Alexandrescu Petre

Data nașterii :
03/01/1930
Paris
Data deces     :
18/07/2009
București

Specializare

Epoca greacă
ceramică greacă / istoria religiilor

Studii

Facultatea de Limbi clasice - Universitatea București
Licenta
1948
 - 1952

Doctorat

Universitatea București
Necropola tumulară a Histriei
acad. Emil Condurachi
1969

Șantier

Popești
Tara : Romania
Perioada
1950
-
1953
Tariverde
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1953
-
1954
Necropola tumulară a Histriei
Istria (Caranasuf)
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1955
-
1964
Sarinasuf
Judet : Tulcea
Tara : Romania
Perioada
1967
-
1969
Histria/Istros - Templu
Istria (Caranasuf)
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1966
-
1981
Histria/Istros - Templu
Istria (Caranasuf)
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1988
-
1988

Responsabil științific șantier

Histria/Istros
1981
-
1991

Activitate

Institutul de Arheologie
șef Secție Arheologie Clasică
-
Perioada
1971
-
1994
Institutul de Arheologie
director
-
Perioada
1990
-
1999
Universitatea București
profesor asociat - catedra de Istorie Antică și Arheologie
-
Perioada
1997
-
2000

Alte Funcții

Membru corespondent al Institutului Arheologic German

Membru al Institutului de Studii Avansate din Princeton

Membru al Societății Române de Studii Clasice.

A condus o serie de publicații de specialitate (revistele românești Dacia (1990-1999), Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (1990-1995)

A întemeiat și a condus revista franco-italiană Il Mar Nero, revistă de arheologie şi istorie (1994-2009)

A condus seria româno-germană Archaeologica Romanica (1997-2002) în colaborare cu prof. Helmut Kyrileis, preşedinte DAI.

A făcut parte din comitetul ştiinţific al revistei internaţionale Ancient West and East şi al seriei Colloquia Pontica

 

Vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Arheologie (1997-1999).

Vice-președinte al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (1997-2000).

Premii / Titluri / Distincții

Premiul „Gustave Mendel” al Académie des Inscriptions et Belles Lettres (1966)

Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române (1967)

 

Ordinul național „Serviciul Credincios” în grad de Ofițer (1 decembrie 2000)

Lista Lucrări

O bibliografie completă până în 2000 se găseşte în volumul omagial editat de Alexandru Avram şi Mircea Babeş, Civilisation grecque et cultures antiques périphériques. Hommage à Petre Alexandrescu à son 70e anniversaire, Bucureşti 2000.

Volume

1. Corpus Vasorum Antiquorum, Roumanie I. Bucarest 1. Institut d’Archéologie, Musée National des Antiquités, Bucarest, 1965 (avec Suzana Dimitriu et la collaboration de Vladimir Dumitrescu).
2. Necropola tumulară. Săpături 1955-1961 [La nécropole tumulaire. Fouilles 1955- 1961], dans Emil Condurachi (éd.), Histria II, Bucarest, 1966, p. 133-294 et pl. 69-103.
3. Corpus Vasorum Antiquorum, Roumanie II. Bucarest 2. Collection Dr. Georges et Maria Severeanu (Musée de la ville de Bucarest) et collections privées, Bucarest, 1968 (avec Suzana Dimitriu).
4. Histria IV. La céramique d’époque archaïque et classique (VIIe–IVe s.), avec la collaboration de Suzana Dimitriu et Maria Coja, Bucarest – Paris, 1978.
5. Histria. Eine Griechenstadt an der rumänischen Schwarzmeerküste, éd. par Petre Alexandrescu et Wolfgang Schuller, Xenia, Konstanzer althistorische Vorträge und Forschungen, 25, Konstanz am Bodensee, 1990.
6. L’aigle et le dauphin. Études d’archéologie pontique, Bucarest – Paris, 1999.
7. Histria VII. La Zone Sacrée d’époque grecque, Bucarest – Paris, 2005 (avec le concours de l’architecte Anişoara Sion et d’Alexandru Avram et la collabo- ration de Maria Alexandrescu Vianu, Albert Baltreş, Iulian Bîrzescu, Niculae Conovici, Pierre Dupont, Cristina Georgescu, Mihai Măcărescu et Konrad Zimmermann).

Colaborări

8. Plusieurs articles dans Constantin Preda (éd.), Enciclopedia de istorie veche şi arheologie a României [Encyclopédie de l’histoire ancienne et de l’archéologie de la Roumanie], Bucarest, vol. I, 1994 ; vol. II, 1996 ; vol. III, 2000 ; vol. IV (en préparation).
9. Vassos Karageorghis, with contributions by Petre Alexandrescu et alii, Kypriaka in Romania, Nicosie, 2006.

Articole, note și comentarii

10. Izvoarele greceşti despre retragerea lui Darius din expediţia scitică [Les sources grecques sur la retraite de Darius de l’expédition scythe], SCIV 7, 1956, 3-4, p. 319-342.
11. Olympia. Arheologii în atelierul lui Fidias [Olympie. Les archéologues dans l’atelier de Phidias], SCIV 8, 1957, 3-4, p. 383-384.
12. Cu privire la inscripţia veche-persană descoperită la Gherla [À propos de l’inscription en vieux perse découverte à Gherla], SCIV 9, 1958, 2, p. 409-411.

13. Un sanctuar celtic al « capetelor tăiate » la Entremont [Un sanctuaire celtique des « têtes coupées » à Entremont], SCIV 9, 1958, 2, p. 477-480.
14. Eine Komastenschale in der Sammlung Maria und George Severeanu, Bukarest, Dacia N. S. 3, 1959, p. 135-142.
15. Tombes thraces d’époque archaïque dans la nécropole tumulaire d’Histria, Dacia N. S. 3, 1959, p. 143-164 (avec Victoria Eftimie).
16. Autour de la date de fondation d’Histria, Studii clasice 4, 1962, p. 49-69.
17. Cercetări în necropola tumulară de la Histria [Recherches dans la nécropole tumulaire d’Histria], SCIV 13, 1962, 2, p. 325-336.
18. Les tertres funéraires d’Histria. Recherches archéologiques dans la nécropole tumulaire, Klio 41, 1963, p. 257-266.
19. Les Celtes et les étapes de la civilisation de La Tène dans le Sud-Est européen, dans Le rayonnement des civilisations grecque et romaine sur les civilisations périphériques, Huitième
congrès international d’archéologie classique, Paris, 1963, Paris, 1965, p. 107-109.
20. Les rapports entre indigènes et Grecs à la lumière des fouilles de la nécropole d’Histria, dans Le rayonnement..., p. 336-339.
21. Les Scythes au sud du Danube avant le roi Atéias, dans Le rayonnement..., p. 406-408.
22. Types de tombes de la nécropole tumulaire d’Histria, Dacia N. S. 9, 1965, p. 163-184.
23. Discuţii cu privire la tezaurul de la Panaghiurişte [Discussions autour du trésor de Panagjurište], Studii clasice 7, 1965, p. 359-360.
24. Le symbolisme funéraire dans une tombe de la péninsule de Taman, Studii clasice 8, 1966, p. 75-86 = L’aigle et le dauphin, p. 35-48.
25. Hydria de la Artánd [L’hydrie d’Artánd], Studii clasice 8, 1966, p. 207-210.
26. Ataias, Studii clasice 9, 1967, p. 85-91.
27. Une nouvelle synthèse de l’histoire des villes grecques de la Dobroudja à l’époque préromaine, Revue roumaine d’histoire 7, 1968, 2, p. 263-279.
28. Colonisation occidentale et colonisation pontique, Kokalos 14-15, 1968-1969, p. 88-90.
29. Peisajul histrian în antichitate [Le paysage histrien dans l’antiquité], Pontica 3, 1970, p. 77-86.
30. Însemnări arheologice. Grădiştea de la « Roxolani » [Notes archéologiques. Roksolanskoe gorodišče], Studii clasice 12, 1970, p. 149-156.
31. Însemnări arheologice. Morminte cu cai în necropola de la Salamina din Cipru [Notes archéologiques. Tombes à cheval dans la nécropole de Salamine de Chypre], Studii clasice 12, 1970,
p. 156-160.
32. Deux types de sépultures à incinération sur l’emplacement de la tombe, Dacia N. S. 15, 1971, p. 319-324 = L’aigle et le dauphin, p. 174-181.
33. Însemnări arheologice. Pentru o ecologie a aşezărilor greceşti [Notes archéologiques. Pour une écologie des sites grecs], SCIV 22, 1971, 4, p. 655-659.

34. Însemnări arheologice. Cu privire la datarea mormîntului de la Agighiol [Notes archéologiques. Sur la datation de la tombe d’Agighiol], SCIV 22, 1971, 4, p. 660-662.
35. Observaţii asupra organizării spaţiale în necropola Histriei [Observations sur l’organisation spatiale dans la nécropole d’Histria], Peuce 2, 1971, p. 27-35.
36. Un groupe de céramique fabriquée à Istros, Dacia N. S. 16, 1972, p. 113-131.
37. L’importation de la céramique attique dans les colonies du Pont-Euxin avant les guerres médiques, RA, 1973, p. 23-38 (avec Suzana Dimitriu) = L’aigle et le dauphin, p. 25-34.
38. Un art thraco-gète ?, Dacia N. S. 18, 1974, p. 273-281 = L’aigle et le dauphin, p. 183-196.
39. Arheologia spaţiului carpato-danubian în veacurile VI-V î. e. n. [L’archéologie de l’espace carpato-danubien aux VIe-Ve siècles av. n. è.], SCIVA 25, 1974, 2, p. 209-216.
40. Les importations grecques dans les bassins du Dniepr et du Boug, RA, 1975, p. 63-72 (version roumaine : Studii clasice 14, 1972, p. 165-174).
41. Pour une chronologie des VIe-IVe siècles, Thraco-Dacica 1, 1976, p. 117-126.
42. Les trésors du IVe siècle, Archéologia 91, 1976, p. 28-31.
43. L’empreinte des civilisations grecque et romaine, Archéologia 91, 1976, p. 32-39.
44. Les modèles grecs de la céramique thrace tournée, Dacia N. S. 21, 1977, p. 113-137 = L’aigle et le dauphin, p. 138-173.
45. La céramique de la Grèce de l’Est dans les colonies pontiques, dans Les céramiques de la Grèce de l’Est et leur diffusion dans l’Occident. Centre Jean Bérard. Institut français de Naples,
6 - 9 juillet 1976, Paris – Naples, 1978, p. 52-61.
46. Notes de topographie histrienne, Dacia N. S. 22, 1978, p. 331-342 = L’aigle et le dauphin, p. 49-65.
47. Călătoria lui Herodot în Marea Neagră [Le voyage d’Hérodote en mer Noire], Pontica 11, 1978, p. 27-34.
48. Zalmoxis şi cercetările lui Mircea Eliade [Zalmoxis et les recherches de Mircea Elia- de], Pontica 11, 1978, p. 51-57.
49. Steingeräte griechischer Zeit aus Histria, Dacia N. S. 24, 1980, p. 267-282 (avec Konrad Zimmermann).
50. La nature de Zalmoxis selon Hérodote, Dialogues d’histoire ancienne 6, 1980, p. 113-122 (version roumaine: SCIVA 31, 1980, 3, p. 343-354) = L’aigle et le dau- phin, p. 293-303.
51. À propos de la couche précoloniale de Mésambria, Pontica 15, 1982, p. 47-55 (avec Sebastian Morintz) = L’aigle et le dauphin, p. 256-262.
52. Le groupe de trésors thraces du nord des Balkans, Dacia N. S. 27, 1983, p. 45-66 (I); 28, 1984, p. 85-98 (II) = L’aigle et le dauphin, p. 197-279.
53. Mhdivzein. À propos des importations et de l’influence achéménide en Thrace, Dacia N. S. 30, 1986, p. 155-158.
54. Aristotel despre constituţia Histriei [Aristote sur la constitution d’Histria], Studii clasice 24, 1986, p. 63-70 = L’aigle et le dauphin, p. 108-116.

55. Geten, Skythen und die Chora von Histria in archaischer Zeit, dans Mestnye etnopolitičeskie ob’edinenija Pričernomor’ja v VII-IV vv. do n.e. Materialy IV Vse- sojuznogo simpoziuma po drevnej istorii Pričernomor’ja, Ckhaltubo – Vani, 1985, Tbilisi, 1987, p. 281-294.
56. Însemnări arheologice. Asupra tezaurului de la Rogozen (Bulgaria) [Notes archéolo- giques. Au sujet du trésor de Rogozen (Bulgarie)], SCIVA 38, 1987, 3, p. 233-244 = L'aigle et le dauphin, p. 280-288.
57. Une nouvelle histoire de la Dobroudja (Istorija na Dobrudža, tome Ier, Sofia, 1984), Dacia N. S. 32, 1988, p. 163-173 (avec Alexandru Suceveanu).
58. Însemnări arheologice. Pentru datarea tezaurului de la Băiceni [Notes archéologiques. Pour la datation du trésor de Băiceni], SCIVA 39, 1988, 2, p. 113 -118 = L’aigle et le dauphin, p. 209-217.
59. Un vase ptolémaïque en faïence d’Istros, dans H. U. Cain, H. Gabelmann et D. Salzmann (éds), Beiträge zur Ikonographie und Hermeneutik. Festschrift für Nikolaus Himmelmann,
Bonner Jahrbücher, Beiheft 47, Mayence, 1989, p. 305- 309 (version roumaine: Studii clasice 26, 1988, p. 116-121).
60. Histria in archaischer Zeit, dans P. Alexandrescu et W. Schuller (éds), Histria (su- pra, n° 5), p. 47-101 (version roumaine abrégée: Histria în epoca arhaică, Pontica 18, 1985, p. 41-54 [I];
19, 1986, p. 19-32 [II]) = L’aigle et le dauphin, p. 66-116.
61. Les Eubéens et le début de la navigation en mer Noire, dans Marie-Madeleine Mac- toux et Évelyne Geny (éds), Mélanges Pierre Lévêque V. Anthropologie et société, Annales littéraires de l’Université de Besançon, 429, Besançon, 1990, p. 1-8 (ver- sion roumaine : Studii clasice 26, 1988, p. 111-116) = L’aigle et le dauphin, p. 1-7.
62. Histrias goldenes Zeitalter, dans Pričernomor’e Vll-V vv. do n.e. Pis’mennje istočniki i arkheologija, Tbilisi, 1990, p. 338-345.
63. L’oiseau unicorne. Introduction à l’iconologie de l’art thrace, CRAI, 1993, p. 725-747 = L’aigle et le dauphin, p. 229-245.
64. La station gétique fortifiée de « Cetatea Jidovilor » (Coţofenii din Dos, dép. de Dolj), Dacia N. S. 37, 1993, p. 79-157 (avec Vlad Zirra, Niculae Conovici, George Trohani, Petre Gherghe,
Gheorghe Gâţă et Vlad Vintilă Zirra).
65. Un rituel funéraire homérique à Istros, dans Juliette de La Genière (éd.), Nécropo- les et sociétés antiques (Grèce, Italie, Languedoc), Actes du colloque international du Centre de
Recherches Archéologiques de l’Université de Lille III, Lille, 2-3 décembre 1991, Cahiers du Centre Jean Bérard, Naples, 1994, p. 15-32 = L’aigle et le dau- phin, p. 117-137.
66. La destruction d’Istros par les Gètes. 1. Dossier archéologique, Il Mar Nero 1, 1994, p. 179-214 (version roumaine: SCIVA 44, 1993, 3, p. 231-265).
67. Însemnări arheologice. O vizită la Olbia şi trei lucrări despre teritoriul ei rural [Notes archéologiques. Une visite à Olbia et trois travaux sur son territoire rural], SCIVA 46, 1995, 2,
p. 119-132.
68. L’atelier Agighiol et l’Iran préachéménide, Il Mar Nero 2, 1995-1996, p. 9-27 = L’aigle et le dauphin, p. 245-256.

69. Zum goldenen Fisch von Witaszkowo (ehem. Vettersfelde), dans Cornelia Becker et alii (éds), Chronos. Beiträge zur prähistorischen Archäologie zwischen Nord- und Südosteuropa. Festschrift für Bernhard Hänsel, Espelkamp, 1997, p. 683-687 = L’aigle et le dauphin, p. 289-293.
70. Colonisation occidentale et colonisation pontique, dans F. Krinzinger (éd.), Die Ägäis und das westliche Mittelmeer. Beziehungen und Wechselwirkungen, 8. bis 5. Jh. v. Chr., Wien, 24. bis 27. März 1999, Vienne, 2000, p. 515-520.
71. Le temple de Théos Mégas d’Istros redressé, Dacia N. S. 43-45, 1999-2001, p. 79-96.
72. Însemnări arheologice. Noi cercetări şi ipoteze cu privire la topografia şi urbanismul Histriei [Notes archéologiques. Nouvelles recherches et hypothèses sur la topographie et l’urbanisme
d’Histria], Pontica 33-34, 2000-2001, p. 179-198.
73. Lambrino, dans S. Buzzi et alii, Zona archaeologica. Festschrift für Hans-Peter Isler zum 60. Geburtstag, Bonn, 2001, p. 1-3.
74. L’art des Gètes et des Triballes, Ancient West & East 1, 2002, p. 163-172.
75. Condiţiile de descoperire ale kuros-ului arhaic de la Histria (după carnetele Lambrino) [Les conditions de la découverte du kouros archaïque d’Histria (d’après les carnets Lambrino)], Pontica 37-38, 2004-2005, p. 131-144.
76. Însemnări arheologice: 1. Rogozen III. Pocalul cat. 165 atribuit atelierului Agighiol [Notes archéologiques : 1. Rogozen III. Le gobelet cat. 165 attribué à l’atelier Agi- ghiol], SCIVA 57,
2006, p. 143-158.
77. Sur l’urbanisme à Istros, dans J. Cobet, V. von Graeve, W.-D. Niemeier et K. Zimmermann, Frühes Ionien. Eine Bestandsaufnahme, Panionion-Sympo- sion Güzelçamlı 26.
September – 1. Oktober 1999, Milesische Forschungen, 5, Mayence, 2007, p. 475-485.
78. La fin de la Zone Sacrée d’époque grecque d’Istros, Dacia N. S. 51, 2007, p. 211-219.
79. Însemnări arheologice histriene [Notes archéologiques histriennes], SCIVA 58, 2007, p. 345-351.
80. Însemnări arheologice: 1. Despre colonizarea greacă interioară: Gelonos şi Pistiros (Herodot IV, 108-109) [Notes archéologiques : 1. Sur la colonisation grecque inté- rieure : Gélonos et
Pistiros (Hérodote IV, 108-109)], Pontica 40, 2007, p. 71-74.
81. Însemnări arheologice: 2. Cutremure în Dobrogea [Notes archéologiques : 2. Tremblements de terre dans la Dobroudja], Pontica 40, 2007, p. 74-83 (avec Albert Baltreş).
82. Însemnări arheologice histriene. Ornamente de căpăstru achemenide la Istros. Perşi, sciţi şi saci [Notes archéologiques histriennes. Décorations d’harnais achéménides à Istros. Perses, Scythes et Saces], Pontica 41, 2008, p. 119-143 (version allemande: Achämenidische Zaumzeugornamente in Istros. Perser, Skythen, Saken, Archäolo- gische Mitteilungen aus Iran und Turan 42, 2010, p. 267-284.
83. Sur l’urbanisme à Istros, dans A. Hermary et G. R. Tsetskhladze (éds), From the Pillars of Hercules to the Footsteps of the Argonauts, Colloquia Antiqua, 4, Louvain-Paris-Walpole, Ma, 2012, p. 223-231.

Rapoarte de săpătură

84. Cercetări arheologice în oraşul Constanţa [Recherches archéologiques dans la ville de Constanţa], Materiale şi cercetări arheologice 4, 1957, p. 88-94 (avec Vlad Zirra).
85. Sectorul necropolei tumulare [Secteur de la nécropole tumulaire], Materiale şi cercetări arheologice 4, 1957, p. 55-69 ; 5, 1959, p. 303-311 (avec Vlad Zirra).
86. Sectorul « necropola tumulară » [Secteur « nécropole tumulaire »], Materiale şi cercetări arheologice 6, 1959, p. 289-299 ; 7, 1960, p. 255-264 ; 8, 1962, p. 415- 423 (ce dernier rapport
avec D. Vâlceanu).

Recenzii

87. E. Swoboda et D. Cončev, Neue Denkmäler antiker Toreutik, Acta praehistorica, 4, Prague, 1956, SCIV 8, 1957, 1-4, p. 393-394.
88. A. Almagro, Las necrópolis de Ampurias III, Barcelone, 1953, SCIV 9, 1958, 1, p. 222-229.
89. J. D. Beazley, Attic Black-Figure Vase Painters, Oxford, 1956, SCIV 10, 1959, 2, p. 526-527.
90. J. T. Dunbabin, The Greeks and their Eastern Neighbours, Londres, 1957, Studii clasice 2, 1960, p. 434-437.
91. C. Roebuck, Ionian Trade and Colonisation, New York, 1959, SCIV 12, 1961, 1, p. 163-165.
92. G. Vallet, Rhégion et Zancle. Histoire, commerce et civilisation des cités chalcidiennes du détroit de Messine, Paris, 1958, SCIV 12, 1961, 2, p. 408-410.
93. F. Villard, La céramique grecque de Marseille. Essai d’histoire économique, Paris, 1960, SCIV 12, 1961, 2, p. 410-411.
94. J. M. Cook et alii, Old Smyrna. 1948-1951, BSA 53-54, 1958-1959, p. 1-181, Studii clasice 5, 1963, p. 424-427 (avec Suzana Dimitriu).
95. V.D. Blavatskij, Antičnaja arkheologija v Severnogo Pričernomor’ja, Moscou, 1961, Studii clasice 5, 1963, p. 428.
96. M.M. Hudjak, Iz istorii Nimfeja VI-III v. do n.e., Leningrad, 1962, Studii clasice 5, 1963, p. 429-430.
97. Kerameikos. Ergebnisse der Ausgrabungen VI. 1. Teil: K. Kübler, Die Nekropole des späten 8. bis frühen 6. Jahrhunderts, Berlin, 1959, Studii clasice 6, 1964, p. 418-421.
98. E. Akurgal, Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander, Berlin, 1961, Studii clasice 6, 1964, p. 425-428 (avec Suzana Dimitriu).
99. J. M. Cook, The Greeks in Ionia and the East, Londres, 1962, Studii clasice 7, 1965, p. 457-459.
100. Apollonia. Les fouilles dans la nécropole d’Apollonia en 1947-1949, Sofia, 1963, Studii clasice 7, 1965, p. 461-463.

101. Izvoare privind istoria României I. De la Hesiod la Itinerarul Antonin, Bucarest, 1964, Studii clasice 8, 1966, p. 327-328.
102. A. Graham, Colony and Mother-City in Ancient Greece, Manchester, 1964, Studii clasice 8, 1966, p. 363-364.
103. M. P. Catalán, Excavaciones en la necrópolis púnica « Laurita » del Cerro de San Cristóbal (Almuñécar, Granada), dans Excavaciones arqueológicas en España, Madrid, 1962, Studii clasice 8, 1966, p. 374-375.
104. F. Schachermayr, Forschungsbericht. Ägäische Frühzeit, Anzeiger für die Altertumswissenschaft 19, 1966, Studii clasice 9, 1967, p. 290-291.
105. S. Marinatos, La « diaspora » créto-mycénienne, dans Les peuples de l’Europe du Sud- Est et leur rôle dans l’histoire, Sofia, 1966, p. 60-74, Studii clasice 9, 1967, p. 291.
106. A. Snodgrass, Early Greek Armour and Weapons, Édimbourg, 1964, Studii clasice 9, 1967, p. 372-374.
107. Gladys D. Weinberg et alii, The Antikythera Shipwreck Reconsidered, Transactions of the American Philosophical Society 55, 1965, 3, Studii clasice 9, 1967, p. 376-378.
108. Kul’tura antičnogo mira, Moscou, 1966, Studii clasice 9, 1967, p. 382-384.
109. H. Metzger, Recherches sur l’imagerie athénienne, Paris, 1965, Studii clasice 10, 1968, p. 366-367.
110. C. Iconomu, Opaiţe greco-romane, Constanţa, 1967, SCIV 19, 1968, 3, p. 545.
111. Dona Kurtz et J. Boardman, Greek Burial Customs. Aspects of Greek and Roman Life, Ithaca – New York, 1971, Dacia N. S. 17, 1973, p. 448-449.
112. H. Metzger, Les céramiques archaïques et classiques de l’acropole lycienne, Paris, 1972, Dacia N. S. 17, 1973, p. 449-451.
113. E. Walter Karydi, Samos VI 1. Samische Gefäße des 6. Jhs. v. Chr. Landschaftsstile ostgriechischer Gefäße, Bonn, 1973, Dacia N. S. 19, 1975, p. 327.
114. J. Boardmann et J. Hayes, Excavations at Tocra. 1963-1965 I-II, Londres, 1966- 1973, Dacia N. S. 21, 1977, p. 389-390.
115. A. Wąsowicz, Olbia pontique et son territoire. L’aménagement de l’espace, Paris, 1975, Dacia N. S. 21, 1977, p. 390.
116. Anatolian Collection of Charles University, Kyme, 1, Prague, 1974, Dacia N. S. 23, 1979, p. 388.
117. G. Dumézil, Romans de Scythie et d’alentour, Paris, 1978, Studii clasice 20, 1981, p. 164.
118. J. M. Blazquez, Imagen y mito. Estudios sobre religiones mediterráneas e ibéricas, Madrid, 1977, Studii clasice 20, 1981, p. 165.
119. A.S. Rusjaeva, Zemledel’českie kul’ty v Ol’vii dogetskogo vremeni, Kiev, 1979, Studii clasice 20, 1981, p. 166.
120. R. Naumann, Der Zeustempel zu Aizanoi, nach den Ausgrabungen von Daniel Krencker und Martin Schede, mit einem Beitrag von H. Aulock, Berlin, 1979, Studii clasice 20, 1981, p. 167-168.

121. Issledovanija po antičnoj arkheologii Severnogo Pričernomor’ja, Studii clasice 20, 1981, p. 168-170.
122. J. F. Kindstrand, Anacharsis. The Legend and the Apophthegmata, Uppsala, 1981, Studii clasice 21, 1983, p. 169-170.
123. J. N. Coldstream, Geometric Greece, Londres, 1979, Studii clasice 21, 1983, p. 172-173.
124. J. Boardman, The Greeks Overseas. Their Early Colonies and Trade, new and en- larged edition, Londres, 1980, Studii clasice 21, 1983, p. 173.
125. R. F. Hoddinott, The Thracians, Londres, 1981, Studii clasice 21, 1983, p. 179.
126. J. Bažant, Studies on the Use and Decoration of Athenian Vases, Prague, 1981, Studii clasice 21, 1983, p. 182.
127. A. W. Lawrence, Greek Aims in Fortification, Oxford, 1979, Studii clasice 21, 1983, p. 182-183.
128. J. M. Dentzer, Le motif du banquet couché dans le Proche-Orient et le monde grec du VIIe s. av. J.-C., Paris, 1982, Dacia N. S. 27, 1983, p. 214.
129. J. Gy. Szilágyi, Corpus Vasorum Antiquorum, Hongrie I. Budapest. Musée des Beaux-Arts, Budapest, 1981, Dacia N. S. 27, 1983, p. 214-215.
130. J. Vinogradov, Olbia. Geschichte einer altgriechischen Stadt am Schwarzen Meer, Konstanz am Bodensee, 1981, Studii clasice 22, 1984, p. 153-154.
131. H. von Hesberg, Konsolengeisa des Hellenismus und der frühen Kaiserzeit, Mayence, 1981, Studii clasice 22, 1984, p. 157.
132. K. Buraselis, Das hellenistische Makedonien und die Ägäis, Munich, 1982, Studii clasice 23, 1985, p. 140.
133. Antike Kunstwerke aus der Sammlung Ludwig I. Frühe Tonsarkophage und Vasen, Bâle – Mayence, 1979-1982, Studii clasice 23, 1985, p. 144-145.
134. Renate Tölle-Kastenbein, Frühe Peplosfiguren, Mayence, 1980, Studii clasice 23, 1985, p. 146-147.
135. D. Salzmann, Untersuchungen zu den antiken Kieselmosaiken von den Anfängen bis zum Beginn der Tesseratechnik, Berlin, 1982, Studii clasice 23, 1985, p. 147-148.
136. P.O. Karyškovskij et I.B. Klejman, Drevnej gorod Tira. Istoriko-arkheologičeskij očerk, Kiev, 1985, Studii clasice 26, 1988, p. 142.
137. E.I. Levi, Ol’vija. Gorod epokhu ellinizma, Leningrad, 1985, Studii clasice 26, 1988, p. 142-143.
138. J. M. Cook, The Persian Empire, Londres, 1983, Studii clasice 26, 1988, p. 144.
139. R. S. Young, Three Great Early Tumuli (éd. E. I. Kohler), Philadelphia, 1981, Studii clasice 26, 1988, p. 144-145.
140. Phyllis Wiliams Lehmann et alii, Samothrace. The Temenos I. Text; II. Plates, New York, 1982, Studii clasice 28-30, 1992-1994, p. 194-195.
141. Ol’vija i ee okruga: sbornik naučnykh trudov, Kiev, 1986, Studii clasice 28-30, 1992-1994, p. 195-197.

142. J. Boardman, The Diffusion of Classical Art in the Antiquity, Londres, 1994, Dacia N. S. 40-42, 1996-1998, p. 508-509.
143. C. Rolley, La sculpture grecque I. Des origines au milieu du Ve siècle, Paris, 1994, Dacia N.
S. 40-42, 1996-1998, p. 509-510.
144. M. Oppermann, Die westpontischen Poleis und ihr indigenes Umfeld in vorrömi- scher Zeit, Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, Langenweißbach, 2004, Dacia N. S. 50, 2006, p. 463-464.

Prefețe și traduceri

145. Introduction et notes à Friedrich Matz, Creta, Micene, Troia [Kreta, Mykene, Troja], ouvrage traduit par Radu Alexandrescu, Bucarest, 1969.
146. Préface à Maria Coja et Pierre Dupont, Histria V. Ateliers céramiques, Bucarest – Paris, 1979, p. 9-11.
147. Préface à Nikolaus Himmelmann, Trecutul utopic [Utopische Vergangenheit], Bucarest, ouvrage traduit par Alexandru Avram, Bucarest, 1984.
148. Traduction de John Boardman, Grecii de peste mări [Greeks Overseas], suivi d’un « Dossier sur la mer Noire », Bucarest, 1989 (avec Maria Alexandrescu Vianu).
149. Préface à Alexandru Avram, Histria VIII. Les timbres amphoriques. 1. Thasos, Bucarest – Paris, 1996, p. 9-10.
150. Préface à Alexandru Avram, Inscriptions grecques et latines de Scythie Mineure III. Callatis et son territoire, Bucarest – Paris, 1999, p. XIII-XIV.
151. Avant-propos, dans Pierre Dupont et Vasilica Lungu (éds), Actes du colloque international «Les productions céramiques du Pont-Euxin à l’époque grecque » (Bucarest, 18-23 septembre 2004) = Il Mar Nero 6, 2004-2006, p. 9-10.

Varia

152. Al VIII-lea Congres Internaţional de Arheologie Clasică [VIIIe Congrès international d’archéologie classique], Studii clasice 6, 1964, p. 357-359.
153. Colocviul privind teritoriile oraşelor din Dobrogea în epoca greacă, romană şi romano-bizantină [Colloque sur les territoires des cités de la Dobroudja aux époques grecque, romaine et romano-byzantine], SCIVA 31, 1980, 4, p. 647-648.
154. Al III-lea Coloviu al Secţiei greco-romane cu tema « Problemele păcii şi războiului în oraşele greco-romane din Dobrogea » [IIIe colloque de la Section gréco-romaine au sujet des «Problèmes de la paix et de la guerre dans les cités gréco-romaines de la Dobroudja »], SCIVA 33, 1982, 2, p. 191.
155. Repere cronologice ale veacului al III-lea î. e. n. [Repères chronologiques du IIIe siècle av. n. è.], SCIVA 34, 1983, 3, p. 296-297.
156. D. M. Pippidi à 80 ans, Dacia N. S. 29, 1985, p. 167-170.

157. Muzeul Naţional de Antichităţi – Institutul de Arheologie, 65 de ani după Vasile Pârvan [Le Musée National des Antiquités – Institut d’Archéologie, 65 ans après Vasile Pârvan], SCIVA 44, 1993, 1, p. 5-8.
158. Sesiunea memorială « D. M. Pippidi » [Session à la mémoire de D. M. Pippidi], SCIVA 45, 1994, 4, p. 387-388.
159. 160 ani sub semnul continuităţii [160 ans sous le signe de la continuité], SCIVA 46, 1995, 1, p. 7-16 [à propos de l’Institut d’Archéologie de Bucarest].
160. Festivităţile la 150 de ani de la întemeierea Şcolii Franceze de la Atena [Les festivités à l’occasion du 150e anniversaire de l’École Française d’Athènes], SCIVA 48, 1997, 3, p. 295.
161. Primul Congres internaţional de studii pontice (Varna, 6-9. 09. 1997) [Premier congrès international d’études pontiques (Varna, 6-9. 09. 1997)], SCIVA 48, 1997, 3, p. 296.
162. L’Institut d’Archéologie « V. Pârvan » de l’Académie Roumaine et l’École Française d’Athènes, dans R. Étienne (éd.), Les politiques de l’archéologie du milieu du XIXe siècle à l’orée du XXIe. Colloque organisé par l’École Française d’Athènes à l’occasion de la célébration du 150e anniversaire de sa fondation, Paris, 2000, p. 287-292.

ÉTUDES DE LINGUISTIQUE ROUMAINE
163. Cu privire la acordul predicatului cu subiectul [À propos de l’accord du prédicat et du sujet], Limba Română 3, 1954, 3, p. 22-26.
164. Cîteva observaţii asupra sufixelor -ator şi -or/-er [Quelques observations sur les suffixes -ator et -or/-er], Studii şi cercetări lingvistice 6, 1955, 1-2, p. 79-81.
165. Collaboration à la Gramatica Limbii Române, Bucarest, 1954.
166. Collaboration au Dicţionarul Limbii Române Contemporane, vol. I. A-C, Bucarest, 1955.

Diverse

Încă din anii studenţiei a fost primit în echipa de la Institutul de Lingvistică al Academiei Române, care se ocupa de Dicţionarul şi Gramatica limbii române

Vicepreşedinte al celor patru congrese internaţionale de arheologie pontică, care se desfăşoară periodic, din 1997 (preşedinte fiind Sir John Boardman).

Bibliografie despre arheolog

Alexandru Avram, Petre Alexandrescu a 70 ans, Dacia, XLIII-XLV, 1999-2001, p. 9-15

Al. Avram et M. Babeș, (ed)., Civilisation grecque et cultures antiques périphériques. Hommage à Petre Alexandrescu à son 70e anniversaire, București, 2000.

Al. Avram et Pierre Dupoint, Petre Alexandrescu (3 ianuarie 1930 – 18 iulie 2009), Pontica, 42 Supplementum I, 2009, p. 371-377

Iulian Bîrzescu, Petre Alexandrescu (3 ianuarie 1930 – 18 iulie 2009), SCIVA, tomul 61, nr. 1–2, Bucureşti, 2010, p. 207–212.

 

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram