Heitel Radu

Data nașterii :
12/07/1928
București
Data deces     :
29/10/1994
București

Specializare

Epoca medievală
Evul mediu transilvan

Studii

Universitatea București
Licenta
1952
 - 1956

Doctorat

Universitatea București
„Arheologia şi istoria teritoriului intracarpatic al Transilvaniei în secolele IX-XII"
prof.dr. Ion Nestor
1975

Șantier

Păcuiul lui Soare
Dervent
Judet : Constanța
Perioada
1957
-
1959
Catedrala romano-catolică din Alba Iulia
Alba-Iulia
Judet : Alba
Tara : Romania
Perioada
1968
-
1977

Responsabil științific șantier

Catedrala romano-catolică din Alba Iulia
1972
-
1977

Alte șantiere

1954-1955 - Sărata Monteoru.

1960 - 1968:

     Moldova (Mănăstirea Neamţ, Voroneţ)

     Muntenia (Mănăstirea Aninoasa-Muscel)

     Transilvania (Sebeş, Gârbova de Sus - jud. Alba) şi Rodbav - jud. Braşov

    bisericile fortificate de la Cricău, Sebeş-Alba - jud. Alba şi Cisnădioara - jud. Sibiu

    cetăţile ţărăneşti din Câlnic - jud. Alba şi Prejmer - jud. Braşov. 

1968 - 1971 - Catedrala romano-catolică din Alba Iulia

 

Activitate

Institutul de Arheologie
arheolog contractual
-
Perioada
1957
-
1959
Direcţia Monumentelor Istorice (D.M.I.)
arheolog
-
Perioada
1960
-
1977
Institutul de Arheologie
arheolog
-
Perioada
1980
-
1994

Lista Lucrări

Cărți:

 • Monumentele medievale din Sebeș-Alba, Editura Meridiane, Bucureşti, ed. I, 1964, ed. II,  1969.
 • Cetatea din Câlnic, Editura Meridiane, Bucureşti. 1967.

Articole:

 • Cercetările arheologice efectuate  la Mănăstirea  Neamţ,  Mitropolia  Moldovei  şi  Sucevei  38, 1962, 5-6, p . 327-342 .
 • Contribuţii la  arheologia   monumentelor  transilvane . Principalele   rezultate  ale  cercetărilor arheologice  efectuate  în  complexul  medieval  de  la  Cricău, Apulum    1968,  1, p . 483-498 .
 • În legătură  cu  unele probleme  ale arheologiei  cetăţilor de piatră  medievale  din  Transilvania, BMI 39, 1970, 2, 26-29.
 • Arheologia monumentului de arhitectură romanică din Cisnădioara Sibiu), Apulum 11. 1973, p. 273-292.
 • Archăologische Beiträge zu den romanischen Baudenkmäler aus !., RRHA 9. 1972, 2 , p. 139-160.
 • Das romanische Baudenkmal  von  Cisnădioara  (Michelsberg),  FVL  17, 1974, 2, 49-52.
 • Archäologische Beiträge zur Geschichte der romanischen Baudenkmäler in li (in Zusammenhang mit der ältesten Rotunda Ecclesia" Rumăniens und der Kathedrale in Alba Iulia ), RRHA  12. 1975, I , p. 3-10.
 • Contribuţii la problema genezei raporturilor feudale  în Transilvania  în lumina  cercetărilor arheologice de la Alba Iulia, MuzNat 1975, p. 343-351.
 • Unele consideraţii privind civilizaţia  din bazinul carpatic în cursul celei de-a doua jumătăţi a secolului  al IX-iea  în lumina  izvoarelor SCIVA 34, 1983, 2, p. 93-115.
 • Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din zona sud-vestică a cetăţii de la Alba  Iulia (1968-1977),   SCIVA  36,  1985, 3,  215-231.
 • Principalele rezultate ale cercercetărilor arheologice din zona sud-vestică a cetăţii de la Alba Iulia ( 1968-1977). Piesele de metal,  SCIVA 37,  1986, 3, p. 233-248 .
 • Un vârf de lance din colecţia Institutului de Arheologie (Bucureşti), SCIVA 1991, 3-4, p. 2 4 5 -24 8 i = FVL 1992. 1-2, p. 141-144).
 • Zur Frage des Eindringens  der Fri1hslawen  în: Siebenbiirgen  zur  Zell  der Ramer und der  Volkerwanderung (Siebenbi.irgisches Archiv   29), 1994, p.  183-207.
 • Spade din secolul al XII-iea în muzeele din România, SCIVA 46, 1995, I , 63-70.
 • Die Archäologie der ersten und zweiten Phase des Eindringens der Ungam in das innerkarpatische Transsilvanien, Dacia 38, 1994.

Bibliografie despre arheolog

Mircea Babeș, Radu R. Haitel (1928-1994), SCIVA, 46, nr. 3-4, iulie-dec 1995, p. 295-297

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram