Comșa Alexandra

Data nașterii :
12/05/1963
București

Specializare

Paleolitic
Neolitic
Epoca metalelor

Studii

Universitatea Bucureşti – Facultatea de Biologie, geografie şi geologie
Licenta
1984
 - 1988
Universitatea Spiru Haret - – Facultatea de Sociologie-Psihologie
Licenta
2005
 - 2009
Universitatea „Spiru Haret” – Facultatea de Sociologie şi Psihologie (psihologie)
Master
2011
 - 2011
Universitatea „Spiru Haret” – Facultatea de Sociologie şi Psihologie (antropologie)
Master
2011
 - 2011

Doctorat

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Populaţii de origine stepicǎ din perioada de tranziţie şi epoca bronzului pe teritoriul României
Dr. Maria Cristescu
1999

Șantier

Celic Dere
Frecăței
Judet : Tulcea
Tara : Romania
Perioada
1993
-
1994
Radovanu
Radovanu
Judet : Călărași
Tara : Romania
Perioada
2005
-
2012
Sultana - Valea Orbului
Sultana
Judet : Călărași
Tara : Romania
Perioada
2006
-
2007
Stolniceni
Stolniceni
Judet : Rep. Moldova
Tara : Romania
Perioada
2008
-
2018

Alte șantiere

Cercetări preventive:

Brǎneşti-Vadu Anei (jud. Ilfov) - 1991;

Roşia Montanǎ (jud. Alba) - 2004-2005;

Buftea (jud. Ilfov) - 2008.

Medgidia – Tumulul 3 (jud. Constanţa) - 2010;

 Alexandria – Buzescu (jud. Teleorman) – 2011-2012.

Bucureşti –Militari Câmpul Boja 2006-2016.

 

Activitate

Universitatea Ecologică - Bucureşti
asistent - prof. dr. Cantemir Rişcuţia
-
Perioada
1996
-
1997
- Institutul de Tracologie/Institutul Naţional Român de Tracologie
Cercetător asistent
-
Perioada
1990
-
1993
- Institutul de Tracologie/Institutul Naţional Român de Tracologie
Cercetător ştiinţific
-
Perioada
1993
-
1997
- Institutul de Tracologie/Institutul Naţional Român de Tracologie
Cercetător ştiinţific III
-
Perioada
1997
-
2003
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”– Centrul de tracologie - Secţia de Bioarheologie
Cercetător ştiinţific II
-
Perioada
2003
-
2017
- Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”– Secţia de Bioarheologie
Cercetător ştiinţific II
-
Perioada
2018
-
2020

Alte Funcții

Membră în comitete de redacţie din Romania:

 • Thraco-Dacica, S.N., 2009-2020.
 • Symposia Thracologica nr. 9, Bucureşti .
 • Bibliotheca Thracologia II, Bucureşti, 1992.
 • Cercetǎri arheologice în aria nord-tracǎ, I-III, Bucureşti, 1995, 1997, 1999.
 • The Thracian World at the crossroads of civilizations, Reports and summaries, Bucharest, 1996.
 • Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, 3/1996.
 • Ostrovul Corbului, vol. 1- 1.a P. Roman. Forschungsgeschichte. Ausgrabungen und Stratigraphie; 1.b Alexandru Pǎunescu, Die mesolithische Siedlung der Schela Cladovei-Kultur, Bucureşti, 1996.
 • Der Basarabi-Komplex in Mittel- und Südosteuropa, Bucureşti, 1996.
 • Redactor at the volume Buridava XII/1/2015, Râmnicu Vâlcea.
 • Cernavoda III-Boleráz, Ein vorgeschichtliches Phänomen zwischen dem oberrhein und der unteren Donau, Symposium Mangalia–Neptun (18-24. Oktober 1999), Studia Danubiana, Series Symposia II, Ed. P. Roman, S. Diamandi, Bucureşti 2001.
 • Studii şi cercetări de antropologie, revista online a Institutului de Antrpologie „Fr. Rainer“, Bucureşti.
 • Referent pentru domeniul antropologie la revista “Arheologia Moldovei”

 

Membră  în comitete de redacţie internaţionale:

 • Archaeologies - World Archaeological Congress, Washington D.C. - Sidney - Melbourne.
 • Acta Morphologica et Anthropologica, revista Institutului de Morfologie Experimentalǎ, Patologie si Antropologie din Sofia, Bulgaria.

 

Membră în organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale:

 • European Association of Archaeologists (din1997 până în prezent);
 • World Archaeological Congress (din 2003 până în prezent);

     -     Membră în „Who’s who” Romania (din 2008, până în prezent);

      -    International Association of Paleodontology;

       - „Natură şi civilizaţie” Piteşti.

Lista Lucrări

Cǎrţi de unic autor:

      Populaţii de origine stepicǎ din perioada de tranziţie şi epoca bronzului pe teritoriul României, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2005 (ISBN-973-7925-59-9). Carte de unic autor bazatǎ pe teza de doctorat.

      Aspects of archaic medicine: human and animal trephination in Romania, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2008-2013 (ISBN 978-973-8966-69-7).

 

Cǎrţi co-autor:

            Cristian Schuster, Comşa Alexandra, Traian Popa, The Archeology of Fire in the Bronze Age of Romania, Bibliotheca Musei Giurgiuvensis II, Giurgiu, 2001.

            Cristian Schuster, Alexandru Morintz, Alexandra Comşa, Culturi preistorice din sud-vestul Statelor Unite ale Americii, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte,2004 (ISBN-973-7925-46-7).

            Mircea Negru, Cristian Schuster, Alexandru Bǎdescu, Alexandra Comşa, Alexandru Morintz, Militari Câmpul Boja. Archaeological excavations from 2006-2007, series IV, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2007 (ISBN 978-973-8966-42-0).

 1. Schuster, G. Crăciunescu, C. Fântâneanu (in Zusammenarbeit mit A. Morintz, A. Comşa, C. Semuc), Zur Bronzezeit in Südrumänien Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara. Bd. I Verbreitungsgebiet, Siedlungen, Häuser und Bestattungen, Colecţia Arheologie, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte. (ISBN 973-7925-60-2; ISBN vol. I, Bd. I. 973-7925-65-3).
 2. Schuster, Al. Morintz, R. Kogǎlniceanu, C. Ştefan, Al. Comşa, G. El Susi, M. Constantin, C. Constantin, G. Mureşan, Cercetǎrile arheologice de pe tronsonul Cernavodǎ-Medgidia al Autostrǎzii A.2. Tumulul nr. 3, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011. (ISBN 978-537-082-1).

            Georgeta Miu, Dan Botezatu, Alexandra Comşa, Georgeta El Susi, Ostrovul Corbului între km fluviali 911-912. Analizǎ antropologicǎ şi arheozoologicǎ, Bucureşti, 2013 (ISBN 978-973-566-224-0).

            Sorin Paliga, Alexandra Comşa, Cătălin Borangic, Tracii – oameni, zei, războaie, Editura Meteor Press, 2018,  ISBN: 978-973-728-703-8.

Capitole in volume:

 1. Andriţoiu, A. Rustoiu, Sighişoara-Wietenberg. Descoperirile preistorice si aşezarea dacicǎ (A. Comşa, Analiza antropologicǎ a scheletului din G.11/92)., Bucureşti, 1997, p. 155-156.
 2. Burtǎnescu, Epoca timpurie a bronzului între Carpaţi şi Prut cu unele contribuţii la problemele perioadei premergǎtoare epocii bronzului în Moldova, Bibliotheca Thracologica XXXVII, Bucureşti, 2004, anexe, Studiu antropologic referitor la douǎ morminte descoperite la Ripiceni (jud. Botoşani), p.  468-470.
 3. Cristian Schuster, Gabriel Crǎciunescu, Cristinel Fântâneanu, Zur Bronzezeit in Südrumänien drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara bd. 1-Verbreitungsgebiet, Siedlungen, Häuser und Bestattungen, in Zusammenarbeit mit Al. Morintz, Al. Comşa, C. Semuc, Târgovişte, 2005.
 4. Comşa, Date antropologice privind rămăşiţele osteologice umane incinerate descoperite în două morminte (C.1, C.2) în situl arheologic de la Rotbav (com. Feldioara, jud. Braşov) în Al. Gavrilaş, D. L. Vaida. A. Onofreiu, G. G. Marinescu (coord.), Trecutul mai aproape de noi. Omagiu Profesorului Gheorghe Marinescu la 70 de ani, Cluj-Napoca, 2015, p. 125-128. ISBN 978-606-543-637-4.
 5. Analize antropologice, în Florea Costea, Valeriu Sîrbu, Lucica Savu, Angelica Bălos, Radu Ştefăescu, Andrei Gonciar, Racoş-Piata detunată, judeţul Braşov. Monografie arheologică (1), Epoca Bronzului: cultura Wietenberg, Braşov, 2015, p. 185-196.

 

Editare volume

Alexandra Comşa (coordinating editor), Clive Bonsall (editor) Lolita Niklova, Facets of the Past. The Challenge of the Balkan NeoEneolithic. Proceedings of the International Symposium Celebrating the 85th Birth Aniversary of Eugen Comşa, 6-12 October, 2008, Bucharest, Romania, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013, 786 p. ISBN 978-973-27-22101-5.

 1. Nikolova, Marco Merlini, Alexandra Comşa (eds.), Western Pontic Culture Ambience and Pattern. In memory of Eugen Comşa, De Gruyter Open, 2016, 365 p., ISBN: 978-3-11-050082-0.

Articole individuale:

            Bibliografie referitoare la cercetǎrile antropologice privind comunitǎţile epocii bronzului din Transilvania, Banat şi Crişana, Symposia Thracologica, 8, Satu-Mare-Carei, 1990, p. 100-102.

            Nekatorîie dannîie otnoscaşciestia k antropologiceskii tipah geto-dakov na teritorii Rumînii (rezumat), în Drevenisie obşnossti zemledelţev u skotovodov severnogo Pricernomorija. Vtâs do naşa era-V v naşa era, Kiev, 1991, p. 100.

            Date cu privire la structura antropologicǎ şi la unele ritualuri funerare la geto-daci, Thraco-Dacica, XII, 1-2, 1991, p. 153-165.

            Several Data concerning the anthropological structure and some funeral rituals at Getic-Dacian people in the 4th-1st centuries B.C., în Actes du XIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1-7 Septembre 1991, vol. 1, Bratislava, 1993, p. 187-189.

            Necropolises and graves of the Bronze Age on the Lower Danube (the Romanian territory), în Spaţiul cultural al Dunǎrii Mijlocii şi Inferioare: Tradiţii şi perspective ale convieţuirii/Kulturraum mittlere und untere Donau: traditionen und Perspektiven des Zusammenlebens, Reşiţa, 1995, p. 73-77.

            Date antropologice privind scheletul din mormântul nr. 4 de la Drǎgǎneşti-Olt, Cercetǎri arheologice în aria nord-tracǎ, I, Bucureşti, 1995, p. 46-54.

            Analize antropologice privind epoca bronzului din Muntenia, Culturǎ şi civilizaţie la Dunǎrea de Jos, XIV, 1995, p. 65-69.

            Demographic aspects of the Bronze Age in Romania, în M.A. Raath, H. Soodyall, D. Barkhan, K.L. Kuykendall and P.V. Tobias, Abstracts and contributions to the Dual Congress 1998, Johannesburg, 1998, p. 123.

            Necrolog Michaela Ioana-Graziella Perianu, Thraco-Dacica XIX, 1-2, 1998, p. 260-261.

            The variability of the cefalic index and anthropological types of the Noua Culture, în The Thracian World at the Crossroads of Civilizations, vol. II, Bucharest, 1998, p. 57-63.

            Burial rites and rituals of the Monteoru Culture - some semnifications regarding the social ranking, Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, vol. IV, Sibiu, 1998, p. 46-52.

            Some demographic aspects of the Middle Bronze Age in Muntenia and Oltenia, în “Secolul XXI şi provocarea antropologiei”, Bucureşti şi Sinaia,  29 aprilie - 1 mai 1998, Ploieşti 1999, p. 41-47.

            Date antropologice ale scheletelor din necropola geticǎ de la Stolniceni (raionul Hinceşti, Republica Moldova), Cercetǎri arheologice în aria nord-tracǎ, III, Bucureşti, 1999, p. 537-550.

            The influence of some environmental factors upon the pathology of the steppe populations from Romania, in comparison with the neighbouring territories. Eneolithic and Bronze Age (rezumat), în III Kongress etnografov i antropologov Rossii, Tezisî dokladov, 8-11 iunija 1999, g. Moskva, Moskva 1999, p. 109.

            Demographic aspects of the Bronze Age in Romania, în L. Nikolova (ed.), Analyzing the Bronze Age. Contributions to the Prehistoric Cultural Pattern in the Balkans, Reports of Prehistoric Research Projects, 4/2000, Prehistory Foundation, Agatho Publishers, Sofia, 2000, p. 45-55.

            Necrolog Maria Cristescu, Thraco-Dacica XXI, 1-2, 2000, p. 340-343.

            Date antropologice referitoare la mormântul de copil descoperit la Zoltan (Cultura Noua), Angustia, 5, 2000, p. 199-202.

            Date antropologice referitoare la osemintele umane aparţinand epocii bronzului descoperite la Pǎuleni, Angustia, 5, 2000, p. 173-176.

            Cremation, simply a funerary rite? / poster Lisabona -6th Annual Meeting-European Association of Archaeologists, Lisbon, Portugal, 10th-17th September 2000, Final programme and abstracts, Lisboa, 2000, p. 235.

            Date antropologice ale scheletelor din mormintele feudale descoperite la Gradistea Coslogeni (jud. Calaraşi), Angustia 7, 2002, p. 311-320.

            The relation between population groups in the Bronze Age or Hallstatt and preceding or contemporary ones, with consequences upon the anthropological structure or cephalic index of the communities on the territory of Romania, Annales d’Université ”Valahia” Târgovişte, section d’Archéologie et d’Histoire, tome IV-V, 2002-2003, p. 67-71.

            The influence of some environmental factors upon the pathology of the steppe populations from Romania, in comparison with the neighboring territories. Neolithic and Bronze Age, în Festschrift für Florin Medeleţ, Ed. P. Rogozea, V. Cedicǎ, Timişoara, 2004, p. 61-65.

            Trephination in Romanian Prehistory, în 10th Annual Meeting of the EAA, 8-11 september 2004, Lyon, France, Lyon, 2004,  p. 79.

            Trephination as cultural tradition and social innovation in the Romanian Prehistory, în  Soţialnîe innovaţii v kulturnom proţesse: strategii razvitija I preobrazovanija, Medjunaronaja naucino prkticeskaja Konferenţija, International Conference, Social Innovations in Cultural Process, Samara, 9-10. decembrie 2004, Samara, 2004, p. 170-177.

            Arheologia şi antropologia, în Dragomir  Popovici, Mircea Anghelinu (ed.), Cercetarea arheologicǎ pluridisciplinarǎ în România. Trecut, prezent, perspective,  Târgovişte, 2005,  66-68.

            Cremation Warrior Burials in the Iron Ages of Romania, Drobeta, XVI,  2006, p. 175-178.

The Interrelations Between Burial Orientations and  Astronomy in the Balkan Region, Analele Banatului, XIV, 1, 2006, p. 159-176.

            Traco-Geto-Dacii în sursele antice şi în datele antropologiei fizice, Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, 7, Sibiu, 2007, p. 99-105.

            Social differentiation in the Bronze Age of Romania. An anthropological approach, în 13th Annual Meeting of the EAA, 18-23 september 2007, Zadar, Croatia, Abstracts book, Zadar 2007, p. 179-180.

            Anthropological data regarding the skeletons of the tumular ochre burials from Sultana-Movila Mare, Drobeta, XVIII, 2008, p. 45-56.

            Anthropological data regarding the skeletons of the tumular ochre burials from Sultana-Movila Mare, Drobeta, XVIII, Arheologie-Istorie, 2008, p. 45-56.

            Warrior cremation burials in the Romanian Iron Ages, în 7th Annual Meeting of the EAA Esslingen am Neckar Germany, Final programme and abstracts,  Stuttgart, 2008, p. 95-96.

 Analiza resturilor osteologice umane (informaţii preliminare) (p. 442-443) în articolul C. Schuster, M. Negru, Al. Morintz, Raluca Kogǎlniceanu, Raport preliminar privind cercetǎrile arheologice preventive de la Buftea-Flǎmânzeni (2008), Cercetǎri arheologice in Bucureşti, 8, 2009, p. 433-444.

            Date antropologice privind douǎ morminte descoperite în necropola de la Iclod, Arheometria, 3, Cluj-Napoca, 2008, p. 191-193.

Antropologia fizicǎ - trecut, prezent şi perspective, Zoia Maxim, Diana Bindea, Luminiţa Sǎsǎran (ed.), Arheometrie în România, vol. 3 (1991-2008), Cluj-Napoca, 2008, p. 91-98.

Date antropologice privind douǎ morminte descoperite in necropola de la Iclod, Zoia Maxim, Diana Bindea, Luminiţa Sǎsǎran (ed.), Arheometrie în România, vol. 3 (1991-2008), Cluj-Napoca, 2008, p. 191-193.

Anthropological data regarding the skeletons of the tumular ochre burials from Sultana-Movila Mare, Drobeta, XVIII, 2008, p. 45-56.

            Analiza resturilor osteologice umane (informaţii preliminare) (p. 442-443), în articolul C. Schuster, M. Negru, Al. Morintz, Raluca Kogǎlniceanu, Raport preliminar privind cercetǎrile arheologice preventive de la Buftea-Flǎmânzeni (2008), Cercetǎri arheologice în Bucureşti, 8, 2009, p. 433-444.

Cranial trauma from the Neolithic times up to the Bronze Age of Romania, Litua, 12, 2009, p. 103-109.

            Cultura Catacombnaia pe teritoriul României. O abordare antropologicǎ, Drobeta, XIX, 2009, p. 57-62.

            Evolution of the structural methods in the physical anthropology from Romania, în Vl. Ionesov, G. W. Trompf (ed.), Diversity and Identity. Humanistic Foundations of World Heritage and Multicultural Development. Proceedings of International Scientific Conference Dedicated to Memory of Claude Levi Strauss, Samara, 2010, p. 236-247.

            Getae-Dacians and the after world. Tracii şi vecinii lor în antichitate (The Thracians and their Neighbours in Antiquity), în Ionel Cândea (ed.), Studia in honorem Valerii Sîrbu, Brǎila, 2010, p. 133-139.

            Trephination in the Bronze Age of Romania, Drobeta, XX, 2010, p. 87-98.

            Boundaries and Transitions in Discourse of Anthropological study of Ancient Migration and Cultural Mobility, în Vl. Ionesov (ed.), Boundaries and Transitions. Social innovations in cultural process, dedicated to 2010 the United Nations International Year for the Rapprochement of Cultures, Samara, 2010, p. 167-175.

            Some considerations regarding the the „package” burials in the necropolises belonging to the Monteoru culture, Annales d’Université Valahia Târgovişte, Tome XIII, Numéro 2, 2011, p. 99-110.

            Necrolog S. Haimovici, Thraco-Dacica S.N., II-III, 2010-2011, p. 177-188.

            Some Human-Environmental Interactions in Necropolises of the Neolithic and Metal Ages on the Territory of Romania, în S. Mills, P. Mirea, The      Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions, Proceedings of the International Conference, Alexandria, 3-5 November, 2010, Publicaţiile Muzeului Judeţean  Teleorman, III, Editura Renaissance, 2011, p. 145-149.

            Unele consideraţii privind trupul şi sufletul in preistoria României, Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc,  9, 2011,  9-26.

            Food offerings in some prehistoricRomanian necropoleis, Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc,  8, 2011, p. 9-22.

            Focul purificator in mormintele preistorice din România, Arheologia Moldovei, 34, 2011, p. 251-259.

            Some social aspects of the Romanian prehistory as rendered by the funerary rituals, în S. Chirimbu (coord.), Theoretical and Practical   Approaches in the Fields of Education, Linguistics, Literature, History, Economy and International Relations. Prospects and Challenges of Interdisciplinarity in the 21st Century, Iaşi, 2011, p. 390-393.

            Date antropologice rezultate din studiul necropolei hallstattiene de la Celic Dere (jud. Tulcea), Peuce, 10, 2012, p. 209-234.

            Anthropological Data regarding the Burials from Ripiceni, Drobeta 22, 2012, p. 180-187.

            Some considerations regarding the the „package” burials in the necropolises belonging to the Monteoru culture, Annales d’Université “Valahia” Târgovişte, Tome XIII, Numéro 2, 2011, p. 99-110.

            Necrolog S. Haimovici, Thraco-Dacica S.N., II-III, 2010-2011, p. 177-188.         

            Cranial trauma from the Neolithic Times up to the Bronze Age of Romania, Litua. Studii şi cercetǎri, 12, 2009, p. 103-109.

Analizǎ antropologicǎ privind osemintele umane hallstattiene (cultura  Babadag) descoperite la Garvǎn-Mlǎjitul Florilor (jud. Tulcea), Peuce. Studii şi cercetǎri de istorie şi arheologie, SN,  11, 2014, p. 327-342.

Anthropological Data Regarding he Cremated Bones Discovered in Three Complexes (no. 73, 74, 75) from the Dacian Site at Hunedoara –Grǎdina Castelului (Hunedoara County, Romania), în V. Sîrbu, R. Ştefǎnescu (eds.), The Thracians and Their neighbors in the Bronze And Iron Ages. Proceedings of the 12th International Congress of Thracology, Târgovişte, 10th-14th September 2013,       „Necropolises, Cult    Places, Religion, Mythology”, volume II, Braşov 2013, p.   48-52.

Categories of  factors that induce pathology in the Neolithic times of Romania, în Al. Comşa (coordinating editor), Clive Bonsall, Lolita Nikolova (eds.), Facets of the Past. The Challenge of the             BalkanNeo-Eneolithic.  Proceedings of the International Symposium Celebrating the 85th Birth Anniversary of Eugen Comşa, 6-12 October 2008 (apărut în 2013), Bucharest, Romania, 2013, p. 626-638.

Anthropological Data Regarding he Cremated Bones Discovered in Three Complexes (no. 73, 74, 75) from the Dacian Site at Hunedoara –Grǎdina Castelului (Hunedoara County, Romania), în V. Sîrbu, R. Ştefǎnescu (eds.), The Thracians and Their neighbors in the Bronze And Iron Ages. Proceedings of the 12th International Congress of Thracology, Târgovişte, 10th-14th September 2013,       „Necropolises, Cult    Places, Religion, Mythology”, volume II, Braşov 2013, p.   48-52.

Anthropological data regarding the Hallstatt skeletons discovered in the Tumulus III from Trinca-Drumul Feteştilor, Republic of Moldova, Revista Arheologicǎ, SN, Omagiu domnului Valentin Dergaciov cu ocazia împlinirii a 70 de ani, vol. 9, nr. 1, 2013 (apărută în 2014) p. 236-251. ISSN 1857-016X.

Anthropological Data Regarding he Cremated Bones Discovered in Three Complexes (no. 73, 74, 75) from the Dacian Site at Hunedoara –Grǎdina Castelului (Hunedoara County, Romania), în V. Sîrbu, R. Ştefǎnescu (eds.), The Thracians and Their neighbors in the Bronze And Iron Ages. Proceedings of the 12th International Congress of Thracology, Târgovişte, 10th-14th September 2013,       „Necropolises,Cult Places, Religion, Mythology”, volume II, Braşov 2013, p. 48-52.

Anthropological data regarding the Hallstatt skeletons discovered in the Tumulus III from Trinca-Drumul Feteştilor, Republic of Moldova, Revista Arheologicǎ, SN, Omagiu domnului Valentin Dergaciov cu ocazia împlinirii a 70 de ani, vol. 9, nr. 1, 2013 (apărută în 2014) p. 236-251. ISSN 1857-016X.

            An overview regarding the anthropological investigations about the Sarmatians in the Muntenia and Moldova funerary finds în B. Ciupercă, Arheologia mileniului I. p. Chr. IV. Nomazi şi autohtoni în mileniul I. p. Chr. Volum in memoriam Maria Comşa, Brăila, 2015, p. 145-165. ISBN 978-973-668-260-5.

            Date antropologice privind unele schelete eneolitice, descoperite în campania anului 1962 în necropola de la Radovanu-La Muscalu, în Cristian Schuster, Claudiu Tulugea, Carol terteci, (editori), Buridava XII/1, 2015, Buridava XX/1, Symposia Thracologica X, Volum dedicat profesorului Petre I. Roman la cea de-a 80-a aniversare, Râmnicu Vâlcea, 2015, p. 412-412.

   Anthropological Data Regarding the Skeletons in the Collective Burial from Copăceni (Cluj County), of the Early Bronze Age (Copăceni Group), Thraco-Dacica, 6-7 (29-30), 2014-2015, p. 5-18;

            Notă asupra  unui fragment de craniu uman descoperit în cetatea Halmyris (Murighiol, jud. Tulcea), Thraco-Dacica 6-7 (29-30), 2014-2015, p. 155-156.

Cranial Deformation in Neo-Eneolithic Skulls from Romania, Constantin Preoteasa, Ciprian-Dorin Nicola, Cucuteni Culture Within the Neo-Eneolthic Context, In memoriam Dr. Dan Monah, In memoriam Dr. Gheorghe Dumitroaia, Piatra Neamţ, 2016, p. 173-187.

Anthropological Data Regarding de Human Cranial Fragment Discovered  in the Dwelling. No. 4. During the Archaeological Campaign of 1972 at Radovanu-Gorgana a doua,  Revista de Cerceteri Arheologice şi Numismatice, 2, Bucureşti, 2016, p. 95-104.

Anthropological Data about a Hallstatt Funerary Find from Garvăn-         Mlăjitul Florilor (Jijila comm. Tulcea County), belonging to the Babadag   Culture, în Livia Sîrbu, N. Telnov, Larisa Ciobanu, G. Sîrbu, Maia Kashuba (ed.),            Culturi, Procese şi Contexte în Arheologie, Chişinău, 2016, p. 195-202.

Anthropological data regarding the Hallstatt skeletons discovered in the Tumulus III from Trinca-Drumul Feteştilor, Republic of Moldova, Revista    arheologicǎ, SN, Omagiu domnului Valentin Dergaciov cu ocazia împlinirii a 70             de ani, Chişinǎu vol. 9, nr. 1, 2013, p. 236-251. ISSN 1857-016X.

            Categories of factors that induce pathology in the Neolithic times of         Romania, în    Al. Comşa, C. Bonsall, L. Nikolova, Al. Comşa (editor      coordonator), Clive    Bonsall (editor), Lolita Nikolova (editor), Facets of the   Past. The Challenge of the     Balkan Neo-Eneolithic. Proceedings of the International Symposium Celebrating the 85th Birth Anniversary of Eugen         Comşa, 6-12 October 2008, Bucharest, Romania.

Necrolog Dan Botezatu, Thraco-Dacica S.N., 27-28, 1-2, 2012-2013, p. 227-234.

Childhood in the Monteoru Culture, Istros 22, 2016, p. 67-89.

Date antropologice privind unele schelete eneolitice, descoperite în campania anului 1962 în necropola de la Radovanu-La Muscalu (Buridava XII/1, 2015, Volum omagial Petre Roman)., ISBN 0258-140X, p. 412,421.

Date antropologice privind rămăşiţele osteologice umane incinerate descoperite în două morminte (C.1, C.2) în situl arheologic de la Rotbav (com. Feldioara, jud. Braşov), în Al. Gavrilaş, D. L. Vaida. A. Onofreiu, G. G. Marinescu (coord.), Trecutul mai aproape de noi. Omagiu Profesorului Gheorghe Marinescu la 70 de ani, Cluj-Napoca, 2015, p. 125-128.

Load carrying on the head in nthe Romanian Prehistory. An anthropologicalperspective, in C. Schuster, T. Zavalaş, Al. S. Morintz, O viaţă dedicată arheologiei şi patrimoniului. In honorem D. Şerbănescu, Târgovişte, 2017, p. 95-113.

 

 

Lucrǎri în colaborare:

            Aurel Rustoiu, Al. Comşa, C. Lisovschi-Cheleşanu, Practici funerare în aşezarea dacicǎ  de la Sighişoara-Wietenberg (Observaţii preliminare), Ephemeris Napocensis, Cluj-Napoca,  III/1993, p. 81-94.

            Al. Comşa, C Schuster, Unele aspecte ale practicarii sacrificiului uman în prima perioadǎ a epocii metalelor, AMN, 32/1, 1995, p. 279-288.

 1. Schuster, Al. Comşa, Un mormânt aparţinând culturii Tei la Sitaru, Angustia II, 1997, p. 137-145.
 2. Schuster, Al. Comşa, Die Tei-Kultur und der Südosten Siebenbürgens. Eine Einleitung, Forschungen für Volks- und Landeskunde, 40, 1-2, 1997, Sibiu, p. 107-116.
 3. Schuster, Al. Comşa, Burial rites and rituals during the Bronze Age in South-Eastern Romania. An archaeological-anthropological approach, în E.A.A., Third Annual Meeting, Ravenna, September 24-28 1997, Abstracts, Ravenna, 1997, p. 99.
 4. Merlan, Fl. Burtǎnescu, Al. Comşa, Un mormânt Jamnaia cu lespede de piatrǎ la Chersǎcosu (com. Duda-Epureni, jud. Vaslui), Arheologia Moldovei XXXII, 1999, p. 209-214.
 5. Schuster, Al. Comşa, Burial rites and rituals of the Bronze Age in South-Eastern Romania. An archaeological-anthropological approach, în Peter Biehl, Fr. Bertemes, Harald Meller (ed.), The Archaeology of Cult and Religion, Archaeolingua, Vol. 13, Budapest,  2001, p. 235-241.
 6. Rustoiu, Al. Comşa, The Patea-Panaghiurişki Kolonii Group in South-Western Transylvania. Archaeological, Historical and Paleo-Anthropological Remarks, in A. Pescaru, I.V. Ferencz (coord.), Daco-Geţii. 80 de ani de cercetări arheologice sistematicǎ la cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, Deva, 2004, p. 267-276.

            Al. Comşa, Cǎtǎlina Semuc, The bearers of the tumular ochre burials. Some social aspects, Drobeta XV, 2005, p. 102-105

 1. Schuster, Al. Comşa, C. Semuc, Zu den Bestattungssitten der Tei-Kultur, Pontica XXXVII-XXXVIII, 2004-2005, p. 59-69.

            Vlad Vintilă Zirra, Iulian Bîrzescu, Al. Comşa, Radu Alexandru Dragoman, Adrian Ioniţă, Andrei Mircea Măgureanu, Despina Daniela Măgureanu, Floran Matei-Popescu, Alexandru Morintz, Adriana Panaite, Anca Diana Popescu, Cătălina Semuc, Cristian Eduard Ştefan, Meda Toderaş, Roşia Montană, com. Roşia Montană, jud. Alba, Punct: Pârâul Porcului/Tăul Secuilor, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, A XXXIX-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice, Jupiter-Mangalia, 25-28 mai, 2005, Bucureşti, p. 292-293, ISBN 973-7930-03-7.

            Mircea Negru, Rodica Ursu, Cristian Schuster, Alexandra Comşa, Alexandru Morintz, Cătălina Semuc, Bucureşti, Punct: Militari-Câmpul Boja, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005. A XL-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice, Constanţa, 31 mai-3 iunie 2006, Bucureşti, 2006, p. 104-106, ISBN 973-7930-07-X.

            Cristian Schuster, Alexandra Comşa, Alexandru Morintz, Traian Popa, Marin Panait, Mironeşti, com. Gostinari jud. Giurgiu, Punct: Malu Roşu, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005. A XL-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice, Constanţa, 31 mai-3 iunie 2006, Bucureşti, 2006, p. 230-231, ISBN 973-7930-07-X.

            Done Şerbănescu, Cristian Schuster, Alexandru Morintz, Alexandra Comşa, Cătălina Semuc, Crina Constantin, Laurenţiu Mecu, Andrei-Cosmin Mocanu, Simona Lungu, Radovanu, com. Radovanu, jud. Călăraşi, Punct: Gorgana a doua, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005. A XL-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice, Constanţa, 31 mai-3 iunie 2006, Bucureşti, 2006, p. 279-281, ISBN 973-7930-07-X.

 1. Şerbǎnescu, C. Schuster, Al. Morintz, Alexandra Comşa, G. El Susi, L. Mecu Al. Nǎlbitoru, I. Ţuţulescu, C Fântâneanu, E. Petkov, R. Kogǎlniceanu, C. Rennie, Radovanu-Gorgana a doua, în Cronica Cercetǎrilor Arheologice din România/Campania 2008, a XLIII Sesiunea Naţionalǎ de Rapoarte Arheologice, Târgovişte, 27-30 mai, 2009, Valachica, 21-22/ 2008-2009, 2009, p. 180-181.

            Cristian Schuster, Alexandru Morintz, Alexandra Comşa, Georgeta El Susi, Laurenţiu Mecu, Alexandru Nălbitoru, Ionuţ Tuţulescu, Cristinel Fântâneanu, Emil Petkov, Raluca Kogălniceanu, Claire Rennie, Radovanu, Punct: Gorgana a doua, Gorgana întâi, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2008. A XLIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgovişte, 27-30 mai 2009, Valachica XXI, Târgovişte, 2009, p. 180-181, ISSN 1454-5004.

            Iharka Szuecs-Cillik, Alexandra Comşa, Z. Maxim, Archaeoastronomy in Romania, Romanian Astronomical Journal vol. 20, Supplement, 2010, p. 197-200.

.           Iharka Szücs Cillit, Alexandra Comşa, Z. Maxim, Istvan Szücs, Case studies of archaeoastronomy in Romania, Archeologia e calcolatori, 21, 2010, p. 325-337.

            Alexandra Comşa, R. Kogǎlniceanu, Al. Nǎlbitoru, The Burial beneath the Getic          Earthen Defence Wall of the dava from Radovanu-Gorgana întâi, Thraco-Dacica, S.N., II-III, 2010-2011, p. 31-38.

            Liana Oţa, Alexandra Comşa, Un mormânt sarmatic descoperit la Cǎlǎraşi, Materiale VIII, S.N., 2012, p. 97-106.

Alexandra Comşa, S. Chirimbu, The Cucuteni Civilization. A Spectacular Culture for Archaeology and an Enigma for Anthropology, ­­în Modern Approaches to Interdisciplinary Studies 3, Second edition, Interdisciplinary Researches in the 21st Century Collection, Echo Academic Publishing House, Sandy-Utah, 2012, p. 367-373.

            Alexandra Comşa, S. Chirimbu, The Cucuteni Civilization. A Spectacular Culture for Archaeology and an Enigma for Anthropology, în Modern Approaches to Interdisciplinary Studies 3, Second edition, Interdisciplinary Researches in the 21st Century Collection, Echo Academic Publishing House, Sandy-Utah, 2012, p. 367-373.

 1. Şerbănescu, Cristian Schuster, Alexandru Morintz, Alexandra Comşa, Georgeta El Susi, Alexandru Nălbitoru, Ion Tuţulescu, Carol Terteci, Raluca Kogălniceanu, Radovanu, Punct: Gorgana a doua, Gorgana întâi, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2011. A XLVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgu Mureş, 23-26 mai 2011, Institul Naţional al Patrimoniului, Bucureşti, 2012, p. 112-113.
 2. Şerbǎnescu, Al. Comşa, The Yamnaya burials from Sultana, in the context of the similar finds on the territory of Romania, în V. Sîrbu and C. Schuster (eds.), Tumuli graves – Status Symbol of the Dead in the Bronze and Iron Ages in Europe/Les tombes tumulaires – symboles du statut des défunts dans les âges du Bronze e du Fer en Europe, BAR International Series 2396, 2012, p. 23-27.
 3. Schuster, Alexandra Comşa, Gender and funerary inventory in the Bronze Age of Southern Romania. An archaeological and anthropological approach, Mousaios, 18, 2013, p. 79-104.

              Alexandra Comşa, I. Tuţulescu, G. El Susi, An Archaeological-antropological-archaeozoological Study regarding the Skeleton in Burial no. 3 from Radovanu-Gorgana Întâi, belonging to the Early Bronze Age, Thraco-Dacica S.N., IV-V, 1-2, 2013, 13 p. & 14 fig.

 1. Szücs-Csillik, Alexandra Comşa, Z. Maxim, Arcahaeoastronomy in Romania, in Romanian Astronomical Journal, vo. 20, Supplement, 2010, p. 297-200 (apǎrutǎ în 2013.

Alexandra Comşa, I. Tuţulescu, G. El Susi, An Archaeological-antropological-archaeozoological Study regarding the Skeleton in Burial no. 3 from Radovanu-Gorgana Întâi, belonging to the Early Bronze Age, Thraco-Dacica S.N., IV-V, 1-2, 2013, 13 p. & 14 fig.

 1. Szücs-Csillik, Alexandra Comşa, The East-West Alignement in Neolithic in the South-Eastern Romania, în Studia Antiqua et Archaeologica, XVIII, 2012, p. 81-91

          Alexandra Comşa, I. Szücs-Csillik, An archaeoastronomical Study regarding some Necropoleis of the Gumelniţa Culture, Arheovest I, In memoriam Liviu Mǎruia, Interdisciplinaritate în arheologie şi Istorie, Timişoara 7 Decembrie 2013,  Szeged, 2013 (apărută în 2014), p. 837-846.

 1. Simalcsik, Alexandra Comşa, V. M. Groza, R.D. Simalcsik, Trepanaţiile simbolice şi terapeutice semnalate in necropola medievalǎ de la Lozova, sec. XIV-XV, Revista arheoogică, vol. X, SN, 1-2, 2014, p. 247-264.

- A Simalcsik, Al. Comşa, Vasilica-Monica Groza, Robert Daniel – Simalcsik, Trepanaţia – ritual simbolic, magico-religios, sau proceeu terapeutic? Necropola medievalǎ de la Lozova (raionul Strǎşeni, Republica Moldova), Secolele IV-XV. Studiu de caz, Revista Arheologicǎ, S.N. vol. IX, nr. 1, Chişinǎu, 2013 (apărută în 2014), p. 236-251. ISSN 1857-016X.

A Simalcsik, Alexandra Comşa, Vasilica-Monica Groza, Robert Daniel – Simalcsik, Trepanaţia – ritual simbolic, magico-religios, sau proceeu terapeutic? Necropola medievalǎ de la Lozova (raionul Strǎşeni, Republica Moldova), Secolele IV-XV. Studiu de caz, Revista arheologică, X, SN, 1-2, 2014,  p. 252-270.

 1. Naniu-Ursu, Alexandra Comşa, Several Ethno-Socio-Anthropological Considerations Regarding the Aristocratic Graves in the Extra-Carpathian Space, during the 5th-3rd Centuries BC, în V. Sîrbu, R. Ştefǎnescu (eds.), The Thracians and Their Neighbours in the Bronze And Iron Ages. Proceedings of the 12th      International Congress of Thracology, Târgovişte, 10th-14th September 2013, „Necropolises, Cult Places, Religion, Mythology”, volume II, Braşov 2013, p. 267-275.
 2. Dinu-Drăgănescu, Alexandra Comşa, I. Necula, A. Bădulescu, Reconstrucţia facială post-mortem, o nouă abordare, Revista română de criminalistică, nr. 3, iunie 2015, vol. XVI p. 1982-1985. ISDN 1454-3117.

            Alexandra Comşa, A. S. Sankhyan, Amazing Skills. Practice of Trepanation around the World, in Anek R. Sankhyan (coord.), Recent Discoveries and Perspectives in Human Evolution. Papers Arising from “Exploring Human Origins: Exciting Discoveries at the Start of the 21st Century' Manchester 2013”, BAR International Series 2719, Oxford, 2015, p. 173-182. ISBN 978-1-4073-1372-6.

            Iharka Szucs-Csillik, Alexandra Comşa, A. S. Sankhyan, Astronomic orientation of the trepanned Neolithic woman from Burzhalom, in Anek R. Sankhyan (coord.), Recent Discoveries and Perspectives in Human Evolution. Papers Arising from “Exploring Human Origins: Exciting Discoveries at the Start of the 21st Century' Manchester 2013”, BAR International Series 2719, Oxford, 2015, p. 219-226. ISBN 978-1-4073-1372-6.

 1. Szücs-Csillik, A. Comşa, Z. Maxim, Arcahaeoastronomy in Romania, in Romanian Astronomical Journal, vo. 20, Supplement, 2010, p. 297-200. (apǎrutǎ dupǎ raportarea precedentǎ)
 2. Szücs-Csillik, A. Comşa, The East-West Alignement in Neolithic in the South-Eastern Romania, în Studia Antiqua et Archaeologica, XVIII, 2012, p. 81-91 (apǎrutǎ dupǎ raportarea precedentǎ).

Al. Comşa, I. Szücs-Csillik, An archaeoastronomical Study regarding some Necropoleis of the Gumelniţa Culture, Arheovest I, In memoriam Liviu Mǎruia,   Interdisciplinaritate în arheologie şi Istorie, Timişoara 7 Decembrie 2013,        Szeged, 2013, p. 837-846.

Al. Comşa, Analizǎ antropologicǎ privind osemintele umane hallstattiene (cultura          Babadag) descoperite la Garvǎn-Mlǎjitul Florilor (jud. Tulcea), Peuce. Studii şi      cercetǎri de istorie şi arheologie, SN,  11, p. 327-342.

 1. Schuster, D. Şerbănescu, Al. Morintz. Alexandra Comşa, Alte unde neue archäologisches Forschungen im Gebiet du Gemeinde Radovanu, Bezirk Călăraşi, Revista de cercetări arheologice şi numismatice, I, 1, 2015, . 67-104.
 2. Szucs-Cillik, Alexandra Comşa, Z. Maxim, Astronomical world from Romania, „Astronomy and Power: Proceedings of the SEAC 2010 Conference, eds. Michael A. Rappenglück, Barbara Rappenglück, Nicolae Campion, Fabio Silva, BAR, IS, 2794, 2016, p. 43-48.

      Alexandra Comşa, I. Szucs-Cillik, Orientări astronomice din necropola de Epoca Bronzului de la Pietroasa Mică, _n M. Frîncu, S,imona Frîncu, Astronomia sreăbunilor. Arheoastronomie şi etnoastronomie pe teritoriul României, JATEPress Szeged, SPRAC 2019, p. 95-111, ISBN 978-963-315-408-3.

 

 

Recenzii, prezentǎri de carte, alte contribuţii

            Cronica Thraco-Dacica nr. XIII/1993 - M. Alexianu, Alexandra Comşa, -    Simpozionul « Istoria şi arheologia Dunǎrii de Jos, Reni, 2-5 nov. 1991 », Thraco-Dacica, XIII, 1-2, 1992, p. 205.

            Cronica Thraco-Dacica nr. XIV/1-2/1993 - Alexandra Comşa, C. Schuster, Al XIV-lea Simpozion de Tracologie Bǎile Herculane - Turnu -Severin, Septembrie 1992, p. 195-196.

            Cronica Thraco-Dacica XV/1-2/1994 - Alexandra Comşa. Seminarul Naţional de Etno--Arheologie, Cluj-Napoca, Iclod, p. 266.

            Cronica Thraco-Dacica XVII/1-2/1996 - Alexandra Comşa, Simpozionul « Perspective în antropologia populaţiilor vechi şi actuale », p. 313-315.

            Cronica Thraco-Dacica XVIII/1-2/1997 - Alexandra Comşa, The formation of the PaleoBalkan Peoples 1200-400 B.C., Blagoevgrad, iunie iulie 1996, p. 287.

            Alexandra Comşa, Voci la Bulletin de Thracologie nr. I, Mangalia 1993  şi II, Mangalia, 1995.

            Alexandra Comşa, The Fifth Congress of the European Association of the Archaeologists. Bournemouth. United Kingdom. September 1999, în Alexander Bonev, The LBA Cremation Graveyard of Orsoya. The Yunatsite Culture. Periodization, Chronology and Synchronizations. Reports of Prehistoric Research Projects 2-3/1999, p. 102.

            Alexandra Comşa, Leonard Shlain, The Alphabet Versus the Godess, Penguin Books Ltd., 1998, 464 p., Analele Banatului, VII-VIII, 1999-2000, p. 795-802.

            Alexandra Comşa, E. Hošovski, Z. Mikić, Paleopatologija Čoveka ilustrovana nalazima sa podruja centralnog balkana, Ujice, 1995, în Memoria Antiquitatis, nr. XXI, 1997, p. 477.

            Alexandra Comşa, The 13th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Zadar, Buletinul Muzeului “Teohari Antonescu” Giurgiu, nr. 12, 2009, p.  176-179.

            Alexandra Comşa, Sultana Avram. Incursiune în antropologie, 2007, 101 pages, Thraco-Dacica S.N., II-III, 2010-2011, p. 173-176.

 

            Participări cu postere la reuniuni ştiinţifice interne şi internaţionale

            - ESHYG Conference, München, June 2004 – G. Cardoş, V. Stoian, Al. Comşa, N. Miriţoiu, Km Thomsen, S. Voss, A. Kroll, A. Rodewald, MtDNA analyses (HVR1 and HVRii region polymorphisms) in skeletal samples of Thracian populations from Bronze and Iron Age from Romania.

            - The 3rd Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Constanţa, June 2nd-5th 2005 – G. Cardoş, V. Stoian, N. Miriţoiu, Al. Comşa, A. Kroll, H. Müller, A. Rodewald, The analysis of mtDNA polymophisms in some Thracian populations  from Romania, dating from the Bronze and Iron Age.

            - 7th Annual Meeting of the EAA, Esslingen am Neckar, Germania, September 2008, poster: Al. Comşa, Trephination in the Romanian Prehistory.

            - 4th Commission of the UISPP (Data Management and Mathematical Methods in Archaeology) – Inernational Symposium on the topic “Quantitative Methods for the Challenges in 21st Century Archaeology  – Budapesta, June 5th-6th 2009, the following three posters:

            - Iharka Szucz-Cillit, Alexandra Comşa, Zoia Maxim, Astronomical method used for the Cernica necropolis;

            - Alexandra Comşa, Zoia Maxim, Istvan Szucs, Cernica overview 2009;

            - Alexandra Comşa, Iharka Szucs-Cillit, The Andesite Sun in the Carpathian Mountains.

 1. Dinu-Drăgănescu, Al. Comşa, N. Ionel, A. Bădulescu, Realizarea reconstructiei faciale criminalistice dupa craniu (sec. XVIII) utilizând noi materiale şi procedee de realizare: scanerul 3D, imprimanta 3D, materite flexibile şi masca facială din silicon. Poster expus la Muzeul de Istorie Naturalǎ „Grigore Antipa” de Ziua Poliţiei Române.

            Alexandra Comşa, H. Dinu-Drăgănescu, F. Lipan, A. Bădulescu, Arta criminalistică – poster – Muzeul Antipa (reconstituirea feţei părintelui Pahomie, episcop al Romanului între 1706-1714).

 1. Szücs-Cillik, Alexandra Comşa, The East-West alignment in Neolithic of the south-eastern Romania; Al treilea Seminar de etnoreligie „Idei, credinţe, simboluri”, cu temele: „Sanctuare”, „Semne şi simboluri din/de pe sanctuare, altare şi măsuţe de cult (altăraşe)”, 23 aprilie 2011.

11th Meeting of the Worked Bone Research Group (WBRG) of ICAZ, Iaşi, 23-28 Mai, poster.

Alexandra Comşa, The Discovery of an Eneolithic Bone Chisel at Ostrovul Corbului (Mehedinţi County), in South-Western Romania.

 

 

Interviuri TV şi radio

            Interviu pentru Televiziunea „Moldova”, din Republica Moldova, pentru emisiunea „Mesager”, difuzat sâmbătăţă, 1 august 2015.

            Interviu în direct la radio „Moldova” pentru emisiunea de ştiri de la ora 12,00, sâmbătă, 1 august 2015.

            Interviu pentru emisiunea „Casa Radio” de luni 3 augut 2015, ora 14,10-15,30.

            Interviu pentru un documentar despre situl de la Stolniceni, care a fost difuzat în luna septembrie 2015, la Televiziunea „Moldova”,.

            Interviu acordat televiunii Bulgare, pentru emisiunea “Kariere”, 24 noiembrie 2018, despre activitatea ştiinţifică a prof. Lolita Nikolova, Director al Institutului Internaional de Antropologie, salt Lake City, Statel Unite ale Americii.

 

 

            Comunicări la sesiunile ştiinţifice ale Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” (unele dintre ele in colaborare cu alţi colegi):

- Bucureşti, 15 decembrie 2006,

Comunicare în colaborare (cu Mircea Negru, George Mihai, Viorel Petac), „Cercetǎri  în  necropola de nord a Romulei. Douǎ morminte  descoperite în campania 2006”;       

            - Bucureşti, 13 decembrie 2007;

Comunicare: Alexandra Comşa, “Militari-Campul Boja, un sit arheologic pe teritoriul Bucureştior”;

- Bucureşti, 25-27 februarie 2008:

Comunicari :

- 25 februarie - „Necropola Boian de la  Sultana, jud. Cǎlǎraşi”; (în colaborare cu D. Şerbǎnescu);

- 27 februarie (cu Mircea Negru, C. Schuster, Al. Bǎdescu, Al. Morintz), „Cercetǎri arheologice la Militari-Câmpul Boja, Campania 2007”;

            Bucureşti, 24-26 aprilie 2009,

            - Simpozionul ARA la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”

            - 26 aprilie Comunicarea: Alexandra Comşa, „Viaţa şi activitatea arheologului Dr. Eugen Comşa”;

            - Bucureşti, 14 -16  martie 2012

            Comunicarea: Alexandra Comşa,  „Analiza materialului   osteologic uman de la Soimuş I – Sectorul A, judeţul Hunedoara, cultura Vinča B, Alexandria-Buzescu, judeţul Teleorman, Evul Mediu”;

            - Bucureşti, martie  2013,

            Comunicarea: Alexandra Comşa, „Date antropologice referitoare la scheletul din Mormântul nr. 3 de la Radovanu”.

            Comunicarea:  Alexandra Comşa, Analiza materialului   osteologic uman de la Soimuş I – Sectorul             A, judeţul Hunedoara, cultura Vinča B, Alexandria-Buzescu, judeţul Teleorman,             Evul Mediu - Sesiunea anualǎ a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” – 14-16 martie 2012.

            Comunicarea: Alexandra Comşa, Studiul antropologic al scheletului din mormântul nr. 3 de la Radovanu-Gorgana I, la Sesiunea Naţională de Comunicări a IAB, 2013.

Comunicarea: Alexandra Comşa, Date antropologice privind două morminte de incineraţie (Mormânul nr. 3 şi Mormântul nr. 10/1962) din Epoca Bronzului descoperite la Ciumeşti-Bostănărie (Tökös), jud. Satu Mare. Simpozionul naţional de arheologie al Institutului de Arheologie „V. Pârvan”, „Metodă, Teorie şi Practcă în Arheologia Contemporană. In memoriam Alexandru Vulpe”, 30 martie-1 aprilie 2016.

Comunicarea: Alexandra Comșa, Date antropologice privind depunerile funerare de la Păuleni (jud. Covasna), la Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” „Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană” București, 29-31 martie 2017.

Comunicarea: Done Șerbănescu, Alexandra Comșa, Complexe funerare ale culturii Dudești descoperite la Căscioarele, jud. Călărași, Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” „Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană” București, dedicată Centenarului Marii Uniri (1918 - 2018) 28-30 martie 2018.

            Comunicarea: D. Şerbănescu, Alexandra Comşa, Necropola culturii Boian de la Curăteşti, jud. Călăraşi, Sesiunea anuală  a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” , cu tema Metodă, teorie şi pratică în arheologie, 27-29 martie 2019.

- Sesiunea de comunicări a Centrului de Tracologie, Bucureşti, 13 decembrie 2007:

            Comunicarea: Alexandra Comşa, „Militari-Câmpul Boja, un sit arheologic pe teritoriul Bucureştior – date antropologice”;

 

            Comunicări susţinute la sesiuni organizate de alte instituţii din ţară şi din străinătate

Comunicarea: Alexandra Comşa, Hotarul dintre viaţǎ şi moarte la populaţiile preistorice din Ronânia, la Simpozionul Zilele antropologiei româneşti, de la Universitatea din Sibiu având ca tematicǎ “Hotarul, origine, evoluţie, simbol” ediţia a XIII-a,  Sibiu 2006:28-30 aprilie 2006.

Comunicarea: Alexandra Comşa, Date antropologice referitoare la mormintele cu ocru de la Sultana,  la Simopozionul Pontica, organizat de Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie din Constanţa.  

            Comunicarea: Alexandra Comşa, “Obolul lui Charon in necropole din primul mileniu p.Chr. de pe teritoriul României”. – Sibiu, 6-8 iunie 2008 – Simpozionul “Zilele antropologiei româneşti”, cu tema “De la troc la cardul electronic”

Comunicarea: Alexandra Comşa, Date antropologice privind pecenegii de pe teritoriul României- Bucureşti, 25 octombrie; Simpozionul cu tema: „Prezenţe şi interferenţe etno-culturale în spaţiul european”, organizat de Universitatea „Spiru Haret” – Centrul de  cercetare – Istoria civilizaţiei româneşti în context European;

Bucureşti, Simpozionul Naţional de Arheometrie 2010 – 28-29 octombrie 2010;

Comunicare: Alexandra Comşa, „Metode moderne în antropologia româneascǎ”.

Bucureşti, 11 noiembrie 2010; Conferinţa aniversarǎ: 70 de ani de la Înfiinţarea Institutului de Antropologie ‚Francisc Rainer” – tema: Corp şi corporalitate;

Comunicarea: Alexandra Comşa, (în colaborare cu R. Ursu),  „Viaţa de dupǎ moarte. Pregǎtirea defunctului pentru existenţa post mortem in culturile indo-europene din mileniul I. î.Chr.”.

Comunicări: Alexandra Comşa, Focul purificator in morminte preistorice de pe teritoriul României; I. Szuecs-Csillik, Alexandra Comşa, Orientarea astronomicǎ a unor cetǎţi dacice - Simpozion Naţional de Etnoreligie. Idei, credinţe simboluri, cu tema: “Sanctuare””Semne şi simboluri din/de pe sanctuare, altare şi mǎsuţe de cult (altǎraşe)”, 23 aprilie 2010, Iaşi .

Comunicarea: Alexandra Comşa, Hrana ca ofrandǎ în unele necropole preistorice din România. Sibiu, Zilele antropologiei româneşti. Hrana de la necesitate la artǎ

Comunicarea: Alexandra Comşa, Date antropologice privind pecenegii de pe teritoriul României.- Bucuresti, 25 octombrie; Simpozionul cu tema: „Prezenţe şi interferenţe etno-culturale în spaţiul european”, organizat de Universitatea „Spiru Haret” – Centrul de  cercetare – Istoria civilizaţiei româneşti în context European;

Comunicǎri: Alexandra Comşa, I. Szücs-Cillik, G. Miu, A comparison between some elements of funerary customs in two Neolithic necropolises from Romania.

Comunicarea: Alexandra Comşa, The hearths and the Jamnaja burials from Romania, - Iaşi – Al treilea Seminar de etnoreligie „Idei, credinţe, simboluri”, cu temele: „Sanctuare”, „Semne şi simboluri din/de pe sanctuare, altare şi măsuţe de cult (altăraşe)”, 23 aprilie 2011.

Comunicarea: Alexandra Comşa, Mormintele Jamnaja din nordul şi nord-estul României. O abordare antropologicǎ - Bucureşti  15 aprilie 2011 - Sesiunea internaţionalǎ de comunicǎri ştiinţifice, cu tema: Evoluţia ideii de unitate în istoria europeanǎ. Organizator: Universitatea Creştinǎ “Dimitrie Cantemir” – Facultatea de istorie, Centrul  de cercetǎri de istorie naţionalǎ şi europeanǎ.

Comunicarea: Alexandra Comşa, Trupul şi sufletul in necropolele preistorice din România - Sibiu - Zilele antropologiei româneşti. Ediţia a XVIII-a – “Trupul si sufletul. Evoluţei şi simbol“, 8-11 septembrie 2011.

Comunicarea: Alexandra Comşa , Trepanaţii multiple pe teritoriul României.

Câmpulung Muscel - Simpozionul internaţional - Istoria şi cultura oraşului Câmpulung şi a zonei înconjurǎtoare. Conservarea şi restaurarea patrimoniului mobil. Ediţia a XXVI-a, 29-30 septembrie 2011.

Comunicarea: Alexandra Comşa, Date antropologice privind mormintele din tumulul nr. 3 de la Medgidia; Constanţa - Simpozionul Internaţional Pontica – 5-7 octombrie 2011.

Comunicarea: Alexandra Comşa, The Burial from Radovanu, in the Context of the Yamnaya Funerary Finds from Romania - Călăraşi-Ruse/ Romania & Bulgaria, Culture and Civilisation at the Lower Danube. East and West, edition XIV (Simpozion internaţional organizat de Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi şi Muzeul Ruse din Bulgaria), 12-14 oct. 2011;

Comunicarea: Alexandra Comşa, Unele aspecte demografice referitoare la necropole Gumelniţa de pe teritoriul României. - Simpozionul Naţional de Arheometrie 23 martie 2012, Măgurele (Bucureşti)

            Comunicarea: Alexandra Comşa, „Între mit şi realitate. Excarnaţia în perioada neoliticǎ din             România”  - Seminarul de etnoreligie  „Idei, credinţe, simboluri” cu temele „Sanctuare” şi             „Semnele din/de pe sanctuare, altare şi  mǎsuţe de cult (altǎraşe)” – Iaşi, 23-25 aprilie 2012.

            Comunicarea: Alexandra Comşa, Anthropological data about the Sarmatians on the territory of Romania - Simpozionul referitor la mileniul I p.Chr. dedicat memoriei arheologului       Maria Comşa – Ploieşti, 23-25 august 2012.

Comunicarea: Alexandra Comşa, Some anthropological data about population interrelations in the Neolithic time and Bronze Age on the territory of Romania -  Simpozionul internaţional de la Sibiu – Diferenţe, influenţe, interferenţe şi/sau preluǎri culturale -  Interrelaţii etnice în perioadele neoliticǎ şi a Epocii Bronzului de pe teritoriul României – Sibiu, 12-16 septembrie 2012.

Comunicarea: Alexandra Comşa, “Anthropological analysis Performed upon Skulls Discovered in a Ritual Pit from the Archaeological Site of Cârcea-La Hotare (Coşoveni commune, Dolj County)” - Colocviul internaţional “Impactul antropic asupra ediului natural in Neo-Eneoliticul Sud-est European, 24-26 octombrie 2012.

Comunicarea: C. Schuster, Alexandra Comşa, Bronze and Iron Ages graves from Eurasia: Gender between Archaeology and Anthropology - 13th International Colloquium of Funerary Archaeology, Buzǎu, 17th-20th October, 2012.

Comunicarea: Alexandra Comşa, Anthropological Analysis Performed upon Skulls Discovered in a Ritual Pit from the Archaeological Site of Cârcea-La Hanuri (Coşoveni commune, Dolj County, Romania) - Simpozionul “Impactul antropic asupra mediului natural în neo-eneoliticul sud-est European”, Piatra Neamţ|, 24-26 octombrie.

Comunicarea: Alexandra Comşa, C. Schuster): „Bronze and Iron Ages graves from Eurasia: Gender between Archaeology and Anthropology”- 13th International Colloquium of Funerary Archaeology, Buzǎu, 17th-20th October, 2012;

Comunicarea: Rodica Naniu-Ursu, Alexandra Comşa): Etho-socio-anthropological considerations regarding the aristocratic burials in the extra-Carpathian zone, between the 5th-3rd centuries BC - The 12th International Congress of  Thracology, September 10th-14th 2013, Târgovişte, Romania.

Comunicarea: Alexandra Comşa, Markeri ai activităţilor desfăşurate de unii indivizi din perioada preistorică de pe teritoriul României, la al IV-lea Simpozion Arheoinvest – Univrsitatea „Alexandru Ioan Cuza” , cu tema „Transportul în preistorie”, Iaşi, 25 aprilie 2013.

Comunicarea: Alexandra Comşa, Cazuri de brucelozǎ în necropola medievalǎ de la Alexandria-Buzescu” - Simpozionul Internaţional  cu tema „Archaeologia mileniului 1 p.Chr.”, 21-23 august 2014, Ploieşti;

Comunicarea: Alexandra Comşa,  Reconstituirea facialǎ între realitate şi imaginar” -    Simpozionul Internaţional „Zilele antropologiei româneşti”, cu tema „Aventura imaginii”– 25-29 august, 2014, Sibiu;

Comunicarea: Alexandra Comşa, Cranial Modifications in the Romanian Neolithic -  Simpozionul Internaţional  cu tema „Cucuteni 130 years”, 15-17 octombrie 2014, Piatra Neamţ;

Comunicarea: Alexandra Comşa, Simbolismul aparte al unor morminte Monteoru. O abordare complexă, la Sesiunea de comunicǎri ştiiinţifice a Universitǎţii Bucureşti-Facultatea de Istorie, Centrul de Istorie Comparatǎ a Societǎţilor Antice, cu tema: Mit, rit şi ritualuri în Preistorie şi Antichitate, 25-26 aprilie 2014, Bucureşti.

Comunicarea: Alexandra Comşa, Symbolic trephination in the 1st millennium AD in South-East Europe - Simpozionul Internaţional  cu tema „Archaeologia mileniului 1 p.Chr.”, 27-29august, 2015, Ploieşti;

Comunicarea: A. Simalcsik, Alexandra Comşa, V.M. Groza, R.-D. Simalcsik, Poster: Trepanaţiile   simbolice şi terapeutice semnalate în necropola medievalǎ de la Lozova, sec. XIV-XV, la Simpozionul naţional „Antropologia, o abordare interdisciplinarǎ. Zilele academice ieşene, ediţia XXIX-a – 23 octmbrie 2014, Iaşi.

            Budapesta – 5-6 iunie 2009 – UISPP 4th Commission (Data Management and Mathematical Methods in Archaeology) – Quantitative Methods for the Challenges in 21st Century Archaeology. In colaborare cu colegi de la Cluj am prezentat trei comunicări: Iharka Szucz-Cillit, Alexandra Comşa, Zoia Maxim Astronomical method used for the Cernica necropolis, Alexandra Comşa, Zoia Maxim, Istvan Szucs, Cernica overview 2009, Alexandra Comşa, Iharka Szucs-Cillit, The Andesite Sun in the Carpathian Mountains. Toate lucrǎrile au fost predate spre publicare in revista Archeologia e calcolatori, 10, Siena, Italia, 2010.

Simpozion Internaţional “Fluviul şi vremea”, Tutrakan, Bulgaria, 22-23 octombrie 2009:

Comunicarea: Alexandra Comşa (în colaborare cu D. Şerbǎnescu), The Necropolis from Sultana in the context of the Balkan Funerary Finds. Lucrǎrile simpozionului nu se publicǎ.

Comunicarea: Alexandra Comşa, Trephination as cultural tradition and social innovation in the Romanian Prehistory, p. 170-177, în Vl. Ionesov (ed.) Soţialnîe innovaţii v kulturnom proţesse: strategii razvitija I preobrazovanija, Mejdunaronaja nauciono-prakticeskaja Konferenţija, International conference, Social Innovations In Cultural Process, Samara, 9-10 .12.2004.

Comunicarea: Alexandra Comşa, Social differentiation in the Bronze Age of Romania, comunicare prezentată la Zadar, Croaţia, la 13-a Intrunire anuala a EAA –Zadar-Zaton, 18-23 septembrie 2006. . Comunicarea: Alexandra Comşa, “Rinichiul în medicina arhaicǎ din Romania”, la al 5lea Congres al Asociaţiei Internaţionale pentru Istoria Nefrologiei, Octombrie 2-4 octombrie 2008, Taormina, Sicilia, Italia.

Comunicarea: Alexandra Comşa, (în colaborare cu D. Şerbănescu), „The necropolis from Sultana – South-Eastern Romania”, WAC 6, Irlanda, Dublin, 29 iunie – 4 iulie 2008.

Comunicarea: Alexandra Comşa (în colaborare cu D. Şerbănescu), “The Sultana necropolis în the context of the Romania Neolithic”, 15-20 septembrie 2008 Elveţia – Olten – Participare simpozion „Neoliticul pe teritoriul Romaniei”

Comunicarea: Alexandra Comşa (în colaborare cu R. Ursu), Death as Extension of Life. Considerations Regarding the Social Status of the Dead in the Getic world of the 5th-3rd Centuries B.C.-Haga, Olanda, EAA; 1-5 septembrie 2010;

Comunicarea: Alexandra Comşa Anthropological data regarding the cremated bones discovered in three complexes from the Dacian site of Hunedoara-Grǎdina Castelului (Complexes no. 73-75)- 12th International Congress of Thracology, Târgovişte, 10th-14th September 2013

Comunicarea: Alexandra ComşaSimbolismul aparte al unor morminte Monteoru. O abordare complexă, la Sesiunea de comunicǎri ştiiinţifice a Universitǎţii Bucureşti-Facultatea de Istorie, Centrul de Istorie Comparatǎ a Societǎţilor Antice, cu tema: Mit, rit şi ritualuri în Preistorie şi Antichitate, 25-26 aprilie 2014, Bucureşti.

            Comunicarea: Alexandra Comşa, Cazuri de brucelozǎ în necropola medievalǎ de la Alexandria-Buzescu, la Simpozionul internaţional de la Ploieşti, „Mileniul 1. p.Chr.”, 21-23 august 2014, Ploieşti.

Comunicarea: Alexandra Comşa, Reconstituirea facialǎ între realitate şi imaginar, la Simpozionul internaţional Sibiu – Zilele antropologiei româneşti, ediţia a XXI-a, „Aventura imaginii” – 25-29 august 2014, Sibiu.

Comunicarea: Alexandra Comşa, Cranial Modifications in the Romanian Neolithic, la Simpozionul internaţional cu tema: „Cucuteni 130 de ani”, Piatra Neamţ, 15-17 octombrie 2014, Piatra Neamţ.

Comunicrea: Alexandra Comşa: Salts in the Passage to the After Life of the People in Ancient and Recent Times, Simpozionul de arheologie a sării cu tema: „Etnoarheologia izvoarelor de apă sărată și a munților de sare din zona extracarpatică a României” Piatra Neamţ şi Târgu Neamţ, 2 decembrie 2014 (ArheoSaltRo).

Comunicarea:  A. Simalcsik, Alexandra Comşa, V.M. Groza, R.-D. Simalcsik, Poster: Trepanaţiile   simbolice şi terapeutice semnalate în necropola medievalǎ de la Lozova, sec. XIV-XV, la Simpozionul naţional „Antropologia, o abordare interdisciplinarǎ. Zilele academice ieşene, ediţia XXIX-a – 23 ctombrie 2014, Iaşi.

Comunicarea: Alexandra Comşa, Mormintele Eneolitice de la Radovanu descoperite în campania arheologică a anului 1962.- Simpozion Naţional,cu tema: Cultură şi civilizaţie în Oltenia Subcarpatică. In honorem Professoris Petre I. Roman, Râmnicu Vâlcea, 26-27 noiembrie 2015;

Comunicarea A. Comşa, Mormintele Eneolitice de la Radovanu descoperite în campania arheologică a anului 1962, la Simpozionul Naţional,cu tema: Cultură şi civilizaţie în Oltenia Subcarpatică, In honorem Professoris Petre I. Roman, Râmnicu Vâlcea, 26-27 noiembrie 2015.

Comunicarea Alexandra Comşa, Teaching Anthropology and Archaeology in the Romanian Universities, WAC 8 Kyoto – Japan, 27 august - 6 septembrie 2016, Secţia T07B – Academic Education and Faculty Recruitment i Archaeology,

Comunicarea: Alexandra Comşa: Horsemen in the Romanian Pre- and Protohistory - WAC 8 Kyoto – Japonia, 27 august - 6 septembrie 2016, Secţia T06J, organizată de C. Schuster în colaborare cu V. Sîrbu, cu tema The Horse in the Steppes of Eurasia in the Bronze and Iron Ages: Archaeology, Iconography, Mythology.

Comunicarea: Alexandra Comşa, Dealing with bones. The osteological analysis of the materials from the 2015 Militari-Câmpul lui Boja campaign
- Anthropological analysis. Al II-lea Simpozion de Arheologie şi Numismatică al Muzeului Municipiului Bucureşti -15 septembrie 2016.

            Comunicarea: -Ruxandra       Alaiba, Alexandra Comşa, Din lumea imaginarului mito-religios. Aşezările        medievale timpurii de la Bucov-Tioca, Rotari (Ploieşti), Banca Gară-Şapte case,             Ţinutul Fălchiului – Ploieşti – Conferinţa internaţională – „Arheologia mileniului I p.Chr.” 24-25 august.2017..

            Comunicarea: Rodica Naniu-Ursu, Alexandra Comşa: Some Considerations Regarding the “Skull Cult” in the Thracian Space -  Kazanlîk – Bulgaria – 3-7 septembrie – Congresul Internaţional de Tracologie.

            Simpozionul naţional « Arheovest » Timişoara, 24 noiembrie 2018.

            Comunicarea: Alexndra Comşa, Activitatea ştiinţifică a prof. Lolita Nikolova, Director al Institutului Internaional de Antropologie, salt Lake City, Statel Unite ale Americii.

 

 1. Participǎri în comisii de doctorat în cadrul Centrului de cercetǎri antropologice ‘Francisc Rainer” Bucureşti şi a Centrului de tracologie al Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” Bucureşti:

- Laurenţiu Mecu, Trǎsǎturi generale ale utilajului litic descoperite în aşezǎri aparţinând bronzului mijlociu între Porţile de Fier şi Valea Mostiştei.

- Alexandru Nǎlbitoru, Rit şi ritual funerar în culturile bronzului mijlociu şi târziu în Oltenia.

- Ion Tuţulescu, Tipuri şi forme ale ceramicii în bronzul timpuriu în zona deluroasǎ şi montanǎ a Olteniei.

-Gavrilǎ G. Elena Florentina, Metalurgia epocii bronzului în România

 -Torcicǎ I. Ion, Elemente ale vieţii spirituale în eneoliticul românesc.

-Ciocǎnel S. Camelia Mirela, Culturile Dudeşti, Boian, Gumelniţa, în contextual neo-eneoliticului balcanic.

-Popovici I. Sabin, Claudiu Iulian, Interferenţe culturale la Dunǎrea de Jos în perioada neoliticului dezvoltat şi a eneoliticului timpuriu.

- Culea Mihaela – Metode şi tehnici în paleopatologie.   Paleopatologie umanǎ. Aspecte teoretice.

-Mihaela Valentina Bleoancă, Fenomenul tumular la finalul eneoliticului şi începutul epocii bronzului în Transilvania;

-Răzvan Petcu, Habitatul neo-eneolitic de pe Valea Mureştului. Stadiul actual de cunoaştere.

-Darie Adelina Elena: Examen: Chaine Operatoire. Exemple arheologice şi etnologice; Referat: Chaine operatoire......

-Mădălin Chiţonu, Istoricul cercetărilor arheologice în Oltenia de Vest.

-C. Dima, Materii prime, ocupaţii, meşteşuguri, produse de schimb, la geto-daci;

-I. V. Cernău, Tipuri de vase ceramice din aezări, tipuri de vase ceramice din morminte;

-I. Terteci, Geneza primei epoci a fierului în sud-vestul României;

-I. V. Cernău, Societatea geto-dacică între Carpaţi şi Dunăre;

-Răzvan Petcu, Manifestări culturale Neo-Eneolitice din Transilvania;

-Mihaela Bleoancă Valentina, Sfârşitul eneoliticului şi începutul epocii Bronzului în Transilvania şi regiunile învecinate;

-Carmen Cornelia Miu (Bem), Cercetări nondistructive asupra patrimoniului arheologic. Aplicaţiile fotografiei aeriene în sudul spaţiului românesc;

-Ion Torcică, Cultura Gumelnuiţa în estul Munteniei;

-Vasile Opriş, Ceramica eneolitică Boian-Gumelniţa. O perspectivă tehnologică şi funcţională;

-Bianca Elena Preda, Tumuli de epoca bronzului între cursul Aregeşului şi al Buzăului;

-Mădălina Florentina Voicu, Situl de epoca beonzului de la Pianul de Jos-Lunca Pârâului. Consideraţii asupra comunităţilor cu ceramică de tip Wietenberg;

- Cătălina Raluca Cenea, Aspece etnologice şi tipologice în industria litică şi a materiilor dure de origine animală în cultura Cernavoda I din estul Munteniei.

-Agata Elena Bulei.

Tipurile de aşezări Boian şi Gumelniţa din bazinele inferioare ale Câlniştei, Neajlovului şi Argeşului.

-Andreea Bîrzu, Decorul şi modalităţi de dispunere a sa pe figurinele antropomorfe de lut atribuite culturilor arheologice Starčevo-Criş, Dudeşti, Boian şi Vădastra.

Daniel Garvăn, Habitatul culturii Boian pe Valea Călmăţuiului.

 

Diverse

Granturi cu finanţare naţională, sau internaţională:

 • Bucureşti-Militari-Câmpul Boja”. Finanţare oferită de către Ministerul Culturii (colective sub coordonarea Conf. Dr. Mircea Negru şi Cristian Schuster) – 2000-2003;
 • Annual Meeting European Association of Archaeologists”, Ravenna, Italia, 1997;
 • „Annual Meeting European Association of Archaeologists”, Bournemouth, Marea Britanie, 1999;
 • Annual Meeting European Association of Archaeologists”, Thessaloniki, Grecia, 2002;
 • Annual Meeting European Association of Archaeologists”, Lyon, Franţa, 2004;

-    „Annual Meeting European Association of Archaeologists”, Zadar, Croaţia – 2007;

 • 5th World Archaeological Congress, Washington”, S.U.A – 2003;
 • 6th World Archaeological Congress, Washington”, Dublin, Irlanda – 2008;
 • 7th International Conference Oxford Archaeoastronomy”, Flagstaff, S.U.A. – 2004;
 • The Meeting of the International Nephrology History Association, Taormina, Italia, 2008;

 

      Participare la programe internaţionale:

- „Research of Paleogenetics on ancient populationf from Romania and their relations with other communities from the Central and Eastern Europe” - Hamburg University – Institute of Human Genetics (general manager of the project Prof. Dr. Alexander Rodewald), Universitatea Bucureşti – Facultatea de Biologie (deputy manager of the project Prof. Dr. Cǎlin Tesio from the University of Bucharest-Faculty of Biology), Center de of Thracology of the “Vasile Pârvan” Institute of Archaeology (project responsible Dr. Alexandra Comşa), “Francisc Rainer”Institute of Anthropology  – Bucharest,  (project manager Nicolae Miriţoiu and Andrei Soficaru) – 2010;

- „International Project Radovanu -jud. Cǎlǎraşi – România” – „Vasile Pârvan” Institute of Archaeology – Center of Thracology (general manager of the project Dr. Cristian Schuster; responsible for the field of anthropology Dr. Alexandra Comşa), „Valahia”University from  Târgovişte, University of the Lower Danube– Galaţi, Museum of the Gumelniţa Civilization – Olteniţa, „Teoharie Antonescu” County Museum - Giurgiu, „Aurel Sacerdoţeanu” County Museum Vâlcea, Union Museum - Alba Iulia, Edinborough University, ArheoCommunity Foundation California, Isperih, Ruse and Tutrakan Museums from Bulgaria,– since 2005 until now.

 

Programe/proiecte naţionale de cercetare (co-participant):

 • Bazinele Argeşului şi Dâmboviţei în perioada Bronzului Final, Hallstatt-ului şi Latène-ului. Studiu interdisciplinar” (coordinated by Dr. Cristian Schuster; responsible for the field of anthropology Dr. Alexandra Comşa);
 • Cunoaşterea prin cercetǎri interdisciplinare a vechilor aşezǎri rurale din spaţiul carpato-danubian”. Coordinators: Dr. Ruxandra Alaiba, Prof. Dr. Mihail Zahariade, Dr. Viorel M. Butnaru, Dr. Alexandra Comşa).

 

Granturi oferite de Agenţia Naţională pentru Cercetarea Ştiinţifică, pentru publicarea unor volume:

 Alexandra Comşa, Populaţii de origine stepicǎ din perioada de tranziţie şi epoca bronzului pe teritoriul României, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2005 (ISBN-973-7925-59-9);

Alexandra Comşa, Aspects of archaic medicine: human and animal trephination in Romania, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2008-2013 (ISBN 978-973-8966-69-7).

 Mircea Negru, Cristian Schuster, Alexandru Bǎdescu, Alexandra         Comşa, Alexandru Morintz, Militari Câmpul Boja. Archaeological excavations from 2006-2007, series IV, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2007 (ISBN 978-973-8966-42-0).

 

Membru în echipa de cercetare prin contracte

- Contract de cercetare arheologică preventivă, sau de salvare, ân localităţile  Buftea-Flǎmânzeni şi în alte puncte, Domneşti, Vadu-Anei, Bucureşti-Fundeni, Popeşti-Leordeni, Bragadiru, Baloteşti, Voluntari etc.  Coordonator Prof. Dr. Cristian Schuster,

 

            Organizator, co-organizator şi membru în comitetele de organizare a unor întruniri ştiinţifice naţionale şi internaţionale:

 • Simpozionul Naţional de Tracologie (with international participation), Satu-Mare – Carei, 1990 (membru în comitetul de organizare);
 • Simpozionul Naţional de Tracologie (with international participation), Bǎile Herculane – Drobeta Turnu-Severin, 1992 (member in the organizing committee);
 • 7th International Congress of Thracology, Constanţa, Olimp/Mangalia, Tulcea, 1996 (membru în comitetul de organizare);
 • Simpozionul internaţonal The Neo-Eneolithic Period in the Central and Southeastern Europe, Celebrating the 85th Birth anniversary of Eugen Comşa, Bucureşti, 2008 (organizator).
 • Arheologia Mileniului I p.Chr. In Memoriam Maria Comşa, Ploieşti, 2012 (co-organizator).
 • WAC 8 Kyoto – Japan, 27 august - 6 septembrie 2016
 • Co-Organizator al Secţiei T07B – Academic Education and Faculty Recruitment i Archaeology, împreună cu Lolita Nikolova, Director al Institutului Internaţional de Antropologie din Salt Lake City-Utak, Statele Unite ale Americii.

Organizator expoziţii

Cele trei expozitii din cadrul simpozionului The Neo-Eneolithic Period in the Central and Sotuheasern Europe. Celebrating the 85th Birth Anniversary of Eugen Comşa, 

Reconstruction in the field and the model of a Neolithic Dwelling from Radovanu, cu exunerea realizărilor respective de către prof. Dragoş Gheorghiu de la Academia Naţională de Artă şi studenţii săi – 6 octombrie 2008.

Sinteză a spaţiului spiritual, expunere de ceramică modernă a artistei Irina-Ionela Ionescu – 9 octombrie 2008.

Eugen Comşa, 65 years of archaeology/Eugen Comşa, 65 de ani de arheologie 6-12 octombrie 2008.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram