Bărbulescu Maria

Data nașterii :
02/01/1941
com. Veza, Blaj, jud. Alba
Data deces     :
05/02/2019
Constanța
Registrul arheologilor :
AM-E-053

Specializare

Epoca romană
epigrafie/ viața rurală în perioada romană timpurie (Pincipatul)

Studii

Universitatea „Babeş‐Bolyai” din Cluj‐Napoca, Facultatea de istorie‐filosofie
Licenta
1960
 - 1965

Alte studii

studiile preuniversitare la Blaj

Doctorat

Universitatea „Babeş‐Bolyai” din Cluj‐Napoca, Facultatea de istorie‐filosofie
Viața rurală în Dobrogea romană (sec. I‐III e. n.)
1991

Specializări/Burse

burse de studii în Bulgaria, Italia şi Germania

Șantier

Albești
Albești
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1974
-
2014

Alte șantiere

Tomis (Edificul roman cu mozaic)

Tropaeum Traiani (cetate)

Activitate

Institutul pedagogic de 3 ani
preparator, asistent şi lector universitar
-
Perioada
1965
-
1973
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie - Constanța
muzeograf, şef de secție Monumente in situ, cercetător principal II şi I şi şef al secției Cercetare
-
Perioada
1973
-
1999
Universitatea Ovidius - Constanța
conferențiar universitar şi şef de catedră
-
Perioada
1993
-
2003

Alte Funcții

a făcut parte timp de 10 ani din colegiul de redacție al revistei Pontica.

membru al filialei Constanța a Societății de Studii Clasice;

membru în Filiala Pontică a Institutului Român de Tracologie

membru în Comisia internațională consultativă pentru promovarea studiilor indo‐europene şi trace, cu sediul la Mangalia.

Lista Lucrări

Cărți.

 - Viața rurală în Dobrogea romană (sec. I‐III Chr.), 379 p. text şi ilustrație, Constanța, 2001, Bibliotheca Tomitana, III, Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanța.

-Albeşti. Monografie arheologică. I, Bibliotheca Tomitana, IV, Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie, Constanța, 2007, 550 , text şi ilustrație (sub tipar, coautoare).

- Tomis. Comentariu istoric și arheologic – Tomis. Historical and Archaeological Commentary, Constanța, 2012 (coautoare).
- Inscriptions grecques et latines de Scythie Mineure, vol. VI. 2. Tomis et son territoire, Ed. Academiei Române - Diffusion De Boccard, București-Paris, 2018 (coautoare).

Studii, articole, rapoarte şi note.

 • Cu privire la organizarea administrativă a teritoriului capidavens (sec.I‐III e.n.), Pontica 3 (1970), p.211‐222.
 • Despre magistraturile săteşti din Dobrogea romană (sec. I‐III n.), Pontica 4 (1971), p. 125‐136.
 • Prescripțiile celui de‐al doilea triumvirat la Appian, în Comunicări de geografie şi istorie, Constanța, 1971, 97‐103.
 • Observations sur les anthroponymes des Besses dans deux villages de la Dobroudja romaine, în Actes de la XII‐e Conférence Internationale d’Études Classiques, Eirene, Cluj‐Napoca, 2‐7 octobre, 1972, Bucureşti‐Amsterdam, 1975, 687‐692.
 • Începuturile aşezărilor din Dobrogea: comuna primitivă, în Studii şi cercetări de geografie aplicată a Dobrogei, Constanța, 1972, 215‐221 (coautoare).
 • Legitimitatea în corespondența lui Cicero de după moartea lui Caesar, în Comunicări de geografie şi istorie, Constanța, 1972, 169‐176.
 • Cultele orientale în satele din Dobrogea romană, ibidem, 177‐184.
 • Informațiile date de Ovidiu despre populația teritoriului rural al Dobrogei în comparație cu alte izvoare documentare, Pontica 5 (1972), 429‐ 438.
 • Les divinités du panthéon gréco‐romain dans les villages de  la Dobroudja romaine, Pontica 6 (1973), 73‐86.
 • Câteva inscripții tomitane inedite, Pontica 7 (1974), 157‐168.
 • Descoperiri monetare în satele din Dobrogea romană (sec. I‐III n.), Pontica 8 (1975), p. 175‐213 (coautoare).
 • Inscripții funerare inedite din Scythia Minor, ibidem, 389‐397.
 • Kürzlich in Constanza Entdeckte Spätrömische Keramik mit Gestempelter Verzierung, în Terra Antiqua Balcanica, Veliko Târnovo, 22‐27, IX, 1975, 31.
 • La céramique romaine tardive à décor estampé découverte à Tomis, în Pontica 9 (1976), 147‐154 (coautoare).
 • Inscripții inedite din Tomis şi Callatis, Pontica 10 (1977), 79‐89= Unveröffentlichte Inschriften aus Tomis und Callatis, în Epigraphica. Travaux dédiés au VIIe Congrès d’épigraphie grecque et latine (Constantza, 9‐15 septembre, 1977), Bucureşti, 1977, p. 99‐111 (coautoare).
 • Mărturii creştine păstrate în Muzeul de Arheologie Constanța, în De la Dunăre la Mărturii istorice şi monumente de artă creştină, Galați (1977), p. 98‐104.
 • Inscripții recent descoperite în Scythia Minor, Pontica 11 (1978), 127‐136. Vezi şi Inscriptions récemment découvertes en Scythie Mineure, în Actes du VIIe Congrès International d’Épigraphie Grecque et Latine, Bucureşti‐Amsterdam, 1979, p. 331.
 • Şantierul arheologic Albeşti, 1978, în Materiale şi cercetări arheologice, a XIII‐a Sesiune anuală de rapoarte, Oradea, 1979, 167‐173 (coautoare).
 • Stâlpi miliari inediți din Scythia Minor, Pontica 13 (1980), 140‐156 (coautoare).
 • De nouveau sur les légats de Trajan en Mésie Inférieure entre 103 et 108 de è., Dacia N.S. 25 (1981), p. 353‐358 (coautoare).
 • Descoperiri epigrafice recente, Pontica 14 (1981), 159‐170 (coautoare).
 • Interferențe între civilizațiile geto‐dacă şi greacă în Dobrogea, MI, XV, 4 (169), aprilie, 1981, 41‐42 (coautoare).
 • Colonia Ulpia Zermizegetusa pe o inscripție din Dobrogea, Pontica 15 (1982), 153‐159 (coautoare).
 • O inscripție tomitană ,,redescoperită” (SEG, I, 2, 232), Pontica 17 (1984), 61‐66 (coautoare).
 • Observații privind importul amforelor ştampilate  în sud‐estul Dobrogei, Pontica 18 (1985), 55‐74 (coautoare).
 • Fazele constructive ale fortificației de la Albeşti (jud. Constanța), în Symposia Thracologica, 3, Constanța, 1985, 78‐80 (coautoare).
 • Importuri amforice în aşezarea greco‐indigenă de la Albeşti în IV‐ III î.e.n., ibidem, p. 81‐83 (coautoare).
 • Tipuri de amfore elenistice descoperite în aşezarea greco‐indigenă de la Albeşti (jud. Constanța), în Symposia Thracologica, 4, Oradea, 1986, 58‐ 59 (coautoare).
 • Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanța): Heracleea Pontica, Pontica 19 (1986), 33‐60 (coautoare).
 • Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanța): Thasos, Pontica 19 (1986), 61‐74 (coautoare).
 • Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanța): Rhodos, Pontica 20 (1987), 53‐77. Vezi şi Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanța): Rhodos, în Symposia Thracologica, 5, Miercurea Ciuc, 1987, p. 123 (coautoare).
 • Tipuri de amfore elenistice descoperite în aşezarea greco‐autohtonă de la Albeşti (jud. Constanța), Pontica 20 (1987), 79‐106 (coautoare).
 • Le stade de recherches concernant les installations hydrauliques sur le territoire de Roumanie pendant la période romaine et romano‐bysantine (Ier‐VIe siècles de è.), în L’eau dans les pays méditerranéens et de la mer Noire dans l’Antiquité, Athènes, 20‐24 mai, 1988, p. 11‐13.
 • Iorgu Stoian, Inscripțiile din Scythia Minor greceşti şi latine, Tomis şi teritoriul său, Dacia N.S. 32 (1988), 1‐2, p. 244‐245 (recenzie).
 • Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanța): Sinope, Pontica 21‐22 (1988‐1989), 23‐90 (coautoare).
 • Observații privind materialul amforic descoperit în aşezarea greco‐ indigenă de la Albeşti (jud. Constanța), în Symposia Thracologica, 8, Satu Mare – Carei, 1990, 172‐173 (coautoare).
 • Numele Dekebalos pe o inscripție descoperită în Dobrogea, în Thraco‐ Dacica, 11 (1990), 1‐2, 5‐9.
 • Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanța): Chersonesul Tauric, Cnidos, Cos, Paros, Pontica 23 (1990), 29‐48 (coautoare).
 • Pentru un catalog al importurilor amforice la Albeşti (jud. Constanța), ibidem, 49‐79 (coautoare).
 • Descoperiri monetare în aşezările rurale din Dobrogea romană (14Chr.‐270 d. Chr.), Pontica 23 (1990), p. 225‐265 (coautoare).
 • Contribuții privind seria guvernatorilor Moesiei Inferioare în secolul III Chr., Pontica 24 (1991), p. 123‐141 (coautoare). Vezi şi Supplementum à Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae, vol. II, Tomis  et territorium, în Xe Congrès International d’Épigraphie Grecque et Latine. Rapports préliminaires. Résumées des communications, Nimes, 1992, p. 216.
 • Tomisul în lumina izvoarelor literare antice, în Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, p. 61‐68 (coautoare).
 • Albeşti, Constanța, în Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 1994, Cluj‐Napoca, 1995, p. 5, nr. 3 (coautoare).
 • Albeşti, Constanța, în Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 1995, Brăila, 1996, p. 6, nr. 3 (coautoare).
 • Albeşti, ,,Cetate”, Constanța, în Situri arheologice cercetate în perioada 1983‐1992, Brăila, 1996, p. 8‐9, nr. 4 (coautoare).
 • Inscripții inedite de la Callatis aflate în colecțiile Muzeului de Istorie Națională şi Arheologie din Constanța, Pontica 25 (1992), 167‐205 (coautoare).
 • Observații  privind   aşezarea   greco‐autohtonă   de   la   Albeşti   (jud. Constanța), Pontica 26 (1993), p. 121‐158 (coautoare).
 • Un nou guvernator al Moesiei Inferior, Sallius Aristaenetus, ibidem,197‐206 (coautoare).
 • Inscripții inedite din Tomis şi împrejurimi, Pontica 27 (1994), 157‐ 171 (coautoare).
 • Reprezentări figurate în aşezarea de epocă elenistică de la Albeşti, Pontica 28‐29 (1995‐1996), 23‐72 (coautoare).
 • Dedicații imperiale din Tomis, Pontica 30 (1997), 167‐175 (coautoare).
 • Stâlpi miliari descoperiți în Dobrogea, Pontica 30 (1997), 183‐198 (coautoare).
 • Observations sur deux bornes millliaires inédites de la province Scythie, în The Roman Frontier at the Lower Danube, 4th‐6th centuries (Murighiol‐Halmyris, 18‐24 August, 1996), Bucharest, 1998, 195‐204 (coautoare).
 • Drumurile din Dobrogea romană, pe baza stâlpilor miliari din II‐ III p.Chr., Pontica 31 (1998), p. 119‐129 (coautoare).
 • O nouă inscripție din vremea lui Decius în Dobrogea, Pontica 31 (1998), 131‐138 (coautoare).
 • Une Épigramme Funéraire de Callatis, Horos, 10‐12, Atena, 1992‐ 1998, 463‐467 (coautoare).
 • Albeşti, Constanța, în Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 1996, Bucureşti, 1997, p. 3, nr. 2 (coautoare).
 • Albeşti, Constanța, în Cronica Cercetărilor Arheologice, 1983‐ 1992, Bucureşti, 1997, p. 2‐4, nr. 2 (coautoare).
 • Albeşti, Constanța, în Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 1997, Călăraşi, 1998, p. 5‐6, nr. 3 (coautoare).
 • Albeşti, Constanța, în Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 1998, Vaslui, 1999, p. 9, nr. 3 (coautoare).
 • Albeşti, Albeşti, jud. Constanța, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 1999, Deva, 2000, p. 12‐13, nr. 10 (coautoare).
 • Deux tables sacrées de Callatis, în Horos, 13 (1999), 225‐232 (coautoare).
 • Les villages attestés par des sources épigraphiques dans la Dobroudja romaine, în La politique édilitaire dans les provinces de l’Empire romain, IIe‐IVe siècles après J.‐C., Actes du IIIe Colloque Roumano‐Suisse. La vie rurale dans les provinces romaines : vici et villae (Tulcea, 8‐16 octobre 1995) (éd. V. H. Baumann), Tulcea, 1998, p. 229‐242.
 • Cercetările arheologice de la Albeşti (jud. Constanța), 1996‐1999, Pontica 32 (1999), 51‐69 (coautoare).
 • Inscriptions grecques du Musée ,,Callatis” de Mangalia, Pontica 32 (1999), 89‐117 (coautoare).
 • Albeşti ‐site fortifié du territoire callatian, în The Thracian World at the Crossroads of Civilizations, II, Bucharest, 1998, 345‐375 (coautoare).
 • Données récentes sur le site d’Albeşti (dép. de Constanța), în Civilisation grecque et cultures antiques périphériques. Hommage à Petre Alexandrescu à son 70e anniversaire (éd. Avram, Mircea Babeş), Bucarest, 2000, p. 172‐179 (coautoare).
 • Albeşti (départ. de Constantza) site fortifié gréco‐indigène, în The Black Sea Region in the Greek, Roman and Byzantine Periods, Talanta, XXXII‐ XXXIII (2000‐2001), 189‐206 (coautoare).
 • Complexes d’habitat du site fortifié gréco‐indigène d’Albeşti (départ. de Constantza), în Eighth International Congress of Thrace and the Aegean, Sofia‐Yambol, September, 2000, vol. I, Sofia, 2002, p. 361‐373 (coautoare).
 • Ştampile amforice recent descoperite la Albeşti (jud. Constanța), Pontica 33‐34 (2000‐2001), 219‐252 (coautoare).
 • Albeşti, Albeşti, jud. Constanța, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2000, Suceava, 2001, p. 28‐29, nr. 9 (coautoare).
 • Albeşti, Albeşti, jud. Constanța, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2001, Buziaş, 2002, p. 37‐38, nr. 13 (coautoare).
 • Albeşti, Albeşti, jud. Constanța, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2002, Covasna, 2003, p. 36‐37, nr. 13 (coautoare).
 • Categorii ceramice de import în aşezarea greco‐indigenă de la Albeşti (jud. Constanța), Pontica 35‐36 (2002‐2003), 61‐77 (coautoare).
 • Complexe de locuire din aşezarea fortificată greco‐indigenă de la Albeşti (jud. Constanța), în Istorie şi diplomație în relațiile internaționale. Omagiu istoricului Tahsin Gemil (coord. D. Flaut, I. Țighiliu), Constanța, 2003, p. 39‐51 (coautoare).
 • À propos des pontarques du Pont Gauche, Ancient West & East, Leyden‐Boston, volumul III, 2, 2004, p. 354‐364 (coautoare).
 • Importuri sinopeene în aşezarea greco‐indigenă de la Albeşti, în Studii istorice dobrogene (coord. Ciorbea), Constanța, 2003, p. 57‐67 (coautoare).
 • Recipiente amforice descoperite în aşezarea greco‐autohtonă de la Albeşti, în Analele Universtității “Ovidius”, seria Istorie, I, anul 2004, Constanța, p. 29‐42 (coautoare).
 • Albeşti, Albeşti, jud. Constanța, în Cronica Cercetărilor arheologice din România. Campania 2003, Cluj‐Napoca, 2004, p. 39‐40, nr. 19.
 • Albeşti, Albeşti, jud. Constanța. Punct: Cetate, în Cronica Cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, Mangalia, 2005, p. 54‐55, nr. 33.
 • Ceramica greacă   de  uz  comun  din  aşezarea  de  la  Albeşti  (jud.Constanța): lekytoi, Pontica 37‐38 (2004‐2005), p. 145‐167 (coautoare).
 • Amphores de provenance diverse découvertes à Albeşti (départ. de Constantza) în Pontos Euxeinos, Beiträge zur Archäeologie und Geschichte des antiken und Balkanraumes, Langenweissbach, 2006, p. 45‐56 (coautoare).
 • Une inscription funéraire chrétienne récemment découverte à Constantza, Studia historiae et religionis Daco‐Romanae. In honorem Silvii Sanie (ed. Mihăilescu‐Bîrliba, O. Bounegru), Bucureşti, 2006, p. 439‐448 (coautoare).
 • Relații cu insula Rhodos în lumina descoperirilor amforice de la Albeşti (jud. Constanța), în Historiae Festschrift für Vladimir Iliescu zum Geburstag (ed. V. Lica), Galați, 2006, p. 35‐50 (coautoare).
 • Albeşti, Albeşti, jud. Constanța. Punct : Cetate, în Cronica Cercetărilor arheologice din România. Campania 2005, Constanța, 2006,
 1. 74‐76, nr. 27 (coautoare).
 • Albeşti, Albeşti, jud. Constanța. Punct : Cetate, în Cronica Cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, Tulcea, 2007, p. 67‐69, nr. 30 (coautoare).
 • Ceramică greacă   de   uz  comun   din  aşezarea  de  la  Albeşti  (jud. Constanța) : cănile, Pontica 39 (2006), p. 169‐183 (coautoare).
 • Inscripții inedite din Dobrogea, Pontica 39 (2006), 205‐218 (coautoare).
 • Tomis în Ancient Greek Colonies in the Black Sea vol. I (ed. Dimitrios Grammenos, Elias K. Petropoulos), BAR Internațional Series 1675 (I), 2007, p. 287‐336 (coautoare).
 • De nouveau sur le koinon du Pont Gauche à partir d’une inscription inédite de Tomi, Dacia, S. 51 (2007), p 139‐145.
 • Pater Nomimos în cultul Hecatei la Tomis, Pontica 40 (2007), p. 245-253 (colab.).
  - Milestones from Dobruja in the Collections of the Museum of National History and Archaeology Constanța, Pontica 41 (2008), p. 169-187 (colab.).
  - Inscriptions inédites et révisées de la collection du Musée d'Histoire Nationale et d'Archéologie de Constantza. I, Pontica 42 (2009), p. 389-407 (colab.).
  - Piese epigrafice și sculpturale din teritoriul rural, Pontica 42 (2009), p. 409-427 (colab.).
  - Les céramiques grises hellénistiques d’Albeşti, Pontica 42 (2009), Supplementum I, p. 247-262 (colab.).
  - Inscriptions inédites et révisées de la collection du Musée d'Histoire Nationale et d'Archéologie de Constantza. II, Pontica 43 (2010), p. 347-376 (colab.).
  - The 4th Century BC at Albești (Constanța County) in the Light of the Archaeological Discoveries, in: M. V. Angelescu, I. Achim, A. Bâltâc, V. Rusu- Bolindeț, V. Bottez (éds), Antiquitas Istro-Pontica. Mélanges d'archéologie et d'histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu, Cluj-Napoca, 2010, p. 343-354 (colab.).
 • - Imitații getice după vase grecești descoperite în așezarea de la Albești (jud. Constanța), in: I. Cândea (ed.), Tracii și vecinii lor în antichitate / The Thracians and their
  Neighbours in Antiquity. Studia in honorem Valerii Sîrbu, Muzeul Brăilei, Brăila, 2010, p. 125-132  (colab.).
  - Inscriptions inédites de la Dobroudja romaine, Pontica 44 (2011), p. 141-156 (colab.).
  - Materiale arheologice elenistice recent descoperite în teritoriul callatian , Peuce S.N. 9  (2011), p. 459-468 (colab.).
  - Trois fragments inédits d'une architrave tomitaine - ISM II 44, Pontica 45 (2012), p. 503-512 (colab.).
  - Teritoriul Tomisului în epoca romană timpurie în lumina documentelor epigrafice , I, în: F. Panait Bîrzescu, I. Bîrzescu, F. Matei-Popescu, A. Robu (ed.), Poleis in Marea Neagră. Relații interpontice și producții locale, Pontica et Mediterranea I, București, 2013, p. 174-202 (colab.).
  - Représentations d'Aphrodite dans la cité d'époque hellénistique d'Albești, in: G. R. Tsetskhladze, S. Atasoy, A. Avram, Ș. Dönmez, J. Hargrave (eds.), The Bosporus: Gateway
  between the Ancient West and East (1 st Millennium BC-5th Century AD) BAR International Series 2517, 2013, p. 53-60 (colab.).
  - Repères chronologiques offerts par la céramique grecque importée, in: The Thracians and their Neighbours in the Bronze and Iron Age, vol. I, Târgoviște, 2013, p. 95-110 (colab.).
  - Éducation, culture et religion à la lumière de deux inscriptions inédites de Tomis et de son territoire, în: V. Cojocaru, C. Schuler (Hg.), Die Außenbeziehungen pontischer und kleinasiatischer Städte in hellenistischer und römischer Zeit , Stuttgart, 2014, p. 141-160 (colab.).
  - Inscripții inedite din Tomis și împrejurimi aflate în colecția Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, Constanța, Pontica 47 (2014), p. 417-437 (colab.).
  - L'espace ouest-pontique sous l'empereur Tibère à la lumière d'un décret inédit découvert en Dobroudja, in: V. Cojocaru, A. Coșkun, M. Dana (eds.), Interconnecti- vity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods, Cluj-Napoca, 2014, p. 415-434 (colab.).
  - Posibilități de interpretare a informațiilor datorate epigrafiei ceramice. Studiu de caz: Tomis, în: V. Iliescu, D. Nedu, A.-R. Barboș, Graecia, Roma, Barbaricum. In memoriam Vasile Lica, Galați, 2014, p. 199-211 (colab.).
  - Localités rurales du territoire de Tomis aux noms antiques inconnus : quelques observations sur  l'onomastique, Pontica 48-49 (2015-2016), p. 415-427 (colab.).
  - Observations sur la population dans le territoire de Tomis à l'époque romaine (Ier – IIIe. s. ap. J.-C.), AW&E 15 (2016), p. 195-212 (colab.).
  - Une inscription moins connue d'Ibida (Slava Rusă) présente dans la collection du Musée d'Histoire Nationale et d'Archéologie de Constanța, în: R. Ursu Naniu (ed.), Volum omagial dedicat profesorului Vladimir Iliescu la 90 de ani , Chișinău, 2016, p. 73- 82 (colab.).
  - Divinités attestées dans l'épigraphie du territoire tomitain (Ier–IIIe siècles après J.-C.), în: A. Panaite, R. Cîrjan, C. Căpiță (ed.), Moesica et Christiana. Studies in
  honour of professor Alexandru Barnea, Brăila, 2016, p. 33-46 (colab.).
 • - Les terres cuites d'époque hellénistique d'Albești. Représentations de divinités, in: A. Robu et I. Bîrzescu, avec le concours de D. Knoepfler et A. Avram (éds),
  Mégarika. Nouvelles recherches sur Mégare et les cités de la Propontide et du Pont Euxin, Paris, 2016, p. 403-425 (colab.).
  - Inscripții fragmentare latine din colecția MINAC, Pontica 50 (2017), p. 415-431 (colab.).
  - Recenzie la Inscriptions de Scythie Mineure. Volume IV. Tropaeum Traiani – Durostorum – Axiopolis. Recueillies, traduites et accompagnées de commentaires et
  d'index par Emilian Popescu, Ed. Academiei Române – Ed. Basilica – Diffusion De Boccard, București – Paris 2015, Pontica 50 (2017), p. 638-645.
  - Inscripions fragmentaires grecques de la collection du Musée d'Histoire Nationale et d'Archéologie de Constanța (MINAC), in: M. Popescu, I. Achim, F. Matei Popescu
  (éds), La Dacie et l'Empire Romain. Mélanges d'épigraphie et d'archéologie offerts à Constantin C. Petolescu, București 2018, p. 105-120 (colab.).
  - Cuneus Equitum II Stablesianorum la Sucidava (Moesia Secunda), Pontica 51 (2018), p. 423-432 (colab.).
  - Éléments communs de l'iconographie des terres cuites hellénistiques dans la region pontique, in: V. Cojocaru, L. Ruscu, T. Castelli, A.-I. Pázsint (eds.), Advances in
  Ancient Black Sea Studies: Historiography, Archaeology and Religion, Cluj-Napoca 2019, p. 543-562 (colab.).
  - Les chronologies des timbres amphoriques vérifiées sur le site hellénistique d'Albești (département de Constantza), in: N. Badoud et A. Marangou (éds), Analyse
  et exploitation des timbres amphoriques grecs, Presses Universitaires de Rennes, 2019, p. 339-345 (colab.).

 

 • Anniversaria:
  - Sesiunea și revista Pontica la semicentenar, Pontica 50 (2017), p. 10-12.
  - Ghiorghe Papuc și arheologia Dobrogei, in: Ghiorghe Papuc LXX - om al cetății,
  Ed. Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Constanța, 2016, p. 24-30.
  Articole sub tipar:
  - La période de début du Principat dans les villes grecques

Diverse

A contribuit la reorganizarea şi alcătuirea tematicii marilor expoziții muzeale de la Constanța, Adamclisi (muzeul Tropaeum Traiani) şi Histria;

A participat la organizarea muzeului nou „Callatis” Mangalia și a Antiquarium‐ului de la Capidava

A făcut parte din colective de organizare a unor importante manifestări ştiințifice naționale şi internaționale:

sesiunile anuale „Pontica”,

al VII–lea Congres Internațional de Epigrafie Greacă şi Latină (Constanța, 1977),

colocviul internațional  Arheologia Mării Negre (Constanța, 1994),

al VII‐lea Congres Internațional de tracologie (Constanța‐Mangalia, 1996)

 

A colaborat la reviste de specialitate: Pontica (Constanța), Dacia, Thraco‐Dacica  (Bucureşti), Horos (Athena), Talanta (Olanda);

A colaborat la cca. 15 volume colective cu tematică de istorie veche şi arheologie; participări la peste 10 congrese, conferințe şi simpozioane internaționale de studii clasice (Varşovia, 1968), de studii sud‐est europene (Bucureşti, 1974); Terra Antiqua Balcanica (Velico‐Târnovo, Bulgaria, 1975); congrese internaționale de epigrafie (Constanța, 1977; Nîmes, Franța, 1992); de tracologie (Constanța, 1996, Sofia, 2000), congrese privind civilizațiile din jurul Mării Negre şi Mării Mediterane (Athena, 1988, Bucureşti, 1994, Constanța, 1996); peste 100 de participări la manifestări ştiințifice naționale organizate de Institutele de arheologie ale  Academiei  Române, Institutul Român de Tracologie

simpozionul internațional Egeea şi Pontul Euxin: raporturi şi interacțiuni în epoca greco‐romană (Constanța, 1999)

 ş. a.

Bibliografie despre arheolog

Livia Buzoianu, Maria Bărbulescu - un profil aniversar, Pontica XL (2007), p. 643-650.

Livia Buzoianu - Maria Bărbulescu (1941-2019), Pontica 52 Supplementum VI (2019), p. 11-14.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram