Borziac Ilie

Data nașterii :
22/07/1948
comuna Bulboci, jud. Soroca
Data deces     :
19/03/2010
Chișinău

Specializare

Paleolitic
a definit spaţiul carpato-nistrean ca zonă unitară de evoluţie în cadrul Paleoliticului din Europa

Studii

Universitatea de Stat a Republicii Sovietice Socialiste Moldova
Licenta
1968
 - 1972

Doctorat

Universitatea Leningrad
„Поздний палеолит Северо-Запада Молдавии (Paleoliticul superior din nord-vestul Republicii Moldova)”.
prof. dr. P. I. Boriskovskii
1978
Universitatea de Stat din Chişinău - docența
Paleoliticul superior din spaţiul carpato- nistrean (cronostratigrafie, cronologie şi periodizare culturală
2009

Specializări/Burse

Leningrad
Perioada
1974
-
1978
Universitatea de Stat din Cairo (Egipt)
Perioada
2005
-
2005

Șantier

Alte șantiere

1973–1976 - Membru în echipa ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe a R.S.S.M.  în staţiunile Raşcov VII, VIII, Corpaci, Gordineşti, Cuconeştii Vechi, Duruitoarea Veche, Ciuntu, Corpaci-Mâs.

1975 - Membru al echipei de cercetare a Institutului de Arheologie al U.R.S.S. în staţiunile caucaziene şi în numeroase situri arheologice preistorice din fostele republici sovietice.

1979-1999 - Coordonator al cercetărilor arheologice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei  în domeniul paleoliticului, mezoliticului şi neoliticului, cercetând staţiuni ca Iablona I, Trinca I–III, Ciuntu, Brânzeni, Podgori, Cosăuţi, Buzdugeni ș.a.

 

1993, 1995–1996 - A participat, în cadrul colectivelor internaţionale de cercetare arheologică a staţiunii Mitoc–Malul Galben (România) alături de colegii români, francezi şi belgieni.

1994-1996,1998 - a organizat cercetările complexe ale staţiunii Cosăuţi, pe Nistru, împreună cu arheologi din R. Moldova, Belgia şi România.

1999-2000 - participant la șantierele Molodova V şi Korolevo (Ucraina), împreună cu colegii ucrainieni, moldoveni, francezi, belgieni şi români.

A organizat cercetări  în grotele de la Brânzeni, Buzdugeni şi Ciuntu (1993), la care au participat specialişti din Anglia şi Canada.

Activitate

Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a R.S.S.M.-Sectorul de Arheologie -
laborant
-
Perioada
1972
-
Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a R.S.S.M.
şeful secţiei de Preistorie şi Salvarea Monumentelor Arheologice
-
Perioada
1983
-
1990
Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a R.S.S.M.
şeful secţiei Preistorie şi Tracologie
-
Perioada
1990
-
1999
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
lector
-
Perioada
1987
-
1996
Academia de Muzică, Teatru, Arte Dramatice şi Plastice a Republicii Moldova
conferențiar
-
Perioada
1998
-
1999
Universitatea Liberă Internaţională a R. Moldova
șef Departament Ştiinţă şi Studii Postuniversitare,
-
Perioada
1999
-
2010
Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale
profesor asociat
-
Perioada
2000
-
2010
Facultatea Biologie şi Pedologie
profesor
-
Perioada
2005
-
2006

Alte Funcții

Redactor sau membru în colectivele de redacţie ale unor importante publicaţii:

„Археологические исследования в Молдавии – Cercetări arheologice în Moldova” (1979–1987).

„Revista Arheologică” (1997).

„Stratum- Plus” (Chişinău).

„Annalles d’Université „Valahia” - Târgovişte.

 

Membru al Comisiei 8 a U.I.S.P.P.

Membru al Consiliului Permanent al U.I.S.P.P. (1999–2010).

Membru al I.N.Q.U.A. (1999–2010).

Lista Lucrări

 1. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, 1996. Gisements du Paléolithique supérieur ancien entre le Dniestr et la Tissa, BAI,

V, Iaşi, 335 p.

Borziac, Ilie, 1996. Începuturile istoriei Moldovei / Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Inst. de Arheologie şi Ist. Veche, Ştiinţa, 115 p.

 1. Chirica, I. Borziac, 1995. Gisements du Paéolithique inrieur et moyen entre le Dniestr et la Tissa, BAI, XIV, Iaşi, 385 p.
 2. Borziac, V. Chirica, M. Văleanu, 2006. Culture et sociétés pendant le Paléolithique supérieur de la zone carpato- dniestréenne, BAM, VI, Ed. PIM, Iaşi, 2006, 442 p.
 3. Borziac, V. Chirica, A. David, 2007. L’Aurignacien moyen et tardif de l’espace carpatique-dniestréen. Le Gisement Climauti II, BAI, XIX, Ed. PIM, Iaşi, 225 p.
 4. Chirica, I. Borziac, 2009. Gisements du Paléolithique supérieur récent entre le Dniestr et la Tissa, BAI, XXII, Ed. PIM, Iaşi, 323 p.

Ilie Borziac, 1987. Paleoliticul superior; Mezoliticul: cap. 1 // în Istoria RSSM. – Vol. 1. – Ch.: Ştiinţa, p. 26–36.

 1. Borziac, К. Кremenetschi, A. Prepelitsa, 1990. On Paleogeography of the Late Palaeolithic period in the Near-the Dniester area of Moldavia, in Cronostratigraphy of the Paleolithic in North, Central, East Asia and America, Novosibirsk, p. 263–269.

Ilie Borziac, 1991. Quelques données préalables sur l’habitat paléolithique pluristratifié de Cosseoutsy sur le Dniester Moyen, in Le Paléolithique et le Néolithique de la Roumanie en contexte européen, BAI, IV, Iaşi, p. 56–72.

 1. Chirica, I. Borziac, 1992. La présence et l'utilisation du l'ivoire dans le Paléolithique du SE de l'Europe, in Le travail et l’usage de l’ivoire au Paléolithique supérieur, Actes du Col.Int., Ravello, p. 199–210.

Ilie Borziac, 1993. Subsistence Practices of Late paleolithic Groups along the Dnestr River and is Tributaries // From Kostenki to Clovis. Upper Palaeolithic-Paleo-Indian Adaption. – New York – London, p. 67–85.

Ilie Borziac, 1994. Paleoliticul şi mezoliticul în spaţiul dintre Nistru şi Prut, in Thraco-Dacica, 15, Bucureşti, p. 19–40.

 1. Chirica, I. Borziac, 1996. L'Aurignacien tardif des Carpates à Dniestr, in XIII Congrès UISPP, Forli, vol.VI, p. 123–138.
 2. Otte, P. Noiret, I. Lopez-Bayon, I. Borziac, V. Chirica, 1996. Rechereches sur le Paléolithique supérieur de la Moldavie, in Archéologie et Préhistoire, in Bull. Soc. Royale Anthropologie et Préhistoire, Bruxelles, 107, p. 45–80.

Ilie Borziac, 1997. Evolution des techno-complexes du Paléolithique supérieur entre les Carpates et le Bug du Sud //

L’Anatolie. Genèse du deux mondes : Vol. I. – Liège, p. 174–176.

Ilie Borziac, 1997. The Origin and local variants of the eastern gravettien in the Dniester Carpatian area // Восточный граветт: тезисы докладов междунар. Коллоквиума Зарайск-Москва,17 сент., p. 71–73.

 1. Borziac, V. Chirica, 1999. Consideraţii referitoare la musterianul dintre Nistru şi Carpaţi, in Studia in honorem Ion Niculiţă, Chisinau, p. 12–20.
 2. Otte, Pierre Noiret, I. Lopez-Bayon, I. Borziac, V. Chirica, 1999. Région-clef de la Préhistoire orientale. La Moldavie, in

Archeologia, 353, p. 58–66.

 1. Borziac, V. Chirica, 1999. Unele consideraţii referitoare la Gravettianul dintre Nistru şi Carpaţii Orientali, in Tyrageţia, Anuar VIII, Chişinău, p. 3–14.
 2. Chirica, I. Borziac, Gravettianul din spaţiul carpato-nistrean, in ArhMold, XXIII–XXIV, 2000–2001 (2003), p. 7–19.
 3. Borziac, V. Chirica, M. Wanli, 2000, Considérations concernant le Moustérien sur l’espace compris entre le Dniestr et les Carpates, in Les premiers hommes modernes de la Péninsule Iberique. Actes du Coll. de la Comission VIII de l’UISPP, Lisboa, 2000, p. 37–44
 4. Chirica, I. Borziac, M. Valeanu, 2001. Structures d’habitat dans le Paléolithique supérieur (Aurignacien et Gravettien) entre les Carpates et le Dniestr, in Actes du XIV-ème Congrès UISPP, Section 6, Paléolithique supérieur, Colloques 6.2; 6.5, Liège, 2001, in BAR International Series 1122, 2003, p. 139–146.
 5. Haesaerts, I. Borziac, V. Chirica, Fr. Damblon, L. Koulakovska, J. van der Plicht, 2003. The East Capathians Loess Record: A reference for the Middle and Late Pleniglacial Stratigraphy in Central Europa, in Quaternaire. Revue de l’Association Française pour l’Etude du Quaternaire, Paris, 14, 3, p. 163–188.
 6. Borziac, P. Haesaerts, L. Kulakovskaya [et al.] , 2003, Molodova V: a reference saquence for the stratigraphy of

 

th

isotopic Stage 3 with regard to the transition from Middle Upper Palaeolitic, 9

St. Petersburg, Russia. – St. Petersburg, p. 215–221.

th         th

Annual meeting: 10 –14

sept. 2003,

 

 1. Borziac, O. Leviţki, 2003, Nivelul de locuire paleolitică de la aşezarea pluristratigrafică Trinca, Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, p. 28– 52.
 2. Haesaerts, I. Borziac, V. Chirica, Fr. Damblon, L. Koulakovska, 2004. Cadre stratigraphique et chronologiquedu Gravettien en Europe Centrale, in J.A. Svoboda, L. Sedlackova (eds.), The Gravettian along the Danube. Proceedings of the Mikulov Conference, Nov. 2002. The Dolni Vestonice Stadies, Brno, 2004, p. 33–56.

 

 

 1. Borziac, A. Vartic, 2004, Piese de artă mobilă din paleoliticul superior şi unele aspecte ale paleoinformaticii, in

Spiritualitatea în Preistorie, Iaşi, 2004, p. 19–24.

 1. Chirica, I. Borziac, M. Valeanu, 2004. L’Aurignacien et la période de transition dans la région carpato-dniestrienne, in Actes du XIV-ème Congrès UISPP, Section 6, Le Paléolithique supérieur, Sessions générales et posters, Liège, 2001, BAR International Series, p. 243–260.
 2. Chirica, I. Borziac, Le Paléolithique supérieur européen. Eléments d’art  et  de  spiritualité,  in  V.  Spinei, C.-M. Lazarovici, D. Monah (eds.), Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri M. Petrescu-Dimbovita oblata, Trinitas, Iasi, 2005, p. 69–101.
 3. Chirica, I. Borziac, Le Paléolithique supérieur ancien entre la Dniestr et la Tissa, in ArhMold., XXVII, 2004 (2005), p. 19–32.
 4. Chirica, I. Borziac, Considérations générales concernant le Paléolithique moyen entre le Dniestre et la Tissa, in

Carpica, XXXIV, 2005, p. 5–36.

 1. Borziac, P. Haesaerts, V. Chirica, Cadrul cronostratigrafic al paleoliticului superior din spatiul cuprins intre Carpatii Orientali si Nistru, in Revista Arheologică, S.N., I, Chişinău, 2005, 2, p. 168–201.
 2. Borziac, V. Chirica, M. Valeanu, Les nucléi et la technique de débitage pendant le Paléolithique supérieur carpato- dniestréen, in BAR, Int. Series, 1145, 2003, p. 31–46.
 3. Borziac, V. Chirica, At. Prepeliţa, L’écologie et la synergétique des collectivités humaines de l’espace carpatique- dniestréen pendant le Paléolithique supérieur, în ArhMold., XXIX, 2006, p. 7–34.
 4. Borziac, V. Chirica, Consideraţii referitoare la evoluţia paleoliticului final şi epipaleoliticului în spaţiul dintre Nistru şi Carpaţii Orientali (aspecte paleoecologice şi tehnico-tipologice), in Revista Arheologică, II, 1–2, Chişinău, 2006, p. 1–34.
 5. Otte, P. Noiret, V. Chirica, I. Borziac, Mitoc-Malu Galben: étude de l’industrie lithique, in M. Otte, V. Chirica,
 6. Haesaerts (dir.), L’Aurignacien et le Gravettien de Mitoc-Malu Galben, ERAUL 72, Liège, 2007, p. 85–136; 185–218.
 7. Borziac, V. Chirica, A. David, Th. Obadă, Planigrafia nivelului superior de locuire din staţiunea aurignaciană Climăuţi II de pe Nistrul Mijlociu. Locuinţa « din oase şi pământ» , in Revista Arheologică, S.N., vol. III, 1–2, Chişinău, 2007, p. 74–88.
 8. Borziac, 2007, Consideraţii referitoare la procedeele de obţinere, păstrare şi utilizare a focului în Paleolitic, in

Colocviului Intern. Aşezări şi locuinţe preistorice. Structură, organizare, simbol, Iaşi, p. 39–43.

 1. Borziac, Locuinţe de suprafaţă de scurtă durată ori sezoniere în paleoliticul zonei cuprinse între Carpaţii Orientali şi Nistru, in Aşezări, locuinţe preistorice. Structură, organizare, simbol, Iaşi, p. 51–54.
 2. Borziac, V. Chirica, Paleoliticul superior din spaţiul carpato-nistrean: Aspecte culturo-genetice şi cronostratigrafice, in Tyragetia. Arheologie. Istorie Antică, Serie Nouă, vol. II (XVII), Nr. 1, Chişinău, 2008, p. 9–36.
 3. Borziac, V. Chirica, Périodisation culturelle, chronologie relative et radiométrique des facies du Paléolithique supérieur de l‘espace carpato-dniestréen, în V. Chirica, M.-C. Văleanu (éds.), Etablissements et habitations préhistoriques. Structure, organisation, symbole. Actes du Coll. de Iaşi, 10–12 déc. 2007, Bibliotheca Archaeologica Moldaviae, IX, 2008, p. 7–50.
 4. Haesaerts, I. Borziac, V. Chirica, F. Damblon, L. Koulakovska, Cadre stratigraphique et chronologique du Gravettien en Europe centrale, in Paleo, 19, 2007, p. 31–51
 5. Haesaerts, I. Borziac, V. P. Chekha, V. Chirica, F. Damblon, N. I. Drozdov, L. A. Orlova, S. Pirson, J. van der Plicht, Climatic signature and radiocarbon chronology of middle and late pleniglacial loess from eurasia: comparison with the marine and greenland records, in Radiocarbon, Vol 51, Nr 1, 2009, p 301–318.
 6. Chirica, Ilie Borziac, M.-C. Valeanu, Imaginea femeii în arta şi religiile preistorice : Oranta, in Revista Arheologică, S.N., V, 2010, 2, p. 5–27.

*** 2008, Ilie Borziac. Bibliografie la 60 ani, in Colecţia Universitaria, Universitatea Liberă  Internaţională  din Moldova, fasc. XXXII, Chişinău.

 

Lista lucrărilor este preluată de la Văleanu 2010, p. 430-431.

Diverse

1989 - a fost printre organizatorii primului Colocviu arheologic sovieto-american, incluzând şi o vizită de documentare la şantierul de la Cosăuţi.

În colaborare cu Chirica, a creat un adevărat program de evidenţiere, sistematizare şi valorificare a întregii epoci paleolitice dintre Nistru şi Tisa.

 

A coordonat importante proiecte ştiinţifice naţionale:

„Cercetări interdisciplinare în grotele paleolitice din nordul Republicii Moldova”, proiect sprijinit de BBC (1993–1994);

„Amenajarea spaţiului in zona rezervaţiei peisagistice Cosăuţi” - proiect sprijinit de Fundaţia Soros-Moldova (1996);

„Peşterile şi grotele din Moldova – un nou orizont eco-turistic în Moldova” - proiect sprijinit de Fondul Ecologic Naţional din R. Moldova (2006–2007).

 

A participat la proiecte internaţionale în domeniul studierii paleoliticului:

„Cercetări interdisciplinare în paleoliticul superior si Cuaternarul tardiv din Moldova”, proiect INTAS 1994–1996 şi 1996–1998 (coordonatori: P. Haesaerts şi Otte, Belgia).

„Cercetări interdisciplinare ale mediului ambiant şi stratigrafiei paleoliticului din Moldova şi Ucraina”, proiect INTAS 1998–2000 şi 2001–2002 (coordonator: P. Haesaerts, Belgia). „Stratigrafia şi cultura paleoliticului din zona de la Est de Carpaţi”, 1998–2002 (coordonator: J.-M. Geneste, Franţa).

 

A participat la trei congrese ale Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Pre- şi Protoistorie (Congresul al XIII-lea, Forli, Italia, cu 3 comunicări; Congresul al XIV-lea, Liège, Belgia, cu 5 contribuţii; Congresul al XV-lea, Lisabona, Portugalia, cu 2 comunicări).

Participant la peste 35 alte manifestări ştiinţifice internaţionale şi la numeroase manifestări ştiinţifice din Republica Moldova.

Bibliografie despre arheolog

Mădălin-Cornel Văleanu, Ilie Borziac (22 iulie 1948-19 martie 2010), Arheologia Moldovei, XXXIII, 2010, p. 427-431

Galerie

Autor fișă inițială

Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram