Buzoianu Livia

Data nașterii :
23/03/1952
Registrul arheologilor :
AM-E-088

Specializare

Epoca greacă
epigrafie greacă

Studii

Universitatea din București - Licențiată in limbi romanice, clasice și orientale
Licenta
1971
 - 1975

Doctorat

Universitatea Ovidius Constanța
Civilizația greacă în zona vest-pontică și impactul ei asupra lumii autohtone ( sec. VII - IV a.C.)
Prof.univ.dr. Adrian Rădulescu
1999

Șantier

Albești - punct ”Cetate”
Albești
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1992
-
2017
Histria/Istros
Istria/Caranasuf
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1993
-
1996

Alte șantiere

2007-2017 - Responsabil științific al șantierului Albești, jud. Constanța, punct ”Cetate”

cercetare arheologică pe siturile Histria, Castelu și Albești.​

 

Activitate

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
muzeograf
-
Perioada
1978
-
2000
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
Cercetător științific II
-
Perioada
2000
-
2005
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
Cercetător științific I și Șef secție Cercetare - Dezvoltare
-
Perioada
2005
-
2014
Universitatea Ovidius Constanța
lector universitar
-
Perioada
1991
-
2003

Alte Funcții

1981 - 2005 - Redactor al Revistei Pontica, publicație anuală a MINAC.

2005 - Responsabil de redacție al revistei Pontica, publicație anuală a MINAC.

2008 – 2016 - Membru în Comisia Națională de Arheologie

2000 – 2014 Președinte al Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice

 

Lista Lucrări

Cărți

- Civilizaţia greacă în zona vest-pontică şi impactul ei asupra lumii autohtone (sec. VII-IV a. Chr.), "Ovidius" University Press, Constanţa 2001, 370 pagini.
-    Poetica verba, "Ovidius" University Press, 2002, 97 pagini.
-    Albeşti I. Monografie arheologică, Constanţa 2008, 522 p. şi mapă ( în colaborare).
-    ed. Interferenţe ovidiene, Constanţa, 2009.

-  Tomis.Comentariu istoric si arheologic / Tomis.Historical and Archaeological Commentary, Constanta, 2012.

- Inscriptions de Scythie Mineure,vol. VI.2, Ed.Academiei Romane et Diffusion De Boccard, Bucarest-Paris, 2018 (colab.).

- editarea volumului bilingv  Publius Ovidius Naso, Tristia \Tristele  -- Epistulae ex Ponto \Scrisori din Pont,  Constanta, 2019.

 

 Articole

-     Taxinomia numelor proprii în cartea I din „Metamorfozele” lui Ovidiu, Pontica 11 (1978), p. 259-268.
-    Les premières importations d’amphores timbrées dans les cités grecques de Tomi et de Callatis, BCH, Suppl. 13, 1986, p. 407-415.
-    Noi ştampile de amfore descoperite la Callatis, Pontica 12(1979), p. 77-95.
-    Ştampile rhodiene de la Edificiul roman cu mozaic, Pontica 13(1980), p. 119-139.
-    Consideraţii asupra ştampilelor sinopeene de la Edificiul roman cu mozaic, Pontica 14 (1981), p. 133-151.
-    Importul amforelor thasiene la Tomis în perioada elenistică, Pontica 15 (1982), p. 137-151.
-    Ştampile de amfore inedite de la Callatis, Pontica 16 (1983), p. 149-188 (în colab.).
-    Despre începuturile importului de amfore ştampilate în cetăţile greceşti Tomis şi Callatis, Pontica 17 (1984), p. 51-59.
-    Observaţii privind importul amforelor ştampilate în sud-estul Dobrogei, Pontica 18 (1985), p. 55-74 (în colab.).
-    Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanţa): Heracleea Pontică, Pontica 19 (1986), p. 33-60.
-    Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanţa): Thasos, Pontica 19 (1986), p. 61-74.
-    Tipuri de amfore elenistice descoperite în aşezarea greco-autohtonă de la Albeşti (jud. Constanţa), Pontica, 20, 1987, p. 79-106 (în colaborare).
-    Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanţa): Rhodos, Pontica 20 (1987), p. 53-77.
-    Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanţa): Sinope, Pontica 21-22 (1988-1989), p. 23-90.
-    Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanţa): Chersonesul Tauric, Cnidos, Cos, Paros, Pontica 23 (1990), p. 29-48.
-    Pentru un catalog complet al importurilor amforice la Albeşti (jud. Constanţa), Pontica 23 (1990), p. 49-79.
-    Tipuri de amfore de sec. VI-IV a. Chr. descoperite la Tomis, Pontica 24 (1991), p. 75-95.
-    Importuri amforice la Tomis în perioada elenistică, Pontica 25 (1992), p. 92-165.
-    Histria – ghid, 40 p.(1983; 1992).
-    Observaţii privind aşezarea greco-autohtonă de la Albeşti (jud. Constanţa), Pontica, 26, 1993, p. 121-158 (în colaborare).
-    Tomisul în lumina izvoarelor literare antice, în Din istoria Europei romane/ From the history of the Roman Europe, Oradea, 1995, p. 61-68 (în colaborare).
-    Reprezentări figurate în aşezarea de epocă elenistică de la Albeşti, Pontica 28-29 (1995-1996), p. 23-72 (în colaborare).
-    Albeşti – site fortifié du territoire callatian, in The Thracian World at the Crossroads of Civilizations, 1998, p. 345-375 (în colaborare).
-    Mitul lui Phaeton în „Metamorfozele” lui Ovidiu, Analele Universităţii „Ovidius”, 1998.
-    Noi ştampile amforice de la Callatis, Pontica 31 (1998), p. 49-98.
-    Cercetări arheologice de la Albeşti (jud. Constanţa), 1996-1999, Pontica 32 (1999), p. 51-69.
-    Types d’amphores hellénistique découverts à Callatis, în Production et commerce des amphores anciennes en mer Noire. Publications de l’Université de Provence, 1999, p. 201-215.
-    Elemente de gândire umaniste în unele epigrafe din Dobrogea, Istro-Pontica, Tulcea 2000, p. 241-245 (în colaborare).
-    Données récentes sur le site d’Albeşti (départ. Constantza), în Civilisation grecque et cultures antiques périphériques, Bucarest, 2000, p. 172-180.
-    Ştampile amforice recent descoperite la Albeşti (jud. Constanţa), Pontica, 33-34 (2000-2001), p. 219-251.
-    Albeşti (département de Constantza) – site fortifié gréco-indigène, in Talanta. Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society, vol. 32-33, 2000-2001, p. 189-206.
-    Complexes d’habitat du site fortifié gréco-indigène d’Albeşti (dép. de Constantza), in Thrace and the Aegean, Eight International Congres of Thracology, Sofia-Yambol, 2000, Sofia, 2002, p. 361-375.
-    Categorii ceramice de import în aşezarea greco-indigenă de la Albeşti (jud. Constanţa), Pontica 35-36 (2002-2003), p. 61-77.
-    Complexe de locuire din aşezarea fortificată greco-indigenă de la Albeşti (jud. Constanţa), în Istorie şi diplomaţie în relaţiile internaţionale. Omagiu istoricului Tahsin Gemil, Constanţa, 2003, p. 39-51.
-    Recipiente amforice descoperite în aşezarea greco-autohtonă de la Albeşti, în Studii istorice dobrogene, Constanţa, 2003, p. 20-33.
-    Numele în formule hesiodice, Studii Clasice, 40-41 (2004-2005), p. 151-155.
-    Ceramică greacă de uz comun din aşezarea de la Albeşti (jud. Constanţa): lekythoi,  Pontica 37, 2004-2005, p. 145-166.
-    Ceramica greacă din uz comun din aşezarea de la Albeşti (jud. Constanţa): cănile, Pontica 39 (2006), p. 169-183.
-    Tomis în perioada autonomă (sec. VI-IV a.Chr.)- relaţiile greco-orientale, Revista română de studii eurasiatice, II, 1-2 (2006), p. 21-36.
-    Amphores de provenance diverse découvertes à Albeşti (départ. de Constantza), în Pontos Euxeinos. Beiträge zur archäologie und geschichte des antiken schwarzmeer-und balkanraumes, Langenweissbach, 2006, p. 45-56.
-    Tomis - oraş comercial la Pontul Euxin, în Portul Constanţa între tradiţie, actualitate şi perspective (coord. V. Ciorbea), Constanţa, 2007, p. 17-27.
-    Tomis, în Ancient Greek Colonies in the Black Sea 2, volume 1, Bar International Series 1675 (1), 2007, p. 287-336.
-    Nom et détérminant dans la texture du mythe de Phaéton (Ovide, Métamorphoses II, 1-239), Dacia NS 41 (2007), p. 73-78.
-    Milestones from Dobruja in the collections of the Museum for National History and Archaeology Constanţa, Pontica 41 (2008), p. 151-169 (în colab.).
-    Inscriptions inédites et révisées de la collection du Musée d’Histoire Nationale et d’Archéology de Constantza. I, Pontica 42 (2009), p. 389-407 (în colab.).
-    Motive tematice în reprezentările Afroditei în lumina descoperirilor arheologice de la Albeşti (jud. Constanţa), în Revista română de studii eurasiatice, V, 1-2 (2009), p. 7-22 (în colaborare).
-    Inscriptions inédites et révisées de la collection du Musée d’Histoire Nationale et d’Archéology de Constantza. II, Pontica 43 (2010), p. 347-376 (în colab.).
-    Les céramiques grises hellénistiques d’Albeşti, Pontica 42, Suppl. I (2009), p. 247-262.
-    Relaţii cu insula Rhodos în lumina descoperirilor amforice de la Albeşti (jud. Constanţa), în Historiae Diversitas, Festschript für Vladimir Iliescu zum 80. Geburtstag, Galaţi, 2006, p. 35-50.
-    Marginalia aux fouilles archéologiques du plateau histrien, în Orgame/Argamum, Suppl. I, À la recherche d’une colonie, Bucarest, 2006, p. 225-240.
-    Imitaţii getice după vase greceşti descoperite în aşezarea de la Albeşti (jud. Constanţa), în Tracii şi vecinii lor în antichitate. Studia in honorem Valerii Sîrbu, Brăila, 2010, p. 125-132.
-    Tuiles  timbrées découvertes à Callatis, în Production and trade of amphorae in the Black Sea, Sofia, 2011, p. 129-141.
-    The 4th century BC at Albeşti (Constanţa County) in the light of the Archaeological Discoveries, în Antiquitas Istro-Pontica, Cluj-Napoca, 2010, p. 345-353.

Possibilities to date archaeological discoveries based on amphora stamps,in Oltenia.Studii si comunicari.Arheolo

gie - Istorie,vol.18-19, Craiova, 2011-2012,p.74-90.

- Teritoriul Tomisului in epoca romana timpurie in lumina documentelor epigrafice.I.,in Poleis in Marea Neagra .Relatii interpontice si productii locale, Bucuresti, 2013, p.174-202.

- Découvertes sous-marines de la zone du littoral roumain de la mer Noire, in PATABS III,Constanta 2013,p.287-304.

- Epigrama greaca inedita din Tomis, Pontica 46(2013),p.311-322.

- Materiale arheologice noi descoperite la Histria, Punctul  "Pescarie”, MCA  s.n. 10 (2014), p.77-01.

- Education, culture et religion a la lumiere de deux inscriptions inedites de Tomis et de son territoire, în Die Aussenbeziechungen pontischer und kleinasiatischer Stadte in hellenistischer und romischer Zeit, Stuttgart, 2014, p.141-160.

- L'espace ouest-pontique sous l'empereur Tibere a la lumiere d'un decret inedit decouvert en Dodroudja, în Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman  Periods, Cluj-Napoca, 2014, p.415-433.

- Inscriptii inedite din Tomis si din imprejurimi aflate in colectia MINAC, Pontica 47 (2015), p.417-437.

- Divinites attestees dans l'epigraphie du territoire tomitain (I-er  -  III-e  siecles ap.I.-C.), în Moesica et Christiana. Studies in honour of Professor Alexandru Barnea, Brăila, 2016, p.33-46;

- Les terres cuites d'epoque hellenistique d'Albesti. Representations de divinites, în Megarika. Nouvelles recherches sur Megare,les cites de la Propontide et du Pont Euxin, Paris, 2016, p.403-425.

- Observations sur la population dans la territoire de Tomis a l'epoque romaine (i=er  - III-e s.ap. J.-C.), AW&E 15(2016), p.195-212 (colab.).

- Les chronologies des timbres amphoriques verifiees sur le site hellenistique d'Albesti (departement de Constantza ) in : N.Badoud et A.Marangou (eds), Analyse et exploitation des timbres amphoriques grecs Presses Universitaires de Rennes,2019,p.339-345(colab).

Diverse

Expert în patrimoniul cultural mobil

Arheolog expert

Experiență în cercetare arheologică pe siturile Histria, Castelu și Albești.​

Experiență în organizare expoziții permanente și temporare

Experiență în organizare de manifestări științifice naționale și internaționale (simpozioane, colocvii, conferințe, sesiuni)

Experiență în coordonare echipe de specialiști în activitatea de cercetare și valorificare științifică a rezultatelor cercetării.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram