articol: , Număr pagini: 30, Tip lucrare: nespecificat, An: 2009, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Marisia, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Gondolatok a székely kérdés margójára. Székely Zoltán halálának tízedik évfordulójára, Volum Nr: , Pagina: 12 - 15, Număr identificare articol: , Număr pagini: 4, Tip lucrare: nespecificat, An: 2011, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Művelődés, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Fejezetek az erdélyi limes-kutatás történetéből/Pagini din istoria cercetării limesului roman din Transilvania/Chapters From the History of Research on the Roman Limes from Transylvania, Volum Nr: , Pagina: 309 - 316, Număr identificare articol: , Număr pagini: 8, Tip lucrare: nespecificat, An: 2013, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Acta Siculica, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, O prietenie între doi savanți ardeleni, Volum Nr: , Pagina: 11 - 15, Număr identificare articol: , Număr pagini: 5, Tip lucrare: nespecificat, An: 2013, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Vox Libri, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Originea si organizarea administrativa a secuilor, Volum Nr: , Pagina: 25 - 36, Număr identificare articol: , Număr pagini: 12, Tip lucrare: nespecificat, An: 2006, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Studii in domeniul administratiei publice, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Barcaság múltja a régészet tükrében, Volum Nr: , Pagina: 6 - 10, Număr identificare articol: , Număr pagini: 5, Tip lucrare: nespecificat, An: 1996, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Honismeret, nr.2, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Dél-kelet Erdély honfoglalás- és Árpád-kori emlékei, Volum Nr: , Pagina: 42 - 44, Număr identificare articol: , Număr pagini: 3, Tip lucrare: nespecificat, An: 1999, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Átalvető nr.30, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, A Csókás vára, Volum Nr: , Pagina: 29 - 30, Număr identificare articol: , Număr pagini: 2, Tip lucrare: nespecificat, An: 1999, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Átalvető nr.30, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Elozetes jelentés az 1953. és 1954. évi szilágypéri (Pir, Szatmár Megye, Románia) régészeti ásatásokról, Preliminary Report of the Archaeological Researches from Szilágypér (Pír, Szatmár County, Roumania), Volum Nr: , Pagina: 107 - 116, Număr identificare articol: , Număr pagini: 10, Tip lucrare: nespecificat, An: 2001, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Tisicum, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, A gömbamforás műveltség emléke Délkelet-Erdélyben /The Globular Amphora culture in southeast-Transylvania , Volum Nr: , Pagina: 40 - 44, Număr identificare articol: , Număr pagini: 5, Tip lucrare: nespecificat, An: 2002, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Prehistoric Newsletter , ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Ethnocultural interferences and interpenetrations in South-Eastern Transylvanian in the Bronze Age / Népi-kulturális kölcsönhatások és egybefonódások a bronzkorban Délkelet-Erdélyben , Volum Nr: , Pagina: 39 - 46, Număr identificare articol:

, Număr pagini: 8, Tip lucrare: nespecificat, An: 2002, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : : A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve,/ Anuarul Muzeului Jósa András din Nyíregyháza , ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Kiegészítés Délkelet-Erdély kora bronzkorának relatív kronológiájához

/Contribution to the Relative Chronology of the South-Eastern Transylvanian Early Bronze Age, Volum Nr: , Pagina: 113 - 124, Număr identificare articol: , Număr pagini: 12, Tip lucrare: nespecificat, An: 2003, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Legenda és valóság a hun-székely eredetkérdésben, Volum Nr: , Pagina: 60 - 67, Număr identificare articol: , Număr pagini: 8, Tip lucrare: nespecificat, An: 2005, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : ELEINK – Magyar Őstörténet, ISSN:

SZEKELY ZSOLT, Határokon átívelő tudományosság. Régészeti levelezés Párducz Mihály és Székely Zoltán között/Die Grenzen überbrückende Wissenschaft.

Archaologischer Briefwechsel zwischen Mihály Párducz und Zoltán Székely, Volum Nr: , Pagina: 591 - 600, Număr identificare articol: , Număr pagini: 10, Tip lucrare: nespecificat, An: 2009, Menţiuni: .

Revistă BDI indexată în BDI nespecificată : Tisicum, ISSN:

 

Articol publicat în revistă neindexată BDI

SZEKELY ZSOLT, SZÉKELY ZOLTÁN LEVELESLÁDÁJÁBÓL SZILÁGYI JÁNOS LEVELEI,

Volum Nr: 2018-2019, Pagina: 307 - 311, Număr identificare articol: , Număr pagini: 5, Tip lucrare: article, An: 2020, Legat de mediu: da. Menţiuni: .

Revistă neindexată BDI Acta Siculica, ISSN: 1843-8385

SZEKELY ZSOLT, Lezsák Gabriella, „KEDVES KOMÁM!” LÁSZLÓ GYULA ÉS SZÉKELY

ZOLTÁN LEVELEZÉSE, Volum Nr: 2018-2019, Pagina: 285 - 305, Număr identificare articol: , Număr pagini: 21, Tip lucrare: article, An: 2020, Legat de mediu: da. Menţiuni:

Revistă neindexată BDI Acta Siculica, ISSN: 1843-8385

 

Articol publicat în revistă Scopus, ERIH+

 

SZEKELY ZSOLT, Dr. Kós Károly sepsiszentgyörgyi kötődései/Károly Kós and Sfântu Gheorghe/, Volum Nr: , Pagina: 136 - 152, Număr identificare articol: , Număr pagini: 17, Tip lucrare: nespecificat, An: 2016, Menţiuni: .

Revistă Scopus, ERIH+ indexată în ERIH PLUS, Scopus : Ethnographia, ISSN: 0014-1798

 

Articol publicat în revistă WoS / ISI

 

SZEKELY ZSOLT, The History of the Romanian system of public administration. The public administration of the Royal Dictatorship and the nationality question, Volum Nr: 27 E/October/2009, Pagina: 235 - 249, Număr identificare articol: , Număr pagini: 15, Tip lucrare: nespecificat, An: 2009, Menţiuni: .

Revistă WoS / ISI indexată în Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters - Web of Science) : TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCE , ISSN: 1842-2845

 

SZEKELY ZSOLT, Székelyek a keleti határon/Seklers in the Eastern borderline, Volum Nr: 6, Pagina: 4 - 23, Număr identificare articol: 1, Număr pagini: 20, Tip lucrare: article, An: 2018, Menţiuni: .

Revistă WoS / ISI indexată în Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters - Web of Science) : Kelet Kapuja , ISSN: 2559-4192

 

Capitole / Studii publicate in alte edituri din străinătate

 

SZEKELY ZSOLT, Gindele Róbert, Tip lucrare: capitol, Titlu : Nyíregyháza-Oros, Új- Csere Észak, Titlu volum: Régészeti kutatások Magyarországon 2004. Archaeological Investigations in Hungary 2004, Editura: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Magyar Nemzeti Múzeum 2005, Tip editura: altele din străinătate, Editor: Dr. Varga Kálmán, An: 2005, Numar pagini: 5, Pagina inceput: 257, Pagina sfarsit: 261, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: capitol, Titlu : Tiszavasvári, Kashalom-dűlő, Titlu volum: Régészeti kutatások Magyarországon 2004 Archaeological Investigations in Hungary 2004, Editura: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Magyar Nemzeti Múzeum 2005, Tip editura: altele din străinătate, Editor: Dr. Varga Kálmán, An: 2005, Numar pagini: 2, Pagina inceput: 295, Pagina sfarsit: 296, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: studiu, Titlu : Régészeti ásatások a Nyíregyházát keletről elkerülő úton (26. és 33. lelőhely) Előzetes jelentés, Titlu volum: A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve L. Évfolyam, Editura: JAMÉ, Tip editura: altele din străinătate, Editor: Bene János, An: 2008, Numar pagini: 34, Pagina inceput: 191, Pagina sfarsit: 224, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: studiu, Titlu : Adalékok a szilágypéri (Pir Szatmár megye Románia) régészeti ásatások történetéhez. Contributions to the history of archaeological excavations from Szilágypér (Pir Szatmár County Roumania), Titlu volum: Tisicum– a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve, Editura: Ős-Kép Kiadó, Tip editura: altele din străinătate, Editor: Damjanich János Múzeum, An: 2016, Numar pagini: 0, Pagina inceput: 327, Pagina sfarsit: 330, Menţiuni: .

 

Capitole / Studii publicate in alte edituri nationale

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: studiu, Titlu : A Barcaság múltja a régészet tükrében, Titlu volum: Barcasági krónika, Editura: Brassói Lapok, Tip editura: altele nationale, Editor: Gellért Lajos, An: 1997, Numar pagini: 5, Pagina inceput: 9, Pagina sfarsit: 13, Menţiuni:

.

 

SZEKELY ZSOLT, BARBULESCU MIHAI, Bartok Botond, Cavruc Valeriu, Bato Attila, Crisan Ion Horatiu, Szekely Zoltan, Vasiliev Valentin, Winkler Judith, Tip lucrare: capitol, Titlu : Istoricul cercetarilor, The History of the Research, Titlu volum: Repertoriul Arheologic al judetului Covasna, Editura: Muzeul Carpatilor Rasariteni, Tip editura: altele nationale, Editor: Valeriu Cavruc, An: 1998, Numar pagini: 47, Pagina inceput: 20, Pagina sfarsit: 66, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: capitol, Titlu : Necropola tumulara de la Bradut, Titlu volum: Noi descoperiri arheologice în sud-estul Transilvaniei, Editura: Angustia, Tip editura: altele nationale, Editor: Angustia, An: 2003, Numar pagini: 4, Pagina inceput: 41, Pagina sfarsit: 44, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: capitol, Titlu : Groapa de cult de la Biborțeni, Titlu volum: Noi descoperiri arheologice în sud-estul Transilvaniei, Editura: Angustia, Tip editura: altele nationale, Editor: Valeriu Cavruc, An: 2003, Numar pagini: 3, Pagina inceput: 39, Pagina sfarsit: 41, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Bartok Botond, Pap Ferenc, Szabó Mária, Tip lucrare: capitol, Titlu

: A bodrogkeresztúri kultúrához tartozó leletek Bibarcfalván. A bardoci kora bronzkori halomsíros temető, Titlu volum: A Dobó-Valál Egyesület Közlönye, Editura: Dobó- Valál Egyesület, Tip editura: altele nationale, Editor: Derzsi Sámuel, An: 2006, Numar pagini: 28, Pagina inceput: 9, Pagina sfarsit: 36, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: capitol, Titlu : Bronzul timpuriu în sud-estul Transilvaniei.Probleme de cronologie, Titlu volum: Studia. In honorem Dr. Florea Costea, Editura: C2 Design, Tip editura: altele nationale, Editor: Radu Ştefănescu, An: 2007, Numar pagini: 14, Pagina inceput: 32, Pagina sfarsit: 45, Menţiuni: .

 

Szabó Mária, Bordi Zsigmond Lorand, Bordi Zsigmond Lorand, Szabó Mária, SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: capitol, Titlu : Újabb régészeti ásatások Bibarcfalva határában, Titlu volum: A Dobó-Valál Egyesület Közlönye 3. , Editura: Dobó-Valál Egyesület, Tip editura: altele nationale, Editor: Derzsi Sámuel, An: 2007, Numar pagini: 16, Pagina inceput: 8, Pagina sfarsit: 23, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Bakk Miklos, Kovács József-Szilamér, Sylvester Zoltán, Tip lucrare: studiu, Titlu : A kora bronzkor és a közép bronzkor első szakasza délkelt Erdélyben, Titlu volum: Háromszéki kutatók doktori disszertációi, vol.I. , Editura: Kovászna Megyei Művelődési Központ, Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány, Tip editura: altele nationale, Editor: Kovács József-Szilamér, An: 2007, Numar pagini: 6, Pagina inceput: 136, Pagina sfarsit: 141, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: studiu, Titlu : Kézdiszentlélek régészeti múltja, Titlu volum: Kézdiszentléleki breviárium, Editura: Ambrozia, Tip editura: altele nationale, Editor: Borcsa János, An: 2009, Numar pagini: 20, Pagina inceput: 11, Pagina sfarsit: 30, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: capitol, Titlu : Bodok régészeti múltja/Trecutul arheologic al localitatii Bodoc, Titlu volum: Bodok, Editura: Háromszék Vármegye Kiadó, Tip editura: altele nationale, Editor: Nagy Balázs, An: 2016, Numar pagini: 0, Pagina inceput: 17, Pagina sfarsit: 22, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: capitol, Titlu : Mikóújfalu régészeti múltja, Titlu volum: Mikóújfalu, Editura: Háromszék Vármegye Kiadó, Tip editura: altele nationale, Editor: -, An: 2013, Numar pagini: 0, Pagina inceput: 14, Pagina sfarsit: 16, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: capitol, Titlu : Dálnok régészeti múltja, Titlu volum: Dálnok, Editura: Háromszék Vármegye Kiadó, Tip editura: altele nationale, Editor: -, An: 2014, Numar pagini: 0, Pagina inceput: 17, Pagina sfarsit: 20, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: capitol, Titlu : Alsócsernáton régészeti múltja/Trecutul arheologic al comunei Cernatul de Jos, Titlu volum: Alsócsernáton, Editura: Háromszék Vármegye Kiadó, Tip editura: altele nationale, Editor: -, An: 2015, Numar pagini: 0, Pagina inceput: 17, Pagina sfarsit: 26, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: studiu, Titlu : Ujabb regeszeti asatasok Bibarcfalva hataraban. Noi cercetari arheologice la Biborteni. New Archaeological excavations at Biborteni, Titlu volum: Emlekkonyv Szekely Zoltan szuletesenek 100. evfordulojara. Omagiu. Szekely Zoltan, Editura: Haromszek Varmegye Kiado, Tip editura: altele nationale, Editor: Szekely Zsolt, An: 2012, Numar pagini: 0, Pagina inceput: 106, Pagina sfarsit: 128, Menţiuni: .

 

Capitole / Studii publicate in edituri din străinătate recunoscute

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: capitol, Titlu : Zágon régészeti múltja , Titlu volum: Zágon, Editura: Háromszék Vármegye Kiadó, Tip editura: altele nationale, Editor: Nagy Balázs, An: 2018, Numar pagini: 12, Pagina inceput: 19, Pagina sfarsit: 30, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: capitol, Titlu : Trecutul arheologic al localității Zagon, Titlu volum: Zagon , Editura: Editura Háromszék Vármegye , Tip editura: altele nationale, Editor: Nagy Balázs, An: 2018, Numar pagini: 11, Pagina inceput: 19, Pagina sfarsit: 29, Menţiuni: .

 

Capitole / Studii publicate in edituri nationale recunoscute

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: capitol, Titlu : Activitatea Filialei Sibiu a Institutului Român de Tracologie în anul 1996, Titlu volum: Thraco-Dacica XVIII, Editura: EDITURA ACADEMIEI ROMANE , Tip editura: nationale recunoscute, Editor: Petre Roman, An:

1997, Numar pagini: 3, Pagina inceput: 354, Pagina sfarsit: 356, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: studiu, Titlu : The Wietenberg culture fortress from Turia (Covasna District),, Titlu volum: Thraco-Dacica XX, Editura: EDITURA ACADEMIEI ROMANE , Tip editura: nationale recunoscute, Editor: Instututul Român de Tracologie, An: 1999, Numar pagini: 18, Pagina inceput: 109, Pagina sfarsit: 126, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: studiu, Titlu : Așezările și necropola culturii Otomani de la Pir (județul Satu Mare), Titlu volum: Thraco-Dacica, XXI, Editura: EDITURA ACADEMIEI ROMANE , Tip editura: nationale recunoscute, Editor: Institutul Român de Tracologie, An: 2000, Numar pagini: 44, Pagina inceput: 103, Pagina sfarsit: 146, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: capitol, Titlu : Zoltán Székely (1912-2000), necrolog, Titlu volum: Thraco-Dacica, XXI, 1-2, Editura: EDITURA ACADEMIEI ROMANE , Tip editura: nationale recunoscute, Editor: Petre Roman, An: 2000, Numar pagini: 5, Pagina inceput: 351, Pagina sfarsit: 355, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: capitol, Titlu : Descoperiri privind epoca bronzului si perioada romana la cetatea Turia si la pasul Oituzului/Excavation from the Turia Fortress and from the Oituz Pass, Titlu volum: Mousaios, Editura: ALPHA MDN, Tip editura: nationale recunoscute, Editor: -, An: 2003, Numar pagini: 12, Pagina inceput: 75, Pagina sfarsit: 86, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: studiu, Titlu : A székely communitas jogrendjéről, Titlu volum: PRO Scientia administrativa, Közigazgatási Tanulmányok 2007, Editura: ED. STATUS , Tip editura: nationale recunoscute, Editor: ED. STATUS, An: 2007, Numar pagini: 15, Pagina inceput: 86, Pagina sfarsit: 100, Menţiuni: .

 

CZIPRIAN-KOVACS LORAND, Albert Ernő, PAL JUDIT, Gazda Klara, POZSONY FERENCZ, SZEKELY ZSOLT, VERES VALER, Ambrus Zoltán, Angi Stefan,

Angi Stefan, Antalka Ágota, Bartha Katalin Ágnes, Boér Hunor, Brassai László, Cserey Zoltán, Demeter Lajos, Kinda István, Kinda István, Klárik László Attila, Kozma Csaba, Márton Albert, Péter Sándor, Prahoveanu Vasile, Szőcs A. Levente, Szőcs Géza Mihály, Tapodi Zsuzsanna Mónika, Zakariás Erzsébet, Zsigmond Győző, Borcsa János, Tip lucrare: studiu, Titlu : Onkormanyzatok Kovaszna megyeben, Titlu volum: Haromszekiek Haromszekrol,

Editura: ED. STATUS , Tip editura: nationale recunoscute, Editor: Cziprian K. Lorand - Kozma Csaba, An: 2007, Numar pagini: 13, Pagina inceput: 183, Pagina sfarsit: 195, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: studiu, Titlu : The Beginning of Early Bronze Age in south- eastern Transylvania. Problems of Chronology, Titlu volum: Bronze Age Communities in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Coloquium from Târgu Mureș, 24-26 October 2008, Editura: EDITURA MEGA , Tip editura: nationale recunoscute, Editor: Berecki Sándor, Németh E. Rita, Rezi Botond, An: 2009, Numar pagini: 6, Pagina inceput: 39, Pagina sfarsit: 44, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: studiu, Titlu : Fejezetek a székelység sajátos közigazgatási rendszerének történetéből, Titlu volum: PSA, Pro Sciencia Administrativa, Közigazgatási tanulmányok, Editura: ED. STATUS , Tip editura: nationale

recunoscute, Editor: Cziprián Kovács Loránd, Kozma Csaba, An: 2009, Numar pagini: 10, Pagina inceput: 99, Pagina sfarsit: 108, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: studiu, Titlu : Paul Reinecke și cercetarea limesului roman din Transilvania. Paul Reinecke and Roman Limes research from Transylvania, Titlu volum: Identități culturale locale și regionale în context european, Editura: EDITURA MEGA , Tip editura: nationale recunoscute, Editor: Horia Pop, Ioan Bejinariu, Sanda Băcueț-Crișan, Dan Băcueț- Crișan, An: 2010, Numar pagini: 8, Pagina inceput: 375, Pagina sfarsit: 382, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: studiu, Titlu : Contributions to the history of archaeological recearch in Macea the settlement in Topila (Arad County), Titlu volum: ZIRIDAVA Studia Archaeologica, Editura: EDITURA MEGA , Tip editura: nationale recunoscute, Editor: Museum Arad, An: 2014, Numar pagini: 0, Pagina inceput: 21, Pagina sfarsit: 30, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Costea Florea, Tip lucrare: studiu, Titlu : Aspects of the Ritual Life of the Wietenberg Culture. Miniature Religious Shrines from Racoș Transylvania, Titlu volum: Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin, Editura: EDITURA MEGA , Tip editura: nationale recunoscute, Editor: Sándor Bereczki, An: 2011, Numar pagini: 0, Pagina inceput: 107, Pagina sfarsit: 113, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: studiu, Titlu : Szekely-magyar oseinkrol a regeszeti kutatasok tukreben/Despre stramosii nostrii maghiaro-secui în lumina cercetarilor arheologice/About Hungarian-Szekler our ancestors in the light of archaeological research, Titlu volum: A szekelység 12-17. szazadi tortenete es a Blenessi csalad, Editura: ED. STATUS , Tip editura: nationale recunoscute, Editor: Birtok Jozsef , An: 2015, Numar pagini: 0, Pagina inceput: 7, Pagina sfarsit: 33, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: studiu, Titlu : Az alsórákosi agyagkocsi/Clay wagon model from Alsórákos, Titlu volum: Archaeologia Transylvanica. Studia in honorem Stephani Bajusz, Editura: SOCIETATEA MUZEULUI ARDELEAN(ERDELYI MUZEUM-ERGYESULET),

Tip editura: nationale recunoscute, Editor: -, An: 2015, Numar pagini: 0, Pagina inceput: 17, Pagina sfarsit: 22, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Tip lucrare: studiu, Titlu : Sistemul administrativ al Transilvaniei în cadrul imperiului ausro-ungar (1867-1918), Titlu volum: Studii în domeniul administrației publice. , Editura: ED. STATUS , Tip editura: nationale recunoscute, Editor: Birtók József, An: 2016, Numar pagini: 0, Pagina inceput: 9, Pagina sfarsit: 34, Menţiuni: .

 

Cărti publicate in alte edituri nationale

SZEKELY ZSOLT, Titlu carte: Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése. Roska Márton kézíratos hagyatékából, Editura: TORTOMA Könyvkiadó, Tip editura: altele nationale, Editor: Demeter László, An: 2016, Numar pagini: 120, Legat de mediu: da. Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Titlu carte: Régészeti kutatások az orbaiszéki Zabolán/Trecutul arheologic al comunei Zăbala/The Archaeological Past of the Village Zăbala, Editura: Csángó Néprajzi Múzeum - Kriza János Néprajzi Társaság, Tip editura: altele naționale, Editor: -, An: 2015, Numar pagini: 80, Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Titlu carte: Corespondenta arheologica, Editura: C2 Design, Tip editura: altele nationale, Editor: Muzeul Județean Brasov, An: 2006, Numar pagini: 344, Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, CZIPRIAN-KOVACS LORAND, Bicsok Zoltan, Kozma Csaba, Titlu carte: Erdely kozigazgatas-tortenete, Editura: Asociatia Stiintifica "Pro Scientia Administrativa", Tip editura: altele nationale, Editor: Asociatia Stiintifica "Pro Scientia Administrativa", An: 2003, Numar pagini: 189, Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, CZIPRIAN-KOVACS LORAND, Titlu carte: Istoria administratiei regionale si locale in Romania, Editura: Asociatia Stiintifica "Pro Scientia Administrativa", Tip editura: altele nationale, Editor: Asociatia Stiintifica "Pro Scientia Administrativa", An: 2002, Numar pagini: 128, Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Jancso Arpad, Beldean Veronka, Palko Attila, Titlu carte: A romanok tortenelme, Editura: Apaczai Csere Janos, Tip editura: altele nationale, Editor: "Apaczai Csere Janos" Pedagogusok haza Kiadoja, An: 1999, Numar pagini: 208, Menţiuni: .

Cavruc Valeriu, Bato Attila, Bato Attila, Cavruc Valeriu, SZEKELY ZSOLT, Titlu carte: Cultură și civilizație în Carpații Răsăriteni, Editura: Muzeul Carpatilor Rasariteni, Tip editura: altele nationale, Editor: Székely Zsolt, An: 1998, Numar pagini: 128, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Titlu carte: Perioada timpurie si inceputul celei mijlocii a epocii bronzului in sud-estul Transilvaniei, Editura: VAVILA EDINF SRL, Tip editura: altele nationale, Editor: Ministerul Educatiei Nationale, Institutul Roman de Tracologie, An: 1997, Numar pagini: 217, Menţiuni: .

 

Cărti publicate in edituri nationale recunoscute

 

SZEKELY ZSOLT, Titlu carte: Felsőháromszék településfejlődése az őskortól a 17. századig I. rész/Evoluția sistemului de așezări pe malul drept al Râului Negru din preistorie până în sec. 17. (partea I.)/The Settlement-system s Evolution from Prehistory to the 17 th Century on Felsőháromszék (1st part) , ISBN carte: 978-606-661-082-7, Editura: ED. STATUS, Tip editura: nationale recunoscute, Editor: Birtók József, An: 2018, Numar pagini: 221, Indexat in WorldCat, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Titlu carte: Kovászna régészeti múltja, Editura: ED. STATUS , Tip editura: nationale recunoscute, Editor: Birtók József, An: 2014, Numar pagini: 99, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Titlu carte: Bevezetés a politikatudományokba/Întroducere în

știința politică (lb. magh.), Editura: ED. STATUS , Tip editura: nationale recunoscute, Editor: Birtók József, An: 2009, Numar pagini: 178, Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Titlu carte: Településfejlődés az Olt sepsiszéki szakaszán, Evoluția sistemului de așezări pe valea Oltului de pe teritoriul scaunului Sepsi, The settlement-system's evolution on the river Olt in Sepsi County, Editura: ED. STATUS , Tip editura: nationale recunoscute, Editor: Birtók József, An: 2008, Numar pagini: 182, Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Titlu carte: Csernáton község régészeti monográfiája , Monografia arheologică a comunei Cernat (jud. Covasna), Editura: ED. STATUS , Tip editura: nationale recunoscute, Editor: Birtók József, An: 2007, Numar pagini: 186, Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Bajusz Stefan, Titlu carte: A Csiki-medence telepulestortenete a neolitikumtol a XVII. szazad vegeig a regeszeti adatok tukreben, Editura: SAPIENTIA , Tip editura: nationale recunoscute, Editor: Scientia, An: 2004, Numar pagini: 158, Menţiuni: .

 

Conferinte stiintifice invitate internationale

 

SZEKELY ZSOLT, Denumire activitate: Transylvanian International Conference in Public Administration, Calitate: participant, Organizatie: 3rd Transylvanian Political Science Conference, Tip Organizatie: International, Localitate: Cluj-Napoca, Tara: Romania, An: 2017, Detalii perioada: November 2nd to November 4th 2017 in Cluj-Napoca,Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Denumire activitate: Transylvanian International Conference in Public Administration, 3 rd edition , Calitate: participant, Organizatie: , Tip Organizatie: International, Localitate: Paris, Tara: , An: 2018, Detalii perioada: 16-17 november 2018 Menţiuni: UBB Facultatea de Stiinte Politice Administrative si ale Cercetarii.

 

Conferinte stiintifice invitate nationale

SZEKELY ZSOLT, Denumire activitate: Cercetări arheologice în spațiul transilvănean. Stratigrafie și cronologie. In memoriam Ioan Andrițoiu, Calitate: participant, Organizatie: Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva, Tip Organizatie: National, Localitate: Deva, An: 2018, Detalii perioada: 10-11 mai 2018, Deva Menţiuni: .

 

Conferinţe ştiinţifice internaţionale cu editori, ISBN, indexate BDI

SZEKELY ZSOLT, . Common elements and chronological relations between the Zbala Culture and the Livezile Group, Pagina: 141 - 160, An: 1998

Volum: , Conferință: The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian basin, Editură: Bibliotheca Musei Apulensis, Alba Iulia, Editor: Muzeul National al Unirii Alba Iulia, ISBN/ISSN: 973-0-00550-8, Bază de date: Muzeul National al Unirii Alba Iulia, Menţiuni:

.

 

SZEKELY ZSOLT, . Some Aspects of the Late Bronze Age in south-eastern Transylvania,

Pagina: 175 - 190, An: 2001

Volum: , Conferință: Der Nordkarpatische Raum in der Bronzezeit, Editură: CORNELIUS, Editor: CAROL KACSO, ISBN/ISSN: 973-85150-0-9, Bază de date: Muzeul Judetean Maramures, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, A székelyföldi magyar régészeti kutatás múltja és jelene, / Trecutul

și prezentul cercetărilor arheologice maghiare în Secuime / The past and present of the Hungarian archaeological research in the Secklars' Land, Pagina: 123 - 134, An: 2002

Volum: , Conferință: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről, vol. III., Editură: Sapientia, Editor: Sapientia, ISBN/ISSN: 973-85422-8-6, Bază de date: Institutul Programelor de Cercetare Sapientia, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, New aspects of Wietenberg Culture from Southeastern Transylvania. The open settlement from Albiș (Cernat com. , Covasna District), Pagina: 469 - 482, An: 2003

Volum: , Conferință: Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im Karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den Benachbarten Gebieten, Editură: Casei Corpului Didactic Baia Mare, Editor: CAROL KACSO, ISBN/ISSN: 973-86386-7-8, Bază de date: Muzeul Judetean Maramures, Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, A "Háromszék független köztársaság" a II. világháború végén, Pagina: 263 - 276, An: 2018

Volum: A második erdélyi nemzetközi közigazgatás-tudományi konferencia magyar nyelvű tanulmányai. Kolozsvár 2017. októbet 31. , Conferință: Transylvanian International Conference in Public Administration, Editură: Accent, Editor: Cziprián Kovács Loránd Kozma Csaba, ISBN/ISSN: 978-606-561-175-7, Menţiuni: .

 

Conferinţe ştiinţifice internaţionale cu editori, neindexate BDI

 

SZEKELY ZSOLT, Some Aspects of the Funerary Rite from the Early Bronze Age in the South-East of Transylvania, Pagina: 347 - 349, An: 1996

Volum: , Conferință: The 7th international Congress of Thracology, Editură: The Romanian Institute of Thracology, Editor: Petre Roman, ISBN/ISSN: , Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Common elements and chronological relations between the Zăbala Culture and the Livezile Group, Pagina: 141 - 160, An: 1998

Volum: , Conferință: The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian basin, Editură: Muzeul Unirii, Editor: Horia Ciugudeanu, ISBN/ISSN: , Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Descoperiri funerare extracarpatice din bronzul timpuriu în sud-estul Transilvaniei, Pagina: 65 - 67, An: 2000

Volum: , Conferință: Funeral Practices as Form of Cultural Identity, 22-28 May 2000, Editură: Association of Studies for Funeral Archaeology, Editor: Institutul de Cercetări Eco-Mizeale Tulcea, ISBN/ISSN: , Menţiuni: .

 

SZEKELY ZSOLT, Interferente etnoculturale în epoca bronzului timpuriu din sud-estul Transilvaniei, Pagina: 47 - 54, An: 2004

Volum: , Conferință: The XI International Congress of Thracology, Editură: Candidact, Editor: Antetit. Int. Council of Indo-European and Thracians Studies. Free Int. Univ. of Moldova. State Univ. of Moldova. Association Syllabus., ISBN/ISSN: , Menţiuni: .

 

Conferinţe ştiinţifice naţionale

SZEKELY ZSOLT, Așezarea din epoca bronzului de la Peteni, Pagina: 129 - 133, An: 1979

Volum: , Conferință: A XII-a sesiune anuală de rapoarte, Editură: Consiliul Culturii

și Educației Socialiste. Academia de Ştiințe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România, Editor: Adriana Stoica, ISBN/ISSN: , Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Considerații arheologice privind așezarea din epoca bronzului de la Peteni, jud. Covasna, Pagina: 129 - 133, An: 1980

Volum: , Conferință: A XIV-a sesiune anuală de rapoarte, Editură: Consiliul Culturii

și Educației Socialiste. Academia de Ştiințe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România, Editor: Adriana Stoica, ISBN/ISSN: , Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Contribuții la procesul de formare a tracilor, sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în sud-estul Transilvaniei, Pagina: 53 - 54, An: 1985

Volum: , Conferință: Symposia Thracologica , Editură: Institutul de Tracologie, Editor: Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Județului Bihor, ISBN/ISSN: , Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Epoca bronzului în sud-estul Transilvaniei, Pagina: 139 - 141, An: 1987

Volum: , Conferință: Al X-lea Simpozion anual de Tracologie, Editură: Academia de Științe Sociale și Politice a R. S. R., Editor: Dumitru Berciu, ISBN/ISSN: , Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Așezarea din epoca bronzului (cultura Wietenberg) de la Cernat (jud. Covasna, Pagina: 46 - 46, An: 1988

Volum: , Conferință: Al XI-lea Sipmozion Anual de Tracologie, Editură: Institutul de Tracologie, Editor: Dumitru Berciu, ISBN/ISSN: , Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Contribuții privind riturile funerare din epoca bronzului în sud- estul Transilvaniei, Pagina: 246 - 246, An: 1989

Volum: , Conferință: Al XII-lea Simpozion Național de Tracologie, Editură: Institutul de Tracologie, Editor: Dumitru Berciu, ISBN/ISSN: , Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, O figurină de lut din cultura Wietenberg de la Turia, jud. Covasna, Pagina: 111 - 113, An: 1990

Volum: , Conferință: Al XIII-lea Simpozion de Tracologie, Editură: Institutul de Tracologie, Editor: Dumitru Berciu, ISBN/ISSN: , Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Some aspects of the Preschneckenberg Culture from Zăbala, (Early Bronze Age, Covasna district), Pagina: 93 - 94, An: 1991

Volum: , Conferință: Al XV-lea Simpozion Național de Tracologie, Editură: Institutul de Tracologie, Editor: Petre Roman, ISBN/ISSN: , Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Brăduț, jud. Covasna, Pagina: 7 - 8, An: 1997 Volum: , Conferință: Cronica cercetărilor arheologice, Campania 1996, Editură:

Ministerul Culturii, Editor: Direcția Monumentelor Istorice, ISBN/ISSN: , Menţiuni:

SZEKELY ZSOLT, Brăduț, jud. Covasna, Pagina: 9 - 10, An: 1998 Volum: , Conferință: Cronica cercetărilor arheologice, Campania 1997, Editură:

Ministerul Culturii, Editor: Direcția Monumentelor Istorice, ISBN/ISSN: , Menţiuni:

SZEKELY ZSOLT, Biborțeni, or. Baraolt, jud Covasna, Pagina: 13 - 14, An: 1999 Volum: , Conferință: Cronica cercetărilor arheologice, Campania 1998, Editură: Ministerul Culturii, Editor: Direcția Monumentelor Istorice, ISBN/ISSN: , Menţiuni:

SZEKELY ZSOLT, Brăduț, Pagina: 16 - 17, An: 1999

Volum: , Conferință: Cronica cercetărilor arheologice, Campania 1998, Editură: Ministerul Culturii, Editor: Direcția Monumentelor Istorice, ISBN/ISSN: , Menţiuni:

SZEKELY ZSOLT, Albiș, com. Cernat, jud. Covasna. Punct: Grădina lui Csiszér. (Csiszérkert), , Pagina: 13 - 14, An: 2000

Volum: , Conferință: Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999., Editură: Ministerul Culturii, Editor: Direcția Monumentelor Istorice, ISBN/ISSN: , Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Şoimeni (Ciomortan), com. Păuleni, jud. Harghita, Punct: Várdomb (Dealul Cetății), , Pagina: 103 - 104, An: 2000

Volum: , Conferință: Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999., Editură: Ministerul Culturii, Editor: Direcția Monumentelor Istorice, ISBN/ISSN: , Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Descoperiri funerare extracarpatice din bronzul timpuriu în sud-estul Transilvaniei, Pagina: 65 - 67, An: 2000

Volum: , Conferință: Funeral Practices as Form of Cultural Identity, 22-28 May 2000, Tulcea, Editură: Muzeul Deltei Dunării, Editor: Simion Gavrilă, ISBN/ISSN: , Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Albiș, com. Cernat, jud. Covasna, Punct: Grădina lui Csiszér (Csiszér kert), , Pagina: 38 - 39, An: 2002

Volum: , Conferință: Cronica cercetărilor arheologice din anul 2001, Editură: Ministerul Culturii, Editor: Direcția Monumentelor Istorice, ISBN/ISSN: , Menţiuni:

SZEKELY ZSOLT, . Albiș, com. Cernat, jud. Covasna Punct: Curtea lui Bajka Ferenc, Pagina: 52 - 54, An: 2004

Volum: , Conferință: Cronica cercetărilor arheologice din România, campania din 2003, Editură: Ministerul Culturii, Editor: Direcția Monumentelor Istorice, ISBN/ISSN: , Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Brăduț, com. Brăduț, jud. Covasna, Pagina: 47 - 53, An: 2008

Volum: , Conferință: Cronica Cercetărilor Arheologice din România,Campania 2007, Editură: Institutul de Memorie Culturală, , Editor: Mircea Victor Angelescu, Florela Vasilescu, ISBN/ISSN: , Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Brăduț, com. Brăduț, jud. Covasna, Pagina: 124 - 127, An: 2009

Volum: , Conferință: Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII , Editură: Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, mai 2009, Editor: Mircea Victor Angelescu, Irina Oberländer-Târnoveanu, Florela Vasilescu , ISBN/ISSN: , Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Un complex de cult din epoca bronzului cultura Wietenberg de la Racoș Piatra Detunată (Durdulya jud. Brașov) , Pagina: 105 - 110, An: 2018 Volum: Studii și articole de arheologie. In memoriam Ioan Andrițoiu, Conferință: In

memoriam Ioan Andrițoiu, Editură: Mega , Editor: Nicolae Cătălin Rișcuța Iosif Vasile Ferencz, ISBN/ISSN: 978-606-020-047-5, Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Legături tradiționale, Pagina: 313 - 316, An: 2018

Volum: Studii și articole de arheologie. In memoriam Ioan Andrițoiu, Conferință: In memoriam Ioan Andrițoiu, Editură: Mega , Editor: Nicolae Cătălin Rișcuța Iosif Vasile Ferencz, ISBN/ISSN: 978-606-020-047-5, Legat de mediu: da. Menţiuni: .

 

Coordonare Volume Internationale

SZEKELY ZSOLT, Tarnoki Judit, Szekely Zoltan valogatott tanulmanyai, Editura: Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 35. kötet, Localitate: Szolnok, An: 2003, Nr. pagini: 276Menţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Lucrări alese, Editura: Muzeul Națonal Secuiesc, Localitate: Sf. Gheorghe, An: 2012, Nr. pagini: 257Menţiuni: .

 

Membru în comisii doctorale internaționale

SZEKELY ZSOLT, Titlu teza: Consideratii privind elaborarea unor politici locale în contextul comunitătilor multietnice., Calitate: referent, Organizatie: UBB-Cluj- Univ. Corvinus- Budapesta, Tip Organizatie: International, Localitate: , Tara: Romania, An: 2008, Nume doctorand: Balogh MártonMenţiuni:

SZEKELY ZSOLT, Titlu teza: POLITICA SOCIALA SI REPREZENTAREA ACESTEIA ÎN

PRESA SCRISA, Calitate: Referent, Organizatie: UBB-Cluj - Univ. Corvinus- Budapesta, Tip Organizatie: International, Localitate: , Tara: Romania, An: 2009, Nume doctorand: Gyenge (Deme) CeciliaMenţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Titlu teza: „A kolozsvári régészeti iskola a „visszatért Észak-Erdély” (1940-1944) alatti időszakban László Gyula kolozsvári évtizede” , Calitate: oponent, Organizatie: ELTE, Tip Organizatie: International, Localitate: Budapesta, Tara: Ungaria, An: 2019, Nume doctorand: M. Lezsák GabriellaLegat de mediu: da. Menţiuni: .

 

Membru în comisii doctorale naționale

 

SZEKELY ZSOLT, Titlu teza: „Bronzul timpuriu de la epi-Cotofeni până la aparitia culturii Wietenberg între Valea Muresului si bazinul superior al Crisului Alb”, Calitate: referent, Organizatie: Universitate Ovidius - Constanta, Tip Organizatie: National, Localitate: , An: 2008, Nume doctorand: Rișcuța Nicolae CătălinMenţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Titlu teza: Politicile regionale în România, Calitate: Referent, Organizatie: UBB-Cluj, Tip Organizatie: National, Localitate: , An: 2009, Nume doctorand: Ghiolțan CălinMenţiuni: .

SZEKELY ZSOLT, Titlu teza: Istoria institutiilor culturale române si maghiare din judetul Trei Scaune între 1867 si 1940 (Háromszéki román és magyar közmüvelödési intéymények története 1867 – 1940 között), Calitate: Referent, Organizatie: Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca. Institutul de Studii Doctorale, Tip Organizatie: National, Localitate: , An: 2012, Nume doctorand: TOTH G. S. Szabolcs - Barnabas Menţiuni: .

 

Traduceri publicate în alte edituri naționale

SZEKELY ZSOLT, carte, Titlu: Primii 25 de ani ai Grupului Școlar Economic, Editura (t): Charta, Editura (c): Charta, Editor: -, Localitate: Sf. Gheorghe, An: 2000, Pagina: 0 - 0, Limba1: 19, Limba2: 34, Titlu original: A Közgazdasági Iskolaközpont 25 éves emlékkönyve, Autor original: Czompó János, An original: 2000, Menţiuni: .

 

Traduceri publicate în edituri naționale recunoscute

SZEKELY ZSOLT, capitol, Titlu: Szikszai Lajos - a régiség gyűjtő és a szilágysági muzeográfia úttörője, Titlu capitol: Szikszai Lajos - a régiség gyűjtő és a szilágysági muzeográfia úttörője, Titlu volum: Bronzuri preistorice din Sălaj, Editura (t): EDITURA MEGA, Editura (c): EDITURA MEGA, Editor: Bejinariu Ioan, Localitate: Cluj-Napoca, An: 2008, Pagina: 105 - 113, Limba1: 34, Limba2: 19, Titlu original: Bronzuri preistorice din Sălaj, Autor original: Bejinariu Ioan, An original: 2008, Menţiuni: .

 

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram