Benea Doina

Data nașterii :
08/06/1944
com. Moldova Veche, jud. Caraş-Severin
Data deces     :
16/03/2019
Timișoara
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-066

Specializare

Epoca romană
Arheologie provincială/ Creştinism timpuriu / Antichitate romană târzie

Studii

Facultatea de Istorie-Filosofie, Universitatea Babeş- Bolyai Cluj Napoca
Licenta
1963
 - 1968

Alte studii

1958-1962 - studii liceale la Moldova Nouă

Doctorat

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj- Napoca, Facultatea Istorie, Filosofie
"Legiunea VII Claudia şi legiunea IIII Flavia"
prof.dr. Nicolae Lascu
1978

Șantier

Tibiscum
Jupa
Judet : Caraş-Severin
Perioada
1970
-
2008

Responsabil științific șantier

Tibiscum
1977
-
2008

Activitate

Muzeul Porţilor de Fier Drobeta-Turnu Severin
îndrumător, muzeograf, muzeograf principal
-
Perioada
1968
-
1974
Muzeul Banatului Timişoara
muzeograf principal, şef de secţie Istorie, muzeograf principal
-
Perioada
1974
-
1992
Universitatea de Vest
Catedra de Istorie
-
Perioada
1991
-
1992
Conferenţiar universitar
-
Perioada
1992
-
1995
Profesor universitar
-
Perioada
1995
-

Alte Funcții

1. Membru în Comisia Naţionala de Arheologie) 1983-2001; 2003-2007.
2. Arheolog-expert 1983
3. Expert CNCSIS de pe lângă Ministerul Educaţiei Bucureşti din 2002
4. Expert ARACIS din 2006

 

-13 iunie 1996-2002 Conducător de doctorat acceptat la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie; 2002-transfer conducere de doctorat, la Timişoara pentru înfiinţare IOSUD Istorie la Universitatea de Vest Timişoara.
-1991-1996, Şef de Catedră Istorie, în cadrul Facultăţii de Litere, Istorie, Teologie.
-1996-2004 Secretar Ştiinţific al Facultăţii de Litere, Filosofie, Istorie, Teologie, al Universităţii de Vest Timişoara.
2001- Director al Centrului de Studii de Istorie şi Arheologie "Constantin Daicoviciu" al Universităţii de Vest Timişoara.

Director de Masterat: Romanitate orientală. Istoria Provinciilor est europene în secolele  I-VI p.C. (1998-2020)

Redactor şef al Publicatiei Studii de Istorie a Banatului pentru anii 1991-2001.
Redactor şef al publicaţiei şi coordonatorul publicaţiei Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Temesiensis (s-au editat XI volume).

Premii / Titluri / Distincții

2004 -Ordinul  Meritul  cultural  în  grad  de Comandor.

 

1994 - Membru al Societăţii Internaţionale Rei Cretariae Romanae Fautores (RCRF)

1996 - Association Internationale dʼÉtude sur le Verre (AIHV)

2003 - Membru corespondent al Institutului Arheologic German din Berlin (Deutsches Archäologisches Institut).

Lista Lucrări

CĂRŢI

  1. Din istoria militară a Moesiei Superior şi a (Legiunile a VII-a Claudia Pia Fidelis şi a IIII Flavia Felix, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983, 265 p.
  2. Dacia sud-vestică în secolele III-IV(I), Editura de Vest, Timişoara,1996, 306 p; 65 pl;
  3. Dacia sud-vestică în secolele III-IV(II).Interferenţe spirituale. Editura de Vest, Timişoara, 1999, 219 p; 29
  4. Istoria aşezărilor  de  tip  vici  militares  din  Dacia  Romană,  Timişoara  Editura , 2003, 272 p.
  5. Die römischen Perlenwerkstätten aus Tibiscum/Atelierele de sticlă de la Tibiscum, Editura Excelsior Art, 2004, 287 p.
  6. Benea Edificiul de cult de la Praetorium (Mehadia), Ed. Excelsior-Art Timişoara, 2008, 120 p., 54 figuri, 12 planşe.

 

CĂRTI ÎN COLABORARE

 1. D. Benea, P. Bona, Tibiscum, Editura Museion, Bucureşti,1994,155 p; 53 pl; 48 fig.
 2. Chişu, D. Benea, A. Păscuţă, Delia Ilie, S. Pribac, Grădiştea de Munte(monografie), Eurostampa, Timişoara, 2001, 460 p.
 3. Draşovean, D. Benea, Mircea Mare, M. Munteanu, et alii, Săpăturile arheologice preventive de la Dumbrăviţa.DN 6-varianta ocolitoare Timişoara km.549+076-DN 69 km.6+430. Timişoara Editura Waldpress, 2004, p.80, p, 96 fig., 9o pl.
 4. Benea, I. Hica, Damnatio memoriae în arhitectura romană târzie de la Dunărea de Jos, Excelsior-art 2004,191 p.
 5. Benea, M. Crânguş, S. Regep-Vlascici, A. Ştefănescu, Arta si tehnica emailului în Dacia Romana, 2006, 191 p 28 pl. alb negru, 8 color 3 hărţi .
 6. Benea, M. Balaci, S. Regep-Vlascici, A. Oniţiu, C. Timoc, Dacia în sistemul socio- economic roman. Atelierele meşteşugrăreşti locale, Timişoara 2008, 484 p. ( redactare proprie 253 p.)

 

CURSURI PUBLICATE.

   1. Benea Istoria universală antică(I). Orientul antic, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara, 1994, 147 p.
   2. D. Benea, Istoria universală antică(I). Orientul antic, Tipografia Universităţii Eftimie Murgu, Reşiţa, 2001, p. 195. (ediţia a II-a).

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR CONGRESE INTERNATIONALE  SAU  PUBLICAŢII  APARTE.

   1. D. Benea, Einige Aspekte der Römerherschaft im Gebiet des Eisernen Tores nach Aurelian Rückzug. Actes du XIe Congres International des Frontieres Romaines Székésfehérvar 1976, p. 321-332.
   2. Benea, Das Römerlager von Tibiscum und seine Rolle im Verteidigungs - system von Sud-Westen Dakien. Studien zu Militärgrenzen Roms III,  Stuttgart, 1986, p. 451- 460.
   3. Piso, D. Benea, Das Militärdiplom von Drobeta. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Köln, 56, 1984, p. 263-295.
   4. Benea, Cohors I Vindelicorum p.f.∞ in Dakien. Festschrift für Arthur Betz. Römische Geschichte, Altertumskunde und Epigraphik, Wien, 1987, p.47-54.
   5. Benea. Beiträge zur Geschichte der militärischen und Wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Dazien und Oberen Moesien. (Das Gebiet Eisernene Tores im 2.-3.Jhr.), Actes du XII-e Congres International d’ Epigraphie Grecque et Latine. Athen 1982, Atena, (1987), p. 67-70.
   6. Benea, R. Petrovszky, Wersktätten zur Metallverarbeitung in Tibiscum im 2. und 2. Jhd. Germania, Frankfurt a. Main, 65, 1987, 1, p. 226-239.
   7. Benea, Die Bedeutung der vici militari für den Aufbau des städtischen Niederlassungen in Dazien. Pre-Actes du XIVe Congreso Internacional de Arquelogia Classica. Taragona.11-16 Sept. 1993, Taragona, 2, 1993, p. 59-61.
   8. Benea, Die Urbanisierung der vici militari aus Dazien. Einfluss der demographischen Faktoren auf ihre Entwicklung. Actes du II Colloque Roumain- Suisse Berne 12-19 Sept 1993, Berna, 1995, p. 231-249.
   9. Benea, Die Glasperlenwerkstatt von Tibiscum und die Handelsbezie- hungen mit dem Barbaricum. Akten Perlensymposium Mannheim nov.1994, Mannheim, 1997, p. 61-74.
   10. Benea, Un atelier de verrier à Tibiscum. Actes du XIII Congres International de l’Association Internationale pour l’Histoire de Verre 28 Aug.-4 Sept. 1995, Lochem, 1996, p.193-201.
   11. D. Benea, Einige Bemerkungen über das wirtschaftliche Leben in die Militärvici. In memoriam Vladimiri Kondić. Zbornik Narodnog Muzeja, Beograd, 16, 1, 1996, p. 249-254.
   12. Benea, Die Spätrömische Gürtelschnallen von Hinova. Miles Romanus dal Po al danubio nel Tardoantico. Atti del.Convegno Internazionale Pordenone-Concordia Sagittaria, Pordenone, (a cura di M. Buora), 2002, p. 287-293.
   13. Benea, Les verres d’époque romaine du vicus militaire de Tibiscum. Annales de 14e Congrès de l’Association Internationale pour l’histoire du Verre, Italia.Venezia- Milano. 1998, 2000, p. 178-182.
   14. Benea, Les amphores de Tibiscum. Les relations commerciales entre la Dacie et les territoires de la Méditerranée orientale. Rei Cretariae Romanae Fautorum. Acta 36. Congressus vicesimus RCRF Ephesi et Pergami habitus 1998, Abingdon, 2000, p. 435-439.
   15. Benea, La legione XIII Gemina e Massimino il Trace ad Aquileia, Quaderni Friulani di Archeologia, Udine, 10, 1, 2001, p. 95-102.
   16. Benea, On the Praetorium Toponyms in Roman Dacia, Sbornik v čest na Prof.
   17. Taceva, Jubilaeus, V, Sofia, 2002, p.23-27.
   18. Benea, Römische Werkstätten in Dakien (I) (mit Bezugnahme auf die Herstellung von Schmuckstücken und militärische Ausrüstungs-gegenstände aus Bronze). Zwischem Rom und Barbaricum. Festschrift fur T. Kolnik, Nitra, 2002, 41- 65.
   19. Benea D, Das Römische Lager  von Praetorium (Mehadia), Limes Proceedings of the XIXth International cOngress of Roman Frontier Studies.Pécs, Hungary, September 2003, Pecs, 2005, p. 697-702.
   20. Benea D, La céramique romaine tardive de Praetorium (Mehadia, dép. de Caraş - Severin, (Roumanie),                       Sept-oct.2004, Acta Rei Cretariae Romanae Fautorum, 39, 2005, p. 307-317.
   21. Benea D, La céramique dace travaille à la main de Tibiscum, BAR,1312, Actes du XI-ème Congres UISPP, Université de Liege (Belgique), 2-8 2001, /2005/, p. 55-65.
   22. Benea D, Tibiscum, centre de poterie romaine tardive, LRCW Late Roman Coarse Wares Cooking Wares and Amphorae in the Mediteranean. Archaeology and Archaometry, ed. M. Bonifay, J.-C. Tréglia, BAR, IS, 1662, 2007, p. 817-826.

 

   1. Benea D, Bleibearbeitung in der Provinz Dakien, CRAFTS Handwerk und Gesellschaft in den Römischen Provinzen, Universität Zürich , 1-3 März 2007 (Elveţia). (Elveţia) / martie 2007 (sub tipar).

 

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI INTERNAŢIONALE DIN ROMÂNIA.

 1. Benea, Der Kastellvicus von Tibiscum. Politique Èdilitaire dans les provinces de l’Empire Romain. Colloque Roumano-Suisse.Deva 21-26 Octobre 1991, Cluj-Napoca, 1993, p. 173-178.
 2. D. Benea, Die Lampenproduktion aus Tibiscum und ihr Verbreitungsreal.Actes  du  XIXe.  Congres  International  RCRF.  Timişoara.  august-septembrie  1994,Abingdon, 36, 1995, p. 59-62.
 3. Benea Le habitat au sud-ouest de la Dacie (les siècles III-IV-ème). Actes du IIIe. Colloque Roumano-Suisse. La vie rurale dans les provinces romaines: vici et villae. Tulcea 8-15 oct.1995., Tulcea, 1998, p. 101-118.
 4. Benea, Archäologische Forschungen am dem Limes der Dacia Apulensis (1984-1994). Roman Frontier Studies. Proceedings of the XVIIthInternational  Congress of Roman Frontier Studies Zalău 1997, Zalău, 1999, p.172-186. (Raportor pentru Dacia Apulensis).
 5. Benea, Quelques observations sur la céramique du l’agglomeration daco- romaine Timişoara -Freidorf. Études sur la céramique romaine et daco-romaine de la Dacie et de la Mésie Inférieure. Bibliotheca Historica et Archaelogica Universitatis Timisiensis (BHAUT),1,Timişoara, 1997, p. 55-76 (volum editat pentru Congresul RCRF Timişoara).
 6. Benea, Cohors I Brittonum∞ Ulpia c.R. in Dakien. Contribuţii la cunoaşterea armatei romane în provinciile dacice. ActaMN, 34, 1, p. 53-60. (publicaţie apărută cu ocazia celui de al XVII-lea Congres Internaţional de Studii asupra Frontierelor Romane Zalău 1997.
 7. Benea, Die Innere Organisierung der Militärvici aus Dakien(I). Die Wohnungen. Army and Urban Development in the Danubian Provinces of the Roman Empire. Proceedings of the International Symposium –Alba Iulia, 8th-10thOctober 1999 (edited by: H.Ciugudean and V. Moga), Alba Iulia, 2000, p. 31-63.
 8. Benea, Les fouilles de Dierna(I). Le Secteur D. The IV th International Colloquium for the Study of the Iron Gates Region. The Archaelogy and history of the Iron Gates Region between 275-602, 2002, p. 129-148.
 9. Benea, Archäologische Forschungsarbeiten in Dierna(II). The IVth International Colloquium for the Study of the Iron Gates Region. The Archaelogy and history of the Iron Gates Region between 275-602, 2002, p. 149-160.
 10. Benea, S. Regep, M. Crângus, Emaillierte Fundstücke aus Tibiscum, în The antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity. The Acta of the 16th International Congress of the Antique Bronzes, Bucharest May 26th-31th 2003, 2004, p. 57-69.
 11. Benea, Bronzecasting Workshops in Dacia and Dobroudja, Ateliere de bronzieri în Dacia şi Dobrogea, Antiques Bronzes in Romania, Exhibition Catalogue (ed. L. Petculescu) Bucureşti, 2003, p. 71-81.
 12. Benea, Die Anonyme Lampen Produktion in Dakien, Actes du II-ème Congres International ILA, Zalău (Roumanie) mai 2006, 2009,p.33-42.
 13. Benea, Invăţământul arheologic în invăţământul superior din Timişoara, comunicare prezentată la Colocviul Româno-German organizat de Universitatea Bucureşti şi Freie Universität Berlin, Bucureşti 25-28 apr.2002.
  1.  

 

LUCRĂRI PUBLICATE IN ROMÂNIA ÎN REVISTE RECUNOSCUTE CNCSIS

   1. Benea, O gemă gnostică din colecţia Muzeului Porţilor de Fier. Revista Muzeelor, Bucureşti, 1972, 4, p. 346-347.
   2. Benea, Monede dacice descoperite la Drobeta. Apulum, 11, 1974, p.711-714.
   3. Benea, Oglinzi de plumb descoperite la Drobeta. Drobeta, 1, 1974, p. 169 - 178.
   4. Benea, Observaţii cu privire la topografia Diernei în epoca romană. Banatica. Muzeul Judeţean Reşiţa 3,1975, p. 91-98.
   5. Benea, Noi cărămizi ştampilate din secolul IV descoperite la Sviniţa (jud. Mehedinţi), Tibiscus, 4, 1975, p.125-128.
   6. Benea, Un medic al legiunii a VII-a Claudia la Drobeta în timpul războaielor marcomanice. Sargeţia, 11-12, 1974-1975, p. 303-306.
   7. Benea, C. M. Tătulea, Morminte de incineraţie descoperite la Drobeta.Apulum, 13, 1975, p. 667-675.
   1. Benea, Câteva fragmente de vase votive descoperite la Drobeta. Drobeta, 2,1976, p. 55-61.
   2. Benea, A.Şchiopu, Un mormânt gnostic descoperit la Dierna. ActaMN, Cluj- Napoca, 11, 1974, p.115-125.
   3. Benea, Oficina militară de la Dierna (sec. III-IV). ActaMN, Cluj-Napoca, 13, 1976, p. 206-214.
   4. Benea, Câteva precizări cu privire al monumentele epigrafice ale Cohortei I Sagittariorum la Drobeta. SCIVA, 26, 1976, 1, p. 77-84.
   5. Benea, Cărămizi ştampilate din colecţia Muzeului Porţile de Apulum, 16, 1978, p. 199-209.
   6. Benea, Die V. Makedonische Legion auf den nordlichen Donaulimes im 3.- 4. Jhd. ActaMN, Cluj-Napoca, 15, 1978, p. 235-244.
   7. Moga, D. Benea, Unelte agricole romane descoperite la Tibiscum,  StComC, Caransebeş, 2, 1977, p. 321-329.

15.   D.  Benea,  Câteva  observaţii  privind  topografia  Drobetei  în  secolele  II-IV.

ActaMN, Cluj-Napoca, 14, 1977, p. 133-145.

   1. Benea, Vexillaţii ale legiunii a V-a Macedonica la Drobeta în secolele III- IV. ActaMP, Zălau, 1, 1977, p. 171-180.

17.   D. Benea, Tipare de medalioane ceramice din colecţia Muzeului Banatului.

Banatica. Muzeul Banatului Montan Reşiţa, 4, 1977, p. 161-168.

   1. Benea, Cetatea romană târzie de la Puţinei. Studii de Muzeografie şi Istorie Militară (Muzeul Militar Central), Bucureşti, 10, 1977, p. 37-45.

19.   D. Benea,  Istoria legiunilor a VII-a Claudia Pia Fidelis şi a IIII-a Flavia Felix (Rezumatul tezei de doctorat), Cluj-Napoca, 1974, 24 p.

 

   1. Benea, M. Moga, Tibiscum şi războaiele marcomanice, Tibiscus, Timişoara, 5, 1978, p. 133-140.
   2. Benea, Tibiscum în lumina izvoarelor epigrafice.Tibiscus, Timişoara, 5, 1978, p. 141-148.
   3. Benea, Cu privire la transferarea legiunii a IIII-a Flavia felix în Moesia Superior. StComC, Caranşebeş, 4, 1979, p. 219-228.
   4. Benea, Opaiţe romano-bizantine din colecţia Muzeului Banatului. Sargeţia, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, 14, 1979, p. 63-74.
   5. Benea, Numerus Palmyrenorum Tibiscensium. Contribuţii la istoria trupelor de palmyreni din Dacia. Apulum. Muzeul Unirii Alba-Iulia, 18, 1980, p. 132-140.
   6. Benea, C. Pop, Un bronz roman de la Tibiscum. ActaMN, Cluj- Napoca, 18, 1981, p. 461-463.

26.     D. Benea, Capsule romane pentru protejarea sigiliilor descoperite la Tibiscum.ActaMN, Cluj-Napoca, 19, 1982, p. 337-343.

   1. Benea, O insignă militară de la Romula. Oltenia, Craiova, 1, 1974, p. 69- 74.
   2. Benea, Contribuţii la cunoaşterea unităţilor militare din castrul roman de la Tibiscum. StComC, Caransebeş, 4, 1982, p. 173-182.
   3. Benea, Regiunea Porţilor de Fier în secolele II-III. Cu privire la relaţiile militare dintre Dacia şi Moesia Superior. SIB,Univ.Timişoara, 8, 1981, p.23-31.
   4. Benea, Contribuţii la istoria Banatului în secolele III-IV în lumina unor recente cercetări arheologice. SIB,Univ. Timişoara, 9, 1982, p. 1-11.
   5. Benea, Die Glaswerkstätten von Tibiscum und der Perlenexport ins Barbaricum im 2. bis 4. Jhd. Apulum Muzeul Unirii, Alba-Iulia, 21, 1983, p. 115-120.
   6. Benea, A. Bejan, M. Mare, Aşezarea daco-romană de la Timişoara-Cioreni.

SIB, Univ. Timişoara, 12, 1986, p. 3-15.

   1. Benea, Expoziţia Podoabe din mileniul I din vestul României. Revista Muzeelor, Bucureşti, 1983, 4, p. 20-22.
   2. Piso, D. Benea, O nouă diplomă militară de la Drobeta. Drobeta, 6, 1984, p. 63-68.
   3. Benea, O piesă de car romană de la Drobeta. Revista Muzeelor, 9, 1978, p. 59-60.
   4. Benea, Cercetări arheologice în aşezarea civilă de la Tibiscum. Edificiul VIII. Banatica, Muzeul Judeţean Reşiţa, 7, 1985, p. 187-201.
   5. Benea, A. Bejan, Şantierul arheologic Hodoni-Pusta. Raport preliminar (1979-1984). Banatica, Muzeul Judeţean Reşiţa, 7, 1985, p. 187-197.
   6. Piso, D. Benea, O diplomă militară de la Drobeta. ActaMN, Cluj-Napoca, 21, 1984, p. 111-124.
   7. Benea, Römische Töpferwerkstätten aus Tibiscum. SIB. Univ. Timisoara, 11, 1985, p.11-19.
   8. Benea, Tipuri de morminte romane descoperite la Drobeta. Revista Muzeelor, Bucureşti, 1984, 4, p. 52-61.

 

   1. Benea, Numerus Maurorum Tibiscensium. Unele observatii cu privire la istoria trupelor de mauri din Dacia. Banatica, Muzeul Judeţean Reşiţa, 8, 1987, p. 139-154.
   2. Benea, Două piese paleocreştine din colecţia Muzeului Banatului Timisoara. Revista Mitropoliei, Timişoara, 1986, 1-2, p. 42-53.
   3. Benea, Mărturii arheologice de la Tibiscum in secolele III-IV. StComC, Caransebes, 6, 1986, p. 241-259.
   4. Benea, A. Bejan, Aspecte ale vietii rurale in sud-vestul Daciei in secolele II- IV(I) ActaMN, Cluj-Napoca, 24-25, 1987-1988(1989) , 247/260.
   5. Benea, A. Bejan, Aspecte ale vietii rurale in sud-vestul Daciei in secolele II- IV(II) ActaMN, Cluj-Napoca, 26-30,(1989-1993), 1994, p. 127-148.
   6. Benea, Contribuţii la istoria relaţiilor politice dintre Imperiul Roman şi geto-daci. Expediţia lui Aelius Catus. Apulum, Alba-Iulia, 25, 1989, p. 147-158.
   7. Benea, Les lampes de Tibiscum. Dacia,.n.s, 24, 1990, p. 139-168.
   8. Benea, Einige Bemerkungen über die palmyrenischen Grabdenkmäler von Dakien. Analele Banatului. Muzeul Banatului Timisoara, 2, 1990, p. 188-194.
   9. Benea, Vicusul militar de la Tibiscum. Analele Universităţii de Vest Timisoara, seria Filosofie, Socio-Umane, 3,1991, p. 37-47.
   10. Benea, Vicus Tibiscensis. Contributii cu privire la istoria vicilor militari din Dacia. SCIVA, 44, 1993, 3, p. 261-291.
   11. Benea, Limigantes et Argaragantes(I). Analele Universităţii de Vest Timisoara, seria Filosofie, Socio-Umane, 4, 1992, 143-152.
   12. Benea, Limigantes et Argaragantes(II). Analele Universităţii de Vest Timisoara, seria Filosofie, Socio-Umane, 5, 1993, p. 133-141.
   13. Benea, Atelierul metalurgic de la Criciova. Ziridava, Muzeul Judetean Arad, 13, 1992, p. 79-90.
   14. Benea, Castrul de pământ(I) de la Tibiscum. Banatica. Muzeul Judetean Resita, 12, 1, 1993, p. 213-218.
   15. Benea, Castrul mic de la Tibiscum(II). SIB,Universitatea de Vest Timisoara, 16, 1992, p. 91-106.
   16. Benea, Das Banat in Zeit de Kaiser Trajans. Analele Banatului, Muzeul Banatului Timisoara, 3, 1992, p. 302-327.
   17. Benea, , Die dako-römischen Beziehungen in der Literaturquellen des 1.Jh.n. Chr. Din istoria Europei Romane, Oradea, 1995, p. 157-161.
   18. Benea, Colegiul utricularilor din Dacia. Analele Banatului. Muzeul Banatului Timişoara, 4, 1994, p. 302-210.
   19. Benea, Oraşul roman Tibiscum. Unele observaţii asupra dezvoltării oraşului. Apulum, 32, 1994, p. 149-173.
   20. Benea, Die Palmyrener in Dakien. SIB.Univ. de Vest Timişoara, 17-18(1994- 1995), 1998, p. 45-63.
   21. Benea, Dacia în timpul lui Aurelianus. Banatica. Muzeul Judeţean Reşiţa, 13, 1, 1995, p. 149-17o.
   22. Benea, Interferenţe spirituale în aşezările daco-romane din sud-vestul Daciei în secolele III-IV. Sargeţia, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, 26, 1(1995-1996), p.369-383.
   23. Benea,    Jupa    -Tibiscum,    jud.    Caraş;    Severin, Cronica Cercetărilor arheologice. Campania 1995 Brăila 2-5 mai 1996, p. 67-69.
   24. Benea, Epigrahica(I). Civilizaţia romană în Dacia (coordonator M. Bărbulescu), Cluj-Napoca-Turda, 1997, p. 107-108.
   25. Benea, Miles Romanus in Provincia Dacia, (Catalog de expoziţie organizată cu ocazia celui de al XVII Congres International de Studii Frontierelor Romane- Zalău 1997), Cluj- Napoca,1997, nr. 109, 126, 152-153, 213, 215, 223-227, 230- 232, 237, 259.
   26. Benea, Piese sculpturale(I). Analele Banatului.Muzeul Banatului Timişoara, 6, 1996, p. 233-240.
   27. Benea, Din istoria anticului oraş Apulum. SIB, Univ. de Vest Timişoara, 19- 20(1995-1996), Timişoara, 1999, p. 27-38.
   28. Benea, Amfore din vicus-ul militar de la Tibiscum (II). SIB, Univ. de Vest Timişoara, 19-20(1995-1996), Timişoara, 1999, p. 195-200.
   29. Benea, Evoluţia istorică a aşezării civile de la Apulum. Napoca 1880 de ani de la începutul vieţii urbane, Cluj-Napoca, 1999, p. 40-54.
   30. Benea, Die Beziehungen zwischen Dakien und Pannonien zur Zeit des Kaisers Traian. Apulum, 1999, p. 175-185.
   31. Benea, Note de lectură. SIB, Univ. de Vest Timişoara, 19-20 (1995-1996), 1999, p. 257-259.
   32. I .Piso, Benea, Epigraphica Tibiscensia. ActaMN, 36, 1, 1999, p. 91-107.
   33. Benea, Legiunea a XIII-a Gemina şi Maximinus Thrax la Aquileia. Adevărul omenesc posibil. Omagiu Sever Dumitraşcu la 65 de ani, Oradea, 2001, p. 197-204.
   34. Benea, I. Lalescu, Din istoria aşezării de la Ad Mediam. Sargetia. Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, 27,1, 1997-1998, p. 269- 306).
   35. Benea, Un posibil lăcaş de cult creştin de la Porolissum. SIB. Univ. de Vest Timişoara, 21-22(1997-1998), 2000, p. 7-18.
   36. Benea, Wirtschaftliche Tätigkeit im dorfliche Niederlassungen zwischen Theiss, Maros und Donau im 2.-3. Jhr., Omagiu prof. Dan Teodor, Iaşi, 2003, p. 299-326.
   37. Chişu, D. Benea, Unelte descoperite în zona Munţilor Orăştiei. Studii de Istorie antică.Omagiu Profesorului Ioan Glodariu,Cluj-Napoca, 2001, p. 143-149.
   38. Benea, Relaţiile dintre Dacia şi Moesia Superior. Apulum, 38, 1, 2001, p.137- 146
   39. Benea, Câteva observaţii privitoare la aşezările din Dacia de pe Tabula Peutingeriana, Studia Archaelogica et Historica Nicolao Gudea dicata, ActaMP. Bibliotheca Musei Porolissensis, IV, Zalău, 2001, p. 285-300.
   40. Benea, Edificii cu caracter public din vici militares din provincia Dacia(II), Sargetia, XXVIII - XXIX, 1999-2000, p. 191-205
   41. Benea, M. Crânguş, Evoluţia vicusului militar de la Tibiscum în secolele II-
   • (Cu privire specială asupra planimetriei aşezării), Sargetia, XXX, 181- 195.
   1. Benea, Dacia pe Tabula Peutingeriana. In memoriam Dumitru Tudor. Bibliotheca Historica et Archaelogica Universitatis Temesienis, 4, 2001, p.135- 149.
   2. Benea, On the Praetorium Toponyms in Roman Dacia, Daker und Römer am Anfang des 2. Jh. n. Chr. im Norden der Donau, BHAUT, II, 2000, p.117-124.
   3. Benea, Despre pandativul de tip bulla din provincia Dacia, în Analele Banatului, 2004, p.141/14.
   4. Benea, Septimius Severus şi Tibiscum, în Patrimonium Banaticum, II, 2003, p. 91-94.
   5. Benea, Cu privire la o notiţă de arheologie creştină, în Patrimonium Banaticum, II, 2003, p. 95-100.
   6. Benea, A possible Mithraism Spelaeum at Veterani Cave, SIB, 25, 2003 (sub tipar).
   7. Benea, Ceramica glazurată de la Tibiscum, Apulum, 2004, p. 203-217.
   8. Benea, Septimius Severus et la urbanisation de Dacie, Omagiu I. Piso, 2004, p.
   9. Benea, D. Micle, At. Ştefănescu, Consideraţii preliminare istorice şi cronologice asupra cercetarilor de la Valul Roman din punctul Dumbrăviţa, în
   10. Draşovean et  alii,  Săpăturile  Arheologice  preventive  de  la  Dumbrăviţa., Timişoara, 2004, p. 17-21.
   11. Benea, S. Regep Vlascici, Organizarea internă a aşezărilor vicane(III) Thermae, ActaMP, 26, 2005, p.235-245.
   12. Benea, Teritoriul rural al municipiului Tibiscum, Apulum, 2005, 42, p.145- 154 .
   13. Benea, Dacia şi campania lui Severus Alexander împotriva parţilor. Monedele de Nicaea din Dacia. Fontes Historiae. In Honorem Demetrii Protase, Bistriţa-Cluj-Napoca, 2006, 693-699.
   14. Benea, Aurelius Goddes Magister Figlinarum legionis XIII Geminae. Corona Laurea Studii în onoarea Luciei Marinescu, 2005, p.91-99= Banatica 17, 2005, p.143-150.
   15. Benea, Armata Daciei în timpul domniei lui Gordian al III-lea . Analele Banatului.(In memoriam Florin Medeleţ), 2005, p. 171-185.
   16. Benea, Direcţii de atac dinspre vest asupra Daciei, 1900 de ani de la integrarea Daciei în Imperiul Roman, BHAUT, VII, 2006;
   17. Benea, Mansio sau villa rustica la Gârla Mare, Apulum, XLIII/1,2006, p. 279-282.
   18. Benea, Die Teilnahme der Pannonischen Truppen am dakischen Eroberungskrieg, Dacia Provincia Augusti, volum editat de MNIR , 2006, p.29- 40
   19. Benea, Din nou despre un lăcas de cult de la Porolissum, în volumul omagial dedicat lui V. Baumann, ICEM Tulcea, sn.III-IV, 2007, p. 231-241.
   20. Benea, Armata Daciei în războiul parthic al lui Traian, în vol. omagial Mihailescu-Bârliba, Iaşi, (sub tipar).

101.                          D. Benea, Das Lager von Praetorium (Mehadia) in spätrömischer Zeit,<>

în Pontica, 40, 2006, p.321-330.

   1. Benea, Cu privire la unităţile militare din castrul de la MEHADIA (I). Legiunea a XIII-a Gemina, în Studia in honorem Dr. Florea Costea Braşov, 2007, p. 275-281.

 

   1. Benea, I. Lalescu, S. Regep-Vlascici, Vicus-ul militar de la Praetorium (Mehadia) în sec. II-III, În honorem Gheorghe Popilian, Craiova, 2006, p. 81-96.
   2. Benea, Örtliche Lampenwerkstatten in der Romischen Provinz Dakien, Dacia, 50, 2006, p. 331-364.
   3. Benea, Constantin Daicoviciu ( 1898-1973), în Viaţa Academică din Banat 1866-2006, Timişoara, 2006, p. 170-173.
   4. Benea, Officinae plumbariae in der Provinz Dakien, în Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata., Cluj-Napoca, 2007, p. 537-554.
   5. Benea, Consideraţii privind cercetările arheologice referitoare la meşteşugurile din provincia Dacia, în Meşteşuguri şi artizani în Dacia Romană, Timişoara, 2007, BHAUT, 8, p. 35-68.
   6. Benea, Cu privire la organizarea exploatării sării în Dacia Romană, în Meşteşuguri şi artizani în Dacia Romană, Timişoara, BHAUT, 8, 2007, p. 91- 114.
   7. Benea, Die Bleibearbeitung in der römischen Provinz Dakien, în Meşteşuguri şi artizani în Dacia Romană, Timişoara, BHAUT, 8, 2007, p.115- 122.
   8. Benea, Un sigillum plumbaeum de la Apulum, în Patrimonium Apulensis,7, 2007 (sub tipar).
   9. Benea, Cu privire la administrarea salinelor din Dacia romană, în Analele Banatului, Arheologie - Istorie, 15, 2007, 41-47.
   10. Benea, Betrachtungen über die Süswestgrenze der römischen Provinz Dakien. Der Stand der rumänischer Forschungen, Micellanea numismatica Antiquitatis.In honorem septagenarii magistri Dan Teodor oblata. (ediderunt Victor Spinei, Lucian Munteanu), Iaşi, 2007, p. 269-277.
   11. Benea, Metalurgia şi prelucrarea fierului în Dacia, D. Benea, M. Balaci, S. Regep-Vlascici, A. Oniţiu, C. Timoc, Dacia în sistemul socio-economic roman. Atelierele meşteşugrăreşti locale, Timişoara 2008, p. 11-95.
   12. Benea, Ateliere de prelucrarea a bronzului,argintului si aurului în Dacia Romană, în D. Benea, M. Balaci, S. Regep-Vlascici, A. Oniţiu, C. Timoc, Dacia în sistemul socio-economic roman. Atelierele meşteşugrăreşti locale, Timişoara 2008, p. 107-179.
   13. Benea, Oficinae plumbariae în provincia Dacia, D. Benea,  M. Balaci, S. Regep-Vlascici, A. Oniţiu, C. Timoc, Dacia în sistemul socio-economic roman. Atelierele meşteşugrăreşti locale, Timişoara 2008, p. 229-255.
   14. Benea , Ateliere locale de opaiţe în provincia Dacia, D. Benea, M. Balaci, S. Regep-Vlascici, A. Oniţiu, C. Timoc, Dacia în sistemul socio-economic roman. Atelierele meşteşugrăreşti locale, Timişoara 2008, p. 301-340.
   15. Benea , Ateliere militare în Dacia Romană, D. Benea, M. Balaci, S. Regep-Vlascici, A. Oniţiu, C. Timoc, Dacia în sistemul socio-economic roman. Atelierele meşteşugrăreşti locale, Timişoara 2008, p. 376-388.
   16. Benea, Dacia în sistemul economic roman(II), în D. Benea, M. Balaci, S. Regep-Vlascici, A. Oniţiu, C. Timoc, Dacia în sistemul socio-economic roman. Atelierele meşteşugrăreşti locale, Timişoara 2008, p. 410-430.

 

VIa. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REVISTE CU CARACTER LOCAL.

 

   • Benea, T. Păvălan, Aşezarea romană dela Izimşa (Jud. Mehedinţi). Buletin de informare pentru cadrele didactice Mehedinţi, Drobeta-Turnu-Severin, 1,1974, p.52-56.
   1. Benea, O ştampilă inedită de mortarium descoperită la Drobeta. Buletin de informare pentru cadrele didactice Mehedinţi, Drobeta-Turnu-Severin,  2, 1975, p. 12-14.
   1. Benea, Atelierele ceramice de la Tibiscum (Contribuţii la istoria atelierelor de ceramică din sud-vestul Daciei). Potaissa, Turda, 3, 1982, p.22-41.
   2. Benea, Drobeta în mărturiile epigrafice ale Imperiului Roman.  Şcoala Mehedinţeană, Drobeta-Turnu-Severin, 1999, 3, p. 4-5.
   3. D. Benea, Hecate triformis de la Mehadia. Şcoala Mehedinţeană, Drobeta Turnu- Severin, 11, 1997, p.4-5.
   4. Benea, Dierna-1800. Magazin istoric, 1974, 4, p. 15-18.
   5. Benea,  O.Bozu,  Das  Banat  in  das  römischen  Kaiserzeit.  Symposia Thracologica, Bucureşti, 1992, p. 44-57.
   6. Benea, Castrele romane din Banat ( I). Castrul de la Praetorium Mehadia, Columna, Timişoara, 2004,1.
   7. Benea, S. Regep, I.Lalescu, Castrele romane din Banat ( II). Vicus-ul militar de la Praetorium Mehadia, Columna, Timişoara, 2007, sept.-dec.

VII.  RAPOARTE DE SĂPĂTURI ARHEOLOGICE

   1. Benea,(în  colab),  Cercetările  arheologice  de  la Tibiscum (campania 1976). Materiale şi Cercetări arheologice, 13, 1976, Oradea, (1979), p. 215-218.
   2. D. Benea,  Cercetările  arheologice  de  la  Tibiscum  (campania  1979).

Materiale şi Cercetări Arheologice, Tulcea, 11, 1983, p. 298-304.

   1. D. Benea,  Cercetările  arheologice  de  la  Tibiscum  (campania  1980).

Materiale şi Cercetări Arheologice, Braşov, 15, 1980, p. 306-324.

4,  D.  Benea,  A.  Bejan,  Aşezarea  daco-romană  din  secolele  III-IV  de  la Timişoara- Cioreni. Materiale şi Cercetări Arheologice, 17, 1983, p. 381-384.

   1. Benea, A. Bejan, Şantierul arheologic Hodoni-Pusta. Materiale şi Cercetări Arheologice,17, 1983, p.388-391.
   2. Benea, C. Timoc, M. Crînguş, S. Regep, Jupa, Caransebeş (Tibiscum),

Cronica Cercetărilor arheologice,Campania 1997,Călăraşi 20-24 mai 1998, p.37.

   1. Bejan, Doina Benea, Mircea Mare, Hodoni/Pusta, com Satchinez,jud. Timiş, Cronica Cercetărilor arheologice 1983-1992,Bucureşti, 1997, p. 48-50. 8. Doina Benea, Timişoara-Freidorf ,jud. Timiş, Cronica Cercetărilor arheologice 1983-1992, Bucureşti, 1997, p. 113-114.
   2. Benea, C. Timoc, M. Crînguş, S. Regep, Jupa, Caransebeş (Tibiscum),

Cronica Cercetărilor arheologice, Campania 1998,Vaslui, mai 1999, p.37.

   1. Benea, C.   Timoc,    M.    Crînguş,    S.    Regep,    Jupa,   Caransebeş (Tibiscum), Cronica Cercetărilor arheologice,Campania 1999, Deva, mai 2000, p.37.
   2. Benea, C. Timoc, M. Crînguş, S. Regep, Jupa, Caransebeş (Tibiscum),

Cronica Cercetărilor arheologice,Campania 2000, Suceava, mai 2001.

   1. Benea, I. Lalescu, S. Regep, Praetorium (Mehadia), Cronica Cercetărilor arheologice,Campania 2000, Suceava, mai 2001.
   2. Protase, D.Benea, M. Crângus, Dalboşeţ (jud. Caraş-Severin), campania 2000, Suceava, mai 2001.
   3. Benea, C. Timoc, M. Crînguş, S. Regep, Jupa, Caransebeş (Tibiscum), Cronica Cercetărilor arheologice,Campania 2001, Buziaş, mai 2002.
   4. Benea, I. Lalescu, S. Regep, Praetorium (Mehadia), Cronica Cercetărilor arheologice, Campania 2001, Buziaş, mai 2002.
   5. Benea, C. Timoc, M. Crînguş, S. Regep, Jupa, Caransebeş (Tibiscum), Cronica Cercetărilor arheologice,Campania 2002, Covasna, mai 2003, p.
   6. Benea, I. Lalescu, S. Regep, Praetorium (Mehadia), Cronica Cercetărilor arheologice. Campania 2002, Covasna, mai 2003, p.
   7. Benea, I. Lalescu, S. Regep-Vlascici, Cercetările arheologice de la Praetorium (Mehadia), Cronica Cercetărilor arheologice din Romania campania 2004, 2005, p. 237-238.
   8. Benea, S.Vlascici, C. Timoc, G. Socol, S. Agotici, D. Micle, M. Popescu, Cercetările arheologice de la Jupa (Tibiscum), Cronica Cercetărilor arheologice din Romania campania 2004, 2005, p. 203-205.
   9. Benea, S.Vlascici, C. Timoc, G. Socol, S. Agotici, D. Micle, M. Popescu, Cercetările arheologice de la Jupa (Tibiscum), Cronica Cercetărilor arheologice din România campania 2005, 2006, p. 187-188.

 

VIII.  RECENZII

1 D. Benea, I. Bogdan Cătăniciu, Evolution of the Sistem Defense Works in Roman Dacia, BAR, International Series, Banatica, 8, 1987, p. 469-475 (recenzie).

   1. Benea, O. Brukner, V. Dautova Rusevljan, P. Milosevic, The Beginnings  of Romanisation in the southeastern part of Pannonia Province( text original în limba sârbă, rezumat în limba engleză), Novi-Sad, 1987. SCIVA, 44, 1993, 4.
   2. Benea, A. V. Vaday, Die Sarmatischen Denkmäler des Komitats Szolnok. Antaeus. Comunicationes ex Instituto Archaelogico Academiae Scientiarum Hungaricae 17-18 (1988-1989), Budapesta. SCIVA, 44, 1993, 2, p. 216-219, (recenzie).
   3. Benea, C. S. Sommer, Kastellvicus von Zugmantel. UntersuchungenZugmantel am Taunus in Obergermanien und zu den Kastellvici in Obergermanien und Räetien. Fundberichte aus Baden-Würtemberg, 13, 1988, p. 457- 7o8. Ephemeris Napocensis, 3, 1993, p. 299-306.
   4. Benea, L. Bjelalac, Amfore Gornja mezijkog zum Podunavlja. Archaelogical Institute Beograd 1996. SIB, 19-20 (1995-1999), 1999, p. 253-256.
   5. Benea, Starinar. Zbornik za Milutina Garaşanina. SIB, 17-18(1993- 1994), 1996, p. 298- 302.
   6. D. Benea, Note de lectură. SIB, 19-20 (1995-1996), 1999, p. 257-260.

8.                      D. Benea, I. Stângă, Viaţa economică a Drobetei, Bucureşti,  1998.SIB, 23-24 (2000-2001).

 

   1. Benea, Coriolan Horaţiu Oprean, Transilvania la sfârşitul antichităţii şi în perioada migraţiilor, Cluj- Napoca, 2003, 235 p, 61 fig, în Analele Banatului, 2003, 587-592.
   2. Benea, N. Zugravu, V. Pârvan, Scrieri de istorie romană, Iaşi, 2002, 287 p. Analele Banatului, X-XI, 2002-2003, 2004, p. 597-606.
   3. Benea, Note de lectura(II), Patrimonium Banaticum, III, 2004.
   4. Benea, Ioan Andriţoiu, Necropolele Miciei, Editura Excelsior Art, 2006, Apulum, XLIV, 2007, p. 701-703.
   5. Benea, Dacia felix. M. Bărbulescu oblata, Cluj Napoca, 2007, Steaua, 2007, nr.

 

IX.             PREZENTARI , PREFEŢE DE VOLUME

  1. Benea, Cuvânt Înainte. S. Pribac, Aspecte sociale ale vieţii spirituale din Dacia Romană, Timişoara, 2006, p. 15-17.
  2. Benea, Dr. Vasile Moga la 60 de ani, în Apulum, XLIII/1, 2006, p. 1- 4.

Diverse

A înființat, în 2001, Centrul de Studii de Istorie şi Arheologie „Constantin Daicoviciu” al Universităţii de Vest, al cărei director a fost până în 2019.

 

PROIECTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
I. Contract de Cercetare Ştiinţifică (1993-1995) nr. 1089/1993 , cu Ministerul Invăţământului, cu tema: Cercetări istorico-arheologice în Banat (coord. D. Benea). Finalizare prin lucrarea Dacia sud-vestica în secolele III-IV, Timişoara, 1996.
II. Contract de cercetare preventivă cu Muzeul Banatului Timişoara, pentru cercetare arheologică preventiva pe soseaua de Centura Timişoara- 2004.(coord. D. Benea). Finalizat prin lucrare monografică colectiva.
III. Grant 540/2006-2008: cu CNCSIS: Modelul socio economic al Imperiului Roman, preludiu UE. Cu privire specială la Dacia. (Dir. de proiect D. Benea).
IV. Contract de cercetare preventivă cu Muzeul Banatului din Timişoara pentru cercetare arheologică preventivă în punctul aşezarea dacoromană Freidorf - Timişoara-octombrie- decembrie 2006.
V. În cadrul Proiectul Internaţional European Römische Funde in Barbaricum de sub egida Römisch-Germanische Kommission Frankfurt a. Main, reprezintă pentru Romania, partea de sud-vest a ţarii.

VI: Proiectul Universităţii de vest Timişoara şi al Academiei Romane pentru Istoria Banatului în trei volume  (2009-mai 2010)

Bibliografie despre arheolog

Studia Historica et Archaeologica in honorem Magistrae Doina Benea, Editura Eurostampa, Timişoara, 2004 (colegiul de redacție: Mariana Crînguş, Simona Regep‑Vlascici, Atalia Ştefănescu)

Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, Timişoara, 25 noiembrie 2017: In Honorem Doina Benea (ed. Simon Forțiu et alii), ArheoVest, V/2, Szeged, 2017.

Ctin C. Petolescu, In memoriam - Doina Benea (1944-2019), SCIVA, tomul 70, nr. 1–4, Bucureşti, 2019, p. 385–387

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram