Cantacuzino Gheorghe I.

Data nașterii :
13/09/1937
București
Data deces     :
26/07/2019
Craiova
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-091

Specializare

Epoca medievală
Arheologia epocii medievale la sud de Carpați (sec. XIII - XVI)

Studii

Universitatea București
Licenta
1954
 - 1959

Alte studii

1950-1954 - studii secundare la Liceul Sf. Sava, București

Doctorat

Universitatea București
Cetăţile medievale din Ţara Românească în secolele XIII-XVI
1977

Șantier

Responsabil științific șantier

Câmpulung Muscel
1975
-
1977
Câmpulung Muscel
1981
-
1984
Câmpulung Muscel
2000
-
2005

Alte șantiere

Principalele șantiere:

ansamblul fostei mănăstiri Mărcuța (1965, rezultate publicate 1993)

Schitul Brădet (1966, rezultate publicate 1970)

Cetatea Poenari jud. Argeș (1968-1970)

fosta mănăstire Vodița din Mehedinți (1970, rezultatele publicate 1971)

Mănăstirea Tismana din județul Gorj (1970, 1972, 1975, rezultatele publicate 1996)

Cetatea Enisala (1976, rezultatele publicate 1980)

Cetatea Turnu din Turnu Măgurele, jud. Teleorman (1978-1979, 1981 , rezultate publicate 2004)

Schitul Polovragi (1971-1973, rezultate publicate 1994)

Valea Mănăstirii, pe Motru (rezultate publicate 1993)

Mănăstirea Govora (1984-1985, rezultate publicate 1992).

La Târgoviște, a cercetat biserica judecătorească Sf. Vineri (1966-1968), ansamblul Stelea cu zona centrală (1970-1973, 1980-1983) și Curtea Domnească (1976, 1986).

Conacul Rosetti-Balș din Pribești (1993, rezultate publicate 1993) și curtea feudală din Coiani, acum Mironești (1988, rezultate publicate 1990).

 

În Moldova:

Aproape trei decenii a cercetat vechea biserică a mănăstirii Humor, jud. Suceava (1965-1967, rezultate publicate 1969)

Mănăstirea Putna, jud. Suceava (1971-1973)

Biserica fondată de Ștefan cel Mare în Războieni, județul Neamț (1974), la Probota (rezultate publicate 1997) și Pângărați (rezultate publicate 1997).

 

În Banat:

Mănăstirea Săraca din Șemlacu Mic, județul Timiș (1973).

Transilvania:

bisericile Sf. Gheorghe din Sânpetru (1975, rezultatele publicate în 1977) și ale Sfântului Nicolae din Leșnic (1984), ambele în județul Hunedoara

Cetatea Făgărașului (rezultatele publicate în 1997)

 

Activitate

Muzeul Tulcea
muzeograf
-
Perioada
1959
-
1961
Muzeul de Artă Populară "Prof. Dr. Nicolae Minovici" Popular Art
muzeograf
-
Perioada
1962
-
1963
Direcţia Monumentelor Istorice - DMI
arheolog
-
Perioada
1963
-
1977
Muzeul Național de Istorie a R.S. România
muzeograf
-
Perioada
1978
-
1990
Direcţia Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice - DMASI
arheolog
-
Perioada
1990
-
1994
Ministerul Culturii
consilier - monumente istorice
-
Perioada
1994
-
1996
Institutul de Arheololgie “Vasile Pârvan”
cercetător
-
Perioada
1996
-
2019

Alte Funcții

Vice-președinte - Comisia de Istorie a Oraşelor din România a Academiei (1992-2019)

Unul dintre autorii Inventarului Monumentelor Istorice - actuala LMI (1991-1992)

Șef secție inventar la Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice - CNMASI

 

 

 

Lista Lucrări

 

1962

Șt. Simion, Gh.I. Cantacuzino, Cercetările arheologice de la Teliţa, MCA 8, p. 373-382.

 

1969

Busuioc, Gh.I. Cantacuzino, Date arheologice asupra vechii mănăstiri a Humorului, SCIV 20, 1, p. 67-82.

Gh.I. Cantacuzino, Aspecte ale evoluţiei unui vechi monument din Târgovişte: biserica „Sf. Vineri", Valachica 1, 1969, p. 61-70.

 

1970

Gh.I. Cantacuzino, Cercetări arheologice la Brădet-Argeş şi problema datării monumentului, BMI 39, 2, p. 56-59.

Gh.I. Cantacuzino, O. Bîzu, Date noi cu privire la un element de arhitectură al Cetăţii Poenari, recent descoperit, BMI 39, 4, p. 66-68.

 

1971

Gh.I. Cantacuzino, Cetatea Poenari, SCIV 22, 2, p. 263-289.

Gh.I. Cantacuzino, Elemente de caracter bizantino-balcanic în fortificaţiile medievale din Ţara Românească, BMI 40,

3, p. 24-31.

Gh.I. Cantacuzino, Probleme ale cronologiei ruinelor fostei mănăstiri Vodiţa, SCIV 22, 3, p. 469-478.

Gh.I. Cantacuzino, Vechea mănăstire a Moldoviţei în lumina cercetărilor arheologice, BMI 40, 3, p. 79-84.

 

* “Vasile Pârvan” Institute of Archaeology, Bucharest; e-mail: damasus2000@yahoo.com.

 

 

1973

Gh.I. Cantacuzino, Biserica lui Ştefan cel Mare din Războieni, monument comemorativ, MemAnt 4-5 (1972-1973),231-235.

Gh.I. Cantacuzino, Unele aspecte ale cercetării arheologice la monumentele istorice, BMI 42, 2, p. 71-72.

 

1974

Gh.I. Cantacuzino, Cronica săpăturilor arheologice - 1974 (m-rea Dobrovăţ, m-rea Bradu, biserica Stamatineşti Focşani, piaţa centrală din Târgovişte, m-rea Mera, casa Ion Zidaru din Bistriţa, ruinele bisericii catolice din Baia, biserica Sf. Nicolae din Rădăuţi, biserica reformată din Feliceni, cetatea Aiud, castelul din Criş, cetatea Târgu Mureş, biserica Sf. Nicolae din Brâncoveni, biserica fostei episcopii din Vad, biserica Sf. Margareta din Mediaş, biserica din Sadu, Catedrala romano-catolică din Alba Iulia), RMM-MIA 43, 2, p. 94-95.

Gh.I. Cantacuzino, Vechea biserică Stelea din Târgovişte, RMM-MIA 43, 1, p. 39-42.

 

1975

Gh.I. Cantacuzino, Cercetările arheologice la biserica lui Ştefan cel Mare din Războieni, RMM-MIA 44, 2, p. 63-64.

 

1977

Gh.I. Cantacuzino, Cercetări arheologice la biserica din Sânpetru, Sargetia 13, p. 285-292.

 

1978

Gh.I. Cantacuzino, V. Popa, Cercetarea şi restaurarea unei case din ansamblul fostei Curţi domneşti din Câmpulung, RMM-MIA 47, 1, p. 71-76.

 

1979

Gh.I. Cantacuzino, Ceramica medievală descoperită la Vodiţa prin săpăturile din anul 1970, CA 3, p. 439-451.   Gh.I. Cantacuzino, G. Gîscan, A. Siru, Raport preliminar de cercetare arheologică la Cetatea Turnu (1979), MCA 13,415-420.

 

1980

  1. Baraschi, Gh.I. Cantacuzino, Cercetările arheologice din cetatea de la Enisala (1976), Peuce 8, p. 459-471. Gh.I. Cantacuzino, Cercetările arheologice de la Cetatea Turnu, MCA 14, p. 545-548.

 

1981

Gh.I. Cantacuzino, Cercetări arheologice la Cetatea Turnu, Turnu Măgurele (jud. Teleorman), CA 4, p. 100-119. Gh.I. Cantacuzino, Cetăţi medievale din Ţara Românească (sec. XIII-IV), Bucureşti.

Gh.I. Cantacuzino, Probleme ale secolelor XIII şi XIV la Câmpulung şi cercetările arheologice la fosta curte domnească, SCIVA 32, 1, p. 131-139.

Gh.I. Cantacuzino, P. Diaconescu, G. Mihăescu, Cercetări arheologice în zona centrală a oraşului Târgovişte, MCA 15, p. 508-512.

Cristocea, Gh.I. Cantacuzino, T. Mavrodin, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la fosta curte domnească din Câmpulung din anii 1975-1977, Studii şi comunicări. Muzeul Municipal Câmpulung Muscel, p. 23-29.

 

1982

  1. Cristocea, Șt. Trâmbaciu, Gh.I. Cantacuzino, O mărturie arheologică privind viaţa economică a Câmpulungului

medieval, Studii şi comunicări. Muzeul Municipal Câmpulung Muscel, p. 51-54.

 

1983

Gh.I. Cantacuzino, Friihe mittelalterliche Wohnstufen bei dem Komplex Stelea, Târgovişte, CA 6, p. 225-230.

 

1984

Gh.I. Cantacuzino, P. Diaconescu, G. Mihăescu, Date arheologice asupra unor vestigii medievale din zona centrală a oraşului Târgovişte (zona ansamblului Stelea), RMM-MIA 15, 2, p. 35-42.

 

1986

  1. Cristocea, Gh.I. Cantacuzino, Șt. Trâmbaciu, Cercetările arheologice în zona fostei curţi domneşti din Câmpulung,

MCA 16, p. 287-290.

1990

Gh.I. Cantacuzino, O monedă de la Vladislav I Vlaicu, CN 6, p. 104-105.

Gh.I. Cantacuzino, Gh.I. Sion, Ruinele Curţii feudale de la Coiani (Mironeşti) - judeţul Giurgiu. Date arheologice şi

arhitectonice, BCMI 1, 1-2, p. 62-69.

 

1991

Gh.I. Cantacuzino, Colocviul internaţional „Roma e le capitali europee dell’archeologia", BCMI 2, 4, p. 86.

 

1992

Gh.I. Cantacuzino, Cercetări arheologice la fortificaţiile de la Hârşova, BCMI 3, 1, p. 58-67.

Gh.I. Cantacuzino, Cercetări arheologice la mănăstirea Govora, BCMI 3, 3, p. 21-34.

Gh.I. Cantacuzino, Aspecte ale cercetării arheologice a oraşului medieval din Ţara Românească, BCMI 3, 4, p. 29-33.

 

1993

Gh.I. Cantacuzino, Cercetări arheologice din incinta fostei mânăstiri Mărcuţa, BCMI 4, 1-2, p. 26-34. Gh.I. Cantacuzino, Sondajele arheologice de la conacul Rosetti-Balş din Pribeşti, BCMI 4, 3-4, p. 23-28. Gh.I. Cantacuzino, Vestigii medievale la Valea Mănăstirii, pe Motru, SCIVA 44, 4, p. 359-374.

  1. Cristocea, Gh.I. Cantacuzino, Șt. Trâmbaciu, Cercetările arheologice din zona fostei Curţi Domneşti din Câmpulung, jud. Argeş, MCA 17, 2, p. 517-524.

 

1994

Gh.I. Cantacuzino, Aspecte ale dezvoltării urbane a Târgoviştei în prima jumătate a secolului al XVII-lea, Historia Urbana 2, 1, p. 71-78.

Gh.I. Cantacuzino, Cercetări arheologice la mănăstirea Polovragi, BCMI 5, 1-4, p. 11-18.

 

1996

Gh.I. Cantacuzino, Cetăţile dunărene şi dezvoltarea unor centre urbane din Ţara Românească, Historia Urbana 4, 1-2, p. 113-122.

Gh.I. Cantacuzino, Consideraţii arheologice în legătură cu trecutul mănăstirii Tismana, SCIVA 47, 4, p. 343-368.

 

1997

Gh.I. Cantacuzino, Cercetări arheologice la Făgăraş, CA 10, 1997, p. 239-248.

Gh.I. Cantacuzino, Cercetări arheologice la mănăstirea Probota - Zona de vest a incintei, RMI 46, 1-2, p. 25-28. Gh.I. Cantacuzino, Date arheologice si istorice privind Mănăstirea Pângăraţi, jud. Neamţ, MemAnt 21, p. 227-252. Gh.I. Cantacuzino, Târgovişte - ville et residence princiere, Historia Urbana 5, 1, p. 5-15.

Gh.I. Cantacuzino, Unele aspecte ale culturii urbane medievale la Câmpulung, Historia Urbana 5, 2, p. 209-221.

 

1998

Gh.I. Cantacuzino, Consideraţii privind necropola din jurul bisericii vechii Curţi domneşti din Câmpulung, SCIVA 49, 2, p. 181-193.

Gh.I. Cantacuzino, Probleme ale cercetării meşteşugurilor în oraşele medievale din Ţara Românească, Historia Urbana 6, 1-2, 13-22.

Gh.I. Cantacuzino, Unele aspecte ale culturii urbane medievale la Câmpulung (Muscel), CercIst 17, 2, p. 425-438.

 

1999

Gh.I. Cantacuzino, Puncte de vedere privind evoluţia Curţii domneşti din Târgovişte în secolele XIV-XVI, SCIVA 50, 3-4, p. 127-154.

 

2001

Gh.I. Cantacuzino, Aspecte ale cercetării evoluţiei unor centre urbane medievale din Ţara Românească, Historia Urbana 9, 1-2, p. 3-11.

Gh.I. Cantacuzino, Certains problemes concernant les vestiges medievaux de Drobeta-Turnu Severin, Dacia N.S. 43-45 (1999-2001), p. 159-182.

Gh.I. Cantacuzino, Cetăţi medievale din Ţara Românească în secolele XIII-XIV, Bucureşti.

 

 

2002

Gh.I. Cantacuzino, Câmpulung. Vechi monumente şi biserici, Bucureşti.

Gh.I. Cantacuzino, Imaginea unor oraşe medievale din Ţara Românească refiectată în izvoare literare şi rezultată din cercetări arheologice, Historia Urbana 10, 1-2, p. 45-61.

  1. Pârvan, Gh.I. Cantacuzino, Descoperiri monetare la Curtea Domnească din Târgovişte, CN 8, p. 309-322.

 

2003

Gh.I. Cantacuzino, Vestigii din zona vechii reşedinţe voievodale de la Câmpulung, RMI 70-72 (2001-2003), p. 41-57.

 

2004

Gh.I. Cantacuzino, Mănăstirea Tismana, Bucureşti.

Gh.I. Cantacuzino, Probleme arheologice privind cea mai veche etapă de construcţie a cetăţii Turnu in I. Cândea, Sîrbu, M. Neagu (eds.), Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Brăila, p. 589-600.

 

2005

Gh.I. Cantacuzino, Archăologische Belege fiir die mittelalterlichen Stădte verschiedener Gebiete. Walachei I Repere arheologice privind oraşele medievale din diferite zone. Ţara Românească, in Paul Niedermaier (ed.), Quellensammlung zur Friihgeschichte der Stadt in Rumănien (bis 1301) I Izvoare privind istoria timpurie a oraşelor din România (până în anul 1301), Historia Urbana 13, 1-2, p. 111-125, 208-224.

Gh.I. Cantacuzino, M.V. Rădulescu, Ș. Trâmbaciu, Cercetări arheologice efectuate în 2002-2004 la ansamblul fostei reşedinţe domneşti - Mânăstirea „Negru Vodă" din Câmpulung, Revista de istorie a Muscelului. Studii şi comunicări 8, 2005, p. 19-43.

Gh.I. Cantacuzino, M.V. Rădulescu, Ș. Trâmbaciu, 67. Câmpulung, jud. Argeş. Punct: Mănăstirea Negru Vodă, str. Negru Vodă, nr. 64, CCA. Campania 2004, Jupiter-Mangalia, p. 105-107.

Gh.I. Cantacuzino, Observaţii arheologice privind pridvorul bisericii „Radu Vodă" din Bucureşti, BCMI 12-16 (2001-2005), p. 58-67.

 

2006

Gh.I. Cantacuzino, Atlas istoric al oraşelor din România. Seria B. Ţara Românească. Fascicula 1. Târgovişte, Bucureşti.

Gh.I. Cantacuzino, Cercetarea arheologică a civilizaţiei urbane din Ţara Românească şi perspectivele sale, Historia Urbana 14, 1, p. 3-20.

Gh.I. Cantacuzino, Consideraţii privind cercetările arheologice de la Câmpulung, Argesis 15, p. 143-152. Gh.I. Cantacuzino, Săpături arheologice la monumente din Câmpulung, SCIVA 57, 1-4, p. 71-89.

Gh.I. Cantacuzino, V. Rădulescu, Șt. Trâmbaciu, Cercetări arheologice la Câmpulung, în zona vechii reşedinţe domneşti (2000-2005), MCA S.N. 2, p. 95-141.

Gh.I. Cantacuzino, M.V. Rădulescu, Șt. Trâmbaciu, 53. Câmpulung, jud. Argeş. Punct: Mănăstirea Negru Vodă, str. Negru Vodă nr. 64, CCA. Campania 2005, Constanţa, p. 123-124.

 

2008

Gh.I. Cantacuzino, Unele consideraţii privind începuturile oraşului Câmpulung şi ale curţii domneşti, Historia Urbana 16, 1-2, p. 29-35.

 

2009

Gh.I. Cantacuzino, Les eglises dans les villes de la Valachie (XIIIe - XVIe siecles), Historia Urbana 17, p. 25-32.

 

2010

Gh.I. Cantacuzino, În căutarea urmelor reşedinţei domneşti de la Câmpulung, Argesis 19, p. 9-20.

 

2011

Gh.I. Cantacuzino, Începuturile oraşului Câmpulung şi Curtea Domnească. Aspecte ale civilizaţiei urbane la Câmpulung, Bucureşti.

 

 

Selecție de Daniela Marcu Istrate- Marcu Istrate 2018-2019.

Bibliografie despre arheolog

Daniela Marcu Istrate, Gheorghe I. Cantacuzino (1937-2019), Dacia N.S., tome LXII-LXIII, Bucarest, 2018-2019, p. 409-415.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram