Andrițoiu Ioan

Data nașterii :
24/12/1940
com. Vinerea, jud. Alba
Data deces     :
12/04/2008
Alba Iulia
Registrul arheologilor :
AM-E-030

Specializare

Epoca metalelor
Epoca bronzului
Epoca romană

Studii

Facultatea de Istorie-Filosofie, Universitatea Cluj
Licenta
1958
 - 1963

Alte studii

studii secundare la Liceul Aurel Vlaicu din Orăştie

Doctorat

Universitatea Iași
Civilizația tracilor din sud-vestul Transilvaniei în epoca bronzului
acad. Mircea Petrescu-Dâmboviţa
1984

Specializări/Burse

D.A.I. - Berlin
Perioada
1993
-
1993

Șantier

Alte șantiere

A participat la cercetări arheologice în siturile: Şoimuş, Ţebea, Deva, Cugir, Subcetate, Haţeg, Micia, Germisara, Sarmizegetusa Regia, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Sighişoara, Sibişeni.

Activitate

Liceul Cugir
profesor
-
Perioada
1963
-
1965
Muzeul Județean Hunedoara - Deva
muzeograf-arheolog
-
Perioada
1965
-
1990
MCDR - Deva
muzeograf
-
Perioada
1990
-
2008
Institutul de Tracologie - filiala Sibiu
cercetător
-
Perioada
1990
-
2008
Universitatea "1 Decembrie 1918" - Alba Iulia
cadru didactic
-
Perioada
1993
-
2008
Universitatea "1 Decembrie 1918" - Alba Iulia
profesor
-
Perioada
2004
-
2008

Alte Funcții

secretar ştiinţific al anuarului Muzeului devean, Sargetia.

Premii / Titluri / Distincții

1993 - Premiul ”Nicolae Bălcescu” al Academiei Române pentru volumul Civilizația tracilor din sud-vestul Transilvaniei în epoca bronzului, 1992.

Lista Lucrări

Cărţi

Muzeul arheologic Deva. Ghid, Cluj, 1971, 74 p. (în colaborare cu Liviu Mărghitan).

Muzeul arheologic Deva. Ghid, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972, 47 p. (în colaborare cu Liviu Mărghitan).

Das archaeologische Museum Deva, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972, 52 p. (în colaborare cu Liviu Mărghitan).

Civilizaţia tracilor din sud-vestul Transilvaniei în epoca bronzului, BiblThr II, București, 1992, 224 p. + 76 planşe.

Sighişoara Wietenberg. Descoperiri preistorice şi aşezarea dacică, BiblThr XXIII, Bucureşti, 1997, 170 p. + 144 planşe. (în colaborare cu Aurel Rustoiu).

Necropolele Miciei, Ed. Excelsior Art, Timișoara, 2006, 280 p.

 

Studii şi articole

Obiecte recent intrate în colecţia Muzeului Judeţean Hunedoara-Deva, în Sargetia 5, 1968, p. 655-661 (în colaborare cu Liviu Mărghitan).

O nouă aşezare din epoca bronzului la Deva, în Sargetia 6, 1969, p. 37-53.

Deva şi împrejurimile în sec. IV-XIV, în Sargetia 6, 1969, p. 57-69 (în colaborare cu Ioan Petru Albu).

Un nou relief votiv reprezentând pe zeiţa Diana, în RevMuz 6, 1969, p. 531-532.

O statuetă a zeiţei Diana, în Sargetia 7, 1970, p. 74-79.

Topoare de cupru cu „braţele în cruce” în colecţia muzeului din Deva, în Sargetia 8, 1971, p. 37-44.

Noua expoziţie arheologică a Muzeului judeţean Hunedoara-Deva, în RevMuz 8, 1971, 2, p. 142-145 (în colaborare cu Liviu Mărghitan).

Depozitul de bronzuri de la Chergheş, în Apulum 9, 1971, p. 83-92.

O nouă descoperire arheologică la Buituri (Huneodoara), în Sargetia 9, 1972, p. 29-33.

Sondaj arheologic pe Dealul Cetăţii Deva, în Sargetia 10, 1973, p. 11-25.

Câteva consideraţii referitoare la monedele antice provenite din prezumtivul tezaur monetar de la Daneţi (jud. Dolj), în StComCraiova 1974, p. 33-37 (în colaborare cu Liviu Mărghitan).

O monedă bizantină descoperită la Uroi, în Sargetia 11-12, 1974-1975, p. 137-138.

Mărturii ale dezvoltării societăţii omeneşti pe teritoriul Devei în vremurile străvechi, în Sargetia 11-12, 1974-1975, p. 393-405.

Sondajul arheologic de la Ardeu (com. Balşa, jud. Hunedoara), în CercArhBucureşti 1975, p. 181-189 (în colaborare cu Larisa Nemoianu).

Descoperiri arheologice pe valea Streiului inferior, în Apulum 14, 1976, p. 393-413.

Monumente sculpturale romane reprezentând pe Jupiter Ammon recent descoperite în Dacia Superior, în SCIVA 21, 1, 1976, p. 45-54 (în colaborare cu Liviu Mărghitan).

Constituirea şi dezvoltarea colecţiei de arheologie a Muzeului judeţean Hunedoara-Deva, în Sargetia 13, 1977, p. 551-561.

Cimitirul de incineraţie din epoca bronzului de la Deva, în SCIVA 29, 2, 1978, p. 241-256.

Descoperiri arheologice la Crăciuneşti (com. Băiţa, jud. Hunedoara), în Apulum 16, 1978, p. 55-71.

Contribuţii la cunoaşterea culturii Otomani din sud-vestul Transilvaniei, în ActaMN 15, 1978, p. 63-83.

Dr.doc. Octavian Floca la a 75-a aniversare, în Sargetia 14, 1979, p. 15-34.

Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara, în Sargetia 14, 1979, p. 15-34.

Şantierul arheologic Micia - necropola. Raport pentru campania de cercetări din 1978, în Materiale 13, Oradea, 1979, p. 227-230.

Şantierul arheologic Micia (Veţel, jud. Hunedoara), în CercArhBucureşti 3, 1979, p. 105-125 (în colaborare cu Lucia Marinescu, Anişoara Sion).

Morminte de incineraţie în necropola romană de la Micia, în StComCaransebeş 1979, p. 265-274.

Verificări în incinta sacră a Sarmizegetusei, în Materiale 14, Tulcea, 1980, p. 161-163 (în colaborare cu Hadrian Daicoviciu, Adriana Rusu).

Necropola din epoca  bronzului de la Târnava (jud. Sibiu), în SCIVA 32, 4, 1981, p. 553-561.

Consideraţii asupra unor materiale arheologice aparţinând bronzului târziu descoperite în împrejurimile Devei, în Sargetia 16-17, 1982-1983, p. 125-137.

Şantierul arheologic Boiu, în Materiale 15, Braşov, 1981, p. 93-97.

O nouă descoperire aparţinând epocii bronzului la Deva, în Studia antiqua et archaeologica 1, Iaşi, 1983, p. 44-51.

Cercetări arheologice la Sarmizegetusa Regia, în Materiale 15, Braşov, 1983, p. 232-234 (în colaborare cu Hadrian Daicoviciu, Ştefan Ferenczi, Ioan Glodariu, Eugen Iaroslavschi, Adriana Rusu).

Epoca bronzului în sud-vestul Transilvaniei. Rezumatul tezei de doctorat, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, 1984, 25 p.

Cercetări arheologice din thermele romane de la Micia (Veţel, jud. Hunedoara), în CercArhBucureşti 7, 1984, p. 121-127 (în colaborare cu Lucia Marinescu, Anişoara Sion).

Preliminariile epocii bronzului în sud-vestul Transilvaniei, în Apulum 22, 1985, p. 9-15.

Note despre aşezarea fortificată de la Subcetate, jud. Hunedoara, în Apulum 22, 1985, p. 31-35 (în colaborare cu Valentin Vasiliev).

Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua în sud-vestul Transilvaniei, în TD 5, 1986, p. 31- 45.

Contribuţii la cunoașterea culturii Wietenberg în sud-vestul Transilvaniei, în Sargetia 20, 1986-1987, p. 45-63.

Contribuţii la cunoaşterea bronzului timpuriu în sud-vestul Transilvaniei. Grupul cultural Şoimuş, în SympThrac 5, 1987, p. 12-13.

Locuirea de tip Coţofeni din peştera Bolii (com. Băniţa, jud. Hunedoara), în SympThrac 7, 1989, p. 233-234 (în colaborare cu Tiberiu Mariş)

Contribuţii la cunoaşterea bronzului timpuriu în sud-vestul Transilvaniei, în TD 10, 1989, p. 39-56.

Cultura Otomani în sud-vestul Transilvaniei, în SympThrac 8, 1990, Satu Mare, p. 114-115 (în colaborare cu Tiberiu Mariş).

Câteva consideraţii privind cultura Noua în Transilvania, în Apulum 27-30, 1990-1993, p. 121-146 (în colaborare cu Valentin Vasiliev).

Metalurgia bronzului în sud-vestul Transilvaniei. Epoca bronzului (I), în AnB 2, 1993, p. 85-117.

Quelques considérations concernnant la culture Noua en Transylvanie, în Culture et civilisation au Bas Danube 10, 1993, Călăraşi, p. 101-123 (în colaborare cu Valentin Vasiliev).

Tezaurul de monede republicane romane de la cetatea dacică de la Piatra Roşie, în Apulum 31, 1994, p. 79-121 (în colaborare cu V. Pavel).

Săpăturile arheologice de la Sighişoara-Dealul Turcului (Wietenberg). Cercetările din anii 1991-1994, în Cercetări arheologice în aria nord-tracă 1, Bucureşti, 1995, p. 427-471 (în colaborare cu Aurel Rustoiu).

Cercetări arheologice la Orăştie-„Dealul Pemilor”, punctul X5, campania 1995, în Apulum 35, 1998, p. 87-90 (în colaborare cu Nikolaus Boroffka).

Istoricul cercetărilor, repertoriul descoperirilor şi aria de răspândire a grupului cultural Şoimuş, în Apulum 44, 2007, p. 29-52 (în colaborare cu Cătălin Rişcuţa).

Câteva consideraţii privind descoperirile funerare din aria culturii Wietenberg, în Relations thraco-illyro-helléniques. Actes du XIV-e Symposium national de Thracologie (à participation internationale), Băile Herculane, 14-19 septembrie 1992, Bucureşti, 1994, p. 147-169.

Considérations concernant la fin de l'âge du bronze dans le sud-ouest de la Transylvanie,  în The thracian world at the crossroads of civilisations. The 7th International Congress of Thracology, May 20-26, 1996, Constanţa-Mangalia-Tulcea, Bucharest, 1996, p. 224-225.

Raport arheologic. Sibişeni-„Deasupra satului”. Campania 1995, în CCA - Campania 1995, Comisia Naţională de Arheologie, A XXX-a Sesiune Naţională de Arheologie, Brăila 2-5 mai 1996, p. 108-109.

Raport arheologic. Sighişoara-Wietenberg. Campania 1995, în CCA - Campania 1995, Comisia Naţională de Arheologie, A XXXX-a Sesiune Naţională de Arheologie, Brăila, 2-5 mai 1996, p.112-113 (în colaborare cu Aurel Rustoiu).

Raport de săpătură, Sibişeni-„Deasupra satului”, campania 1996, în CCA - Campania 1996, Comisia Naţională de Arheologie, A XXXI-a Sesiune Naţională de Arheologie, Bucureşti, 12-15 mai 1997, p. 56.

 Sibişeni-„Deasupra Satului”, jud. Alba, în CCA - Campania 1997, Călăraşi, 1998, p. 70-71 (în colaborare cu Cristian Ioan Popa și Gabriel Rustoiu).

Sibişeni-„Deasupra Satului” (jud. Alba), în CCA - Campania 1998, Vaslui, 1999, p. 105-107 (în colaborare cu Cristian Ioan Popa).

Răchita, com. Săsciori, jud. Alba. Punct: Vârful Zăpozii, în CCA - Campania 2000, Suceava, 2001, p. 202 (în colaborare cu Cristian Ioan Popa).

Sibişeni (sat înglobat com. Vinţu de Jos), com. Vinţu de Jos, jud. Alba. Punct: Deasupra Satului, în CCA - Campania 2000, Suceava, 2001, p. 226 (în colaborare cu Cristian Ioan Popa).

 

Manuale. Cursuri universitare

Introducere în Istoria Orientului Antic, Alba Iulia, 2002.

Bibliografie despre arheolog

Studii şi articole de arheologie: in memoriam Ioan Andriţoiu, eds: Nicolae Cătălin RişcuţaIosif Vasile Ferencz, Ed. Mega, Cluj Napoca, 332 pages.

Galerie

Autor fișă inițială

Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram