Cârciumaru Marin

Data nașterii :
26/10/1941
com. Gura Padini, jud. Olt
Registrul arheologilor :
Expert
AM-E-003

Specializare

Paleolitic
Paleomediu/ Cronostratigrafie / Paleoeconomie / Evoluție culturală / Artă paleolitică

Studii

Facultatea de Geologie-Geografie, Universitatea Bucureşti
Licenta
1963
 - 1967

Alte studii

Liceul Teoretic Corabia (jud. Olt) - 1959

Doctorat

Universitatea București, Facultatea de Geologie-Geografie
Mediul geografic în Pleistocenul superior și culturile paleolitice din România
prof.univ.dr. Grigore Posea
1979

Specializări/Burse

Alte stagii

 • Bursa a Institutului de Arheologie din Londra, de o luna si jumatate, in anul 1973;
 • Bursa a Academiei germane (DAAD) de trei luni, in 1981;
 • Bursa a Institutului de Arheologie din Perigeux, de o luna, in 1990;
 • Bursa AIREX de o luna, in SUA, in 1991.

Șantier

Peștera Cioarei Boroșteni
Peștișani
Judet : Gorj
Tara : Romania
Perioada
1979
-
1996
Lapoș
Lapoș
Judet : Prahova
Tara : Romania
Perioada
1994
-
1998
Poiana Cireșului
Piatra Neamț
Judet : Neamț
Tara : Romania
Perioada
1998
-
2013

Responsabil științific șantier

Peștera Cioarei Boroșteni
1979
-
1996
Lapoș
1994
-
1998
Poiana Cireșului
1998
-
2013

Alte șantiere

A participat, pe perioade scurte, pe toate șantierele arheologice paleolitice care s-au desfășurat între 1967 - 1993.

Activitate

Centrul Academiei din Craiova
Cercetător științific
-
Perioada
1967
-
1970
Institutul de arheologie „Vasile Parvan”
Cercetător științific principal
-
Perioada
1970
-
1993
Universitatea Valahia din Târgovişte
Conferențiar
-
Perioada
1992
-
1997
Universitatea Valahia din Târgovişte
Profesor
-
Perioada
1997
-
2011
Universitatea Valahia din Târgovişte
Prodecan al Facultăţii de Stiinţe Umaniste
-
Perioada
1998
-
2000
Universitatea Valahia din Târgovişte
Decan al Facultăţii de Stiinţe Umaniste
-
Perioada
2000
-
2002
Universitatea Bordeaux I (Franta)
Profesor invitat
-
Perioada
2005
-
2008
Universitatea Liège (Belgia)
Profesor invitat
-
Perioada
2005
-
2008
Universitatea Valahia din Târgovişte
Prorector
-
Perioada
2002
-
2008
Universitatea Valahia din Târgovişte
Director Şcoala doctorală
-
Perioada
2009
-
2011

Alte Funcții

 • Membru al „International Société Préhistorique Ariège-Pyrénéesdin Franţa;
 • Member Since 2001 of The American Biographical Institut, has been chosen for distinguished standing and has been confered with an Honorary appointment to THE RESEARCH BOARD OF ADVISORS;
 • Membru al „International Geological Correlation Programme - Paleohydrological change in the Last 15.000 years”;
 • Membru al Comisiei de studiu paleobotanic al zonei euro-siberiene;
 • Membru al N.Q.U.A. (Uniunea Internaţională de Studiu a Cuaternarului);

Conducător de doctorat în domeniul Istorie, specializarea Arheologie preistorică

Redactor şef sau membru al Colegiului de redacţie al unor reviste ştiinţifice

         - Revista Thraco-Dacica a AcademieiRomâne (membru în Colegiul de redacţie)

         - Revista Acta terrae Septemcastrensis a Universităţii « Lucian Blaga » din Sibiu (membru în   Colegiul de redacţie)

         - Annals Valahia University of Târgovişte, Geographical Series (membru în Editorial Advisory Board)

       - Redactor şef al Annales d’Université Valahia Târgovişte, Serie d’Archéologie et d’Histoire

      - Revista „Cercetari doctorale” – Universitatea Valahia Targoviste (membru în Colegiul de redacţie).

      - Analele Universităţii Spiru Haret,  Seria Geografie (membru in Colectivul de Referenti stiintifici)

      - Revista Praehistoria, Miskolc (International Advisory Board)

Expert evaluator CNCSIS (inclusiv pentru granturi cu finanţare internaţională)

In perioada 1999-2006 a evaluat zeci de contracte de cercetare, iar în ultima vreme chiar mai multe granturi pe FP-6.

Expert evaluator ARACIS începând din anul 2006

Premii / Titluri / Distincții

 • Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române, în anul 1981, pentru cartea „Mediul geografic în pleistocenul superior şi culturile paleolitice din România”;
 • Ordinul Meritul pentru Invăţământ în grad de Comandor, prin decretul Preşedintelui României nr. 1.097/2004;
 • Membru permanent în Colegiul de coordonare al Asociaţiei de Geomorfologie a Academiei Române;

 

 • Diplomă de Onoare a Muzeului Naţional de Istorie a României – 1997;
 • Diploma de Onoare acordată de Universitatea Bucureşti –Facultatea de Geografie, cu ocazia împlinirii unui secol de învăţământ geografic – 1900-2000 ;
 • Diploma acordată de Belgian Association of Geomorphologists – Italian Association of Physical Georaphy and Geomorphology – French Association of Geomorphologists – Geomorphologistţs Association of Romania;
 • Premiul de Excelenţă al Patrimoniului Naţional pe anul 2006, pentru ansamblul operei şi contribuţia deosebită la studiul istoriei noastre străvechi, conferit de Asociaţia Română pentru Patrimoniu imobiliar-cultural-istoric, pe anul 2006;
 • Premiul de Excelenţă pentru activitatea ştiinţifică şi profesională şi contribuţia deosebită la prestigiul pe plan naţional şi internaţional al Universităţii „Valahia” din Târgovişte.
 • Doctor Honoris Causa - Universitatea de Vest Timişoara, 2009
 • Premiul I Secţiunea Profesorul anului – Categoria Învăţământ universitar – Fundaţia Dinu Patriciu – 29 octombrie 2009.
 • Profesor Emerit -Universitatea Valahia din Târgoviște.
 • Premiul de ”Știință” decernat de România Cultural, 2013.
 • Doctor Honoris Causa - Universitatea Valahia din Târgoviște, 2014.

Lista Lucrări

LISTA DE LUCRĂRI PREZENTATĂ CRONOLOGIC

1968

MARIN CÂRCIUMARU, 1968, Studiul preliminar al mlaştinii Viaşului, Academia R. S. România, Centrul de Istorie, filologie şi etnografie Craiova, Comunicări, Seria Palinologica, Craiova, 14 p.;

1969

MARIN CÂRCIUMARU, 1969, Studiul palinologic al solurilor montane de la Corneşul Mare şi Tolanul Mic, Revista Muzeelor, Anul IV, nr. 5, p. 435-438;

 1970

MARIN CÂRCIUMARU, 1970, Analiza polinică a sedimentului din aşezarea gravetiană orientală de la Topile – “Dealul Catărgii” (com. Valea Seacă, jud. Iaşi), SCIV, 21, 4 p., p. 551-555;

MARIN CÂRCIUMARU, 1970, Studiul palinologic al unui profil din stratele de vârstă neolitică de la Fărcaşul de Sus (Oltenia), Academia R. S. România, Centrul de Istorie, filologie şi etnografie Craiova, Comunicări, Seria Palinologica, II, Craiova, 14 p.;

MARIN CÂRCIUMARU, 1970, Analiza palinologică a stratelor de vârstă gravetiană de la Coasta Boineşti, Revista Muzeelor, Anul VII, nr. 4, p. 353-354;

 1971

 MARIN CÂRCIUMARU, 1971, Analiza polinică a unor sedimente würmiene din peştera Hoţilor de la Băile Herculane, SCIV, 22, 1, p. 15-18;

MARIN CÂRCIUMARU, 1971, Studii palinologice în solurile din Munţii Parâng (II), Studii şi cercetări de Biologie, Seria Botanică, 23, 5, p. 395-399;

MARIN CÂRCIUMARU, 1971, Die pollenanalyse der Äneolithischen Bronze- und eisenzeitlichen Niveaus aus der Peştera Hoţilor von Băile Herculane, Dacia, N.S., XV, p. 133-136;

MARIN CÂRCIUMARU, 1971, Analiza polinică a stratului de locuire musteriană din peştera Cheia (Dobrogea), Pontica, 4., p. 23-29;

MARIN CÂRCIUMARU, 1971, Studiul palinologic preliminar în peştera Calului din Defileul Vârghişului (Munţii Perşani), Historica, II, p. 317-321;

 1972

 MARIN CÂRCIUMARU, 1972, Analiza polinică a stratelor de la Bucov (jud. Prahova), SCIV, 23, 3, p. 427-432;

MARIN CÂRCIUMARU, 1972, Bulletin d’analyse pollinique de Prundu, Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, vol. XII, p. 431-438;

ALEXANDRU PĂUNESCU, FLOREA MOGOŞANU, MARIN CÂRCIUMARU, 1972, Unele consideraţii privind paleoliticul mijlociu din Dobrogea, Pontica, 5, p. 11-28;

1973

 MARIN CÂRCIUMARU, 1973, Compte rendu de l’analyse pollinique des coprolithes d’Icoana – Portes de Fier, Actes du VIIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohostoriques, Beograd 9-15 septembre 1971, Tome deuxième, Raports et Corapports, Beograd, p. 172-173;

MARIN CÂRCIUMARU, 1973, Analiza polinică a coprolitelor din staţiunea arheologică de la Icoana (Defileul Dunării), SCIV, 24, 1, p. 5-14;

MARIN CÂRCIUMARU, 1973, Determinări polinice în strate arheologice, privind cultivarea plantelor de către omul primitiv, Terra Nostra, III, p. 67-72 ;

MARIN CÂRCIUMARU, 1973, Câteva aspecte privind oscilaţiile climatului din Pleistocenul superior în sud-vestul Transilvaniei, SCIV, 24, 2, p. 179-205;

MARIN CÂRCIUMARU, 1973, Analyse pollinique des coprolithes livrés par quelques stations archéologiques des deux bords du Danube dans la zone des “Portes de Fer”, Dacia, N.S., XVII, p. 53-60;

MARIN CÂRCIUMARU, 1973 - Bruno Bastin, La cronostratigraphie du Würm en Belgique, à la lumière de la pallinologie des loess et limone, Annalles de la Societé Géologique de Belgique, 93/III, 1970, p. 545-580, 3 tab., 7 diagr.,  SCIV, 24, p.153 – 157.

1974

 MARIN CÂRCIUMARU, 1974, Condiţiile climatice din timpul sedimentării depozitelor pleistocene din peştera Hoţilor de la Băile Herculane, SCIVA, 25, 3, p. 351-357;

MARIN CÂRCIUMARU, 1974 - Sietse Bottema, Late Quaternary vegetation history of nortwestern Greece, Groningen, 190 p., 34 fig, 8 tab.,  SCIVA, 28, 2, 1977, p.279-281. 

1975

 MARIN CÂRCIUMARU, VASILA GLĂVAN, 1975, Analiza polinică şi granulometrică a sedimentelor din peştera Gura Cheii (Râşnov), SCIVA, 26, 1, p. 9-15;

MARIN CÂRCIUMARU, ALEXANDRU PĂUNESCU, 1975,  Cronostratigrafia şi paleoclimatul tardenoazianului din depresiunea Întorsura Buzăului, SCIVA, 26. 3, p. 315-341;

 1976

 MARIN CÂRCIUMARU, 1976 - Maurice Reille, Contribution pollenanalitique à l’histoire tardiglaciaire et holocène de la végétation de la montagne corse, Teză prezentată la Université d’Aix-Marseille III, 1975, SCIVA, 27, 3, p. 415-416.

MARIN CÂRCIUMARU, ALEXANDRU PĂUNESCU, 1976,  Paleogeografia paleoliticului mijlociu din Podişul Dobrogei, SCIVA, 27, 3, p. 331-345;

ALEXANDRU PĂUNESCU, ANA CONEA, MARIN CÂRCIUMARU, VENERA CODARCEA, ALEXANDRU V. GROSSU, RADU POPOVICI, 1976, Consideraţii arheologice, geocronologice şi paleoclimatice privind aşezarea Ripiceni-Izvor, SCIVA, 27, 1, p. 5-21;

Dicţionar de istorie veche a României, sub redacţia prof. dr. doc. D. M. Pippidi, Editura Ştiinţifică  şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976;

 1977

 MARIN CÂRCIUMARU, 1977, Interglaciarul Boroşteni (Eem=Riss-Würm=Mikulino) şi unele consideraţii goecronologice privind începuturile musterianului în România pe baza rezultatelor palinologice din peştera Cioarei-Boroşteni (jud. Gorj), SCIVA, 28, 1, p. 19-36;

MARIN CÂRCIUMARU, 1977, Cercetări paleoclimatice şi paleoetnobotanice în staţiunea de la Cârlomăneşti (jud. Buzău). Date privind cultivarea unor cereale şi plante de cultură, SCIVA, 28, 3, p. 353-364;

MARIN CÂRCIUMARU, 1977, Contribuţii palinologice la cunoaşterea oscilaţiilor climatice din pleistocenul superior pe teritoriul României, St. cerc. geol., geofiz., geogr., Seria Geografie, XXIV, 2, p. 191-198;

MARIN CÂRCIUMARU, 1977, Date privind începuturile cultivării cerealelor pe teritoriul României, în “Documente noi descoperite şi informaţii arheologice”, Bucureşti, p. 13-15;

MARIN CÂRCIUMARU, EDITH IONESCU, 1977, Seminţe de cereale şi leguminoase din aşezarea de la Histria (secolul al VI-lea e.n.), SCIVA, 28, 2, P. 267-270;

ALEXANDRU PĂUNESCU, EMILIA CÂRCIUMARU, MARIN CÂRCIUMARU, POMPILIU VASILESCU, 1977, Semnificaţia cronostratigrafică şi paleoclimatică a unor analize chimice, granulometrice şi palinologice în unele aşezări paleolitice din Bazinul Ceahlăului. Consideraţii asupra tipului şi caracterului aşezărilor, SCIVA, 28, 2, p. 157-183;

 1978

 MARIA BITIRI, MARIN CÂRCIUMARU, 1978, Atelierul de la Mitoc-Valea Izvorului şi locul lui în  cronologia paleoliticului României, SCIVA, 29, 4, p. 463-480;

Dragoslav Srejovic, Zagorka Letica, Vlasac, A Mesolithic Settlement in Iron Gates, Beograd, 1978 (capitolul: MARIN CÂRCIUMARU, “L’analyse pollinique des coprolithes de la station archéologique de Vlasac”, vol. I, p. 31-34).

 1. Mogoşanu, Paleoliticul din Banat, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1978 (capitolul: MARIN CÂRCIUMARU, Studiul paleoclimatic şi geocronologic asupra unor staţiuni paleolitice din Banat, p. 83-101);

 1979

 MARIN CÂRCIUMARU, 1979, Paysage paléophytogéographique, variations du climat et géochronologie du Paléolithique moyen et supérieur de Roumanie, Dacia, N.S., XXIII, p. 21-29;

MARIN CÂRCIUMARU, 1979, Analyse pollinique des couches Néolithiques de Padea et Leu (dép. de Dolj), Dacia, N.S., XXIII, p. 65-68;

MARIN CÂRCIUMARU, MARIA BITIRI, 1979, Picturi rupestre la Cuciulat pe Someş. Manifestări artistice preistorice?, SCIVA, 30, 2, p. 285-290;

MARIN CÂRCIUMARU, ADRIAN MURARU, EMILIA CÂRCIUMARU, ANGELA OTEA, 1977-1979,  Contribuţii la cunoaşterea surselor de obsidian ca materie primă pentru confecţionarea uneltelor paleolitice pe teritoriul României, Memoria Antiquitatis, IX-XI, p. 561-603;

MARIA BITIRI, MARIN CÂRCIUMARU, POMPILIU VASILESCU, 1979, Paleoliticul de la Mitoc-Valea Izvorului – specificul culturii şi mediul natural, Hierasus, Anuar ’78, I, p. 33-41;

 1980

 MARIN CÂRCIUMARU, 1980, Mediul geografic în Pleistocenul superior şi culturile paleolitice din România, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1980, 268 p., 85 fig., 22 tab; C. Z. pentru biblioteci mari 551.791 (498): 571 (498: 119.714).

MARIN CÂRCIUMARU, MARIA BITIRI, 1980,  Cele mai vechi picturi rupestre paleolitice din România, Revista Muzeelor şi Monumentelor. Monumente istorice şi de artă, XLIX, 1, p. 3-10.

MARIA BITIRI, MARIN CÂRCIUMARU, 1980, Le milieu naturel et quelques problèmes concernant le développement du Paléolithique supérieur sur le territoire de la Roumanie, Colloque International “L’Aurignacien et le Gravettien (Périgordien) dans leur cadre écologique”, Nitra, p. 65-75, Dépôt legal D/1982/0480/5;

MARIA BITIRI, MARIN CÂRCIUMARU, 1980, Primele dovezi de cultură materială şi artă paleolitică în judeţul Sălaj, Acta Musei Porolissensis, IV, p. 17-23;

EMILIA CÂRCIUMARU, MARIN CÂRCIUMARU, 1980, Analyse chimique et spectografique d’un échantillon de Branişte, Dacia, N.S., XXIV, p. 221;

 1981

 MARIN CÂRCIUMARU, 1981, Cercetări paleoclimatice într-o secvenţă stratigrafică cu Elephas trogontherii şi unelte paleolitice premusteriene de la Amărăşti-Fărcaş, SCIVA, 32, 2, p. 119-121;

MARIN CÂRCIUMARU, 1981, O peşteră cu pictură rupestră paleolitică descoperită pe Valea Someşului, Studii şi cercetări de Istoria artei, 28, p. 123-125;

MARIN CÂRCIUMARU, 1981, Contribuţii la cunoaşterea paleogeografiei pleistocenului inferior din sudul Carpaţilor pe baza studiului palinologic al unui profil de la Bugiuleşti-Tetoiu (Valea lui Grăunceanu), Revista muzeelor şi monumentelor, 9, p. 52-67;

MARIN CÂRCIUMARU, MARIA BITIRI, 1981, The significance of rupestral paintings in the Someş Valley, Noesis, VIII, p. 119-121;

MARIA BITIRI, MARIN CÂRCIUMARU, 1981, Consideraţii asupra unor probleme privind dezvoltarea paleoliticului superior şi mediul său natural pe teritoriul României, SCIVA, 32, 1, p. 3-19;

MARIA BITIRI, MARIN CÂRCIUMARU, 1979-1981, Aşezarea paleolitică de la Buşag şi mediul său natural, Marmaţia, 5-6, p. 79-106;

SILVIA MARINESCU-BÂLCU, MARIN CÂRCIUMARU, ADRIAN MURARU, 1981, Contributions to the ecology of Pre- and Proto-Historic habitations at Târpeşti, Dacia, N.S., XXV, p. 7-31;

 1982

 MARIN CÂRCIUMARU, 1982, Câteva datări C14 în contextul schemei paleoclimatice a pleistocenului superior din România, SCIVA, 33, 4, p. 359-401;

MARIN CÂRCIUMARU, 1982, Consideraţii generale asupra oscilaţiilor climei în ultimii 5.000 de ani, Anuarul Muzeului Judeţean Suceava, IX, p. 469-477;

MARIN CÂRCIUMARU, 1982 - Linda Ellis, Techniques in Archaeology. A Guide to the Literature, 1920-1980, New York- Londra, SCIVA, 36, 1985, 3, p. 270-271.

 1983

 MARIN CÂRCIUMARU, 1983, Peintures rupestres de la grotte Cuciulat (Roumanie), Bulletin de la Société Préhistorique française, Tome 80, 1983, 3, p. 94-96;

MARIN CÂRCIUMARU, 1983, Consideraţii paleoetnobotanice şi contribuţii la agricultura geto-dacilor, Thraco-Dacica, IV, 1-2, p. 126-134;

MARIN CÂRCIUMARU, 1983, Noi determinări de seminţe carbonizate şi impresiuni de seminţe descoperite în straturile arheologice din Moldova, Anuarul Muzeului Judeţean Suceava, X, p. 827-834;

MARIN CÂRCIUMARU, 1983, Contribuţii la cunoaşterea agriculturii geto-dacilor pe baza unor determinări de seminţe carbonizate şi analize sporopolinice din aşezarea de la Cârlomăneşti (jud. Buzău), Materiale de istorie agrară a României, Ialomiţa, p. 237-242;

BORONEANȚ, VLAD I., TERZEA E., NEAGU TH., SERINI V., COTEȚ P., POSTOLACHE T., AZVADUROV H., ROMAN ȘT., CÂRCIUMARU M., 1983, Principalele rezultate ale cercetărilor de la Ciuperceni-Tr. Măgurele, Materiale și Cercetări Arheologice, p. 14-16.

1984

 MARIN CÂRCIUMARU, 1984, Consideraţii paleoetnobotanice şi contribuţii la agricultura geto-dacilor (II), Thraco-Dacica, V, 1-2, p. 171-176;

MARIN CÂRCIUMARU, 1984, Paleomediul şi geocronologia tardenoazianului de la Erbiceni (jud. Iaşi), SCIVA, 35, 4, p. 288-300;

SILVIA MARINESCU-BÂLCU, ALEXANDRA BOLOMEY, MARIN CÂRCIUMARU, ADRIAN MURARU, 1984, Ecological, Economic and Behavioural aspects of the Cucuteni A-4 Commnunity at Drăguşeni, Dacia, N.S., XXVIII, 1-2, p. 41-46;

 1985

 MARIN CÂRCIUMARU, 1985, La grotte de Cuciulat. Peinture rupestre recemment découvert en Roumanie, Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici, 22, 1985, p. 89-97, ISSN 0577-2168;

MARIN CÂRCIUMARU, 1985, Les cultures lithiques du Paléolithique supérieur en Roumanie. Chronologie et conditions du milieu, Actes du Colloque de Liège du 3  au 7 octobre 1984 “La signification culturelle des industrie lithiques”, BAR International Series, 239, p. 235-255, ISBN 0 86054-309 9;

MARIN CÂRCIUMARU, 1985, Consideraţii paleoetnobotanice şi contribuţii la agricultura geto-dacilor (III), Thraco-Dacica, VI, 1-2, p. 182-188;

MARIN CÂRCIUMARU, 1985, La rélation homme-environnment élément important de la dynamique de la société humaine au cours du Paléolithique et de l’Epipaléolithique sur le territoire de la Roumanie, Dacia, N.S., XXIX, 1-2, p. 7-34;

MARIN CÂRCIUMARU, 1985, Le collier de semences d’Ulmeni (culture de Gumelniţa), Dacia, N.S., XXIX, 1-2, p. 125-127;

MARIN CÂRCIUMARU, 1985, Seminţe carbonizate din colecţiile Muzeului judeţean Călăraşi, Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, p. 105-106;

MARIN CÂRCIUMARU, FELICIA MONAH, 1985, Reconsiderări asupra determinărilor de seminţe carbonizate de la Frumuşica şi Valea Lupului, SCIVA, 36, 4, p. 351-352;

MARIN CÂRCIUMARU, FELICIA MONAH, 1985, Raport preliminar privind seminţele carbonizate de la Poduri-Dealul Ghindarului, judeţul Bacău, Memoria Antiquitatis, IX-XI (1977-1979), Piatra Neamţ, p. 699-708;

SILVIA MARINESCU-BÂLCU, MARIN CÂRCIUMARU, ADRIAN MURARU, 1985,  Contribuţii la ecologia locuirilor pre- şi proto-istorice de la Târpeşti. Memoria Antiquitatis, IX-XI (1977-1979), Piatra Neamţ, p. 643-684;

 1986

 MARIN CÂRCIUMARU, 1986, Valence chronologiques de la palynologie-confirmations dans les couches paléolithiques de Roumanie, Acta Interdisciplinaria, Nitra, Tomus IV, 1986, p. 175-180;

MARIN CÂRCIUMARU, 1986, Consideraţii paleoetnobotanice şi contribuţii la agricultura tracilor şi geto-dacilor (IV), Thraco-Dacica, VII, 1-2, p. 129-133;

MARIN CÂRCIUMARU, 1986, Confruntări, confirmări şi infimări în geocronologia paleoliticului din România, SCIVA, 37, 3, p. 256-261;

MARIN CÂRCIUMARU, 1986, Contribuţii la agricultura preistorică a Olteniei, Litua, 1986, p. 5-9;

MARIN CÂRCIUMARU, 1986 - Jean Abélanet, Signes sans paroles. Cent siècles d’art rupestre en Europe Occidentale, Hachette, Collection “ La Mémoire du Temps” dirigée par Jean Guillame, Paris, 345p. 74 fig., 34 pl., Thraco-Dacica, IX, 1988, p. 235-236.

MARIN CÂRCIUMARU, FELICIA MONAH, 1985-1986, Determinări paleoetnobotanice pentru Eneoliticul din Moldova, Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui, VII-VIII, p. 57-64;

 1987

 MARIN CÂRCIUMARU, 1987, L’environnement et géochronologie du Paléolithique et Epipaléolithique de la Roumanie, în “La génèse et l’évolution des cultures paléolithiques sur le territoire de la Roumanie”, Iaşi-Botoşani, 1985, Iaşi, p. 97-104;

MARIN CÂRCIUMARU, 1987, Plante folosite de traco-geto-daci (încercare de sinteză) (V), Thraco-Dacica, VIII, 1-2, p. 171-176;

MARIN CÂRCIUMARU, 1987 - André Leroi-Gourhan 1911-1986 (Necrolog),  SCIVA, 38, 4, p. 403-406.

MARIN CÂRCIUMARU, VASILE CHIRICA, 1987, Découvertes d’art paléolithique sur le territoire de la Roumanie, în “La génèse et l’évolution des cultures paléolithiques sur le territoire de la Roumanie”, Iaşi-Botoşani, 1985, Iaşi, p. 63-71;

MARIN CÂRCIUMARU, FELICIA MONAH, 1987, Déterminations paléoetnobotaniques pour les cultures Précucuteni et Cucuteni, în “La civilisation de Cucuteni en contexte européen”, Iaşi-Piatra Neamţ, 1984, Iaşi, p. 167-174;

 1988

 MARIN CÂRCIUMARU, 1988, L’art pariétal préhistorique en Roumanie, L’Anthropologie, Tome 92, 1, p. 239-254, ISSN 00035521;

MARIN CÂRCIUMARU, 1988, L’environnement et le cadre chronologique du Paléolithique moyen en Roumanie, în “L’Homme de Neanderthal”, vol. 2, Liège, p. 45-54, Dépôt legal D/1989/0480/1;

MARIN CÂRCIUMARU, PETRU BRIJAN, 1988, Gravurile rupestre din “peştera cu incizii”, în “Documente recent decoperite şi informaţii arheologice”, Bucureşti, p. 14-20;

MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA NEDOPACA, 1988,  Gravurile rupestre din peştera Cizmei, Thraco-Dacica, IX, p. 181-196;

MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA NEDOPACA, 1988, Gravurile rupestre din peştera Cizmei, în “Documente recent descoperite şi informaţii arheologice”, Bucureşti, p. 3-13;

TRAIAN NAUM, MARIN CÂRCIUMARU, EUGENIA NIŢOI, 1988,  Megalitul gravat de la Gura Haitii, com. Şaru Dornei, jud. Suceava, SCIVA, 39, 2, p. 143-157;

TRAIAN NAUM, MARIN CÂRCIUMARU, EUGENIA NIŢOI, 1988,  Megalitul gravat de la Gura Haitii (com. Şaru Dornei, jud. Suceava), în “Documente recent decoperite şi informaţii arheologice”, Bucureşti, p. 21-34;

 1989

 MARIN CÂRCIUMARU, 1988/1989, Répéres de l’art rupestre préhistorique en Roumanie, Ars Praehistorica, t. VI-VIII, 1988/1989, p. 131-144, ISSN 0212-7288;

MARIN CÂRCIUMARU, 1989, Contexte stratigraphique, paléoclimatique et géochronologique des civilisations du Paléolithique moyen et supérieur en Roumanie, L’Anthropologie (Paris), Tome 93 (1989), no. 1, p. 99-122, ISSN 00035521;

MARIN CÂRCIUMARU, 1989, Étude paléoetnobotanique pour les habitats néolithiques et énéolithiques de la Roumanie, Palaeoethnobotany and Archaelogy, International Work-Group for Palaeoethnobotany 8th Symposium Nitra – Nove Vozokany, Acta Interdisciplinaria Archaeologica, VII, p. 61-73;

MARIN CÂRCIUMARU, 1989 - Jean Philippe Rigaud (sous la direction de), La grotte Vaufrey. Paléoenvironnement-Chronologie-Activités humaines (Mémoires de la Société Préhistorique française , 19, 1988), Chalons-sur-Marne, 616 p., SCIVA, 43, 1, p. 91-93;

MARIN CÂRCIUMARU, PETRU BRIJAN, 1989, Gravurile rupestre din “peştera cu incizii”, SCIVA, 40, 1, p. 73-81;

MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA IORGA, 1989, Metode de datare absolută a vârstei în arheologie, în “Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos”, Călăraşi, III-IV, 1987, p. 133-153;

 

1990

 MARIN CÂRCIUMARU, 1990, Date paleoetnobotanice din aşezarea de la Carei, Thraco-Dacica, XI, 1-2, p. 239;

MARIA BITIRI-CIORTESCU, VIOREL CĂPITANU, MARIN CÂRCIUMARU, 1989,  Paleoliticul din sectorul subcarpatic al Bistriţei în lumina cercetărilor de la Lespezi – Bacău, Carpica, XX, p. 7-52;

 1991

 MARIN CÂRCIUMARU, 1991, L’analyse pollinique du l’habitat paléolithique de Cladova, Anthropologie, XXIX, Brno, 1-2,  p. 123-125;

MARIN CÂRCIUMARU, 1991, Etude palynologique et quelques considérations géochronologiques sur le dépôt de l’établissement Mitoc-Pârâul lui Istrati, département de Botoşani, în “Le Paléolithique et le Néolithique de la Roumanie en contexte européen”, Iaşi, p. 25-39;

MARIN CÂRCIUMARU, 1991, Răspuns la critica unei cărţi, SCIVA, 42, 3-4, p. 189-198;

MARIN CÂRCIUMARU, 1991 - Technologie Préhistorique, sous la direction de Jacques Tixier, Édition du CNRS, Paris, 1988, 153 p., 33 fig., B.A.I., IV, , p.459-460.

MARIN CÂRCIUMARU, 1991 - Géologie de la Préhistoire: méthodes, techniques, applications, sous la direction de Jean- Claude Miskovski et Hubert Curien, Édition Association pour l’Étude de l’Environnement Géologique de la Préhistoire, Paris, 1987, 1287 p., 355 fig., 55 tab., 40 pl., 76 ph., B.A.I., IV, p. 460-462.

MARIN CÂRCIUMARU, 1991 - Edouart Piette, Histoire de l’art primitif; Précéde de Piette, Pionnier de la Préhistoire par Henri Delporte, Picard, Paris, 1987, 276 p. 21 fig., B.A.I., IV, P. 463.                            

MARIN CÂRCIUMARU, 1991 - Nature et fonctions des foyers préhistoriques- Actes du Colloque International de Nemours 12-14 mai 1987, sous la direction de Monique Olive et Yvette Taborin, éd.  A.P.P.À.I.F. Nemours, Mémoires du Musée de Préhistoire d’Ile de France, no. 2, 1989, 334 p.,  B.A.I., IV, p. 471;

 Progress in Old World Palaeoethnobotany, Edited by W. Van Zeist, K. Wasylikowa, K.-E. Behre, A. A. Balkema/Rotterdam/Brookfield, 1991, 350 p., ISBN 90 6191 881 2 (capitolul 11: K. WASYLYKOVA, MARIN CÂRCIUMARU, E. HAJNALOVA, B. P. HARTYANYI, C. A. PASHKEVICH, E. V. YANUSHEVICH, East-Central Europe, p. 207-239;

 1992

 MARIN CÂRCIUMARU, 1992, Reconstitutions du paléomillieu et géochronologie du Pléistocene supérieur du Roumanie, Revue Roumanie de Géographie, Tome 36, p. 36-70;

MARIN CÂRCIUMARU, 1992, Adaptations humaines au millieu pendant le Paléolithique supérieur et le Mésolithique dans les Carpates, Preistoria Alpina, 28/2, Proceedings of the International colloquium “Human Adaptations to the Mountain Environment in the Upper Palaeolithic and Mesolithic”, Trento, 5-11 october p. 139-148;

MARIN CÂRCIUMARU, 1992, Palenvironmental and Geochronological Reconstructions of the Upper Pleistocene in Romania, 27th International Geographical Congress, Washington, p. 86;

MARIN CÂRCIUMARU, 1992 - Sophie A. de Beaune, Lampes et godets au Paléolithique (XXIII supplément à “Gallia Préhistoire”, Edition du C.N.R.S.), Paris, 1987, 278 p., 93 fig., XVI pl., 81 tab., SCIVA, 43, 1, P. 93-94;

EMILIAN ALEXANDRESCU, CORNELIU BELDIMAN, MARIN CÂRCIUMARU, STEVEN B. MERTENS, 1992, Cercetări arheologice în endocarstul din sudul Munţilor Vâlcan, Cercetări arheologice, IX, p. 29-56;

SILVIA MARINESCU-BÂLCU, MARIN CÂRCIUMARU, 1992, Colliers de Lithospermum purpureo-coerulem et de “perles” de cerf dans l’Enéolithique de Roumanie dans le contexte Central et Sud-Est Européen, Préhistoire européenne, Vol. 2, p. 70-88;

SILVIA MARINESCU-BÂLCU, MARIN CÂRCIUMARU, 1992, Coliere de Lithospermum purpureo-coeruleum şi  “perle” de cerb în Neoliticul din România în contextul centrului şi sud-estului Europei, SCIVA, 43, 4, p. 355-370;

 1993

 MARIN CÂRCIUMARU, 1993, Paléoenvironnement et chronostratigraphie du Paléolithique moyen et supérieur en Roumanie, Actes du XII-ème Congrès International de Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1-7, Septembre 1991, Bratislava, p. 224-231;

MARIN CÂRCIUMARU, 1993, Paléoenvironnement et chronostratigraphie du Paléolithique moyen et supérieur en Roumanie, Analele Universităţii din Târgovişte, Anul I, nr. 1, p. 67-76;

 1994

 MARIN CÂRCIUMARU, 1994, Paléoenvironnement et chronostratigraphie du Paléolithique moyen et supérieur en Roumanie, Paléoecologie et géochronologie des industries du Paléolithique supérieur ancien de la Roumanie, în “El Cuadro géochronologico del Paleolitico superior inicial”, Museo y Centro de Investigacion de Altamira. Monografias, No. 13, p. 15-23, ISBN 84-8181-024-X;

MARIN CÂRCIUMARU, CORNELIU BELDIMAN, ROXANA DOBRESCU, AURELIAN COSMA, 1994, Lapoş jud. Prahova, în Cronicǎ, campania 1993, A XXVIII-a sesiune naţionalǎ de rapoarte arheologice, Satu-Mare, 12-15 mai 1994, p. 35-36.

MARIN CÂRCIUMARU, ALEXANDRU TOMESCU, Palinologia. Aplicaţiile ei în arheologie, Bucureşti, 1994, 56 p., 7 fig.;

Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti,  Vol. I, 1994, (A-C), 401 p., 129 fig., ISBN 973-45-0044-9.           

 1995

 MARIN CÂRCIUMARU, 1995, Transition du Paléolithique moyen au Paléolithique supérieur en Roumanie: contexte paléoclimatique et chronologie, Actes du Colloque de Miskolc “Les industries à pointes foliacées d’Europe Centrale”, Paleo, Revue d’Archeologie préhistorique, Supplément, No. 1, p. 101-104, ISSN 1262-3075; ISBN 2-911233-00-X.

MARIN CÂRCIUMARU, 1995 - Păunescu Alexandru, Ripiceni-Izvor. Paleolitic şi Mezolitic. Studiu monografic, Editura Academiei Române, Bucarest, 1993, 228 p., Préhistoire Européenne, Volume 7, p. 267-274;

MARIN CÂRCIUMARU, 1995 - Alexandru Păunescu, Ripiceni-Izvor. Paleolitic şi Mezolitic. Studiu monografic, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993, 228 p., 108 fig., SCIVA, 46, 1, p. 73-80;

            CÂRCIUMARU MARIN, BELDIMAN CORNELIU, CĂPIŢĂ CAROL, Lapoş „Poiana Roman”, jud. Prahova, 1995, Cronica Cercetărilor Arheologice, Campania 1994, Comisia Naţională de Arheologie, A XXIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice, Cluj-Napoca, 11-14 mai, 1995,  p. 49-50.

            MARIN CÂRCIUMARU, CORNELIU BELDIMAN, CĂPIŢĂ CAROL, MARCEL OTTE, AUGUSTE PATRICK, 1995, Boraşteni, « Peştera Cioarei », com. Peştişani, jud Gorj, CCA, Campania 1994, Comisia Naţională de Arheologie, A XXIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice, Cluj-Napoca, 11-14 mai, 1995, p. 12.

MARIN CÂRCIUMARU, MARCEL OTTE, MARGUERITE ULRIX-CLOSSET, 1995, Séquence Pléistocene à la “Peştera Cioarei” (Grotte des Corbeaux à Boroşteni en Oltenie), Préhistoire Européenne, volume 7, p. 35-46;

 1996

 MARIN CÂRCIUMARU, 1996, Paleoetnobotanica. Studii în Preistoria şi Protoistoria României (Agricultura preistorică şi protoistorică a României), Editura Glasul Bucovinei, Helios, Iaşi, 1996, 201 p., 61 fig., 21 pl., 30 tab.; ISBN 973-98011-5-3.

MARIN CÂRCIUMARU, 1995-1996, Prehistoric and Protohistoric of Romania (first and second part), Analele Universităţii “Valahia” Târgovişte, Fasc. II, Secţiunea III, p. 136-159;

MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA DOBRESCU, 1996, Lapoş, în Cronicǎ, campania 1995, A XXX-a sesiune naţionalǎ de rapoarte arheologice, Brǎila, 2-5 mai, p. 71.

MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA DOBRESCU, CAROL CĂPIŢĂ, 1997, Lapoş, în Cronicǎ, campania 1996, A XXXI-a sesiune naţionalǎ de rapoarte arheologicǎ, Bucureşti, 12-15 mai, p. 33-34.

MARIN CÂRCIUMARU,  GHEORGHE OLTEANU, RODICA DINCĂ, RODICA ŞTEFĂNICĂ, CRISTIAN TĂTARU, 1996, Săpăturile de la Lapoş, în Lucrările Simpozionului de Arheologie, Târgovişte, 23-25 noiembrie 1995, Universitatea "Valahia" Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Secţia Istorie-Arheologie, Târgovişte, p. 32-33;

MARIN CÂRCIUMARU, GHEORGHE OLTEANU, ROMICĂ PAVEL, SIMONA STAN, MARIANA ŢUŢUIANU, MINODORA ŢUŢUIANU, 1996, Săpăturile arheologice din peştera Cioarei-Boroşteni, în Lucrările Simpozionului de Arheologie, Târgovişte, 23-25 Noiembrie 1995, Universitatea “Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Secţia: Istorie-Arheologie, Târgovişte, p. 17-18;

MARIN CÂRCIUMARU, MARCEL OTTE, ROXANA DOBRESCU, 1996, Objets de parure découverte dans la Grotte Cioarei (Boroşteni, dép. Gorj-Roumanie), Préhistoire Européenne, vol. 9, p. 403-415;

MARIN CÂRCIUMARU, MARCEL OTTE, ROXANA DOBRESCU, CAROL CĂPIŢĂ, 1996, Boroşteni, « Peştera Cioarei », Cronica cercetǎrilor arheologice, Campania 1995, A XXX-a Sesiune Naţionalǎ de Rapoarte arheologice, Brǎila, 2-5 mai 1996, p. 13-14;

MARIN CÂRCIUMARU, MARCEL OTTE, MARGUERITE ULRIX-CLOSSET, 1996, Paléoenvironnement et adaptation culturelle des néandertaliens de la grotte Cioarei à Borosteni (Roumanie), Actes du colloque international de Liège “Nature et Culture”, 13-17 décembre 1993 (sous la direction de Marcel Otte), ERAUL, no. 68, p. 141-158, Dépôt legal D/1995/0480/22;

MARIN CÂRCIUMARU, ROMICĂ PAVEL, RODICA DINCĂ, 1996, Un sondaj din peştera “Cu Gamele” – Cheile Râşnoavei, în Lucrările Simpozionului de Arheologie, Târgovişte, 23-25 Noiembrie 1995, Universitatea “Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Secţia: Istorie-Arheologie, Târgovişte, p. 27-28;

MARIN CÂRCIUMARU, ROMICĂ PAVEL, RODICA DINCĂ, 1996, Trei obiecte de artă descoperite în peştera Cioarei (Boroşteni, com. Peştişani, jud. Gorj), în Lucrările Simpozionului de Arheologie, Târgovişte 23-25 noiembrie 1995, Universitatea "Valahia" Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Secţia Istorie-Arheologie, Târgovişte, p.46-48;

MARIN CÂRCIUMARU, MARGUERITE ULRIX-CLOSSET, 1996,  Paléoenvironnement et adaptation culturelle des néandertaliens de la grotte Cioarei à Boroşteni (Roumanie), in M. Otte (Sous la direction de), Nature et Culture, Actes du colloque international de Liège, 13-17 décembre 1993, ERAUL, 68, p. 143-160.

MARCEL OTTE, MARIN CÂRCIUMARU, MARGUERITE ULRIX-CLOSSET, CORNEL BELDIMAN, 1996, Comportament techniques au moustérien de la « Peştera Cioarei » (Olténie), in A. Bietti, S. Grimaldi (éds.), Actes de la Table Ronde International ” Reduction Processes ("chaînes opératoires") for the European Mousterian”, Rome, 26-28 mai, 1995, Quaternaria Nova, VI, p. 83-92.

MARCEL OTTE, MARGUERITE ULRIX-CLOSSET, MARIN CÂRCIUMARU, 1996, Comportament techniques au moustérien de la « Peştera Cioarei » (Olténie), Bull. Soc. Anthropologie et Préhistoire, T. 107, p. 37-44.

Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti,  Vol. II, 1996 (D-L), 336 p., ISBN 973-45-0174-7.

1997

MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA DOBRESCU, 1997,Paleoliticul superior din peştera Cioarei (Boroşteni, com. Peştişani, jud. Gorj), SCIVA, 48, 1, p. 31-62;

MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA DOBRESCU, 1997, Peştera Cioarei, jud. Gorj, Cronica Cerctărilor arheologice 1983-1992, A XXXI-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice, Bucureşti, 12-15 iunie, 1997, p. 68-70.

MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA DOBRESCU, MIRCEA ANGHELINU, OLTEANU GHEORGHE, CÂRSTINA OVIDIU, PAVEL ROMICĂ, CÂRCIUMARU RADU, DINCĂ RODICA, COSAC MARIAN, MĂRGĂRIT DAN, 1997, Mărturii de artă paleolitică în peştera Cioarei de la Boroşteni, comuna Peştişani, judeţul Gorj, Litua-Studii şi cercetări, VII, p. 19-28.

 MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA DOBRESCU, MARCEL OTTE, MARILENNE PATOU-MATISSE, PATRICK AUGUSTE PATRICK, ELENA TERZEA, CAROL CĂPIŢĂ, 1997, Boroşteni « Peştera Cioarei », Com. Peştişani, Jud. Gorj,  Cronica sǎpǎturilor arheologice, Campania 1996, A XXXI-a Sesiune Naţionalǎ de Rapoarte arheologice, Bucureşti, 12-15 mai, 1997,  p. 5-6.   

 1998

 MARIN CÂRCIUMARU, 1998, Le Paléolithque moyen dans les grottes des Carpates Méridionales, in M. Otte (Sous la direction de), Préhistoire d’Anatolie. Genèse des deux mondes, Volume I, Actes du colloque international, Liège, 28 avril-3 mai 1997, ERAUL 85, p. 57-75.

 1999

 MARIN CÂRCIUMARU, Le Paléolithique en Roumanie, Editions Jérôme Millon, Grenoble, 1999, 260 p., 100 fig., 19 tab.; ISBN 2-84137-082-8.

MARIN CÂRCIUMARU, 1999, Evoluţia omului în Cuaternar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 215 p., 144 fig., (Partea I-a Paleogeografia cuaternarului, Partea a II-a Paleoantropologia umană), ISBN, 973-588-177-2 (Ediţia I-a).

MARIN CÂRCIUMARU, 1999, Les decouvertes anthropologiques de la Roumanie, Annales d’Université “Valahia” Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome I, 6, p. 11-24;

 MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, RODICA DINCĂ, 1999,  Racloarul de la Măgura Uroiului (Racloir de Măgura Uroiului), Apulum, p. 7-9.

MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, ROXANA DOBRESCU, OVIDIU CÂRSTINA, 1999, Lapoş-Poiana Roman jud. Prahova, în Cronicǎ, campania 1998, A XXXIII-a sesiune naţionalǎ de rapoarte arheologice, Vaslui, 30 iunie-4 iulie, p. 62-63.

 MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, ROXANA DOBRESCU, MĂDĂLINA TĂNASE, OVIDIU CÂRSTINA, 1999, Poiana Cireşului-Piatra Neamţ; jud. Neamţ, 1999, Cronica Cercetrilor arheologice, Campania 1998, A XXXIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice, Vaslui, 30 iunie-4 iulie, p. 87-89.

2000

MARIN CÂRCIUMARU, 2000, Evoluţia omului în Cuaternar, Editura Macarie, Târgovişte, partea a III-a, Tehnologie şi tipologie preistorică, 116 pagini, 89 fig.; ISBN 973-588-177-2; ISB.N 973-8135-14-1

MARIN CÂRCIUMARU, The Physical and Biological Environment at Present and in the Distant Past, in S. Marinescu-Bîlcu, Al. Bolomey, Drăguşeni. A Cucutenian Community, Contributions by Marin Cârciumaru, Gheorghe Gâţă, Georgeta El Susi, Adrian Muraru, translated from Romanian by Ioana Voia, Editura Enciclopedică/Wasmuth Verlag, Bucureşti/Tübingen, 2000, p. 11-20, ISBN 973-45-0329-4.

MARIN CÂRCIUMARU, 2000, Problems of the Carpathian Mousterian in Romania, Stratum plus, Nr. 1, p. 351-367.

MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, 2000, The Carpathian Mousterian and the Transition from Middle to Upper Palaeolithic in Southern Romania, în J. Orschiedt, G.-C. Wenigen (eds), Neanderthals and Modern Humans- Discussing the transition. Central and Eastern Europe from 50.000-30.000 B.P., Neanderthal Museum, p. 190-195, ISBN 3-9805839-7-X;

MARIN CÂRCIUMARU, 2000, Peştera Cioarei-Boroşteni – Paleomediul, Cronologia şi Activităţile umane în Paleolitic (La grotte Cioarei – Boroşteni. Paléoenvironnement, Chronologie et Activités humaines en Paléolithique), Editura Macarie, Târgovişte, 226 pagini, 90 fig., 28 tab. , ISBN 973-8153-15-X.

            MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, OVIDIU CÂRSTINA, 2000, Lapoş, comuna Lapoş, jud. Prahova, Cronica Cercetărilor arheologice din România, Campania 1999, A XXXIV-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice, Deva, 24-28 mai, 2000, p. 53-54.

MARIN CÂRCIUMARU, RADU CÂRCIUMARU, 2000, Prehistoric Cave Painting in Romania, Millenium III, A Workshop of Ideas and Projects for European Integration and Global Civilisation, Bucharest, p. 171-190;

MARIN CÂRCIUMARU, MARIE-HELENE MONCEL, RADU CÂRCIUMARU, 2000, Le Paléolithique moyen de la grotte Cioarei-Boroşteni (commune de Peştişani, dép. de Gorj, Roumanie), L’Anthropologie, 104 (2000), p. 185-237.

            MARCEL OTTE, MARIN CÂRCIUMARU, MARGUERITE ULRIX-CLOSSET, CORNEL BELDIMAN, 2000, Comportament techniques au moustérien de la « Peştera Cioarei » (Olténie), in M. Otte (ed.), Approches du comportament au Mousterien, BAR, International Series 833, p. 79-87.

Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti,  Vol. III,  2000 (M-Q), 396 p., ISBN 973-45-0333-2.

 

2001

 

MARIN CÂRCIUMARU, 2001, Evoluţia omului în Cuaternar, Editura Zoom, Târgovişte, 215 p., 144 fig., (Partea I-a Paleogeografia cuaternarului, Partea a II-a Paleoantropologia umană),; ISBN 973-85239-5-8 (Ediţia II-a).

MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, RODICA DINCĂ, MARIAN COSAC, MONICA MĂRGĂRIT, OVIDIU CÂRSTINA, ROMICĂ PAVEL, 2001, Lapoş, Cronicǎ, campania 2000, A XXXV-a sesiune naţionalǎ de rapoarte arheologice, Suceava, p. 123-124.

MARIN CÂRCIUMARU, RODICA DINCĂ, 2000-2001, Paleobotanical contribution to the knowledge of economical and spiritual life of the Gumelniţa’s communities, Annales d’Université «Valahia» Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome II-III, p. 113-115;

MARIN CÂRCIUMARU, MARIE-HELENE MONCEL, MIRCEA ANGHELINU, 2001, Le Paléolithique moyen de la grotte Cioarei-Boroşteni, dép. de Gorj, Roumanie, Congrès de l’Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Liège, 2-8 september 2001, Pre-Actes, p. 128.

MARIN CÂRCIUMARU, DRAGOMIR POPOVICI, MARIAN COSAC, RODICA DINCĂ, 2000-2001, Spectrographic analysis of neo-eneolithic obsidian samples and several considerations about the obsidian supply sources, Annales d’Université «Valahia» Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome II-III, p. 116-126;

 

2002

 

            MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, RODICA DINCĂ, MONICA MĂRGĂRIT, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, 2002, Boroşteni, com. Peştişani, jud. Gorj. Punct: Peştera Cioarei, Cronica Cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, A XXXVI-a Sesiune Naţionalǎ de Rapoarte arheologice, Buziaş, 28 mai-1 iunie 2002, p. 61.

MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, RODICA DINCĂ, MONICA MĂRGĂRIT, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, 2002, Lapoş, comuna Lapoş, jud. Prahova, în Cronicǎ, campania 2001, A XXXVI-a sesiune naţionalǎ de rapoarte arheologice, Buziaş, 28 mai-1 iunie 2002, p. 184-185.  

MARIN CÂRCIUMARU, MONICA MĂRGĂRIT, 2002, Arta mobilieră şi parietală paleolitică, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 180 p., 66 fig., 8 pl. color; ISBN 973-85691-0-9.

MARIN CÂRCIUMARU, MARIE-HELENE MONCEL, MIRCEA ANGHELINU, 2002, Le Paléolithique Moyen de la grotte Cioarei-Boroşteni (Carpathes Meridionales, Roumanie : Des témoignages d’une frequentation de la moyenne montagne a la faveur d’amélioration climatiques par des groupes de Néandertaliens ?, Antropologie (Brno), XL/1, p. 11-32.

MARIN CÂRCIUMARU, MARIE-HELENE MONCEL, MIRCEA ANGHELINU, RADU CÂRCIUMARU, 2002, The Cioarei-Borosteni Cave (Carpathian Mountains, Romania): Middle Paleolithic finds and technological  analysis of the lithic assemblages,  Antiquity,  vol. 76, no. 293, september 2002, p. 681-690;

 

2003

 

MARIN CÂRCIUMARU, 2003, Neolithic palaeoethnobotany of Romania, Muzeul Naţional de Istorie a României – Cercetǎri arheologice, vol. XI, partea II-a, p. 577-581.

MARIN CÂRCIUMARU, 2003 - Replicǎ la o recenzie, Acta terrae Septemcastrensis, II, p 227-233;

            MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, MONICA MĂRGĂRIT, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, 2003, Piatra Neamţ, jud. Neamţ. Punct: Poiana Cireşului, Cronica cercetǎrilor arheologice din România, campania 2002, A XXXVII-a sesiune naţionalǎ de rapoarte arheologice, Covasna, 2-6 iunie 2003, ISBN 973-7930-02-9, p. 228-229.

MARIN CÂRCIUMARU, RODICA DINCĂ, 2003, Studiul botanic al unor seminţe carbonizate din câteva aşezǎri arheologice aparţinând Evului Mediu, Muzeul Naţional de Istorie a României – Cercetǎri arheologice, vol. XI, partea II-a, p. 589-597;

MARIN CÂRCIUMARU, MONICA MĂRGĂRIT, 2003, Etnologia. Popoare şi civilizaţii, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2003, 246 p., 18 pl. color, ISBN 973-7925-23-8.

MARIN CÂRCIUMARU, MONICA MĂRGĂRIT, MIRCEA ANGHELINU, LOREDANA NIŢĂ, OVIDIU CÂRSTINA, MARIAN COSAC, MARIANA PLEŞA, FLORIN DUMITRU, 2002-2003, Les decouvertes d’art paléolithique de la valée de Bistriţa, dans le contexte de l’art mobiliere paléolithique de Roumanie, Annales d’Université «Valahia» Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome IV-V, p. 16-27;

MARIN CÂRCIUMARU, MONICA MĂRGĂRIT, LOREDANA NIŢĂ, MIRCEA ANGHELINU, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, 2003, Les découvertes d’art mobilier paléolithique de Poiana Cireşului- Piatra Neamţ (Roumanie), în M. Otte (dir.), La Spiritualité. Actes du colloque de la commission 8 de l’UISPP (Paléolithique supérieur), Liège, 10-12 décembre 2003, Pré-Actes, Liège.

MARIN CÂRCIUMARU, MONICA MĂRGĂRIT, LOREDANA NIŢĂ, MIRCEA ANGHELINU, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, 2003, Les découvertes d’art mobilier paléolithique de Poiana Cireşului- Piatra Neamţ (Roumanie), în M. Otte (dir.), La Spiritualité. Actes du colloque de la commission 8 de l’UISPP (Paléolithique supérieur), Liège, 10-12 décembre 2003, Liège, ERAUL 106, p. 123-126;

MARIN CÂRCIUMARU, MARIANA PLEŞA, 2002-2003, Le Paléolithique, moyen tardif en Roumanie, Annales d’Université «Valahia» Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome IV-V, p 9-15;

 

2004

 

MARIN CÂRCIUMARU, MARIE-HELENE MONCEL, RADU CÂRCIUMARU, 2004, Le Paléolithique moyen de la grotte Cioarei-Boroşteni (Carpathes Meridionales, Roumanie): des témoignages de haltes de courte durée en moyenne montagne ?, Actes du XIV-ème Congrès UISPP, Université de Liège, Belgique, 2-8 septembre 2001, Section V «Le Paléolithique moyen», BAR International Series, 1239, p. 247-255.

MARIN CÂRCIUMARU, 2004,  - Replicǎ la o penibilǎ «recenzie», Acta terrae Septemcastrensis, III, p 229-232;

            MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, OVIDIU CÂRSTINA, MARIAN COSAC, MONICA MĂRGĂRIT, 2004, Lapoş, com. Lapoş, jud. Prahova. Punct: Poiana Roman, Cronica Cercetărilor Arheologice – Campania  2003, A XXXVIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice Cluj-Napoca, 26-29 mai,  p. 172-173.

            MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, MONICA MĂRGĂRIT, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, 2004, Piatra Neamţ, jud. Neamţ. Punct: Poiana Cireşului, Cronica Cercetărilor Arheologice – Campania  2003, A XXXVIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte arheologice Cluj-Napoca, 26-29 mai,  p. 231-232.

MARIN CÂRCIUMARU, OVIDIU CÂRSTINA, MIRCEA ANGHELINU, MARIAN COSAC, MONICA MĂRGĂRIT, LOREDANA NIŢĂ, MARIANA PLEŞA, 2003 - 2004, Şantierul arheologic Lapoş – Poiana Roman, Ialomiţa, Studii şi Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie şi Muzeologie, Muzeul Judeţul Ialomiţa, Vol. IV, p. 9-33;

MARIN CÂRCIUMARU, OVIDIU CÂRSTINA, MARIANA PLEȘA, 2004, Considerații asupra cronostratigrafiei paleoliticului de la Lapoș, Arheologia Moldovei, XXVII, p, 33-39; ISSN 0066-7358.

MARIN CÂRCIUMARU, GÉRALDINE LUCAS, MIRCEA ANGHELINU, OVIDIU CÂRSTINA, MARIAN COSAC, MONICA MĂRGĂRIT, LOREDANA NIŢĂ,  MARIANA PLEŞA, FLORIN DUMITRU, 2004,  Gravetianul de la Piatra Neamţ-Poiana Cireşului, Memoria Antiquitatis, XXIII, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ, p. 49-67; 

            MARIN CÂRCIUMARU, MARIANA PLEŞA, 2004, Le Paléolithique moyen tardif en Roumanie, în Éva Fülöp, Julianna Cseh (Editor), „Topical Issues of Middle Palaaaeolithic period in Central Europe”, Tata, 20-23 October 2003, Komárom-Esztergom County Museum Directorate, Tata, p. 221-232, ISSN 0866-2908.

MARIN CÂRCIUMARU, MARIANA PLEŞA, MONICA MĂRGĂRIT, Omul şi plantele. Manual de analiză carpologică, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2004, 231 p., 147 fig., 3 pl. color.; ISBN 973-7925-72-6.

 

2005

 

MARIN CÂRCIUMARU, 2005, Paleoliticul, Epipaleoliticul şi Mezoliticul lumii, Editura Enciclopedică, 2005, 289 pagini, 137 fig.; ISBN 973-45-0517-3.

MARIN CÂRCIUMARU, 2004-2005, Cercetările interdisciplinare în arheologie, un concept al zilelor noastre, în Dragomir Popovici, Mircea Anghelinu (Editori), Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, Muzeul Naţional de Istorie a României, Biblioteca Muzeului Naţional, Seria Cercetări Pluridisciplinare, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 159 p., ISBN 973-7925-40-8; 978-973-7925-40-4.

MARIN CÂRCIUMARU, OVIDIU CÂRSTINA, 2005, Consideraţii asupra cronostratigrafiei Paleoliticului superior de la Lapoş – Poiana Roman, Valachica 18, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, p. 24-33;

MARIN CÂRCIUMARU, OVIDIU CÂRSTINA, 2005, Pǎtroaia-Vale, com. Crânguri, jud. DâmboviţaCronica cercetǎrilor arheologice din România, Campania 2004, A XXXIX-a Sesiune Naţionalǎ de Rapoarte arheologice, Jupiter-Mangalia, 25-28 mai 2005, p. 257, ISBN 973-7930-03-7.

            MARIN CÂRCIUMARU, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, 2005, Lapoş, com. Lapoş, jud. Prahova. Punct : Poiana Roman, Cronica cercetǎrilor arheologice din România, Campania 2004, A XXXIX-a Sesiune Naţionalǎ de Rapoarte arheologice, Jupiter-Mangalia, 25-28 mai 2005, p. 210, ISBN 973-7930-03-7.

MARIN CÂRCIUMARU, MARIAN COSAC. ELENA-CRISTINA NIŢU, 2004-2005, Les datations C-14 et la succession culturelle du Paléolithique, Epipaléolithique de la Roumanie, Annales d’Universié “Valahia” Târgovişte, Séction d’Archéologie et d’Histoire Tome VI-VII, p. 7-43, ISSN 1584-1855.

MARIN CÂRCIUMARU, MARIANA PLEŞA, 2004-2005, Le cadre chronologique du paléolithique moyen et supérieur de la Roumanie, The Annals of Valahia University of Târgovişte, Geographical Series, Tome 4-5, p. 98- 107.  

Dicţionar enciclopedic de mediu, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, Vol. 1 (A-K), 2005, 852 p., ISBN 973-567-480-7; 973-567-494-7.

Dicţionar enciclopedic de mediu, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, Vol. 2 (L-Z), 2005, 1638 p., ISBN 973-567-480-7; 973-567-495-5.

 

2006

 

            MARIN CÂRCIUMARU, 2005, Paleoliticul, Epipaleoliticul şi Mezoliticul lumii, Editura Cetatea de Scaun (Ediția a II-a), 290 p., 137 fig., ISBN: (10) 973-7925-94-7.

            MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, GÉRALDINE LUCAS, LOREDANA NIŢĂ, LEIF STEGUWEIT, MONICA MĂRGĂRIT, LAURE FONTANA, ALEXIS BRUGÉRE, VALENTIN DUMITRAŞCU, ULLRICH HAMBACH, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, FLORIN DUMITRU, 2006, Paleoliticul superior de la Poiana Cireşului (Piatra Neamţ). Noi rezultate, interpretări şi perspective (The Upper Paleolithic from Poiana Cireşului (Piatra Neamţ). New Resultats, Interpretations and Perspectives, Muzeul Naţional de Istorie a României, Cercetări Arheologice, XIII, p. 11-37, ISSN 0255-6812.

            MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, LOREDANA NIŢĂ, MARIAN COSAC, MONICA MĂRGĂRIT, FLORIN DUMITRU, OVIDIU CÂRSTINA, 2006, Lapoş, com. Lapoş, jud. Prahova. Punct: Poiana Roman, Cronica Cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, A XL-a Sesiune Naţionalǎ de Rapoarte arheologice, Constanţa, p. 123-125.

            MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, LOREDANA NIŢĂ, MONICA MĂRGĂRIT, MARIAN COSAC, FLORIN DUMITRU, VALENTIN DUMITRAŞCU, LEIF STEGUWEIT, OVIDIU CÂRSTINA, 2006, Piatra Neamţ, jud. Neamţ. Punct: Poiana Cireşului, Cronica cercetǎrilor arheologice din România, Campania 2004, A XXXIX-a Sesiune Naţionalǎ de Rapoarte arheologice, Jupiter-Mangalia, 25-28 mai 2005, p. 262-264, ISBN 973-7930-03-7.

          MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, LEIF STEGUWEIT, LOREDANA NIŢĂ, LAURE FONTANA, ALEXIS BRUGERE, ULRICH HAMBACH, FLORIN DUMITRU, OVIDIU CÂRSTINA, 2006, The Upper Palaeolithic site of Poiana Cireşului (Piatra Neamţ, North-Eastern Romania) – Recent results, Archäologisches Korrespondenzblatt, Jahrgang 36, Heft 3, Herausgegeben vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz in Verbidung mit dem Präsidium der deutschen Verbände für Archäologie, p. 319-331.

 

2007

 

MARIN CÂRCIUMARU, 2006-2007, L’évaluation de certaines considérations paléoclimatiques et chronostratigraphiques plus anciennes et leurs implications sur les interprétations paléoculturelles actuelles, Annales d’Universié “Valahia” Târgovişte, Séction d’Archéologie et d’Histoire Tome VIII-IX, p. 77-90, ISSN 1584-1855.

MARIN CÂRCIUMARU,  2007, Evaluarea unor consideraţii paleoclimatice şi cronostratigrafice mai vechi şi implicaţiile lor asupra interpretărilor paleoculturale actuale, Valachica, 20, Târgovişte, p. 7-21, ISSN 1454-5004.

            MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, LOREDANA NIŢĂ, 2006-2007, The Upper Paléolithic in the Bistriţa Valley (Northeastern Romania): a preliminary review, Annales d’Universié “Valahia” Târgovişte, Séction d’Archéologie et d’Histoire Tome VIII-IX, 2006-2007, p. 107-124, ISSN 1584-1855.

            MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, LOREDANA NIŢĂ, 2007, O propunere de reinterpretare a paleoliticului superior de pe Valea Bistriţei, Memoria Antiquitatis, XXIV, p. 31-54.  

MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, ELENA-CRISTINA NIŢU, MARIAN COSAC, GEORGE MURĂTOREANU, Geo-arhéologie du Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Epipaléolithique et Mésolithique en Roumanie, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2007, 187 p., 48 fig., ISBN 978-973-8966-38-3.

            MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, GÉRALDINE LUCAS, LOREDANA NIŢĂ, LEIF STEGUWEIT, MONICA MĂRGĂRIT, LAURA FONTANA, ALEXIS BRUGÉRE, VALENTIN DUMITRAŞCU, ULLRICH HAMBACH, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, FLORIN DUMITRU, 2007, Şantierul paleolitic de la Poiana Cireşului (Piatra Neamţ) o sinteză a rezultatelor recente (1998-2005) (The poiana Cireşului Upper Paleolithic site – the last stage of research (1998-2005), Materiale şi cercetări arheologice, S.N., II, 2000-2006, p. 5-32, ISSN 1220-5222.

 

2008

 

            MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, LOREDANA NIŢĂ, MONICA MĂRGĂRIT, VALENTIN DUMITRAŞCU, FLORIN DUMITRU, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, 2007-2008, A Cold Season Occupation during the LGM. The Early Epigravettian from Poiana Cireşului (judeţul Neamţ, North-Eastern, Romania), Acta Archaeologica Carpathica, Vol. XLII-XLIII, p. 27-58, ISSN 0001-5229.

            MARIN CÂRCIUMARU, MARIAN COSAC, GEORGE MURĂTOREANU, RADU ŞTEFĂNESCU, ELENA-CRISTINA NIŢU, TIBERIU CRISTIAN DAN, MIRCEA JIANU,  IONUŢ IPINGĂU, ROBERT OPREA, VIOREL SORA, ANA CRUPĂ, ANDREEA-ALINA NIŢU, 2008, Râşnov, jud. Râşnov, Peştera Gura Cheii, CCA, Campania 2007, p. 257-258.

            MARIN CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIŢU,  2008, Considérations stratigraphiques et géochronologiques concernant le dépôt de la grotte Bordul Mare de Ohaba Ponor (Roumanie) (Regard rétrospectif et conclusions interdisciplinaires), Annales d’Université „Valahia” Targovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome X, Nr. 1, p. 119-155.

MARIN CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIŢU, MĂDĂLINA FRÂNCULEASA, 2008, Consideraţii preliminare asupra celor mai importante surse de materie primă litică întrebuinţate în preistorie în realizarea utilajului litic, Arheologia Moldovei, vol. 30, p. 7-40; ISSN: 0066-7358.

MARIN CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIŢU, JEAN-GUILLAUME BORDES, MARIAN COSAC, GEORGE MURĂTOREANU, RADU ŞTEFĂNESCU, 2008, Le Paléolithique de la grotte Gura Cheii-Râşnov (Etude interdisciplinaire), Valahia University Press, Târgovişte, 128 p., 42 fig. ISBN 978-973-1955-06-3.

            MARIN CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIŢU, GEORGE MURĂTOREANU, RADU ŞTEFĂNESCU, 2008, Deux nouveaux habitats sur la carte du Paléolithique de Roumanie, découverts en 2008  à Şinca Nouă (département de Braşov), Annales d’Université „Valahia” Targovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome X, Nr. 1, p. 47-54.

            MARIN CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIŢU, GEORGE MURĂTOREANU, RADU ŞTEFĂNESCU, VALENTIN DUMITRAŞCU, IULIA NEAGA, 2008, La grotte Coacăzei (jud. Braşov), entre les anciennes recherches et les fouilles archéologiques de 2008, Annales d’Université „Valahia” Targovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome X, Nr. 1, p. 7-27.

ELENA-CRISTINA NIŢU, MARIN CÂRCIUMARU, VIOREL-AURELIAN SORA, 2008, Outillages lithiques préhistoriques découvertes pendent les recherches en surface de l’année 2008 de Fundăţica, commune de Fundata, département Braşov,  Annales d’Université „Valahia” Targovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome X, Nr. 1, p. 71-72.

 

2009

 

MARIN CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIŢU, 2009, Contribution à la bibliographie interdisciplinaire du Paléolithique, Épipaléolithique et Mésolithique de la Roumanie et la République Moldova, Edition Valahia University Press, Târgovişte, 307 p., ISBN 978-973-1955-16-2.

MARIN CÂRCIUMARU, MINODORA ŢUŢUIANU-CÂRCIUMARU, 2009, L’ocre et les récipients pour ocre de la grotte Cioarei, village Boroşteni, commune Peştişani, dép. De Gorj, Roumanie, Annales d’Université „Valahia” Targovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XI, Nr. 1, p. 7-19.

MARIN CÂRCIUMARU, MINODORA ŢUŢUIANU-CÂRCIUMARU, 2009, Etude technologique, effectuée à l’aide du microscope digital VHX-600, sur un os gravé épigravettien de l’habitat de Poiana Cireşului-Piatra Neamţ, Annales d’Université „Valahia” Targovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XI, Nr. 2, p. 7-22, ISSN 1584-1855.

            LEIF STEGUWEIT, MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, LOREDANA NIŢĂ, 2009, Reframing the Upper Palaeolithic in the Bistriţa Valley (northeastern Romania) Neue Untersuchungen zum Jungpaläolithikum im Bistriţa Tal (Nordost-Rumänien), Quartär, 56, p. 139-157.

 

2010

 

MARIN CÂRCIUMARU,  2010, Contributions à la connaissance de l’art pariètal préhistorique de Roumanie, Annales d’Université “Valahia” Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XII, Numéro 1, p. 39-83, ISSN 1584-1855.

          CÂRCIUMARU MARIN, DOBRESCU ROXANA, 2010, Recherches sur le terrain et sondages archéologiques dans la Vallée du Sighiştel, commune de Câmpani, département de Bihor, Annales d’Université Valahia Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XII, Numéro 1, p. 185-189, ISSN 1584-1855.

            MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, LOREDANA NIŢĂ, 2005, The Upper Paleolithic in the Bistriţa Valley (Northeastern Romania). An Overview of the Old Evidence, in C. Neugebauer-Maresch & L. Owen (Eds.), Aspects concerning the Middle and Eastern European Upper Paleolithic-Methods, Chronology, Technology and Subsistence, Symposium Wien, 9-11 November, 2005, Mitteilungen der Prähistorischen Kommission ÖAW, 2010, p. 49-63.

            MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, LEIF STEGUWEIT, LOREDANA NIŢĂ, LAURE FONTANA, ALEXIS BRUGERE, ULRICH HAMBACH, MONICA MĂRGĂRIT, VALENTIN DUMITRAŞCU, MARIAN COSAC, FLORIN DUMITRU, OVIDIU CÂRSTINA, 2010, The Pluristratified Upper Paleolithic Site From Poiana Cireşului, Piatra Neamţ. Recent Resultats and Future Prospects, in C. Neugebauer-Maresch & L. Owen (Eds.), Aspects concerning the Middle and Eastern European Upper Paleolithic-Methods, Chronology, Technology and Subsistence, Symposium Wien, 9-11 November, 2005, Mitteilungen der Prähistorischen Kommission ÖAW, 2010, p. 209-219.

MARIN CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIŢU, ROXANA DOBRESCU, RADU ŞTEFĂNESCU, 2010, Paleoliticul din judeţul Braşov, Valahia University Press, 223 p., 78 fig., ISBN 978-973-1955-93-3.

MARIN CÂRCIUMARU, IULIANA LAZĂR, ELENA-CRISTINA NIŢU, MINODORA ŢUŢUIANU-CÂRCIUMARU, 2010, Bivalve fosile din specia Congeria (Mytilopsis) subcarinata subcarinata din stratul epigavetian de la Poiana Cireșului (Piatra Neamț) și semnificația lor simbolică, in Vasile. Chirica și George Bodi (Editori), Arta antropomorfă feminină în preistoria spațiului Carpato-Nistrean, Editura Pim Iași, p. 109-119.

MARIN CÂRCIUMARU, ROXANA DOBRESCU, MINODORA ŢUȚUIANU-CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIȚU, 2010, Nouvelles considérations sur les découvertes de Ţibrinu (départment de Constanţa), Annales d’Université Valahia Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XII, Numéro 2, p. 87-108, ISSN 1584-1855.

2011

MARIN CÂRCIUMARU, IULIANA LAZĂR, ELENA-CRISTINA NIŢU, MINODORA ŢUŢUIANU-CÂRCIUMARU, 2011, The Symbolical Significance of Several Fossils discovered in the Epigravettian from Poiana Cireşului-Piatra Neamţ, Romania, Preistoria Alpina, 45 (2011): 9-15, Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento 2009, ISSN: 0393-0157.

MARIN CÂRCIUMARU, MINODORA ŢUŢUIANU-CÂRCIUMARU, 2011, Le siffletde Poiana Cireșului-Piatra Neamț (Roumanie) [19.459± 96 B.P. (23.24 ka) - 20.154 ± 97 B.P. (24.096 ka)], Annales d’Université Valahia Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XIII, Numéro 2, p. 41-58, ISSN 1584-1855.

MARIN CÂRCIUMARU, 2011, Cele mai vechi mărturii certe ale utilizării ocrului în Paleoliticul din Europa descoperite în Subcarpații Olteniei, Buridava, IX, p. 7-31, ISSN: 0258-140X.

2012

MARIN CÂRCIUMARU,  RODICA-MARIANA ION, ELENA-CRISTINA NIȚU, RADU ȘTEFĂNESCU, 2012, New evidence of adhesive as hafting material on Middle and Upper Palaeolithic artefacts from Gura Cheii Cave (Romania), Journal of  Archaeological Science, vol. 39, p. 1942-1950.

MARIN CARCIUMARU, MINODORA TUTUIANU-CARCIUMARU, 2012, The Oldest Snail (Lithoglyphus naticoides) necklace discovered in Romania in the Gravettian III stratum of Poiana Ciresului-Piatra Neamt [25.760±160 –27.321±234 B.P. (31.969 ka)], Annales d’Université Valahia Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XIV, Numéro 1, p. 19-42, ISSN 1584-1855; ISSN (online): 2285–3669.

MARIN CARCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIȚU, MINODORA TUTUIANU-CARCIUMARU, 2012, Témoignages symboliques au Moustérien, in J. Clottes, L'art Pléistocèn dans le Monde, Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010, Symposium ”Signes, Symboles, Mythes et Ideologie…, France, p. 240-241/CD p. 1627-1641.

MARIN CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIŢU, MINODORA ŢUŢUIANU-CÂRCIUMARU, 2012, L’art mobilier gravettien et épigravettien en Roumanie, Congrès IFRAO - L’art pléistocène dans le monde, 6-12 Septembre 2010, Ariège-Pyrénées, France, p. 240-241/CD p. 1361-1377.

2013

MARIN CÂRCIUMARU, 2013, L’intégration des cultures matérielles paléolithique dans le schéma chronoclimatique du pléistocène supérieur en roumanie, Buridava, XI, p. 15-22.

2014

ELENA-CRISTINA NIȚU, MARIN CÂRCIUMARU, 2014, Selection, opportunism and conceptual contradictions in the Mousterian from the Carpathians Caves (Romanaia), Archeometriai Mȕhely, XI, 1, p. 1-22.

MARIN CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NITU, OVIDIU CÎRSTINA, 2014, A geode painted with ochre by the Neanderthal man, Comptes Rendus Palevol, 14, p. 31-41.

2015         

2016

            Cârciumaru Marin, Niţu Elena-Cristina, Cîrstina Ovidiu, Goutas Nejma, 2016, The Engraved Stone Pendant from Poiana Cireşului-Piatra Neamţ, Romania. New Contributions to the Understanding of Symbolic Behavior in Gravettian, Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia, 44/4, p. 35–45.

2017

Marin Cârciumaru, Elena-Cristina Nițu, Crina Miclăuș, Rodica-Mariana Ion, Ovidiu Cîrstina, Florin Ionuț Lupu, Marian Leu, Mădălin-Cornel Văleanu, Adrian Nicolae, Stelian Grigore, 2017, Amber Deposits in Romania, with Particular Emphasis on Those Located on the Eastern Side of the Carpathians (Bibliographical Considerations and a few Field Investigations), Annales d’Université Valahia Targoviste,  Section d’Archéologie et d’Histoire,  Tome XIX, p. 33-56.

2018

 MARIN CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIŢU, 2018, Symbolic behavior and art on the territory of Romania from the Middle Palaeolithic to the Mesolithic (55,000-7,500 B.P.). Comportamentul symbolic și art ape teritoriul României din Paleoliticul mijlociu și Mezolitic (55.000-7.500 B.P.), Editura Cetatea de Scaun Târgoviște, 415 p., 104 fig.

 Cârciumaru M., Nițu E.-C., Goutas N., Otte M., Cîrstina O., Sava T.,  Straticiuc M., Manea M.-M., Lupu F., Leu M., Nicolae A., Theodor Neagu T., 2018, Parures et objets d’art du Gravettien récent de Poiana Cireșului-Piatra Neamt, (Roumanie), L’Anthropologie, 122, p. 220-260.

Cârciumaru M., Nițu E.-C., 2018, Redefining the Epigravettian and Epipalaeolithic in  the Rock Shelter of Cuina Turcului (the Iron Gates Gorges of the Danube, Romania), with Special Emphasis on Art Objects, PALEO, Nr. 29, p. 75-97.

 Elena-Cristina Nițu, Mihai Matei, Daniel-Dumitru Popa, Marin     Cârciumaru, Marian Leu, Ovidiu Cîrstina, Florin Ionuț Lupu, Adrian Nicolae, 2018, Technical observations on the first Palaeolithic surface collection from Izvorul Alb (Bicaz, north-eastern Romania), Annales d’Université Valahia Targoviste, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XX, 2018, p. 17-27.

Cârciumaru M., Nițu E.-C., Cîrstina O., 2018, Imaginea femeii în Paleolitic  între 35.000 și 10.000 ani Catalogul Expoziției, Târgoviște,

Cârciumaru M., Nițu E.-C., Cîrstina O., 2018, The Image of Women in Palaeolithic,Between 35.000 and 10,000 Years Ago, Exhibition Catalogue, Târgoviște,

 Cârciumaru M., Nițu E.-C., Cîrstina O., 2018, Arta în Paleoliticul din România, Catalogul Expoziției, Târgoviște,

 2019

Cârciumaru M., Nițu E.-C., Bahn P., 2019, Coliboaia is not Chauvet, L’Anthropologie, 123, nr. 1, p. 19-38.

Elena-Cristina Nițu, Marin Cârciumaru, Adrian Nicolae, Ovidiu Cîrstina, Florin Ionuț Lupu, Marian Leu, 2019, Mobility and social identity in the Early Upper Palaeolithic: new personal ornaments from Poiana Cireșului site (Piatra Neamț, Romania), PLOS ONE, 14(4):e0214932, DOI: 10.1371/journal.pone.0214932.

Elena-Cristina Nițu, Marin Cârciumaru, Ovidiu Cîrstina, Florin Ionuț Lupu, Marian Leu, Adrian Nicolae, 2019, Caracteristici generale ale locuirilor gravetiene din situl Poiana Cireșului. Piatra Neamț – noi contribuții la cunoașterea paleoliticului de pe valea Bistriței, in Dana Roxana Hrib (Editor), In honorem Prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca – Istorie și destin, Editura Muzeului Național Brukenthal, Sibiu, p. 65-75.

 Marin Cârciumaru, Elena-Cristina Nițu, 2019, Symbolic Behaviour and Art on the Territory of Romania from the Middle Palaeolithic to the Mesolithic (55,000-7,500 N.P.), Comportamentul symbolic și arta pe teritoriul României din Paleoliticul Mijlociu până în Mezolitic (55,000-7,500 B.P.), Editura Cetatea de Scaun Târgoviște, 423 p., 104 fig.

Marin Cârciumaru, Elena-Cristina Nițu, Theodor Obadă, Ovidiu Cîrstina, Serghei Covalenco, Florin Ionuț Lupu, Marian Leu, Adrian Nicolae, 2019, Personal Ornaments in the Mid Upper Paleolithic East of the Carpathians, PALEO - Revue d'archéologie préhistorique, vol. 30, p. 80-97.

Marin Cârciumaru, Elena-Cristina Nițu, Theodor Obadă, Ovidiu Cîrstina, Florin Ionuț Lupu, Marian Leu, 2019, Wind Instruments in the Mid Upper Palaeolithic of the Eastern Carpathians, Annales d’Université Valahia Targoviste, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XXI, p. 7-19.

 

Marin Cârciumaru, Crina Miclăuș, Andrei Alesandru Smeu, 2019, Outcrops of Exotic Raw Material in the Bistrița Valley (north-eastern Romania) used in the Palaeolithic, Annales d’Université Valahia Targoviste, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XXI, 2019, p. 139-154.

 

 

 

 

Diverse

A fost factorul decisiv pentru înființarea Muzeului Evoluției Umane și Tehnologiei în Paleolitic.

Director de granturi naţionale

 • Director al contractului de cercetare finanţat de Academia Română pentru Cercetările arheologice din peştera Cioarei-Boreşteni, pe anii 1993-1995 ;
 • Grant de tip A cu CNCSIS 1996-1998: Dinamica şi ecologia societăţii preistorice în perspectiva cercetării interdisciplinare. Evoluţia relaţiilor om-mediu ;
 • Director al programului de finanţare a cercetărilor arheologice de către Ministerul Culturii şi Cultelor pentru Cercetările arheologice de pe şantierul arheologic de la Lapoş, şantier şcoală al UVT, pentru anii 1998-2006 ;
 • Director al programului de finanţare a cercetărilor arheologice de către Ministerul Culturii şi Cultelor pentru Cercetările arheologice de pe şantierul arheologic de la Poiana Cireşului – Piatra Neamţ, şantier şcoală al UVT, pentru anii 1999-2006 ;
 • Grant de tip A cu CNCSIS 2001-2003: Reconstituirea economiei comunităţilor preistorice prin cercetări interdisciplinare – Modele de cercetare pe baza unor studii de caz pe şantiere arheologice paleolitice şi neolitice din România ;
 • Grant finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin programul CERES, program prioritar al Ministerului Culturii şi Cultelor 2002-2004: Concepte, metode şi tehnici de cercetare pluridisciplinare moderne implicate în arheologie.
 • Manager proiect ID 5057: « Oportunităţi oferite în cadrul stagiului de pregătire doctorală în vederea creşterii capacităţii şi motivaţiei pentru cercetarea ştiinţifică de performanţă » finanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN – Programul operaţional sectorial POS DRU (în valoare de 1.750.000 Euro).
 • Manager proiect: ”Burse doctorale, premiză pentru creştera competitivităţii şi competenţelor în cercetarea ştiinţifică” finanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN - Programul operaţional sectorial POS DRU (în valoare de 2.792.772 Euro)

       - Director PALEOTECH – Comportamentul tehnic și symbolic al comunităților paleolitice din estul Carpaților (România) înainte și în timpul ultimului Maxim Glaciar (PN IIIP3-ID-PCE-2016- 0614), finanțat de UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, România) în cadrul PNCDI III, programul 4. Cercetare Fundamnetală și de Frontieră (în valoare de 823.900 lei)

 

Director sau membru al unor granturi sau contracte de cercetare internaţională

 • Responsabil din partea română a programului de cercetare Formation et recherches en paléoécologie de l’Homme fossile, cu Universităţile din Liège şi Louvain (Belgia) – 1995-1996;
 • Director al contractului de Cercetări comune româno-americane pentru perioada mezolitică şi începutul neoliticului, cu Departamentul de Antropologie al Universităţii Urbana-Champaign din Illinois – SUA - 1995;
 • Responsabil din partea română a programului de cercetare Histoire de l’économie des peuples chasseurs-cueilleurs d’Europe Centrale et Orientale au Paléolithique inferieur et moyen, cu L’Institut de Paléontologie Humaine – Paris - 1999.
 • Director din partea română al grantului The Transition from Aurignacian to Gravettian in Central and Eastern Europe (2005-2008), finanţat de Fundaţia Germană pentru Cercetare ştiinţifică (valoare 22.000 euro), în colaborare cu trei instituţii germane (Univ. din Erlangen; Univ. din Bayreuth, Institutul Max Planck din Leipzig).
 • Director al grantului Archaeological Researches in Poiana Cireşului (2005-2006) (valoare în 2005 de 3.000 euro), în colaborare cu trei instituţii germane (Univ. din Erlangen; Univ. din Bayreuth, Institutul Max Planck din Leipzig), una franceză (Univ. Aix-en-Provence) şi câteva instituţii de cercetare din ţară (Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească din Târgovişte, Muzeul judeţean Neamţ, Muzeul Naţional de Istorie a României).
 • Director al programului de cercetare The Carpathian Upper Paleolithic (2005-2007), realizat în regim de cofinanţare între Universitatea „Valahia“ din Târgovişte şi Universitatea din Liège (Belgia). Contribuţia părţii belgiene este de 7.000 de euro, oferiţi de Ministerul Valon al Culturii.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram