Cheluță-Georgescu N.C. Valeriu

Data nașterii :
03/01/1944
Galați
Data deces     :
20/12/2002
Mangalia

Specializare

Epoca greacă
arheologie greco-romană
Epoca romană

Studii

Universitatea București - Facultatea de Istorie
Licenta
1965
 - 1970

Alte studii

Studii primare la Galați și Isaccea (1949-1957)

Studii liceale la Constanța (1957-1961)

Șantier

Callatis - sector nord-est (Hotel Siemens)
Mangalia
Judet : Constanța
Perioada
1970
-
1973
Albești
Albești
Judet : Constanța
Perioada
1974
-
2002
Tomis
Constanța
Judet : Constanța
Perioada
1973
-
1981
Tara : Romania
Perioada
-

Alte șantiere

Elev de liceu,  s-a înscris în „Cercul micilor arheologi” de pe lângă Muzeul de Arheologie Constanţa, ceea ce i-a oferit ocazia să participe la toate marile descoperiri făcute atunci la Tomis: basilicile din sectorul de nord-vest, tezaurul de sculpturi, edificiul roman cu mozaic.

Callatis - sectorul  de  nord-est,  unde  s-a  construit  hotelul „Siemens”, singur sau în colaborare cu Constantin Preda.

1972 - identificat cetatea greco-autohtonă de la Albeşti

1973-1981 - a descoperit la Tomis două basilici creştine din sec. V-VI, precum şi mai multe cartiere antice cu monumente datate între sec. IV a.Chr – sec. VI p.Chr, a  dezvelit o porţiune din zidul de incintă al cetăţii (epoca Anastasius-Justinian)

1993 a descoperit în movila Documaci (la 3 km est de Callatis) un mormânt princiar (sec. IV a.Chr.)

Activitate

Muzeul Constanța - secția Mangalia
arheolog
-
Perioada
1970
-
1973
Muzeul de Arheologie Costanța
arheolog
-
Perioada
1973
-
1981
Muzeul de Arheologie Costanța- secția Mangalia
arheolog
-
Perioada
1982
-
1990
Muzeul de Arheologie „Callatis”
director
-
Perioada
1990
-

Alte Funcții

1993 - Institutul Român de Tracologie şi Institutul de Tracologie din Bulgaria au înfiinţat la Mangalia, pe lângă Muzeul „Callatis”, Comisia Internaţională Consultativă pentru Promovarea Studiilor Indo-Europene şi Trace.

1996 - a organizat la Mangalia cel de-al 7-lea Congres Internaţional de Tracologie (în colaborare cu Institutul Român de Tracologie).

1994-1995 - colaborarea cu Universitatea din Padova, reglementată printr-un contract, pentru cercetarea siturilor arheologice submerse (zidul de est al cetăţii și instalaţiile portuare).

Lista Lucrări

 1. Morminte elenistice si romane descoperite în zona de nord si nord-est a necropolei callatiene, Pontica 7(1974), 169-180;
 2. Complexe funerare din VI e.n. la Tomis, Pontica 7(1974) p. 363-376;
 3. Sapaturile de salvare de la Mangalia din 1972 - Necropola callatiana din zona stadionului, Pontica 8(1975), 55-75 (în colaborare);

4 . Săpăturile de la Capidava, Pontica 8(1975), p. 77-85 ( în colaborare);

 1. Contributii la topografia Tomisului în VI d.Hr., Pontica 10(1977), p.253-260;
 1. Contributii asupra tipului de locuinţe feudale de la Capidava şi elemente specifice amenajării interiorului lor, Pontica 11(1978), p.211-222;
 1. Şantierul arheologic  Albeşti,  1978,  Materiale  şi  Cercetări  Arheologice,  A XIII-a Sesiune Anuală de Rapoarte, Oradea, (1979), 167-174, (în colaborare);
 2. Capidava  Cercetări  efectuate  în  necropola  romană,  în  Materiale  şi Cercetări Arheologice, A XIII-a Sesiune Anuală de Rapoarte, Oradea (1979), p. 179-182;
 1. Un pond  roman  descoperit  la  Tomis,  BSNR,  LXX-LXXIV  (1976-1980),  (în colaborare);
 2. Amfore antice  apărute  într-un  mormânt  tumular  de  la  Topalu,  Pontica XV (1982), p.125-136, (în colaborare);
 1. Ştampile de amfore inedite de la Callatis, Pontica 16(1983), 149-188 (în colaborare);
 2. Al XIII-lea Congres International al Limes-ului, Aalen, 1983;

13. Fazele constructive ale fortificaţiei de la Albeşti, jud. Constanţa, în Sympozia Thracologica, 3, Constanţa, (1985), p. 78-80 (în colaborare);

 1. Importuri amforice de la Albeşti (Thasos), Constanţa, Pontica 19(1986),p.61-74 (în colaborare);
 1. Tipuri de amfore elenistice descoperite în aşezarea greco-autohtonă de la Albeşti, Pontica 20(1987), p.79-106 (în colaborare);
 1. Noi descoperiri creştine la Tomis şi Callatis, în Îndrumatorul Bisericesc, 3, Galaţi, (1987);
 2. Importuri amforice la Albeşti (Sinope), Pontica 21-22(1988-1989), 23-90 (în colaborare);
 3. Pentru un catalog complet al importurilor amforice la Albeşti (jud. Constanţa), Pontica, 23(1990), p.49-79 (în colaborare);
 4. Un depozit  de  denari  romani  republicani  descoperit  la  Mangalia,  Pontica, 23(1990), 221-224 (în colaborare);
 5. Observaţii privind  aşezarea  greco-autohtonă  de  la  Albeşti  (jud.  Constanţa),Pontica 26(1993), p. 121-158 (în colaborare);
 1. Însemnări pe marginea sgraffiti-lor din mormântul elenistic de la Mangalia, Pontica 27(1994), p. 225-228 (în colaborare);
 1. Reprezentări figurate în aşezarea de epocă elenistică de la Albeşti, Pontica 28- 29(1995-1996), 23-72, (în colaborare);
 2. Mărturii creştine  la  Callatis,  Pontica  28-29(1995-1996),    187-200,  (în colaborare);
 3. Albeşti, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 1994, Cluj-Napoca 1995, 5, (în colaborare);
 4. Albeşti, Constanţa, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 1995, Brăila 1996, p. 6 (în colaborare)
 5. Albeşti, “Cetate”, Constanţa, Situri arheologice cercetate în perioada 1983-1992, Brăila 1996, p. 8-9, (în colaborare);
 6. Albeşti, Constanţa, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 1996,Bucureşti 1997, p. 3, (în colaborare);
 1. Cercetări de teren în teritoriul callatian, SCIVA 41, 2(1997) (în colaborare);
 2. Albeşti,  Constanţa,  Cronica  Cercetărilor  Arheologice.  1983-1992, Bucureşti 1997, 2-4, (în colaborare)
 3. Callatis (Mangalia), Constanţa, Cronica Cercetărilor Arheologice. 1983-1992, Bucureşti, 1997, p. 16-19, (în colaborare);

31.   Le système de défense callatien, Actele Congresului de Limes-Halmyris, Bucureşti, 1998 (în colaborare);

 1. Albeşti, Constanţa, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 1997, Călăraşi, 1998, p. 5-6 (în colaborare);
 2. Albeşti – site fortifié du territoire callatian, The Thracian World at the Crossroads of Civilizations, II, Bucureşti, 1998, 345-375 (în colaborare);
 3. Noi ştampile  amforice  de  la  Callatis,  Pontica,  31(1998),    49-98  (în colaborare);
 4. Cercetările arheologice de la Albeşti (jud. Constanţa); 1996-1999, Pontica, 32 ( 1999), p. 51-69 (în colaborare);
 1. Inscriptions grecques du musée “Callatis” de Mangalia, Pontica, 32(1999), 89-117, (în colaborare);
 2. Albeşti, Constanţa, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 1998,Vaslui 1999, p. 9 (în colaborare);
 1. Albeşti, Constanţa,, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 1999, Deva, 2000, p. 12-13 (în colaborare);
 2. Ştampile amforice recent descoperite la Albeşti (jud. Constanţa), Pontica, 33- 34(2000-2001), 219-252(în colaborare);
 3. Albeşti (Département de Constantza) – site fortifié gréco-indigène, Talanta, 32-33(2000-2001), p. 189-204;
 1. Albeşti, Albeşti, jud. Constanţa, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 2000, Suceava 2001, p. 28-29 (în colaborare);
 2. Albeşti, Albeşti, jud. Constanţa, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 2001, Buziaş 2002, p. 37-38 (în colaborare);
 3. Complexes d’habitat du site fortifié gréco-indigène d’Albesti (départ. de Constantza), “Thrace and the Aegean”, Proceedings of the Eighth International Congress of Thracology, Sofia 2002, 361-375 (în colaborare)

Lista bibliografică de la Covacef 2002-2003, p. 511-513.

Bibliografie despre arheolog

  Z. Covacef ,  N.C. Valeriu Cheluță-Georgescu (3 ianuarie 1944 – 20 decembrie 2002), Pontica XXXV-XXXVI (2002-2003), p. 509-513.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram