Wollmann Volker

Data nașterii :
17/04/1942
Sibiu

Importante studii privind Dacia romană,  istoria industriei extractive și patrimoniul preindustrial şi industrial în România.

Specializare

Epoca romană
epigrafie/ istoria mineritului/

Studii

Universitatea Cluj
Licenta
1959
 - 1964

Alte studii

studii secundare la Sebeș

 

Doctorat

Universitatea Cluj
Mineritul metalifer, extragerea sării şi cariere de piatră în Dacia Romană
prof. univ. Ion I. Rusu
1983

Activitate

Muzeul Reșița
director
-
Perioada
1964
-
1967
Institutul de Istorie și Arheologie - Cluj
cercetător
-
Perioada
1967
-
1988
Muzeul Ardelean- Gundelsheim (Baden-Württemberg
director
-
Perioada
1988
-
2001
Universitatea Alba Iulia
profesor asociat
-
Perioada
2000
-
2006

Premii / Titluri / Distincții

2004 - consilier ştiinţific al Fundaţiei Saşilor Ardeleni din München.

2012 - statul german i-a acordat „Crucea Federală de Merit”.

2011 - cetăţean de onoare al oraşelor Sebeş şi Brad.

Membru de onoare al asociaţiei ecologice Petro Aqua din Petroşani.

Lista Lucrări

A. Dacia antică
Cărţi
Inscripţiile Daciei romane (Inscriptiones Daciae Romanae), seria III (Dacia Superior), Bucureşti, III/1, 1977 (cu I. I. Russu, M. Dušanić, N. Gudea); III/2, 1980 (cu I. I. Russu, I. Piso); III/3, 1984 (cu I. I. Russu, O. Floca); III/4, 1988 (cu I. I. Russu – dar nemenţionat pe foaia de titlu).
Figured Monuments from Sarmizegetusa, B.A.R., 55, Oxford, 1979 (cu D. Alicu, C. Pop).

Enciclopedia civilizaţiei romane, Bucureşti, 1981, colab. (vocile referitoare la minerit, metalurgie şi cariere de piatră în antichitate).
Johann Michael Ackner, Leben und Werk, Cluj-Napoca, 1982.

Briefe zur Geschichte der siebenbürgischen Altertumskunde, Bucureşti, 1983.

Mineritul metalifer, extragerea sării şi carierele de piatră în Dacia romană/Der Erzbergbau, die Salzgewinnung und die Steinbrüche im römischen Dakien, Cluj-Napoca/Klausenburg, 1996.

Studii şi articole
1. Două inscripţii romane din Munţii Apuseni, în Apulum, V, 1965, p. 591-599.
2. Valoarea cercetărilor metalografice pentru studierea unor descoperiri arheologice, în Apulum, VI, 1967, p. 629-642.
3. Monumente sculpturale din Germisara, în Sargetia, V, 1968, p. 109-119.
4. Lei funerari romani din Bucerdea, în ActaMN, VI, 1969, p. 533-536.
5. O descoperire scitică în judeţul Cluj, în SCIV, 21, 1970, 2, p. 245-251.
6. Materiale epigrafice şi sculpturale romane în Muzeul Sebeş, în ActaMN, VII, 1970, p. 163-183.
7. Valoarea cercetărilor metalografice pentru studierea unor descoperiri arheologice, în Apulum, IX, 1971, p. 188-217.
8. Inscripţii şi sculpturi romane din sud-estul Banatului, în ActaMN, VIII, 1971, p. 539-553.
9. Ein Bataver im römischen Heer in Dakien, în Germania, 50, 1972, p. 247-251.
10. Cercetări privind carierele de piatră din Dacia romană, în Sargetia, X, 1973, p. 105-130.
11. Monumente funerare romane reprezentând lei descoperite în judeţul Hunedoara, în Sargetia, X, 1973, p. 137-148 + 6 pl. (cu D. Isac, I. P. Albu).
12. Despre castrul şi garnizoana romană de la Tihău, în In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 429-439 (cu Gh. Bot).
13. Cohors I Canninefatium in Dakien, în Germania, 52, 1974, p. 150-153.
14. Aspecte tehnice ale exploatării aurului în perioada romană la Alburnus Maior, în Apulum, XII, 1974, p. 240-279 (cu A. Sîntimbrean).
15. Monumente epigrafice şi sculpturale romane din Ulpia Traiana, în Apulum, XIII, 1975, p. 199-225.
16. Epigrafia şi problema romanizării în provincia Dacia, în AIIA, XVIII, 1975, p. 281-289.
17. Germanische Volks- und Kulturelemente im römischen Dakien, în Germania, 53, 1975, p. 166-174.
18. Tăbliţele cerate din Roşia Montană şi datarea „galeriilor romane”, în AIIA, XIX, 1976, p. 237-257.
19. Monumente sculpturale romane de pe cuprinsul judeţului Alba, în Apulum, XIV, 1976, p. 199-219.
20. Monumente epigrafice „emigrate” din Ulpia Traiana, în Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 307-314.
21. Două inscripţii romane din zona Caransebeş, în ActaMN, XIII, 1976, p. 163-168 (cu L. Groza).
22. Römischer Goldbergbau in Roşia Montană, în Der Anschnitt, 28, 1976, p. 182-192.
23. Activitatea arheologică şi epigrafică a lui Ignatz Reinbold pe cuprinsul judeţului Alba, în Apulum, XV, 1977, p. 671-680.
24. Preocupări şi cercetări de epigrafie asupra Banatului roman, în StComCaransebeş, 2, 1977, p. 363-376.
25. Monumente epigrafice şi sculpturale romane de la Potaissa văzute de F. J. Neigebaur, Fodor A. şi M. J. Ackner, în Potaissa, 1, 1978, p. 39-54.
26. Monumente epigrafice şi sculpturale din regiunea minieră Alburnus Maior – Ampelum, în Sargetia, XIV, 1979, p. 191-202.
27. Materiale epigrafice descoperite la Tibiscum, în StComCaransebeş, 3, 1979, p. 253-263 (cu M. Petrovszky).
28. Monumente epigrafice şi sculpturale din regiunea minieră Alburnus Maior – Ampelum (II), în Potaissa, 3, 1982, p. 89-106.
29. Un lucus la Alburnus Maior, în AIIA, XXVII, 1985-1986, p. 253-296 + 8 pl.
30. Nouvelles données concernant la structure socio-ethnique de la zone minière de la Dacia Superior, în Mineria y metalurgia en las antiquas civilizaciónes mediterraneas y europeas, Madrid, II, 1989, p. 107-119.
31. Die Erforschung der Römer- und Völkerwanderungszeit in Siebenbürgen bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts, în W. Schuller (Hrsg.), Siebenbürgen zur Zeit der Römer und Völkerwanderung, Köln-Weimar-Wien, 1994, p. 225-270.
32. Prähistorische und römische Ansiedlungen in Schäßburg und Umgebung, în Schäßburg. Bild einer Stadt, Rautenberg, 1994, p. 56-65.
33. Über den spiralverzierten Herd von der prähistorischen Ansiedlung auf dem Wietenberg bei Schäßburg, în Transsilvanica (Archäologische Untersuchungen zur älteren Geschichte des Südöstlichen Mitteleuropa. Gedenkschrift Kurt Horedt), Rahden, 1999, p. 39-51.
34. Contribution à la connaissance de la topographie archéologique d’Alburnus Maior (Roşia Montană) et à l’histoire des techniques d’exploitation romaines en Dacie, în L’or dans l’Antiquité (publicat şi în Aquitania. Supplément 9), Bordeaux, 1999, p. 117-130.
35. O inscripţie romană inedită de la Roşia Montană, în Studia archaeologica et historica Nicolao Gudea dicata, Zalău, 2001, p. 447-454.
Stadiul actual al cercetărilor privitoare la manuscrisul dispărut „Dacia antiqua” al lui Martin Opitz, în Studii de istorie antică. Omagiu profesorului Ioan Glodariu, Cluj-Napoca – Deva, 2001, p. 453-473.
37. Noi cercetări privind mineritul antic în Transilvania (Partea 1), în Apulum XLII, 2005, p. 88-116 (cu H. Ciugudean).
38. Disiecta membra. Inschriftenfragmente aus Dakien, în Fontes historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistriţa – Cluj-Napoca, 2006, p. 667-678 (cu R.
Ardevan).
39. Eine griechische Inschrift aus Ilişua (Dakien), în Studia historiae et religionis Daco-Romanae in honorem Silvii Sanie, Bucureşti, 2006, p. 259-268 (cu R. Ardevan).
40. Antichităţi risipite, în Saşii transilvăneni între statornicie şi dezrădăcinare – Die Siebenbürger Sachsen zwischen Heimattreue und Entwurzelung, 2, Bistriţa/Bistritz, 2006, p. 7-64 (cu C. Gaiu).
41. Câteva inscripţii descoperite la Ilişua, în RB, XXI/1, 2007, p. 241-254 (cu R. Ardevan).
42. Einige Anmerkungen zu Téglás Istváns archäologischen Aufzeichnungen, în Apulum, XLIV, 2007, p. 287-297.
43. Monumente funerare romane descoperite la Şeica Mică (jud. Sibiu). Paralipomena, în Nemus, 2, 2007, p. 7-33.
44. „Diaspora” monumentelor arheologico-epigrafice din centre urbane şi militare ale Daciei Superior, în Nemus, 7-8, 2009, p. 100-158.
45. Eine römische Wachstafel (tabula cerata) in der archäologischen Sammlung der „Batthyaneum“-Bibliothek, în Nemus, 9-10, 2010, p. 22-31 (publicat şi în Batthyaneum. Omagiu fondatorului Ignatius Sallestius de Batthyan (1741-1798),

B. Minerit şi metalurgie, istoria tehnicii
Cărţi
1. Aurarii din Munţii Apuseni, Bucureşti, 1982 (cu B. Roman, A. Sîntimbrean).
2. Izvoarele răscoalei lui Horea, A – Diplomataria, Bucureşti, III/1, 1984 şi III/2, 1986 (cu Al. Neamţu, I. Dordea, L. Täuber); B – Narrationes, Bucureşti, I, 1983 (cu N. Edroiu, I. Bozac, L. Gyémánt, Al. Neamţu, C. Feneşan); II, 1983 (cu N. Edroiu, I. Bozac, L. Gyémánt, Al. Neamţu, C. Feneşan, L. Täuber); III, 1984 (cu N. Edroiu, L. Gyémánt, E. Selecká-Mârza).
3. Muzeul mineritului din Roşia Montană, Bucureşti, 1989 (cu A. Sîntimbrean).
4. Silber und Salz in Siebenbürgen, I (Katalog zur Ausstellung im Deutschen Bergbau-Museum vom 27. August bis 31. Dezember 2000), Bochum, 1999 (cu R. Slotta, I.Dordea); II-III (Quellenedition mit Urkunden aus dem Montan-Thesaurariats Archiv), Bochum, 1999 (cu R. Slotta, I. Dordea et alii); IV (Einleitende Sätze. Reiseberichte sowie geologische und mineralogische Literatur), Bochum, 2002 (cu R. Slotta, I. Dordea); V (Quellen aus dem Montan-Thesaurariats-Archiv von Cluj-Napoca / Klausenburg), Bochum, 2002 (cu R. Slotta, I. Dordea); VI (Katalog zur Ausstellung Das Gold der Karpaten), cu R. Slotta, I. Dordea - editori; Bildband / Album Einblicke in eine unbekannte Welt, cu S. Schneider), Bochum, 2001; VII (Rodenau’s Silber – Bistritz Glanz. Zur Geschichte und Entwicklung eines Bergorts in den Karpaten), Bochum, 2004 (cu R. Slotta, I. Dordea); VIII (Katalog zur Ausstellung: Săcărâmb (Nagyág) – die Schatzkammer Rumäniens), Bochum, 2007, I-II (cu R. Slotta, I. Dordea); IX (Samuel Köleséri de Keres-eer: Auraria Romano-Dacica), Bochum 2009 (cu R. Slotta, I. Dordea);
X (Katalog zur Ausstellung: Gold aus dem „Goldenen Viereck”), Bochum, 2010 (cu R. Slotta, I. Dordea).
5. Arheologia industrială: din istoria patrimoniului tehnic pe teritoriul României, Alba Iulia, 2003.
6. Patrimoniu preindustrial şi industrial în România, Sibiu, I, 2010; II, 2011.

Studii şi articole
 Dezvoltarea tehnicii miniere din Munţii Cărăşeni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în Banatica, 1, 1971, p. 197-217.
Hărţi privind exploatările miniere de la Dognecea în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, în Banatica, 2, 1973, p. 187-198.
Despre o nouă metodă de exploatare a sării din secolul al XVIII-lea în Maramureş, în Sub semnul lui Clio. Omagiu acad. prof. Ştefan Pascu, Cluj-Napoca, 1974, p. 429-439.
Hărţi privind exploatările miniere de la Dognecea din prima jumătate a secolului al   Museen und Sammlungen zur Geschichte des Berg- und Hüttenwesen in Rumänien (Teil I), în Der Anschnitt, 27, 1975, p. 31-34.
 Muzeul în aer liber al monumentelor tehnice din Hagen – Westfalia, în RMM, 2, 1975, p. 89-90.
 Exploatarea sării în Transilvania şi Maramureş în veacul al XVIII-lea, în AIIA, XX, 1977, p. 163-203 (cu I. Dordea).
 Informaţii privind mineritul şi metalurgia de la Sasca în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în Banatica, 4, 1977, p. 245-257 (cu C. Feneşan).
 Die Entdeckung einer Grubenkunst in einem Banater Bergwerk, în Der Anschnitt, 29, 1977, p. 158-163.
 Transportul şi comercializarea sării din Transilvania şi Maramureş în veacul al XVIII-lea, în AIIA, XXI, 1978, p. 135-171 (cu I. Dordea).
 Mineritul din Banat la mijlocul veacului al XVIII-lea oglindit într-un album cartografic, în Banatica, 5, 1979, p. 297-315 + 28 pl.
 Complexul muzeistic al exploatării miniere Roşia Montană, în RM, 7, 1980, p. 62-68.
Din tradiţiile mineritului ţărănesc şi a prelucrării metalelor în Transilvania, în RM, 4, 1981, p. 70-73.
Museen und Sammlungen zur Geschichte des Berg- und Hüttenwesens in Rumänien (Teil 2), în Der Anschnitt, 33, 1981, p. 104-109.
Aus der Tradition des vorindustriellen Bergbaus und Hüttenwesens in Siebenbürgen, în Der Anschnitt, 34, 1982, p.166-168.
The Emergence and Development of Studies Concerning Industrial Heritage on the Territory of Transylvania, în Rapports Nationaux. 4th International Conference on the Conservation of the Industrial Heritage, Paris – Lyon, I, 1981, p. 121-137 (o versiune prescurtată în L’étude et la mise en valeur du patrimoine industriel, Paris, 1985, p. 126-143).
Un cuptor de redus minereu de fier de la Ghelari (jud. Hunedoara), în Materiale, 14, 1983, p. 541-544 (cu M. D. Lazăr).
 Nepomuki Szent János a bányászok védöszentje, în Vigilia, 48, 1983, p. 91-94.
 Noi valori intrate în patrimoniul Complexului muzeistic al Exploatării Miniere Roşia Montană, în RM, 7, 1985, p. 64-75.
 Un monument de tehnică preindustrială. Forja de la Vlăhiţa (jud. Harghita), în RM, 2, 1986, p. 3-16.
 Zlatna: Archaeological and Architectural Evidence from the Industrial Topography of Mining Community, în International Conference on the Conservation of the Industrial Heritage, II, Washington, 1986, p. 151-160.
Din patrimoniul industrial al salinelor României, în RM, 2, 1987, p. 3-28.
Museen und Sammlungen zur Geschichte des Berg- und Hüttenwesens in Rumänien (III), în Der Anschnitt, 39, 1987, p. 163-172.
Bunuri de patrimoniu industrial provenit din mineritul metalifer şi carbonifer (sec. XVIII-XIX), în RM, 4, 1987, p. 38-59.
Storia e techniche di estrazione del petroleo romeno, în Delfo, 6, 1988, p. 37-40 (publicat şi în Archeologia Industriale, Roma, 1991, p. 321-324).
The Iron Works in Transylvania in the 18th-19th Centuries and Its Technical Monuments, în Transactions of the International Conference on Conservation of the Industrial Heritage, II (Conference Papers and Results), Wien, 1990, p. 242-267.. Pioniere der siebenbürgischen Bergbautechnik im 18. Jh. – ein Beitrag zur Technikgeschichte im vorindustriellen Zeitalter, în SOA, 32-33, 1991, p. 129-158.
Essais de modernisation des techniques minières dans l’Erzgebirge transylvain pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, în Actes du 113e Congrès national des Sociétés savantes, Strasbourg 1988, Paris, 1992, p. 481-518.
Vida Géza – der Künstler der rumänischen Bergleute, în Der Anschnitt, 41, 1989, p. 39-42.
 Der Bergpokal aus Kronstadt (Siebenbürgen) aus dem Jahr 1567, în Der Anschnitt, 44, 1992, f. p. (Meisterwerke bergbaulicher Kunst und Kultur, nr. 59).. Bergbau in Siebenbürgen und im Banat von der Römerzeit bis ins 18. Jahrhundert, în Bergbaureviere im 16. Jahrhundert - Vorträge des historischen Kolloquiums „Georg Agricola“, Freiberg/Sa., 1994, p. 127-136 (cu W. Arnold).
 Steinsalzbergbau in Siebenbürgen und im südlichen Karpatenraum, în Der Anschnitt, 47, 1995, p. 135-147.
Der Bernsteinbergbau von Colţi, în Ausstellungskatalog „Bernstein-Tränen der Götter“, Bochum, 1996, p. 369-376.
 Salzhauer-Darstellungen in alter siebenbürgischen Graphik, în Der Anschnitt, 49, 1997, p. 41-43.
 Stadiul actual al prezervării patrimoniului industrial din Transilvania şi Banat, în Colocviul Internaţional: patrimoniul cultural naţional. Strategia conservării - o strategie a integrării în circuitul valorilor europene, Bucureşti, 2000, p. 93-102.
 Exploatarea mercurului în Transilvania din epoca romană până la mijlocul secolului XX, în AUA, 7, 2003, p. 151-174.
 O „Relatare” din 1791 privind exploatarea sării în Maramureş, în Marmatia, 8/1, 2005, p. 375-413.
 Der Quecksilberbergbau in Siebenbürgen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, în Der Anschnitt, 57, 2005, p. 58-80.
 Die Münzstätte von Nagybánya (Baia Mare). Ein Beitrag zur Montangeschichte und Industriearchäologie der Marmarosch (Maramureş), în Montan- und Industriegeschichte. Dokumentation und Forschung. Industriearchäologie und Museum (Festschrift für Rainer Slotta zum 60. Geburtstag), Paderborn-München-Wien-Zürich, 2006, p. 439-485.
 „De re metallica Libri XII” in rumänischer Sprache erschienen, în Der Anschnitt, 59, 2007, p. 89-91.
 Das Epitaph des Hofkammerrates Ignatius (Ignatz) Haan in Karlsburg (Alba Iulia), în Apulum, 45, 2008, p. 197-224.
 Der Zinnoberabbau und die Quecksilberproduktion in Siebenbürgen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, în Saşii şi concetătăţenii lor ardeleni - Die Sachsen und ihre Nachbarn Siebenbürgens. Studia in honorem Dr. Thomas Nägler, Alba Iulia, 2009, p. 351-379.
Die erste Dampfmaschine in Siebenbürgen (Zlatna) und ihre typologischen Vorläufer, în Apulum, XLVI, 2009, p. 163-210.
Restaurarea unor hărţi miniere la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în Apulum, XLVI, 2009, p. 687-702 (cu A. Ştirban).
Siebenbürgische Goldwäscher im Buch der Weltrekorde „Guiness Book of Records“, în Der Anschnitt, 6, 2011, p. 235-241.
 Inginerul minier A. Sieber (1882-1935) - Personalitate şi rol în spaţiul socioeconomic şi cultural al Ţării Zarandului, în Istoricul Dan Demşea la a 70-a aniversare, Arad, 2011, p. 270-287 (cu M. Baron).
Johann Jakob Ehrler. Banatul de la origini până acum (1774), Timişoara, 2000 (ed. C. Feneşan, V. Wollmann).
Mühlbach und der Unterwald. Schriftennachlass Theobald Streitfeld, Sibiu, 2011 (ed. V. Wollmann, Chr. Rother).
Die Sektion Mühlbach des Siebenbürgischen Karpatenvereins, în Der siebenbürgische Karpatenverein (1880-1945). Gedenkband, Rautenberg, 1990, p. 249-259.
Die Sektion Broos des Siebenbürgischen Karpatenvereins, în Der siebenbürgische Karpatenverein (1880-1945). Gedenkband, Rautenberg, 1990, p. 259-270.
Die Karlsburger Sternwarte (Specula) aus dem Jahre 1797, în ZfSL, 21 (92), 1998, p. 64-74.
Adnotaţiunile cronicarului Laurentius Weidenfelder pe marginea manuscrisului lui Georgius Soterius despre istoria oraşului Sebeş, intitulat „Particola Historica in urbem Sabesium“, în Terra Sebus, 1, 2009, p. 217-231.
Zur technischen Ausstattung der Karlsburger Sternwarte (Specula) aus dem Jahre 1798, în PA, IX, 2009, p. 287-301 (publicat şi în Batthyaneum. Omagiu fondatorului Ignatius Sallestius de Batthyan (1741-1798), Bucureşti, 2011, p. 213-223).
Plutaşi din Pădurea Neagră (Schiltach) în Transilvania - Schwarzwälder Flößer aus Schiltach in Siebenbürgen, în Cibinium, 2009-2010, p. 115-130.
Portretele în relief din ceară ale fraţilor Wilhelm şi Carl Berg din Sebeş, în Terra Sebus, 3, 2011, p. 379-419.

Bibliografie despre arheolog

Radu Ardevan, Istoricul V.Wollmann septuagenar, Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 4, 2012, p. 7-19.

Dumitru Țeicu, Istoricului Volker Wollmann la împlinirea vârstei de 75 de ani, Banatica nr. 27, 2017, p. 13-16.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram