Cristescu Maria

Data nașterii :
06/03/1929
Slobozia, jud. Ialomița

Specializare

Cercetări interdisciplinare
Antropologie/ Anatomie comparată

Studii

Facultatea de Științe Naturale a Universității Iași
Licenta
1950
 - 1954

Alte studii

A urmat  cursurile  școlii  primare,  gimnaziale  și  liceale la Slobozia (jud. Ialomița).

Activitate

Laboratorul de Anatomie Comparată și Antropologie al Facultatii de Științe Naturale - Universitatea Iași
asistent
-
Perioada
1954
-
1958
Colectivul de Antropologie al Academiei Române, Filiala lași
cercetător științific
-
Perioada
1958
-
2000

Alte Funcții

1968 - Membru fondator al Asociatiei Internationale de Biologie umană.

1969 - Membru al Grupului de l ucru  al Antropologilor  europeni.

1980 - Membru  asociat al Societății de Antropologie din Paris.

1984 - Reprezentant al României la UNICEF.

1992 - Membru al Grupului Antropologilor de limba franceză  (GALF).

Vicepreședinte al Comisiei de Antropologie și Etnologie a Academiei Române

Membru al Comitetului de redacție al revistelor ,,Studii și Cercetari de Antropologie" și ,,Annuaire Roumain d'Anthropologie".

Lista Lucrări

  1. Sur la persistance du type Cro-Magnon sur le territoire roumain, au cours du néolithique et au début de l'âge des métaux: în Bericht Über den V lntemationalen Kongress far Var-und Frühgeschichte Hamburg, 1958, p. 597-599.
  2. Contribuție la studiul  antropologic al unor schelete de la sfârșitul epocii bronzului (cultura Noua)   și începutul epocii fierului  din Moldova, în ArhMold,  1961,  129-148:
  3. Contribuție la cunoașterea structurii antropologice a popula fiei  apar/inând  culturii Noua  din Moldova , în AȘUI, SN,1962, p. 193-215.

Diverse

Cel mai important discipol, colaborator și sprijin  al  acad . Olga Necrasov.

A luptat pentru reintegrarea Colectivului ieșean de Antropologie la Academia Română, ca secție  a  Centrului  de  Cercetări  Antropologice  ,,Fr.I.  Rainer"  - București.  

Bibliografie despre arheolog

Ana Țarcă, Maria Știrbu, Dr. Maria Cristescu (1929-2000), Arheologia Moldovei, XXIII - XXIV, 2000-2001, p. 463-465.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram