Despre Site

Arheologi.ro  are ca menire colectarea și sintetizarea a cât mai multe informații despre arheologii români și punerea acestora la dispoziția publicului. 

Motivația inițiativei a fost dificultatea de a găsi date publice despre arheologii secolelor trecute.

Scopul acestui proiect este acela al furnizării unei surse de informare cât mai precise și mai cuprinzătoare, astfel încât detaliile despre viața și despre munca arheologilor să fie cât mai accesibile tuturor celor care au nevoie, atât pentru cercetările în domeniu cât și doar din curiozitate sau plăcere.

Arheologi.ro este un proiect privat creat fără implicarea financiară a nici unei instituții, organizații guvernamentale sau non-guvernamentale.

Arheologi.ro nu este supusă nici unei influențe instituționale sau particulare, guvernamentale sau non-guvernamentale, fiind inițiată, întreținută și finanțată exclusiv din surse private care îmi aparțin (aceasta este și explicația resurselor limitate implicate).

Publicațiile de specialitate din România (periodicele editate de Institutul de Arheologie sau cele muzeale) conțin diverse informații punctuale despre cercetările întreprinse de arheologi. Mai rar, în articole de tipul necroloagelor sunt publicate și alte informații despre oamenii care au devenit arheologi subjugați pasiunii de a-și satisface dorința de cunoaștere în acest domeniu. De cele mai multe ori însă uităm că arheologii au avut și au o viață supusă tuturor vicisitudinilor vremurilor și că parcursul lor profesional a depins de atâtea constrângeri, nu numai materiale. Nu vom putea reflecta întreaga viață a tuturor arheologilor, dar sperăm să putem oferi oricui are nevoie punctul de plecare în cercetări privind biografia acestor persoane, rămasă de multe ori necunoscută publicului larg.

De curând am fost în situația de a avea nevoie de informații minime despre anumiți arheologi și am constatat că este aproape imposibil să găsești datele de care ai nevoie despre arheologi români importanți. Cu atât mai mult nu există detalii despre cei mai puțini celebri sau mai puțin cunoscuți public datorită unor descoperiri spectaculoase. În cazul celor din urmă este aproape imposibil de regăsit măcar o fotografie care să răspundă întrebării ”oare cum arăta domnul sau doamna…….” sau de a afla măcar anii între care au trăit.

Ca minimă rațiune de a exista, exact aceasta își propune Arheologi.ro - să ofere un minim de informații despre arheologii români trăitori în trecut sau acum.

Mircea Victor Angelescu

Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram