Barnea Ion

Data nașterii :
13/08/1913
loc. Stănești, com. Lungești, jud. Vâlcea
Data deces     :
30/01/2004
București

Specializare

Epoca romană
istorie și arheologie paleo-creștină și creștină/ arheologie bizantină

Studii

Universitatea București
Licenta
1933
 - 1937

Alte studii

Studii secundare la Semininarul Teologic Ortodox „Sf. Nicolae” din Rm. Vâlcea

Doctorat

Universitatea Capodistria - Atena
Arheologie creștină și bizantină
Prof. G. A. Sotiriou
1940

Specializări/Burse

Universitatea Capodistria - Atena
Perioada
1937
-
1940
Universitatea Berlin
Perioada
1943
-
1944

Șantier

Dinogetia
loc. Gărvan, com. Jijila
Judet : Tulcea
Perioada
1950
-
1980
Noviodunum
Isaccea
Judet : Tulcea
Perioada
1951
-
1975
Basarabi-Murfatlar
Basarabi
Judet : Constanța
Perioada
1957
-
1962
Enisala
Babadag
Judet : Tulcea
Perioada
1963
-
1964
Tropaeum Traiani
Adamclisi
Judet : Constanța
Perioada
1968
-
1980

Responsabil științific șantier

Dinogetia
1950
-
1980
Noviodunum
1951
-
1975
Basarabi-Murfatlar
1957
-
1962
Enisala
1963
-
1964
Tropaeum Traiani
1968
-
1980

Activitate

BAR
bibliotecar
-
Perioada
1940
-
1940
Comisiunea Monumentelor Istorice
cercetător
-
Perioada
1944
-
1946
Muzeul Național de Antichtiăți
cercetător
-
Perioada
1946
-
1949
Institutul de Arheologie
cercetător
-
Perioada
1949
-
1956
Institutul de Arheologie
șef sector
-
Perioada
1956
-
1960
Institutul de Arheologie
Șeful secției arheologie greco-romană
-
Perioada
1960
-
1975
Universitatea București - Facultatea de istorie
conferențiar
-
Perioada
1949
-
1951
Institutul Teologic București
profesor
-
Perioada
1956
-
1959

Alte Funcții

Prof. universitar invitat la Universitățile:

Ravenna (1971)

Roma și Lecce (1973)

Atena și Salonic (1974)

Macerata (1980)

Sorbona (1981)

Viena (1984).

 

Premii / Titluri / Distincții

1981 - Premiul „V. Pârvan” al Academiei Române.

1999 - Membru de onoare al Academiei Române.

2002 - Ordinul Serviciul Credincios, în grad de Cavaler.

Lista Lucrări

A scris peste 10 cărți singur sau în colaborare și cca 250 studii.

Volume:

 Scaux byzantins inédits de Dobroudja, Dumbarton Oaks, 1993, 55-67.

Τò παλαιοχριστιανικòν θυσιαστήριον, Univ. Națion. Capodistria, 1940;

Dinogetia. Așezarea feudală timpurie de la Bisericuța-Garvăn (colab.), București, 1967;

Din istoria Dobrogei II (colab.), București, 1968; Dinogetia, Ediția II, București, 1969;

Din istoria Dobrogei III (colab.), București, 1971;

Tropaeum Traiani, I. Cetatea (colab.), București, 1979;

Cultura bizantină în România (colab.), Comitetul de Stat pt. Cultură și Artă, București, 1971;

Les monuments paléochrétiens de Roumanie, Città del Vaticano, 1977;

Arta creștină în România I, Ed. Inst. Biblic și de misiune al BOR, București, 1979;

Arta creștină în România II, Ed. Inst. Biblic și de misiune al BOR, București, 1981;

Constantin cel Mare (colab.), București, 1982.

Coordonator: Tropaeum Traiani, I. Cetatea (colab.), București, 1979.

 

Articole:

Legenda pelicanului și jertfa Mântuitorului Christos, BOR, 1943, 225-229;

Sf. Chiril, patriarhil Alexandriei, Prinos ÎPS Nicodim, Patriarhul României, 1946, 74-84;

Idol feminin sau „kamennaia baba”?, SCIVA 13, 1962, 1, 191-196;

Les monuments rupestres de Basarabi en Dobroudja, Cahiers archéologiques, 13, 1962, 187-208;

Nouvelles recherches sur le „limes” byzantin du Bas-Danube aux Xe-XIe siècles, (colab.), Thirteenth International Congress of Byzantine Studies, Main Papers VI, Oxford, 1966, 1-15;

Sigilii bizantine de la Noviodunum, SCN 4, 1968, 239-247;

Stindardul dacilor pe Arcul de Triumf al lui Galerius?, Mag. Ist. 12, 1978, 11-15;

Rumänian von der Aufgabe Dakiens (271 nach Chr.) bis ins 10. Jahrhundert der Europäischen Wirtschafts-und Sozialgeschihte, editat de Hermann Kellenbenz, 2, Stuttgart, 1980, 656-666;

Menasampullen auf dem Gebiet Rumäniens, Akten des XII. Internationalen Kongresses für Christliche Archäologie, Bonn, 1991, I, Münster, 1995, 509-514;

Byzantinische Bleisiegel aus Rumänien. Eine Nachlese zu Stücken Familiennamen, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 49, 1999, 89-94;

Volume

1. To , Athena, 1940, 228 p.
2. Garvăn-Dinogetia, Bucureşti, 1961, 86 p.; ediţia a II-a 1969.
3. Dinogetia I. Aşezarea feudală timpurie de la Bisericuţa-Garvăn, Bucureşti, 1967, 409 p. (în colaborare).
4. Din Istoria Dobrogei, II (partea a doua: Perioada Dominatului) sec. IV-VII, Bucureşti, 1968, p. 369-570.
5. Din istoria Dobrogei, III, (Bizantini, români şi bulgari la Dunărea de Jos), Bucureşti, 1971, 439 p. (în colaborare).
6. Cultura bizantină în România, Bucureşti, 1971, 263 p. şi 108 pl. (în colaborare).
7. Les monuments paléochrétiens de Roumanie, Città del Vaticano, 1977, 276 p.
8. Tropaeum Traiani,I: Cetatea, Bucureşti, 1979, 258 p. (în colaborare).
9. Arta creştină în România, 1 (sec. III-VI), Bucureşti, 1979, 38 p. şi 118 pl. (cu o versiune în engleză).
10. Arta creştină în România, 2 (sec. VII-XIII), Bucureşti, 1981, 28 p. şi 102 pl. (cu o versiune în engleză).
11. Constantin cel Mare, Bucureşti, 1982, 212 p. (în colaborare).

II. Studii –Note

12. Contribuţii la studiul creştinismului în Dacia, RIR, 13 (1942-1943), 3, p. 31-42.
13. Legenda pelicanului şi jertfa Mântuitorului Hristos (studiu iconografic), BOR, 61 (1943), p. 225-229.
14. Un manuscris grecesc cu miniaturi din Biblioteca Academiei Române, BCMI, 36 (1943), p. 102-108.
15. Tetraevanghelul de la Căldăruşani, ibid., 37, 1944, p. 58-68.
16. Opaiţe creştine din Scythia Minor (colecţia Dr. Horia Slobozianu), RIR, 14 (1944), 2, p. 166-179.
17. O nouă legătură de Evanghelie de la Brâncoveanu, ibid., 14, 1944, 3, p. 407-410.
18. Chapiteaux à protomes de béliers de la Scythie Mineure, Balcania 7 (1944), 2, 408-416.
19. Discul episcopului Paternus, Analecta, 2, Bucureşti, 1944, p. 185-197.
20. O temă de iconografie „occidentală” în pictura bisericilor moldoveneşti, BOR, 63 (1945), 4-5, p. 106-125.

21. Sfântul Ciril, patriarhul Alexandriei (studiu
iconografic), în Prinos Î.P.S. Nicodim,
Patriarhul României, Bucureşti, 1946,
p. 74-84.
22. Nouvelles considérations sur les basiliques
chrétiennes de Dobroudja, Dacia, 11-12
(1945-1947), p. 221-241.
23. Un miniaturist român din sec. XVIII: popa
Flor, BOR, 66 (1948), 11-12, p. 584-607.
24. O inscripţie de la Aegyssus, SCIV, 1
(1950), 2, p. 175-184.
25. Douze ans d’archéologie chrétienne en
Roumanie (1936-1948), în Actes du VIe
Congrès international d’études byzantines,
II, Paris, 1951, p. 25-34.
26. Relaţiile dintre aşezarea de la Bisericuţa-
Garvăn şi Bizanţ în secolele X-XII, SCIV , 4
(1953), 3-4, p. 641-671.
27. Creştinismul în Scythia Minor după
inscripţii, Studii Teologice, 6 (1954), 1-2,
p. 65-112.
28. O inscripţie creştină de la Axiopolis, în
Studii Teologice, 6 (1954), 3-4, p. 219-228.
29. Elemente de cultură materială veche
rusească şi orientală în aşezarea feudală (sec.
X-XII) de la Dinogetia, în Studii şi referate
privind Istoria României, I, Bucureşti,
(1954), p. 195-227.
30. Amforele feudale de la Dinogetia, SCIV, 5
(1954), 3-4, p. 513-530.
31. Meşteşugurile în aşezarea feudală de la
Garvăn (sec. X-XII), ibid., 6 (1955), 1-2,
p. 99-121.
32. Byzance, Kiev et l’Orient sur le Bas-
Danube du Xe au XII-e siècle, NÉH, I
(1955), p. 169-180.
33. Sigiliul unui ierarh al Rosiei în aşezarea de
la Garvăn, SCIV, 7 (1956), 1-2, p. 189-197.
34. Un vicar de Odessos la Tomis, ibid., 8
(1957), 1-4, p. 347-352.
35. Quelques considérations sur les inscriptions
chrétiennes de la Scythie Mineure, în Dacia,
N.S., 1 (1957), p. 265-288.
36. Romano-byzantine basilicae discovered in
Dobrogea between 1948-1958, ibid., 2
(1958), p. 331-349.
37. À propos de la découverte de deux sceaux
byzantins de Dinogetia, ibid., 2 (1958),
p. 473-478.
38. Vasile Pârvan şi problema creştinismului în
Dacia Traiană, Studii Teologice, 10 (1958),
1-2, p. 93-105.
39. Monumente de artă creştină descoperite pe
teritoriul R.P.R., ibid., 10 (1958), 5-6, p.
287-310.
40. Descoperiri arheologice din epoca feudală la
Mangalia, Materiale, 6 (1959), p. 903-911.
41. Artele în cuprinsul Mitropoliei
Ungrovlahiei în epoca feudală, BOR, 77
(1959), 7-9, p. 856-888.
42. Date noi despre Axiopolis, SCIV, 11 (1960),
1, p. 69-80.
43. Monumente de artă creştină descoperite pe
teritoriul R.P. Române, II, Studii Teologice,
12 (1960), 3-4, p. 201-231.
44. Contributions to Dobroudja history under
Anastasius I, Dacia, N.S., 4 (1960), p. 363-
374.
45. Alt tezaur de monede bizantine de la
Dinogetia, SCN, 3, (1960), p. 245-254.
46. Sigilii bizantine inedite din Dobrogea, ibid.,
3 (1960), p. 323-332.
47. Un cronograf român ilustrat din secolul al
XVIII lea, SCIA, (1960), 2, p. 184-195.
48. Noi contribuţii la cunoaşterea ţesutului în
aşezarea de la Garvăn (sec. X-XII), SCIV, 12
(1961), 2, p. 307-314.
49. Idol feminin sau „kamennaia baba”?, ibid.,
13 (1962), 1, p. 191-196.
50. Ceramica din cariera de cretă de la Basarabi
(reg. Dobrogea), ibid., 13 (1962), 2, p. 349-
371.
51. Les monumentes rupestres de Basarabi en
Dobroudja, Cahiers Archéologiques 13,
Paris, 1962, p. 187-208.
52. Predvaritel’nye svedenija o kamennyh
pamjatnikah o Basarabi (Obl. Dobrodža), în
Dacia, N.S., 6 (1962), p. 293-316.
53. Reprezentarea labirintului pe monumentele
de la Basarabi (reg. Dobrogea), SCIV, 14
(1963), 1, p. 189-195.

5 4 . U n manuscrit byzantin illustré du XIe
siècle, RÉSEE, 1 (1963), 3-4, p. 319-330
+20 fig.
55. Sceaux de deux gouverneurs inconnus du
thème de Paristrion, Dacia, N.S., 8 (1964),
p. 239-247.
56. Un fragment de broderie din sec. XI-XII de
la Dinogetia-Garvăn, SCIV, 15 (1964), 3,
p. 435-440.
57. Eléments d’art grec des basiliques
paléochrétiennes de la Scythie Mineure,
în Δελτίον τος Χρicτιανικος
´Αρχαιολογικος ΄Εταιρείας, IV, 4,
Atena, 1964, p. 333-343.
58. Cu privire la relaţiile dintre Dobrogea şi
Chersones în sec. IV-X, în Omagiu lui P.
Constantinescu-Iaşi, Bucureşti, 1965,
p. 161-166.
59. Űber die mittelalterlichen Tierdarstellungen
in der Dobrudscha (10.-14. Jahrhundert),
RÉSEE, 3 (1965), 3-4, p. 585-610.
60. Objects céramiques peu connus: les
couvercles de vases de Scythie Mineure,
Dacia, N.S., 9 (1965), p. 407-457.
61. Sigilii de plumb bizantine din regiunea
Dunării de Jos, SCIV, 17 (1966), 1, p. 43-50
(în colaborare).
62. Noi sigilii bizantine de la Dunărea de Jos,
ibid., 17 (1966), 2, p. 277-297.
63. O cercetare arheologică pe Borcea, RM, 2
(1966), p. 155-161.
64. L’incendie de la cité de Dinogetia au VIe
siècle, Dacia, N.S., 10 (1966), p. 237-259.
65. Deux chapiteaux byzantines de Tomis, în
Χαριsτήριον εs ΄А. К. ΄Ορλανδον, t. III,
Athènes, 1966, p. 383-387 + 2 planşe.
66. Nouvelles recherches sur le „limes”
byzantin du Bas-Danube aux Xe – XIe siècle,
în Thirteenth International Congress of
Byzantine Studies, Oxford 1966, Main
Papers VI, 15 p. (în colaborare).
67. Nouvelle contribution à l’histoire de la
Dobroudja sous Anastase Ier, Dacia, N.S., 11
(1967), p. 355-356.
68. Themistios despre Scythia Minor, SCIV, 18
(1967), 4, p. 563-574.
69. Les thermes de Dinogetia, Dacia, N.S., 11
(1967), p. 225-252.
70. Sigilii bizantine de la Noviodunum, SCN, 4
(1968), p. 239-247.
71. À propos des origines du christianisme en
Scythie Mineure, Dacia, N.S., 12 (1968),
p. 417-420.
72. Monumentele rupestre de la Murfatlar, în
Magazin Istoric, 11, 5 (14), mai 1968,
p. 38-42 şi 11 (20), noiembrie 1968, p. 90.
73. Plombs byzantins de la collection Michel C.
Soutzo, RÉSEE, 7 (1969), 1, p. 21-33.
74. O casă romană târzie de la Dinogetia,
SCIV, 20 (1969), 2, p. 245-266.
75. À propos de la sculpture romano-byzantine
de Scythia Mineure, RIC, 45 (1969), 1-4,
p. 15-29.
76. À l’occasion du 70e anniversaire du prof.
Gh. Ştefan, Dacia, N.S., 13 (1969), p. 5-10.
77. Sigilii bizantine de la Brusa (Turcia), SCN,
5 (1971), p. 199-206.
78. Dinogetia et Noviodunum deux villes
byzantines au Bas-Danube, RÉSEE, 9
(1971), 3, p. 343-362.
79. Dobrogea în secolele VII-X, Peuce, 2, 1971,
p. 205-219.
80. Monumenti paleocristiani della Scizia
Minore, în Corsi di cultura sull’arte
ravennate e bizantina, Ravenna, 1971,
p. 23-48.
81. Monumenti paleocristiani della Dacia
Traiana, ibid., Ravenna, 1971, p. 49-69.
82. Monumenti bizantini in Romania fra il VII
ed il XIII secolo, ibid., Ravenna, 1971,
p. 71-93.
83. Sceaux des empereurs byzantins découverts
en Roumanie, Byzantina, 3 (1971), p. 149-
172.
84. Relaţiile provinciei Scythia Minor cu Asia
Mică, Siria şi Egiptul, Pontica, 5 (1972),
p. 251-265.
85. Les villes de la Scythia Minor au cours des
Ve siècle, AIESEE, Bulletin, 10 (1972), 2,
p. 143-177.
86. Un martyrion descoperit la Niculiţel (jud.
Tulcea), SCIV, 24 (1973), 1, p. 123-126.

87. Din nou despre datarea valului şi a
bisericuţei treflate de la Niculiţel, ibid., 24
(1973), 2, p. 311-315.
88. Noi descoperiri din epoca feudalismului
timpuriu la Dinogetia-Garvăn, jud. Tulcea,
(1963-1968), Materiale, 10 (1973), p. 291-
331.
89. Martyrion-ul de la Niculiţel, BOR, 91
(1973), 1-2, p. 218-228.
90. Cu privire la localizarea Constantianei,
SCIVA, 25 (1974), 3, p. 427-429.
91. Inscripţii paleocreştine inedite din Tomis,
Pontica, 7 (1974), p. 377-385.
92. Le limes scythicus des origines à la fin de
l’antiquité, în Actes du IXe Congrès
International d’études sur les frontières
romaines, Mamaïa, 6-13 sept. 1972,
Bucureşti, 1974, p. 15-25 (în colaborare).
93. Atriile basilicilor paleocreştine de la
Tropaeum Traiani, SCIVA, 26 (1975), 1, p.
57-67.
94. Murfatlar şi Niculiţel, ibid., 26 (1975), 1,
p. 95-99.
95. Sigilii bizantine de la Noviodunum (II),
SCN, 6 (1975), p. 159-162.
96. Sur les débuts de la culture byzantine au
Bas-Danube, în Actes du XIe Congrès
international des études byzantines, II,
Bucureşti, 1975, p. 503-508.
97. Le martyrion de Niculiţel, Bulletin
d’archéologie sud-est européen, 3 (1975),
p. 131-143.
98. O importantă descoperire arheologică:
Martyrion-ul de la Niculiţel, jud. Tulcea, în
Almanahul parohiei ortodoxe române de la
Viena, XIV, 1975, p. 70-79
99. Pandantive din epoca feudală timpurie de la
Dinogetia, SCIVA, 27 (1976), 2, p. 275-278.
100. Quelques nouvelles considérations sur les
pavés mosaïques de Tomi, Dacia, N.S., 20
(1976), p. 265-268.
101. Identităţi ale romanităţii, Magazin Istoric,
10 (1976), 1 (106), p. 28-32.
(Identités de la romanité, în Roumanie
„Pages d’histoire”, I, 1976, 2, p. 54-65).
102. Romains et Byzantins sur le Bas-Danube,
Arhéologia, 91, februarie, 1976, (Paris),
p. 46-55.
103. Cetatea Tropaeum Traiani în lumina
ultimelor săpături arheologice, Pontica, 10
(1977), p. 261-271.
104. Note de epigrafie romano-bizantină,
Pontica, 10 (1977), p. 273-288.
105. Une amulette paléochrétienne de Dobroudja,
în Epigraphica, Bucureşti, 1977, p. 249-
254 (în colaborare).
106. Noi descoperiri la Noviodunum, Peuce, 6
(1977), p. 103-108.
107. Tradizione classica nel tema bizantino di
Paristrion, în Atti del XVIIo Congresso di
studi sulla Magna Grecia, Taranto, 9-14
octombrie, 1977, Napoli, 1978, p. 268-
276.
108. La basilique citerne de Tropaeum Traiani à
la lumière des dernière fouilles
archéologiques, Dacia, N.S., 21 (1977),
p. 221-233.
109. Noi consideraţii privind monumentele
creştine din Dacia, în Îndrumător pastoral,
I, Alba Iulia, 1977, p. 107-111.
110. Basilica „simplă” de la Tropaeum Traiani,
Pontica, 11 (1978), p. 181-187.
111. Stindardul dacilor pe Arcul de triumf al lui
Galerius?, în Magazin istoric, 12 (1978), 1
(130), p. 11-15.
112. Bisericuţele rupestre de la Murfatlar, în De
la Dunăre la Mare, Galaţi 1977, p. 134-140
(ediţia a II-a, 1979).
113. Preocupări ale sfîntului Constantin cel Mare
la Dunărea de Jos, în Mitropolia Olteniei,
32, Craiova, 1980, 1-2, p. 17-32.
114. Dinogetia-ville byzantine du Bas Danube,
Byzantina, 10 (1980), p. 237-287, pl. VIIXXVII.
115. Rumänien von der Aufgabe Dakiens (271
n.Chr.) bis ins 10. Jahrhundert, în
Handbuch der Europäischen Wirtschaftsund
Sozialgeschichte (ed. Hermann
Kellenbenz), 2, Stuttgart, 1980, p. 656-
666.

1 1 6 . L e cripte delle basiliche paleocristiane della
Scizia Minore, RÉSEE, 19 (1981), 3, p. 489-
505.
117. Sceaux de Constantin IV empereur de
Byzance trouvés à Durostorum, RRH, 20
(1981), 4, p. 625-628.
118. Sigilii bizantine inedite din colecţia
Muzeului Naţional de Istorie, CN, 4 (1982),
p. 169-176.
119. Sigilii bizantine de la Durostorum-
Dorostolon, Pontica, 15 (1982), p. 201-212.
120. La politica dell’Impero romano nel Basso
Danubio dopo il ritiro Aureliano.
Accademia Nazionale dei Lincei, în Atti
dei Convegni Lincei, 52: Colloquio italoromeno:
La Dacia pre-romana e romana, i
rapporti con l’Impero (Roma, 18-19
noiembrie 1980), Roma, 1982, p. 29-44.
121. Continuitatea elementului daco-roman după
părăsirea aureliană pe baza descoperirilor
paleocreştine din Transilvania, în lumina
ultimelor cercetări, Sargetia, 16-17 (1982-
1983), p. 259-266.
122. Relazioni culturali tra la regione del Basso
Danubio e l’Italia all’epoca del Tardo Impero,
în l’Adriatico tra Mediterraneo e penisola
balcanica nell’antichità, Taranto, 1983,
p. 275-283.
123. Sigilii bizantine inedite din Dobrogea,
Pontica, 16 (1983), p. 263-272.
124. Sigilii bizantine din colecţia Muzeului de
istorie al Republicii Socialiste România,
SCN, 8 (1984), p. 97-104.
125. L’épigraphie chrétienne de l’Illyricum
oriental, în Actes du Xe Congrès
International d’archéologie chrétienne,
Thessalonique 28 sept.-4 oct. 1980, I, Città
del Vaticano-Thessalonique, 1984,
p. 631-681.
126. Spätrömische Denkmäler an der unteren
Donau, în Anzeiger der philhist. Klasse der
Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, 121, 1984, 1-9, Vienne,
1985, p. 292-310 + 5 fig. h. t.
127. Sceaux byzantins du nord de la Dobroudja,
RÉSEE, 23 (1985), 1, p. 29-35.
128. Le christianisme sur le territoire de la
République Socialiste de Roumanie aux III e
– XI e siècles, Études Balkaniques, Sofia, 1
(1985), p. 92-106.
129. Les commencements du christianisme dans
le territoire roumain à la lumière des
documents archéologiques, în Тιμητικò
΄αφιέρωμα στòn όμότιμο καqηγητή Κ. Δ.
Καλοκύρη, Tesalonic, 1985, p. 215-226.
130. Byzantinische Bleisiegel aus Rumänien, în
Byzantina, 13, 1985, Δώρημα στòν
Ι.Καραγιαννόπουλο, Tesalonic, 1985,
p. 295-312.
131. Din istoria de început a literelor pe teritoriul
românesc, în Secolul 20, 292, 294 (4-6),
1985, p. 205-210.
132. Sigilii bizantine inedite din Dobrogea (II),
Pontica, 18 (1985), p. 235-248.
133. Sceaux byzantins inédits de Dobroudja,
RÉSEE, 24 (1986), p. 117-125.
134. Noi contribuţii la istoria themei Paristrion
(Paradunavon), SCIVA, 37 (1986), 3,
p. 268-275.
135. Basilica A de la Tropaeum Traiani, în
Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic
al Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de
Jos, 2, Galaţi, 1986, p. 85-97.
136. Consideraţii privind vechimea
creştinismului în nord-estul Munteniei şi
sudul Moldovei, în Îndrumător bisericesc,
misionar şi patriotic al Episcopiei Buzăului,
5, Buzău, 1986, p. 22-27.
137. Monumente creştine şi viaţa bisericească în
secolele VII-XIV pe teritoriul Dobrogei, în
Monumente istorice şi izvoare creştine,
Galaţi, 1987, p. 79-124.
138. Sceaux byzantins de Dobroudja, în Studies
in Byzantine Sigillography, Dumbarton
Oaks, 1987, p. 77-88.
139. Antroponime traco-dace pe sigilii bizantine,
Thraco-Dacica, 8 (1987), 1-2, p. 203-206.
140. Din nou despre Vasile Apokapes, SCIVA, 38
(1987), 2, p. 194.
141. Le christianisme des premiers six siècles au
nord du Bas-Danube à la lumière des
sources littéraires et des découvertes

archéologiques, în Miscellanea Bulgarica, 5,
Viena, 1987, p. 39-50.
142. ΄Η περιοχή το Κάτω Δούναβη ύπό τό
φώς τ βατιω ιγιλλίω,
Byzantiaka, 8, Tesalonic, 1988, p. 77-96.
143. Creştinismul pe teritoriul Moldovei în
secolele III-XIII, BOR, 106 (1988), p. 123-
136.
144. Continuitatea daco-romană în lumina
descoperirilor paleocreştine din Transilvania,
în Îndrumător bisericesc, misionar şi
patriotic, 12, 1988 (Episcopia ortodoxă
română de Alba Iulia), p. 1-5.
145. Romanismul şi creştinismul daco-romanilor,
Thraco-Dacica, 9 (1988), p. 119-126.
146. Romanitate şi creştinism la Dunărea de Jos,
în Symposia Thracologica, 7, Tulcea, 1989,
p. 163-178.
147. Începuturile şi evoluţia creştinismului la
populaţia daco-romană de la est de Carpaţi,
Thraco-Dacica, 10 (1989), p. 165-171.
148. La céramique byzantine de la Dobroudja aux
Xe-XIIIe siècles, BCH, Suppl., 18 (1989),
p. 131-142.
149. Sfinţii martiri „Dasius” de la Durostorum
şi Axiopolis, BOR, 107 (1989), nr. 5-6, maiiunie,
p. 144-149.
150. Daco-romani şi români între vechea şi noua
Romă, Magazin Istoric, Serie Nouă, 24, nr.
1, (274), ianuarie 1990, p. 33-35 şi 61.
151. Romanité et christianisme au Bas-Danube,
Byzantiaka, 10, Tesalonic, 1990, p. 67-102.
152. Le monastère de Hurezi-300 ans, Revue
Roumaine, 44 (1990), 6, p. 74-86.
153. Din nou despre Flavius Gerontios, prefect al
Constantinopolului, SCIVA, 41 (1990), 3-4,
p. 313-314.
154. Sigilii bizantine inedite din Dobrogea (III),
Pontica, 23 (1990), p. 315-334.
155. Les sceaux byzantins mis au jour à
Noviodunum, în Studies in Byzantine
Sigillography, 2, Dumbarton Oaks, 1990,
p. 153-161.
156. Legăturile daco-romanilor din Transilvania
cu Imperiul romano-bizantin în sec. V-VII,
în Symposia Thracologica, 8, Satu Mare-
Carei, 1990, p. 224-228.
157. Sur les rapports avec Byzance du territoire
situé au nord du Bas-Danube durant la
période Anastase Ier – Justinien Ier (491-565),
în Ėtudes byzantines et post-byzantines, 2,
Bucureşti, 1991, p. 47-57.
158. Einige Bemerkungen zur Chronologie des
Limes an der unteren Donau in
spätrömischer Zeit, în Comptes rendus de
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
1991.
159. Noi date despre Mitropolia Tomisului, în
Tomisul ortodox (periodic al
Arhiepiscopiei Tomisului), nov.-dec.
1992, p. 1, 3 (=Pontica 24, 1991, p. 277-
282).
160. Consideraţii privind cele mai vechi
monumente creştine de la Tomis, Pontica,
24 (1991), p. 269-275.
161. Unedierte byzantinische Bleisiegel aus
Tomis-Constanţa, Pontica, 25 (1992),
p. 281-296.
162. Sceaux byzantins inédits de Dobroudja, în
Studies in Byzantine Sigillography, (editată
de Nicolas Oikonomides), 3,
Dumbarton Oaks, 1993, p. 55-67.
163. Le Danube, voie de communication
byzantine, în Praktika tou B’diethnous
Symposiou (K.B.E./E.I.E.), Athènes, 1993,
p. 577-595.
164. Frühbyzantinische Inschriften aus der
Dobrudscha, RÉSEE, 32 (1994), p. 21-33.
165. Le christianisme chez les Thraco-Daces de
l’Empire Romain, în Relations Thraco-
Illyro-Helléniques (Institutul Român de
Thracologie), Bucureşti, 1994, p. 356-362.
166. Sceaux byzantins inédits de Dobroudja, în
Studies in Byzantine Sigillography, 4, 1995,
p. 97-110.
167. Romanitatea şi creştinismul daco-romanilor,
în Autocefalie, Patriarhie, Slujire sfântă.
Momente aniversare în Biserica Ortodoxă
Română, Bucureşti, 1995, p. 160-176.
168. Menasampullen auf dem Gebiet Rumäniens,
în Akten des XII. Internationalen

K o n gresses für Christliche Archäologie,
Bonn, 22-28 sept., 1991, Teil I, Münster,
1995, p. 509-514, pl. 61 a, b, c.
169. Antroponime traco-dace pe sigilii bizantine
(II), Thraco-Dacica, 17 (1996), p. 203-205.
170. Sigilii bizantine din Dobrogea, SCIVA, 47
(1996), 2, p. 215-220.
171. Regiunea Dunării de Jos în lumina sigiliilor
bizantine, în Cultura naţională,
săptămânal al Ministerului Culturii, an.
II, no. 3 (35-36), 6 02 1997, p. 11 şi no. 4
(37-38), 20 02 1997, p. 11.
172. Preocupări iconografice în opera lui I. D.
Ştefănescu, în vol. I.D. Ştefănescu (1886-
1981), Iaşi, 1997, p. 55-70.
173. Despre două inscripţii paleocreştine de la
Callatis (Mangalia), Pontica, 28-29 (1995-
1996), p. 183-186.
174. Monumentele rupestre de la Murfatlar
(Basarabi), jud. Constanţa (România), în
Sud-Est, Chişinău, 1997/4/30, p. 54-59.
175. Jurnalul arhiepiscopului Raymund
Netzhammer, SCIVA, 48 (1997), 3, p. 283-
293.
176. Noviodunum în lumina sigililor bizantine,
ibid., 48 (1997), 4, p. 353-360.
177. Inscripţia martirilor de la Axiopolis: noi
observaţii, Pontica, 30 (1997), p. 199-203.
178. Sceaux byzantins inédits de Dobroudja, în
Études byzantines et post-byzantines, 3
(1997), p. 93-98.
179. I. Barnea / Bukarest, Natascha
Seibt/Wien, Byzantinische Bleisiegel aus
Rumänien. Eine Nachlese zu Stücken
Familiennamen, în Jahrbuch der
Österreichischen Byzantinistik, 49 (1999),
p. 89-94.
180. Regiunea Dunării de Jos în lumina sigiliilor
bizantine, în Faţetele istoriei. Omagiu Acad.
Ştefan Ştefănescu (Facultatea de Istorie a
Universităţii Bucureşti), Bucureşti, 2000,
p. 293-307.
181. Regiunea Dunării de Jos în lumina sigiliilor
bizantine, în Academica, X, 7, mai, 2000,
p. 18-19.
182. Relaţiile Bizanţului cu spaţiul românesc
dobrogean, oglindite în sigilii (sec. VII-IX),
în Academica, X, 8-9, iunie-iulie 2000,
p. 18 şi 20.
183. Sigilii bizantine din nordul Dobrogei, în
Simpozion de numismatică, Chişinău-
Bucureşti, 2001, p. 103-108.
184. Sigilii bizantine din Dobrogea, BSNR, 90-91
(1996-1997), Bucureşti, 2002, p. 187-194.
185. Fabrica lui Kyras de la Callatis, în Închinare
lui P. Ş. Năsturel la 80 de ani, Brăila, 2003,
p. 53-56 (în colaborare).
186. Peninsula Balcanică, leagăn al
creştinismului apostolic în contextul
universal similar din jurul Mării
Mediterane, Haemus, 18-20 (2003), p. 118-
121 (în albaneză şi în română).
III. Rapoarte de săpături arheologice
187. Săpăturile arheologice de la Dinogetia-
Bisericuţa, jud. Tulcea, Studii, 1 (1949), 2,
p. 131-139 (raport colectiv).
188. Rezultatele săpăturilor arheologice de la
Dinogetia, comuna Garvăn-Tulcea, SCIVA,
1 (1950), 1, p. 69-74 (în colaborare).
189. Raport sumar asupra campaniei de săpături
de la Zimnicea, SCIVA, 1 (1950), 1, p. 93-
102 (în colaborare).
190. Săpăturile de la Garvăn (Dinogetia),
SCIVA, 2 (1951), 1, p. 19-49 (în
colaborare).
191. Şantierul Garvăn (Dinogetia), SCIVA, 3
(1952), p. 349-421 (în colaborare).
192. Şantierul Garvăn-Dinogetia, SCIVA, 4
(1953), 1-2, p. 240-274 (în colaborare).
193. Şantierul Garvăn (Dinogetia), SCIVA, 5
(1954), 1-2, p. 161-197 (în colaborare).
194. Şantierul Garvăn-Dinogetia, SCIVA, 6
(1955), 3-4, p. 713-752 (în colaborare).
195. Săpăturile de salvare de la Noviodunum,
Materiale, 4 (1957), p. 155-174 (în
colaborare).
196. Şantierul Garvăn (Dinogetia), Materiale, 4
(1957), p. 195-209 (în colaborare).
197. Şantierul arheologic Giurgiu, Materiale, 4
(1957), p. 219-237 (în colaborare).
198. Săpăturile de salvare de la Noviodunum
(Isaccea), Materiale, 5 (1959), p. 461-473 (în
colaborare).

199. Şantierul de la Garvăn, Materiale, 5 (1959),
p. 565-586 (în colaborare).
200. Sondajul de la mănăstirea Mamul,
Materiale, 5 (1959), p. 661-664 (în
colaborare).
201. Sondajul de la mănăstirea Cotmeana,
Materiale, 5 (1959), p. 665-670 (în
colaborare).
202. Şantierul arheologic Basarabi (Constanţa),
Materiale, 6 (1959), p. 541-566 (în
colaborare).
203. Săpăturile de la Garvăn, Materiale, 6( 1959),
p. 629-651, (în colaborare).
204. Şantierul arheologic Garvăn (Dinogetia),
Materiale, 7 (1961), p. 583-598 (în
colaborare).
205. Sondajul de la Cîmpulung, punctul
Cloaşter, Materiale, 8 (1962), p. 65-72 (în
colaborare).
206. Şantierul arheologic Garvăn (Dinogetia),
Materiale, 8 (1962), p. 675-692 (în
colaborare).
207. Sondajul de la Stăneşti, Materiale, 9 (1970),
p. 345-351.
208. Săpăturile de salvare de la Noviodunum,
Peuce, 9 (1984), p. 97-105+16 pl. (în
colaborare).
IV. Colaborări la tratate, enciclopedii,
dicţionare
209. Istoria României, I, Bucureşti, 1060.
210. Enciclopedia dell´arte antica classica e
orientale, V, Roma, 1963.
211. Dicţionar de istorie veche a României,
Bucureşti, 1976.
212. The Princeton Enciclopedia of Classical sites,
Princeton, New Jersey, 1976.
213. Enciclopedia civilizatiei romane, Bucureşti,
1982.
214. Istoria militară a poporului român, I,
Bucureşti, 1984.
215. Enzyklopedie zur Frühgeschichte der
europäischen Völker, Stuttgart, 1980.
216. Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a
României, vol. I, A-C, 1994; vol. II, D-L,
1996; vol. III, M-Q, 2000, Bucureşti.
217. Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike,
Band 15/2, Stuttgart-Weimar, 2001.
218. Dictionaire encyclopédique du christianisme
ancien, vol. I-II (ed. Cerf, 1996).
219. Tratatul de Istorie a Românilor, vol. III,
Bucureşti, 2001, p. 21-38; 379-393.

V. Recenzii, note bibliografice, cronici, etc.
220. G.A.Sotiriu,, Athènes, 1938, 114 p.+64 pl., în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, 33, 1940, 106, p. 46-47.
221. Virgil Birou, Crucile de piatră de pe Valea Căraşului (Artă poporală bănăţeană I), Timişoara, 1941, 62 p., BOR, 61 (1943), 1-3, p. 135-137.
222. G. Popescu-Vâlcea, Slujebnicul Mitropolitului Ştefan al Ungro-Vlahiei (1648-1668), Analecta, I, 1943, p. 135-151, în BOR, 61 (1943), 1-3, p. 138-140.
223. I. D. Ştefănescu, Voiles d´iconostase, tentures du ciboire, äers, äers ou voiles de procession, Analecta, I, 1943, p. 99-110, în BOR, 61 (1943), 1-3, p. 140-142.
224. F. Dölger, E. Weigand, Mönchsland Athos, München, 1943, 303 p., în BOR (1943), 4-6, p. 267-273.
225. Marcel Romanescu, Tetraevanghelul de la Craiova din 1580 şi alte cărţi bisericeşti, Arhivele Olteniei, 21, 1942, 119-124, p. 358-371, în BOR, 61 (1943), 4-6, p. 289-
290.
226. Atanasie Popa, Biserici de lemn din Transilvania (I. Arhitectură, plan, stil), în Revista Institutului Social Banat-Crişana, 10, mai-august 1942, p. 381-402, în
Biserica Ortodoxă Română, 61, 1943, 4-6, p. 291-294.
227. Marcel Romanescu, Argintăria la Bănăţeni şi Românii balcanici în veacurile XVI-XVIII, RIR, 11-12 (1941-1942), p. 95-131, în BOR, 61 (1943), 4-6, p. 294-298.

2 2 8 . G . H. Sotiriu,  
   .
 
 ,
Athènes 1942, 520 p., în BOR, 61 (1943),
7-9, p. 391-400.
229. Jacques Zeiller, Un ancien évêque
d'Illyricum, peut-êauteur du Te-Deum,
Saint Niceta de Remesiana, Compes
rendus, Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, Paris, 1942, p. 356-369, în
BOR, 61 (1943), 7-9, p. 409-411.
230. Franz Joseph Dölger,
Antike und Christentum-Kultur und
Religionsgeschichtliche Studien, VI,
3, Münster in Westfalen, 1941,
p. 172-175 şi p. 202-238, în BOR, 61
(1943), 7-9, p. 415-417.
231. Evangelos D. Sdrakas, Johannes der
Täufer in der Kunst des christlichen Ostens,
München, 1943, 71 p., BOR, 61 (1943), 7-
9, p. 417-420.
232. Indice, BCMI, 36 (1943), p. 127-130.
233. Indice, BCMI, 37 (1944), p. 99-103.
234. I. D. Ştefănescu, Le monastère de Snagov:
le décor peint de l'église, RIR, 14 (1944), 3,
p. 297-306, în BOR, 63 (1945), 4-5, p. 155-
156.
235. D. M. Pippidi, Intorno alle fonti letterarie
del cristianesimo daco-romano, RHSEE, 20
(1943), p. 166-181, în BOR, 63 (1945), 4-5,
p. 156-157.
236. Em. Lăzărescu, Autour du nom
d'Axiopolis, RHSEE, 21, (1944), p. 231-
234, în BOR, 63 (1945), 4-5, p. 157-158.
237. T. Gostinski, Cine a fost autorul bisericii
Golia? Revista Istorică, 30, 1944, p. 55-60,
în BOR (1945), 7-8, p. 393.
238. Maria Golescu Alte icoane de lut, Revista
Fundaţiilor, 12, 1945, 4, p. 197-204, BOR,
63 (1945), 7-8, p. 396.
239. Kurt Horedt, Ein christliches Denkmal aus
Potaissa, Mitteilungn aus dem Baron
Brukenthalischen Museum, 11, 1946,
p. 11-14, în BOR, 64 (1946), 1-3, p. 147.
240. B. Mitrea, Une lampe chrétienne découverte
en Transylvanie, Dacia, 9-10 (1941-1944),
Bucureşti, 1945, p. 507-511, în BOR, 64
(1946), 1-3 p. 147-148.
241. V. Laurent, Asistat-a arhiepiscopul de
Tomis la Sinodul din Chalkedon (451)?,
Revista Istorică, 31 (1945), p. 19-27, în
BOR, 64 (1946), 1-3, p. 148.
242. Iosif E. Haghiu, Teotim, episcop de Tomis,
Revista Istorică, 31, 1945, p. 167-171, în
BOR, 64 (1946), 1-3, p. 148.
243. S. Salaville, La vie monastique grecque au
début du XIV siècle, d'après un discours
inédit du Théolepte de Philadelphie, Etudes
Byzantines, 2 (1944), Bucureşti, 1945,
p. 119-125, în BOR (1946), 1-3, p. 151.
244. Kyrilliana, Etudes variées à l'occasion du
XVe centenaire de Saint Cyrille
d'Alexandrie (444-1944), le Caire 1947
(Séminaire Franciscan Oriental de Saint
Cyrille) Guzeh, Egypte, 457 p., în BOR,
66 (1948), 11-12, p. 622-623.
245. Emil Vîrtosu, Chrysobulles valaques ornés
de portraits princiers. Un chapitre nouveau
de diplomatique roumaine, Balcania, 10
(1947), 13 p. (extras) din BOR, 66 (1948),
11-12, p. 626.
246. M. Macrea, À propos de quelques
découvertes en Dacie, Dacia, 11-12 (1945-
1947), 1948, p. 281-302, în BOR, 66
(1948), 11-12, p. 630-631.
247. L. E. Sukenik, The Earliest Records of
Christianity, AJA, 51 (1947), 4. p. 351-365,
în BOR, 66 (1948), 11-12, p. 631.
248. Gh. Ştefan, Anciens vestiges chrétiens à
Dinogetia-Bisericuţa, Dacia, 11-12 (1945-
1947), 1948, p. 303-307, BOR, 66 (1948),
11-12, p. 631-632.
249. A. L. Jakobson, Amforele medievale din
regiunea de la Nordul Mării Negre, SA, 15
(1951), p. 325-344, în SCIV, 4 (1953), 3-4,
p. 807-810 (titlu tradus).
250. Libyca, 3, 1955, în SCIV, 8 (1957), 1-4, p.
399-401.
251. Anastasios K. Orlandos,  
  
  (Biblioteca
Societăţii de Arheologie din Atena, nr.
35), Athènes, I, 1952, p. 1-234+189 fig.; II,1957, 1-2, p. 111-128.
252. Gheorghe şi Maria Sotiriu, 
   
(Biblioteca Societăţii de Arheologie din
Atena, nr. 34), (Athènes, 1952, texte 277
p.+album, 102 planşe; idem, 
  , I, album 246 planşe,
Atena 1956 (Collection de l’Institut
Français d’Athènes, 100), II, texte 247 p.,
Athènes 1958 (Collection de l’Institut
Français d’Athènes, 102), în MO, 10,
1958, 11-12, p. 835-845.
253. Z. Kádár, Dix années de recherches
relatives aux monuments byzantins de
Hongrie (1945-1955), Byzantinos-Slavica,
18 (1957), 2, p. 275-291, în SCIV, 10
(1959), 1, p. 203-205.
254. Radoslav Katičic,   
   
 , 27, 1957, p. 213-
223, în SCIV, 10 (1959), 1, p. 205-206.
255. H. E. Del Medico, À propos d’une
mosaïque découverte à Istanbul, Byzantino-
Slavica, 16, 1955, 2, p. 255-264, în SCIV,
10 (1959), 2, p, 527-528.
256. Gh. Delvoye, Recherches récentes sur les
origines de la basilique paléochrétienne,
Annuaire de l’Institut de Philologie et
d’Histoire Orientales et Slaves,
Bruxelles, 14, 1954/1957, p. 205/228, în
SCIV, 11 (1960), 2, p. 450-452.
257. Henri Seyrig, Antiquités syriennes, Syria,
36 (1959), 1-2, p. 174-175.
258. Marie G. Nystazopoulou, Note sur
l’Anonyme de Hase, improprement appelé
Toparque de Gothie, BCH, 86 (1962), 1, p.
319/326, în SCIV, 15 (1964), 1, p. 157.
259. Peuce, 4, Tulcea, 1973/1975, în SCIV, 27
(1976), 4, p. 583/587.
260. Sredn’ovekovno staklo na Balcanu
(V/XVvek). Verre médieval aux Balkans (Ve-
XVe s.). Recueil des travaux.
Confeérence internationale, Belgrade,
24-26 avril 1974, Belgrad, 1975, în SCIV,
28 (1977), 1, p. 149-152.
261. Maria Nowicka, Les maisons à tour dans le
monde grec, Wroclaw, 1975, 159 p. în
SCIV, 28 (1977), 2, p. 281-284.
262. Doula Mouriki, The Mosaics of Nea Moni
on Chios, Athènes, 1985, I, Texte, 279 p.
vol. II, planches, 343, în SCIV, 38 (1987),
1, p. 80-82.
263. BYZANTIOΣ. Festschrift für Herbert
Hunger zum 70. Geburtstag, Viena,
1984, 350 p., în RÉSEE, 25 (1987), 1, 85-
88.
264. Renate Pillinger, Andreas Pülz,
Herrmann Vetters, Die Schwarzmeerküste
in der Spätantike und im frühen Mittelalter,
Wien, 1992, SCIV, 45 (1994), 1, p. 96-99.
265. Renate Pillinger, Der Apostel Andreas
…(Ikonographische–Ikonologische
Studie), Wien, 1994, în Studii Teologice 46
( 1994), 1-3, p. 121-124.
266. Syrien: von Aposteln zu den Kalifen, Linz,
Stadtmuseum Nordico, 1993, Studii
Teologice 46 (1994), no. 4-6, p. 114-121.
267. Sophia Patoura, Prizonierii de război ca
factori de comunicaţie şi informaţie (sec. IVX),
Atena, 1994 (en grec), în BOR, 113
(1995), no. 1-6, p. 326-328.
268. N.P. Lihacev, Molivdovuly grečeskogo
Vostoka, 1991, SCN, 10 (1993), 1996,
p. 185-187.
269. Jean Claude Cheynet, Cécile Morrison,
Werner Seibt, Sceaux byzantins de la
collection Henry Seyrig, Paris, 1991, SCN
10 (1993), Bucureşti, 1996, p. 187-189 şi în
Cahiers de civilisation médiévale, 38 (1995),
fasc. 1 (no. 149), p. 85-86).Catalogue of
Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in
the Fogg Museum of Art, I: Italy, North of
the Balkans, North of the Black Sea,
Washington, D.C., 1991, în SCN 10
(1993), Bucureşti, 1996, p. 189-190.

 

Diverse

Participări:

al VI-lea Congres Internațional de Studii Bizantine, Paris (1951);

al XII-lea Congres Internațional de Studii Bizantine, Ohrida (1961);

al XIII-lea Congres Internațional de Studii Bizantine, Oxford (1966);

al IX-lea Congres Internațional de Studii privind Frontierele Romane, Mamaia (1972);

al XVII-lea Congres Internațional de Studii Bizantine (1975);

al XVII-lea Congres de Studii privind Magna Grecia, Taranto (1977);

al X-lea Congres Internațional de Arheologie Creștină, Salonic (1980);

al XII-lea Congres Internațional de Arheologie Creștină, Bonn (1991).

Bibliografie despre arheolog

P. Diaconu, Profesorul Ion Barnea la 75 de ani, SCIVA 39, 4, 1988, p. 391-397.

M. Sâmpetru, Omagiu - Ion Barnea à 75 ans, Dacia NS XXXII, 1-2, 1988, p. 205-214.

Al. Suceveanu, Omagiu - Ion Barnea la 80 de ani, SCIVA 44, 4, 1993, p. 315-319.

Nelu Zugravu, Profesorul Ion Barnea la 80 de ani!, Arheologia Moldovei 17, 1994, p. 349-352.

Șt. Ștefănescu, Ion Barnea, Academica 18, 2003.

Al. Suceveanu, Dacia NS XLVIII-XLIX, 2004-2005, p. 501-509.

Al. Barnea, Evocare - Ion Barnea (13 august 1913 – 31 ianuarie 2004), Pontica XXXVII-XXXVIII, 2004-2005, p. 595-600.

M. Irimia, Ion Barnea (1913-2004), Pontica XXXVII-XXXVIII, 2004-2005, p. 601-614.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram