Tudor Dumitru

Data nașterii :
22/05/1908
com. Isverna, Caraș-Severin
Data deces     :
30/01/1982
Iași

a fost student la Histria al lui Marcelle și Scarlat Lambrino 

Specializare

Epoca romană
Dacia Romană, Oltenia Romană

Studii

Universitatea București
Licenta
1926
 - 1930

Alte studii

1926 - 1930 - studii secundare la Liceul Traian din Turnu Severin.

Doctorat

Universitatea București - doctorat Litere și Filosofie
I Cavaleri danubiani
1936
Universitatea București - docența
1954

Specializări/Burse

Accademia di Romania - Roma
Perioada
1933
-
1935

Șantier

Sucidava
Celei
Judet : Olt
Tara : Romania
Perioada
-
Romula
Tara : Romania
Perioada
-
Stolniceni
Tara : Romania
Perioada
-

Alte șantiere

Șantiere în Oltenia - Romula, Cioroiul Nou, Slăveni, Stolniceni etc.

Activitate

Facultatea de litere şi filozofie - Universitatea București
Bibliotecar
-
Perioada
1930
-
1931
Liceu Caracal și Câmpulung Muscel
profesor secundar
-
Perioada
1930
-
1947
Muzeul Național de Antichități
Şef de lucrări
-
Perioada
1943
-
1947
Catedra de istorie antică şi epigrafie a Facul¬tăţii de litere şi filozofie din Iaşi
Profesor
-
Perioada
1947
-
1954
catedra de istorie veche şi arheo¬logie a Facultăţii de istorie, Bucureşti
Profesor
-
Perioada
1954
-
1978

Alte Funcții

Membru corespondent al Institutu­lui de studii române din Roma (din 1936).

Membru al Societăţii numismatice române (din 1938)

Membru al Academiei de ştiinţe sociale şi politice (din 1970).

Premii / Titluri / Distincții

Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române - 1937.

Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române - 1940.

Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române - 1942.

 

 

Lista Lucrări

Enciclopedia civilizației romane

Arheologie romană

Cetatea Romula, Craiova, 1931, 22 p.

Cavalieri danubiani, Roma, 1937, 168 p..

Oltenia romană, Bucureşti, 1942, 388 p.; ed. a Il-a, Bucureşti, 1958, 532 p.; ed. a IlI-a, Bucureşti, 1968, 604 p.

Istoria sclavaju­lui în Dacia romană, Bucureşti, 1957, 311 p.

Răscoale şi atacuri „barbare“ in Dacia romană, Bucureşti, 1957, 100 p.

Oraşe, tîrguri şi sate in Dacia romană, Bucureşti, 1968, 430 p.

Figuri de împăraţi romani, I, 252 p., voi. II, 310 p., Bucureşti, 1974.

Sucidava, Craiova, 1974, 150 p.

Podul de la Celei al lui Constantin cel Mare, în AO, XIII, 71-73 (1934), p. 107 — 124.

Sucidava, în „Dacia“, V-VI (1935— 1936), p. 387-422; VII-VIII (1939-1940), p. 359-400; XI-XII (1945-1947), p. 145­208; în MCA, I (1953), p. 693-742, VII, p. 473-501 ; VIII (1962), p. 555- 562 .

Monete antice descoperite în Moldova, în SCSI, II (1951), 3-4, p. 583-593.

Inscripţii latine în Muzeul de antichităţi din Iaşi, SCSI, IV (1953), 1 — 2, p. 467— 487.

Inscripţii romane inedite din Oltenia şi Dobrogea, în MCA, II (1956), p. 563— 624.

Les constructions publiques de la Dacie romaine d’après inscriptions, în „Latomus“, XXIII (1964), 2, p. 273 — 301.

Sucidava. Une cité daco-romaine et byzantine en Dacie, Editura Latomus, 1966.

Răspîndirea amforelor stampilate, în AM, V (1967), p. 80.

Danube River Valley - Corpus monumentorum religionis equitum danuvinorum (CMRED), E. J. Brill, 1969.

Preuves archéologiques attestant la continuité de la domination romaine au nord du Danube après l’abandon de la Dacie sous Aurélien (III-V-e siècles),în „Daco- romania“, I (1973), p. 149—161.

Recentele săpături arheologice romane de pe valea Oltului inferior, în „Apullum“, XI (1973), p. 115-126.

Oltenia romană, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1978.

 

 

Diverse

Membru fondator (23 novembre 1935) al organizației profesionale Colegiul Arheologic Român (C.A.R.) care a propus Proiectul de lege intitulat "Pre-proiect de lege pentru protecția  Monumentelor și Obiectelor Antice și pentru înființarea Colegiului Arheologic Român" și care avea 86 articole grupate în 13 capitole.

Bibliografie despre arheolog

Constantin Preda, Tudor Dumitru, în EIR, 1978, p. 326-327.

Gh. Poenaru Bordea, Dumitru Tudor (1908-1982), SCIVA, tomul 33, nr. 3, Bucureşti, iulie-septembrie 1982, p. 348-350.

Gh. Popilian, Profesorul Dumitru Tudor la a 70-a aniversare, SCIVA, tomul 29, nr. 2, aprilie-iunie, 1978, p. 155-164.

Mihai Bucovală, Prof. dr. doc. Dumitru Tudor, Pontica XV, 1982, p. 309.

Silviu Sanie, Dumitru Tudor, Arheologia Moldovei, vol. X, 1985, p. 126-129.

Simona Regep, Călin Timoc - Dumitru Tuor - opera, CSIATIM, seria Arhologie, IV, In Memoriam Dumitru Tudor, Timisoara, 2002, p. 21-35.

 

 

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram