Conovici Niculae

Data nașterii :
13/03/1948
București
Data deces     :
07/06/2005
București

Specializare

Epoca dacică
arheologia geto-dacilor din sudul României
Epoca greacă
epigrafie/ ștampile de amforă

Studii

Universitatea București - Facultatea de Istorie
Licenta
1965
 - 1970

Doctorat

Universitatea București
Cronologia relativă şi absolută a ştampilelor de amfore sinopeene cu nume de astinomi
1993

Specializări/Burse

Maison de l'Orient et de la méditerranée - Lyon
Perioada
1992
-
1993
École Française d’Athènes
Perioada
1993
-
1994

Alte stagii

Burse acordate de instituții din Bulgaria, Franţa, SUA, Grecia, Bulgaria, Leningrad (în 1988), Athena (1999), Odessa (1996), Paris şi Rennes (2003).

În cadrul programului TEMPUS (3 luni în Franţa în anul 1993);

Bursa Fundaţiei Mellon pe lângă American School of Classical Studies at Athens (1999).

Șantier

Alte șantiere

Piscu Crăsani, Copuzu, Ţăndărei, Piua Petrii, Stelnica (jud. Ialomița)

Coţofenii din Dos (jud. Dolj)

Satu Nou (jud. Constanța)

A participat în studenție la săpăturile de la Romula (Reşca, jud. Dolj), șantier condus de D. Tudor.

Activitate

Școala generală com. Radu Negru (jud. Călăraşi)
profesor
-
Perioada
1970
-
1971
Muzeul Călărași
muzeograf
-
Perioada
1971
-
1979
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan"
cercetător
-
Perioada
-

Alte Funcții

1993 - Membru al redacţiei revistei SCIVA

1996 - redactor responsabil la revista Materiale şi Cercetări Arheologice.

1987-1988 - secretar ştiinţific al Institutului de Arheologie din Bucureşti

1989-1997 - membru al Consiliului ştiinţific al Institutului de Arheologie din Bucureşti

Membru în Comisia Naţională de Arheologie a României.

Lista Lucrări

Cărţi
Histria VIII. Les timbres amphoriques. 2. Sinope, Editura Enciclopedică – Diffusion de Boccard, Bucarest-Paris, 1998, 206 p. + XLVII pl. (= Corpus international des timbres amphoriques, fascicule 3, publié par l’Académie Roumaine et l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres sous le patronaje de l’Union Académique Internationale).

Studii, articole, note
Câteva figurine antropomorfe getice descoperite la Piscul Crăsani, SCIVA, 25 (1974), 2, p. 295-302.
Câteva torţi ştampilate de amfore elenistice din judeţul Ialomiţa şi sud-vestul Dobrogei, SCIVA, 26 (1975), 4, p. 541-550 (în colaborare).
Cupele cu decor în relief de la Crăsani şi Copuzu, SCIVA, 29 (1978), 2, p. 165-184.
Contribution au problème de l’importation des amphores grecques dans le Sud-Est de la Munténie, Dacia NS, 22 (1978), p. 173-199 (în colaborare).
Ceramica Latène timpurie din zona Bălţii Ialomiţei, Pontica, 11 (1978), p. 35-42.
Date noi privind mormântul getic de la Dorobanţu, Pontica, 11 (1978), p. 43-50 (în colaborare).
Contribuţii numismatice privind legăturile Histriei cu geţii de la Dunăre în sec. VIII î. e. n., SCIVA, 30 (1979), 1, p. 87-93.

Primul simpozion naţional de tracologie, SCIVA, 31 (1980), 2, p. 321-324.
O locuinţă medievală din secolul XVI descoperită în oraşul de Floci, Materiale, A 13-a sesiune anuală de rapoarte, Oradea, 1979, p. 135-145.
Les relations entre les Gètes des deux rivages du Bas-Danube à la lumière des données archéologiques et numismatiques (IVe – IIe siècles av. n. e.), Actes du IIe
Congrès international de Thracologie, Bucarest 4-10 Septembre 1976, II, Bucarest (1980), p. 43-54.
Un nou tezaur de monede bizantine descoperit la Păcuiul lui Soare, SCIVA, 3 (1980), 3, p. 397-402.
Monedele din aşezarea getică de la Piscul Crăsani, SCN, 7 (1980), p. 139-143.
Vasile Culică - necrolog, SCIVA, 2 (1981), 1, p. 153-156.
Piese ceramice de interes deosebit descoperite la Piscu Crăsani, SCIVA, 32 (1981), 4, p. 571-580.
Noi descoperiri monetare la Piscul Crăsani, Cercetări numismatice, 5 (1983), p. 39-50.
Cercetările arheologice de la Piscu Crăsani şi aprecierile lui Vasile Pârvan, Thraco-Dacica, 4 (1983), p. 105-108.
Date noi despre un tezaur de monede antice descoperit în judeţul Dolj, Thraco-Dacica, 6 (1985), p. 59-74.
Contribuţii privind cronologia şi circulaţia drahmelor de la Dyrrachium şi Apollonia la Dunărea de Jos, în CCDJ, 1 (1985), p. 35-43.
Aşezări fortificate şi centre tribale geto-dacice din Muntenia (sec. VI î. e. n. – I e. n.), Istros, 4, Brăila (1985), p. 71-87.
Indice SCIVA, 1950-1984, SCIVA, 36 (1985), 1-2, p. 31-177 (în colaborare).
Aspecte ale circulaţiei drahmelor de Dyrrhachium şi Apollonia în Peninsula Balcanică şi în Dacia, BSNR, 77-79 (1986), 131-135, p. 69-88.
Un rhyton ceramic descoperit la Piscul Crăsani, Thraco-Dacica, 8 (1987), p. 92-99.
Repere cronologice pentru datarea unor aşezări geto-dacice, Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, 2, 1986 (1988), p. 129-141.
Sanctuare şi zone sacre la geto-daci, Revista de istorie, 41 (1988), p. 205-217 (în colaborare).
Aşezarea getică fortificată de la Satu Nou – „Valea lui Voicu” (com. Oltina, jud. Constanţa). Raport preliminar, Thraco-Dacica, 10 (1989), p. 115-154 (în
colaborare).
Nouveaux timbres amphoriques sinopéens de Callatis, Dacia NS, 33 (1989), p. 113-123 (în colaborare).
Prinosi kum vuprosa za cirkulacijata na drachmite ot Dirachion i Apolonia na teritorijata na Trakia, Arheologija-Sofia (1989), 4, p. 17-30.
Probleme ale cronologiei amforelor ştampilate sinopeene. Ştampilele din grupa a IVa (B.N. Grakov), SCIVA, 40 (1989), 1, p. 29-44.
Étude quantitative sur les timbres amphoriques sinopéens de Callatis, Dacia NS, 34 (1990), p. 113-128 (în colaborare); versiune în limba rusă în „Grečeskie
amfory”, Saratov, 1992, p. 229-253.
Săpăturile arheologice în aşezarea getică fortificată de la Satu Nou, com. Oltina, jud. Constanţa – campania 1989, Pontica, 23 (1990), p. 81-96 (în colaborare).

Timbres amphoriques et autres inscriptions céramiques découvertes à Satu Nou (comm. d’Oltina, dép. de Constantza), Dacia NS, 35 (1991), p. 136-175 (în
colaborare).
Noi contribuţii privind circulaţia drahmelor de Dyrrhachium şi Apollonia: aspectul metrologic, BSNR, 80-85 (1992), 134-139, p. 49-67.
Noi date arheologice privind începuturile culturii Poieneşti-Lucaševka şi prezenţa bastarnilor în Dobrogea, SCIVA, 43 (1992), 1, p. 3-13.
Descoperiri hallstattiene în zona davei getice de la Satu Nou (com. Oltina, jud. Constanţa), în Pontica, 26 (1993), p. 51-114 (în colaborare).
Obiecte pentru cult şi magie descoperite la Piscu Crăsani, Pontica, 27 (1994), p. 61-83.
La station gétique fortifiée de „Cetatea Jidovilor” (Coţofenii din Dos, dép. de Dolj), Dacia NS, 37 (1993), p. 79-157 (în colaborare).
Indice SCIVA 1985-1994, SCIVA, 45 (1995), 3-4, p. 299-342 (în colaborare).
Bucur Mitrea (1909-1995) – necrolog, SCIVA, 47 (1996), 1, p. 99-102.
Pe marginea unei recenzii, SCIVA, 47 (1996), 4, p. 369-374.
Les plus ancien trésor de monnaies histriennes „à la roue” découvert à Histria, Sur les traces des Argonautes, în Actes du 6e symposium de Vani (Colchide) 22-29
septembre 1990, publiés sous la direction de Otar Lorkipanidze et Pierre Lévêque, Paris 1996, p. 253-258 (în colaborare).
Petre Diaconu à 70 ans, Dacia NS, 40-42 (1996-1998), p. 473-484.
La diffusion des amphores sinopéennes timbrées sur le littoral ouest-pontique, rezumat al lucrărilor Simpozionului Hersones v antičnom mire. Istorikoarcheologičeskij
aspekt, Sevastopol, 1997, p. 140-146 şi comunicare la Simpozionul internaţional de arheologie pontică, ediţia 1, Varna, 1997.
La religione dei Geto-Daci, în Catalogue of the International Exhibition I DACI, Milano, 1997, p. 105-115.
Problèmes de la chronologie des timbres sinopéens, Pontica, 30 (1997), p. 117-154.
Necropola getică de la Stelnica-Grădiştea Mare, jud. Ialomiţa. Raport preliminar pentru anii 1987-1996, Materiale, SN, 1 (1999), p. 99-144 (în colaborare).
Sistemul defensiv al davei getice de la Satu Nou – Valea lui Voicu, în volumul Studia in honorem Ion Niculiţă, Chişinău, 1999, p. 196-211 (în colaborare).
Un astynome sinopéen mal connu: Demetrios I, în Production et commerce des amphores anciennes en Mer Noire/Colloque international Istanbul 25-28 mai 1994,
textes réunis par Yvon Garlan, Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence (1999), p. 49-70.
Satu Nou – „Valea lui Voicu”, centre politique et commercial gète sur le Danube, în M. Domaradzki (ed.), Pistiros et Thasos. Structures économiqies dans la
péninsule Balkanique aux VIIe – IIe siècles avant J. – Chr., Opole (2000), p. 69-77.
Un éponyme rhodien inconnu: Pythokritos 1, în Civilisation grecque et cultures antiques périphériques. Hommage à Petre Alexandrescu à son 70e anniversaire,
Bucarest (2000), p. 210-215.
Éléments de symbolique cosmique dans l’aire nord-thrace, în Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, 18 (2001), p. 10-31.
Les problèmes actuels de la chronologie des timbres sinopéens, în Transport Amphorae and Trade in the Eastern Mediteranean. Acts of the International

Colloquium at the Danish Institute of Athens, September 26-29, 2002, edited by Jonas Eiring and John Lund, Aarhus University Press, Monographs of the
Danish Institute at Athens, vol. 5 (2004), p. 99-102.
Păcuiul lui Soare, Petre Diaconu şi viaţa mea, în volumul Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, volum îngrijit de Ionel Cândea, Valeriu Sârbu, Marian Neagu,
Muzeul Brăilei/Muzeul Dunării de Jos/editura Istros, Călăraşi/Brăila (2004).
Sur la diversité des timbres sinopéens sur amphores et sur tuiles, în Epigrafia Anfórica, edited by J. Remesal Rodriguez, Collecció Instrumenta 17,
Publicacions I Edicions di Universitat di Barcelona (2004), p. 21-44.
Les timbres amphoriques étrangers trouvés à Sinope (I), Anatolia Antiqua 12 (2005), p. 105-122 (în colaborare).
The Dynamics of Trade in Transport Amphoras from Sinope, Thasos and Rhodos on the western Black Sea Coast: a Comparative Approach, în Chronologies of the Black
Sea Area in the Period c. 400-100 BC, edited by Vladimir Stolba and Lise Hannestad, Aarhus University Press (2005), p. 97-117.
Un lot de toarte ştampilate din colecţia Muzeului de Istorie Bucureşti, SCIVA, 55 (2004-2005), sub tipar (în colaborare).
Précisions sur le calendrier rhodien fournies par les timbres amphoriques, comunicare susţinută la Atena, 1994, sub tipar.
Timbres, dipinti et sgrafitti amphoriques découverts à Satu Nou – Valea lui Voicu entre 1990 et 2000 (în colaborare), în manuscris.
Les timbres amphoriques de la collection Ion Mititelu (în manuscris).
Ştampile de Rhodos aflate în colecţia Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, predată la tipar în 2003.
Rapoarte şi cronici ale săpăturilor arheologice Şantierul arheologic Piscu Crăsani – 1978. Raport preliminar, Materiale, A 13-a sesiune anuală de rapoarte, Oradea (1979), p. 143-145.
Şantierul arheologic Piscu Crăsani, Materiale, A 15-a sesiune anuală de rapoarte, Braşov, 1981 (Bucureşti 1983), p. 193-200 (în colaborare).
Satu Nou, com. Oltina, jud. Constanţa, CCA, Campania 1994, Cluj-Napoca (1995), p. 78-79 (în colaborare).
Crăsanii de Jos, Piscu Crăsani, com. Balaciu, jud. Ialomiţa, în Situri arheologice cercetate în perioada 1983-1992, Brăila (1996), p. 38.
Satu Nou, „Valea lui Voicu”, com. Oltina, jud. Constanţa, în Situri arheologice cercetate în perioada 1983-1992, Brăila (1996), p. 99 (în colaborare).
Stelnica, „Grădiştea Mare”, jud. Ialomiţa, în Situri arheologice cercetate în perioada 1983-1992, Brăila (1996), p. 107-108 (în colaborare).
Satu Nou, com. Oltina, jud. Constanţa, în CCA, Campania 1995, Brăila (1996), p. 102-103 (în colaborare).
Săpăturile arheologice în dava getică de la Satu Nou, „Valea lui Voicu”, com. Oltina, jud. Constanţa, în perioada 1983-1992, în CCA, 1983-1992, Bucureşti
(1997), p. 84-90 (în colaborare).
Stelnica, „Grădiştea Mare”, jud. Ialomiţa, în CCA 1983-1992, Bucureşti (1987), p. 101-104 (în colaborare).

Satu Nou, „Valea lui Voicu”, com. Oltina, jud. Constanţa, în CCA, Campania 1996, Bucureşti (1997), p. 50 (în colaborare).
Stelnica, „Grădiştea Mare”, jud. Ialomiţa, în CCA, Campania 1996, Bucureşti (1997), p. 58-59 (în colaborare).
Satu Nou, „Valea lui Voicu”, în CCA, Campania 1997, Călăraşi (1998), p. 66-67 (în colaborare).
Stelnica, „Grădiştea Mare”, jud. Ialomiţa, în CCA, Campania 1997, Călăraşi (1998), p. 71-72.
Satu Nou, „Valea lui Voicu”, com. Oltina, jud. Constanţa, în CCA, Campania 1998, Vaslui (1999), p. 100 (în colaborare).
Stelnica, „Grădiştea Mare”, jud. Ialomiţa, în CCA, Campania 1998, Vaslui (1999), p. 109-111 (în colaborare).
Satu Nou, com. Oltina, jud. Constanţa, în CCA, Campania 1999, Deva (2000), p. 84-85 (în colaborare).
Satu Nou, com. Oltina, jud. Constanţa. Punct „Valea lui Voicu”, în CCA, Campania 2000, Suceava (2001), p. 218-221 (în colaborare).
Stelnica, com. Stelnica, jud. Ialomiţa. Punct „Grădiştea Mare”, în CCA, Campania 2000, Suceava (2001), p. 232-235 (în colaborare).
Satu Nou, com. Oltina, jud. Constanţa. Punct „Valea lui Voicu”, în CCA, Campania 2001, Buziaş (2002), p. 277-279 (în colaborare).
Stelnica, com. Stelnica, jud. Ialomiţa. Punct „Grădiştea Mare”, în CCA, Campania 2001, Buziaş (2002), p. 297-300 (în colaborare).
Satu Nou, com. Oltina, jud. Constanţa. Punct „Valea lui Voicu”, în CCA, Campania 2002, Covasna (2003), p. 269-271 (în colaborare).
Stelnica, com. Stelnica, jud. Ialomiţa. Punct „Grădiştea Mare”, în CCA, Campania 2002, Covasna (2003), p. 300-302 (în colaborare).
Satu Nou, com. Oltina, jud. Constanţa. Puncte „Valea lui Voicu”, „Vadu Vacilor”, în CCA, Campania 2003, Cluj-Napoca (2004), p. 290-292 (în colaborare).
Stelnica, com. Stelnica, jud. Ialomiţa. Punct „Grădiştea Mare”, în CCA, Campania 2003, Cluj-Napoca (2004), p. 315-317 (în colaborare).
Stelnica, com. Stelnica, jud. Ialomiţa. Punct „Grădiştea Mare”, CCA, Campania 2004, Mangalia (2005), p. 359-362 (în colaborare).

Rezumate
Contribuţii privind cronologia drahmelor din Dyrrachium şi Apollonia şi circulaţia lor în Dacia, Symposia Thracologica 1, Craiova (1983), p. 66-67.
Date noi despre tezaurul de monede antice descoperite în „judeţul Dolj”, Symposia Thracologica 2, Drobeta-Turnu Severin (1984), p. 35.
Sanctuare şi zone sacre la geto-daci, Symposia Thracologica 3, Constanţa (1985), p. 115-118 (în colaborare).
Obiecte destinate cultului şi magiei descoperite în dava getică de la Piscu Crăsani, Symposia Thracologica 5, Miercurea Ciuc (1987), p. 54.
Contribuţii la cronologia davei getice de la Satu Nou, „Valea lui Voicu”, Symposia Thracologica 6, Piatra Neamţ (1988), p. 89-90 (în colaborare).
Noi date arheologice privind începuturile culturii Poieneşti-Lukaşevka şi prezenţa bastarnilor în Dobrogea, Symposia Thracologica 7, Tulcea (1989), p. 278.

Colaborări la enciclopedii şi dicţionare
Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României (coordonator ştiinţific C. Preda), vol. I, A-C (1994); vol. II, D-L (1996); vol. III, M-Q (2000), Bucureşti.

Cronici
Sesiunea ştiinţifică „Istoria şi civilizaţia geto-dacilor în epoca lui Burebista”, Thraco-Dacica 2 (1981), p. 238-239.
Din activitatea Institutului de Tracologie în 1981, Thraco-Dacica 3 (1982), p. 196-197.
Din activitatea Institutului de Tracologie în 1984, Thraco-Dacica 6 (1985), p. 214-217.

Recenzii
A.I. Meliukova, Skifija i frakijskij mir, Moskva, 1979, 256 p., 46 fig., Thraco-Dacica 2 (1981), p. 225-231.
Arh. Dinu Antonescu, Introducere în arhitectura dacilor, Bucureşti, 1984,
Editura tehnică, 220 p., 24 planşe în afara textului; SCIVA 3 (1985), p. 365-372 (în colaborare).
Symposia Thracologica 1, Craiova (1983), 114 p., în Thraco-Dacica 5 (1984), p. 204-205.
Ioan Glodariu, Arhitectura dacilor – civilă şi militară (sec. II î. e. n. – I e. n.), Cluj-Napoca, 1983, 200 p. (30 figuri în afara textului); Thraco-Dacica 6
(1985), p. 205-213 (în colaborare).
Manfred Oppermann, Thaker zwischen Karpatenbogen und Ägäis, Urania-Verlag, Leipzig-Jena-Berlin 1984, 268 p. cu 137 ilustraţii alb-negru şi color,
în CCDJ, 3-4 (1987), p. 263-267.
Acad. Dimităr P. Dimitrov, Maria Čičikova, Ana Balkanska, Ljuba Ognenova-Marinova, Sevtopolis, I. Bit i kultura, Sofia 1984, 228 p. + XXV
planşe în afara textului, Thraco-Dacica 8 (1987), p. 207-210.
Kamen Dimitrov, Vladimir Penčev, Sevtopolis, II. Antični ei srednoveknovi moneti, Sofia, 161 p. + LXII pl. în afara textului, Thraco-Dacica 8 (1987), p.
210-213.
Liudmil Getov, Amfori i amforni pečati ot Kabile (IV-II v pri n. e.), Universitetsko iz datelstvo „Sv. Kliment Ohridski”, Sofia, 1995, 204 p, SCIVA 47 (1996), 1, p. 103-108.
V.I. Kac, Keramičeskie klejma Hersonesa Tavričeskogo. Katalog opredelitel’ (Les timbres céramiques du Chersonèse Taurique. Catalogue déterminatif), Éditions de
l’Université de Saratov, 1994, 170 p. + un volume à part avec 110 planches, Dacia NS, 42-43 (1996-1998), p. 504-508.
Yvon Garlan, Amphores et timbres amphoriques grecs. Entre érudition et idéologie. Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Nouvelle Série,
Tome XXI, Diffusion de Boccard, Paris (2000), 212 p., Dacia NS, 46-47 (2002-2003), p. 215-218.

Gérald Finkielsztejn, Chronologie détaillée et révisée des éponymes amphoriques rhodiens, de 270 à 108 av. J. – C. environ. Premier bilan, BAR International
Series 990, Oxford 2001, 260 p., Dacia NS 46-47 (2002-2003), p. 219-224.

 

Diverse

apropiat colaborator al muzeelor din Slobozia, Constanţa, Brăila, Bucureşti ş.a.

A luptat pentru crearea Societăţii Arheologilor din România

 

Participant la sesiuni ştiinţifice şi colocvii: la Vani-Georgia (1990), Chişinău-Moldova (1991), Isperih-Bulgaria (1993), Istanbul-Turcia (1995), Sevastopol-Ucraina şi Varna-Bulgaria
(1997), Athena-Grecia şi Aarhus-Danemarca (2002), Barcelona-Spania (2003).

Bibliografie despre arheolog

G. Trohani, Niculae Conovici (1948 – 2005), SCIVA, 57, 2006, p. 241-242.

M. Irimia, Niculae Conovici (1948 – 2005), Pontica, XXXIX, 2006, p. 505-516.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram