Bârzu Ligia

Data nașterii :
25/12/1930
com. Burdujeni, jud. Suceava
Data deces     :
22/05/2003
București

Specializare

Epoca metalelor
epoca bronzului
Epoca post-romană și epoca migrațiilor
Continuitatea daco-romană la nordul Dunării și formarea poporului român.

Studii

Universitatea București
Licenta
1949
 - 1954

Doctorat

Universitatea București
Continuitatea populației autohtone în Transilvania, în sec. IV - V.
1970

Șantier

Alte șantiere

A condus sectoare ale șantierelor - școală:

Sărata-Monteoru, Bratei, Dridu, Mediaș.

Activitate

Universitatea București, Facultatea de istorie, Catedra de istorie universală
prparator, șef cabinet, asistent, lector, conferențiar, profesor
-
Perioada
1955
-
1990
Universitatea Spiru Haret
profesor
-
Perioada
1990
-
1995
Universitatea Dimitrie Cantemir
profesor
-
Perioada
1990
-
1995

Lista Lucrări

Continuitatea populației autohtone în Transilvania, în sec. IV - V, Editura Academiei, 1973 [teza doctorat]

Cursuri universitare:

Istoria universală veche - curs universitar, 1977.

Arheologie generală - curs universitar, 1985.

Orientul antic - curs universitar, 1999 (colab. Rodica Ursu).

Credințe și practici religioase în Europa preistorică - curs universitar, 2001, (colab. Rodica Naniu-Ursu).

Antichitatea greco-romană- curs universitar, 2001 (Florica Bohîlțea).

 

Lucrări, articole, studii:

Necropola nr. 4 din Epoca Bronzului de la Sărata Monteoru

Continuitatea populației autohtone în Transilvania, în sec. IV - V (cimitirul nr. 1 de la Bratei)

Continuitatea creației materiale și spirituale a poprului român pe teritoiul fostei Dacii, 1979.

Originea și continuitatea românilor, 1991 (colab. Stelian Brezeanu).

Istoria orientului Antic, 2 vol., 1991-1992 (colab. Miron Ciho)

Paradisul pierdut - o istorie a societății primitive, Editura Erasmus, 1993.

Bibliografie despre arheolog

Eugenia Zaharia, Ligia Bârzu (25 dec. 1930 - 22 mai 2003), Mousaios, IX, 2004, p. 537-538.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram