Canarache Vasile

Data nașterii :
06/02/1896
Galați
Data deces     :
04/08/1969
Constanța

Director al Muzeului Regiunii Dobrogea (1956-1969)

Specializare

Șantier

Histria/Istros
Istria (Caranasuf)
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1956
-
1967
Tomis
Constanța
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1960
-
1969
Callatis
Mangalia
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1967
-
1967

Activitate

Muzeul Național de Antichități
-
Perioada
1949
-
1956
Muzeul Regiunii Dobrogea
Director
-
Perioada
1956
-
1969

Lista Lucrări

Regii sciti și regatele lor dintre Istos și Pontul Euxin, în lunina monedelor, Buletinul Societății Numismatice Române, anii   XXVII-XXVIII, 81-82, București, p. 1033-1934.

Un important tezaur de drahme și  oboli  din Histria, Cronica numismatică și arheologică, anul XV, București, 1940, p. 117- 118.

O monedă inediltă a regelui scit Kanites, Cronică nu­mismatică arheologică, anul XVI, nr. 121-122, București, 1942.

Preciziuni cu privire la stăpînirea romană în Orașele Pontului Stâng, Buletinul Societății Numismatice Ro­mâne, anul XXXVIII-XLI, București, 1944-1947, p. 92-95.

Unelte agricole pe  teritoriul  R.P.R. în  epoca  veche, SCIV, I, nr. 2, 1950, p. 83-109.

Monedele scitice din Dobrogea, SCIV,  I,  1, 1950, p. 213-258.

Despre alimentarea Histriei cu apă de băut, SCIV, II,1, 1951, p. 61-72.

Consideratii asupra unei statui inedite din timpul co­munei primitive în Dobrogea, SCIV, IV, 3-4, 1953. p. 709-722.

Atelierele monetare din antichitate și rolul lor în dez­voltarea vietii economice din spatiul carpato-dunărean, Studii și referate privind istoria României, I, București, 1954, p. 181-193.

Observatii noi cu privire la topografia Histriei, SCIV, VII, 3-4, 1956, p. 289-317.

Monede autonome inedite din Dionysopolis și cronologia lor relativă, Stuclii și cercetări de numismatică, 1, 1957, p.  61-78.

Importul amforelor ștampilate la Istria, Ed. Academiei R.P.R., Biblioteca  istorică,  București,  1957.

L'edifice a Mosaique découvert devant le Port de Tomis, Studii Clasice, III,  1961,  p. 227-240.

Tomis, Ed.  București,   1961.

V. Canarache, A. Aricescu, V. Barbu și A. Rădulescu -  Tezaurul de sculpturi de la Tomis, Editura Științifică, București, 1963.

V. Canarache  și colaboratorii - Muzeul  de  Arheologie   Constanta, Constanta,  1961.

Le clepôt des monuments sculpturaux récemment décou­verts à Constantza, în VI-eme Conference internationale d'études classiques des pays socialiste, Acta Antiqua Phi­lippopolitana Studia Archaeologica, Sofia,  1963,  p. 133-152.

Edificiul cu mozaic din  Tomis, Constanța,  1967,  (edi­tia I-a și a II-a, în  șase  limbi : românâ, franceză,  engleză, rusă,  germană și italiană).

Monumentul de la Adamclisi, Constanta, 1968, (in cinci limbi : română. franceză,  engleză, rusă,  germană).

Cetatea de la Aaamclisi, Constanta. IDGS,  (în  cinci limbi : română, franceză,  engleză, rusă,  germană).

Histria, Constanta, 1968 (în cinci limbi : română, franceză,  engleză, rusă,  germană).

Callalis, Constanta, 1968 (în rinci limbi : rromână, franceză,  engleză, rusă,  germană).

Tomis, Constanta, 1968 (în cinci limbi : română, franceză,  engleză, rusă,  germană).

Măști și figurine Tanagra din atelierele de la Callatis

Mangalia, Constanta, 1969 (in cinci limbi : română, franceză,  engleză, rusă,  germană).

Sistemul ponderal  și tipologia drahmelor  istriene de argint". (Pontice 1, Consianța, 1967, p. 107-102.

Diverse

A participat cu Reg. 13 artilerie (caporal) la cea mai mare bătălie a Marelui Război - bătălia de la Mărășești (6 august – 3 septembrie 1917).

A fost redactor și director al mai multor ziare interbelice (Minerva,Patria, Dacia, Adevărul, Dimineaţa din București și înființează Victoria şi Varda la Constanța în 1916.)

A fost preşdinte al Consiliului de administraţie al fabricilor de hârtie Buşteni şi Piatra Neamţ.

Bibliografie despre arheolog

Rădulescu A., V. Canarache (6.II.1896-4.VIII.1969), Pontice 2, p. 435-444.

Mitrea B., Necrolog. Vasile Canarache (2 februarie 1896 – 4 august 1969), SCN V, 1971, p. 425–426.

Constantinescu N., 150 de ani de la înființarea Muzeului de Istorie Naturală și Antichității. Istoricul Muzeului Național de Antichități – Institutul de Arheologie. De la Muzeul Național de Antichități la Institutul de Arheologie (19561984), BMJTA Giurgiu 7–8, 2001–2002, p. 189–217.

Constanţa Călinescu, Reprezentanţi ai Dobrogei în ştiinţa şi cultura Românească, Biblioteca Municipală Constanţa, 1969, p. 231-232.

Galerie

Autor fișă inițială

Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram