Vulpe Radu

Data nașterii :
29/12/1899
com. Albești, jud. Ialomița
Data deces     :
26/11/1982
București

A fost student al lui Vasile Pârvan

Specializare

Epoca greacă
epigrafie greacă
Epoca romană
istoria Scythia Minor

Studii

Seminarului Pedagogic al Universității din București
Licenta
1918
 - 1919
Școala Militară de Infanterie, Regimentul I Grăniceri
Licenta
1919
 - 1920
Facultatea de Filosofie și Litere - Universitatea București
Licenta
1920
 - 1924

Specializări/Burse

Accademia di Romania
Perioada
1924
-
1926
École Roumaine - Fontenay-aux-Roses
Perioada
1928
-
1929

Șantier

Alte șantiere

Histria (din 1922), Hurueşti, Izvoarele, Corlăteni, Poiana, Popeşti ş.a.

Activitate

Epigrafie greacă la Catedra de Istorie antică a Facultății de Filosofie și Litere - Universitatea București
asistent
-
Perioada
1926
-
1933
Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti
profesor universitar
-
Perioada
1933
-
1939
Facultatea de Litere şi Filosofie din Iaşi
profesor universitar
-
Perioada
1939
-
1945
Institutul de Studii Balcanice
consilier
-
Perioada
1945
-
1948
Institutul de Arheologie - București
cercetător
-
Perioada
1949
-
1982
-
Perioada
1850
-

Lista Lucrări

Radu Vulpe, Activitatea archeologică în Dobrogea, în volumul colectiv Dobrogea 1878-1928. Cincizeci de ani de vieață românească (colab. Constantin Brătescu, Nicolae Iorga, I.N. Roman, Constantin Moisil, Pericle Papahagi) - Analele Dobrogei - anul IX, vol. 1, 1929.

Radu Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, 1938.

Radu Vulpe, Dobrogea meridională în antichitate, Institutul de Arte Grafice și Editura Glasul Bucovinei, 1938.

Radu Vulpe, Săpăturile dela Poienești din 1949, Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1953.

Radu Vulpe, Izvoare: săpăturile din 1936-1948,  Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1957.

Radu Vulpe, Din istoria Dobrogei: Românii la Dunărea de Jos, vol. 2, Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1965.
 
Radu Vulpe și Ecaterina Dunăreanu-Vulpe, Columna lui Traian: monument al etnogenezei Românilor, Editura Sport Turism, 1988.

 

 

Diverse

S-a căsătorit cu Ecaterina Dunăreanu la Histria și a avut ca nași de cununie pe Vasile Pârvan și dna Marin Simionescu-Râmniceanu.

Membru fondator (23 novembre 1935) al organizației profesionale Colegiul Arheologic Român (C.A.R.) care a propus Proiectul de lege intitulat "Pre-proiect de lege pentru protecția  Monumentelor și Obiectelor Antice și pentru înființarea Colegiului Arheologic Român" și care avea 86 articole grupate în 13 capitole.

Bibliografie despre arheolog

Vl. Dumitrescu, Necrolog - Radu Vulpe, Dacia N.S. XXVII, 1983,  p. 195–198;

Petrescu-Dîmboviţa M., Radu Vulpe (1899-1982), SCIVA, 34, 1983, 2, p. 175-179;

C.Preda, Radu Vulpe (1899-1982), Thraco-Dacica 4, 1983, 1-2, p. 158-162;

Redacția, Radu Vulpe (1899-1982), Pontica, XVI, 1983, pag. 347-349.

Galerie

Autor fișă inițială

Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram