Boroneanț Vasile

Data nașterii :
28/12/1930
com. Conop, jud. Arad
Data deces     :
03/07/1014
București
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-655

Specializare

Paleolitic
Neolitic

Studii

Universitatea București - Facultatea de istorie
Licenta
1951
 - 1954

Alte studii

1937-1941 - şcoala primară în Ghioroc (jud. Arad)

1942-1950 - Şcoala medie tehnică de administraţie economică din Lipova

 

Doctorat

Universitatea București
Paleoliticul superior şi epipaleoliticul din zona Porţile de Fier
dr. Vladimir Dumitrescu.
1982

Șantier

Responsabil științific șantier

Porţile de Fier II - Ostrovul Mare
1977
-
1981
Porţile de Fier II - Schela Cladovei
1982
-
2012
Ciuperceni - punctele ‘La Vii I-II’, ‘Carieră’ şi ‘La Tir’
1975
-
1982

Alte șantiere

Ca student participă la săpăturile de la Traian, Hlincea-Iaşi şi Suceava.

1964-1966 - Porţile de Fier I - săpături arheologice în peşterile Climente I şi II, Livadiţa, Veterani, Gaura Chindiei, în adăpostul de sub stâncă de la Cuina Turcului şi în aşezările în aer liber de la Veterani Terasă, Răzvrata, Icoana, Ostrovul Banului şi Schela Cladovei.

Porţile de Fier II, concretizată în numeroase periegheze şi cercetările arheologice de la Ostrovul Mare (1977-1981) şi Schela Cladovei (1982-2012)

Ciuperceni -  2006-2008, 2010 (o colaborare între Institutul de Arheologie ‘Vasile Pârvan’, Muzeul Judeţean Teleorman şi Misiunea Arheologică Franceză,
reprezentată de prof. Alain Tuffreau)

București - tell-ul de la Chitila și Cornetu.

Cladova, Zăbrani, Cuvin, Conop, Păuliş (jud. Arad)

 

Activitate

Muzeul Național de Antichități
ghid
-
Perioada
1951
-
1954
Deținut politic
Malmaison, Jilava, Lugoj, Aiud, Lagărul de la Salcia şi Insula Mare a Brăilei și Văcăreşti.
-
Perioada
1954
-
1964
Institutul de Arheologie
funcționar-documentarist
-
Perioada
1964
-
1969
Institutul de Arheologie
documentarist ştiinţific
-
Perioada
1969
-
1973
Institutul de Arheologie
cercetător științific
-
Perioada
1973
-
1975
Muzeul Municipiului Bucureşti
cercetător științific
-
Perioada
1975
-
1990
Muzeul Municipiului Bucureşti
director
-
Perioada
1990
-
2003
Universitatea ‘Dimitrie Cantemir’
profesor-invitat
-
Perioada
1991
-
1994

Premii / Titluri / Distincții

1981 - Premiul ‘Emil Racoviţă’ al Academiei Române pentru contribuţia la realizarea lucrării Speologia - Seria monografică. Grupul de Cercetări Complexe Porţile de Fier.  

Lista Lucrări

Bibliografie selectivă

Volume
(2000) Arheologia peşterilor şi minelor din România, Bucureşti: CiMeC.
(2000) Paléolithique supérieur et épipaléolithique dans la zone des Portes de Fer, Bucureşti: Ed. Silex.

Capitole în volume colective
(1971) ‘Importanţa palinologiei pentru cercetările arheologice’, Progres în palinologia romanească, pp. 249-254, Bucureşti.
(1977) Comori arheologice în regiunea Porţile de Fier, Bucureşti: Ed. Ministerului Culturii, (co-autor).
(1979) ‘Descoperiri arheologice în unele peşteri din defileul Dunării’, în T. Orghidan, Şt. Negrea (ed.), Speologia (Academia Republicii Socialiste România - Grupul de cercetări complexe Porţile de Fier, Seria monografică), pp. 140-185, Bucureşti: Ed. Academiei Române.
(1984) Istoria militară a poporului român, vol. I-II, Bucureşti: Ed. Militară, (co-autor).
(1987) Treptele antropogenezei. Mic dicţionar al oamenilor fosili, Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, (co-autor).

Coordonare volume
(2008) Bonsall, C., Boroneanţ, V. şi Radovanovic, I. (eds.), The Iron Gates in Prehistory: new perspectives, British Archaeological Reports International Series 1983, Oxford: Archaeopress.

Studii şi articole
(1966) ‘Cultura Kostolac de la Cuina Turcului’, Studii şi Cercetări de Istorie Veche 17(2): 345-53.
(1968) ‘Descoperiri gravettiene în Peştera lui Climente’, Revista Muzeelor V(6): 542-6.
(1968) ‘Neoliticul timpuriu în zona Porţile de Fier’, Comunicări, seria arheologică VII:1-6.
(1969) ‘Decouverte d’objets d’art épipaléolithique dans la zone des Portes de Fer du Danube’, Rivista di Scienze Preistoriche 24(2): 291-7.
(1970) ‘Un mormânt din perioada de trecere de la paleoliticul superior la epipaleolitic, (Une tombe de la période de transition du paléolithique à l’épipaléolithique)’, Studii şi Cercetări de Istorie Veche XXI(1): 129-32.
(1970) ‘La période épipaléolithique sur la rive roumaine des Portes de Fer du Danube’, Praehistorische Zeitschrift 45(1): 2-25.
(1972) ‘Noi date despre cele mai vechi manifestări de arta plastică pe teritoriul României’, Studii şi Cercetări de Istoria Artei XIX(1): 109-115.
(1973) ‘Recherches archéologiques sur la culture Schela Cladovei, de la zone des „Portes de Fer” ’, Dacia. Revue d'archéologie et d'histoire ancienne. Nouvelle Série XVII: 15-39.
(1973) ‘Începuturile cultivării pămîntului în zona Porţilor de Fier (Beginnings of land cultivation in the Danube Iron Gates zone)’, Terra Nostra, Culegere de materiale privind istoria agrară a
României, vol. III: 115-23.
(1974) ‘Noi date despre cele mai vechi manifestări de artă plastică pe teritoriul României’, Studii şi Cercetări de Istoria Artei XVIII: 114.
(1976) ‘O asezare din epoca bronzului la Chitila’, Izvoare Istorice Bucureştene: 17-21.
(1976) ‘Descoperi aparţinând culturii Verbicioara din Regiunea Porţilor de Fier’, Drobeta II: 14-29.
(1977) ‘Din nou despre originea şi evoluţia omului’, Revista Muzeelor şi Monumentelor XIV(4): 84-6.
(1977) ‘Felsmalerein vom „Eisernen Tor” (R. S. Rumänien)’, Das Altertum Heft 3(23): 171-4.
(1977) ‘Arta rupestră din peştera Gaura Chindiei, comuna Pescari (jud. Caraş-Severin)’, Revista Muzeelor şi Monumentelor, Monumente Istorice şi de Artă XLVI(1): 23-34.
(1977) ‘Arta rupestră din Gaura Chindiei de la Pescari’, Revista Muzeelor şi Monumentelor. Monumente Istorice şi de Artă 1: 23-24.
(1977) ‘Cercetări perieghetice între Năvodari şi Vama Veche’, Pontica X: 319-24.
(1978) ‘Consideraţii preliminare asupra cercetărilor de la Cladova, com. Păuliş, jud. Arad
(Considérations préliminaires concernant les recherches de Cladova, com. Păuliş, Dép. d’Arad)’, Ziridava 10: 139-41.
(1978) ‘Date noi privind paleoliticul din Câmpia Română în lumina descoperirilor de la Ciuperceni-Teleorman’, Izvoare arheologice bucureştene, Muzeul de Istorie a municipiului Bucureşti: 12- 15.
(1979) ‘Consideraţii asupra istoriei străvechi a judeţului Arad în lumina cercetărilor de la Conop,Zăbrani şi Cladova, (Considérations sur la Préhistoire du Département d’Arad à la lumière
des recherches de Conop, Zăbrani et Cladova)’, Ziridava XI: 109-116.
(1979) ‘Cercetări privind secolul VI în zona de nord a Bucureştiului’, Revista Muzeelor şi Monumentelor, Monumente Istorice şi de Artă 2: 12-16.
(1980) ‘Probleme ale culturii Schela Cladovei-Lepenski Vir în lumina noilor cercetări’, Drobeta IV: 27-42.
(1980) ‘Descoperirile arheologice de la Ciuperceni’, Materiale de Istorie şi Muzeografie, Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti X: 23-27.
(1980) ‘Cel mai vechi conflict armat cunoscut pe teritoriul României’, Studii de istorie şi teorie militară, Bucureşti: 5-18.
(1980) ‘Cercetările arheologice privind cultura Tei de la Chitila-Cărămidărie’, Cercetări arheologice în Bucureşti III: 195-225.
(1981) ‘Paleoliticul în perimetrul Bucureştilor (Le paléolithique dans l’aire Bucarestoise)’, Cercetări arheologice în Bucureşti, Muzeul Municipiului Bucureşti III: 7-12.
(1982) ‘General survey of Epipaleolithic (Mesolithic) research in Romania (1978-1981)’, Mesolithic. Miscellany, 3(1): 11-12.
(1984) ‘Chitila-Fermă, un aspect cultural al inceputului primei epoci a fierului. Date preliminarii’, Traco-Dacica V(1-2): 156-66.
(1985) ‘Cimitirul feudal timpuriu de la Sviniţa km. fluvial 1004’, Drobeta VI: 119-35.
(1988) ‘Peştera de la Nucu Bozioru (jud. Buzau) - monument al artei preistorice’, Revista Muzeelor şi Monumentelor, Monumente Istorice şi de Artă 1: 46-60.
(1991) ‘L’Acheuléen supérieur de Cladova (Roumanie) et la question du Paléolithique quartzitique’, Anthropologie XXIX(1-2): 29-43.
(1992) ‘Date noi privind aspectul cultural Chitila-Fermă de la inceputul primei epoci a fierului’, Cercetări Arheologice în Bucureşti IV: 109-117.
(1990) ‘Le Site de Schela Cladovei: Problèmes posé par la transition de la culture Criş-Starčevo a la Culture Vinča’, în D. Srejovic and N. Tasic (eds.), Vinča and its World, pp. 147-53, Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Art.
(1992) ‘Manifestari de arta in locuirea neolitica de la Chitila-Ferma’, Cercetări Arheologice în Bucureşti IV: 100-108.
(1993) ‘Nouvelles données sur les découvertes anthropologiques de Schela Cladovei à Drobeta Turnu Sevarin (Roumanie)’, L’Anthropologie 97(2-3): 511-14.
(1996) ‘La 30 de ani de la începerea săpăturilor arheologice de la Schela Cladovei’, Drobeta 7: 3-11.
(2001) ‘Cercetările arheologice de salvare de la Cotroceni (Les recherches archéologiques de sauvegarde de Cotroceni)’, Materiale de Istorie şi Muzeografie, Muzeul Municipiului Bucureşti
15: 12-18.
(2005) ‘Chitila-Fermă. Studiu monografic’, Cercetări arheologice în Bucureşti VI: 47-82. Studii şi articole în colaborare
Boroneanţ, V. şi Boroneanţ, C. (1965) ‘Cercetări arheologice în zona Cazanelor Mari (Recherches archéologiques dans la zone de Cazanele Mari)’, Revista Muzeelor II(5): 439-42.
Boroneanţ, V. şi Davidescu, M. (1968) ‘Două bordeie dacice la Schela Cladovei, Tr. Severin’, Apulum VII: 235-60.
Boroneanţ, V. şi Dorner, E. (1968) ‘O contribuţie cu privire la datarea valurilor de pământ din vestul patriei noastre’, Ziridava II: 7-18.
Roman, P., Boroneanţ, V. (1974) ‘Locuirea neolitică de la Ostrovul Golu’, Drobeta I: 117-28.
Boroneanţ, V. şi Demşea, D. (1974) ‘Cercetări arheologice la Lipova-Hodaie’, Ziridava 3-4: 11-23.
Terzea, E. şi Boroneanţ, V. (1979) ‘Decouverte d'une faune de mammifères pliocenes a Ciuperceni
(dep. Teleorman). Remarques sur deux espèces inconues en Roumanie’ Travaux de L'institut de Speologie ‘E. Racoviţă’ XVIII: 171-84.
Boroneanţ, V. şi Ciuceanu, R. (1977) ‘Cercetările arheologice din peştera de la Limanu, judeţul Constanţa’, Revista Muzeelor şi Monumentelor, Monumente Istorice şi de Artă XLVI(2): 49-
57.
Boroneanţ, V. şi Boroneanţ, C. (1983) ‘Consideraţii asupra parametrilor tehnico-funcţionali ai uneltelor preistorice de lucrat pământul, Ialomiţa’, Materiale de istorie agrară a României: 115-22.
Boroneanţ, V. şi Hurezan, G.P. (1984) ‘Reşedinţa voievodală de la Cladova, Documente recent descoperite şi informaţii arheologice’, pp. 63-68, Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice.
Boroneanţ, V. şi Nicolaescu-Plopşor, D. (1990) ‘Lesions traumatiques violentes datant de l’Épipaléolithique tardif du Sud-Ouest de la Roumanie’, Anthropologie XXVIII(1): 55-65.
Bartosiewicz, L., Boroneanţ, V., Bonsall, C. şi Stallibrass, S. (1995) ‘Schela Cladovei: a review of the prehistoric fauna’, Mesolithic Miscellany, 16(2): 2-19.
Bonsall C., Boroneanţ, V. şi Srejović, D. (1996) ‘AMS radiocarbon determinations on human bone from Lepenski Vir, Vlasac and Schela Cladovei’, Mesolithic Miscellany 17(2): 6-10.
Bonsall C., Lenon, R., McSweeney, K., Stewart, C., Harkness, D., Boroneanţ, V., Bartosiewicz, L., Payton, R. şi Chapman, J. (1997) ‘Mesolithic and Early Neolithic in the Iron Gates: a
palaeodietary perspective’, Journal of European Archaeology V(1): 50-92.
Boroneanţ, V., Bonsall C., McSweeney, K., Payton, R. şi Macklin, M. (1998) ‘A Mesolithic burial area at Schela Cladovei, Romania’, Drobeta 8: 3-9.
Boroneanţ, V., Hurezan, P., Hugel, P. (1998) ‘Cercetări privind exploatările miniere de la Cladova (com. Păuliş, jud. Arad) şi din partea de sud-vest a Masivului Highiş’, Analele Banatului 6:
381-9.
Boroneanţ, V., Bonsall C., McSweeney K., Payton, R. şi Macklin M. (2001) ‘Mormintele mezolitice din aria III de la Schela Cladovei (The Mesolithic Graves from Aria III at Schela Cladovei)’
Apulum XXXVIII(1): 1-7.
Bartosiewicz, L., Bonsall, C., Boroneanţ, V. şi Stallibrass, S. (2001) ‘New data on the prehistoric fauna of the Iron Gates: a case study from Schela Cladovei, Romania’, în R. Kertész şi J. Makkay (eds.), From the Mesolithic to the Neolithic, pp. 15-21, Budapest: Archaeolingua.
Boroneanţ, V. şi Boroneanţ, A. (2002) ‘Paleoliticul de la Zăbrani’, Ziridava 23: 13-52.
Boroneanţ V., Mănucu-Adameşteanu, Gh., Ştefan, C. (2007) ‘Chitila Cărămidărie. Raport preliminar privind campania din 2006’, Cercetări arheologice în Bucureşti VII: 45-53.
Bartosiewicz, L., Boroneanţ, V., Bonsall, C. şi Stallibrass, S. (2006) ‘Size ranges of prehistoric cattle and pig at Schela Cladovei (Iron Gates region, Romania)’ în F. Draşoveanu (ed.) In
memoriam Bogdan Bruckner, Analele Banatului, Serie Nouă, Archeologie-Istorie 14(1): 23-42.
Tuffreau, A., Boroneanţ, V., Goval, E., Lefevre, B., Boroneanţ, A., Doboş, A. şi Popescu, G. (2007) ‘Le gisement paléolithique moyen de Zăbrani (Département d’Arad)’, Materiale şi Cercetări
Arheologice, Serie Nouă III: 5-18.
Boroneanţ, A., Boroneanţ, V., Miriţoiu, N. şi Soficaru, D.A. (2008) ‘The Icoana burials revisited’, Studii de Preistorie 5: 51-60.

Congrese şi simpozioane internaţionale
Boroneanţ, V. (1968) ‘La civilisation Criş de Cuina Turcului’, Actes du VIIe Congrès International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, Prague, I, 1966, pp. 235-41.
Boroneanţ, V. (1973) ‘Aperçu de la culture épipaléolithique Schela Cladovei’, VIIIe Congrès International, Beograd. II, pp. 165-172, Beograd.
Boroneanţ, V. (1975) ‘Le caractere magico-religieux de l’art Epipaléolithique du Sud-Ouest de la Roumanie’, Valcamonica Symposium 1972 - Actes du Symposium International sur les
religions de la préhistoire, pp. 105-115, Capo di Ponte: Ed. del Centro.

Boroneanţ, V. (1980) ‘Betrachtungen über das Epipaläolithikum (Mesolithikum) in Rumänien’, Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam, Band 14/15: 289-94.
Boroneanţ, V. (1989) ‘Thoughts on the Chronological Relations between the Epi-Palaeolithic and the Neolithic of the Low Danube’, în C. Bonsall (ed.), The Mesolithic in Europe, U.I.S.P.P.
Mesolithic Commission, Papers presented at the Third International Symposium, Edinburgh, 1985, pp. 475-80, Edinburgh: John Donald Publishers LTD.
Boroneanţ, V. (1990) ‘Les enterrements de Schela Cladovei: nouvelles données’, în P.M. Vermeersch, Ph. Van Peer (eds), Contribution to the Mesolithic in Europe, pp. 121-5, Leuven: Leuven
University Press.
Boroneanţ, V. (1990) ‘Interferences ecologiques et culturelles dans le cadre géographique perimediterranéen entre l’Anatolie et la Roumanie au cours de l’épipaléolithique’, X Türk
Tarik Kongresi’nden ayribasim, pp. 711-18, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi.
Boroneanţ, V. (1996) ‘The Art of Epipalaeolithic/Mesolithic in the South-West of Romania’, în A. Beltran, A. Vigliardi (dir.), XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric
Sciences Forli, Italia, 8-14 September 1996, Art in the Palaeolithic and Mesolithic, Colloquim XV, The Problem of the Transition between Palaeolithic and Mesolithic Art, pp. 53-65, Forli.
Boroneanţ, V., Bonsall C., McSweeney K., Payton, R. şi Macklin M. (1999) ‘A Mesolithic burial area at Schela Cladovei, Romania’, in A. Thévenin (ed.) L’ Europe des Derniers Chasseurs:
Épipaléolithique et Mésolithique, Actes du 5e colloque international UISPP, commission XII, Grénoble, 18-23 septembre 1995, pp. 385-90, Paris: Éditions du Comité des Travaux
Historiques et Scientifiques.
Tuffreau A., Bălescu S., Goval E., Boroneanţ, V., Boroneanţ, A., Doboş A., Lefevre B. şi Popescu G. (2006) ‘Étude de materiel lithique de gisement paleolithique de Zăbrani’, XV th Congress of U.I.S.P.P., Lisabona, 4-9 Septembrie 2006.

 

Listă preluată din Boroneanț 2011

Diverse

Membru fondator al Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si presedinte al Federatiei Detinutilor Politici si Luptatorilor Anticomunisti

 

Participant la diverse manifestări cu caracter naţional şi internaţional (Praga 1966, Tokio 1969, Belgrad şi Valcamonica 1971, Nisa 1977, Berlin şi Köln 1978, Mexic 1981, Roma 1987, Ankara 1988, Edinburgh 1983,1993, 2000, Leuven 1983, Miscolc 1991, Liège 1992, Londra 1993, Forli 1996, Ravena 1997, Johanesbourg şi Quebec 1998, Liège 2001).

 

Muzeul de Istorie şi Artă a Municipiului Bucureşti - expoziții Kent, Statul Ohio, New York - sediul O.N.U. şi Luxemburg.

Bibliografie despre arheolog

Adina Boroneanţ,  Arheologul Vasile Boroneanţ la 80 de ani, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie 3, 2011, p. 9-17.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram