Vulpe Alexandru

Data nașterii :
16/06/1931
București
Data deces     :
09/02/2016
București
Registrul arheologilor :
AM-E-400

Specializare

Epoca metalelor
Hallstatt

Studii

Universitatea București
Licenta
1949
 - 1954

Doctorat

Universitatea București
Necropola hallstattiană de la Ferigile
Ion Nestor
1968

Șantier

Alte șantiere

Ferigile, Costişa, Rotbav, Popeşti, Susani, Tigveni, Cepari, Rudeni, Milostea

Activitate

Institutul de Arheologie
cercetător
-
Perioada
1956
-
2016
Institutul de Arheologie
șef secție Preistorie
-
Perioada
1990
-
1999
Institutul de Arheologie
director
-
Perioada
1999
-
2016
Universitatea din București
profesor universitar
-
Perioada
1990
-
2016

Alte Funcții

Membru în colegiul revistei Journal of Indo-European Studies (din 1973)

Membru corespondent al Institutul Arheologic German (1976)

Membru în Consiliul Permanent al Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Pre- şi Protoistorice (UISPP) - 1976

Membru în Comitetul Executiv al Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Pre- şi Protoistorice (UISPP) - 1991

Participant la Congrese şi conferinţe internaţionale, a susţinut prelegeri la renumite universităţi germane (de ex.: Frankfurt, Marburg, Berlin, Heidelberg, Münster,Bonn),

precum şi un curs, timp de un semestru, la Universitatea din Saarbrücken (1982).

Premii / Titluri / Distincții

1996 - membru corespondent al Academiei Române

2000 - Steaua României în grad de Comandor

2006 - Doctor honoris causa - Universitatea de Vest din Timişoara

2006 - membru de onoare - Institutul de Arheologie din Iaşi

2009 - membru titular al Academiei Române

2009 - șef al Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române

Lista Lucrări

 • Lucrare de licență (1954) -„Ideile politice la primii stoici” (conducător prof. Dionisie Pippidi)

CĂRŢI DE UNIC AUTOR
1. Necropola hallstattiană de la Ferigile. Monografie arheologică, Biblioteca de
Arheologie 11, Bucureşti, 1967.
2. Die Äxte und Beile in Rumänien I, PBF IX, 2, München, 1970 (lucrare distinsă cu
Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române în 1974).
3. Die Äxte und Beile in Rumänien II, PBF IX, 5, München, 1975.
4. Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser der Hallstattzeit in Rumänien, PBF VI,
9, München, 1990.

CĂRŢI ÎN COLABORARE
5. Istoria Românilor I. Moştenirea timpurilor îndepărtate, Bucureşti, 2002 (coordonator,
împreună cu M. Petrescu-Dîmboviţa; a redactat 232 p.: capitolul introductiv, cap. III–
V şi parțial cap. VIII).
6. Geto-Dacii în istoria militară a lumii antice, Bucureşti, 1987 (în colab. cu M.
Zahariade; a redactat capitolele I, II, III, VI).
7. Dacia înainte de Dromihete, Bucureşti, 1988 (în colab. cu V. Dumitrescu; a redactat
capitolul V: Istoria şi civilizaţia Daciei în secolele IX–IV î.e.n.); cu versiuni în limbile
germană (1983) şi engleză (1988).

ARTICOLE (STUDII ŞI PUBLICĂRI DE MATERIALE INEDITE)
8. Depozitul de la Tufa şi topoarele cu ceafa cilindrică, SCIV 10, 2, 1959, p. 265–276.
9. Cimitir din prima epocă a fierului la Ferigele (r. Horezu, reg. Piteşti), MCA 5, 1959,
p. 363–372.
10. Săpăturile de la Costeşti – Ferigele (r. Horezu, reg. Piteşti), MCA 6, 1959, p. 237–249.
11. Voprosy v svjazi s koncom ranneželeznogo veka v svete raskopok v Feridžele, Dacia N.S.
4, 1960, p. 181–199.
* Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti; e-mail: ancadiana_popescu@yahoo.com.
5 In memoriam 181
12. K voprosu o periodizacii bronzovego veka v Moldove, Dacia N.S. 5, 1961, p. 105–122.
13. Descoperiri arheologice pe cursul mijlociu al Siretului (Sondajele de la Mîndrişca şi
Răcăciuni, reg. Bacău), ArhMold 1, 1961, p. 65–80.
14. Săpăturile de la Ferigele, MCA 7, 1961, p. 219–225.
15. Sălaşul hallstattian de la Novaci (r. Drăgăneşti-Vlaşca, reg. Bucureşti), MCA 8, 1962, p.
359–368.
16. Săpăturile de la Costişa (r. Buhuşi, reg. Bacău), MCA 8, 1962, p. 309–316 (în colab. cu
M. Zamoşteanu).
17. Traci şi iliri la sfârşitul primei epoci a fierului în Oltenia, SCIV 13, 2, 1962, p. 307–324.
18. Nackenscheibenäxte aus der Moldau, Dacia N.S. 7, 1963, p. 511–516.
19. Cu privire la unele topoare de aramă şi bronz din Moldova, ArhMold 2–3, 1964, p. 127–
141.
20. Ptolemy and the ancient geography of Moldavia, StCl 6, 1964, p. 233–246.
21. Cu privire la cronologia topoarelor de aramă cu brațele „în cruce”, SCIV 15, 4, 1964, p.
457–466.
22. Les phases de la civilisation de Tei à la lumière des fouilles de Novaci, Dacia N.S. 8, 1964,
p. 319–330.
23. Reprezentări umane pe cupele getice de la Popeşti, SCIV 16, 2, 1965, p. 341–351.
24. Zur mittleren Hallstattzeit in Rumänien (die Basarabi-Kultur), Dacia N.S. 9, 1965, p. 105–
132.
25. Necropola tumulară de la Milostea, RevMuz III, 2, 1966, p. 148–155 (în colab. cu
E. Popescu).
26. Date noi privind periodizarea culturii Tei şi cunoaşterea culturii Basarabi (Săpăturile de
la Novaci, 1961), SCIV 18, l, 1967, p. 83–112 (în colab. cu V. Veselovski-Buşilă).
27. Un nou depozit de topoare la Ostrovul Corbului, SCIV 19, 3, 1968, p. 505–511 (în colab.
cu M. Davidescu).
28. Date noi privind grupul Ferigile în Argeş, StComPiteşti l, 1968, p. 23–31 (în colab. cu
E. Popescu).
29. Bronzuri inedite din Maramureş în colecția prof. Francisc Nistor din Sighetul Marmației,
SCIV 20, 2, 1969, p. 181–194 (în colab. cu F. Nistor).
30. Cu privire la topoarele de metal cu gaură de înmănunşare transversală, SCIV 21, 3, 1970,
p. 417–427 (în colab. cu E. Tudor).
31. Depozitul de brăţări de bronz de la Vadul-Izei, SCIV 21, 4, 1970, p. 623–631 (în colab. cu
F. Nistor).
32. Gemeinsame Elemente der späthallstattzeitlichen Gruppen im Donau-Karpatenraum, în
J. Filip (ed.), Actes du VIIe
Congrès International des Sciences Préhistoriques et
Protohistoriques, Prague 21–27 août 1966, Praga, 1971, p. 880–885.
33. Metode matematice de cercetare în arheologie, în Metode noi şi probleme de perspectivă
ale cercetării ştiinţifice, Bucureşti, 1971, p. 132–136.
34. Cu privire la sistemul cronologic al lui B. Hänsel pentru epoca mijlocie a bronzului, SCIV
22, 2, 1971, p. 301–312.
35. Toporul de bronz cu două tăişuri de la Izvoarele (jud. Ilfov), SCIV 22, 3, 1971, p. 485–489.
36. Topoare de aramă în muzeul din Dej, SCIV 22, 4, 1971, p. 651–654 (în colab. cu
F. Gavrilescu).
37. Une tombe isolé de l’époque de Latène à Răcătău, Apulum 9, 1971, p. 155–164 (în
colab. cu V. Căpitanu).
38. Archäologische Forschungen und historische Betrachtungen über das 7. bis 5. Jh. im
Donau-Karpatenraum, MemAntiq 2, 1970 (1972), p. 115–213.
182 In memoriam 6
39. Contribution à la connaisssance des débuts de la culture géto-dacique dans la zone
subcarpatique Vîlcea-Argeş (La nécropole tumulaire de Tigveni), Dacia N.S. 16,
1972, p. 75–111 (în colab. cu E. Popescu).
40. Observaţii privitoare la analiza antropologică a osemintelor incinerate din
mormintele hallstattiene de la Ferigile, Buridava 1, 1972, p. 269–272.
41. Începuturile metalurgiei aramei în spațiul carpato-dunărean, SCIV 24, 2, 1973,
p. 217–237.
42. Cetatea dacică de la Polovragi, Drobeta l, 1974, p. 141–145 (în colab. cu V.
Veselovski-Buşilă).
43. Depozitul de bronzuri de la Crăciuneşti (Maramureş), SCIV 25, 1, 1974, p. 5–18 (în
colab. cu F. Nistor).
44. The Cultural Unity of the North-Thracian Tribes in the Balkano-Carpathian-Hallstatt,
JIES 2, 1, 1974, p. 1–21.
45. Puncte de vedere cu privire la unele descoperiri din Hallstattul mijlociu la Dunărea
sîrbească, Oltenia 1, 1974, p. 25–28.
46. Probleme actuale privind metalurgia aramei şi a bronzului în epoca bronzului în
România, RI 27, 2, 1974, p. 243–255.
47. Einige Bemerkungen über die mittlere und die späte Bronzezeit im Norden
Rumäniens, Dacia N.S. 19, 1975, p. 69–76.
48. Nouveaux points de vue sur la civilisalion géto-dace: l’apport de l’archéologie, Dacia
N.S. 20, 1976, p. 19–21.
49. Bols à reliefs de Popeşti, Dacia N.S. 20, 1976, p. 167–198 (în colab. cu M. Gheorghiţă).
50. La nécropole tumulaire gète de Popeşti, TD, 1976, p. 193–215.
51. Une contribution archéologique à l’étude de la religion des Géto-Daces, TD, 1976,
p. 217–226 (în colab. cu E. Popescu).
52. Zu den Anfängen der Kupfer- und Bronzemetallurgie in Rumänien, în Les Débuts de
la Métallurgie, IXe Congrès du UISPP, Colloque XXIII, Nice, 1976, p. 134–175.
53. Contribuții la studiul cupelor cu decor în relief getice de la Popeşti, jud. Ilfov, MN 3,
1976, p. 97–99 (în colab. cu M. Gheorghiţă).
54. Der Hügel von Susani, PZ 52, 1, 1977, p. 28–60 (în colab. cu I. Stratan).
55. Zur Chronologie der Ferigile-Gruppe, Dacia N.S. 21, 1977, p. 81–112.
56. Kritische Anmerkungen zu den karpatenländischen Kulturzeugnissen der
Altbronzezeit, Jahresbericht des Instituts für Vorgeschichte der Universität
Frankfurt/Main, 1977, p. 101–111.
57. Aspects significatifs dans 1’histoire et la culture des gèto-daces, RÉSEE 16, 4, 1978,
p. 619–631.
58. Puncte de vedere privind istoria Daciei preromane, RI 32, 12, 1979, p. 2261–2284.
59. Cu privire la cronologia grupului cultural Ferigile, Danubius 8–9, 1979, p. 93–122.
60. Şantierul arheologic Popeşti, com. Mihăileşti, jud. Ilfov. Raport preliminar asupra
rezultatelor din campania anilor 1976–1977, CA 3, 1979, p. 95–104 (în colab. cu
M. Gheorghiţă).
61. Points de vue sur l’histoire et la culture des Gèto-Daces avant Burebista, în Actes du
deuxième Symposium International de Thracologie, Rome, 12–15 novembre 1979,
Milano, 1980, p. 43–55.
62. Problèmes actuels de la protohistoire thrace, în Actes du IIe
Congrès International de
Thracologie (Bucarest, 4–10 septembre 1976), Bucureşti, 1980, p. 215–221.
63. Sur la culture des Géto-Daces de la zone sous-carpathique: la nécropole de Cepari,
în Actes du IIe
Congrès International de Thracologie (Bucarest, 4–10 septembre
1976), Bucureşti, 1980, p. 259–265 (în colab. cu E. Popescu).
7 In memoriam 183
64. Geto-dacii ca unitate etno-istorică în lumea tracă, SCIVA 31, l, 1980, p. 5–11.
65. Zur Frühbronzezeit in Mittelrumänien, în H. Lorenz (ed.), Studien zur Bronzezeit,
Festschrift für Wilhelm Albert v. Brunn, Mainz/Rhrein, 1981, p. 489–496.
66. Zur Definition und Verbreitung der Basarabi-Kultur, în P. Medović (ed.), Die ältere
Eisenzeit in der Wojwodina und ihre Verbreitungen mit anderen donauländischen und
benachbarten Gebieten, Materijali 19, Novi Sad, 1981, p. 179–189.
67. Şantierul arheologic Popeşti-Mihăileşti, jud. Giurgiu. Raport preliminar asupra
rezultatelor din campaniile anilor 1978–1979, CA 4, 1981, p. 58–65 (în colab. cu M.
Gheorghiţă).
68. Cercetări arheologice în raza comunei Năeni (Buzău), SCIVA 32, 2, 1981, p. 171–
193 (în colab. cu V. Drâmbocianu).
69. Beitrag zu den bronzezeitlichen Kulturbeziehungen zwischen Rumänien und
Griechenland, în B. Hänsel (ed.), Südosteuropa zwischen 1600 und 1000 v.Chr., PAS
1, Berlin, 1982, p. 321–328.
70. Nouvelles découvertes du type Ferigile, Dacia N.S. 26, 1982, p. 77–114 (în colab. cu
E. Popescu).
71. Ein reichverzierter Bronzedolch aus der Moldau, TD 3, 1982, p. 118–120 (în colab.
cu M. Zamoşteanu).
72. Le tumulus thrace de Susani (contribution à la connaissance du Hallstatt ancien en
Banat), în Le monde thrace, Actes du II. Congrès International de Thracologie,
Bucharest 1976, Paris – Rome – Montreal, 1982, p. 222–231 (în colab. cu I. Stratan).
73. Pe marginea a trei cărţi noi despre traci şi sciţi, Istros 2–3, 1983, p. 115–144.
74. Der hallstattzeitliche Depotfund von Bistriţa, Jud. Vîlcea, Rumänien, PZ 58, l, 1983,
p. 127–140 (în colab. cu Gh. Petre).
75. Pe marginea unor noi descoperiri din bronzul timpuriu, SCIVA 34, 1, 1983, p. 71–75.
76. Descoperirile hallstattiene din zona Aiudului, TD 5, 1–2, 1984, p. 36–63.
77. Spada de la Marvila, MemAntiq 9–11, 1985, p. 497–502 (în colab. cu V. Căpitanu).
78. Mărturii despre geto-dacii din Subcarpaţii Meridionali din secolele VII–V î.e.n., în
Documente recent descoperite şi informaţii arheologice, Bucureşti, 1985, p. 12–23.
79. Der Goldschatz von Rădeni, Jud. Neamţ, in der Westmoldau, Rumänien, PZ 60, l,
1985, p. 47–69 (în colab. cu V. Mihăilescu-Bîrliba).
80. The North Thracian goldsmiths at the end of the Bronze Age in the light of some
recent discoveries, în The Bronze Age in the Thracian lands and beyond, International
Thracian conference, Boston, 7–10 June 1984, Milano, 1986, p. 299–308.
81. Zur Entstehung der geto-dakischen Zivilisation. Die Basarabikultur, Dacia N.S. 30,
1–2, 1986, p. 49–89.
82. Limita de vest a Sciţiei la Herodot, StCl 24, 1986, p. 33–43.
83. Primele menţiuni antice despre geto-daci în lumina unei analize istorico-arheologice,
RI 39, 9, 1986, p. 825–834.
84. Les plus anciens témoignages sur les Thraces du Nord (Point de vue historique et
archéologique), RÉSEE 24, 4, 1986, p. 333–342.
85. Despre unele aspecte ale spiritualităţii dacice, TD 7, 1986, p. 101–111.
86. Tezaurul de la Rădeni-Neamţ, MemAntiq 12–14, 1980–1982 (1986), p. 41–63 (în
colab. cu V. Mihăilescu-Bîrliba).
87. Săpăturile arheologice din stațiunea getică de la Popeşti, com. Mihăileşti, jud.
Giurgiu, 1980–1981 şi 1983, CA 8, 1986, p. 43–52 (în colab. cu M. Gheorghiţă).
88. Despre cele mai vechi akinakai pe teritoriul României, ActaMP 11, 1987, p. 83–89.
89. Die Geto-Daker. Geschichte eines Jahrtausends vor Burebista, Dacia N.S. 31, 1987,
p. 77–86.
184 In memoriam 8
90. Arta aurului la tracii nordici în concepţia lui Vasile Pârvan, ArhMold 11, 1987, p. 21–25.
91. Das vorrömische Dakien. Ein geographisch-historischer Überblick, MitteilungenBerlin 8,
1987, p. 70–80.
92. Varia archaeologica (I), TD 8, 1–2, 1987, p. 117–191.
93. Varia archaeologica (II), TD 9, 1–2, 1988, p. 207–217.
94. Zum Problem der latènezeitlichen Höhenanlagen in den Südkarpaten, SlovArch 36, 1,
1988, p. 241–250.
95. Cu privire la agatirşi, SympThrac 7, 1989, p. 62–70.
96. Neue Bronzefunde aus Transilvanien, Dacia N.S. 33, 1989, p. 235–246 (în colab. cu
V. Lazăr).
97. Archäologische und schriftliche Quellen über die Gründung der Stadt Istros und ihre
Bedeutung für die Chronologie der donaukarpartischen Hallstattzeit, în Akten des
XIII internationalen Kongresses für klassische Archäologie, Berlin 1988, Mainz,
1990, p. 600–601.
98. Neue Beiträge zur Chronologie und kulturellen Gliederung der Frühbronzezeit im
unteren Donaugebiet, Starinar 40–41, 1989–1990 (1991), p. 105–111.
99. Depozitul de bronzuri de la Gioseni, Carpica 20, 1989 (1991), p. 69–81 (în colab. cu
V. Căpitanu).
100. Die Westgrenze Skythiens bei Herodot, Thracia Pontica 4, Sozopol 6–12 October
1988, Sofia, 1991, p. 177–196.
101. Necropola de tip Ferigile de la Rudeni, jud. Argeş, MCA, A XVII-a sesiune anuală de
rapoarte, Ploieşti, 1983 (Partea I), Bucureşti, 1992, p. 109–113 (în colab. cu E. Popescu).
102. Depozitul de vase ceramice de la Bistriţa (Vâlcea), AO 9, 1994, p. 25–41 (în colab. cu
Gh. Petre).
103. Der Schatz von Perşinari in Südrumänien, în A. Jockenhövel (ed.), Festschrift für
Hermann Müller-Karpe zum 70. Geburtstag, Bonn, 1995, p. 43–62.
104. Zur Deutung und Datierung des Hügels von Susani im Banat, în B. Schmid-Sikimić,
Ph. Della Casa (eds.), Trans Europam. Beiträge zur Bronze- und Eisenzeit zwischen
Atlantik und Altai, Festschrift für Margarita Primas, Bonn, 1995, p. 81–87.
105. Der Hortfund von Gioseni, Kr. Bacău, in der Moldau, în T. Soroceanu (ed.),
Bronzefunde aus Rumänien, PAS 10, Berlin, 1995, p. 237–245 (în colab. cu V.
Căpitanu).
106. Stand und Aufgaben der Urnenfelderforschung im Karpatenraum, în Beiträge zur
Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, MonographRGZM 35, Mainz, 1995,
p. 389–397.
107. Epoca bronzului în spațiul carpato-dunărean / The Bronze Age in the CarpathoDanubian region. General view, în Comori ale epocii bronzului din România /
Treasure of the Bronze Age in Romania, Bucureşti, 1995, p. 24–30.
108. Deponierungen, Opferstätten und Symbolgut im Karpatengebiet, în P. Schauer (ed.),
Archäologische Forschungen zum Kultgeschehen in der jüngeren Bronzezeit und
frühen Eisenzeit Alteuropas, Ergebnisse eines Kolloquiums in Regensburg 4.–7.
Oktober 1993, Bonn, 1996, p. 517–533.
109. Spaţiul egeo-anatolian şi Europa sud-estică în lumina unei revizuiri a cronologiei
epocii bronzului, MSŞIA IV, 21, 1996 (1997), p. 33–47.
110. Die Nackenscheibenaxt von Bogata in Mittelsiebenbürgen (Rumänien), în C. Becker,
M.-L. Dunkelmann, C. Metzner-Nebelsick, H. Peter-Röcher, M. Roeder, B. Teržan
(eds.), Chronos. Beiträge zur prähistorischen Archäologie zwischen Nord- und
Südosteuropa, Festschrift für Bernhard Hänsel, Espelkamp, 1997, p. 303–311 (în
colab. cu V. Lazăr).
9 In memoriam 185
111. Tezaurul de la Perşinari. O nouă prezentare, CCDJ 15, 1997, p. 265–301.
112. En Marge de PsScymnus 766–770/Comentariu la PsScymnus 766–770, în Premier
Âge du Fer aux bouches du Danube et dans les régions autour de la Mer Noire /
Prima epocă a fierului la gurile Dunării şi în zonele circumpontice, Tulcea, 1997,
p. 181–191.
113. Săpăturile de la Popeşti. Prezentarea campaniilor 1988–1993, CA 10, 1997, p. 163–172.
114. Capitolele La cultura Basarabi şi Il tardo Hallstatt e l’inizio della seconda età del
ferro, în I Daci, Milano, 1997, p. 23–39.
115. Consideraţii privind începutul şi definirea perioadei timpurii a epocii bronzului în
România, în M. Ciho, V. Nistor, D. Zaharia (eds.), Timpul Istoriei I. Memorie şi
patrimoniu, In honorem emeritae Ligiae Bârzu, Bucureşti, 1998. p. 37–50.
116. Geto-Dacii?, CICSA 1–2, 1998, p. 2–11.
117. The Legacy of Ancient Times, în D.C. Giurescu, S. Fischer-Galaţi (eds.), Romania. A
Historic Perspective, New York, 1998, p. 3–43.
118. Toporul de bronz de la Gostinu (județul Giurgiu), BMTAGiurgiu 2–4, 1996–1998,
p. 123–128.
119. Storia e civilità della Dacia preromana, în G. Arbore Popescu (ed.), Traiano ai
confini dell’Impero, Milano, 1998, p. 103–108.
120. Zu Trogus. Prol. XXXII. Ein archäologischer Beitrag, în M.R. Vasić (ed.), Le
Djerdap. Les Portes de Fer à la deuxième moitié du premier millénaire av. J.Ch.
jusqu’aux guerres daciques, Kolloquium in Kladovo – Drobeta-Turnu Severin
(September – Oktober 1998), Beograd, 1999, p. 15–17.
121. Despre un pasaj din Istoriile Filipice ale lui Pompeius Trogus, Prologus XXXII. O
contribuție arheologică, MSŞIA IV, 23, 1998 (2000), p. 181–187.
122. Din nou despre geografia antică a Moldovei la vest de Prut, în T. Teoteoi, B.
Murgescu, Ș. Solcan (eds.), Faţetele istoriei. Existențe, identități, dinamici, Omagiu
academicianului Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, 2000, p. 407–419.
123. Autour de la fondation du Royaume Odryse, în A. Avram, M. Babeş (eds.),
Civilisation grecque et cultures antiques périphériques. Hommage à Petre
Alexandrescu à son 70e
anniversaire, Bucarest, 2000, p. 76–82.
124. Spada de fier de la Dobolii de Jos (Aldoboly), Angustia 5, 2000, p. 227–233.
125. Ältere Eisenzeit / Späthallstattzeit (8. – 5. Jahrhundert v.Chr.), în Thraker und Kelten
beidseits der Karpaten, Schriftenreihe des Keltenmuseums Hochdorf/Enz. 4,
Eberdingen 2000/2001, p. 42–51.
126. Perioada mijlocie a epocii bronzului la est şi vest de Carpații Răsăriteni, în
V. Cavruc, Gh. Dumitroaia (coord.), Cultura Costişa în contextul epocii bronzului din
România, Piatra Neamț, 2001, p. 9–12.
127. Considerations upon the Beginning and the Evolution of the Early Bronze Age in
Romania, în R.M. Boehmer, J. Maran (eds.), Lux Orientis. Archäologie zwischen
Asien und Europa, Festschrift für Harald Hauptmann zum 65. Geburtstag,
Internationale Archäologie. Studia honoraria 12, Rahden/Westf., 2001, p. 419–425.
128. The Aegean-Anatolian and South-Eastern Europe in the Light of a Revision of the
Bronze Age Chronology, în C. Kacsó (ed.), Der Nordkarpatische Raum in der
Bronzezeit, Symposium Baia Mare, 7.–10. Oktober 1998, Baia Mare, 2001, p. 9–21.
129. Cimmerienii: un etnonim cu multiple înţelesuri, BMTAGiurgiu 7–8, 2001–2002,
p. 123–146.
130. Herodot IV, 94: Gebeleizis?, în C.C. Petolescu, T. Teoteoi, A. Gabor (coord.), Studia
Historica et Theologica. Omagiu profesorului Emilian Popescu, Iaşi, 2003, p. 61–65.
186 In memoriam 10
131. Cum să-l înţelegem pe Herodot, în D. Marcu Istrate, A. Istrate, C. Gaiu (coord.), In
memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civilizației româneşti în context european, ClujNapoca, 2003, p. 57–63.
132. Problema scitică în România, în Ș. Ștefănescu, F. Constantiniu, D. Rusu (eds.),
Identitate națională şi spirit european. Academicianul Dan Berindei la 80 de ani,
Bucureşti, 2003, p. 113–134.
133. Rumänien und Republik Moldau. Prähistorie, în Reallexikon der Germanischen
Altertumskunde 24, Berlin-New York, 2003, p. 465–469.
134. Rumänien i tidens spegel, în K. Slej, S. Unge Sörling, D.N. Popovici (eds.),
Guldskatter Rumänien under 7000 år, Stockholm, 2004, p. 13–21.
135. Die Agathyrsen. Eine zusammenfassende Darstellung, în J. Chochorowskiego (ed.),
Kimmerowie, scytowie, sarmaci. Księga poświęcona pamięci profesora Tadeusza
Sulimirskiego / Cimmerians, Scythians, Sarmatians. In memory of Professor Tadeusz
Sulimirski, Kraków, 2004, p. 473–482.
136. Reflecţii despre problema geto-dacică, în V. Spinei, C.-M. Lazarovici, D. Monah
(eds.), Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea
Petrescu-Dîmboviţa oblata, Iaşi, 2005, p. 563–578.
137. 50 years of systematic archaeological excavations at the pre- and protohistoric site at
Popeşti, Dacia N.S. 48–49, 2004–2005, p. 19–37.
138. Migraţii. O temă arheologică şi istorică. Modelul Est→Vest, MSŞIA IV, 31, 2006,
p. 29–40.
139. Urgeschichte und Antike im Donau-Karpatenraum, în Th. Kahl, M. Metzeltin, M.-R.
Ungureanu (eds.), Rumänien. Raum und Bevölkerung, Geschichte und
Geschichtsbilder, Kultur, Gesellschaft und Politik heute, Wirtschaft, Recht und
Verfassung, historische Regionen, Wien/Berlin, 2006, p. 171–193.
140. Despre centrul de putere al dacilor din Defileul Oltului de la Racoş, în Studia in
honorem Florea Costea, Braşov, 2007, p. 78–82.
141. Burobostes. Ein dakischer König im 2. Jh. V. Chr.? (zu Trogus, Prol. XXXII), Dacia
N.S. 51, 2007, p. 227–231.
142. Zu den Grabsitten der älteren Hallstattzeit in Rumänien, în F. Verse, B. Knoche, J.
Graefe, M. Hohlbein, K. Schierhold, C. Siemann, M. Uckelmann, G. Woltermann
(eds.), Durch die Zeiten…: Festschrift für Albrecht Jockenhövel zum 65. Geburtstag,
Internationale Archäologie: Studia honoraria 28, Rahden/Westf., 2008, p. 269–273.
143. Reflecţii în urma unei dezbateri despre Indo-Europeni, în S.C. Ailincăi, C. Micu, F.
Mihail (eds.), Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare, Constanţa, 2008,
p. 23–28.
144. Herodot şi religia geţilor, în A. Zanoci, T. Arnăut, M. Băţ (eds.), Studia archeologiae
et historiae antiquae: Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion
Niculiță, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur, Chişinău, 2009, p. 117–127.
145. Impactul cercetării civilizaţiei geto-dacice asupra societăţii contemporane, Angustia 14, 2010, p. 293–298.
146. The Urnfield in Hinova, Mehedinţi county (Roumania), Dacia N.S. 54, 2010, p. 43–95
(în colaborare cu M. Davidescu).
147. Necropola de incineraţie de la Hinova, jud. Mehedinţi, Drobeta 20, 2010, p. 117–179
(în colaborare cu M. Davidescu).
148. Agathyrsii în imaginarul lumii antice, în D. Măgureanu, D. Măndescu, S. Matei (eds.),
Archaeology: making of and practice. Studies in honor of Mircea Babeş at his 70th
anniversary, Piteşti, 2011, p. 139–144.
11 In memoriam 187
149. Fost-au cimmerienii o populaţie nomadă? O discuţie pe marginea unei cărţi recent
apărute, în V. Nistor, D. Zaharia (eds.), Armele Atenei, In honorem Zoe Petre,
Bucureşti, 2012, p. 89–117.
150. Sciţi şi agathyrsi în spaţiul carpato-dunărean, SCIVA 63, 1–2, 2012, p. 27–66.
151. Herodotus and the Scythian problem in Romania, Dacia N.S. 56, 2012, p. 47–75.
152. Transformări culturale la sfârşitul epocii bronzului în sud-vestul spațiului carpatodunărean, AO 28, 2014, p. 1–16.
153. La Colonna di Traiano nel pensiero di Radu Vulpe, EphemDR 16, 2014, p. 125–130.
154. La Colonne Trajane et Flavius Josephus, Ant.Jud., XVIII, 22, în C.C. Petolescu, M.
Galinier, F. Matei-Popescu (eds.), Colonne Trajane et Trophées Romains, Actes du
Colloque franco-roumain « Études sur la Colonne Trajane. 1900 ans depuis
l’inauguration (113–2013) », Bucarest, 28–29 octobre 2013, Bucarest, 2015, p. 49–65.
155. Transformări culturale în nord-vestul României la sfârşitul epocii bronzului, în
V. Spinei, N. Ursulescu, V. Cotiugă (eds.), Orbis Praehistoriae. Mircea PetrescuDâmbovița – in memoriam, Iaşi, 2015, p. 509–523.

RECENZII (SELECȚIE)
J.F.S. Stone, L.C. Thomas, The Use and Distribution of Fayance in the Ancient East
and Prehistoric Europe, PPS 22, 1956, p. 37–84, în SCIV 9, 1, 1958, p. 204–209.
V. Leahu, Cultura Tei, Bucureşti, 1966, în SCIV 19, 2, 1968, p. 371–375.
B. Hänsel, Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit im Karpatenbecken,
Bonn, 1968, în Dacia N.S. 16, 1972, p. 414–419.
M. Novotná, Die Äxe und Beile in der Slowakei, PBF IX, 3, München, 1970, în Dacia
N.S. 17, 1973, p. 441–445.
F.-W. von Hase, Die Trensen der Früheisenzeit in Italien, PBF XVI, 1, München,
1969, în SCIV 24, 3, 1973, 545–546.
C. Preda, Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1973, în Dacia N.S. 19, 1975, p. 328–330.
A. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani,
Bucureşti, 1976, în Dacia N.S. 21, 1977, p. 384–385.
G. Wegner, Die vorgeschichtlichen Fluβfunde aus dem Main und aus dem Rhein bei
Mainz, Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte 30, Kallmünz, 1976, în Dacia
N.S. 22, 1978, p. 371–372.
B. Hänsel, Beiträge zur regionalen und chronologischen Gliederung der älteren
Hallstattzeit an der unteren Donau, Bonn, 1976, în Germania 57, 1979, p. 207–215.
165. M. Dusek, Die Thraker im Karpatenbecken, Amsterdam, 1978, în Dacia N.S. 25,
1981, p. 396–398.
166. V. Vasiliev, Sciţii agatîrşi pe teritoriul României, Cluj, 1980, în Dacia N.S. 25, 1981,
p. 398–404.
167. A.I. Meljukova, Skifija i frakiiskii mir, Moskva, 1979, în Dacia N.S. 25, 1981, p. 404–406.
168. M. Petrescu-Dîmboviţa, Die Sicheln in Rumänien mit Corpus der jung- und
spätbronzezeitlichen Horte Rumäniens, PBF XVIII, 1, München, 1978, în Germania
59, 2, 1981, p. 427–430.
169. M. Gedl, Die Dolche und Stabdolche in Polen, PBF VI, 4, München, 1980, în Dacia
N.S. 27, 1983, p. 211–212.
170. G. Gallay, Die kupfer- und altbronzezeitlichen Dolche und Stadbolche in Frankreich,
PBF VI, 5, München, 1981, în Dacia N.S. 27, 1983, p. 212–213.
188 In memoriam 12
171. S. Sievers, Die mitteleuropäischen Hallstattdolche, PBF VI, 6, München, 1982, în
Dacia N.S. 27, 1983, p. 213–214.
172. H. Todorova, Die kupferzeitlichen Äxte und Beile in Bulgarien, PBF IX, 14, München,
1981, în Germania 64, 2, 1986, p. 609–612.
173. I. Kilian-Dirlmeier, Anhänger in Griechenland von der mykenischen bis zur
spätgeometrischen Zeit, PBF XI, 2, München, 1979, în PZ 61, 2, 1986, p. 222–223.
174. T. Bader, Die Fibeln in Rumänien, PBF XIV, 6, München, 1983, în Germania 65, 2,
1987, p. 477–483.
175. G. Schumacher-Matthäus, Studien zu bronzezeitlichen Schmucktrachten im
Karpatenbecken. Ein Beitrag zur Deutung der Hortfunde im Karpatenbecken,
Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 6, Mainz, 1985, în Germania 66, l,
1988, p. 191–194.
176. W.M. Werner, Eisenzeitliche Trensen an der unteren und mittleren Donau, PBF XVI,
4, München, 1988, în Germania 70, 1, 1992, p. 154–158.
A. MacKenzie, Archaeology in România/The Mystery of Roman Occupation, London,
1986, în PZ 67, 2, 1992, p. 247–248.
J. Makkay, The Tiszaszőlőls Treasure, Studia archaeologica 10, Budapest, 1989, în PZ
67, 2, 1992, p. 251–253.
T. Bader, Die Schwerter in Rumänien, PBF IV, 8, Stuttgart, 1991, în Germania 75,
1997, p. 339–343.
C. Sommerfeld, Gerätegeld Sichel. Studien zur monetären Struktur bronzezeitlicher
Horte im nördlichen Mitteleuropa, Berlin-New York, 1994, în ActaPraehArch 32,
2000, p. 167–168.
A.I. Ivantschik, Am Vorabend der Kolonisation. Das nördliche Schwarzmeergebiet
und die Steppennomaden des 8.–7. Jhs. v. Chr. in der klassischen Literaturtradition:
Mündliche Überlieferung, Literatur und Geschichte, Pontus Septentrionalis III,
Moskau–Berlin, 2005, în EurAnt 16, 2010, p. 360–370.

 • 4 voci în: Encyklopädisches Handbuch zur Vor-und Frühgeschichte, sub redacţia lui J.
  Filip, Praga, 1966.
 •  112 voci în: Dicţionar de istorie veche a României, sub redacţia lui D.M. Pippidi,
  Bucureşti, 1976.
 •  44 voci în: Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, sub redacţia lui C.
  Preda, Bucureşti (I, 1994, II, 1996).

La această listă se adaugă prezentări de cărţi în revista SCIV(A), editoriale,
necrologuri, precum şi numeroase articole de popularizare în diferite reviste, ziare şi
alte publicaţii.

DISCURS DE RECEPȚIE ACADEMIA ROMÂNĂ
Istorie şi arheologie sau arheologie şi istorie: prima epocă a fierului în România,
Discurs de recepţie, Bucureşti, 2013, p. 1–45.

Bibliografie despre arheolog

 • Enciclopedia Istoriografiei Românești, Editura Academiei, 1978
 • C. Kacsó (ed.), Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im Karpatischen Raum. Die
  Beziehungen zu den Benachbarten Gebieten, Ehrensymposium für Alexandru Vulpe
  zum 70. Geburtstag, Baia Mare 10.–13. Oktober 2001, Bibliotheca Marmatia 2, Baia
  Mare, 2003, p. 379–401.
 • Anca Diana Popescu, In memoriam Al. Vulpe, SCIVA, tomul 67, nr. 1–2, Bucureşti, 2016, p. 199–201.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram