Comșa Maria

Data nașterii :
20/01/1928
loc. Rogoz, com. Sâmbǎta, jud. Bihor
Data deces     :
2002
București

Singurul cercetător din România care a avut doctoratul și specializarea - Arheologia slavă.

Specializare

Neolitic
antropologie

Studii

Universitatea Cluj - Facultatea de Filologie - Filologie clasică
Licenta
1947
 - 1951

Alte studii

studiile pre -universitare la  Oradea

Doctorat

Universitatea „Lomonosov” din Moscova
Arheologia slavă
1952
1956

Șantier

Alte șantiere

Garvǎn-Dinogetia (1954, 1956-1958, 1960, 1961), Bogata-Vǎrǎşti (1956-1958).

A condus şantiere arheologice sa sǎpǎturi de salvare la Bucov-judeţul Prahova (1956-1958, 1960-1961,1965, 1967-1971),

Nuşfalǎu-judeţul Sǎlaj, (1958),

Castelu-judeţul Constanţa (1959),

Radovanu-judeţul Ilfov, astǎzi Cǎlǎraşi (1960-1961, 1964-1969, 1972-1974),

Slon (1960-1961, 1972-1974) -judeţul Prahova

Pǎuleasca (1961-1962, 1964, 1965), Fântânele (1962), Dulceanca (1963-1964), Sfinţeşti (1964) - judeţul Teleorman

Dragosloveni (1965, 1967) - judeţul Vrancea,

Bârlogu (1965) - judeţul Argeş .

 A efectuat numeroase cercetǎri der suprafaţǎ, adesea în zonele apropiate celor unde erau situate şantierele arheologice, cum ar fi: Valea lui Mihai, Cǎţelu, Glina, Slon, Fundulea, Pǎuleasca, Bugiuleşti, Dulceanca, Beiu, Ţigǎneşti, Roşiorii de Vede, Negoieşti Bucov, Radovanu, Şughiţa Mare, Dragosloveni, Valea Popii, Curcani, Dumbrǎveni, zona lacurilor Boian şi Gǎlǎţuiu, valea Teleajenului, a Mostiştei, regiunea cuprinsǎ între Vârful lui Crai şi Tabla Buţii (Dealul Cetǎţii).

Activitate

Universitatea Cluj
bibliotecar asistent
-
Perioada
1949
-
1950
Biblioteca Centralǎ Universitarǎ din Cluj
bibliotecar
-
Perioada
1950
-
1951
Muzeul Regional al Crişanei din Oradea
muzeograf
-
Perioada
1951
-
1952
Institutul de Arheologie
cercetǎtor principal
-
Perioada
1956
-
1990
Institutul de Arheologie
șef sector
-
Perioada
1958
-
1970
Institutul de Arheologie
cercetǎtor ştiinţfic principal III
-
Perioada
1973
-
1990

Alte Funcții

Membru în colectivele de redacţie ale revistelor: Studii şi cercetǎri de istorie veche (1960-1972), Dacia (1965-1990).

Secretar ştiinţific al revistei Dacia în perioada 1959-1964.

 

1960 - Membru Consiliul Permanent al U.I.S.P.P. afiliat la UNESCO.

1966 - a fost propusǎ ca responsabil pentru România în colectivul care urma sǎ realizeze Atlasul Arheologic al Lumii dar, datoritǎ pensionǎrii prof. Wl. Antonewicz din Varşovia, conceperea acestei lucrǎri a fost amânatǎ.

1961 - Membru Asociaţia Slaviştilor din R.S.R.

1966 - membru în Comitetul Naţional Român al Asociaţiei Internaţionale de Studii Sud-Est Europene.

 

A studiat aspecte ale antichitǎţii, probleme ale perioadei post-romane (secolele III-IV p.Chr.),  direcţiile şi etapele de pǎtrundere a slavilor pe teritoriul României şi raporturile lor cu populaţia autohtonǎ, originea culturii strǎ-româneşti, organizarea socialǎ în mileniul I p.Chr., unele trǎsǎturi ale prezenţei bogomililor pe teritoriul României. Analizând elementele de origine romanǎ provincialǎ din  cultura materialǎ a secolelor VI-X a ajuns la concluzia cǎ cultura strǎ-romaneasca avea un caracter distinct,  care era diferit faţǎ de cele din zona incojurǎtoare.

Lista Lucrări

Lucrări individuale:

1967 - Contributions au problème de la composition ethnique de la Scythie Mineure au IVe siècle de notre ére, Dacia, N.S., XI, p. 339-347.
1967 - Cu privire la caracterul organizării social-economice şi politice de pe teritoriul ţării noastre în epoca migraţiilor, SCIV, 18, 3, p. 431-442.
1968 - L’influence romaine provinciale sur la civilisation slave à l’epoque de la formation des ètats, Romanoslavica, XVI, p. 447-460+6 pl.
1968 - Sur la romanisation des térritoires nord-danubiennes (Munténie, Moldavie de sud) aux IVe siècle de n.è., Bulletin analithique d’histoire romaine, IV, Strassbourg, p. 396, nr. 937 (rezumat după articolul din Dacia, IV/1965, la cererea Comitetului de redacţie de la Strassbourg).
1968 - Sur l’origine et l’évolution de la civilisation de la population romane et ensuite protoroumaine, aux VIe-Xe siècles sur le territoire de la Roumanie, Dacia, N.S., XII, p. 335-380.
1969 - Die Forschung von Slon und ihre Bedeutung fur das Studium der Entwicklung der Feudalbeziehungen südlich der Karpaten, în Siedlung, Burg und Stadt, din seria D. Ak. d. W. zu Berlin in Schriften der Sektion fur Vor- und Fruhgeschichte, Bd. 25, Berlin, p. 232-238 (Omagiu Prof. Paul Grimm, Berlin).
1970 O argea de ţesut din secolul al III-lea e.n. descoperită la Bucov-Ploieşti, în Studii şi Materiale privitoare la trecutul istoric al jud. Prahova, Ploieşti, p. 15-18.
1970 - Proniknovenie slavian na teritorii rumynskoi narodno-demokratičeskoi respubliki I ih svizi s avtohtonnym naseleniem (La penetration des Slaves sur le territoire de la Roumanie et leurs contactes avec la population autochtone), în VII Mejdunarodnyi Kongress Antropologičeskih I Etnografičeskih Nauk, Moskva, 3-10 Avgusta 1964 g (= VII Congres International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques, Moscou, 3-10 Aout 1964), vol. V, Moskva, p. 275-287.
1972 Elemente "barbare" în zona limes-ului Dunării Inferioare în secolele al III-lea şi al IV-lea, Pontica, 5, p. 225-234.
1972 - Quelques données relatives à la chronologie et l’appartenance ethnique des nécropoles de type Moreşti et Band, în Actes du VIIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Beograd, 9-15 sept. 1971, t. III, Beograd, p. 309-318.
1976 - La céramique de type bizantin de Bucov-Ploieşti, în Actes du XIVe Congres International des Etudes Byzantines, Bucarest, 6-12 sept., 1971, III, Bucarest, p. 295-297+4 fig.
1976 - Consideraţii cu privire la obştea sătească locală de pe teritoriul României în secolele III-V, Muzeul Naţional, III, Bucureşti, p. 215-220.
1977 Dacia în epoca lui Constantin cel Mare şi a urmaşilor săi, Pontica, X, 1977, p. 215-228.
1980 - Albinăritul pe teritoriul României în mileniul I e.n., Carpica, XII, 1980, p. 245-251+3 fig.
1980 - Die Keramik von byzantinischen Typus von Bucov-Ploieşti, Dacia, N. S., XXIV, 1980, p. 323-339.
1980 - Grădinăritul în mileniul I e.n. pe teritoriul României, Pontica, XIII, p. 164-184.
1981 - Quelques données relatives à la vie quotidienne chez les Daces, les Romains et les Roumains, Thraco-Dacica, II, p. 93-108.
1981 - Un cuptor de ars oale din secolul al IV-lea e.n. descoperit la Dumbrăveni, jud. Vrancea, Studii şi comunicări, IV, Focşani, p. 89-95.
1982 Date privind cultivarea viţei-de-vie la traco-daci (sec. VI î.e.n. - sec. I e.n.) în lumina cercetărilor arheologice, Pontica, XV, p. 57-79.
1982 - Quelques conclusions historiques concernant le 1er millénaire de n.è. fondées sur l’origine des mots se raportant à la famille et aux liens de parenté dans la langue roumaine, Thraco-Dacica, III, p. 76-84.
1984 - Contribuţii privind moştenirea la români a unui obicei funerar daco-roman "Obolul lui Charon", SympThrac, 2, Drobeta Turnu-Severin, p. 43.
1984 - Cu privire la originea tipului de bordei cu cuptor scobit din epoca feudală timpurie în zona extracarpatică a României, Hierasus, p. 147-156.
1984 - Monedele descoperite în cimitirul de la Radovanu, jud. Călăraşi şi semnificaţia lor simbolică, Cercetări numismatice, IV, p. 153-162.
1985 - Contribuţii privind portul bărbătesc la geţii din Câmpia Munteniei în secolul I î.e.n., Thraco-Dacica, VI, 1-2, p. 178-181.
1985 Cuptoare de ars oale din secolele I î.e.n. - IV e.n. în regiunile de la est şi sud de Carpaţi, MemAntiq, IX-XI, Piatra Neamţ, p. 171-184.
1985 Ritualuri de origine geto-dacă şi daco-romană în mormintele de incineraţie din sec. VIII-X din Dobrogea, SympThrac, 3, Constanţa, p. 169.
1987 - Date privind pomicultura pe teritoriul României în mileniul I al erei noastre, Litua, 3, Târgu Jiu, 1986, p. 181-198.
1987 - Reprezentări de dansuri rituale getice din sec. I î.e.n., SympThrac, 5, Miercurea Ciuc, p. 51.
1987 - Reprezentări de dansuri rituale getice din sec. I î.e.n., Thraco-Dacica, VIII, p. 192-199.
1987 Un cuptor getic de ars oale descoperit la Radovanu, CCDJ, II, p. 143-151.
1988 - Raporturi ale daco-romanilor din nordul Dunării cu imperiul roman între anii 275-375 e.n. (cu specială privire asupra nord-vestului României), AMO, XXI, Zalău, p. 297-302.
1988 - Rolul mediului natural (munţi, păduri, bălţi) în menţionarea elementului autohton la nord de Dunăre în secolele III-IV, Hierasus, VII-VIII, Botoşani, p. 259-268.
1988 - Semne simbolice pe ceramica geto-dacică lucrată cu mâna din sec. II e.n. - III e.n., SympThrac, 6, Piatra-Neamţ, p. 119.
1988 - Signes solaires sur les bols gétiques imités d’après les coupes délliennes, Thraco-Dacica, IX, 1-2, p. 83-100.
1988 - The "Stone sun" from Sarmizegetusa Regia, Arheologiceski Institut I Muzei na BAN, Interdisciplinari issledovnija, XVIII, Simpozion naţional (cu participare internaţională) de arheoastronomie, Tolbuhin (Bulgaria), XI, p. 177-182.
1990 - Motivul "funiei" pe ceramica traco-dacică, SympThrac, 8, Satu-Mare-Carei (simpozion cu participare internaţională), p. 177-179 (rezumat).
1990 - Semne simbolice pe ceramica dacică lucrată cu roata (sec. I. î. e.n. - sec. III e.n.), SympThrac, 7, Tulcea, p. 301-302 (rezumat).
1992 - Âtres de culte chez les Géto-Daces de la Roumanie (rezumat), “2e Symposium International des études thraciennes - Thrace Ancienne" - Résumés, Komotini (Grecia), 20-27 septembre 1992. p. 247-262.
1992 - Signes alfabetiformes et inscriptions sur la céramique géto-dace du IIe s. av. J.-C. - Ier s. ap. J.-C. sur le territoire de la Roumanie, SympThrac, 9, p. 167 (rezumat).
1994 Brăduţul (arborele vieţii) pe ceramica geto-dacică şi semnificaţia sa simbolică, în Relations thraco-illyro-helleniques, Bucarest, p. 315-334.
1995 - Contribuţii privind exploatarea zăcămintelor şi obţinerea rocilor metalifere pe teritoriul României în mileniul I e.n., în Din istoria Europei Romane (From the history of the Roman Empire), Oradea, p. 301-309.
1996 - Câteva date referitoare la folosirea lutului ars şi nears în ritualul funerar al unor morminte de incineraţie din secolele VI-X de pe teritoriul României, ActaMN, 33, I, p. 225-237.
1996 Vetre de cult getice din zona extracarpatică a României, Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, 3, Bucureşti, p. 129-155.

Lucrări colective:

1960 - Maria Comşa, B. Ionescu, O fibulă "digitată" descoperită la Căscioarele, SCIV, XI, 2, p. 419-421,
1962 - Maria Comşa, A. Rădulescu, N. Harţuche, Necropola de incineraţie de la Castelu, Materiale, VIII, p. 649-660.
1969 - Maria Comşa, Gh. Constantinescu, Depozitul de unelte şi arme din epoca feudală timpurie de la Dragosloveni (jud. Vrancea), SCIV, 19, 3, p. 425-436.
1969 - Maria Comşa, Elena Gheanopoulos, Unelte şi arme din epoca feudală timpurie descoperite la Radovanu (jud. Ilfov), SCIV, 20, 4, p. 617-621.
1971 - Maria Comşa, Doina Ignat, Gräber aus dem 6. J.-H. în Mediaş, Dacia, XV, p. 349-351.
1972 - Maria Comşa, C. Deculescu, Un depozit de unelte şi arme din epoca feudală timpurie descoperit la Curcani (jud. Ilfov), SCIV, 3, p. 469-473.
1973 - Maria Comşa, Gh. Bichir, Date preliminare cu privire la necropola de la Păuleasa, SCIV, 24, 2, p. 317-320.

Recenzii

1961 - K. Horedt, Contribuţii la istoria Transilvaniei, sec. IV-XIII, seria Bibliotecă Istorică, VII, Bucureşti, 195 p., Dacia N.S., V, p. 611-616.

Diverse

Singurul cercetător din România care a avut doctoratul și specializarea - Arheologia slavă.

A redactat şi a publicat 181 de lucrǎri.

La solicitarea unor instituţii sau personalitǎţi din domeniu a susţinut 12 prelegeri, în fosta Uniune Sovieticǎ, R.S. Cehoslovacǎ, R.P. Bulgaria, R. S. F. Yugoslavia, Italia.

 

În scopul documentǎrii, a vizitat circa 30 de şantiere arheologice din ţarǎ, dar şi din strǎinǎtate (32 din Italia, 11 din Bulgaria, 14 din Cehoslovacia, 8 din U.R.S.S., 7 din Spania, 6 din Ungaria, 4 din R.S.S. Moldoveneascǎ, 3 din Franţa, 2 din R.S. F. Yugoslavia, 1 din R.D.G.). De asemenea, a  studiat materiale din diferite muzee, din alte ţǎri, ca: R.S. Cehoslovacǎ, R.P. Polonǎ, R. P. Bulgarǎ, R.S.F. Yugoslavia, U.R.S.S., R.P Ungarǎ, Italia, Spania, Franţa, Austria, R.D.G.

Bibliografie despre arheolog

Ştefan Olteanu, Necrolog Maria Comşa (1982-2002) în Thraco-Dacica, XXIII, 1-2, 2002, p. 324-327.

Florin Curta, Maria Comșa

 

AD MEMORIAM Maria Comșa, Stratumplus, nr. 5, 2020:

Iu. N. Stamati (Greater Sudbury, Canada), Maria Comşa or How the Relationship between Two “Friendly Countries” Influenced the Career of an Archaeologist

F. Curta (Gainesville, USA), Marxism in Maria Comşa’s Works

A. Comşa (Bucharest, Romania), On the Same Path. A Few Words in Memory of my Mother 

Album of Photos

 

 

Foto album, Stratumplus, 5, 2020, p. 47-54.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram